DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/GN 273 Foretaksdirektørene Referat fra møtet i Forvaltningsforum GAT Forvaltningsforum - GAT EIERAVD/GN U 2010/ / EIERAVD/GN 271 Guri Nestvold EIERAVD/GN Adressater Guri Nestvold EIERAVD/GN Spørsmål fra Norsk Sykepleierforbund til hvilke avtaler som er inngått for leveranse av sykepleietjenester til Nordlandssykehuset HF HINAS - Rammeavtale for leveranse av sykepleietjenestere U 2010/ / EIERAVD/JJ 219 Foretakstillitsvalgt NSF Nordlandssykehuset HF Merete Lian EIERAVD/GN 1

2 Pasientklage Pasientklage ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 43 FAGAVD/AR Finansiering av cytostatikabehandling ved DMS Midt-Troms Cytostatikabehandling U 2010/ / FAGAVD/AR 321 UNN HF FAGAVD/AR Foretaksmøtesak Justering av oppdragsdokument for Nordlandssykehuset HF Oppdragsdokument 2010 U 2010/ / FAGAVD/TGR 021 Styret, adm. direktør og revisor i HF-et Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF , innkalling Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / Styret, adm. direktør og revisor i HF-et 2

3 Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn - svarbrev fra styret i Lederlønninger U 2010/ / Helse - og omsorgsdepartementet Innkalling til møte i Høgskolesamarbeidet 17.september 2010 Høgskolesamarbeidet U 2010/ / FAGAVD/SP 506 Høgskolesamarbeidets medlemmer Inviterte gjester Innkalling til HSAM-møte fredag 17.september Høgskolesamarbeidet FAGAVD/TKN U 2010/ / FAGAVD/SP 506 'Nordlandssykehuset HF no' FAGAVD/TKN

4 Søknad på stilling Rådgiver HR/organisasjon - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver HR/Organisasjon I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/AAN Søknad på stilling Spesialrådgiver benchmarking - Tilsetting spesialrådgiver benchmarking I 2010/ / ADMDIR/FIHH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMDIR/FIHH Vedtak om utbetaling for N.K.S. Kløveråsen AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Status for tolkeprosjektet i Helse Nord - Svarfrist 13. september 2010 kl Tolketjenesten - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AO 462 FAGAVD/AO Helse- og omsorgsdepartementet 4

5 NOIS-resultater Organisering av overvåkingen av postoprative sårinfeksjoner - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/OL 011 FAGAVD/OL Folkehelseinstituttet Aktivitetsrapport for pasienter fra Helse Nord behandlet på Tonsåsen Rehabilitering Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM TE FAGAVD/KT Tonsåsen Rehabilitering AS Rapport med oversikt over dødsfall, pasientskade mv Viken senter for psykiatri og sjelesorg I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/ERS Viken senter for psykiari og sjelesorg Rapport pr. 10. september 2010 Viken senter for psykiatri og sjelesorg I 2010/ / EIERAVD/LHL 321 EIERAVD/LHL Viken senter for psykiatri og sjelesorg 5

6 Søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med operasjon og akutt sykdom Refusjon av utgifter ved operasjon og akutt sykdom ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 322 FAGAVD/AR ***** Tertialmelding for 2. tertial 2010 Barentssamarbeid - Nord-Vest Russland - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/OL 07 FAGAVD/OL Helse Finnmark HF - Kontor for Barentssamarbeid Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet - Rapport fra delprosjekt innkjøp Innkjøp - Fellesmappe I 2010/ / EIERAVD/TAH 110 EIERAVD/TAH helse Vest RHF Invitasjon til seminar og paneldebatt 22. oktober 2010 i Helsedirektoratet Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT BU 23 Christine Øverli Eriksen 6

7 Spørsmål vedrørende ventelister og avtalehjemler Spesialist i øyesykdommer Stig Tønseth - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL TLF EIERAVD/LHL Stig Tønseth Pensjonsaktiviteter - høsten 2010 Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2010/ / EIERAVD/EAH 235 Kommunal Landepensjonskasse Prosjekt "TB i Malawi - Helse Nord" - implementering TB-prosjekt Malawi U 2010/ / ADMDIR/LHV 321 Jon Øyvind Odland Pensjonsleverandør for ansatte i helseforetak Midlertidig saksmappe I 2010/ / FAGAVD/OL ***** EIERAVD/AAN Helse- og omsorgsdepartementet 7

8 - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Glasshustoppen AS v/vaktmester og Stein Arne Vikan ADMAVD/UH Spesialist i øyesykdommer Stig Tønseth - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LHL Stig Tønseth Spesialist i øyesykdommer Stig Tønseth - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Stig Tønseth - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. I 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH Stein Arne Vikan 8

9 Spørsmål vedrørende ventelister og avtalehjemler Spesialist i øyesykdommer Stig Tønseth - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL 321 'stig tonseth' EIERAVD/LHL Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO Prosjekt "TB i Malawi - Helse Nord" - implementering, bekreftelse fra Jon Øyvind Odland TB-prosjekt Malawi I 2010/ / ADMDIR/LHV TO Odland Jon Øyvind Innhenting av data tykk- og endetarmskreft Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 404 FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF 9

10 Avslutning av sak - Fysiske arbeidsforhold ved intensiven ved UNN HF Tromsø - Kopi av brev til UNN HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 EIERAVD/KL Arbeidstilsynet Curato U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Curato Røntgen AS v/daglig leder EIERAVD/LHL Invitasjon til seminar og paneldebatt 22. oktober 2010 i Helsedirektoratet - tilbakemelding om deltakelse fra Helse Nord RHF Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/KT 327 Christine Øverli Eriksen Søknad på stilling vikariat rådgiver - Fagavdelingen - Tilsetting vikariat som rådgiver - Ny utlysning I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/TGR 10

11 Rapportering av tilsynssaker Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Helseberedskapskonferansen 2010 Beredskap - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/OL 004 FAGAVD/OL Helsedirektoratet Uavklart forhold vedrørende lisensforvaltning mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT Midlertidig saksmappe I 2010/ / FAGAVD/OL ***** EIERAVD/[Ufordelt] Helse Nord IKT Pasientklage - ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 433 FAGAVD/AO Pasient- og brukerombudet i Nordland 11

12 Regionalt utdanningsprogram for psykiatere i Helse Nord Voksenpsykiatriprogammet I 2010/ / FAGAVD/BJ TE FAGAVD/BJ Den norske legeforening v/eldbjørg Wessel Hansen' Bestilling - Statsrådens redegjørelse i Stortinget vedrørende kvalitet og pasientsikkerhet i helseforetakene Pasientsikkerhet I 2010/ / FAGAVD/AR 422 FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Kopi av innkalling til styremøte i N.K.S. Kløveråsen AS 21. september 2010 Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT 327 EIERAVD/[Ufordelt] N.K.S. Kløveråsen AS Oppnevning av kontaktpersoner i helseforetakene og i de regionale helseforetakene til rapporteringen 2010 Regnskap 2010 I 2010/ / EIERAVD/EAH 131 EIERAVD/[Ufordelt] Statistisk sentralbyrå 12

13 Pasientklage - ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/[Ufordelt] PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 433 FAGAVD/[Ufordelt] ***** Referansegruppe for veileder om bruk av tolk i helse- og omsorgstjenestene - Svarfrist 20. september 2010 Tolketjenesten - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AO 462 FAGAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet Rapportering august 2010 Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/[Ufordelt] UNN HF HF resultatrapport august 2010 Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/[Ufordelt] Helgelandssykehuset HF 13

14 Utdanning av norske hjerteleger - Hjerteflimmerbehandling - Kopi av brev til HjerteCenter Varde i Danmark Kardiologi - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 321 FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Månedsrapport og ØBAK august 2010 Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/[Ufordelt] Nordlandssykehuset HF 14

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.04.2015 nnhold: UNN - A-fløy- Bestilling av bistand

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer