Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:19062008-20062008"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Sak: Møter - konferanser - kongresser - seminarer og utstillinger jfr. arkivsaksnummer Invitasjon til Den første nasjonale konferansen om Pasientsikkerhet den Saksansv: HN / ADM / KP 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Helse Nord RHF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2008 Signert protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF den Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer Nordlandssykehuset ønsker kirurger som utdannes og blir på sykehuset Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Innlån Helse Nord RHF Lån til investeringsformål - Innbetaling av renter og avdrag for 1 termin 2008 Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Side2

3 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Harstad 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Narvik 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse Sør-Øst RHF Sak: Organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten - Driftsorganisasjon - jfr. arkivsaksnr Nødnett - Samordning og felles styring i spesialisthelsetjenesten - Kopi av brev til Ullevål universitetssykehuset HF og Sykehuset Innlandet HF Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Regionalt brukerutvalg - jfr. arkivsaksnr Møtegodtgjørelse for medlemmer i Brukerutvalg HF Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Samarbeidsavtale - Innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren InnoMed - Samarbeidsavtale - Fem-årig satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling - Invitasjon til å knytte seg til samarbeidsavtale mellom Helsedirektoratet - regionale helseforetakene - Forskningsrådet og Innovasjon Norge - Kopi Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Samarbeidsavtale - Innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling - Invitasjon til kick off for samarbeidsavtalen Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Psykisk helsevern - Fellesmappe - jfr arkivsaksnr Praktisering av psykisk helsevernloven 4-7a - Urinprøve - Kopi av brev til Sykehuset Buskerud HF Saksansv: HN / FA / IR Side4

5 08/ U Til: Barentssekretariatet Sak: Barentssamarbeid - Nord-Vest Russland - jfr. arkvisaksnr Søknad om støtte til møte i Arkhangelsk til Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 08/ I Fra: Norsk Akkreditering Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Invitasjon til deltakelse i sektorkomite Saksansv: HN / EI / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen i Finnmark Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Helse- og sosialmeldingen for Helsetilsynet/Fylkesmannen i Finnmark 2007 Saksansv: HN / EI / GBAA 08/ U Til: Helseforetakene i Helse Nord - Helse Nord IKT Sak: Arbeidsgledeprosjektet - jfr. arkivsaksnr Invitasjon til erfaringskonferanse prosjekt Arbeidsglede og fagdager HMS - i Bodø og Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / EI / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Avskjermet Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis Helse Finnmark HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / AELR Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, I Fra: Avskjermet Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis Helse Finnmark HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / AELR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr Oppnevning av styrerepresentant til Odd Berg gruppens medisinske forskningsfond - Kopi Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Smittevernplan for Helse Nord RHF - jfr. arkivsaksnr Etablering av ny service for påvisning av Norovirus i Helse Nord v/nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / AR 08/ I Fra: Helse- og Omsorgsdepartement Sak: Nordlandssykehuset HF - Utbygging -jfr. arkivsaksnr Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø - Søknad om lån Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / JGF 08/ U Til: Møtedeltakerne Sak: Opptreningsinstitusjoner - jfr. arkivsaksnr Referat - Oppfølgingsmøte med opptreningsinstitusjonene i Bodø Saksbeh: HN / FA / KT Side6

7 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse Finnmark HF avd Kirkenes Sak: Habiliteringstjenesten - jfr. arkivsaksnr Regional veileder for habiliteringstjenestens behandling av saker etter LOST kap 4A - Oppfølging av delplan for habiliteringstjenestene i Helse Nord RHF - Kopi Saksbeh: HN / FA / KT 08/ U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Elektronisk pasientjournal - intern og ekstern tilgang Elektroniske pasientjournaler - Arbeidsgruppe knyttet til sikkerhet Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ U Til: Helse Finnmark HF Sak: Elektronisk pasientjournal - intern og ekstern tilgang BRUDD PÅ GJELDENDE FORSKRIFT OG BESTILLING I OPPDRAGSDOKUMENTET FOR 2008 HELSE FINNMARK HF. Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bodø kommune - Bodø eldreråd Sak: Pasienttransport Pasienttransportordningen i Salten Saksansv: HN / EI / EHO Saksbeh: HN / EI / EHO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Samisk spesialisthelsetjeneste - jfr. arkivsaksnr Nasjonal samisk utrednings og kompetanseenhet for personer med demens - Tilskudd statsbudsjettet Kopi av brev til Karasjok kommune Saksansv: HN / FA / IR Side7

8 08/ I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Fagråd radiologi - jfr. arkivsaksnr Vedrørende oppnevning av fagråd i radiologi Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Nordlandssykehuset HF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2008 Protokoll styremøte den Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / AD / FIHH 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsk Pasientskadeerstatnings Reguleringsfond Sak: Norsk Pasientskadeerstatning - Erstatningssaker Statistikk for regionale helseforetak for / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Arne Schiefloe Sak: Plan for avtalespesialister - rullering jfr. arkivsaksnr Høringssvar - Rullering av Plan for avtalespesialister Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Avskjermet Sak: Anskaffelse ortopedi - Raskere tilbake Saksbeh: HN / EI / AELR Side8

9 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Nasjonal Paramedic Forening Sak: Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Forslag til endringer i folketrygdloven mv Forslag til endringer i folketrygdloven mv - Etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp - ikke sykehusbehandling i andre EØS land - Høringsfrist Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Justis- og politidepartementet Sak: Veileder - Forebygging menneskehandel Veileder for identifisering av mulige ofre for menneskehandel Saksansv: HN / FA / IR Side9

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00309-228 I Lister DPS Dekning av reiseutgifter til kurs - konferanse

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer