Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforum for nye metoder ADMAVD/KP Sak Godkjenning av protokoll fra møte Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforum for nye metoder Sak Eventuelt Beslutningsforum for nye metoder ADMAVD/KP U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforum for nye metoder ADMAVD/KP 1

2 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker Styret i ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker Styret i Styresak Orienteringssaker ADMAVD/KP - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker Styret i Styresak Referatsaker ADMAVD/KP - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker Styret i ADMAVD/KP 2

3 Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker Styret i ADMAVD/KP Søknad - Støtte til intensiv heimetrening 2015 ************** Doman - Intensiv trening ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 Mottaker ***** FAGAVD/AR Søknad - Økonomisk støtte for Intensiv opptrening i hjemmet Doman - Intensiv trening ***** ***** ***** U 2/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 Mottaker ***** FAGAVD/AR Søknad om finansiering av stilling som traumekoordinator ved UNN HF Stilling som traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge U 2014/ / FAGAVD/TEL007 Mottaker Universitetssykehuset Nord-Norge 219 FAGAVD/TEL007 3

4 Kommunale sykestueplasser i Finnmark Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF Mottaker Lebesby kommune 123 Referat fra møte i Tildelingsutvalget EIERAVD/JGF Nytt samarbeidsorgan mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø - Tildelingsorgan U 2010/ / KVAFOR/TKN Mottaker Finn Henry Hansen 506 KVAFOR/TKN Oversendelse av utkast til internrevisjonsrapport - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord Internrevisjon - Strykninger av planlagte operasjoner U 2014/ / ADMDIR/HKA UO Unntatt offentlighet, jf. Offlv 14, Mottaker Helseforetak iht liste Sak Referatsaker Beslutningsforum for nye metoder ADMDIR/HKA U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforum for nye metoder ADMAVD/KP 4

5 Melding om internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretakets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK Mottaker Finnmarkssykehuset HF 134 ADMDIR/BOK Melding om internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretakets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær i Helse Nord IKT Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK Mottaker Helse Nord IKT 134 ADMDIR/BOK Melding om internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretakts løpende ytelser ved arbeidstikers fravær i Helse Nord RHF Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK 134 ADMDIR/BOK 5

6 Innsynsbegjæring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 I 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Spørsmål til skriftlig besvarelse - innspill fra Helse Nord - Svarfrist 10. desember 2014 kl Organisering av ambulanse- og nødmeldingstjenesten - Driftsorganisasjon I 2014/ / FAGAVD/TEL BU 7 FAGAVD/TEL007 Helse- og omsorgsdepartementet Innkalling til styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2014/ / EIERAVD/FE Helseforetakenes senter for 016 EIERAVD/TSK pasientreiser ANS Referat Brukerutvalg Sykehusapotek Nord HFs møte Regionalt brukerutvalg I 2010/ / KVAFOR/BJ Sykehusapotek Nord HF KVAFOR/BJ 6

7 Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av eiendommer Salg av eiendommer U 2014/ / EIERAVD/TAH Mottaker Styret i 039 Mottaker Observatør fra RBU EIERAVD/TAH Styresak Regionale protonsentre - idéfaserapport Nasjonal anskaffelse av protonterapi for norske pasienter U 2013/ / Mottaker Styret i 022 Mottaker Observatør fra RBU Øyelege Svein Erik Thomassen - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Svein Erik Thomassen EIERAVD/LHL 7

8 Øyelege Svein Erik Thomassen - Driftstilskudd U 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Svein Erik Thomassen EIERAVD/LHL Styresak Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten - statusrapport og prosjektbudsjett for 2015 Miljø og klima - Generelt U 2014/ / EIERAVD/AEL Mottaker Styret i 301 Mottaker Observatør fra RBU EIERAVD/TAH Styresak Plan for internrevisjon Plan for internrevisjon U 2014/ / ADMDIR/TOSO Mottaker Styret i 134 Mottaker Observatør fra RBU ADMDIR/TOSO 8

9 Styresak Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester, orientering om anskaffelsen - oppfølging av styresak Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST Mottaker Styret i 327 Mottaker Observatør fra RBU EIERAVD/FE Styresak UNN Tromsø og NLSH Bodø - etablering av permanent parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Utbygging U 2010/ / EIERAVD/TAH Mottaker Styret i 031 Mottaker Observatør fra RBU EIERAVD/TAH Finnsnesgynekologen tar juleferie fra til og med Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer Morten Mangersnes - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL Morten Mangersnes 321 EIERAVD/LHL 9

10 Kvalitetsindikatorer -TSB november 2014 Kvalitetsindikatorer TSB I 2014/ / FAGAVD/FIN TO FAGAVD/FIN Sigma Nord AS Uttalelse fra Nordland fylkestings møte Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland Rehabilitering 2014 I 2014/ / FAGAVD/KT Nordland fylkeskommune 327 FAGAVD/KT Spørsmål til skriftlig besvarelse - Innspill fra Helse Nord Organisering av ambulanse- og nødmeldingstjenesten - Driftsorganisasjon U 2014/ / FAGAVD/TEL007 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet 325 FAGAVD/TEL007 Invitasjon til deltakelse i pilotprosjekt: Kvalitetsstandarder og kvalitetsnettverk for akuttavdelinger og akutteam i psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO TE FAGAVD/SFO Akershus universitetssykehus HF 10

11 Tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus i Finnmark Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO KS Nord-Norge 33 FAGAVD/SFO RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBU AU ADMAVD/HHH RBU-møte AU, innkalling møte Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBU-AU RBU-AU-sak Eventuelt Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/HHH U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBU-AU ADMAVD/HHH 11

12 RBU-AU-sak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter - godkjenning av forprosjektrapport og tillatelse til byggestart Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Utbygging U 2010/ / EIERAVD/TAH Mottaker RBU - AU 031 EIERAVD/TAH RBU-AU-sak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Protonsenter - idefase Nasjonal anskaffelse av protonterapi for norske pasienter U 2013/ / Mottaker RBU-AU 022 Rapporteringsskjema Kvalitetsindikatorer TSB EIERAVD/TAH I 2014/ / FAGAVD/FIN TO FAGAVD/FIN Finnmarksklinikken Uttalelse fra Nordland fylkestings møt 1. desember PCI i Nordland Kirurgi I 2014/ / FAGAVD/RSP Nordland fylkeskommune 321 FAGAVD/RSP 12

13 Spesialist i psykiatri Grazyna Banach I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Banach Grazyna Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 EIERAVD/LHL I 2014/ / KVAFOR/BJ LMF Nordland 153 KVAFOR/BJ Tilbud - Bistand til gjennomgang og oppdatering av regionale innteksfordelingsmodeller for rusbehandling og psykisk helse Inntektsanalyse Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker ***** EIERAVD/TAH Kontraktstildeling - Bistand til gjennomgang og oppdatering av regionale inntektsfordelingsmodell for rusbehandling og psykisk helse Inntektsanalyse Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker ***** EIERAVD/TAH 13

14 Forespørsel om tildeling av pilotprosjekt - Mulig bachelor ambulansefag i Nord-Norge - Kopi av brev til Høgskolen i Narvik Kompetansebehov i ambulansefag - Arbeidsgruppe I 2013/ / FAGAVD/TEL007 Helse- og omsorgsdepartementet 273 FAGAVD/TEL007 Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ FFO Nordland 153 KVAFOR/BJ Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Sør-Varanger Demensforening 153 KVAFOR/BJ Interimversjon Nasjonal Beredskapsplan mot ebola Høring - Interimversjon Nasjonal beredskapsplan mot ebola I 2014/ / ADMDIR/OL Helsedirektoratet 008 ADMDIR/OL 14

15 Invitasjon til konferanse - Mangfold og mestring - 3. og 4 februar 2015 Habiliteringstjenesten I 2014/ / FAGAVD/KT NAV Kompetansesenter for 327 FAGAVD/KT tilrettelegging og deltakelse Referat fra møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF Regionalt brukerutvalg I 2010/ / KVAFOR/BJ Nordlandssykehuset HF KVAFOR/BJ Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innkalling til foretaksmøte i Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2014 I 2013/ / ADMAVD/KP TO ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 15

16 Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Foreningen for muskelsyke avd 153 KVAFOR/BJ Nordland Plantall aktivitet 2015 Budsjett 2015 I 2014/ / EIERAVD/JGF Finnmarkssykehuset HF 123 EIERAVD/JPM ***************** Pasientsak ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/GT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 329 Mottaker ***** Utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Generelt FAGAVD/AR I 2010/ / FAGAVD/AR Universitetssykehuset Nord-Norge 011 FAGAVD/GT 16

17 Pasientsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak - Refusjon - ***************************** I 2014/ / FAGAVD/GT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 152 ***** FAGAVD/GT Orientering om status for avtalespesialister 2 tertial 2014 Private avtalespesialister I 2014/ / EIERAVD/LHL Helsedirektoratet 321 EIERAVD/LHL Pasient fra Helse Nord Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker ***** Pasient fra Helse Nord FAGAVD/AR Søknad om behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/AR ***** 17

18 Søknad om midler til regionalt fagnettverk Faglig nettverk i Helse Nord I 2014/ / FAGAVD/AR Universitetssykehuset Nord-Norge 300 FAGAVD/SIS Prioritet i mobilnett - Orientering om ordningen Prioritet i mobilnett I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Post- og teletilsynet 004 FAGAVD/TEL007 Informasjon til TV 2 etter intervjuet endringsavtaler Innsynsbegjæring - TV2 Nyhetene - Kliniske system U 2014/ / ADMDIR/KIF Mottaker TV2 Nyhetene 046 ADMDIR/AMK Budsjett , inkludert investeringsbudsjett Finnmarkssykehuset HF Budsjett 2015 I 2014/ / EIERAVD/JGF Finnmarkssykehuset HF 123 EIERAVD/JGF 18

19 Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus Smittevern U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker Helsedirektoratet 004 Åpent brev til Helse Nord Rehabilitering 2014 FAGAVD/GT I 2014/ / FAGAVD/KT Grete Andrea Kvaal 327 ADMDIR/KIF Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Norges ME-forening, Troms fylkeslag 153 KVAFOR/BJ Pasientsak - ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 20 FAGAVD/SIS ***** 19

20 Strategi for økonomisk bærekraft i perioden Finnmarkssykehuset HF Budsjett 2015 I 2014/ / EIERAVD/JGF Finnmarkssykehuset HF 123 EIERAVD/JGF EIERAVD/KL 20

21 Til signering - Rammeavtale - Leveranse av ambulansebiler med tilhørende utstyr mellom og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Leveranse av ambulansebiler med tilhørende utstyr I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 057 Til signering - Rammeavtale for leveranse av ambulansebiler med tilhørende utstyr mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Leveranse av ambulansebiler med tilhørende utstyr I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 057 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Evjeklinikken I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Evjeklinikken EIERAVD/FE 21

22 Til signering - Rammeavtale - Kjøp av blodposesett, inkludert leie av blodpresser og vipper mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Kjøp av blodposesett, inkludert leie av blodpresser og vipper I 2014/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 064 Til signering - Rammeavtale for leveranse av helsetekstiler mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Helsetekstiler I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr RBU-møte, Protokoll Regionalt brukerutvalg U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer RBU-møte AU, Protokoll Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBU-AU ADMAVD/KP 22

23 RBU-møte, Protokoll Regionalt brukerutvalg U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer Forlenget betalingsgaranti ADMAVD/KP Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker ***** RBU-møte, protokoll Regionalt brukerutvalg FAGAVD/SIS U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer Regionale seminarer for nasjonale tjenester i Helse Nord ADMAVD/KP NMK - Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser U 2014/ / KVAFOR/GBA Mottaker NMK 016 KVAFOR/GBA 23

24 Regionale seminarer for nasjonale tjenester i Helse Nord NMK - Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser I 2014/ / KVAFOR/GBA TE KVAFOR/GBA NMK Ber om prosjektplan for overføring av implementeringsansvar fra prosjekt til regionale helseforetak Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Helsedirektoratet 33 FAGAVD/SFO RBU-møte, protokoll Regionalt brukerutvalg U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer RBU-møte AU, protokoll Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBU-AU ADMAVD/KP 24

25 RBU-møte, protokoll Regionalt brukerutvalg U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer RBU-møte AU, protokoll Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBU-AU RBU-møte, protokoll Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer ADMAVD/KP 25

26 RBU-møte, protokoll Regionalt brukerutvalg U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBUs medlemmer og varamedlemmer RBU-møte AU, protokoll Regionalt brukerutvalg ADMAVD/KP U 2010/ / KVAFOR/BJ Mottaker RBU-AU ADMAVD/KP Informasjon om egenbetaling og ikraftsetting av regelverk - Lov om rituell omskjæring av gutter Lov om rituell omskjæring av gutter I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet 321 FAGAVD/[Ufordelt] Avslutning av medikamenter for pasienter i LAR endelig dokumentert Fagråd TSB U 2014/ / FAGAVD/FIN Mottaker Fagrådet TSB 33 FAGAVD/FIN 26

27 Utvidelse av ansattes representasjon i helseforetakenes og de regionale helseforetakenes styrer - Kopi av brev til Norsk Sykepleierforbund Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/KIF Søknad om brukertilskudd 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Diabetesforbundet Nordland 153 KVAFOR/BJ Rapport og budsjett fra NAAF Region Nordland Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Astma- og allergiforbundet Nordland 153 KVAFOR/BJ Til signering - Rammeavtale for leveranse av mobiltelefoner og nettbrett mellom og ***** HINAS - Rammeavtale - Leveranse av mobiltelefoner og nettbrett I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

28 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale Inkontinensmateriell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale Inkontinensmateriell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ************ HINAS - Rammeavtale Inkontinensmateriell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale Pacemaker I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

29 Til signering - Endringsprotokoll - ***** HINAS - Rammeavtale Pacemaker I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** HINAS - Rammeavtale Pacemaker I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale Pacemaker I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Driftsrapport for november 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] 29

30 Virksomhetsrapport, kvalitetsrapport og ØBAK november 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Helgelandssykehuset HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale Pacemaker I 2011/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Virksomhetsrapport november 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Finnmarkssykehuset HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Revidert søknad om godkjenning for bruk av taks Z51.50 ved Nordlandssykehuset Vesterålen Palliativ behandling I 2014/ / FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF 329 FAGAVD/SIS 30

31 ØBAK-rapport pr. november 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Budsjett , inkludert investeringsbudsjett endret oppsett i protokoll Budsjett 2015 I 2014/ / EIERAVD/JGF Finnmarkssykehuset HF 123 EIERAVD/[Ufordelt] Strategi for Økonomisk bærekraft i perioden Endret oppsett i protokoll Budsjett 2015 I 2014/ / EIERAVD/JGF Finnmarkssykehuset HF 123 EIERAVD/[Ufordelt] 31

32 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Kvalitets- og virksomhetsrapport + ØBAK november 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB UNN HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

33 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

34 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale hygieneprodukter I 2013/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Økonomirapport november 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Sykehusapotek Nord HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

35 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

36 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

37 Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Til signering - Endringsprotokoll - ***** ***** HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

38 Lederutvikling for ledere med psykologbakgrunn innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - Psyk meg opp i ledelse - Kull 10 Ledelses- og organisasjonsutvikling i Helse Nord I 2014/ / EIERAVD/KL Nasjonal ledelsesutvikling, Helse 022 EIERAVD/[Ufordelt] Sør-Øst RHF Øyelege Svein Erik Thomassen - Driftstilskudd I 2014/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Svein Erik Thomassen Handlingsplan - Nasjonale anskaffelser 2015 Handlingsplan HINAS EIERAVD/LHL I 2013/ / EIERAVD/JJ 021 EIERAVD/[Ufordelt] RHF AMU møtereferat Regionalt hovedarbeidsmiljøutvalg - RHF AMU - U 2010/ / ADMAVD/HI Mottaker RHF AMU, medlemmer ADMAVD/HI 38

39 Skriftlig tilbakemelding fra Helgeland Rehabilitering Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Helgeland Rehabiliteringssenter I 2014/ / EIERAVD/MOST Helgeland Rehabilitering 327 EIERAVD/FE Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret - Regnskapsregisteret Altinn Regnskap 2014 I 2013/ / EIERAVD/JPM Brønnøysundregistrene 131 EIERAVD/[Ufordelt] 39

40 Melding om internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretakts løpende ytelser ved arbeidstakers fravær i Helse Nord RHF Oppfølging av internrevisjon - Refusjon fra NAV I 2014/ / ADMAVD/KP 134 ADMAVD/KP Ferieavvikling Psykolog Vår Benum - Driftstilskudd I 2013/ / EIERAVD/LHL Vår Benum 321 EIERAVD/LHL Invitasjon til Hjerteprisutdelingen Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2015 I 2014/ / ADMAVD/KP Nasjonalforeningen for folkehelsen 274 FAGAVD/KT Bestemmelser om fastsettelse av svangerskapets varighet og termin Svangerskapsomsorgen I 2014/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 362 FAGAVD/TES 40

41 Grovkartlegging Eldre og rus - Helse- og omsorgsdepartementet ifm opptrappingsplanen for rusfeltet Utredning om eldres rusmiddelbruk I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helse Stavanger HF 334 FAGAVD/[Ufordelt] Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Valnesfjord helsesportssenter I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Valnesfjord Helsesportssenter EIERAVD/MOST Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Valnesfjord helsesportssenter I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Valnesfjord Helsesportsseenter Om KAD-senger og sykestuer i Finnmark Budsjett 2015 EIERAVD/MOST I 2014/ / EIERAVD/JGF Helse- og omsorgsdepartementet 123 EIERAVD/[Ufordelt] 41

42 Ebola - Informasjon til helseforvaltningen Smittevern I 2013/ / ADMAVD/HHH Helsedirektoratet 004 ADMAVD/HHH Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Helgeland Rehabiliteringssenter I 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helgeland Rehabiliteringssenter Vedlegg til søknad om brukermidler 2015 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 EIERAVD/FE I 2014/ / KVAFOR/BJ LMF Troms 153 KVAFOR/BJ Årsrapport og regnskap 2013 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Norges Blindeforbund Troms 153 KVAFOR/BJ 42

43 Innsending av dokumentasjon i forbindelse med søknad om midler fra Helse-Nord Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ LNT Nordland 153 KVAFOR/BJ Vedlegg til søknad Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2015 I 2014/ / KVAFOR/BJ Nordland fylkeslag av 153 KVAFOR/BJ autismeforeningen i Norge Uttalelse fra kommunestyrets møte Fare for nedleggelse av Psykiatrisk Senter for tromsø og Omegn - Døgnenheten Storsteinnes Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Balsfjord kommune 33 FAGAVD/[Ufordelt] 43

44 Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet - Høringsfrist Høring - Nasjonal retningslinje behandling og rehaiblitering av rusmiddelproblemer og avhengighet I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet 008 FAGAVD/[Ufordelt] Søknad om utvidet investeringsramme - Renovering Bygg 7 UNN Åsgård Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Utbygging I 2010/ / EIERAVD/TAH UNN HF 031 EIERAVD/[Ufordelt] Spørsmål nr 358 til skriftlig besvarelse - UNN kutter i psykisk helsevern - Svarfrist 17. desember kl Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO 33 BU 93 FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet Bekymringsmelding vedrørende styresak FIKS-program - Realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak Oppfølging av Internrevisjonsrapport 11/2 - s styring og kontroll med FIKS-programmet U 2013/ / EIERAVD/HR Mottaker Jan Størmer 134 EIERAVD/HR 44

45 Uttalelse fra Troms fylkesting - Nei til kutt i psykisk helsetilbud Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Troms fylkeskommune 33 FAGAVD/[Ufordelt] Uttalelse fra Troms fylkesting - Nei til reduksjon av ambulanseberedskap Organisering av ambulanse- og nødmeldingstjenesten - Driftsorganisasjon I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Troms fylkeskommune 325 FAGAVD/[Ufordelt] Høringssvar - Regional plan for øre-nese-halsfaget Høring - Utkast til regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord I 2014/ / FAGAVD/SIS UNN HF 321 FAGAVD/[Ufordelt] Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Høring - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord I 2013/ / FAGAVD/RSP UNN HF 008 FAGAVD/[Ufordelt] 45

46 HIV14 - Nye Pluss - hivpositives landsforening Barentssamarbeid - Nord-Vest Russland I 2014/ / ADMDIR/OL TE ADMDIR/OL KIm Fangen HIV14 - Nye Pluss - hivpositives landsforening Barentssamarbeid - Nord-Vest Russland U 2014/ / ADMDIR/OL Mottaker Kim Fangen 07 ADMDIR/OL 46

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2017-31.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 09.06.2017 Oppdatering av kvalitetsstrategi

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.2014 Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Møte i Beslutningsforum

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2016 -, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 16.11.2016 Styresak 129-2016 - Godkjenning av

Detaljer

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.2015 Møte med Bufetat, region nord Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.3.2014-19.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 19.03.2014 Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2016-2.12.2016, Dokumenttype:,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Virksomhetsrapportering Helse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2017-9.8.2017, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Gjestepasienter juli 2017 Fossumkollektivet

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2017-12.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 15.05.2017 Pasientsak - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Henvendelse vedrørende stilling som leder av Nasjonal Kompetansetjeneste - Vestibulære lidelser - Helse Bergen HF. Dok.dato: 26.11.2014.

Henvendelse vedrørende stilling som leder av Nasjonal Kompetansetjeneste - Vestibulære lidelser - Helse Bergen HF. Dok.dato: 26.11.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2014 Henvendelse vedrørende stilling som leder av Nasjonal Kompetansetjeneste - Vestibulære lidelser - Helse Bergen HF

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-9 696/2014 03.03.2014 30.01.2014 ADMAVD/KP ADMAVD/KP

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-9 696/2014 03.03.2014 30.01.2014 ADMAVD/KP ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.3.2014-7.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 07.03.2014 Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28022014

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2017-6.8.2017, Dokumenttype:,U,x,n, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 07.08.2017 nnhold: Representanter til

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10.2014 Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Referat etter

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12.

Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 18.12.2014 nnkalling til møte i Brukerutvalget

Detaljer

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09.2014 Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Utforming av nasjonal

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2011 nnhold: Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** P 2009/1980-6

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato22.11.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-øst RHF Utskriftsdato 29.11.2016

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato 10.06.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 06 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

Offentlig journal. Kjøp av Designtjenester - Avlysning av konkurranse. Rammeavtale 700018 - Kjøp av Designtenester 2014/920-3 6833/2014 11.12.

Offentlig journal. Kjøp av Designtjenester - Avlysning av konkurranse. Rammeavtale 700018 - Kjøp av Designtenester 2014/920-3 6833/2014 11.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 2014/920-3 6833/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dinamo AS 2014/920-4

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 01.07.2014 Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-8 695/2014 20.02.2014 30.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-8 695/2014 20.02.2014 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.2.2014-25.2.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 25.02.2014 Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28022014

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer