DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: LAMU - innkalling Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - U 2010/ / ADMAVD/HI LAUMU, 012 medlemmer LAMU - møtereferat Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - ADMAVD/HI U 2010/ / ADMAVD/HI LAMU, medlemmer 012 LAMU - innkalling Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - ADMAVD/HI U 2010/ / ADMAVD/HI LAMU, medlemmer 012 ADMAVD/HI 1

2 Varslingsrutine ved kritikkverdige forhold i - drøftingsnotat Varslingsrutiner U 2011/ / ADMAVD/HI LAMU, medlemmer 024 ADMAVD/HI Personalforvaltning - Generelt U 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 220 ADMAVD/HI Frikjøp av ressurser til RIPS-prosjektet i 2013 HR system U 2010/ / EIERAVD/TSK UNN HF v/hr-sjef Mai-Liss Larsen 200 EIERAVD/TSK 2

3 Raskere tilbake UNN Tromsø 2012 Sykefraværsprosjektet - Raskere tilbake U 2010/ / FAGAVD/KT UNN HF 327 FAGAVD/KT Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR Søknad om utenlandsbehandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR 3

4 Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Guarantee of payment for medical treatment FAGAVD/AR Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rehabiliteringssenteret Nord Norges kurbad EIERAVD/IMS 4

5 Sigma Nord AS U 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Sigma Nord FAGAVD/FIN Sigma Nord AS U 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Sigma Nord EIERAVD/MOST Tyrilistiftelsen U 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Tyrilistiftelsen Tyrilistiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo - Nybøle EIERAVD/MOST U 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Kirkens Bymisjon Oslo - Nybøle EIERAVD/MOST 5

6 Manifestsenteret U 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Manifestsenteret EIERAVD/MOST Valnesfjord Helsesportssenter U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Valnesfjord Helsesportsenter EIERAVD/IMS Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet - oppdrag til Nordlandssykehuset HF Pasientsikkerhet U 2010/ / FAGAVD/HHH Nordlandssykehuset HF 422 Helgeland Rehabilitering i Sømna FAGAVD/HHH I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/IMS 6

7 - Fødselsomsorgen I 2010/ / FAGAVD/AH UO Offlv TE FAGAVD/AH UNN HF - Intensiv og oppvåkningsavdelingen - Fødselsomsorgen U 2010/ / FAGAVD/AH UO Offlv UNN HF v/fag og forskningssjef FAGAVD/AH Vedtak om utbetaling for Teres Medical Group AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 7

8 Frister for rapportering av data til NPR for 2012 og 2013 Norske sykehus - Rapportering av pasientdata I 2010/ / EIERAVD/JPM Helsedirektoratet 404 EIERAVD/JPM Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Høringsfrist 19. mars 2013 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus I 2012/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 008 FAGAVD/KT Tillitsvalgte på Døgnenheten Storsteinnes frykter nedleggelse Psykisk helsevern - Fellemappe U 2010/ / FAGAVD/AH Plasstillitsvalgt Fagforbundet 33 Psyk.senter for Tromsø og omegn Hildur Jensen FAGAVD/AH Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker - Høringsfrist 29. januar 2013 Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker I 2012/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 8

9 Project Proposal for Helse Nord I 2012/ / EIERAVD/HR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] Informasjonsinnhenting i forbindelse med forvaltningsrevisjonen om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. deres ref: 2012/ NPR - Elektroniske meldinger U 2010/ / EIERAVD/BN Riksrevisjonen 045 Søknad om brukertilskudd 2013 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2013 EIERAVD/BN I 2012/ / FAGAVD/AR RIO Nord 153 ADMDIR/KIF Anbudskonkurranse per juni Kjøp av konsulenttjenester U 2012/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 første ledd 211 EIERAVD/MOST 9

10 Søknad om brukertilskudd 2013 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2013 I 2012/ / FAGAVD/AR Målselv og Bardu Revmatikerforening 153 ADMDIR/KIF Endring av kontaktinfo - Barnekreftforeningen - Fra Kreftomsorgen I 2010/ / FAGAVD/TKN Barnekreftforeningen 404 FAGAVD/RSP Regionale komiteer for medisinsk og helsefagleg forskningsetikk (REK) - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for Forskning - Generelt I 2010/ / FAGAVD/TKN Kunnskapsdepartementet 520 FAGAVD/TKN - 100% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes I 2011/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr BU 35 EIERAVD/IMS 10

11 Anbudskonkurranse per juni Kjøp av konsulenttjenester U 2012/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 første ledd 211 EIERAVD/MOST Prosedyrekodeverk for habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern for voksne Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene v/ postmottak 404 Private rusinst. v/ postmottak FAGAVD/FIN Høringsuttalelser Regional handlingsplan rehabilitering Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT Helgeland Rehabilitering Sømna Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem - Høringsfrist 20. februar Høring - pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem I 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet

12 Oversendelse av dokumenter OL 2022 Beredskap U 2010/ / FAGAVD/OL Helse- og omsorgsdepartementet 004 FAGAVD/AH Oversender forskningsrapport om effektstudie av intensiv habilitering basert på Doman-programmene Forskning - Generelt I 2010/ / FAGAVD/TKN Helsedirektoratet 520 Samhandlingsreformen - viktig endringer i NPÆR meldinger for 2013 Samhandling med primærhelsetjenesten I 2010/ / FAGAVD/OL Helsedirektoratet 305 Følgetjeneste gravide - Fødselsomsorgen U 2010/ / FAGAVD/AH Nohr Leif Erik 362 FAGAVD/AH 12

13 Rapport bruk av kvalitetsmidler Kvalitetsforbedring - Prosjektmidler - jfr. styresak I 2010/ / FAGAVD/NRE UNN HF % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes U 2011/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ISSHP European Congress 2013 Søknader om tilskudd - Fellesmappe EIERAVD/IMS U 2010/ / FAGAVD/OL UNN HF - Kvinneklinikken v/turid 153 Bakkevoll Project Proposal for Helse Nord FAGAVD/AH I 2012/ / EIERAVD/HR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] 13

14 Prosjekt - Ledelsesinformasjon U 2010/ / EIERAVD/TSK UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Oppdragsdokument 2013 Oppdragsdokument 2013 EIERAVD/ERS I 2012/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 021 Innkjøpsforum Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv EIERAVD/MOST Oppfølging av IR 04/ Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord U 2012/ / FAGAVD/GBA UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr FAGAVD/GBA 14

15 Styresak IR 04/ endelig vedtak Oppfølging av IR 04/ Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord (ref ) U 2012/ / FAGAVD/GBA Styret i 134 FAGAVD/GBA Rusinstitusjoner og praktisering av førerkort/helsekrav - svar til Sigma Sigma Nord AS U 2011/ / FAGAVD/AH Sigma Nord 335 FAGAVD/FIN Oppfølging av IR 04/2012 og styresak og styresak Oppfølging av IR 04/ Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord (ref ) U 2012/ / FAGAVD/GBA Helseforetakene 134 FAGAVD/GBA Forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - høringsuttalelse fra Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet U 2012/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/KT 15

16 Vedtak om utbetaling for Teres Medical Group AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Vesterålen Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Bodø Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Legehjemler Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / FAGAVD/GBA Helgelandssykehuset HF

17 Forslag til endringer i kreftregisterforskriften - Høringsfrist 15. februar 2013 Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften I 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet 008 Møte med Helse Nord angående Lødingen Rehabiliteringssenter Rehabilitering U 2010/ / FAGAVD/KT Lødingen kommune 327 FAGAVD/KT Opptreningssenteret i Finnmark - Leveranse av spesialisthelsetjenester U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/IMS Doman - Intensiv trening ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l

18 Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** I 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Spesialist i øyesykdommer Frauken Greve - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Frauken Greve Faktura leveranse av spesialisthelsetjenester Teres Tromsø/Tromsø Private Sykehus EIERAVD/LHL I 2010/ / EIERAVD/LHL Tromsø Private Sykehus 321 EIERAVD/IMS 18

19 Beredskap I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 24 annet ledd 004 Kvartalsvis lønnsstatistikk per 31. desember 2012 Helseforetak - Frist 7. januar Ansattes lønninger I 2010/ / EIERAVD/EAH Statistisk sentralbyrå 230 EIERAVD/EAH Faktura - Operasjon desember 2012 Teresklinikken Bodø I 2010/ / EIERAVD/IMS Teres Klinikken Bodø 321 EIERAVD/IMS Merverdiavgift ambulansebåt Organisering av ambulanse- og nødmeldingstjenesten - Driftsorganisasjonen I 2010/ / FAGAVD/RSP UNN HF

20 Etablering av nasjonalt forum for Vardesenterne og Statsbudsjettet 2013 Kreftomsorgen I 2010/ / FAGAVD/TKN Kreftforeningen 404 Utbetaling av tilskudd til Drift av - Statstilskudd 2013 I 2012/ / EIERAVD/JPM Helse- og omsorgsdepartementet 153 EIERAVD/JPM Høring - styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker mv Høring - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker U 2012/ / FAGAVD/KT Postmottak Helse-Finnmark 008 Postmottak UNN MQN-Postmottak FAGAVD/KT 20

21 Søknad om behandling i utlandet ***** ***** ***** I 2012/ / FAGAVD/AH PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 UNN HF Søknad om behandling i utlandet ***** ***** ***** FAGAVD/AH U 2012/ / FAGAVD/AH PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 UNN HF FAGAVD/AH Opptreningssenteret i Finnmark - Leveranse av spesialisthelsetjenester U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/IMS Manglende tilbud på lymfødembehandling i Øst- Finnmark og i Kirkenes Rehabilitering U 2010/ / FAGAVD/KT UNN HF 327 Postmottak UNN Postmottak Helse-Finnmark FAGAVD/KT 21

22 Endringsmelding prosjekt RIPS HR system U 2010/ / EIERAVD/TSK Bluegarden AS att:vegard Nerhus 200 EIERAVD/TSK Invitasjon tildeltagelse i en toåring prøveordning om henvisningsrett fra PP- tjenesten til BUP og HABU Psykisk helsevern - Fellemappe U 2010/ / FAGAVD/AH Helsedirektoratet 33 FAGAVD/FIN Endringer i regelverk, refusjoner og tekster for offentlige poliklinikker fra 1. januar 2013 Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO Helse- og omsorgsdepartementet 152 EIERAVD/[Ufordelt] Internrevisjonsrapport 07/ Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapoteks Nord HF, Oversendelse av endelig rapport Internrevisjonen - helsepersonells kompetanse U 2012/ / ADMDIR/TOSO Sykehusapotek Nord HF 134 ADMDIR/HKA 22

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.01.2013 Svar - takkebrev til Låsservice

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.06.2015 Orientering om tilbud til CFS/ME Helgelandssykehuset

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Tilsettingssak - Offentlig godkjent sykepleier Enhet sengepost og poliklinikk føde/gyn, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2226107794. Dok.

Tilsettingssak - Offentlig godkjent sykepleier Enhet sengepost og poliklinikk føde/gyn, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2226107794. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 14.07.2014 nnhold: lsettingssak - Offentlig godkjent sykepleier Enhet sengepost og

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til styringsgruppen - elektronisk tilgang til pasientjournal

Offentlig journal. Invitasjon til styringsgruppen - elektronisk tilgang til pasientjournal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.05.2014 nnhold: nvitasjon til styringsgruppen - elektronisk tilgang til pasientjournal Prosjekt - Helse

Detaljer