Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Nasjonal kompetansetjeneste fot inkontinens og bekkenbunnssykdommer UNN HF U 2012/ / FAGAVD/GBA Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 314 RHF FAGAVD/GBA Anmodning om turnusplasser i fysioterapi - Ekstraordinært kull fysioterapikandidater fra desentralisert studium ved Universitetet i Tromsø Turnusplasser for kandidater i sykehus U 2010/ / EIERAVD/KL Fylkesmannen i Troms 219 FAGAVD/TKN Fordeling av legehjemler fra regional bank siste halvår Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / FAGAVD/GBA Helseforetakene v/ adm direktører 219 FAGAVD/GBA 1

2 - Tilsetting legespesialister i øyesykdommer i Fauske/Senioravtale Elisabeth Steen U 2012/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Praktiserende spesialist øre-nese-halssykdommer Erik Zadig - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Erik Zadig Øre-nese-halslege Magnus Jannert - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Magnus Jannert Informasjon om omdisponering av avtalehjemmel Spesialist øre-nese-halssykdommer Svante Luttrup - Myre - Driftstilskudd U 2010/ / Svante Luttrup 321 2

3 Lege Knut Johnsen - Spesialist i indremedisin - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Orientering om dekning av pasienttransport Spesialist i klinisk psykologi Tor O. Thorsteinsen - Driftstilskudd U 2010/ / Tor O. Thorsteinsen 321 Orientering om omdisponering Spesialist i klinisk psykologi Tor O. Thorsteinsen - Driftstilskudd U 2010/ / Tor O Thorsteinsen 321 Psykolog Rigmor Moelv - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr

4 ***** ***** ***** U 2011/ / EIERAVD/AELR AK Offlv 23 første ledd 155 Svar på henvendelse om gynekologitilbudet i Alta Private avtalespesialister EIERAVD/AELR U 2010/ / Helse Finnmark HF 321 Anbudskonkurranse Tverrfaglig spesialisert rusbehandling U 2012/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 første ledd 321 Saksnr 2011/118-11/326 EIERAVD/MOST Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** U 2011/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 UNN HF FAGAVD/AR 4

5 - Tilsetting legespesialister i øyesykdommer i Fauske/Senioravtale Elisabeth Steen I 2012/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/IMS Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom mm - Høringsfrist 22. november 2012 Høring - Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom mm I 2012/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet 008 FAGAVD/[Ufordelt] Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord 5

6 Virksomhetsrapport og Tertialrapport Helse Nord Økonomirapportering 2012 U 2011/ / EIERAVD/IMS Helse- og omsorgsdepartementet 131 EIERAVD/EB Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK- relaterte blodbaneinfeksjoner Pasientsikkerhetskampanjen I 2012/ / FAGAVD/HHH TE FAGAVD/GBA Sekretariatet Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen inviterer til nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner Pasientsikkerhetskampanjen I 2012/ / FAGAVD/HHH TE FAGAVD/GBA Sekretariatet Pasientsikkerhetskampanjen 6

7 Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Ronald Opdahl - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ***** ***** ***** I 2011/ / EIERAVD/AELR UO Offlv 23 første ledd 155 Rapportering oktober 2012 Kirkens Bymisjon Oslo - Nybøle EIERAVD/AELR I 2011/ / FAGAVD/AO TO FAGAVD/LHL Kirkens Bymisjon Nybøle Nytt skjema for rapportering av prediktive genetiske undersøkelser Laboratorievirksomhet og blodbank U 2010/ / FAGAVD/GBA UNN HF 352 FAGAVD/GBA 7

8 Dekning av økte pensjonskostnader Pensjon I 2010/ / EIERAVD/EAH N.K.S. Kløveråsen AS 235 EIERAVD/EAH Svar på henvendelse vedrørende utdanningskapasiteten i geriatri - Kopi av brev til Den norske legeforening - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / FAGAVD/GBA Helseforetakene 219 Helse-Finnmark NLSH MQN-Postmottak FAGAVD/GBA Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene Bygg og eiendomsutvikling i Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/AEL Helse Sør-Øst RHF 03 EIERAVD/AEL 8

9 Rapportering oktober 2012 Tyrilistiftelsen I 2011/ / FAGAVD/AO Tyrilistiftelsen 335 FAGAVD/LHL Nyhetsbrev nr. 8, Nasjonal pasientsikkerhetskampanje Pasientsikkerhetskampanjen I 2012/ / FAGAVD/HHH TE FAGAVD/GBA Norsk pasientsikkerhetskampanje Fordeling av legehjemler fra regional bank siste halvår Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / FAGAVD/GBA Helsedirektoratet 219 FAGAVD/GBA Møte i Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten 6. desember 2012 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH Statistisk sentralbyrå 016 EIERAVD/EAH 9

10 Innkalling til møte 8. november 2012 i Eiendomsforum Helse Nord. Eiendomsforum U 2010/ / EIERAVD/AEL Møtedeltakere 013 EIERAVD/AEL Øre-nese-halslege Inger-Lise Haakstad - Driftstilskudd I 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE Inger-Lise Haakstad Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Teres Medical Group AS I 2010/ / HELFO Region Nord 10

11 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Kirkenes I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Bodø I 2010/ / HELFO Region Nord 11

12 Nasjonalt topplederprogram, kull 14 Ledelses- og organisasjonsutvikling i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/KL TE EIERAVD/TCK Magnus Trine Pasienttransport I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Hammerfest I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord 12

13 Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr FAGAVD/KT Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/IMS Fremtidig legeregulering - fornyet anbefaling fra de fire regionale helseforetakene - Kopi av brev til Helse Sør-Øst RHF Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/GBA Helse- og omsorgsdepartementet 550 FAGAVD/[Ufordelt] Oppfølging av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I 2012/ / FAGAVD/HHH Helgelandssykehuset HF 400 FAGAVD/HHH 13

14 Søknad til Helse Nord om støtte til jubileumskonferanse LMS UNN Lærings og mestringssentre I 2010/ / FAGAVD/KT 491 BU 27 FAGAVD/KT Tjeldnes Knut Harald Søknad om behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** I 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 UNN HF FAGAVD/AR Søknad til Helse Nord om støtte til jubileumskonferanse LMS UNN Lærings og mestringssentre U 2010/ / FAGAVD/KT Postmottak UNN 491 FAGAVD/KT Anbudskonkurranse Tverrfaglig spesialisert rusbehandling I 2012/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST 14

15 Aktivitetstall oktober Manifestsenteret I 2011/ / FAGAVD/AO Manifestsenteret 335 FAGAVD/LHL Miljø og klima. Krav om ny hovedkategori og underkategorier i Docmap. Miljø og klima - Generelt U 2012/ / EIERAVD/AEL Forvaltningsforum for 301 kvalitetssystemet v/namik Resulbegovic Innkalling til møte i AU 7.november kl EIERAVD/AEL Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet - Samarbeidsorgan mellom og universitetene i Tromsø og Nordland U 2012/ / FAGAVD/TKN medlemmene 506 FAGAVD/TKN 15

16 Opptreningssenteret i Finnmark - Leveranse av spesialisthelsetjenester U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr LAMU- Innkalling Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - EIERAVD/IMS I 2010/ / ADMAVD/HI LAMU 012 ADMAVD/IVB Nasjonal direktørsamling 19. november innlegg fra Møter - Seminarer - Konferanser - Kongresser og utstillinger 2012 U 2011/ / ADMAVD/KP Helse Sør-Øst 274 ADMAVD/KP 16

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.08.2014 nnhold: Besvarelse fra behandlingssted ***** ***** ***** *****

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer