Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs U 2011/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Øyelege Atle Lyslo - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Atle Lyslo Referat fra praksisbesøk Psykolog Knut Østvik - Spesialist i klinisk psykologi - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Østvik Knut 1

2 Samarbeidsmøte innkalling Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 ADMAVD/KP Møte i Regionalt brukerutvalg innkalling Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/KP U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/KP 2

3 RBU-sak Godkjenning av protokoll fra RBU-møte og RBU-AU-møte Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Orienteringssaker Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/KP U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Referatsaker Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/KP U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/KP 3

4 RBU-sak Eventuelt Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer Utbetalingsanmodning - lån til investeringsformål Innlån ADMAVD/KP U 2013/ / EIERAVD/JPM Norges Bank 163 EIERAVD/JPM Forespørsel om evaluering av tilbud på tekniske konsulenttjenester Tekniske konsulenttjenester U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2013/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/SIS 4

5 Vedrørende Øre-nese-halstilbudet i Vesterålen og Lofoten Private avtalespesialister U 2010/ / Sykehusets Venner i Vesterålen og 321 Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Aleris sykehus og medisinske senter - Leveranse av spesialisthelsetjenester U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr 'Mia Grundstrøm' Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr 'marco filipponi' 5

6 Vedrørende behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2013/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 FAGAVD/AR I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Øre-nese-halstilbudet i Vesterålen og Lofoten Private helsetjenester I 2010/ / Sykehusets Venner Vesterålen v/ Rolf 321 EIERAVD/[Ufordelt] Kristensen 6

7 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Norsk Cøliakiforening avd. Toms 153 FAGAVD/BJ Høringssvar - Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW Legemiddelindustrien (LMI) 008 EIERAVD/TAW Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Rusmisbrukernes 153 FAGAVD/BJ Interesseorganisasjon Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Vefsn kommune 012 ADMDIR/KIF 7

8 Bruk av konsulenter i Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH TV2 Nyhetene v/anine Hallgren 000 ADMDIR/KIF Doman - Intensiv trening - ***** ***** I 2013/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 Rapport landingsplasser ved sykehusene Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold FAGAVD/AR I 2010/ / FAGAVD/TEL007 Luftambulansetjenesten ANS 325 FAGAVD/TEL007 Utbetaling av tilskudd til for februar 2014 Drift av - Statstilskudd 2014 I 2013/ / EIERAVD/JPM Helse- og omsorgsdepartementet 153 EIERAVD/[Ufordelt] (HOD) 8

9 Høringssvar - Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW Helgelandssykehuset HF 008 EIERAVD/TAW Referansegruppe for nasjonal behandlingstjeneste for hyperbarmedisin - Purring Nasjonale tjenester U 2010/ / FAGAVD/KT Postmottak UNN 311 FAGAVD/SIS Villighetserklæring for styremedlem i - Arnfinn Sundsfjord Styret i RHF - Sammensetning eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Arnfinn Sundsfjord 099 EIERAVD/EAH Villighetserklæring styret i - Steinar Pettersen Styret i RHF - Sammensetning eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Steinar Pettersen 099 EIERAVD/EAH 9

10 Søknad på stilling som fagdirektør i Helse Nord Fagdirektør - st. ref I 2013/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMAVD/KP Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Tekniske konsulenttjenester EIERAVD/TAW I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Fritt behandlingsvalg - Møte i Helse- og omsorgsdepartementet Fritt sykehusvalg i Norge - Organisering - Rutiner I 2010/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 011 FAGAVD/KT (HOD) 10

11 Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Helgelandssykehuset HF Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Vefsn kommune 012 ADMDIR/KIF Vedtak om tildeling av 50 % senior/junioravtale i psykiatri i Tromsø Ledig 50 % senior/junior avtale for psykiater i Tromsø - st. ref. Psykiatri I 2013/ / UO Offlv TE Svar på ønske om avklaring vedr konsekvenser for pasienter ved private kreftsentre i forbindelse med overføring av finansieringsansvar for kreftlegemidler Legemidler - Generelt I 2010/ / ADMDIR/OL Helsedirektoratet 370 FAGAVD/SIS Oversendelse av innstilling av kandidat til 100 % avtalehjemmel i urologi i Bodø Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø - st. ref. Urologi U 2013/ / UO Offlv PSL 11

12 Sertifiseringsrevisjon. Tilbakemelding på utfylte avviksskjema. Miljø og klima - Revisjon og avvik U 2012/ / EIERAVD/AEL NEMKO 301 EIERAVD/AEL Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Bestilling av postjournal Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 EIERAVD/TAW I 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Bestilling av postjournal Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 I 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 12

13 Nordlandssykehuset HF - Nedleggelse av enhet for traumelidelser Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Nedleggelse av traume-enheten ved Nordlandssykehuset HF Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Bekymringer angående nedleggelse av traumeenheten ved Nordlandssykehuset HF Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Reguleringsplan Åsgårdmarka Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 ADMAVD/ØH U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 13

14 Nasjonale metodevurderinger - behov for kliniske eksperter - PURRING! Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Høringsinnspill - Regional innkjøpsstrategi Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord ADMAVD/ØH I 2013/ / EIERAVD/TAW Helse Nord IKT v/steinsvik Kristine 008 EIERAVD/TAW Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW FIKS v/nilsfors Bengt 008 EIERAVD/TAW Internrevisjon - bilambulansetjenesten U 2013/ / ADMDIR/BOK UO Unntatt offentlighet, jf. Offlv ADMDIR/HKA 14

15 Referansegruppe for nasjonal behandlingstjeneste for hyperbarmedisin - Purring Nasjonale tjenester I 2010/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/SIS UNN HF v/ Fuhr Torgrim Oversendelse av innstilling av kandidat til 100 % avtalehjemmel i urologi i Bodø Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø - st. ref. Urologi I 2013/ / UO Offlv 15 andre ledd TE Urologi Nord AS - Leie av lokaler i Sjøgt. 10 I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Leie av lokaler i Sjøgt. 10 ADMAVD/UH I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH 15

16 Øyelege Aleksander Stojanovic - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Aleksandar Stojanovic Øyelege Atle Lyslo - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Atle Lyslo Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Jens Taarnhøj Spesialist i klinisk psykologi Stig Olaussen - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Monsen Jan-Petter 16

17 Avregning administrative IT-systemer 2013 Regnskap 2013 U 2012/ / EIERAVD/EAH Helseforetakene i Helse Nord 131 Helse Nord IKT Øre-nese-halslege Paul W. Hansen - Driftstilskudd EIERAVD/JPM I 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE Paul Hansen Øre-nese-halslege Paul W. Hansen - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr 'Paul Hansen' RHF AMU møtereferat Regionalt hovedarbeidsmiljøutvalg - RHF AMU - U 2010/ / ADMAVD/IVB RAMU medlemmer 012 ADMAVD/HI 17

18 Høring - Organisasjonsplan for innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Høring - Organisasjonsplan for innkjøpsfunksjonen i Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/TAW Helseforetakene i Helse Nord 011 Helse Nord IKT Innkjøpsforum i Helse Nord Økonomisjefene i Helse Nord KTV KVO EIERAVD/TAW Vedrørende dekning av tolkeutgifter Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / Filipponi Marco Spørsmål vedrørende Øre-nese-halstilbudet i Vesterålen og Lofoten Private avtalespesialister U 2010/ / 'Rolf Kristensen'

19 Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus - Kan tidspunkt endres? Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd BU 17 Nytt tidspunkt for forhandlingsmøte 22. januar 2014 Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 319 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs Telelab AS I 2010/ / TE Bjørn Mikal Henriksen Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO 19

20 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset Vesterålen HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 319 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO 20

21 Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Mental Helse Porsanger 153 FAGAVD/BJ 21

22 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Foreningen for muskelsyke i Nordland 153 FAGAVD/BJ Høringsuttalelse - Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW Nordlandssykehuset HF 008 EIERAVD/TAW Rapport pr 10. januar 2014 Viken senter for psykiatri og sjelesorg I 2010/ / Viken Senter for psykiatri og sjelesorg 321 Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helsedirektoratet FAGAVD/IMF 22

23 Invitasjon til Sjefskurs nr 13 ved Forsvarets høgskole Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2013/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 ADMDIR/OL (HOD) Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nordlandssykehuset HF Høringssvar - Innkjøpsstrategi Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord FAGAVD/AR I 2013/ / EIERAVD/TAW LFH - Bransjeorganissjonen for helse- 008 EIERAVD/TAW og velferdsteknologi Høringssvar - Regionale handlingsplaner for habilitering, rehabilitering og geriatri Høring - Regional handlingsplan for rehabilitering I 2013/ / FAGAVD/KT MR sentret Hakadal 327 FAGAVD/KT 23

24 Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk FAGAVD/AR avdeling Senrehabiliteringstilbud til pasienter med ryggmarksskader Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT Helse Midt-Norge RHF 327 FAGAVD/KT Vedtak fattet ute dokumentasjon - Rapport 2013 Norsk Pasienskadeersstatning - Erstatningssaker I 2010/ / FAGAVD/KT Norsk pasientskadeerstatning 432 FAGAVD/[Ufordelt] Vedtak om tildeling av 50 % senior/junioravtale i psykiatri i Tromsø Ledig 50 % senior/junior avtale for psykiater i Tromsø - st. ref. Psykiatri I 2013/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr

25 Foreleggelse av utkast til nasjonal helseberedskapsplan Beredskap I 2010/ / ADMDIR/OL Helse- og omsorgsdepartementet 004 ADMDIR/OL (HOD) Signert protokoll fra foretaksmøte 19. desember samt fullmakt til ekspedisjonssjef Frode Myrvold fra statsråd Bent Høie - Foretaksmøter- Innkallinger - Protokoller 2013 I 2013/ / ADMAVD/KP TO ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Søknad om midler til Regionalt fagnettverk - Utviklingshemmedes rettssikkerhet knyttet til å begå eller bli utsatt for lovbrudd Faglig nettverk i Helse Nord I 2014/ / FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF 300 FAGAVD/AR 25

26 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Psoriasis- og eksemforbundet 153 FAGAVD/BJ Finnmark fylkeslag Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ FUNKIS Finnmark 153 FAGAVD/BJ Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ NORILCO Nordland 153 FAGAVD/BJ Rapport om pasientskader ved Valnesfjord Helsesportssenter 3 tertial 2013 Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / Valnesfjord Helsesportssenter 327 EIERAVD/[Ufordelt] 26

27 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Døves Fylkeslag Troms 153 FAGAVD/BJ Nasjonale metodevurderinger - behov for kliniske eksperter - PURRING! Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Bestillerforum I 2010/ / FAGAVD/TKN Nordlandssykehuset HF 314 FAGAVD/HHH Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Vurdering av behandling i utlandet EIERAVD/TAW Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Stavanger Universitetssykehus v/overlege Thor Søderberg Plastikkog håndkirurgisk avdeling FAGAVD/SIS 27

28 Tekniske konsulenttjenester U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk av medfødt stoffskiftesykdommer og Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for medfødt stoffskiftesykdommer - Oppnevning av medlem til faglig referansegruppe I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Oslo universitetssykehus 016 FAGAVD/[Ufordelt] Innkalling til styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for 016 EIERAVD/IMS pasientreiser ANS 28

29 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Ups & Downs Nordland v/leder 153 FAGAVD/BJ Grethe Riber Foreløpige regnskapstall Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS - Styret I 2010/ / EIERAVD/TAH Luftambulansetjenesten 016 EIERAVD/TAH Oppnevning av nye styrer for helseforetakene - endringer av prinsipper for oppnevning av styremedlemmer Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Nordreisa kommune 012 ADMDIR/KIF Forslag til kandidater ved oppnevning av nye styrer Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Narvik kommune 012 ADMDIR/KIF 29

30 Forslag til kandidater ved oppnevning av nytt styre for UNN HF Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Narvik kommune 012 ADMDIR/KIF Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Invitasjon til seminar om Norsk helsearkiv EIERAVD/TAW Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Arkivverket, Norsk helsearkiv 274 ADMAVD/KP 30

31 Møtevirksomhet på tirsdager - henstilling til Helse- og omsorgsdepartement Helse- og omsorgsdepartementet - Generelt I 2010/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 029 ADMAVD/KP Øre-nese-halstilbudet i Lofoten og Vesterålen Private helsetjenester I 2010/ / Sykehuset Venner 321 Vesterålen/Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO 31

32 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Endelig rapport fra tilsyn med UNN HF senter for psykisk helse BUP Sør-Troms Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/KL Fylkesmannen i Troms 302 FAGAVD/[Ufordelt] Etableringen av et distriktsmedisinsk senter på Setermoen Samhandling med primærhelsetjenesten U 2010/ / ADMDIR/OL Helse- og omsorgsdepartementet 305 EIERAVD/TAH Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø - st. ref. Urologi I 2013/ / UO Offlv 15 andre ledd

33 Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon - anmodning om oppnevning av medlem til faglig referansegruppe Organdonasjoner - Fellesmappe I 2010/ / FAGAVD/KT Oslo universitetssykehus HF 364 FAGAVD/KT PURRING for å besvare Questback ECT - spørreskjema! Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AH Helsedirektoratet 33 FAGAVD/AH Elektronisk kurve - Antall senger Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN Helseforetakene i Helse Nord 045 FAGAVD/TEL007 Invitasjon til deltakelse i taskforce for utarbeidelse og prioritering av målbilde for NHN-testsenter Norsk Helsenett AS I 2010/ / EIERAVD/BN Norsk Helsenett SF 045 EIERAVD/BN 33

34 Prosjekt Elektronisk kurve - Innsamling av data Kliniske IKT systemer - Generelt I 2010/ / EIERAVD/BN Helgelandssykehuset HF 045 FAGAVD/TEL007 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Ryggmargsbrokk- og 153 FAGAVD/BJ Hydrocephalusforeningen i Nord-Norge Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Døves Fylkeslag Nordland 153 FAGAVD/BJ Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Nordland Parkinsonforening 153 FAGAVD/BJ 34

35 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med pancreaskreft Handlingsprogrammer - Kreftområdet I 2010/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 021 FAGAVD/[Ufordelt] - Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet PHV og TSB 2013, saksnr 14/535 Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AH Helsedirektoratet 33 FAGAVD/[Ufordelt] Søknad om midler til regionale fagnettverk Regionalt traumenettverk Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / FAGAVD/AR Universitetssykehuset Nord-Norge 300 FAGAVD/[Ufordelt] Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd

36 Vedrørende overføring av styremøtene i Helse Nord Åpne styremøter i U 2013/ / ADMDIR/AMK Avisa Nordland v/inger Anne Lillebø 274 ADMDIR/AMK - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. U 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH 36

37 Søknad om driftstøtte til Medisinstudentenes Humanitæraksjon lokallag Tromsø Søknader om tilskudd - Fellesmappe I 2010/ / FAGAVD/OL Medisinstudentenes 153 FAGAVD/[Ufordelt] Humanitæraksjon Protokoll fra foretaksmøte i 7. januar 2014 Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2013 I 2013/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 012 ADMAVD/KP (HOD) Høringssvar - Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering Høring - Regional handlingsplan for rehabilitering I 2013/ / FAGAVD/KT Fylkeseldrerådet i Troms 327 FAGAVD/KT Høringssvar - Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering Høring - Regional handlingsplan for habilitering I 2013/ / FAGAVD/KT Fylkeseldrerådet i Troms 327 FAGAVD/KT 37

38 Høringssvar - Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering Høring - Regional handlingsplan geriatri I 2013/ / FAGAVD/KT Fylkeseldrerådet i Troms 329 FAGAVD/KT Opphold ved rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT Grete Andrea Kvaal 327 FAGAVD/KT Høring - Reservasjonsordning for fastleger Høring - Reservasjonsordning for fastleger I 2014/ / EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet 008 EIERAVD/[Ufordelt] (HOD) 38

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2015 Styremøte 27.5.2015 - protokoll Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Direktøren Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 13.03.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer