Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs U 2011/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Øyelege Atle Lyslo - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Atle Lyslo Referat fra praksisbesøk Psykolog Knut Østvik - Spesialist i klinisk psykologi - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Østvik Knut 1

2 Samarbeidsmøte innkalling Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 ADMAVD/KP Møte i Regionalt brukerutvalg innkalling Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/KP U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/KP 2

3 RBU-sak Godkjenning av protokoll fra RBU-møte og RBU-AU-møte Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Orienteringssaker Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/KP U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Referatsaker Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/KP U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/KP 3

4 RBU-sak Eventuelt Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer Utbetalingsanmodning - lån til investeringsformål Innlån ADMAVD/KP U 2013/ / EIERAVD/JPM Norges Bank 163 EIERAVD/JPM Forespørsel om evaluering av tilbud på tekniske konsulenttjenester Tekniske konsulenttjenester U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2013/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/SIS 4

5 Vedrørende Øre-nese-halstilbudet i Vesterålen og Lofoten Private avtalespesialister U 2010/ / Sykehusets Venner i Vesterålen og 321 Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Aleris sykehus og medisinske senter - Leveranse av spesialisthelsetjenester U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr 'Mia Grundstrøm' Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr 'marco filipponi' 5

6 Vedrørende behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2013/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 FAGAVD/AR I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Øre-nese-halstilbudet i Vesterålen og Lofoten Private helsetjenester I 2010/ / Sykehusets Venner Vesterålen v/ Rolf 321 EIERAVD/[Ufordelt] Kristensen 6

7 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Norsk Cøliakiforening avd. Toms 153 FAGAVD/BJ Høringssvar - Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW Legemiddelindustrien (LMI) 008 EIERAVD/TAW Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Rusmisbrukernes 153 FAGAVD/BJ Interesseorganisasjon Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Sykehusapotek Nord HF Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Vefsn kommune 012 ADMDIR/KIF 7

8 Bruk av konsulenter i Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH TV2 Nyhetene v/anine Hallgren 000 ADMDIR/KIF Doman - Intensiv trening - ***** ***** I 2013/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 Rapport landingsplasser ved sykehusene Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold FAGAVD/AR I 2010/ / FAGAVD/TEL007 Luftambulansetjenesten ANS 325 FAGAVD/TEL007 Utbetaling av tilskudd til for februar 2014 Drift av - Statstilskudd 2014 I 2013/ / EIERAVD/JPM Helse- og omsorgsdepartementet 153 EIERAVD/[Ufordelt] (HOD) 8

9 Høringssvar - Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW Helgelandssykehuset HF 008 EIERAVD/TAW Referansegruppe for nasjonal behandlingstjeneste for hyperbarmedisin - Purring Nasjonale tjenester U 2010/ / FAGAVD/KT Postmottak UNN 311 FAGAVD/SIS Villighetserklæring for styremedlem i - Arnfinn Sundsfjord Styret i RHF - Sammensetning eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Arnfinn Sundsfjord 099 EIERAVD/EAH Villighetserklæring styret i - Steinar Pettersen Styret i RHF - Sammensetning eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Steinar Pettersen 099 EIERAVD/EAH 9

10 Søknad på stilling som fagdirektør i Helse Nord Fagdirektør - st. ref I 2013/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMAVD/KP Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Tekniske konsulenttjenester EIERAVD/TAW I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Fritt behandlingsvalg - Møte i Helse- og omsorgsdepartementet Fritt sykehusvalg i Norge - Organisering - Rutiner I 2010/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 011 FAGAVD/KT (HOD) 10

11 Forslag på folkevalgte kandidater til nytt styre for Helgelandssykehuset HF Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Vefsn kommune 012 ADMDIR/KIF Vedtak om tildeling av 50 % senior/junioravtale i psykiatri i Tromsø Ledig 50 % senior/junior avtale for psykiater i Tromsø - st. ref. Psykiatri I 2013/ / UO Offlv TE Svar på ønske om avklaring vedr konsekvenser for pasienter ved private kreftsentre i forbindelse med overføring av finansieringsansvar for kreftlegemidler Legemidler - Generelt I 2010/ / ADMDIR/OL Helsedirektoratet 370 FAGAVD/SIS Oversendelse av innstilling av kandidat til 100 % avtalehjemmel i urologi i Bodø Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø - st. ref. Urologi U 2013/ / UO Offlv PSL 11

12 Sertifiseringsrevisjon. Tilbakemelding på utfylte avviksskjema. Miljø og klima - Revisjon og avvik U 2012/ / EIERAVD/AEL NEMKO 301 EIERAVD/AEL Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Bestilling av postjournal Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 EIERAVD/TAW I 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Bestilling av postjournal Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 I 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 12

13 Nordlandssykehuset HF - Nedleggelse av enhet for traumelidelser Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Nedleggelse av traume-enheten ved Nordlandssykehuset HF Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Bekymringer angående nedleggelse av traumeenheten ved Nordlandssykehuset HF Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Reguleringsplan Åsgårdmarka Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 ADMAVD/ØH U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH 13

14 Nasjonale metodevurderinger - behov for kliniske eksperter - PURRING! Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Høringsinnspill - Regional innkjøpsstrategi Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord ADMAVD/ØH I 2013/ / EIERAVD/TAW Helse Nord IKT v/steinsvik Kristine 008 EIERAVD/TAW Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW FIKS v/nilsfors Bengt 008 EIERAVD/TAW Internrevisjon - bilambulansetjenesten U 2013/ / ADMDIR/BOK UO Unntatt offentlighet, jf. Offlv ADMDIR/HKA 14

15 Referansegruppe for nasjonal behandlingstjeneste for hyperbarmedisin - Purring Nasjonale tjenester I 2010/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/SIS UNN HF v/ Fuhr Torgrim Oversendelse av innstilling av kandidat til 100 % avtalehjemmel i urologi i Bodø Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø - st. ref. Urologi I 2013/ / UO Offlv 15 andre ledd TE Urologi Nord AS - Leie av lokaler i Sjøgt. 10 I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Leie av lokaler i Sjøgt. 10 ADMAVD/UH I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH 15

16 Øyelege Aleksander Stojanovic - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Aleksandar Stojanovic Øyelege Atle Lyslo - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Atle Lyslo Spesialist øyesykdommer Jens Taarnhøj - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Jens Taarnhøj Spesialist i klinisk psykologi Stig Olaussen - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Monsen Jan-Petter 16

17 Avregning administrative IT-systemer 2013 Regnskap 2013 U 2012/ / EIERAVD/EAH Helseforetakene i Helse Nord 131 Helse Nord IKT Øre-nese-halslege Paul W. Hansen - Driftstilskudd EIERAVD/JPM I 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE Paul Hansen Øre-nese-halslege Paul W. Hansen - Driftstilskudd U 2010/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr 'Paul Hansen' RHF AMU møtereferat Regionalt hovedarbeidsmiljøutvalg - RHF AMU - U 2010/ / ADMAVD/IVB RAMU medlemmer 012 ADMAVD/HI 17

18 Høring - Organisasjonsplan for innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Høring - Organisasjonsplan for innkjøpsfunksjonen i Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/TAW Helseforetakene i Helse Nord 011 Helse Nord IKT Innkjøpsforum i Helse Nord Økonomisjefene i Helse Nord KTV KVO EIERAVD/TAW Vedrørende dekning av tolkeutgifter Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / Filipponi Marco Spørsmål vedrørende Øre-nese-halstilbudet i Vesterålen og Lofoten Private avtalespesialister U 2010/ / 'Rolf Kristensen'

19 Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus - Kan tidspunkt endres? Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd BU 17 Nytt tidspunkt for forhandlingsmøte 22. januar 2014 Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 319 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs Telelab AS I 2010/ / TE Bjørn Mikal Henriksen Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO 19

20 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset Vesterålen HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 319 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO 20

21 Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Mental Helse Porsanger 153 FAGAVD/BJ 21

22 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Foreningen for muskelsyke i Nordland 153 FAGAVD/BJ Høringsuttalelse - Innkjøpsstrategi i Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord I 2013/ / EIERAVD/TAW Nordlandssykehuset HF 008 EIERAVD/TAW Rapport pr 10. januar 2014 Viken senter for psykiatri og sjelesorg I 2010/ / Viken Senter for psykiatri og sjelesorg 321 Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helsedirektoratet FAGAVD/IMF 22

23 Invitasjon til Sjefskurs nr 13 ved Forsvarets høgskole Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2013/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 274 ADMDIR/OL (HOD) Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nordlandssykehuset HF Høringssvar - Innkjøpsstrategi Helse Nord Høring - Innkjøpsstrategi i Helse Nord FAGAVD/AR I 2013/ / EIERAVD/TAW LFH - Bransjeorganissjonen for helse- 008 EIERAVD/TAW og velferdsteknologi Høringssvar - Regionale handlingsplaner for habilitering, rehabilitering og geriatri Høring - Regional handlingsplan for rehabilitering I 2013/ / FAGAVD/KT MR sentret Hakadal 327 FAGAVD/KT 23

24 Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk FAGAVD/AR avdeling Senrehabiliteringstilbud til pasienter med ryggmarksskader Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT Helse Midt-Norge RHF 327 FAGAVD/KT Vedtak fattet ute dokumentasjon - Rapport 2013 Norsk Pasienskadeersstatning - Erstatningssaker I 2010/ / FAGAVD/KT Norsk pasientskadeerstatning 432 FAGAVD/[Ufordelt] Vedtak om tildeling av 50 % senior/junioravtale i psykiatri i Tromsø Ledig 50 % senior/junior avtale for psykiater i Tromsø - st. ref. Psykiatri I 2013/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr

25 Foreleggelse av utkast til nasjonal helseberedskapsplan Beredskap I 2010/ / ADMDIR/OL Helse- og omsorgsdepartementet 004 ADMDIR/OL (HOD) Signert protokoll fra foretaksmøte 19. desember samt fullmakt til ekspedisjonssjef Frode Myrvold fra statsråd Bent Høie - Foretaksmøter- Innkallinger - Protokoller 2013 I 2013/ / ADMAVD/KP TO ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Søknad om midler til Regionalt fagnettverk - Utviklingshemmedes rettssikkerhet knyttet til å begå eller bli utsatt for lovbrudd Faglig nettverk i Helse Nord I 2014/ / FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF 300 FAGAVD/AR 25

26 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Psoriasis- og eksemforbundet 153 FAGAVD/BJ Finnmark fylkeslag Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ FUNKIS Finnmark 153 FAGAVD/BJ Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ NORILCO Nordland 153 FAGAVD/BJ Rapport om pasientskader ved Valnesfjord Helsesportssenter 3 tertial 2013 Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / Valnesfjord Helsesportssenter 327 EIERAVD/[Ufordelt] 26

27 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Døves Fylkeslag Troms 153 FAGAVD/BJ Nasjonale metodevurderinger - behov for kliniske eksperter - PURRING! Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Bestillerforum I 2010/ / FAGAVD/TKN Nordlandssykehuset HF 314 FAGAVD/HHH Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Vurdering av behandling i utlandet EIERAVD/TAW Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Stavanger Universitetssykehus v/overlege Thor Søderberg Plastikkog håndkirurgisk avdeling FAGAVD/SIS 27

28 Tekniske konsulenttjenester U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk av medfødt stoffskiftesykdommer og Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for medfødt stoffskiftesykdommer - Oppnevning av medlem til faglig referansegruppe I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Oslo universitetssykehus 016 FAGAVD/[Ufordelt] Innkalling til styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for 016 EIERAVD/IMS pasientreiser ANS 28

29 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Ups & Downs Nordland v/leder 153 FAGAVD/BJ Grethe Riber Foreløpige regnskapstall Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS - Styret I 2010/ / EIERAVD/TAH Luftambulansetjenesten 016 EIERAVD/TAH Oppnevning av nye styrer for helseforetakene - endringer av prinsipper for oppnevning av styremedlemmer Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Nordreisa kommune 012 ADMDIR/KIF Forslag til kandidater ved oppnevning av nye styrer Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Narvik kommune 012 ADMDIR/KIF 29

30 Forslag til kandidater ved oppnevning av nytt styre for UNN HF Styrene i HFene Oppnevning av eiervalgte representanter I 2013/ / ADMDIR/KIF Narvik kommune 012 ADMDIR/KIF Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAW Anskaffelse oktober Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Invitasjon til seminar om Norsk helsearkiv EIERAVD/TAW Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Arkivverket, Norsk helsearkiv 274 ADMAVD/KP 30

31 Møtevirksomhet på tirsdager - henstilling til Helse- og omsorgsdepartement Helse- og omsorgsdepartementet - Generelt I 2010/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 029 ADMAVD/KP Øre-nese-halstilbudet i Lofoten og Vesterålen Private helsetjenester I 2010/ / Sykehuset Venner 321 Vesterålen/Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO 31

32 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Vest 152 EIERAVD/ELO Endelig rapport fra tilsyn med UNN HF senter for psykisk helse BUP Sør-Troms Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/KL Fylkesmannen i Troms 302 FAGAVD/[Ufordelt] Etableringen av et distriktsmedisinsk senter på Setermoen Samhandling med primærhelsetjenesten U 2010/ / ADMDIR/OL Helse- og omsorgsdepartementet 305 EIERAVD/TAH Ledig 100 % avtalehjemmel for spesialist i Urologi i Bodø - st. ref. Urologi I 2013/ / UO Offlv 15 andre ledd

33 Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon - anmodning om oppnevning av medlem til faglig referansegruppe Organdonasjoner - Fellesmappe I 2010/ / FAGAVD/KT Oslo universitetssykehus HF 364 FAGAVD/KT PURRING for å besvare Questback ECT - spørreskjema! Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AH Helsedirektoratet 33 FAGAVD/AH Elektronisk kurve - Antall senger Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN Helseforetakene i Helse Nord 045 FAGAVD/TEL007 Invitasjon til deltakelse i taskforce for utarbeidelse og prioritering av målbilde for NHN-testsenter Norsk Helsenett AS I 2010/ / EIERAVD/BN Norsk Helsenett SF 045 EIERAVD/BN 33

34 Prosjekt Elektronisk kurve - Innsamling av data Kliniske IKT systemer - Generelt I 2010/ / EIERAVD/BN Helgelandssykehuset HF 045 FAGAVD/TEL007 Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Ryggmargsbrokk- og 153 FAGAVD/BJ Hydrocephalusforeningen i Nord-Norge Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Døves Fylkeslag Nordland 153 FAGAVD/BJ Søknad om brukertilskudd 2014 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2014 I 2013/ / FAGAVD/BJ Nordland Parkinsonforening 153 FAGAVD/BJ 34

35 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med pancreaskreft Handlingsprogrammer - Kreftområdet I 2010/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 021 FAGAVD/[Ufordelt] - Kartlegging av poliklinisk og ambulant virksomhet PHV og TSB 2013, saksnr 14/535 Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AH Helsedirektoratet 33 FAGAVD/[Ufordelt] Søknad om midler til regionale fagnettverk Regionalt traumenettverk Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / FAGAVD/AR Universitetssykehuset Nord-Norge 300 FAGAVD/[Ufordelt] Innkalling til forhandlingsmøte - Raskere tilbake private sykehus Anskaffelse - Raskere tilbake 2014 Private sykehustjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd

36 Vedrørende overføring av styremøtene i Helse Nord Åpne styremøter i U 2013/ / ADMDIR/AMK Avisa Nordland v/inger Anne Lillebø 274 ADMDIR/AMK - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. U 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH 36

37 Søknad om driftstøtte til Medisinstudentenes Humanitæraksjon lokallag Tromsø Søknader om tilskudd - Fellesmappe I 2010/ / FAGAVD/OL Medisinstudentenes 153 FAGAVD/[Ufordelt] Humanitæraksjon Protokoll fra foretaksmøte i 7. januar 2014 Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2013 I 2013/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 012 ADMAVD/KP (HOD) Høringssvar - Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering Høring - Regional handlingsplan for rehabilitering I 2013/ / FAGAVD/KT Fylkeseldrerådet i Troms 327 FAGAVD/KT Høringssvar - Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering Høring - Regional handlingsplan for habilitering I 2013/ / FAGAVD/KT Fylkeseldrerådet i Troms 327 FAGAVD/KT 37

38 Høringssvar - Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering Høring - Regional handlingsplan geriatri I 2013/ / FAGAVD/KT Fylkeseldrerådet i Troms 329 FAGAVD/KT Opphold ved rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT Grete Andrea Kvaal 327 FAGAVD/KT Høring - Reservasjonsordning for fastleger Høring - Reservasjonsordning for fastleger I 2014/ / EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet 008 EIERAVD/[Ufordelt] (HOD) 38

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.2015 Møte med Bufetat, region nord Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2016 -, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 16.11.2016 Styresak 129-2016 - Godkjenning av

Detaljer

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.3.2014-19.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 19.03.2014 Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2016-2.12.2016, Dokumenttype:,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Virksomhetsrapportering Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/02007-5 Vedrørende tilsyn Tilsyn - Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF Fag, kvalitet og pasientsikkerhet 302 Inngående eksternt produsert, 08/02534-18 Blodtransfusjonstjenesten

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2017-9.8.2017, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Gjestepasienter juli 2017 Fossumkollektivet

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-9 696/2014 03.03.2014 30.01.2014 ADMAVD/KP ADMAVD/KP

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-9 696/2014 03.03.2014 30.01.2014 ADMAVD/KP ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.3.2014-7.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 07.03.2014 Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28022014

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122009-22122009

Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-362 I Fra: Helsedirektoratet Sak: Beredskap - jfr.

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.11.2015 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 9 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 01.12.2015

Detaljer

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011.

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som psykolog ved

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 24.09.2015 Ny asient- og brukerombudet - Svar

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2017-31.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 09.06.2017 Oppdatering av kvalitetsstrategi

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato08.09.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 7 Helse Sør-øst RHF UtskrUisdato 09.09.2016

Detaljer

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-49/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 12.5.2011 Styresak 61-2011 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2016 Oppfølging etter andre tertial 2016 TSB-avtale 2015-2020 Kirkens Sosialtjeneste, Stavanger 2014/884-34 20519/2016

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00680-302 Gjelder lokalisering av base for luftambulanse i østlandsområde Ambulanse - Luftambulanse / helikopter Åmotsdal Bygdeutvikling Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato 12.12.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 6 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Journaldato: 10.6.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.6.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.06.2013 Finansiering av følgetjeneste

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09.

Offentlig journal. Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler. Samarbeidsavtale - Legevakt Rana og Hemnes 2009/1121-11 6559/2013 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.10.2013 nnhold: Tilbud om utvidet bruk av legevaktlokaler Samarbeidsavtale - Legevakt

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Statusrapport etter tilsynet i 2012. Tilsyn/Revisjon DSB 2013 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Offentlig journal. Statusrapport etter tilsynet i 2012. Tilsyn/Revisjon DSB 2013 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013-30.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.07.2013 Statusrapport etter tilsynet i 2012 Tilsyn/Revisjon DSB 2013 - Direktoratet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-8 695/2014 20.02.2014 30.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-8 695/2014 20.02.2014 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.2.2014-25.2.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 25.02.2014 Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28022014

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.2014 Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Møte i Beslutningsforum

Detaljer

Postjournal 14.12.2015

Postjournal 14.12.2015 Side 1 av 12 Postjournal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.12.2015 Spørsmål om Refusjon av kostnader i forbindelse med sykdom Fag- Diverse korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR- ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR- ØST Offentlig journal Journaldato25.11.2016 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider inkl. forside: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskrifisdato

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 01.07.2014 Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet

Detaljer