Sammendrag møte mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N, Status: J,A Sammendrag møte mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF Arkiv / / Til møtedeltagere Ad refusjon for drift av Sentral fagenhet - 1. kvartal 2011 Fagenhet Brøset - Refusjoner / / Helse- og omsorgsdepartementet Tilskudd og oppdrag til RVTS Midt til drift av de regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging over statsbudsjettet kap for tbetaling av tilskudd / / St. Olavs Hospital HF Svar på jobbsøknad - sommerjobb Jobbsøknader og generelle henvendelser / / 'Vilde Dons' Side: 1 av 13

2 Svar på søknad om praksisplass for turnusfysioterapeut i sykehus Jobbsøknader og generelle henvendelser / / 'Maciej Kulosa' Godkjenning av arbeidsreglement Helse Midt-Norge RHF Arbeidsreglement / / Arbeidstilsynet Midt-Norge Avtale om kjøp av kirurgisk behandling - opsjon for perioden Avtaler private sykehus / / Klinikk Stokkan m.fl. Tilbud om ekstra rapportering til NPR for aktivitetsdata 2010 for HF-finansierte legemidler. Norsk Pasientregister - NPR data / / Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm.dir m.fl. Side: 2 av 13

3 VS: nvitasjon til arbeidsgruppe - Overtidige svangerskap Overtidige svangerskap - Arbeidsgruppe 2011/ / St. Olavs Hospital HF Status oppfølging av revisjon - offentlige anskaffelser i helseforetak nternrevisjon offentlige anskaffelser 2009/ /2011 Helse Midt-Norge RHF Administrerende direktør Disponering av overskudd utover resultatkrav 2010 Budsjett / /2011 Helse Sunnmøre HF m.fl. Søknad - Dekning av utgifter - ***** ***** ***** Søknad - Dekning av utgifter - ***** ***** ***** 2011/ /2011 O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd Hudlegekontoret Stjørdal Side: 3 av 13

4 NO 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - uttalse fra HMN Høring - NO 2015:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet SV: Fagnettverk Billeddiagnostikk og Prehospital Regionale Fagnettverk - Generelt / /2011 Helse Nord-Trøndelag HF Helse Sunnmøre HF - Tilbake til arbeid etter sykdom - ***** ***** Helse Sunnmøre HF - Tilbake til arbeid etter sykdom - ***** ***** 2011/ /2011 O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Sammensetning pr. 20. mai 2011 Regionalt Fagnettverk - Ortopedisk kirurgi / /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. Side: 4 av 13

5 Sammensetning pr. 20. mai 2011 Regionalt Fagnettverk - Prehospitale tjenester 2010/ / /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. Forespørsel fra brukerorganisasjonene Hvite Ørn og We Shall Overcome - WSO angående tiltak for oppfølging av nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykiske helsetjenester Psykisk Helsevern - Tvang / / Landsforeningen - We Shall Overcome WSO SV: Trenger hjelp til å finne fortest mulig en privatpaktiserende psykiater i Norge eller i utlandet. Psykisk helsevern - ***** ***** 2011/ / O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Avtale om kjøp av kirurgisk behandling - ventetid 2011 Avtaler private sykehus / / Rosenborgklinikken m.fl. Side: 5 av 13

6 Klage vedrørende endring av vedtak Klage vedr. endring av vedtak - ***** ***** ***** 2011/ / O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Avtale om kjøp av kirurgisk behandling - endring DRG-vekter revidert forslag til nye priser Avtaler private sykehus / / Medi 3 Ad refusjon for drift av Sentral fagenhet - 4. kvartal 2010 Fagenhet Brøset - Refusjoner / / St. Olavs Hospital HF Styrebehandlet aktivitetsplan for internrevisjonen i Helse Midt-Norge nternrevisjon Generelt 2011/ / St. Olavs Hospital HF m.fl. Side: 6 av 13

7 Minste Felles Datasett i Bilambulansetjenesten - Deltakelse i Ekspertpanel fra Helse Midt-Norge RHF Ambulanse - Ambulansebiler / /2011 St. Olavs Hospital HF Ambulanse Snåsa - Lokalisering av løsning Ambulansetjenester / /2011 Snåsa kommune Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge og insourcing av ambulansedriften Høring prehospital plan Helse Midt-Norge RHF 2011/ /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. nvitasjon til statsetatmøte 2011 nvitasjoner - Kurs, konferanser og seminarer 2010/ / /2011 Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl. Side: 7 av 13

8 Revisjon avtalespesialisters etterlevelse av regel- og avtaleverk - oppfølging nternrevisjon avtalespesialister 2010/ /2011 Åge Vardenær Klage på offentlig myndighet utøvet av Helse Midt-Norge RHF Avtaler - nnkjøp - Rehabilitering / / Selli Rehabiliteringssenter AS Behov for ressurser til prosjektet for redningshelikopteranskaffelse i 2011 og fremover Høring - Nye redningshelikoptre 2009/ / Helse-og omsorgsdepartementet Søknad om å få dekket utgifter i forbindelse med slankeoperasjon - ***** ***** ***** ***** Søknad - Dekning av utgifter - ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Side: 8 av 13

9 Forespørsel om HF-kommentarer på foreslått versjon av Magnussen-modellen nntektsfordelingsmodell / / /2011 Rusbehandling Midt-Norge HF m.fl. kentlig oversikt Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer / / Helse Sunnmøre HF Sakliste til samarbeidsmøte mellom ReHR og de private rehabiliteringsinstitusjonene i Midt-Norge 8.juni 2011 Private Rehabiliteringsinstitusjoner / / Helse Nord-Trøndelag HF Medisinske klager ***** ***** - Klage over helsehjelp Medisinske klager ***** ***** 2011/ /2011 O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd ***** Side: 9 av 13

10 Revisjon avtalespesialisters etterlevelse av regel- og avtaleverk - oppfølging - Kopi Avtalespesialist, Svendsen Åge 2006/ /2011 Åge Vardenær m.fl. Tilleggsavtale - Rammeavtale for leveranse av medisinske og tekniske gasser til sykehus og distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi - AGA AS HNAS / / O Offl. 13 jmf. fvl. 13, 2. ledd AGA AS m.fl. Høring - Kommuneplanen sin samfunnsdel Midsund gongs høyring Høring - Kommuneplanen sin samfunnsdel Midsund gongs høyring 2011/ /2011 Midsund kommune Rammeavtale RHF, juridiske tjenester Kopi Rammeavtaler - Juridiske tjenester / /2011 Helsebygg Midt-Norge m.fl. Side: 10 av 13

11 Tilskudd til refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus over kapittel 732 post 77 Riksrevisjonen / / Riksrevisjonen MAGM00 Medikamentell svangerskapsavbrytelse ved Volda sjukehus Avregningsutvalget / / Avregningsutvalget Observatører til styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS / /2011 Pasientreiser, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Oversender vedtak fra styremøte St. Olavs Hospital HF - Langtidsbudsjett Langtidsbudsjett / /2011 St. Olavs Hospital HF Side: 11 av 13

12 Rammeavtaler, Helse Midt-Norge Avtaler - nnkjøp - Rehabilitering / /2011 Helsedirektoratet Ytelsesavtaler Helse Midt-Norge Avtaler - nnkjøp - Rehabilitering / /2011 Helsedirektoratet VS: Palliativ medisin. Kompetanseområde i palliativ medisin / / /2011 St. Olavs Hospital HF m.fl. Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2010 Pasientdata NPR 2011/ / Helsedirektoratet, NPR Side: 12 av 13

13 Arkivnøkkel for helseforetak - opprettelse av nye arkivkoder Arkiv / / Helse- og omsorgsdepartementet Ytelsesavtale 2010 _Betania Avtaler - nnkjøp - Rehabilitering / /2011 Betania Rehabilitering AS Høring - nformasjon vedrørende avvikling av fysisk arkiv Høring - nformasjon vedrørende avvikling av fysisk arkiv 2011/ /2011 Pasientreiser, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Kartlegging av brudd på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsmiljøloven - Arbeidstidsbestemmelser 2011/ / Rusbehandling Midt-Norge HF Side: 13 av 13

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** *****

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08.

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 05.08.2011 Sykelig overvekt - Rapportering 2011 Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/02736 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/02736 ***** ***** ***** ***** ***** 2010/916-10 2059/2011 26.04.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/02736 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/02736 ***** ***** ***** ***** ***** 2010/916-10 2059/2011 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2011 NPE-sak 2010/02736 - ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/02736 ***** ***** ***** ***** ***** 2010/916-10

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.03.2011 nnhold: NPE-sak 2010/04400 NPE-sak 2010/04400 U 2011/161-5 816/2011 15.02.2011 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. NPE - Klage - ***** ***** ***** ***** ***** NPE - Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/98-3 930/2011 10.02.2011 14.02.

Offentlig journal. NPE - Klage - ***** ***** ***** ***** ***** NPE - Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/98-3 930/2011 10.02.2011 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2011 2011/98-3 930/2011 2011/134-3 932/2011 2011/129-3 933/2011 2011/155-2 936/2011 Terra Forsikring AS Side:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Offentlig journal. Byggestart Nye Molde sykehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008/869-46 4/2011 04.01.2011 03.01.2011

Offentlig journal. Byggestart Nye Molde sykehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008/869-46 4/2011 04.01.2011 03.01.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.01.2011 nnhold: Byggestart Nye Molde sykehus Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF U 2008/869-46 4/2011 03.01.2011

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 28.10.2014. Dok.dato: 31.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 28.10.2014. Dok.dato: 31.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2014 Svar på brev om innsyn i kontrakt Drift av legeskyssbåt - Loppa Legeskyssbåter 2014/364-9 17423/2014

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12.

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/78-1 396/2013 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2013 2013/78-1 396/2013 21.12.2012 2013/78-2 397/2013 2013/79-1 398/2013 02.10.2012 NAV forvaltning Molde, avdeling

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes A 2015/43-7

Detaljer