Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:16032009-18032009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset HF avd Sandnessjøen Sak: Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer Søknad om godkjenning som selvstendig utdanningsinstitusjon for pykiatere Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Arbeidstilsynet Sak: Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Vedtak om pålegg - God Vakt - Kopi av brev til UNN HF Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / EI / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Tysfjord kommune - Helse- og omsorgs Sak: Psykisk helsevern - Fellesmappe - jfr arkivsaksnr Anmodning om møte - Rutiner vedrørende utskrivninger av pasienter fra døgnopphold i psykisk helsevern - Kopi av brev til UNN HF og Nordandssykehuset HF Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN HF - Senter for psykisk helse Sak: Psykisk helsevern - Fellesmappe - jfr arkivsaksnr Endring av døgnenheten fra 7 døgn til 5 døgns virksomhet med ambulant tjeneste i helgene - Kopi av brev til kommunehelsetjenesten i Nord-Troms Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Handlingsplan for elektiv ortopedi i Helse Nord - jfr.arkivsaksnr Prosessen rundt felles innkjøp av hofte og kneproteser samt beinsement - Kopi av brev til UNN HF Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR Side2

3 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Lokalsykehusutvikling - jfr.arkivsaksnr Samhandlingsreformen - Hva betyr og krever reformen i helseforetakene? - Innkalling til møte den Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / OL 08/ U Til: Arbeidstilsynet Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Oppsummeringer av God Vakt tilsyn 2008 med hovedfokus på forholdet mellom oppgaver og ressurser - møte med Helse Nord , svarbrev Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsetilsynet i Troms Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Varsel om tilsyn med spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere - behandlingstiltakene Sigma Nord - formøte Kopi av brev til Sigma Nord Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF Sak: Årlig plan og melding Årlig melding drøftingsprotokoll Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 15.2l. U Til: Avskjermet Forespørsel om tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: jf fvl. Tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: jf fvl. Tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: jf fvl. Tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: jf fvl. Tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: jf fvl. Tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: jf fvl. Tilbud på konsulentbistand - Prosjektledelse for anskaffelse av EPJ/PAS system for Helse Nord - Vedlegg 4 08/ I Fra: Konkurransetilsynet Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF - jfr. arkivsaksnr Pasienttransport og konkurranse i drosjenæringen Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / AELR 08/ I Fra: Konkurransetilsynet Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF - jfr. arkivsaksnr Avgjørelse A Nordland Taxi AS Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / AELR 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. I Fra: Central Manchester Children`s Hospital Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Betalingsgaranti for behandling i utlandet - Avskjermet 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. U Til: Central Manchester Children`s Hospital Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Betalingsgaranti for behandling i utlandet - Avskjermet Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Ny individuell avtale Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Tolketjenesten - jfr. arkivsaksnr Informasjon om tolketjenester for minoritetsspråklige pasienter i spesialisthelsetjenesten Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. I Fra: Central Manchester and Manchester Children`s University Hospitals, Dept. of Neurosurgery, Hospital Rd. Manchester, M27 4HA, United Kingdom Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Betalingsgaranti - Avskjermet 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. U Til: Central Manchester and Manchester Children`s University Hospitals, Dept. of Neurosurgery, Hospital Rd. Manchester, M27 4HA, United Kingdom Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Betalingsgaranti - Avskjermet 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordland fylkeskommune - Fylkesordføreren Sak: Pasienttransport Enstemmig uttalelse fra Nordland fylkestings møte til vedrørende pasienttransport og drosjetilbud i distriktene Saksansv: HN / EI / EHO Saksbeh: HN / EI / IMS Side6

7 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Ambulering Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 08/ I Fra: Helse Vest RHF Sak: Oppfølging av klimapolitikken Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten - Etablering av prosjekt Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ I Fra: Helsedirektoratet Sak: Handlingsprogrammer - Kreftområdet Nasjonale handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk - behandling og oppfølging av kolorektalkreft Saksansv: HN / FA / JPK Saksbeh: HN / FA / JPK 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 15.1l. Sak: Legemiddelforsyningen - Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: CP-foreningen avdeling Troms Sak: Brukerorganisasjonene - Rapportering av midler mottatt i 2008 Rapportskjema for midler mottatt i 2008 Side7

8 08/ I Fra: Universitetet i Tromsø Sak: Eksterne kurs 2009 Invitasjon til kurs i utredning - behandling og omsorg - Demens i Tromsø den til Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsk Revmatikerforbund - Nordland fylkeslag Sak: Brukerorganisasjonene - Tilskudd 2009 Klage på tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene / Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi Signert rammeavtale for leveranse av Utstyr til invasiv kardiologi mellom Helse Nord RHF perioden til Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi Signert rammeavtale for leveranse av Utstyr til invasiv kardiologi mellom Helse Nord RHF perioden til Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Økonomirapportering 2009 Økonomirapport februar 2009 Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / EAH Side8

9 09/ I Fra: Helgelandssykehuset HF Sak: Økonomirapportering 2009 Økonomirapport februar 2009 Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / EAH 09/ I Fra: Sykehusapotek Nord HF Sak: Økonomirapportering 2009 Økonomirapport februar 2009 Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / EAH 09/ I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Økonomirapportering 2009 Økonomirapport februar 2009 Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / EAH 09/ I Fra: Finnmark fylkeskommune Sak: Fylkesplan for Finnmark Fylkesplanmelding 2009 Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Sak: Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av oppgjør for behandling hos fysioterapeut - Folketrygdlovens 5-8 Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO Side9

10 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Sak: Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av oppgjør for behandling hos fysioterapeut - Folketrygdlovens 5-8 Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Private røntgeninstitutt Søknad om røntgenkonsesjon - Kopi av brev til Aleris Helse AS Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Helse Nord RHF - Fulltids avtalehjemmel psykologspesialist i Bodø Klage på tildeling av avtalehjemmel i klinisk psykologi i Helse Nord RHF Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: NKS Kløveråsen Sak: Tiltakspakke Oppgradering og vedlikehold Svar på søknad om tiltaksmidler for 2009 Saksansv: HN / EI / AEL Saksbeh: HN / EI / LG 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt senter for telemedisin Sak: World Health Organization World Health Organization 2009 Global Survey on ehealth - Invitasjon til å delta i norsk ekspertpanel Side10

11 09/ I Fra: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Sak: Høring - IKT-standarder i offentlig sektor Utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKTstandarder i offentlig sektor - Høringsfrist / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Dobbelkompetanse i psykologi - Arbeidsgruppe Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe som skal utrede og vurdere behovet for å videreføre Dobbelkompetanse i psykologi samt hensiktsmessige former for organisering og finansiering av dobbelkompetanseutdanningen Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / FA / AO 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: IT-anskaffelser - Sertifikater Vedrørende avtale om IT-anskaffelser 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: IT-anskaffelser - Sertifikater Signert avtale om IT-anskaffelser 09/ I Fra: Kommunal Landspensjonskasse Sak: KLP - Kommunal Landspensjonskasse - Generalforsamlinger - Representantskaps- og eiermøter 2009 Generalforsamling i Kommunal Landspensjonskasse den Saksansv: HN / EI / EAH Saksbeh: HN / EI / EAH Side11

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.01.2013 Svar - takkebrev til Låsservice

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer