Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:07122009-09122009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN HF Harstad Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer Søknad om individuell av tjeneste ved BUP Sør-Troms tellende til spesialiteten i barne og ungdomspsykiatri - kopi av brev til Senter for Psykisk Helsevern Sør Troms Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta v/leder Ingunn Westrheim Faglige nettverk i Helse Nord - jfr. arkivsaksnr Angående midler til regionale fagnettverk Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Institusjoner med ansvar for tvungent psykisk helsevern - midlertidige godkjenninger jfr. arkivsaksnr Ad godkjenning av institusjon som skal ha ansvar for tvunget psykisk helsevern - NKS Kløveråsen AS Saksansv: HN / FA / AO 08/ U Til: Arbeidsgiverforeningen Spekter Beredskap - jfr. arkivsaksnr Forberedelse av pandemi i sykehus Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / EI / KL 08/ I Fra: Helsedirektoratet Beredskap - jfr. arkivsaksnr Endelig logg fra telefonmøte med fylkesmennene og Sysselmannen Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / TGR Side2

3 08/ I Fra: Nasjonalt folkehelseinstitutt Beredskap - jfr. arkivsaksnr Pandemivaksine for personer med svært alvorlig eggallergi Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Helsedirektoratet Beredskap - jfr. arkivsaksnr Situasjonsrapport nr 44 til Helse- og omsorgsdepartementet Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og Omsorgsdepartement Beredskap - jfr. arkivsaksnr Medisinsk bistand til Statens vegvesens ulykkeanalysegrupper - PURRING Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / JPK 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Beredskap - jfr. arkivsaksnr Referat fra telefonmøte med FM og Sysselmann på Svalbard Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Liv Laga v/ingeborg A. Vedal Regionalt brukerutvalg - jfr. arkivsaksnr Forespørsel om brukerutvalg til helseforetak og reisonale herlseforetak Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norges Diabetesforbund Oslo Diabetes - Generelt - jfr. arkivsaksnr Forespørsel om møte vedrørende videreføring av prosjektet "Diabetesaksjon i Nord- Norge" Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Prosessutvikling AS Konsulenttjenester - jfr. arkivsaksnr Vedrørende rammeavtale konsulenttjenester Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ I Fra: Det helsevitenskapelige fakultet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Norges Forskningsråd jfr. arkivsaksnr Inhabilitet - USAMs forskningstildeling for 2010 Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Norges Forskningsråd jfr. arkivsaksnr Vurdering av forskningsøknader Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Psykisk helsevern - Fellesmappe - jfr arkivsaksnr Spørsmål nr 275 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sonje Irene Sjøli vedrørende forslag om budsjettkutt i pskiatritilbudene Saksansv: HN / FA / IR Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN HF - Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Psykisk helsevern - Fellesmappe - jfr arkivsaksnr Ivaretakelse av sykehusfunksjon psykisk helsevern for Ofoten innenfor målgruppene for Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Saksansv: HN / FA / IR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Lokalsykehusutvikling - jfr.arkivsaksnr Innspill HOD - spørretimen - Hans Olav Syversen - JN Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Pasient- og brukerombudet i Troms Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr Sørge for - ansvaret ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling - kopi av brev til UNN HF Saksansv: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet IT - Generelt - jfr. arkivsaksnr Nasjonalt meldingsløft - Tilskudd etter søknad - Statsbudsjettet 2009 Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Viken Senter Viken senter for psykiatri og sjelesorg - jfr. arkivsaksnr Årsregnskap for 2007 og 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / EAH Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statistisk Sentralbyrå Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten - jfr.arkivsaksnr Arbeidsgruppen for spesialsisthelsetjenesten - Funksjonskontoplan 2010 Saksansv: HN / EI / EAH Saksbeh: HN / EI / EAH 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Annette Schmiz Spesialist i øre-nese-hals Annette Schmiz - Driftstilskudd -jfr. arkivsaksnr Vikar i praksis en uke i 2010 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsetilsynet i Troms Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere - Sigma Nord AS Saksansv: HN / EI / AAN 08/ I Fra: Senter for Klinisk dokumentasjon og Evaluering Nasjonale kvalitetsregistre - jfr. arkivsaksnr Fordeling av midler 2009 til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre - sendt til endring Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonale kvalitetsregistre - jfr. arkivsaksnr Nasjonale medisinske kvalitetsregistre godkjent i 2009 og fordeling av midler Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN Side6

7 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Private helsetjenester - jfr. arkivsaksnr Dekning av auka pensjonskostnad hos private helseinstitusjoner Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / EAH 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonale arbeidsgruppe Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr Nasjonalt samarbeid om utarbeidelse av felles standardiserte prosedyrer ved forskerinitierte kliniske legemiddelutprøvninger i helseforetak Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Helse Nord RHF - Organisering av rusmiddelomsorgen - jfr. arkivsaksnr Kompetansesenter rus Nord-Norge - Økt tilskudd 2009 Saksansv: HN / FA / OL 08/ I Fra: Nasjonalt folkehelseinstitutt Smittevernplan for Helse Nord RHF - jfr. arkivsaksnr Utkast til referat fra møte i Nettverksforum den Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 08/ I Fra: Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter - jfr. arkivsaksnr Protokoll fra styremøte den Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / EI / IMS Side7

8 08/ U Til: Mental Helse Nordland Opptreningsinstitusjoner - jfr. arkivsaksnr Vedrørende innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Ole-Nils Tvenning Øyelege Ole-Nils Tvenning - Driftstilskudd Årsrapportering 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ U Til: Docmap AS Kvalitetssystem for Helse Nord RHF - jfr. arkivsaksnr Oversendelse av avtaledokumenter om oppgradering. Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / KLA 08/ I Fra: KoKom Helseradionettet - jfr. arkivsaksnr Status for helseradionettet - Kopi av brev til Helse og omsorgsdepartementet Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 23.1l. U Til: Helseforetakene i Helse Nord Gjestepasienter - Betaling - jfr. arkivsaksnr Avregning - kjøp og salg av laboratorie og røntgentjenester mellom regioner 2008 og 2009 Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM Side8

9 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Erik Widerøe Øyelege Erik Widerøe - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Bekymringsmelding Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ I Fra: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Bestillerforum Invitasjon til møte i Bestillerforum for Kunnskapssenteret 2010 Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ I Fra: Universitetet i Tromsø Budsjett 2009 HN-RHF brev av Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark fylke Rusomsorg Søknad om oppstartsmider til Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige i Alta Saksansv: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Handlingsprogrammer - Kreftområdet Organisering av transvesikale prostatectomier i RHFene Saksansv: HN / FA / JPK Saksbeh: HN / FA / JPK Side9

10 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: EDB as International Business Machines IBM AS - avtale om sentrale løsninger - jfr. arkivsaksnr Oversendelse av nye avtaler Saksansv: HN / EI / KLA Saksbeh: HN / EI / KLA 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen Spekter - Overenskomster generelt Møte mellom Spekter og Legeforeningen - Kopi av brev til Den Norske Legeforening Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / AAN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: UNN HF Fordeling av forskningsmidler for 2009 Vedrørende dobbelskompetansestipend, prosjektleder/veileder Audhild Hjalmarsen, Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 09/ MØT Til: Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ MØT Til: Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP Side10

11 09/ MØT Til: Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styresak Orienteringssaker Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ MØT Til: Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styresak Referatsaker Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ MØT Til: Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styresak Eventuelt Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Regnskap 2009 NPR-melding eneste gyldig rapporteringsformat fra 1 tertial kopi av brev til Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / EAH Saksbeh: HN / EI / EAH 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Regnskap 2009 Innkalling og agenda til oppfølgingsmøte etter rapportering pr oktober 2009 den kl pr viderekonferanse Saksansv: HN / EI / EAH Saksbeh: HN / EI / JPM Side11

12 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: BUE-stiftelsen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Svar på samtale Saksansv: HN / FA / AO 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: BUE-stiftelsen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Svar til BUE-stiftelsen Saksansv: HN / FA / AO 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: BUE-stiftelsen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige BUE-stiftelsen - oppfølging av avtale Saksansv: HN / FA / AO 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO Side12

13 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved NKS Kløveråsen AS Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av oppgjør for behandling hos fysioterapeut - Folketrygdlovens 5-8 UNN HF Harstad Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO Side13

14 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen Saksansv: HN / EI / ELO Saksbeh: HN / EI / ELO 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Jonny Jensen, her HINAS - Rammeavtale leiebiltjenester Signert endringsprotokoll Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ I Fra: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser Innkalling til ekstraordinært styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS den Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Anbudskonkurranse Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge HF Avsluttet konkurranse - Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset Nord Norge HF for området Evenes Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST Side14

15 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Anbudskonkurranse Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge HF Kontraktvilkår UNN HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Kontraktstildeling - Pasientreiser landeveis i Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Kontraktstildeling - Pasientreiser landeveis i Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Kontraktstildeling - Pasientreiser landeveis i Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Kontraktstildeling - Pasientreiser landeveis i Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST Side15

16 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Vedståelsesfrist angående pasientreiser Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ADHD Norge Troms Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2009 Rapportskjema for midler mottatt i 2009 Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ I Fra: Sametinget Oppdragsdokument 2010 Sametingets posisjonsnotat - Konsultasjoner om oppdragsdokumenter til regionale helseforetak 2010 Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2010 Invitasjon til regionsmøte for donorsykehusene Helse Nord den Kopi av brev til UNN HF Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / FA / KT 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel psykologspesialist i Bodø Godkjenning som spesialist i klinisk psykologi Saksansv: HN / EI / LHL Saksbeh: HN / EI / LHL Side16

17 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Helse Nord RHF - 50% avtalehjemmel gynekologspesialist Tromsø Svar på søknad på avtalehjemmel for gynekologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / EI / LHL Saksbeh: HN / EI / LHL 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Helse Nord RHF - 50% avtalehjemmel gynekologspesialist Tromsø Tilleggsopplysninger Saksansv: HN / EI / LHL Saksbeh: HN / EI / LHL 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Helse Nord RHF - 50% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer i Tromsø INVITASJON TIL INTERVJU PÅ 50 % AVTALEHJEMMEL FOR SPESIALIST I ØYESYKDOMMER, TROMSØ Saksansv: HN / EI / LHL Saksbeh: HN / EI / LHL 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 14 I Fra: Helse Finnmark HF HINAS - Rammeavtale - Kontorrekvisita Oppnevnelse av deltaker til anskaffelsesprosjektet kontorrekvisita Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / JJ 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 14 I Fra: Nordlandssykehuset HF HINAS - Rammeavtale - Kontorrekvisita Oppnevnelse av deltaker til anskaffelsesprosjektet kontorrekvisita Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / JJ Side17

18 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 14 I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF HINAS - Rammeavtale - Kontorrekvisita Oppnevnelse av deltaker til anskaffelsesprosjektet kontorrekvisita Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / JJ 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: ADHD Norge Troms Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2010 Søknad om tilskudd til Brukerorganisasjoner Helse Nord 2010 Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Nordlandssykehuset HF Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet - Kopi av brev til Klagenemnda for behandling i utlandet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Vedrørende avslag på behandling i utlandet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: UNN HF - Klinisk Forskningssenter Fordeling av forskningsmidler for 2010 Nye og videreførte prosjekter PRP Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN Side18

19 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Behandling i utlandet Søknad om dekning av behandling i utlandet Saksansv: HN / FA / JN Saksbeh: HN / FA / JN 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordland fylkeskommune - Samferdsel Høring for ny FOT-/anbudsperiode fra Helikopterruten Værøy-Bodø Helikopterruten Værøy-Bodø - Ny FOT-/anbudsperiode fra Høringsfrist Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / EI / IMS Side19

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122009-22122009

Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-362 I Fra: Helsedirektoratet Sak: Beredskap - jfr.

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:28082008-29082008

Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-94 Dok.dato: 27082008 Grad: U 0 Par.: Sigma Nord

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal Periode:20062007-20062007

Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-191 I Fra: Universitetet i Bergen Sak: Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:13112007-13112007

Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-321 Dok.dato: 08112007 Grad: U 0 Par.: U Til: Foretakstillitsvalgte

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Offentlig journal Periode:08072009-10072009

Offentlig journal Periode:08072009-10072009 Offentlig journal Periode:08072009-10072009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-21 Dok.dato: 07072009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:20112008-21112008

Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-23 Dok.dato: 17112008 Grad: 0 Par.: I Fra: Statistisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:03102007-03102007

Offentlig journal Periode:03102007-03102007 Offentlig journal Periode:03102007-03102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00002-18 Sosial- og helsedirektoratet Tilskudd til økt

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:02062008-03062008

Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-230 Dok.dato: 03062008 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordland

Detaljer

Offentlig journal Periode:20042009-22042009

Offentlig journal Periode:20042009-22042009 Offentlig journal Periode:20042009-22042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-32 U Til: Glasshustoppen AS Sak: Helse Nord RHF -

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Offentlig journal Periode:03052007-03052007

Offentlig journal Periode:03052007-03052007 Offentlig journal Periode:03052007-03052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00096-145 Dok.dato: 24042007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sirus

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052008-09052008

Offentlig journal Periode:07052008-09052008 Offentlig journal Periode:07052008-09052008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00002-66 Dok.dato: 05052008 Grad: U 0 Par.: Mental Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:03092007-03092007

Offentlig journal Periode:03092007-03092007 Offentlig journal Periode:03092007-03092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00089-7 Dok.dato: 30082007 Grad: O 1 Par.: Offl 5a/6.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:04072007-06072007

Offentlig journal Periode:04072007-06072007 Offentlig journal Periode:04072007-06072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00008-138 Dok.dato: 04072007 Grad: 0 Par.: niversitetssykehuset

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:09112009-12112009

Offentlig journal Periode:09112009-12112009 Offentlig journal Periode:09112009-12112009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00019-1 Dok.dato: 10112009 Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:31012008-01022008

Offentlig journal Periode:31012008-01022008 Offentlig journal Periode:31012008-01022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00590-129 Dok.dato: 29112007 Grad: 0 Par.: KTV/KVO Sak:

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:29062009-01072009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00040-49 Dok.dato: 28062009 Grad: 0 Par.: Lasse Djerv Privatpraktiserende

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 03122013-03122013. Helse Sør-ost RHF 06122013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-ost RHF 06122013 Offentlig journal Periode: 03122013-03122013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 06122013 08/00821-115 I

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00101-25 X Dok.dato: 17122012 Jour.dato: 18122012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013 Offentlig journal Periode: 23052013-23052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00996-32 Dok.dato: 21052013 Jour.dato: 23052013 Spesialist Trygve Kase

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012 Offentlig journal Periode: 06032012-06032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00278-7 X Dok.dato: 03122007 Jour.dato: 06032012 Avsender: Styre- og

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 17012014-17012014. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 17012014-17012014. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 17012014-17012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00398-112 I Arkivdel: Personalmapper 08/00604-90 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RI-IF 14112013. Offentlig journal. Periode: 13112013-13112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 14112013 Offentlig journal Periode: 13112013-13112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sør-Øst RHF 14112013 08/00198-42

Detaljer