DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: Møte i Regionalt brukerutvalg protokoll Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer Samarbeidsmøte referat Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / KTV/KVO i 014 Ledere/saksbehandler i hh. sakslisten Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / Styret i 012 1

2 Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / Styret i 012 Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / Styret i 012 Styresak Referatsaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / Styret i 012 2

3 Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2013 U 2012/ / Styret i 012 Bruk av sosiale medier - veiledning for ansatte, drøftingsprotokoll Sosiale medier U 2013/ / ADMDIR/HAA KTV/KVO i 044 Faglig bistand til spesialistgodkjenning av leger Spesialistgodkjenning av leger U 2013/ / FAGAVD/RSP Helse- og omsorgsdepartementet 270 Tertialrapport nr , drøftingsnotat Oppfølging oppdragsdokument - Tertialrapportering - Årlig melding U 2013/ / EIERAVD/EB KTV/KVO i 131 3

4 Plan , inkl. rullering av investeringsplan , drøftingsnotat Budsjett 2014 U 2013/ / EIERAVD/JGF KTV/KVO i 123 Fremtidig AMK-struktur - prosjektmandat, drøftingsnotat Akuttmedisinsk koordineringssentral AMK U 2010/ / FAGAVD/RSP KTV/KVO i 325 Økonomisk støtte til nordisk konferanse i habilitering Habiliteringstjenesten U 2010/ / FAGAVD/KT UNN HF 327 FAGAVD/KT Saksbehandlingstid i erstatningssaker: Invitasjon til samarbeid om å redusere svartidene i helseforertakene Norsk Pasientskadeerstatning - Erstatningssaker U 2010/ / FAGAVD/KT Norsk pasientskadeerstatning 432 FAGAVD/KT 4

5 HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE Styresak Nasjonalt senter for partikkelterapi, tilleggsinformasjon Norsk senter for partikkelterapi U 2013/ / FAGAVD/JN Styret i 39 FAGAVD/JN 5

6 HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Budsjett 2014 U 2013/ / EIERAVD/JGF Styret i 123 EIERAVD/JGF HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE 6

7 HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 83 Signert Rammeavtale for leveranse av system for kontinuerlig måling av blod- og vevsglukose mellom Helse Nord RHF og flere leverandører HINAS - Rammeavtale insulinpumper og insulininjektorer U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

8 HINAS - Rammeavtale - Kjøp-leasing og administrasjon av biler I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 12 Styresak Tertialrapport nr Virksomhetsrapportering 2013 U 2012/ / EIERAVD/EB Styret i 131 EIERAVD/EB HINAS - Rammeavtale - Kjøp-leasing og administrasjon av biler U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

9 Utsatt frist på høringen om kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen Samhandling med primærhelsetjenesten U 2010/ / ADMDIR/OL Legeforening 305 ADMDIR/OL Styresak Felles Innføring av Kliniske Systemer FIKS orientering om mulige effekter Prosjekt - Kliniske systemer (FIKS) U 2012/ / EIERAVD/BFN Styret i 045 EIERAVD/BFN Lån til investeringsformål - Innbetaling av renter og avdrag 1.halvår 2013 Innlån I 2012/ / EIERAVD/JPM Helse- og omsorgsdepartementet 163 EIERAVD/[Ufordelt] Kartlegging av arbeidet med utfasing av oljefyring i statlige bygg Bygg og eiendomsutvikling i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/AEL Helse- og omsorgsdepartementet 03 EIERAVD/[Ufordelt] 9

10 - Spesialist i urologi i Bodø I 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Spesialist i øyesykdommer Siv Annick Grønlie - Driftstilskudd U 2012/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ØBAK for mai 2013 Økonomirapportering 2013 EIERAVD/LHL I 2012/ / EIERAVD/IMS Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/EB Virksomhetsrapport 5 Virksomhetsrapportering 2013 I 2012/ / EIERAVD/EB Helse Finnmark HF 131 EIERAVD/EB 10

11 Rapport uke 24 Fossen Rusbehandling AS I 2011/ / EIERAVD/IMS TE EIERAVD/IMS Fossen Rusbehandling Søknad om endring av godkjenning som utdanningsinstitusjon i spesialiteten plastikkirurgi for nevro-ortopedisk klinikk Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/GBA Helsedirektoratet 550 FAGAVD/[Ufordelt] Øyelege Atle Lyslo - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Atle Lyslo Gynekolog Susanne Woerner - Driftstilskudd EIERAVD/LHL U 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Susanne Ursula Woerner EIERAVD/LHL 11

12 Psykiater Christopher Aune - Driftstilskudd U 2013/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Pas opp Inneliggende Somatikk 2013 Kartlegging av pasienterfaringer EIERAVD/LHL I 2011/ / FAGAVD/GBA Kunskapssenteret 404 FAGAVD/[Ufordelt] ISF-møte 17. juni ISF - Innsatsstyrt finsnsiering 2014 I 2013/ / EIERAVD/JGF Helsedirektoratet 123 EIERAVD/[Ufordelt] Spørsmål fra Avregningsutvalget - sak 13/4904 Flere episoder samme dag i ISF 2012 ISF - Innsatsstyrt finansiering 2012 U 2011/ / EIERAVD/JPM Helse Finnmark HF 123 EIERAVD/JPM 12

13 Byggingen av nye Kirkenes sykehus må ikke forsinkes Bygg og eiendomsutvikling i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/AEL Tana kommune 03 EIERAVD/[Ufordelt] Driftsrapport mai 2013 Økonomirapportering 2013 I 2012/ / EIERAVD/IMS Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Anskaffelse Pasientreiser landeveis Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2012/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Kartlegging av beredskapskapasitet Beredskap U 2010/ / ADMDIR/OL Helse Finnmark HF 004 ADMDIR/OL 13

14 Høring - prosjekt kompetanseutfordringer Samhandling med primærhelsetjenesten U 2010/ / ADMDIR/OL Salten 305 Begjæring om innsyn Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter ADMDIR/OL I 2013/ / ADMAVD/MMO Aftenposten 000 ADMAVD/MMO Tilbud om informasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) Nettverk - Organisasjon - Personalpolitikk I 2010/ / EIERAVD/KL Statens Autorisasjons- Kontor for 271 EIERAVD/[Ufordelt] helsepersonell Vurdering nye søknader - nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Nasjonale tjenester I 2010/ / FAGAVD/GBA Helse- og omsorgsdepartementet 311 FAGAVD/GBA 14

15 Vedrørende vedtak i Helse Nord om sentralisering av de mest ekstremt for tidlig fødte - Fødselsomsorgen I 2010/ / FAGAVD/AH Nordlandssykehuset HF 362 FAGAVD/AH Rapportering for mai UNN Økonomirapportering 2013 I 2012/ / EIERAVD/IMS UNN HF 131 EIERAVD/[Ufordelt] Nasjonale kvalitetsindikatorer somatikk 1. tertial innkalling av grunnlagsdata for manuelle indikatorer - FRIST FOR RAPPORTERING Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 024 FAGAVD/[Ufordelt] Ny Driftsrapport for mai 2013 Økonomirapportering 2013 I 2012/ / EIERAVD/IMS Nordlandssykehuset 131 EIERAVD/[Ufordelt] 15

16 Endringer i bioteknologiloven Oppdragsdokument 2013 I 2012/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 021 FAGAVD/[Ufordelt] Vedtak om utbetaling for Teres Medical Group AS Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2013/ / ADMAVD/MMO Aftenposten 000 ADMAVD/IVB Innkalling og dagsorden til møte i arbeidsgruppe for rekruttering og stabilisering av legespesialister - Del av strategisk kompetanseplan fase 2. Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2013/ / ADMAVD/MMO Aftenposten 000 Notat møte 29. mai 2013 Regionalt miljønettverk Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter ADMAVD/IVB U 2013/ / ADMAVD/MMO Aftenposten 000 ADMAVD/IVB 16

17 Fordeling av forskningsmidler for Sykehusapotek Nord HF Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2013/ / ADMAVD/MMO Aftenposten 000 Kartlegging av oppgaveglidning i Helse Nord 2013 Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter ADMAVD/IVB U 2013/ / ADMAVD/MMO Aftenposten 000 ADMAVD/IVB Oversendelse av rapport/plan for planlegging av norsk senter for partikkelterapi Norsk senter for partikkelterapi I 2013/ / FAGAVD/JN Helse Bergen HF 39 FAGAVD/[Ufordelt] 17

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.04.2015 nnhold: UNN - A-fløy- Bestilling av bistand

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer