Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:16052007-16052007"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 03/ U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse Nord Sak: Prosjekt - Arbeidsplansystem Helse Nord RHF - jf arkivsaksnr arkivnr 036 Dok: Forvaltningsgrupper i Helse Nord Saksansv: HN / OR / EDA Saksbeh: HN / FO / TB 03/ U Til: Konsernverneombud Helse Nord Sak: Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF Dok: Svarbrev vedrørende Regional HMS-gruppe Saksansv: HN / OR / AAN Saksbeh: HN / OR / GBAA 03/ I Fra: Lufttransport AS Sak: Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Dok: Beredskapsoversikt ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 03/ U Til: Det medisinske fakultet Sak: Psykisk helsevern - fellesmappe Dok: Regionalt råd for RBUP nord - oppnevning av representanter til Regionalt råd for regionssenter for barn og unges psykiske helse - Helseregion Nord Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Psykisk helsevern - fellesmappe Dok: Invitasjon til høringsmøte om regjeringens strategiplan for arbeid og psykisk helse Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM Side2

3 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset HF Narvik Sak: Regionalt brukerutvalg Dok: Behov for å få på plass spesialisert helsehjelp til kroniske smertepasienter i UNN HF - Kopi av brev til Smerteklinikken ved UNN Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / IR 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Sak: Nettverk - organisasjon - personalpolitikk ( policy )( ) Dok: Karriereutvikling for ansatte med invandrerbakgrunn - Invitasjon til arbeidsmøte den Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / OR / EDA 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bekymrede gravide i Narvik Sak: Helse Nord RHF - organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg Dok: Vedrørende sommerstengt fødeavdeling i Narvik Saksbeh: HN / FA / AR 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Finansiering av syketransport - ansvar Dok: Henvendelse angående ledsagelse av pasienter mm - Tysfjord kommune - Kopi av brev til Tysfjord kommune Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / EHO 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Lofoten Side3

4 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Kirkenes 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Side4

5 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Kirkenes 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Kirkenes 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Side5

6 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 03/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Andøy Taxi BA Sak: Anbud - Syketransport Dok: Forlengelse av avtale på pasienttransport Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / EHO 04/ I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Rehabilitering Dok: Anskaffelser i sykefraværsprosjektet Raskere tilbake - Juridiske forhold som må ligge til grunn Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 05/ U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Hålogalandssykehuset HF Narvik - Utbygging Dok: Vedrørende styresak RHF UNN HF Narvik Saksansv: HN / FO / AEL Saksbeh: HN / FO / TAH Side6

7 05/ U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Tiltaksplan - Psykisk helse Dok: Medarbeider med brukererfaring - psykisk helsevern Saksansv: HN / FA / BRN Saksbeh: HN / FA / FM 05/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Fordeling av forskningsmidler for 2006 Dok: Forskningsmidler - Regnskap-rapportering 2006 Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 05/ U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Innlån Helse Nord RHF Dok: Lån til investeringsformål til helseforetakene - Konvertering av lånebevilgning til langsiktig låneavtale - avtaleinngåelse og signering av lånekontrakt Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / JPM 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Oppdragsdokument 2007 Dok: Påminnelse om rapportering av tiltak innen Saksbeh: HN / OK / JGF 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Viken senter for psykiatri og sjelesorg Sak: Viken senter for Psykiatri og sjelesorg Dok: Rapport pr Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN Side7

8 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetet i Oslo Sak: Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2007 Dok: Angående påmelding til Det nasjonale fakultetsmøtet Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / FO / TKN 06/ I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Fordeling av forskningsmidler for 2007 Dok: Søknad om omdisponering av innvilgede LIP midler for 2007 Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse Øst RHF Sak: Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning Dok: Forslag til revisjon av rammeplan for sykepleierutdanningen - Høring - Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet Saksansv: HN / OR / AAN Saksbeh: HN / OR / AAN 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.1 U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Vedrørende - Avskjermet Saksbeh: HN / FA / AR 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.1 U Til: Akademiska sjukehuset Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Garanti for dekning av utgifter Saksbeh: HN / FA / AR Side8

9 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Søknad om refusjon av utgifter til behandling i utlandet for - Avskjermet Saksbeh: HN / FA / AR 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Drottning Silvias Barne- og Ungdomssjukehus Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Garanti for dekning av utgifter Saksbeh: HN / FA / AR 07/ I Fra: Troms Taxi AS Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis - Universitetssykehuset Nord Norge HF Dok: Angående anbud pasienttransport UNN HF Saksansv: HN / FO / JJ Saksbeh: HN / FO / SAJ 07/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Svein OLsen Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis - Helgelandssykehuset HF Dok: Angående pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / FO / JJ Saksbeh: HN / FO / SAJ 07/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Svein OLsen Sak: Anskaffelse pasienttransport landeveis - Helgelandssykehuset HF Dok: Angående pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / FO / JJ Saksbeh: HN / FO / SAJ Side9

10 07/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 U Til: Sak: Personalmappe - Dok: Saksansv: HN / FO / TAH Saksbeh: HN / FO / TAH Side10

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00228-78 I Bærum kommune Alders og sykehjem - sykehjemspasienter

Detaljer