DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/ / FAGAVD/OL ***** Nordland fylkeskommune - Eldrerådet Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud EIERAVD/TAW U 2010/ / r Spørsmål og avklaring til revidert tilbud U 2010/ /

2 Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud U 2010/ / Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud U 2010/ / Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud U 2010/ / Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud U 2010/ /

3 Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud U 2010/ / Spørsmål og avklaringer til revidert tilbud U 2010/ / Rapport som omhandler miljøsertifisering av helseforetakene i Norge - høring Høring - Rapporten "Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten" U 2010/ / EIERAVD/TAH 008 Helse Finnmark HF UNN HF Sykehusapotek Nord HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF EIERAVD/TAH 3

4 Vedlegg tertialrapport 1. tertial 2010 Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/JPM Helgelandssykehuset HF Innkalling til møte i nettverksgruppa for kulturminnevernkompetanse 28. juni 2010 Statens kulturhistoriske eiendommer I 2010/ / EIERAVD/AEL BU 4 EIERAVD/AEL Helse Sør-Øst RHF Vedrørende landingsplasser Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TME 325 FAGAVD/TME Luftambulansetjenesten ANS Reisebyråtjenester - Pasienttransport I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/IMS 4

5 Signert endringsprotokoll insulinpumper - ***** HINAS - Anbud innkjøp av insulinpumper og insulinjektorer - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert endringsprotokoll insulinpumper - ***** EIERAVD/TAH HINAS - Anbud innkjøp av insulinpumper og insulinjektorer - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Signert endringsprotokoll sprøyter og kanyler - ***** HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert endringsprotokoll hotelltjenester ***** HINAS - Hotellavtaler - jfr. arkivsaksnr EIERAVD/TAH U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH 5

6 Innkalling til foretaksmøte i mandag 7. juni Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2010 I 2010/ / ADMAVD/KP 012 EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Traumesystem i Helse Nord Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Hadsel kommune Uttalelse til Styremøte Helse Nord 31/5 - Organisering av Traume og Fødetilbudet Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Vestvågøy kommune Årsrapport for 2009 Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2009 I 2010/ / FAGAVD/AR 153 FAGAVD/AR MARBORG 6

7 Referat fra møte med Pasient- og brukerombudet i Nordland Pasientreiser Pasientombudsordningen - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/KT 435 Pasient- og brukerombudet i Nordland Traumesystemet i Helse Nord Regionalt traumesystem FAGAVD/MH I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Sigurd Mathiassen Traumesystemet i Helse Nord Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Sigurd Mathiassen Rapportering stiftelser, legater og fond Fond og stiftelser I 2010/ / EIERAVD/AELR 161 EIERAVD/AELR Helse Finnmark HF 7

8 Uttalelse vedrørende traumesystemet i Helse Nord Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Ordførere i Øst-Finnmark Invitasjon til møte med Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2010 I 2010/ / ADMAVD/KP 274 FAGAVD/MH Pasient- og brukerombudet i Troms Vedtak av Lukking av pålegg 1 - Kopi av brev til Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 EIERAVD/KL Arbeidstilsynet Innkalling til SU-møte Samarbeidsutvalget med DnLF/PSL/NPF og I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Irene Skiri 8

9 Vedtak om pålegg av Lukking av pålegg 3 - Kopi av brev til Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 EIERAVD/KL Arbeidstilsynet Rapport etter årlig vurdering ved bruk av Doman Metode i henhold til avtale med og Alta kommune - Kopi av brev til Kirkenes sykehus Doman - Intensiv opptrening ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 FAGAVD/KT Alta kommune - Bistandsavdelingen Risikobildet av norsk kreftbehandling - Rapport 4/2010 fra Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 404 FAGAVD/AR Statens helsetilsyn 9

10 Invitasjon til deltakelse på dialogkonferanse og til representasjon i referansegruppe prosjekt Nasjonalt kvalitetssystem for kommunale helse og omsorgstjenester 21. juni Nasjonalt kvalitetssystem for kommunale helse- og omsorgstjenester - Referansegruppe I 2010/ / FAGAVD/MH 024 FAGAVD/MH Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Høringsuttalelse angående "Et trygt fødetilbud" - Fødselsomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 362 FAGAVD/TGR Aksjonskomiteen for Narvik sykehus Underskriftskampanje i Ballangen vedrørende Regionalt traumesystem Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Ballangen kommune Svar på spørsmål stilt i foretaksmøter 4. mai utrykningsgruppen Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet 10

11 Diagnostisk klinikk UNN HF - Behov for hjemmel for assistentlege innen immunologi og transfusjonsmedisin og legehjemler innen radiologi og nuklærmedisin - Opprettelse og omgjøring av legestillinger - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 219 FAGAVD/AR UNN HF Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Høring rullering investeringsplan Langtidsplan I 2010/ / EIERAVD/JGF 111 EIERAVD/[Ufordelt] Helse Finnmark HF Oppsummering kompetansekrav og kapasitet i ambulansetjenesten Opplæring av ambulansepersonell I 2010/ / FAGAVD/TME 276 FAGAVD/TME Helse- og omsorgsdepartementet 11

12 Henvisningspraksis fra offentlige sykehus innen plastisk kirurgi Avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester - I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] ***** Forslag til distribusjon av et 14 millioner kroner stort restlager av produkter fra det Norske Plasmafraksjoneringsprosjektet Rammeavtale - Blodplasma I 2010/ / EIERAVD/TAH 064 EIERAVD/[Ufordelt] Octapharma AS Angående avvisning som tilbyder I 2010/ /

13 U 2010/ / Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Helse- og omsorgsdepartementet Regionalt traumesystem Regionalt traumesystem EIERAVD/EB I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Helgeland Regionråd Rapportering iht foretaksprotokoll punkt Oppfølging av helseforetakenes forhold til stiftelser og legater Fond og stiftelser U 2010/ / EIERAVD/AELR 161 Helse- og omsorgsdepartementet EIERAVD/AELR 13

14 Rullering investeringsplan Høringssvar Langtidsplan I 2010/ / EIERAVD/JGF 111 EIERAVD/[Ufordelt] Nordlandssykehuset HF Innkalling til møte i nettverksgruppa for kulturminnevernkompetanse 28. juni 2010 Statens kulturhistoriske eiendommer U 2010/ / EIERAVD/AEL 039 Helse Sør-Øst RHF Høringssvar - Rullering av investeringsplan Langtidsplan EIERAVD/AEL I 2010/ / EIERAVD/JGF 111 EIERAVD/JGF Lødingen kommune Varsling om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten fra 1. juni 2010 Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 FAGAVD/TME Nordlandssykehuset HF 14

15 Tilbakeføring av overskudd Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2010/ / EIERAVD/EAH 235 EIERAVD/[Ufordelt] Kommunal Landspensjonskasse Vedtak - Klagesak - Kopi av brev til ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR Klagenemnda for behandling i utlandet Tilskudd til refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus over kapittel 732 post 77 Drift av - Statstilskudd for 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 153 EIERAVD/ACE Riksrevisjonen Arbeidsmiljø i sykehus, status og videre oppfølging - drøftingsnotat Helse- miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/AAN 254 KTV/KVO i ADMAVD/KP 15

16 Forespørsel om investeringsmidler til Stiftelsen Hopengården - Kopi Midlertidig saksmappe I 2010/ / FAGAVD/OL ***** EIERAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Plan- og budsjettpremisser drøftingsnotat Langtidsplan U 2010/ / EIERAVD/JGF 111 KTV/KVO i ADMAVD/KP Investeringsplan drøftingsnotat Langtidsplan U 2010/ / EIERAVD/JGF 111 KTV/KVO i Forespørsel om jobb i - Forespørsler om stillinger ADMAVD/KP I 2010/ / EIERAVD/ACE UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/ACE 16

17 Informasjon om streik ved UNN og NLSH og sørgefor ansvar Tilsyn U 2010/ / EIERAVD/AAN 302 Adressater FAGAVD/JN Arbeidsgivers håndtering av dispensasjonssøknader under streik i sykehussektoren Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Signert avtale om konsulentbistand mellom ***** ***** og Konsulenttjenester - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE ADMDIR/BN ***** Transporttilbudet i - Kopi av brev til Norges Taxiforbund avd. Nordland Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF - jfr I 2010/ / EIERAVD/AELR 474 EIERAVD/AELR Helse- og omsorgsdepartementet 17

18 Referat fra møte mellom og Helsetilsynene i Nordland, Troms og Finnmark Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 FAGAVD/OL Helsetilsynet i Troms Søknad om midlertidig omgjøring av overlegestilling til LIS i arbeidsmedisin for 2 år - Opprettelse og omgjøring av legestillinger - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 219 FAGAVD/TGR UNN HF 18

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011.

Journaldato: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 Tilbud arb avtale - ***** ***** ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.06.2011 nnhold: Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon nformasjon fra Departementene / Direktorat

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler. Dok.dato: 15.09.

SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler. Dok.dato: 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2011, Dokumenttype:,,n, Status: J,A 29.09.2011 SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske

Detaljer