Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:15062009-17062009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget nnsatsstyrt finansiering SF 2008 DRG 9 Sykdommer i og skader på ryggmargen Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121 - jfr. arkivsaksnummer Saksansv: HN / E / EHO Saksbeh: HN / E / AELR 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Sykelig overvekt - jfr. arkivsaksnummer Søknad om dekning av utgifter til fedmeoperasjon Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Høringsingsinstanser Privatpraktiserende avtalespesialister - jfr. arkivsaksnummer Etablering av system for koordinering av henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern - tprøving av modell Saksansv: HN / E / LG Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Jour.dato: Psykologspesialist Gunnar Karoliussen Privatpraktiserende avtalespesialister - jfr. arkivsaksnummer Etablering av system for koordinering av henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern - tprøving av modell Saksansv: HN / E / LG Saksbeh: HN / FA / AO Side2

3 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: niversitetssykehuset Nord-Norge HF Faglige nettverk i Helse Nord - jfr. arkivsaksnr Søknad om midler til regionalt nettverk for kreftrehabilitering Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Foretaksgruppen Beredskap - jfr. arkivsaksnr Oppdatering kontaktinformasjon HF beredskap Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / SH 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. jfr. arkivsaksnr Søknad om videreføring av forskudd Saksansv: HN / E / LG Saksbeh: HN / E / MS 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Prosjektgruppen Arbeidsgledeprosjektet - jfr. arkivsaksnr Prosjekt Arbeidslivsveiledning - Videomøte den nnkalling og saksliste Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / E / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Senter for Klinisk dokumentasjon og Evaluering Nasjonale kvalitetsregistre - jfr. arkivsaksnr Medisinske kvalitetsregistre - Nasjonalt servicemiljø Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Jour.dato: Private helsetjenester - jfr. arkivsaksnr Kompensasjon for økte pensjonskostnader Saksansv: HN / E / LG Saksbeh: HN / E / EAH 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helseforetakene i Helse Nord Smittevernplan for Helse Nord RHF - jfr. arkivsaksnr Beskyttelse av helsepersonell i forbindelse med influensa A - H1N1 Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse Finnmark HF Organisering og finansiering av dagens sykestuer - jfr. arkivsaksnr Videreutvikling av sykestuefunksjonen i Finnmark Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Styret i RHF og HFene - Sammensetning eiervalgte representanter jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / AD / KF Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helseforetakene v/direktørene Handlingsplan for habilitering og rehabilitering - jfr. arkivsaksnr Oppnevning av to nye medlemmer til fagråd for habilitering og rehabilitering Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Statped Nord Habiliteringstjenesten - jfr. arkivsaksnr Samarbeidsavtale Helse Nord RHF og Statped Nord Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Statped Nord Habiliteringstjenesten - jfr. arkivsaksnr Signert samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Statped Nord Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Doman - ntensiv Søknad om økonomisk støtte Trening etter Doman/AHP/FHC-metodene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet nnkjøp - Generelt - jfr. arkivsaksnr Oppfølging av møte om medisinsk utstyr Saksansv: HN / E / JJ 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Arbeidsgruppen Arbeidsmiljøundersøkelse Helse Nord - Pilot kartlegging - jfr. arkivsaksnr Medarbeiderundersøkelse Helse Nord - Møte Referat Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / E / GBAA Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Arbeidsgruppen Arbeidsmiljøundersøkelse Helse Nord - Pilot kartlegging - jfr. arkivsaksnr Medarbeiderundersøkelse Helse Nord - møte Referat Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / E / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helseforetakene i Helse Nord v/fagsjefene Legemidler - Generelt - jfr. arkivsaksnr Medikamentell behandling av MS Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Prosjekt Pasientreiser Pasienttransport - Overtakelse enkeltoppgjør Regionale utfordringer i Helse Nord i prosjekt Pasientreiser - Egenandeler direkteoppgjør Saksbeh: HN / E / MS 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: niversitetssykehuset Nord-Norge HF Fagråd revmatologi Referat fra fagrådmøte revmatologi den Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Jour.dato: Norsk Revmatikerforbund Troms fylkeslag Møter - konferanser - kongresser - seminarer og utstillinger 2009 nvitasjon til Sjøgren konferanse 2009 i Tromsø den til Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / FA / KT Side6

7 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Nordlandssykehuset HF nnlån Helse Nord RHF Oversendelse av lånedokument Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Økonomirapportering 2009 KOPERT TL SAK-DOKNR ' ' - 8 DEN ' ' AV 'MM19': nnkalling og agenda i forbindelse med felles oppfølgingsmøte pr 1 tertial den Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / EAH 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helgelandssykehuset HF Økonomirapportering 2009 Regnskapsrapport og ØBAK mai 2009 Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Sykehusapotek Nord HF Økonomirapportering 2009 Økonomirapport mai 2009 Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse Finnmark HF Økonomirapportering 2009 Økonomirapport mai 2009 Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM Side7

8 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: niversitetssykehuset Nord-Norge HF Økonomirapportering 2009 Økonomirapport mai 2009 Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Nordlandssykehuset HF Økonomirapportering 2009 Økonomirapport mai 2009 Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse Finnmark HF Økonomirapportering 2009 Økonomirapport mai Ny versjon Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Økonomirapportering 2009 KOPERT TL SAK-DOKNR ' ' - 7 DEN ' ' AV 'MM19': Justert ØBAK for april Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Økonomirapportering 2009 Justert ØBAK for april Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM Side8

9 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Regnskap 2009 KOPERT TL SAK-DOKNR ' ' - 46 DEN ' ' AV 'MM19': Justert ØBAK for april Saksansv: HN / E / EAH Saksbeh: HN / E / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Regnskap 2009 nnkalling og agenda i forbindelse med felles oppfølgingsmøte pr 1 tertial den Saksansv: HN / E / EAH Saksbeh: HN / E / EAH 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Lofoten Saksansv: HN / E / ELO Saksbeh: HN / E / ELO 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Helseforetakenes refusjoner fra NAV jfr. arkivsaksnr Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / E / ELO Saksbeh: HN / E / ELO 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Jour.dato: niversitetssykehuset Nord-Norge HF nvesteringsprosjekt 2010 Samlokalisering av rus og spesialpsykiatriklinikkens virksomhet - Søknad om godkjenning og finansiering av bygningsmessige endringer Saksansv: HN / E / JGF Saksbeh: HN / E / JGF Side9

10 09/ Dok.dato: Grad: 0 1 Par.: jffyl. 13.2l Risikostyring Kontraktstildeling vedr. delprosjekt for implementering av risikostying for ledelse i helseforetakene i Helse Nord Saksansv: HN / E / ERS Saksbeh: HN / E / ERS 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Jour.dato: Risikostyring Kontraktstildeling vedrørende delprosjekt for implementering av risikostyring for ledelsen i helseforetakene i Helse Nord Saksansv: HN / E / ERS Saksbeh: HN / E / ERS 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Risikostyring Kontraktstildeling vedrørende delprosjekt for implementering av risikostyring for ledelsen i helseforetakene i Helse Nord Saksansv: HN / E / ERS Saksbeh: HN / E / ERS 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Risikostyring Kontraktstildeling vedrørende delprosjekt for implementering av risikostyring for ledelsen i helseforetakene i Helse Nord Saksansv: HN / E / ERS Saksbeh: HN / E / ERS 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser Styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS den Side10

11 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Driftstilskudd Oversendelse av driftsavtale Saksansv: HN / E / LG Saksbeh: HN / E / MS 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tekniske konsulenttjenester Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tekniske konsulenttjenester Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tekniske konsulenttjenester Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tekniske konsulenttjenester Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester Side11

12 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tekniske konsulenttjenester Signert rammeavtale - Tekniske konsulenttjenester 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Anskaffelse reisebyråtjenester pasientreiser Tilbud Reisebyråtjenester pasienttransport Saksansv: HN / E / SAJ Saksbeh: HN / E / SAJ 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Anskaffelse reisebyråtjenester pasientreiser Tilbud Reisebyråtjenester pasienttransport Saksansv: HN / E / SAJ Saksbeh: HN / E / SAJ 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Anskaffelse reisebyråtjenester pasientreiser Tilbud Reisebyråtjenester pasienttransport Saksansv: HN / E / SAJ Saksbeh: HN / E / SAJ 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tilbud på stilling som rådgiver Saksbeh: HN / E / MS Side12

13 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side13

14 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side14

15 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side15

16 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side16

17 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat Side17

18 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver - vikariat Søknad stilling som rådgiver - vikariat 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side18

19 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side19

20 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Side20

21 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver HR Søknad stilling rådgiver HR Saksansv: HN / E / AAN Saksbeh: HN / E / AAN 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver HR Søknad stilling rådgiver HR Saksansv: HN / E / AAN Saksbeh: HN / E / AAN 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver HR Søknad stilling rådgiver HR Saksansv: HN / E / AAN Saksbeh: HN / E / AAN 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helseforetakene i Helse Nord HNAS - Rammeavtale for leveranse av Plasmaderiverte legemidler Oversendelse av Rammeavtale for leveranse av Plasmaderiverte legemidler Saksansv: HN / E / JJ Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver Organisasjons- og kulturutvikling Søknad rådgiver O - Organisasjons og kulturutvikling Saksansv: HN / E / AAN Saksbeh: HN / E / AAN Side21

22 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helse Nord RHF - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver Organisasjons- og kulturutvikling Søknad rådgiver O - Organisasjons og kulturutvikling Saksansv: HN / E / AAN Saksbeh: HN / E / AAN 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helseforetakenes nnkjøpsservice AS HNAS - Rammeavtale - Leveranse av legespesialisttjenester Rammeavtale legespesialisttjenester Saksansv: HN / E / JJ 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. HNAS HNAS - Rammeavtale for leveranse av andre helsepersonelltjenester Rammeavtale andre helsepersonelltjenester Saksansv: HN / E / KLA 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helseforetakenes nnkjøpsservice AS HNAS - Rammeavtale - Kjøp/leasing og administrasjon av biler Signert Rammeavtale for kjøp/leasing og administrasjon av biler 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Helseforetakenes nnkjøpsservice AS HNAS - Rammeavtale - Kjøp/leasing og administrasjon av biler Signert Rammeavtale for kjøp/leasing og administrasjon av biler Side22

23 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet Sertifisering/akkreditering Oversikt over sertifiserte og akkrediterte HF Saksansv: HN / FA / SH Saksbeh: HN / FA / SH 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse Finnmark HF Samhandling med primærhelsetjenesten - jfr. arkivsaksnr Status for samhandlingsfeltet Helse Finnmark HF Saksansv: HN / AD / FHH Saksbeh: HN / AD / FHH 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helgelandssykehuset HF Samhandling med primærhelsetjenesten - jfr. arkivsaksnr Organisering av samhandling med primærhelsetjenesten Saksansv: HN / AD / FHH Saksbeh: HN / AD / FHH 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Personalmappe Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / E / ACE Side23

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013

Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013 Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-116 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00213-22 U Pasientreiser Helse Fonna Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer