DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Faggruppe i samfunnsmedisin - NPU MED Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr EIERAVD/EB U 2010/ / FAGAVD/TKN 520 Mottaker Marianne Stien FAGAVD/TKN Høring av forslag til forskrift om informasjonsikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre. Informasjonssikkerhet U 2010/ / ADMDIR/BN 000 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/BN 1

2 Økonomirapportering mai 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** EIERAVD/EB U 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** FAGAVD/AO U 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 Mottaker Universitetssykehuset Nord-Norge HF FAGAVD/AO Oppfølging av Hålogalandsprosjeketet -overføring av sykehusfunskjoner innen psykisk helsvern for pasienter over 18 år som tilhører Ofoten Psykisk helsevern - Fellemappe - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/AO 33 Mottaker Til møtedelagere FAGAVD/AO 2

3 Økonomirapportering juni og juli 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet EIERAVD/EB Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP 3

4 Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Referatsaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP 4

5 Ettersendelse økonomirapportering juni og juli oppdatert ØBAK og endelig vedtak Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementetet EIERAVD/EB Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offl 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/CHM Pasientreiser landeveis 2010 i UNN HF - Område Evenes U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/CHM Pasientreiser landeveis 2010 i UNN HF - Område Evenes U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/CHM 5

6 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Nordlandssykehuset HF, med. avd. v/ Arnt-Otto Myhre FAGAVD/AR Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Sahlgränska Universitätssjukhus Transplantasjonscentrum avd. 138 Samarbeidsmøte referat FAGAVD/AR Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Referater 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 014 Mottaker KTV/KVO i ADMAVD/KP 6

7 Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Dispensasjons- og klagenemda for behandling i utlandet FAGAVD/AR Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13 jf. Fvl Mottaker ADMAVD/KP Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Marco Filipponi Oversikt akuttilbud mm. EIERAVD/LHL - Organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR TE FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet 7

8 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Invitasjon til Karl Evang-seminaret og utdeling av Karl Evang-prisen oktober kl Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2010 I 2010/ / ADMAVD/KP 274 ADMAVD/KP Statens helsetilsyn Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling - Oppfølging av sak 11/10 - Kopi av brev til Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/TGR 550 FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Reguleringspremie 2010 Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2010/ / EIERAVD/EAH 235 EIERAVD/JGF Kommunal Landspensjonskasse 8

9 Rapport pr. 10. september Vedlegg Viken senter for psykiatri og sjelesorg I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Viken senter for psykiatri og sjelesorg Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift - Høringsfrist 15. september2010 Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - Forslag om lovendring og forskrift U 2010/ / EIERAVD/AELR 008 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Rapportering 2. tertial Økonomirapportering 2010 EIERAVD/CHM I 2010/ / EIERAVD/JPM TE FAGAVD/KT Grande Rehabiliteringssenter AS Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 Mottaker ***** FAGAVD/AO 9

10 Aktivitetskrav psykisk helsevern Oppdragsdokument 2010 U 2010/ / FAGAVD/TGR 021 Mottaker Nordlandssykehuset HF - Psykisk helse og rusklinikken FAGAVD/AO Søknad om refusjon av utgifter ved operasjon ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 322 FAGAVD/AR Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF I 2010/ / HELFO Region Nord 10

11 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Tertialrapport 2. tertial 2010 Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter I 2010/ / FAGAVD/KT 327 EIERAVD/ERS N.K.S. Kløveråsen AS Internrevisjon: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF - tilbakemelding på rapportutkast Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger I 2010/ / ADMDIR/HKA UO Offlv 15 første ledd BU 33 ADMDIR/HKA Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr. 02/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF - oversendelse av endelig versjon Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA 023 Mottaker Sykehusapotek Nord HF ADMDIR/HKA 11

12 Signert avtale om forskuttering av frikortkjøp og økonomisk oppgjør i tilknytning til pasientreiser Avtale HELFO - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAW TE EIERAVD/TAW HELFO NOU 2010:2 - Håndhevelse av offentlige anskaffelser - Høringsfrist 20. august 2010 Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser U 2010/ / EIERAVD/AELR 008 Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet EIERAVD/AELR Svar på full søknad om Støtte til forskningsmiljø for å konkurrere om større forskningsbevilgninger på den nasjonale og internasjonale arena Samarbeidsorgan mellom - Universitetet i Tromsø I 2010/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN Liljedal Ståle Oversendelse av dokumentasjon fra Helgelandssykehuset HF Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger I 2010/ / ADMDIR/HKA UO Offlv 15 første ledd TE ADMDIR/HKA Helgelandssykehuset HF 12

13 Inntak av pasienter i overgangen til ny ytelsesavtale Salangen Helserehab - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL BU 4 EIERAVD/LHL Salangen HelseRehab Vedrørende forespørsel om inntak av pasienter i overgangen til ny ytelsesavtale Salangen Helserehab - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Salangen Helserehab EIERAVD/LHL Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk Produksjonstall 2009 Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Nordtun HelseRehab 13

14 Søknad på stilling Rådgiver - Fagavdelingen - Tilsetting vikariat som rådgiver - Ny utlysning I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/TGR Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord 14

15 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Lofoten I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Vesterålen I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord 15

16 Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Kirkenes I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord 16

17 Fristbrudd og de regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar - Informasjon til pasienten ved fristbrudd Pasientrettighetsloven - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten - Møte 15. oktober Forslag til saksliste Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH 016 EIERAVD/EAH Statistisk Sentralbyrå Foreløpig protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH TO EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhenting av data tykk- og endetarmskreft Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 404 FAGAVD/AR Helse Finnmark HF 17

18 Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr om godkjenning av sykehus m.m. og om forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Høringsnotat - Forslag til endringer om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus I 2010/ / FAGAVD/AH 008 FAGAVD/AH Helse- og omsorgsdepartementet Søknad på stilling Spesialrådgiver benchmarking - Tilsetting spesialrådgiver benchmarking I 2010/ / ADMDIR/FIHH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMDIR/FIHH Søknad på stilling Spesialrådgiver benchmarking - Tilsetting spesialrådgiver benchmarking I 2010/ / ADMDIR/FIHH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMDIR/FIHH 18

19 Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger - Kopi av brev til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Kompetansesenter - Fellesmappe - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT 314 FAGAVD/AH Helsedirektoratet Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL 212 FAGAVD/OL Hemovigilansrapport 2009 Laboratorievirksomhet og blodbank - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 352 FAGAVD/HHH Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 19

20 Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL Produksjontall 2009 Valnesfjord Helsesportssenter - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Valnesfjord Helsesportssenter Nasjonal evaluering av turnustjenesten resultater Turnusplasser for kandidater i sykehus - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR TE FAGAVD/TGR Den norske legeforening Samarbeid for utdanning - Økt kvalitet og kvantitet - Invitasjon til fagkonferanse 28. oktober 2010 Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2010 I 2010/ / ADMAVD/KP 274 EIERAVD/AAN Helse Sør-Øst RHF 20

21 Avklaring av tidspunkt for internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA 023 Mottaker Universitetssykehuset Nord-Norge HF ADMDIR/HKA Internrevisjonsordning i Pasientreiser ANS - Kopi av brev til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH 016 ADMDIR/TOSO Helse Sør-Øst RHF Fristbrudd og de regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar - Informasjon til pasienten ved fristbrudd Pasientrettighetsloven - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/KT 400 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord FAGAVD/TGR Videre framdrift av rekrutteringsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk og rehabiliteringsmedisin - Etablering av ressursgruppe og utdanningsutvalg - Rapporteringsrutiner mv. Utdanningsprogram - Kronikeromsorgen I 2010/ / FAGAVD/TGR 209 FAGAVD/TGR UNN HF 21

22 Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO FAGAVD/KT Utredning av pasienter med sykelig overvekt - lokalsykehusenes rolle i arbeidet og nye henvisningsrutiner. Sykelig overvekt - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/TGR 329 Mottaker Helseforetakene FAGAVD/TGR Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Sahlgrenska International Care AB FAGAVD/AR ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/TKN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/TKN 22

23 Svar på søknad om godkjenning av Nordlandssykehuset HF som utdanningsinstitusjon for spesialisering i infeksjonsmedisin Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/TGR 550 FAGAVD/TGR Helsedirektoratet Høringssvar - Behandlingstilbud til alvorlig skadde pasienter - Regionalt traumesystem i Helse Nord Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Troms fylkeskommune - Fylkeseldrerådet Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL ***** 23

24 Høring - Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre - Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet Informasjonssikkerhet I 2010/ / ADMDIR/BN 000 ADMDIR/BN Nordlandssykehuset HF Signert rammeavtale om leveranse av IT-utstyr mellom og HINAS - Avtale IT-utstyr I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 20 EIERAVD/TAH ***** Mottatt tilbakemelding vedrørende ubalanse mellom oppgaver og ressurser - Kopi av brev til Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN TE EIERAVD/KL Arbeidstilsynet Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE ADMAVD/HI 24

25 Innspill til oppdragsdokumentet for Kopi av brev til Helsedirektoratet Oppdragsdokument 2011 I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 15 første ledd 021 FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Styresak Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Styret EIERAVD/EB Dokumentkontroll av innleggelser rapportert til NPR i Innkalling av pasientjournal - Svarfrist 6. oktober 2010 Norske sykehus - Rapportering av pasientdata I 2010/ / EIERAVD/JPM 404 FAGAVD/OL Helsedirektoratet Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 3 ADMAVD/HI 25

26 Notat fra møte 22. september 2010 Eiendomsforum U 2010/ / EIERAVD/AEL 013 Mottaker Vidar Smalås Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Bernt Toldnes Terje A. Olsen Jan Dag Stenhaug Gina M. Johansen Øyvin Grongstad Tor-Arne Haug EIERAVD/AEL Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 10 EIERAVD/MOST Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 26

27 Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Sahlgrenska International Care AB FAGAVD/AR Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 Mottaker Vedtak om utbetaling for UNN HF ADMAVD/HI I 2010/ / HELFO Region Nord 27

28 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord PURRING: Oppnevning av kontaktpersoner Regnskap 2010 I 2010/ / EIERAVD/EAH 131 EIERAVD/JGF Statistisk sentralbyrå Medisinsk kompetanse og beredskap ved Longyearbyen sykehus Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 325 FAGAVD/OL UNN HF Lansering av prioriteringsveiledere for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten og habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Habiliteringstjenesten - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT 327 FAGAVD/KT Helsedirektoratet 28

29 Søknad på stilling Rådgiver - Fagavdelingen - Tilsetting vikariat som rådgiver - Ny utlysning I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr FAGAVD/TGR Pensjonspremie - Satser for Reguleringspremie - Prognose 2011 Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2010/ / EIERAVD/EAH 235 EIERAVD/JGF Kommunal Landspensjonskasse God Vakt - Vedtak av Lukking av pålegg 3 - Kopi av brev til Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 EIERAVD/AAN Arbeidstilsynet Tilskudd til regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord, for implementering og spredning av sinnemestringsprogrammet over statsbudsjettet kapittel for 2010 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord I 2010/ / FAGAVD/AO 321 FAGAVD/AO Helsedirektoratet 29

30 Utbetaling av tilskudd til over statsbudsjettets kapitler Basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering, Forskning og nasjonale kompetansesentre samt Raskere tilbake Drift av - Statstilskudd for 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 153 EIERAVD/JGF Helse- og omsorgsdepartementet Ny kandidat fra Helse Nord til arbeidsgruppen som utreder muligheten til overgang til HPV-test i primærscreening (Gruppe II) Arbeidsgruppe HPV-test i primærscreening I 2010/ / FAGAVD/AR 404 FAGAVD/AR Helsedirektoratet Nasjonal veileder for radiologisk utredning av muskelskjelettsykdommer i allmennpraksis Radiologi I 2010/ / FAGAVD/AR 351 FAGAVD/AR Helsedirektoratet Møtereferat - Brukerutvalget UNN HF Regionalt brukerutvalg - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 012 FAGAVD/AR UNN HF 30

31 Barents Rescue 2011 Barents Rescue 2011 I 2010/ / FAGAVD/OL 004 FAGAVD/OL Helse Sør-Øst RHF Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL Signert avtale om konsulentbistand mellom ***** ***** og Revisjon av internkontroll NLSH HF I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/TAH ***** Spørsmål om det økonomiske ansvaret for pasient - Kopi av brev til advokatfirma Psykisk helsevern - Fellemappe - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 33 FAGAVD/AO Helse- og omsorgsdepartementet 31

32 Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/KT - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH Innkalling til møte i Arkivlederforum 19. oktober 2010 kl Arkivlederforum I 2010/ / ADMAVD/MMO 016 ADMAVD/MMO Helse- og omsorgsdepartementet Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 23 første ledd 325 FAGAVD/TGR 32

33 Internrevisjon: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Finnmark HF - oversendelse av rapportutkast Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA UO Offlv 15 første ledd 023 Mottaker Helse Finnmark HF ADMDIR/HKA Innkalling til forhandlingsmøte - Anbudskonkurranse - anskaffelser av behandlingsopphold innen psykisk helsevern Anskaffelse - Behandlingstilbud innen psykisk helsevern 2010 U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Endelig gjennomføringsplan - internrevisjon Helgelandssykehuset Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA 023 Mottaker Sigurd Finne Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr ADMDIR/HKA I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO FAGAVD/KT 33

34 Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark Kirkenes I 2010/ / HELFO Region Nord HF resultatrapport august tertial Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/[Ufordelt] Helgelandssykehuset HF Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13 jf. Fvl ADMAVD/HI Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL 34

35 Søknad på stilling Rådgiver HR/organisasjon - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver HR/Organisasjon I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/AAN Forespørsel om bistand til utvidelse av inntektsfordelingsmodell i Helse Nord Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/JPM 119 Mottaker Til adressatene i vedlegg 1 EIERAVD/TAH Avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester mellom og Skibotnsenteret AS Skibotn Rehabiliteringssenter - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL 327 EIERAVD/[Ufordelt] LHL Signert rammeavtale om leveranse av IT-utstyr mellom og HINAS - Avtale IT-utstyr U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** EIERAVD/TAH 35

36 Purring - Nasjonale tjenester innen spesialisthelsetjenesten - Etablering av rådgivningsgruppe som skal bistå Helsedirektoratet i vurderingen av søknader om etablering og eventuelle forslag om avvikling av nasjonale tjenester Prosjekt Nasjonale tjenester I 2010/ / FAGAVD/TGR 311 FAGAVD/AH Helsedirektoratet Utsatt frist - Regionale planer for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg - Fødselsomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 362 FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Nordlandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] Møte i Fylkesberedskapsrådet/atomberedskapsutvalget 2. november 2010 Fylkesberedskapsrådet og atomberedskapsutvalget - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/OL 016 FAGAVD/OL Fylkesmannen i Nordland 36

37 Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL 37

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. krav/faktura 103353 Oppføring i telefonkatalogen. Telefonkatalogen AS 2009/1530-4 5997/2010 08.09.2010 IS_MSJ/BKJ 20.09.

Offentlig journal. Vedr. krav/faktura 103353 Oppføring i telefonkatalogen. Telefonkatalogen AS 2009/1530-4 5997/2010 08.09.2010 IS_MSJ/BKJ 20.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.9.2010-26.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2010 nnhold: Vedr. krav/faktura 103353 Oppføring i telefonkatalogen Telefonkatalogen AS 2009/1530-4

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:20062007-20062007

Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-191 I Fra: Universitetet i Bergen Sak: Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122009-22122009

Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-362 I Fra: Helsedirektoratet Sak: Beredskap - jfr.

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:28082008-29082008

Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-94 Dok.dato: 27082008 Grad: U 0 Par.: Sigma Nord

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Offentlig journal Periode:20112008-21112008

Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-23 Dok.dato: 17112008 Grad: 0 Par.: I Fra: Statistisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Journaldato: 18.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2010.

Journaldato: 18.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2010 Svar fra kvalitetsutvalget angående oversendelse

Detaljer

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011.

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som psykolog ved

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2011 nnhold: Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** P 2009/1980-6

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak 2009/03433 - klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak 2009/03433 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NPE sak 2009/03433 - klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak 2009/03433 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2010-3.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2010 nnhold: NPE sak 2009/03433 - klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak 2009/03433

Detaljer

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sor-øst RHF 08052012 Offentlig journal Periode: 07052012-07052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08052012 08/00243-62 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om pasientopplysninger. Rana kommune - pasientopplysninger 2011/692-3 5058/2011 AKUTT.OMR_MIR/RET 23.08.

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om pasientopplysninger. Rana kommune - pasientopplysninger 2011/692-3 5058/2011 AKUTT.OMR_MIR/RET 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2011-28.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 nnhold: Vedr. forespørsel om pasientopplysninger Rana kommune - pasientopplysninger 2011/692-3

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:13112007-13112007

Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-321 Dok.dato: 08112007 Grad: U 0 Par.: U Til: Foretakstillitsvalgte

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer