DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Faggruppe i samfunnsmedisin - NPU MED Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr EIERAVD/EB U 2010/ / FAGAVD/TKN 520 Mottaker Marianne Stien FAGAVD/TKN Høring av forslag til forskrift om informasjonsikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre. Informasjonssikkerhet U 2010/ / ADMDIR/BN 000 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/BN 1

2 Økonomirapportering mai 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** EIERAVD/EB U 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** FAGAVD/AO U 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 Mottaker Universitetssykehuset Nord-Norge HF FAGAVD/AO Oppfølging av Hålogalandsprosjeketet -overføring av sykehusfunskjoner innen psykisk helsvern for pasienter over 18 år som tilhører Ofoten Psykisk helsevern - Fellemappe - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/AO 33 Mottaker Til møtedelagere FAGAVD/AO 2

3 Økonomirapportering juni og juli 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet EIERAVD/EB Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP 3

4 Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Referatsaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP 4

5 Ettersendelse økonomirapportering juni og juli oppdatert ØBAK og endelig vedtak Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementetet EIERAVD/EB Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offl 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/CHM Pasientreiser landeveis 2010 i UNN HF - Område Evenes U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/CHM Pasientreiser landeveis 2010 i UNN HF - Område Evenes U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/CHM 5

6 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Nordlandssykehuset HF, med. avd. v/ Arnt-Otto Myhre FAGAVD/AR Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Sahlgränska Universitätssjukhus Transplantasjonscentrum avd. 138 Samarbeidsmøte referat FAGAVD/AR Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Referater 2010 U 2010/ / ADMAVD/KP 014 Mottaker KTV/KVO i ADMAVD/KP 6

7 Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Dispensasjons- og klagenemda for behandling i utlandet FAGAVD/AR Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13 jf. Fvl Mottaker ADMAVD/KP Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Marco Filipponi Oversikt akuttilbud mm. EIERAVD/LHL - Organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR TE FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet 7

8 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Invitasjon til Karl Evang-seminaret og utdeling av Karl Evang-prisen oktober kl Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2010 I 2010/ / ADMAVD/KP 274 ADMAVD/KP Statens helsetilsyn Nasjonalt råd for spesialistutdanning og legefordeling - Oppfølging av sak 11/10 - Kopi av brev til Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/TGR 550 FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Reguleringspremie 2010 Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2010/ / EIERAVD/EAH 235 EIERAVD/JGF Kommunal Landspensjonskasse 8

9 Rapport pr. 10. september Vedlegg Viken senter for psykiatri og sjelesorg I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Viken senter for psykiatri og sjelesorg Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift - Høringsfrist 15. september2010 Høringsnotat om pliktmessig avhold for helsepersonell - Forslag om lovendring og forskrift U 2010/ / EIERAVD/AELR 008 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Rapportering 2. tertial Økonomirapportering 2010 EIERAVD/CHM I 2010/ / EIERAVD/JPM TE FAGAVD/KT Grande Rehabiliteringssenter AS Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 Mottaker ***** FAGAVD/AO 9

10 Aktivitetskrav psykisk helsevern Oppdragsdokument 2010 U 2010/ / FAGAVD/TGR 021 Mottaker Nordlandssykehuset HF - Psykisk helse og rusklinikken FAGAVD/AO Søknad om refusjon av utgifter ved operasjon ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 322 FAGAVD/AR Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF I 2010/ / HELFO Region Nord 10

11 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Tertialrapport 2. tertial 2010 Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter I 2010/ / FAGAVD/KT 327 EIERAVD/ERS N.K.S. Kløveråsen AS Internrevisjon: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF - tilbakemelding på rapportutkast Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger I 2010/ / ADMDIR/HKA UO Offlv 15 første ledd BU 33 ADMDIR/HKA Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport nr. 02/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Sykehusapotek Nord HF - oversendelse av endelig versjon Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA 023 Mottaker Sykehusapotek Nord HF ADMDIR/HKA 11

12 Signert avtale om forskuttering av frikortkjøp og økonomisk oppgjør i tilknytning til pasientreiser Avtale HELFO - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAW TE EIERAVD/TAW HELFO NOU 2010:2 - Håndhevelse av offentlige anskaffelser - Høringsfrist 20. august 2010 Høring - NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser U 2010/ / EIERAVD/AELR 008 Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet EIERAVD/AELR Svar på full søknad om Støtte til forskningsmiljø for å konkurrere om større forskningsbevilgninger på den nasjonale og internasjonale arena Samarbeidsorgan mellom - Universitetet i Tromsø I 2010/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN Liljedal Ståle Oversendelse av dokumentasjon fra Helgelandssykehuset HF Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger I 2010/ / ADMDIR/HKA UO Offlv 15 første ledd TE ADMDIR/HKA Helgelandssykehuset HF 12

13 Inntak av pasienter i overgangen til ny ytelsesavtale Salangen Helserehab - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL BU 4 EIERAVD/LHL Salangen HelseRehab Vedrørende forespørsel om inntak av pasienter i overgangen til ny ytelsesavtale Salangen Helserehab - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Salangen Helserehab EIERAVD/LHL Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR Nordlandssykehuset HF, Medisinsk klinikk Produksjonstall 2009 Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Nordtun HelseRehab 13

14 Søknad på stilling Rådgiver - Fagavdelingen - Tilsetting vikariat som rådgiver - Ny utlysning I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/TGR Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord 14

15 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Lofoten I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Vesterålen I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord 15

16 Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Kirkenes I 2010/ / HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord 16

17 Fristbrudd og de regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar - Informasjon til pasienten ved fristbrudd Pasientrettighetsloven - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten - Møte 15. oktober Forslag til saksliste Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH 016 EIERAVD/EAH Statistisk Sentralbyrå Foreløpig protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH TO EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhenting av data tykk- og endetarmskreft Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 404 FAGAVD/AR Helse Finnmark HF 17

18 Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr om godkjenning av sykehus m.m. og om forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. Høringsnotat - Forslag til endringer om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus I 2010/ / FAGAVD/AH 008 FAGAVD/AH Helse- og omsorgsdepartementet Søknad på stilling Spesialrådgiver benchmarking - Tilsetting spesialrådgiver benchmarking I 2010/ / ADMDIR/FIHH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMDIR/FIHH Søknad på stilling Spesialrådgiver benchmarking - Tilsetting spesialrådgiver benchmarking I 2010/ / ADMDIR/FIHH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMDIR/FIHH 18

19 Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger - Kopi av brev til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Kompetansesenter - Fellesmappe - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT 314 FAGAVD/AH Helsedirektoratet Vedtak om utbetaling for UNN HF I 2010/ / HELFO Region Nord Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL 212 FAGAVD/OL Hemovigilansrapport 2009 Laboratorievirksomhet og blodbank - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 352 FAGAVD/HHH Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 19

20 Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL Produksjontall 2009 Valnesfjord Helsesportssenter - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Valnesfjord Helsesportssenter Nasjonal evaluering av turnustjenesten resultater Turnusplasser for kandidater i sykehus - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR TE FAGAVD/TGR Den norske legeforening Samarbeid for utdanning - Økt kvalitet og kvantitet - Invitasjon til fagkonferanse 28. oktober 2010 Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2010 I 2010/ / ADMAVD/KP 274 EIERAVD/AAN Helse Sør-Øst RHF 20

21 Avklaring av tidspunkt for internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA 023 Mottaker Universitetssykehuset Nord-Norge HF ADMDIR/HKA Internrevisjonsordning i Pasientreiser ANS - Kopi av brev til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH 016 ADMDIR/TOSO Helse Sør-Øst RHF Fristbrudd og de regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar - Informasjon til pasienten ved fristbrudd Pasientrettighetsloven - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/KT 400 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord FAGAVD/TGR Videre framdrift av rekrutteringsprogrammene for spesialister i geriatri, fysikalsk og rehabiliteringsmedisin - Etablering av ressursgruppe og utdanningsutvalg - Rapporteringsrutiner mv. Utdanningsprogram - Kronikeromsorgen I 2010/ / FAGAVD/TGR 209 FAGAVD/TGR UNN HF 21

22 Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO FAGAVD/KT Utredning av pasienter med sykelig overvekt - lokalsykehusenes rolle i arbeidet og nye henvisningsrutiner. Sykelig overvekt - jfr. arkivsaksnr U 2010/ / FAGAVD/TGR 329 Mottaker Helseforetakene FAGAVD/TGR Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Sahlgrenska International Care AB FAGAVD/AR ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/TKN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/TKN 22

23 Svar på søknad om godkjenning av Nordlandssykehuset HF som utdanningsinstitusjon for spesialisering i infeksjonsmedisin Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/TGR 550 FAGAVD/TGR Helsedirektoratet Høringssvar - Behandlingstilbud til alvorlig skadde pasienter - Regionalt traumesystem i Helse Nord Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/TGR 324 FAGAVD/TGR Troms fylkeskommune - Fylkeseldrerådet Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL ***** 23

24 Høring - Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre - Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet Informasjonssikkerhet I 2010/ / ADMDIR/BN 000 ADMDIR/BN Nordlandssykehuset HF Signert rammeavtale om leveranse av IT-utstyr mellom og HINAS - Avtale IT-utstyr I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 20 EIERAVD/TAH ***** Mottatt tilbakemelding vedrørende ubalanse mellom oppgaver og ressurser - Kopi av brev til Helgelandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN TE EIERAVD/KL Arbeidstilsynet Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE ADMAVD/HI 24

25 Innspill til oppdragsdokumentet for Kopi av brev til Helsedirektoratet Oppdragsdokument 2011 I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 15 første ledd 021 FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Styresak Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Styret EIERAVD/EB Dokumentkontroll av innleggelser rapportert til NPR i Innkalling av pasientjournal - Svarfrist 6. oktober 2010 Norske sykehus - Rapportering av pasientdata I 2010/ / EIERAVD/JPM 404 FAGAVD/OL Helsedirektoratet Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 3 ADMAVD/HI 25

26 Notat fra møte 22. september 2010 Eiendomsforum U 2010/ / EIERAVD/AEL 013 Mottaker Vidar Smalås Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Bernt Toldnes Terje A. Olsen Jan Dag Stenhaug Gina M. Johansen Øyvin Grongstad Tor-Arne Haug EIERAVD/AEL Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 10 EIERAVD/MOST Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 26

27 Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker Sahlgrenska International Care AB FAGAVD/AR Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 Mottaker Vedtak om utbetaling for UNN HF ADMAVD/HI I 2010/ / HELFO Region Nord 27

28 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF I 2010/ / HELFO Region Nord PURRING: Oppnevning av kontaktpersoner Regnskap 2010 I 2010/ / EIERAVD/EAH 131 EIERAVD/JGF Statistisk sentralbyrå Medisinsk kompetanse og beredskap ved Longyearbyen sykehus Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 325 FAGAVD/OL UNN HF Lansering av prioriteringsveiledere for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten og habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Habiliteringstjenesten - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/KT 327 FAGAVD/KT Helsedirektoratet 28

29 Søknad på stilling Rådgiver - Fagavdelingen - Tilsetting vikariat som rådgiver - Ny utlysning I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr FAGAVD/TGR Pensjonspremie - Satser for Reguleringspremie - Prognose 2011 Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap I 2010/ / EIERAVD/EAH 235 EIERAVD/JGF Kommunal Landspensjonskasse God Vakt - Vedtak av Lukking av pålegg 3 - Kopi av brev til Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN 302 EIERAVD/AAN Arbeidstilsynet Tilskudd til regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord, for implementering og spredning av sinnemestringsprogrammet over statsbudsjettet kapittel for 2010 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord I 2010/ / FAGAVD/AO 321 FAGAVD/AO Helsedirektoratet 29

30 Utbetaling av tilskudd til over statsbudsjettets kapitler Basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering, Forskning og nasjonale kompetansesentre samt Raskere tilbake Drift av - Statstilskudd for 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 153 EIERAVD/JGF Helse- og omsorgsdepartementet Ny kandidat fra Helse Nord til arbeidsgruppen som utreder muligheten til overgang til HPV-test i primærscreening (Gruppe II) Arbeidsgruppe HPV-test i primærscreening I 2010/ / FAGAVD/AR 404 FAGAVD/AR Helsedirektoratet Nasjonal veileder for radiologisk utredning av muskelskjelettsykdommer i allmennpraksis Radiologi I 2010/ / FAGAVD/AR 351 FAGAVD/AR Helsedirektoratet Møtereferat - Brukerutvalget UNN HF Regionalt brukerutvalg - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AR 012 FAGAVD/AR UNN HF 30

31 Barents Rescue 2011 Barents Rescue 2011 I 2010/ / FAGAVD/OL 004 FAGAVD/OL Helse Sør-Øst RHF Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL Signert avtale om konsulentbistand mellom ***** ***** og Revisjon av internkontroll NLSH HF I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/TAH ***** Spørsmål om det økonomiske ansvaret for pasient - Kopi av brev til advokatfirma Psykisk helsevern - Fellemappe - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 33 FAGAVD/AO Helse- og omsorgsdepartementet 31

32 Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/KT - Lokaler i Glasshustoppen - Renhold mm. I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMAVD/UH Innkalling til møte i Arkivlederforum 19. oktober 2010 kl Arkivlederforum I 2010/ / ADMAVD/MMO 016 ADMAVD/MMO Helse- og omsorgsdepartementet Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR UO Offlv 23 første ledd 325 FAGAVD/TGR 32

33 Internrevisjon: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Finnmark HF - oversendelse av rapportutkast Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA UO Offlv 15 første ledd 023 Mottaker Helse Finnmark HF ADMDIR/HKA Innkalling til forhandlingsmøte - Anbudskonkurranse - anskaffelser av behandlingsopphold innen psykisk helsevern Anskaffelse - Behandlingstilbud innen psykisk helsevern 2010 U 2010/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Endelig gjennomføringsplan - internrevisjon Helgelandssykehuset Internrevisjon - Internkontroll ved behandling av helseopplysninger U 2010/ / ADMDIR/HKA 023 Mottaker Sigurd Finne Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr ADMDIR/HKA I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO FAGAVD/KT 33

34 Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark Kirkenes I 2010/ / HELFO Region Nord HF resultatrapport august tertial Økonomirapportering 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM 131 EIERAVD/[Ufordelt] Helgelandssykehuset HF Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13 jf. Fvl ADMAVD/HI Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL 34

35 Søknad på stilling Rådgiver HR/organisasjon - Eieravdelingen - Tilsetting Rådgiver HR/Organisasjon I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/AAN Forespørsel om bistand til utvidelse av inntektsfordelingsmodell i Helse Nord Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/JPM 119 Mottaker Til adressatene i vedlegg 1 EIERAVD/TAH Avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester mellom og Skibotnsenteret AS Skibotn Rehabiliteringssenter - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL 327 EIERAVD/[Ufordelt] LHL Signert rammeavtale om leveranse av IT-utstyr mellom og HINAS - Avtale IT-utstyr U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** EIERAVD/TAH 35

36 Purring - Nasjonale tjenester innen spesialisthelsetjenesten - Etablering av rådgivningsgruppe som skal bistå Helsedirektoratet i vurderingen av søknader om etablering og eventuelle forslag om avvikling av nasjonale tjenester Prosjekt Nasjonale tjenester I 2010/ / FAGAVD/TGR 311 FAGAVD/AH Helsedirektoratet Utsatt frist - Regionale planer for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg - Fødselsomsorgen - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/TGR 362 FAGAVD/TGR Helse- og omsorgsdepartementet Nordlandssykehuset HF - Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] Møte i Fylkesberedskapsrådet/atomberedskapsutvalget 2. november 2010 Fylkesberedskapsrådet og atomberedskapsutvalget - jfr. arkivsaksnr I 2010/ / FAGAVD/OL 016 FAGAVD/OL Fylkesmannen i Nordland 36

37 Søknad på stilling Rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging - Fagavdelingen - Tilsetting rådgiver kvalitetsarbeid og oppfølging I 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/OL 37

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-51/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 13.8.2010 Styresak 84-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Protokoll

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 15.00 18.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref: Vår ref: Dato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer