Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:21122007-21122007"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen ANS Sak: Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jf arkivsaksnr arkivnr Dok: Vedrørende medisinsk teknisk utstyr - MTU i luftambulansetjenesten Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordland fylkeskommune Sak: Helse Nord RHF - organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg Dok: Vedtak fra Nordland fylketings møte 3. til 6. desember Fullverdig fødetilbud må opprettholdes - Kopi av brev til Helse og omsorgsdepartementet Saksbeh: HN / FA / TGR 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF Dok: Orientering vedrørende bruk av erstatningsstillinger Saksbeh: HN / FA / TGR 03/ U Til: Brukerorganisasjoner i Nord-Norge jf adresseliste Sak: Regionalt brukerutvalg Dok: Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF. Invitasjon til å oppnevne representanter. 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordnorsk kompetansesenter Sak: Regionalt brukerutvalg Dok: Oppnevnelse av brukerrepresentanter til Regionalt nettverk innen traumatisk hjerneskade Side2

3 03/ I Fra: Helse Sør-Øst RHF Sak: Nettverk - organisasjon - personalpolitikk ( policy )( ) Dok: Integrering og inkludering av innvandrere - Statistikk Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / OR / EDA 03/ I Fra: Troms fylkeskommune - Samferdselsavdelingen Sak: Finansiering av syketransport - ansvar Dok: Fortrinnsrett på ferge i forbindelse med pasienttransport Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / EHO 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Finansiering av syketransport - ansvar Dok: Fakturering til NAV på bidragsreiser og andre reiser som ikke skal betales av helseforetak - kopi av brev til NAV Troms Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / IMS 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Finansiering av syketransport - ansvar Dok: Kontering NAV-kontor på bidragsreiser og andre reiser som ikke skal betales av helseforetak Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / IMS 03/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra: Sak: Anskaffelse av felles innkjøpssystem i Helse Nord RHF Dok: Prisjustering 2008 Saksansv: HN / FO / TAH Saksbeh: HN / FO / TAH Side3

4 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens legemiddelverk Sak: Statens legemiddelverk - Blåreseptnemnda Dok: Kandidater til Blåreseptnemnda Saksbeh: HN / FA / TGR 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset HF Sak: Strategiplan for kreftomsorgen Dok: Tilbakemelding på pålegg i forbindelse med godkjenning GG07-33 og GS Kopi av brev til Statens Strålevern Saksansv: HN / FA / EH 05/ I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Tiltaksplan - Psykisk helse Dok: Prosjektstilling som brukerkonsulent - Evaluering etter et års drift Saksansv: HN / FA / BRN 06/ U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Dok: Opptrappingsplan for psykisk helse - tilskudd 2008 Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM 07/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Drift av Helse Nord RHF - Statstilskudd for 2007 Dok: Utbetaling av tilskudd til Helse Nord RHF over statsbudsjettets kapitler Tilskudd til helseforetakene Tilskudd til Helse Nord RHF Innsatsstyrt finansiering av sykehus og Tilskudd til styrking av psykisk helsevern Saksansv: HN / OK / JPM Saksbeh: HN / OK / JPM Side4

5 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.1 U Til: Dispensasjons- og klagenemda for behandling i utlandet Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Klage på vedtak - avslag på søknad om behandling i utlandet - Avskjermet 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Rikshospitalet/Radiumhospitalet Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Søknad om sykebehandling i utlandet for - Avskjermet 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, I Fra: Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Vedrørende klagesak etter avslått søknad om kurativ ablasjonsbehandling av atrieflimmer i utlandet 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Klagesak etter avslått søknad om kurativ ablasjonsbehandling av atrieflimmer i utlandet for - Avskjermet 07/ I Fra: Norges Blindeforbund Troms Sak: Brukerorganisasjoner - Rapportering midler tildelt 2007 Dok: Rapportering for midler mottatt i 2007 Side5

6 07/ I Fra: Norsk Forbund for Svaksynte Sak: Brukerorganisasjoner - Rapportering midler tildelt 2007 Dok: Rapportering for midler mottatt i / I Fra: LEVE - Finnmark fylkeslag Sak: Brukerorganisasjoner - Rapportering midler tildelt 2007 Dok: Rapportering for midler mottatt i / U Til: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Sekretariatet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Sak: Høring - Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger Dok: Høringssvar - Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 07/ I Fra: Norges Blindeforbund Troms Sak: Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2008 Dok: Søknad om tilskudd til førstehjelpskurs for medlemmer i Troms 07/ I Fra: HivNorge Sak: Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2008 Dok: Søknad om tilskudd til likemannsarbeid - opplæring av egne tillitsvalgte mm Side6

7 07/ I Fra: Norsk Forbund for Svaksynte Sak: Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2008 Dok: Søknad om generelt driftstilskudd - tilskudd til likemannsarbeid 07/ I Fra: LEVE - Finnmark fylkeslag Sak: Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2008 Dok: Søknad om økonomisk støtte til aktiviteter-tiltak i / I Fra: LIS/Sykehusapotekene John Sverre Nordahl Jan Arne Lund Gro Østli Eilertsen Sak: Overføringen av finansieringsansvaret for legemidler fra Folketrygden Dok: Informasjon vedrørende forskrivning av TNF-alfahemmere Saksansv: HN / OK / TSK Saksbeh: HN / OK / TSK 07/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 6.2.b U Til: Sak: Dok: Kjøp av røntgentjenester Kontraktstildeling - Røntgentjenester Saksansv: HN / FO / SAJ Saksbeh: HN / FO / TAH 07/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 6.2.b U Til: Sak: Dok: Kjøp av røntgentjenester Kontraktstildeling - Røntgentjenester Saksansv: HN / FO / SAJ Saksbeh: HN / FO / TAH Side7

8 07/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Sak: Fordeling av forskningsmidler for 2008 Dok: Svar på henvendelse om revurdering av tildelt beløp Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 07/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 I Fra: Sak: Dok: Personalmappe Saksansv: HN / OR / EDA Saksbeh: HN / OR / EDA Side8

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2015 Styremøte 27.5.2015 - protokoll Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer