DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon Pasientreiser - egenandelsprosjektet U 2010/ / EIERAVD/TAW 416 Mottaker Styringsgruppa egenandelsprosjektet Helse Nord EIERAVD/TAW Innkalling og sakspapirer til møte i Regionalt brukerutvalg Regionalt brukerutvalg U 2010/ / FAGAVD/AR 012 Mottaker Adresseliste Styresak Økonomirapport nr Økonomirapportering 2010 FAGAVD/AR U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker Styreet i EIERAVD/EB 1

2 Høringsuttalelse. Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eiendommer Høring - Forskrift om freding av statens kulturhistoriske eiendommer U 2011/ / EIERAVD/AEL 008 Mottaker Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Informasjon om unaturlig dødsfall hos barn Praksis ved uventet dødsfall EIERAVD/AEL U 2010/ / FAGAVD/AH 369 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord FAGAVD/AH Samarbeidsmøte med KTV/KVO referat Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Referater 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 014 Mottaker KTV/KVO i ADMAVD/KP Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Mottaker UNN HF, Fys.med og rehab. avd FAGAVD/AR 2

3 Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF fullmakt fra adm. direktør Lars Vorland til Kristian I. Fanghol Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF ADMAVD/KP Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF protokoll Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret, adm. direktør og revisor i HF-et ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP 3

4 Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte og Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Referatsaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP 4

5 Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret i Mottaker Observatør fra RBU ADMAVD/KP Innkalling og saksliste til SU møte Samarbeidsutvalget med DnLF/PSL/NPF og U 2010/ / EIERAVD/LHL 012 Mottaker Samarbeidsutvalgets medlemmer Årlig melding drøftingsnotat Årlig plan og melding EIERAVD/LHL U 2010/ / FAGAVD/KT 131 Mottaker KTV/KVO i Lisensiering Lisensiering ADMAVD/KP U 2010/ / EIERAVD/IMS AK U. off jf offl 23 første ledd 045 Mottaker ***** 5

6 Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 ADMAVD/KP Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Statistikkseminar om samhandlingsreformen i Statistisk sentralbyrå 17. mars 2011 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH TE EIERAVD/EAH Statistisk Sentralbyrå 6

7 Tilleggsinformasjon - Ortopedi -Raskere Tilbake" Anskaffelse "Raskere tilbake - Ortopedi" I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Bekreftelse på mottatt spørsmål angående anbudskonkurransen. Anskaffelse "Raskere tilbake - Ortopedi" U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF protokoll, oversendelse Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Styret, adm. direktør og revisor i HF-et ADMAVD/KP Spørsmål til anbudskonkurransen - Rusbehandlingstjenester Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST 7

8 Bekreftelse på mottatt spørsmål til anbudskonkurransen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Årsmelding avtalespesialister 2010 Private avtalehjemler EIERAVD/MOST U 2010/ / EIERAVD/LHL 321 Mottaker Alle avtalespesialister Purring på årsmelding 2010 Private avtalehjemler EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL 321 Mottaker Avtalespesialister etter liste EIERAVD/LHL Interpellasjon fra stortingsrepresentanten Frank Bakke-Jensen - hjemtransport og oppfølging når pasienten ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem - Svarfrist 10. mars kl Midlertidig saksmappe I 2010/ / FAGAVD/OL ***** BU 136 FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 8

9 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Miljø og klimakonferansen for spesialisthelsetjenesten 2011 Oppfølging av klimapolitikken U 2010/ / EIERAVD/TAH 301 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord m.fl. EIERAVD/TAH Protokoll foretaksmøte Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2011 I 2010/ / ADMAVD/KP TO ADMAVD/KP Astrid Bjørgaas Rapport i henhold til avtale mellom og Studentsamskipnaden i Bodø av 9. juli 2009 Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AO 33 FAGAVD/BJ Studentsamskipnaden i Bodø 9

10 Tildeling av medisinske turnuskandidater fra 15. august 2011 Helse Nord - Påwlgg Turnusplasser for kandidater i sykehus I 2010/ / EIERAVD/AAN 219 EIERAVD/[Ufordelt] Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Høgskolesamarbeidet Høgskolesamarbeidet I 2010/ / FAGAVD/SP TE FAGAVD/SP Høgskolen i Harstad Oppnevning av medlemmer til HSAM fra Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Høgskolesamarbeidet I 2010/ / FAGAVD/SP TE FAGAVD/SP Universitetet i Tromsø Varsel om ordinær generalforsamling 2011 i Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen Spekter - Generalforsamlinger I 2010/ / EIERAVD/AAN 016 EIERAVD/AAN Arbeidsgiverforeningen Spekter 10

11 Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] Nordtun HelseRehab Barn som pårørende - Handlingsplan Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AO 33 FAGAVD/AO Helse- og omsorgsdepartementet Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/[Ufordelt] Fullmakt til forhandlingsutvalg - Kopi av brev til Sykehusapoteket Asker og Bærum Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS I 2010/ / EIERAVD/TAH TE EIERAVD/TAH Helse Sør-Øst RHF 11

12 Bruk av samarbeidsmidler for Høgskolen i Finnmark - avdeling for helsefag Høgskolesamarbeidet I 2010/ / FAGAVD/SP 506 FAGAVD/KT Høgskolen i Finnmark Helsekonferansen 10. og 11. mai 2011 Møter - seminarer - konferanser - kongresser og ustillinger 2011 I 2010/ / ADMAVD/KP 274 FAGAVD/OL Helse- og omsorgsdepartementet Avvikling av papirmeldinger ved medisinske laboratorier Nasjonalt meldingsløft I 2010/ / ADMDIR/BN 045 ADMDIR/BN Helsedirektoratet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 BU 7 FAGAVD/AR 12

13 Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl Mottaker ADMAVD/KP Personalmappe ***** ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 ADMAVD/HI Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF 13

14 Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 33 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasin kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 32 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 31 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 30 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 14

15 Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 27 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 26 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 25 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 24 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 15

16 Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 23 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr BU 22 EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Vedrørende forespørsel om prosjektdeltakere - reisebyråtjenester HINAS - Reisebyråtjenester I 2010/ / EIERAVD/TAH 057 EIERAVD/JJ UNN HF Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH 16

17 Årsmelding avtalespesialister 2010 Øyelege Ronald Nikolaisen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Ronald Nikolaisen Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Produktnyheter på høreappartområdet Høreapparat - Hørselomsorg EIERAVD/TAH I 2010/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/KT NAV Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH 17

18 Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH 18

19 Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasin kardiologi mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Signert rammeavtale for leveranse av utstyr til invasiv kardiologi mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi U 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helseforetakenes Innkjøpsservice AS EIERAVD/TAH Forespørsel om ekstern bistand til "Evaluering av sykestueprosjektet i Finnmark" Evaluering av sykestuer i Finnmark U 2011/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Se adressatene i vedlegg 1 EIERAVD/TAH 19

20 Oppfølging av internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr Internrevisjonsprosjektet - Forvaltning av inventar og utstyr U 2010/ / ADMDIR/TOSO UO Offlv 15 første ledd 134 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord EIERAVD/TAH I 2010/ / ***** Forespørsel - Tilleggsopplysninger til rusbehandlingstjenester Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Bekreftelse på mottatt spørsmål til anbudskonkurransen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST 20

21 Tilleggsinformasjon til anbud for rusmiddelbehandling Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Anbudskonkurransen - kontaktperson Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Bekreftelse på mottatt kontaktperson og spørsmåll til anbudskonkurransen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST 21

22 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Sykehusapotek Nord HF- Oppnevning av medlemmer til Høgskolesamarbeidet i Helse Nord Høgskolesamarbeidet I 2010/ / FAGAVD/SP TE FAGAVD/SP Tove Klæboe Nilsen Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 22

23 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Lofoten Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Vesterålen Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 23

24 Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Kirkenes Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF Byråarbeid og innkjøp av profileringsartikler til - Grafisk profil U 2010/ / ADMDIR/KIF 040 Mottaker Tilbydere ADMDIR/AMK 24

25 Forskning og innovasjon i Helse Nord Forskning - Generelt I 2010/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN Folkehelseinstituttet Aktivitetstall januar og februar 2011 Avtale med private rusinstitusjoner I 2010/ / FAGAVD/AO 319 FAGAVD/AO Sigma Nord Årsmelding 2010 Spesialist i klinisk psykologi Tor O. Thorsteinsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Tor Odd Thorsteinsen Forespørsel - Tilleggsopplysninger for rusbehandlingstjenester Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST 25

26 Bekreftelse må mottatt spørsmål til anbudskonkurransen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Tilleggsinformasjon - Kontaktperson Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Bekreftelse på mottatt kontaktperson til anbudskonkurransen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Opplysninger om leverandørs kontaktopplysninger på rusbehandlingstjenester Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST 26

27 Bekreftelse på mottatt kontaktperson til anbudskonkurransen Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / ***** Månedsrapport Helse Nord - oppdatert arkfanen Kontantstrøm 2011 med budsjett 2011 Økonomirapportering 2011 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker 'Daae Helga' Mottaker EIERAVD/EB ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / ***** 27

28 Signert protokoll fra kontraktsmøte mellom og om elektronisk bildeoverføring til helseforetakene i Helse Nord Curato I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** Aktivitetstall Stiftelsen Finnmarkskollektivet - Styret EIERAVD/MOST I 2010/ / FAGAVD/AO 016 FAGAVD/AO Finnmarkskollektivet Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** EIERAVD/MOST 28

29 Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST 29

30 Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST ) Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Foretaksmøte Nordlandssykehuset 02MAR protokoll, tilbakemelding Nordlandssykehuset HF - Foretaksmøter - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP 012 Mottaker Astrid Bjørgaas Mottaker Astrid Bjørgaas, e-post 2 ADMAVD/KP 30

31 Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF 212 EIERAVD/JGF Søknad på stilling Kommunikasjonsrådgiver - Tilsetting kommunikajsonsrådgiver I 2011/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMDIR/KIF Vedrørende årsrapport 2010 Spesialist i klinisk psykologi Tor O. Thorsteinsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL 31

32 Rapport og regnskap for bruk av utdanningstilskudd 2010 Budsjett 2010 I 2010/ / EIERAVD/JGF 110 FAGAVD/TKN UNN HF Søknad på stilling Sekretær i regional perinatalkomité - Fagavdelingen - Tilsetting sekretær i regional perinatalkomite I 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/AH Ventetider og pasientrettigheter 2010 Pasientrettighetsloven I 2010/ / FAGAVD/KT 400 FAGAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet Vedtak om utbetaling for Helse Finnmark HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 32

33 Avklaring til leverandørene - pasientreiseanbud NLSH Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Notat telefonmøte Statens kulturhistoriske eiendommer U 2010/ / EIERAVD/AEL 039 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord EIERAVD/AEL Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 33

34 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Oppnevning av styringsgruppe for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin I 2010/ / ADMDIR/BN 045 ADMDIR/FIHH UNN HF Spesialist i øyesykdommer Frauken Greve - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL 34

35 Tilleggsopplysninger angående søknad om økonomisk støtte til trening etter Doman-metoden Doman - Intensiv trening ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 FAGAVD/KT Søknad om ekstraordinær bevilgning til medisinsk teknisk utstyr og samhandling Kvalitetsforbedring - Prosjektmidler - jfr. styresak I 2010/ / FAGAVD/NRE 123 FAGAVD/[Ufordelt] Helse Finnmark HF Evaluering av NBC-senteret ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål HF Kompetansesenter - Fellesmappe I 2010/ / FAGAVD/KT 314 FAGAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet Spesialist i øre-nese-halssykdommer Viggo Bøckmann - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Viggo Bøckmann 35

36 Enstemmig uttalelse fra Nordland fylkestings møte 21.til 24. februar Bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland - Fødselsomsorgen I 2010/ / FAGAVD/AH TO FAGAVD/AH Nordland fylkeskommune - Fylkesordføreren Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden Kopi av brev til Norges Forskningsråd Forskning - Generelt I 2010/ / FAGAVD/TKN 520 FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Tydeliggjøring av den akademiske frihet for forskere ved institusjoner som ikke omfattes av universitets- og høyskoleloven via Forskningsrådets tilskuddsvikår Forskning - Generelt I 2010/ / FAGAVD/TKN 520 FAGAVD/[Ufordelt] Norges Forskningsråd 36

37 Helse- miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ADMAVD/HI Personalmappe ***** ***** U 2011/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighet 221 Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l Mottaker ADMAVD/HI Personalmappe ***** ***** U 2011/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 Mottaker ADMAVD/KP Personalmappe ***** ***** I 2011/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TO ADMAVD/KP 37

38 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** 38

39 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** 39

40 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** Personalmappe ***** ***** U 2011/ / ADMAVD/HI 221 Mottaker ADMAVD/KP Mottaker Karin Paulke ADMAVD/KP 40

41 U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** 41

42 I 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 42

43 ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 43

44 ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 44

45 ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 45

46 ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / Mottaker ***** Tilleggsopplysninger - Ortopedi -Raskere Tilbake" Anskaffelse "Raskere tilbake - Ortopedi" I 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST 46

47 Bekreftelse på mottatt spørsmål til anbudskonkurransen Anskaffelse "Raskere tilbake - Ortopedi" U 2011/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** EIERAVD/MOST I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / Mottaker ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 47

48 Oppdatert ØBAK Helse Nord Økonomirapportering 2010 U 2010/ / EIERAVD/JPM 131 Mottaker 'Strømsøe Vanja' Mottaker EIERAVD/EB Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF Årsmelding 2010 Øre-nese-halslege Inger-Lise Haakstad - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Inger-Lise Haakstad Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF 48

49 Søknad på stilling Sekretær i regional perinatalkomité - Fagavdelingen - Tilsetting sekretær i regional perinatalkomite I 2011/ / FAGAVD/AH UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr FAGAVD/AH Interpellasjon fra stortingsrepresentanten Frank Bakke-Jensen - hjemtransport og oppfølging når pasienten ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold I 2010/ / FAGAVD/RSP 325 FAGAVD/[Ufordelt] Luftambulansetjenesten Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Søknad om støtte for arrangement av Fagnettverksmøte nefrologisk personell Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / FAGAVD/AR 300 FAGAVD/AR UNN HF 49

50 Invitasjon til RBU Regionalt brukerutvalg I 2010/ / FAGAVD/AR 012 FAGAVD/[Ufordelt] Nordlandssykehuset HF Referat fra nettverksforum 9. februar 2011 Nasjonalt helseregisterprosjekt I 2010/ / EIERAVD/IMS 016 FAGAVD/OL Mette Fagernes Rapportering av bruk av samarbeidsmidler i 2010 Høgskolesamarbeidet I 2010/ / FAGAVD/SP 506 FAGAVD/[Ufordelt] Universitetet i Tromsø - Institutt for helse- og omsorgsfag Oversikt over bruken av samarbeidsmidler i 2010 Høgskolesamarbeidet I 2010/ / FAGAVD/SP 506 FAGAVD/[Ufordelt] Høgskolen i Harstad 50

51 Spesialist i øyesykdommer Frauken Greve - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Frauken Greve Avtalehjemmel for gynekolog i Alta (Alta Sentrum Gynekologen) - Overføring av hjemmel til Helse Finnmark HF Private avtalehjemler I 2010/ / EIERAVD/LHL 321 EIERAVD/[Ufordelt] Helse Finnmark HF Spesialist i øyesykdommer Frauken Greve - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Frauken Greve Årsrapport 2010 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2011 I 2010/ / FAGAVD/AR TE FAGAVD/AR Mental Helse Sør-Varanger 51

52 Liste over personer som har fått suspendert, tilbakekalt eller gitt frivillig avkall på autorisasjon som helsepersonell Autorisasjon for helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/KLA UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/KLA Statens helsetilsyn Sluttrapport Prosjekt Pasientreiser egenandeler Pasientreiser - Overtakelse enkeltoppgjør I 2010/ / EIERAVD/IMS 011 EIERAVD/[Ufordelt] Prosjekt Pasientreiser Egenandeler Opprettelse av nasjonalt kvalitetsregister innen behandling av spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten - Kopi av brev til Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser Helse Midt-Norge RHF Behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser I 2010/ / FAGAVD/AO 330 FAGAVD/[Ufordelt] Helse- og omsorgsdepartementet Signert endringsprotokoll papir og plast - ***** HINAS - Rammeavtale papir/plast og catering I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 52

53 Signert endringsprotokoll medieovervåkingstjenester ***** HINAS - Rammeavtale Medieovervåkningstjenester I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert endringsprotokoll Rammeavtale bil ***** HINAS - Rammeavtale - Kjøp-leasing og administrasjon av biler I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Signert endringsprotokoll sprøyter og kanyler ***** ***** HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter I 2010/ / EIERAVD/TAH UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/TAH Helseforetakenes Innkjøpsservice AS ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 53

54 ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 54

55 ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 55

56 ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 56

57 ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** Organisatorisk samling av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger- invitasjon til innspil Kompetansesenter - Fellesmappe U 2010/ / FAGAVD/KT 314 Mottaker Helse - og omsorgsdepartementet Høring - Etiske retningslinjer Helse Nord Etiske retningslinjer Helse Nord FAGAVD/AH U 2011/ / EIERAVD/GAX 507 Mottaker Høringsinstansene Høringssvar etiske retningslinjer Helse Nord Etiske retningslinjer Helse Nord EIERAVD/GAX I 2011/ / EIERAVD/GAX 507 EIERAVD/GAX KEK Helse Finnmark 57

58 Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord Innspill om samorganisering av kompetansesentre for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger Kompetansesenter - Fellesmappe I 2010/ / FAGAVD/KT 314 FAGAVD/[Ufordelt] UNN HF ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 58

59 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** 59

60 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** U 2010/ / UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 60

61 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 61

62 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** Høringssvar etiske retningslinjer Helse Nord Etiske retningslinjer Helse Nord I 2011/ / EIERAVD/GAX 507 EIERAVD/GAX KTV/KVO Helse Nord Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST 62

63 Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/MOST 63

64 Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF Søknad på stilling Rådgiver økonomi - Eieravdelingen - Tilsetting rådgiver økonomi I 2011/ / EIERAVD/JGF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/JGF Årsmelding 2010 ØNH-lege Ørjan Eggesvik - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Ørjan Eggesvik Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO 152 EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 64

65 Pasientreiser landeveis i Nordlandssykehuset HF Anskaffelse pasienttransport landeveis Nordlandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 65

66 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** 66

67 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / TE ***** Søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR UNN HF Søknad om dekning av utgifter til utredning i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 FAGAVD/AR UNN HF 67

68 Purring på tilsvar om forespørsel om deltakelse i innkjøpsprosjekt - Dialysemaskiner HINAS - Anskaffelsesprosjekt dialysemaskin U 2011/ / EIERAVD/JJ 064 Mottaker Helseforetakene i Helse Nord EIERAVD/JJ Oppfølging av prosjektarbeid for å kartlegge konsekvensene for landingsplasser ved sykehusene for nytt redningshelikopter Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold I 2010/ / FAGAVD/RSP 325 FAGAVD/[Ufordelt] UNN HF Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/[Ufordelt] Marco Filipponi Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 327 FAGAVD/KT 68

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/234-6 5239/2010 06.04.2011 06.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/234-6 5239/2010 06.04.2011 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 4.4.2011-8.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.04.2011 RHF AMU- innkalling 08122010 Regionalt hovedarbeidsmiljøutvalg - RAMU - Helse U

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. Avtalespesialist, Anna Gadja 2011/157-1 1230/2011 18.02.2011 14.03.2011

Offentlig journal. Individuell avtale. Avtalespesialist, Anna Gadja 2011/157-1 1230/2011 18.02.2011 14.03.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 14.03.2011 ndividuell avtale Avtalespesialist, Anna Gadja 2011/157-1 1230/2011 18.02.2011 Anna Gajda ndividuell avtale

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Offentlig journal Periode:28082008-29082008

Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-94 Dok.dato: 27082008 Grad: U 0 Par.: Sigma Nord

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2017-9.8.2017, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Gjestepasienter juli 2017 Fossumkollektivet

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal. Nasjonal anskaffelse av løsning for økonomi og logistikk under NPSS-programmet - meddelelse om kontraktstildeling

Offentlig journal. Nasjonal anskaffelse av løsning for økonomi og logistikk under NPSS-programmet - meddelelse om kontraktstildeling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 21.03.2011 Nasjonal anskaffelse av løsning for økonomi og logistikk under NPSS-programmet - meddelelse om kontraktstildeling

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøter. Foretaksmøter / /

Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøter. Foretaksmøter / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 18.03.2011 nnkalling til foretaksmøter Foretaksmøter - 2011 2011/33-43 212/2011 10.01.2011 Helse Nord-Trøndelag HF

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:20112008-21112008

Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-23 Dok.dato: 17112008 Grad: 0 Par.: I Fra: Statistisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Postjournal 14.12.2015

Postjournal 14.12.2015 Side 1 av 12 Postjournal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.12.2015 Spørsmål om Refusjon av kostnader i forbindelse med sykdom Fag- Diverse korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122009-22122009

Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-362 I Fra: Helsedirektoratet Sak: Beredskap - jfr.

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 200900339-4 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2010 GODKJENNING

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.5.2017-31.5.2017, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg 09.06.2017 Oppdatering av kvalitetsstrategi

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07102011-07102011. Helse Sør-Øst RHF 11102011

Offentlig journal. Periode: 07102011-07102011. Helse Sør-Øst RHF 11102011 Helse Sør-Øst RHF 11102011 Offentlig journal Periode: 07102011-07102011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00243-53 Dok.dato: 01102011 Jour.dato: 07102011

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - Helsetilsynet tilsynssak - ***** ***** Pasientsak - ***** ***** 2011/81-4 1545/2011 01.03.2011 MED.

Offentlig journal. Pasientsak - Helsetilsynet tilsynssak - ***** ***** Pasientsak - ***** ***** 2011/81-4 1545/2011 01.03.2011 MED. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2011-3.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2011 nnhold: asientsak - Helsetilsynet tilsynssak - ***** ***** asientsak - ***** ***** 2011/81-4 1545/2011

Detaljer

Offentlig journal Periode:08072009-10072009

Offentlig journal Periode:08072009-10072009 Offentlig journal Periode:08072009-10072009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-21 Dok.dato: 07072009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012 Offentlig journal Periode: 06032012-06032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00278-7 X Dok.dato: 03122007 Jour.dato: 06032012 Avsender: Styre- og

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 23032011. Offentlig j ournal. Periode: 21032011-21032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sor-Øst RHF 23032011. Offentlig j ournal. Periode: 21032011-21032011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Helse Sor-Øst RHF 23032011 Offentlig j ournal Periode: 21032011-21032011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 23032011 08/00469-91 Avsender:

Detaljer