Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:22102009-23102009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer tvikling av NR databasen - Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Framdrift og oppfølging Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / EI / KLA 08/ I Fra: Helse Vest RHF Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer tvikling av NR databasen - Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling - Framdrift og oppfølging Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / EI / KLA 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Institusjoner med ansvar for tvungent psykisk helsevern - midlertidige godkjenninger jfr. arkivsaksnr Nordlandssykehuset HF Bodø - Søknad om permanent godkjenning av institusjon som skal ha ansvaret for tvungent psykisk helsevern Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Luftambulansetjenesten ANS Beredskap - jfr. arkivsaksnr NOTAT 3 - Influensa A H1N1 og Luftambulansetjenesten Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet Beredskap - jfr. arkivsaksnr Ny influensa A (H1N1) - kerapport fra Helse Nord RHF Saksbeh: HN / FA / TGR Side2

3 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helseforetakene i Helse Nord Beredskap - jfr. arkivsaksnr NOTAT 3 - Influensa A H1N1 og Luftambulansetjenesten Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5.1l. I Fra: Helgelandssykehuset HF Beredskap - jfr. arkivsaksnr Pandemi influensa A (H1N1) - Statusrapport 13 Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Helsedirektoratet Beredskap - jfr. arkivsaksnr Vaksinasjon av pasienter og ansatte i helseforetakene mot influensa A Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Beredskap - jfr. arkivsaksnr Influensa A - Pandemi - Statusrapport nr 13 - ke 43 Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ I Fra: Meløy grendeutvalg v/leder Kristin Tvenning Hansen Organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten - Driftsorganisasjon - jfr. arkivsaksnr Ambulansen i Meløysund Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Arbeidstilsynet niversitetssykehuset Nord-Norge HF - Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Vedtak om pålegg - Balanse mellom oppgaver og ressurser - Kopi av brev til NN HF Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / AAN 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Arbeidstilsynet niversitetssykehuset Nord-Norge HF - Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Tilbakemelding vedrørende geriatrisk seksjon - Kopi av brev til NN HF Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / AAN 08/ I Fra: Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS - Styret - jfr. arkivsaksnr Årsrapport 2008 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 14 Innkjøpslederne i Helse Nord Innkjøpsforum Helse Nord 2008 Agenda Helse Nord Innkjøpsforum nr Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / JJ 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Se egen adresseliste Innkjøpsforum Helse Nord 2008 Forespørsel om konsulenttjenester til prosjektet Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / TAH Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: NN HF - Revmatologisk avdeling Opptreningsinstitusjoner - jfr. arkivsaksnr Revidert innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: HSH Rehab Opptreningsinstitusjoner - jfr. arkivsaksnr Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms Opptreningsinstitusjoner - jfr. arkivsaksnr Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: NN HF - Regional koordinerende enhet for Habilitering og Rehabilitering Opptreningsinstitusjoner - jfr. arkivsaksnr Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ niversitetssykehuset Nord-Norge HF Habiliteringstjenesten - jfr. arkivsaksnr tvikling av intensivt habiliteringstilbud ved NN HF Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Norsk anestesiologisk forening - Intensivutvalget Kartlegging av intensivkapasiteten i Helse Nord - jfr. arkivsaksnr Vedrørende intensivkapasiteten Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / JPK 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Helgealndssykehuset HF Mosjøen - Lærings- og mestringssenteret Lærings og mestringssentre Søknad om overføring av nettverksmidler til LMS Nettverk Nord fra NN HF til Nordlandssykehuset HF fra budsjettåret 2010 Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Rikshospitalet HF Gjestepasienter - Betaling - jfr. arkivsaksnr Vedrørende prissetting og fakturering av tjenester Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM 08/ I Fra: Norsk Helsenett AS Norsk Helsenett AS - Generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Helsenett AS den Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Norsk overlegeforening Arbeidsgiverforeningen Spekter - Overenskomster generelt Vedrørende oppslag i Dagens Medisin - Kopi av brev til Arbeidsgiverforeningen Spekter Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / AAN Side6

7 09/ MØT Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styremøte protokoll Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ MØT Styret i Helse Nord RHF Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Styremøte presseprotokoll Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Styrets medlemmer/varamedlemmer Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Protokoll styremøte Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / MM19 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Økonomirapportering 2009 Tertialrapport med endelig vedtak Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Finnmark fylkeskommune Fylkesplan for Finnmark Orientering om Fylkesplanmelding 2009 Saksbeh: HN / FA / OL Side7

8 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - REK Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert forslag om endret organisatorisk tilknytning for sekretariatene for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - de nasjonale forskningsetiske komiteer og granskningsutvalget - Høring Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser Foreløpig protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS den Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Nasjonale tjenester Prosjekt Nasjonale tjenester Invitasjon til å gi innspill til RHF-enes forslag om lands og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre - Frist kl Saksansv: HN / FA / JPK Saksbeh: HN / FA / JPK 09/ Adressater Prosjekt Nasjonale tjenester Invitasjon til å gi innspill til RHF-enes forslag om lands og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre - Frist kl Saksansv: HN / FA / JPK Saksbeh: HN / FA / JPK 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Ramsund Taxi Anbudskonkurranse Pasientreiser niversitetssykehuset Nord-Norge HF Anbudskonkurranse landeveis i NN HF - Innsynsbegjæring Side8

9 09/ Ramsund Taxi Anbudskonkurranse Pasientreiser niversitetssykehuset Nord-Norge HF Anbudskonkurranse landeveis i NN HF - Innsynsbegjæring 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring vedrørende tilbud 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring vedrørende tilbud 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring vedrørende tilbud 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring i konkurranse med forhandling Side9

10 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring i konkurranse med forhandling 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring i konkurranse med forhandling 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring i konkurranse med forhandling 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring i konkurranse med forhandling 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Avklaring i konkurranse med forhandling Side10

11 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. I Fra: Helgelandssykehuset HF avd Mosjøen Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Signert kontrakt - Rammeavtale om pasientreiser mellom Helgelandssykehuset HF 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. I Fra: Helgelandssykehuset HF avd Mosjøen Anbudskonkurranse Pasientreiser Helgelandssykehuset HF Signert kontrakt - Rammeavtale om pasientreiser mellom Helgelandssykehuset HF 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: FTV Fagforbundet NN HF - FVO Helse Finnmark HF Mulighetsstudie - Støttetjenester Mulighetsstudien - Mangel på medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: I Fra: Bufetat region nord Samarbeid mellom barneverntjenesten - Barne og ungdomspsykiatrien - Rusomsorgen Invitasjon til møte om det videre arbeidet med samarbeid mellom Bufetat Region Nord og Helse Nord RHF den Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / FA / AO 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tilsetting foretakscontroller - Helse Finnmark HF Foretakscontroller Helse Finnmark HF Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / ADM / HFI Side11

12 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tilsetting foretakscontroller - Helse Finnmark HF Foretakscontroller Helse Finnmark HF Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / ADM / HFI 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tilsetting foretakscontroller - Helse Finnmark HF Foretakscontroller Helse Finnmark HF Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / ADM / HFI 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Tilsetting foretakscontroller - Helse Finnmark HF Foretakscontroller Helse Finnmark HF Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / ADM / HFI 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. Bjørg Nilssen Spesialist i klinisk psykologi Bjørg Nilssen - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Vedrørende oppstart av driftstilskudd Saksansv: HN / EI / LHL Saksbeh: HN / EI / CHM 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. I Fra: Refusjon for Søknad om å få dekket utgiftene ved Faciotomi legg operasjon Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side12

13 09/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: jf fvl. I Fra: NAV Kvænangen Refusjon for Søknad om dekning av utenlandsbehanding Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side13

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2015 Styremøte 27.5.2015 - protokoll Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer