Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:09112009-12112009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei

2 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Adecco Norge AS Sak: Adecco Norge AS - Vikartjenester - jfr.arkivsaksnummer Dok: Ordrebekreftelse - Vikar i sentralbord og i tidsrommet Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / HFI 08/ I Fra: NAV drift og utvikling Sak: Høreapparat - Hørselomsorg - jfr. arkivsaksnr Dok: Produktbytter i høreapparatavtalene Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Arbeids og utdanningsreiser for funksjonshemmede Dok: Arbeids og utdanningsreiser - Admnistrasjon ved kjørekontorene for NAV Saksansv: HN / EI / EHO Saksbeh: HN / EI / TAW 08/ I Fra: Helsedirektoratet Dok: Influensa H1N1 - Dosering av antiviralia til intensivpasienter med/uten redusert nyrefunksjon 08/ I Fra: Helsedirektoratet Dok: Vaksinetilbud til pasienter innlagt i helseforetakenes desentraliserte døgnenheter Side2

3 08/ I Fra: Helsedirektoratet Dok: Informasjon om fakturering/betaling Tamiflu 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Dok: Influensa A - Pandemi - Situasjonsrapport nr 40 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse- og omsorgsdepartement Dok: Bruk av Feiringklinikken i en ekstraordinær situasjon Saksbeh: HN / FA / JN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Dok: Brev til kommunene før oppstart av vaksinering av den generelle befolkningen 08/ I Fra: KLP Dok: Nytt om svineinfluensa og avkorting av pensjon Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Dok: Innrapportering av data til Folkehelseinstituttet i forbindelse med H1N1 pandemien 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Dok: Logg fra telefonmøte om influensa for Helsedirektoratet og fylkesmennene/sysselmann den / I Fra: Helsedirektoratet Dok: Influensa A H1N1 - Rådgivningsgruppe for intensivregister 08/ I Fra: Helsedirektoratet Dok: Laboratorietjenester i pandemien 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5.1l. I Fra: Helse Finnmark HF Dok: Pandemi influensa A (H1N1) - Statusrapport pr Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5.1l. I Fra: Helgelandssykehuset HF Dok: Pandemi influensa A (H1N1) - Statusrapport 16 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Fylkesmannen i Nordland Dok: Influensa A - Pandemi - Statusrapport nr 16 - Uke 46 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Adresseliste Sak: Regionalt brukerutvalg - jfr. arkivsaksnr Dok: Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Medlemmer i gruppa Sak: Nettverk - Orgaisasjon - Personalpolitikk - jfr. arkivsaksnr Dok: Referat fra forvaltningsgruppe seniorpolitikk Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / KL 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: NAV drift og utvikling Sak: Nettverk - Orgaisasjon - Personalpolitikk - jfr. arkivsaksnr Dok: Søknadsskjema for FARVE 2010 Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / KL Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Infrastrukturkomiteens v/leder Bjørn Odvar Eriksen Sak: Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Norges Forskningsråd jfr. arkivsaksnr Dok: Innstilling til USAM fra infrastrukturutvalget 2009 Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bindal kommune Sak: Helse Nord RHF - Organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg - jfr. arkivsaksnr Dok: Organisering av sykehustjenestene til befolkningen i Bindal Saksansv: HN / FA / TGR 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 23.1l. U Til: Sak: Nasjonalt stab/støtteprosjekt - jfr. arkivsaksnr Dok: Tildelingsskjema for kontrakt innenfor rammeavtale for HR-system for regionale helseforetak - Forstudie for Helse Nord Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / TSK 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Tore Nitter Sak: Øyelege Tore Nitter - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Dok: Angående produksjonstall for 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Jermund Liljedal jr. Sak: Lege Jermund Liljedal jr - Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Dok: Angående produksjonstall for 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL Side6

7 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helseforetakene i Helse Nord Sak: Norske sykehus - Rapportering av pasientdata - jfr. arkivsaksnr Dok: Korreksjon DRG kostnader inkl. avskrivninger mv i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Sak: Norske sykehus - Rapportering av pasientdata - jfr. arkivsaksnr Dok: Nasjonale personskadedata som en del av Norsk pasientregister - Innhold og grunnlag Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Annette Schmiz Sak: Spesialist i øre-nese-hals Annette Schmiz - Driftstilskudd -jfr. arkivsaksnr Dok: Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Arbeidstilsynet Sak: Nordlandssykehuset HF - Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Dok: Søknad om fristutsettelse - Sykehuskampanjen God Vakt - Avvik knyttet til balanse mellom oppgave og ressurser - Kopi av brev til Nordlandssykehuset HF Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / KL 08/ I Fra: Helsetilsynet i Finnmark Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Dok: Sikring av tilstrekkelig barne og ungdomspsykiatrisk utrednings og behandlingstilbud til pasienter bosatt i Finnmark - Svarfrist Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / FA / AO Side7

8 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset HF Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Dok: Anmodning om redegjørelse - Kopi av brev til Statens helsetilsyn Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norges Miljøvernforbund v/svein Arnesen Sak: Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr Dok: Vedrørende strålevernforskriften - Kopi av brev til Norges Forskningsråd Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Knut Resellmo Sak: Øyelege Knut Resellmo - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Dok: Vedrørende vikar i øyelegepraksis Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Marco Fillipponi Sak: Spesialist i øyesykdommer Marco Filipponi - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Dok: Angående manglende NPR rapportering 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 14 U Til: Til Innkjøpsforum i Helse Nord Sak: Innkjøpsforum Helse Nord 2008 Dok: Referat fra møte nr. 08/09 Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / MOST Side8

9 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter Sak: Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter - jfr. arkivsaksnr Dok: Innkalling til årlig møte Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / EI / IMS 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. U Til: Sahlgränska Universitätssjukehus Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Dok: Vedrørende betalingsgranti for behandling i utlandet - Avskjermet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Styret i RHF og HFene - Sammensetning eiervalgte representanter jfr. arkivsaksnr Dok: Opphør av styreverv i Helse Nord RHF - Kopi av brev til Kåre Simensen Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Finnmark fylkeskommune Sak: Styret i RHF og HFene - Sammensetning eiervalgte representanter jfr. arkivsaksnr Dok: Melding om vedtak - FT-sak 09/42 - Søknad om fritak fra politiske verv - Kopi av brev til Kåre Simensen Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / ADM / KP 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Statens Helsetilsyn Sak: Autorisasjon for helsepersonell - jfr. arkivsaksnr Dok: Liste over personer som har fått suspendert - tilbakekalt eller gitt frivillig avkall på autorisasjon som helsepersonell - blitt fradømt retten til å drive virksomhet eller som har begrensning i sin autorisasjon Saksansv: HN / EI / KLA Saksbeh: HN / EI / KLA Side9

10 08/ U Til: SAS Institute Sak: Prosjekt - Ledelsesinformasjon - jfr. arkivsaksnr Dok: Forlengelse av akseptansetest Saksansv: HN / EI / TSK Saksbeh: HN / EI / KLA 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Raymond Mortensen Sak: Lege Raymond Mortensen - Spesialist generell kirurgi og urologi - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Dok: Virksomhetsdata 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Øyelege Tom Skau Sak: Øyelege Tom Skau - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Dok: Angående rapporteringsproblemer 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Aleris sykehus Tromsø Sak: Aleris sykehus og medisinsk senter - Avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester Dok: Vedrørende overnatting i forbindelse med øre-nese-halsoperasjoner Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / IMS 08/ I Fra: Luftambulansetjenesten ANS Sak: Helseradionettet - jfr. arkivsaksnr Dok: Bruk av ID ved talt samband luftambulansetjenesten Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME Side10

11 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansetjenesten ANS Sak: Helseradionettet - jfr. arkivsaksnr Dok: Forsvarets behov for bruk av helseradionettet - Kopi av brev til Helsedirektoratet Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Jan Arne Lund Sak: Lege Jan Arne Lund - spesialist i revmatologi -- jfr. arkivsaksnr Dok: Angående produksjonstall for 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Gynekologisk senter Sak: Lege Finn Forsdahl - spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer - Driftstilskudd - jfr. arkivsasknr Dok: Informasjon om økt/utvidet drift med bedre tilbud til gravide ved Gyn Tromsø Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LHL 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. U Til: UNN HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Dok: Opplysning av klagesak, jf.forvaltningsloven 33 siste ledd Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Budsjett 2009 Dok: Søknad om bruk av prosjektmidler i Omstillingsprosjekt Medisinsk klinikk UNN HF Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JGF Side11

12 08/ U Til: Nordlandssykehuset HF v/ direktøren Sak: Internrevisjon - Diverse Dok: Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold NLSH HF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / AD / TOSO 08/ U Til: Helse Nord RHF v/adm. direktør Sak: Internrevisjon - Diverse Dok: Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold HN RHF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / AD / TOSO 08/ U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/direktøren Sak: Internrevisjon - Diverse Dok: Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold UNN HF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / AD / TOSO 08/ U Til: Helse Finnmark HF v/adm. direktør Sak: Internrevisjon - Diverse Dok: Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold Helse Finnmark HF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / AD / TOSO 08/ U Til: Helgelandssykehuset HF v/adm. direktør Sak: Internrevisjon - Diverse Dok: Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / AD / TOSO Side12

13 08/ U Til: Sykehusapotek Nord v/direktøren Sak: Internrevisjon - Diverse Dok: Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold Sykehusapotek Nord HF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / AD / TOSO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Lavangen kommune Sak: Pasientreiser - Overtakelse enkeltoppgjør Dok: Melding om politisk vedtak - NAV-tjenester Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / EI / TAW 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Laukvik Pensjonistforening Sak: Pasientreiser - Overtakelse enkeltoppgjør Dok: Helseforetakene - Overtakelse av pasientreiser Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / EI / TAW 08/ I Fra: Fagrådet for revmatologi Sak: Fagråd revmatologi Dok: Budsjettinnspill revmatologi Helse Nord 2010 Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: Konserntilltsvalgt LO-Stat Helse Nord RHF Kari B. Sandnese Sak: Opplæring av ambulansepersonell Dok: Vedrørende fagbrev for ambulansearbeidere Saksansv: HN / EI / AAN Saksbeh: HN / EI / EDA Side13

14 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Mattilsynet Sak: Møter - konferanser - kongresser - seminarer og utstillinger 2009 Dok: Invitasjon til bransjemøte Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Hovedarbeidsmiljøutvalget - RAMU Sak: Regionalt hovedarbeidsmiljøutvalg - RAMU - Helse Nord RHF - jfr. arkivsaksnr Dok: Signert referat fra møte i Helse Nord RHF's hovedarbeidsmiljøutvalg - RAMU Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / EI / ACE 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Fordeling av forskningsmidler for 2009 Dok: Søknad om reduksjon av Post doc stilling fra 100% til 50% Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Fordeling av forskningsmidler for 2009 Dok: Rapport Forskningsutvalg for helsetjenesteforskning - samhandling og telemedisin i Helse Nord Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Fordeling av forskningsmidler for 2009 Dok: Om dobbelt kompetansestipend - prosjektleder/veileder Audhild Hjalmarsen - Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN Side14

15 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sak: Tekstiler - Bekledning og beskyttelse - jfr. arkivsaksnr Dok: Prosjektdeltaker til anskaffelse av klær og tekstiler Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / JJ 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Innlån Helse Nord RHF Dok: Signert avtale om investeringslån Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JGF 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Sak: HINAS - Rammeavtale - Utstyr til invasiv kardiologi Dok: Signert endringsprotokoll mellom Helse Nord RHF Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Dok: Styremøte innkalling og sakspapirer Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Dok: Styremøte innkalling og sakspapirer Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP Side15

16 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Dok: Styremøte innkalling og sakspapirer Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Dok: Styremøte innkalling og sakspapirer Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Dok: Styremøte innkalling og sakspapirer Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2009 Dok: Styremøte innkalling og sakspapirer Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / KP 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Side16

17 09/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF 09/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 09/ Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Narvik 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Harstad Side17

18 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Lofoten 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Lofoten 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helgelandssykehuset HF Side18

19 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Dok: Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Harstad 09/ Dok: Vedtak om utbetaling av oppgjør for behandling hos fysioterapeut - Folketrygdlovens 5-8 Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse Nord RHF Sak: Anbudskonkurranse Pasientreiser Helse Finnmark HF Dok: Protokoll for anskaffelsen Pasientreiser landeveis i Helse Finnmark HF Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MST Side19

20 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: Dok: Anbudskonkurranse Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge HF Anbudskonkurranse landeveis- avvisning Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Anbudskonkurranse Pasientreiser Nordlandssykehuset HF Avvisning av tilbud Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Anbudskonkurranse Pasientreiser Nordlandssykehuset HF Anbudskonkurranse på pasientreiser landeveis Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / MOST 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR Side20

21 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sak: KOFA klage - Reisebyråtjenester Dok: KOFA sak 2009/97 - Kopi av e-post Saksansv: HN / EI / AELR Saksbeh: HN / EI / AELR Side21

22 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Bufetat region nord Sak: Samarbeid mellom barneverntjenesten - Barne og ungdomspsykiatrien - Rusomsorgen Dok: Invitasjon til møte om det videre arbeidet med samarbeid mellom Bufetat Region Nord og Helse Nord RHF den Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / FA / AO 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - RIO Nord Sak: Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2009 Dok: Rapportskjema for midler mottatt i 2009 Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ U Til: Helgelandssykehuset HF Sak: Internrevisjon - Kvalitetssystem - Dokumentstyring og avviksbehandling Dok: Internrevisjon - Kvalitetssystem - Dokumentstyring og avviksbehandling - Gjennomføringsplan Helgelandssykehuset HF Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / INTREV / HKA 09/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: Dok: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Vedrørende søknad om behandling i utandet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Valnesfjord Helsesportssenter Sak: Dekning av ledsagerutgifter og utgifter til tolketjeneste Dok: Søknad om dekning av utgifter til ledsager for pasient Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side22

23 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Kontraktstildeling - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Kontraktstildeling - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Kontraktstildeling - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Kontraktstildeling - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Sak: Dok: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Kontraktstildeling - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH Side23

24 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: KTV/KVO Sak: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord Dok: Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord, prosjektplan med mandat - drøftingsnotat Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Sak: HINAS - Rammeavtale - Kontorrekvisita Dok: Signert endringsprotokoll mellom Helse Nord RHF Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Sak: HINAS - Rammeavtale - Digitale kart Dok: Signert endringsprotokoll mellom Helse Nord RHF Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Sak: Dok: Refusjon for behandling i Fleig Søknad om behandling i utlandet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Refusjon for behandling i Dok: Vedrørende søknad om behandling i utlandet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side24

25 09/ I Fra: Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Sak: Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2010 Dok: Søknad om tilskudd til drift Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord Sak: Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2010 Dok: Søknad om generelt driftstilskudd Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 09/ I Fra: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Sak: Nasjonal anskaffelse - Pacemakere-ICD Dok: Prosjektskisse - Anskaffelse Pacemakere-ICD Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / JJ 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: jf fvl. I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Refusjon for behandling i Dok: Søknad om behandling i utlandet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side25

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122009-22122009

Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-362 I Fra: Helsedirektoratet Sak: Beredskap - jfr.

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:13112007-13112007

Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-321 Dok.dato: 08112007 Grad: U 0 Par.: U Til: Foretakstillitsvalgte

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:04012010-05012010

Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Offentlig journal Periode:04012010-05012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00060-10 U Til: Helse- og omsrogsdepartementet Arbeids

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal Periode:20062007-20062007

Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-191 I Fra: Universitetet i Bergen Sak: Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:28082008-29082008

Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Offentlig journal Periode:28082008-29082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-94 Dok.dato: 27082008 Grad: U 0 Par.: Sigma Nord

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Offentlig journal Periode:20112008-21112008

Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-23 Dok.dato: 17112008 Grad: 0 Par.: I Fra: Statistisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:03102007-03102007

Offentlig journal Periode:03102007-03102007 Offentlig journal Periode:03102007-03102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00002-18 Sosial- og helsedirektoratet Tilskudd til økt

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:04072007-06072007

Offentlig journal Periode:04072007-06072007 Offentlig journal Periode:04072007-06072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00008-138 Dok.dato: 04072007 Grad: 0 Par.: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:08072009-10072009

Offentlig journal Periode:08072009-10072009 Offentlig journal Periode:08072009-10072009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-21 Dok.dato: 07072009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:03092007-03092007

Offentlig journal Periode:03092007-03092007 Offentlig journal Periode:03092007-03092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00089-7 Dok.dato: 30082007 Grad: O 1 Par.: Offl 5a/6.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:02062008-03062008

Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-230 Dok.dato: 03062008 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordland

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:20042009-22042009

Offentlig journal Periode:20042009-22042009 Offentlig journal Periode:20042009-22042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-32 U Til: Glasshustoppen AS Sak: Helse Nord RHF -

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052008-09052008

Offentlig journal Periode:07052008-09052008 Offentlig journal Periode:07052008-09052008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00002-66 Dok.dato: 05052008 Grad: U 0 Par.: Mental Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:03052007-03052007

Offentlig journal Periode:03052007-03052007 Offentlig journal Periode:03052007-03052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00096-145 Dok.dato: 24042007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sirus

Detaljer

Offentlig journal Periode:31012008-01022008

Offentlig journal Periode:31012008-01022008 Offentlig journal Periode:31012008-01022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00590-129 Dok.dato: 29112007 Grad: 0 Par.: KTV/KVO Sak:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode:29062009-01072009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00040-49 Dok.dato: 28062009 Grad: 0 Par.: Lasse Djerv Privatpraktiserende

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-05-2013-02-05-2013

Offentlig journal Periode: 02-05-2013-02-05-2013 Offentlig journal Periode: 02-05-2013-02-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00075-14 U Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06092012-06092012. Helse Sør-Øst RHF 07092012

Offentlig journal. Periode: 06092012-06092012. Helse Sør-Øst RHF 07092012 Offentlig journal Periode: 06092012-06092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00101-19 X Dok.dato: 04092012 Jour.dato: 06092012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011

Offentlig j ournal. Periode: 09022011-09022011. Helse Sør-Øst RHF 12042011 Helse Sør-Øst RHF 12042011 Offentlig j ournal Periode: 09022011-09022011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 12042011 08/00127-16 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-04-2013-17-04-2013

Offentlig journal Periode: 17-04-2013-17-04-2013 Offentlig journal Periode: 17-04-2013-17-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00075-12 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012

Helse Sør-Øst RHF 19122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Offentlig journal Periode: 18122012-18122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00101-25 X Dok.dato: 17122012 Jour.dato: 18122012 Arkivdel: Kontraktsarkiv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00287-52 U Avdeling for pasientreiser Helse Bergen HF Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00120-7 U Pasientreiser Moelv Familievernkontor Forespørsel til

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle.

Helse Sør-Øst RHF 10102012. Offentlig journal. Periode: 09102012-09102012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle. Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Offentlig journal Periode: 09102012-09102012 08/01633-96 Tilg. kode: U0

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer