Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:20042009-22042009"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ U Til: Glasshustoppen AS Sak: Helse Nord RHF - Lokaler i Glasshuset - Renhold mm - jfr. arkivsaksnummer Oppgradering av strømtilførsel til oppvaskmaskin Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / UH 08/ I Fra: Glasshustoppen AS Sak: Helse Nord RHF - Lokaler i Glasshuset - Renhold mm - jfr. arkivsaksnummer Oppgradering av strømtilførsel til oppvaskmaskin Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / ADM / UH 08/ U Til: Den Norske Legeforening Sak: Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer Stillingsstruktur for Gruppe I tjeneste - Klage på vedtak. Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN HF Harstad Sak: Nasjonalt råd for spesialistrutdanning av leger og legefordeling - Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord RHF - jfr. arkivsksnummer Søknad om individuell forhåndsgodkjenning av poliklinisk tjeneste ved BUP Sør- Troms i forbindelse med spesilistutdanning i barne og ungdomspsykiatri for Barbro Lill Hætta-Jacobsen - Kopi av brev til Den norske legeforening Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR Side2

3 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordlandssykehuset HF - Salten psykiatriske senter Sak: Institusjoner med ansvar for tvungent psykisk helsevern - midlertidige godkjenninger jfr. arkivsaksnr Midlertidig godkjenning av Røsvik Bo og behandlingssenter for å ha ansvar for tvungen psykisk helsevern Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nirvaco AS Sak: Organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten - Driftsorganisasjon - jfr. arkivsaksnr System for innsamling og behandling av data fra akuttmedisinske tjenester - Tilbud på datainnsamlings og rapporteringsverktøy fra AMIS Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Adressater i henhold til liste Sak: Regionalt brukerutvalg - jfr. arkivsaksnr Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN HF - NOR-poliklinikken Sak: Sykefraværeprosjektet - Raskere tilbake - jfr. arkivsaksnr Søknad om finansiering til etablering av "ibedrift" Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norges Diabetesforbund Vest-Lofoten Sak: Diabetes - Generelt - jfr. arkivsaksnr Diabetestilbudet ved Nordlandssykehuset HF Lofoten Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side3

4 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Lokalsykehusutvikling - jfr.arkivsaksnr Tilbakemelding på søknad om prosjektmidler - Samhandlingstiltak mellom Sør- Varanger kommune og Helse Finnmark Kirkenes sykehus - Kopi av brev til Sør- Varanger kommune Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / OL 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Lokalsykehusutvikling - jfr.arkivsaksnr Tilbakemelding på søknad om samhandlingsmidler Kopi av brev til Nasjonalt senter for telemedisin Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / OL 08/ I Fra: Regionalt fagråd for habilitering og rehabilitering Sak: Rehabilitering - jfr. arkivsaksnr Uttalelse fra regionalt fagråd for habilitering og rehabilitering vedrørende nedbygging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i helseforetakene Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Avskjermet Sak: IT - Generelt - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Norske sykehus - Rapportering av pasientdata - jfr. arkivsaksnr Personidentifiserbart Norsk pasientregister - Innkalling 1.tertial Kopi av brev til landets somatiske sykehus Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / FA / SH Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Sak: Norske sykehus - Rapportering av pasientdata - jfr. arkivsaksnr Tilbakemelding på aktivitetsdata for driftsåret Somatikk - Kopi av brev til landets somatiske sykehus Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / FA / SH 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Sak: Norske sykehus - Rapportering av pasientdata - jfr. arkivsaksnr Innkalling av venteliste og aktivitetsdata for 1 tertial Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / FA / AO 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Troms fylkeskommune Sak: Folkehelsearbeid - jfr. arkivsaksnr Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Handlingsplan for Troms Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. 13.1l. I Fra: Arbeidstilsynet Sak: Helse Finnmark HF - Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / EI / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Høgskolen i Bodø v/ Steinar Stene Sørensen Sak: Arbeidsgledeprosjektet - jfr. arkivsaksnr Kontrakt om samarbeid - "Oppdragsforskning": Følgeforskning og evaluering av pilotprosjektet Arbeidsglede Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / EI / GBAA Side5

6 08/ U Til: Adressater Sak: Arbeidsgledeprosjektet - jfr. arkivsaksnr Prosjekt Arbeidslivsveiledning i endringsprosesser - Møte den Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / EI / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 13.1l. jf fvl. 13.1l. I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Søknad om sykebehandling i utlandet - Avskjermet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: DIPS ASA Sak: Forvaltningsgruppe DIPS - jfr. arkivsaksnr Invitasjon til fellesdemonstrasjon av produkter Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ I Fra: Helse Finnmark HF Sak: Nasjonale kvalitetsregistre - jfr. arkivsaksnr Kartlegging nasjonale medisinske kvalitetsregistre 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 23.1l. U Til: Sak: Private helsetjenester - jfr. arkivsaksnr Kompensasjon for økte pensjonskostnader Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / EAH Side6

7 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetet i Bergen Sak: Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr Publikasjonsresultat i / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Sak: Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr Ressursbruk til forskning og utvikling i helseforetakene i 2007 Saksbeh: HN / EI / JPM 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Finnmark fylkeskommune Sak: Styret i RHF og HFene - Sammensetning eiervalgte representanter jfr. arkivsaksnr Styrerepresentasjon i Helse Nord Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / AD / KIF 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Norsk Pensjonistforbund Finnmark Sak: Tilbud til hørselhemmede - jfr. arkivsaksnr Ansettelse av audiograf - Helse Finnmark HF Kirkenes Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. I Fra: Sak: KOPIERT TIL SAK-DOKNR ' ' - 7 DEN ' ' AV 'MM19': Avtale om spesialisthelsetjenester - Ordlyd i 5.2 om henvisninger Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / IMS Side7

8 08/ I Fra: Fagråd radiologi Sak: Fagråd radiologi - jfr. arkivsaksnr Rekruttering og utdanning av radiologer i Helse Nord Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Sak: Årsrapporter Tilbud årsmelding 2008 Saksansv: HN / AD / HRI Saksbeh: HN / AD / AMK 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Sak: Anskaffelse ortopedi - Raskere tilbake Vedrørende oppfølgingen av Raskere tilbake-avtalen Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: Sykehusapotekene HF Sak: Legemidler - Generelt - jfr. arkivsaksnr Vedlagt brev fra Helse Sør-Øst RHF - Retningslinjer vedrørende medikamentell behandling ved våt aldersrelatert makuladegenerasjon Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 08/ I Fra: UNN HF - Forskerforbundet Høringsuttalelse - Helse Nords forskningsstrategi Side8

9 08/ I Fra: Universitetet i Tromsø - Avdeling for sykepleie og helsefag 08/ I Fra: Norges Forskningsråd 08/ I Fra: Konserntillitsvalgte/Konsernverneombud Helse Nord 08/ I Fra: UNN HF - Rehabiliteringsklinikken 08/ I Fra: Regionalt Fagråd for Rehabilitering og Habilitering Side9

10 08/ I Fra: Helse Finnmark HF 08/ I Fra: Helse Sør-Øst RHF 08/ I Fra: UNN HF - Klinisk forskningssenter 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset HF 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Side10

11 08/ I Fra: UNN HF - Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 08/ I Fra: Nordlandssykehuset HF 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten 08/ I Fra: LPP Nordland/Ytre Salten Sak: Brukerorganisasjonene - Rapportering av midler mottatt i 2008 Årsmelding 2008 Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Oslo universitetssykehus HF Ullevål Sak: ME - Kronisk tretthetssyndrom Kartlegging av behov for sykehussenger for ME pasienter i andre helseregioner Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side11

12 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helseforetakene i Helse Nord v/fagsjefene Sak: ME - Kronisk tretthetssyndrom Kartlegging av behov for sykehussenger for ME pasienter i andre helseregioner Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 14 U Til: Sak: Internrevisjon - Offentlige anskaffelser Dokumentasjon anskaffelsesprosesser Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / EI / SAJ 08/ U Til: Avdeling for medisinsk genetikk Sak: Høring - Gentesting ved påvist bryst eller eggstokkreft Iverksetting av tilbud om gentesting før profylaktisk ooforektomi Saksansv: HN / FA / JPK Saksbeh: HN / FA / JPK 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Prosjektgruppen lokalsykehusstrategi Sak: Lokalsykehusprosjektet Innkalling til møte i prosjektgruppen til Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL 08/ I Fra: Helsedirektoratet Sak: Møter - konferanser - kongresser - seminarer og utstillinger 2009 Invitasjon til møte i Helsedirektoratet den Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / EI / TAH Side12

13 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet Sak: Prosjektmidler for tilrettelegging av helse- og sosialtjenester for det samiske folk - Søknader - jfr. arkivsaksnr Tilskudd til Sametinget fra Helsedirektoratet - Statsbudsjettets kapittel 724 post 70 for Kopi av brev til Sametinget Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / FA / AO 08/ I Fra: LPP Nordland/Ytre Salten Sak: Brukerorganisasjonene - Tilskudd 2009 Søknad om tilskudd Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. 13.1l. I Fra: PSL v/elisabeth Steen Sak: Helse Nord RHF - 40% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer i Bodø Innstilling til junioravtale for øyespesialist i Bodø Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 09/ I Fra: Helse Finnmark HF Sak: Økonomirapportering 2009 Oppdatert økonomirapport mars 2009 med funksjonsregnskap Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM 09/ I Fra: Finnmark fylkeskommune Sak: Fylkesplan for Finnmark Høringsbrev - Fylkesplanmelding 2009 Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / OL Side13

14 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Sak: 09/ Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Tilbud vedr. rusbehandlingstjenester Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / EI / SAJ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Sak: Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Vedrørende tilbud på tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / EI / SAJ 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Leverandørene Sak: Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Evalueringsrapport, endret. Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / EI / SAJ 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til: Leverandører Sak: Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Saksansv: HN / FA / AO Saksbeh: HN / EI / SAJ 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. 13.1l. I Fra: Sak: Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel for psykiater i Bodø Avtalehjemmel - Bistilling Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG Side14

15 09/ U Til: Kunnskapsdepartementet Sak: Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - REK Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk - REK - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden til / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Konsulentselskaper med rammeavtale for levering av oppdrag Sak: Risikostyring Anbudsforespørsel på bistand til oppstart Saksansv: HN / EI / ERS Saksbeh: HN / EI / ERS 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: NKS Kløveråsen Sak: Tiltakspakke Oppgradering og vedlikehold Søknad om omstillingsmidler Klage på avslag Saksansv: HN / EI / AEL Saksbeh: HN / EI / AELR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. 13.1l. I Fra: Sak: Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel gynekologspesialist i Alta Vedrørende tilbud om avtalehjemmel for gynekolog i Alta Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. I Fra: Sak: Private Somatiske sykehus - Avtale om spesialisthelsetjenester - Ordlyd i 5.2 om henvisninger Saksansv: HN / EI / PMS Saksbeh: HN / EI / IMS Side15

16 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Studentsamskipnaden i Harstad Sak: Samarbeidsavtaler med studentsamskipnadene - Studenter - Psykisk helse Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og studentsamskipnadene vedrørende studentenes psykiske helse Saksansv: HN / FA / SHO Saksbeh: HN / FA / SHO 09/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Studentsamskipnaden i Bodø Sak: Samarbeidsavtaler med studentsamskipnadene - Studenter - Psykisk helse Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og studentsamskipnadene vedrørende studentenes psykiske helse Saksansv: HN / FA / SHO Saksbeh: HN / FA / SHO 09/ I Fra: Studentsamskipnaden i tromsø Sak: Samarbeidsavtaler med studentsamskipnadene - Studenter - Psykisk helse Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og studentsamskipnadene vedrørende studentenes psykiske helse Saksansv: HN / FA / SHO Saksbeh: HN / FA / SHO 09/ U Til: Helseforetakene v/direktøren Sak: Regionalt traumesystem Utredning av regionalt traumesystem - forslag på representanter i arbeidsutvalg. Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 09/ U Til: Truls Jellestad Sak: Regionalt traumesystem Utredning av regionalt traumesystem - Bekreftelse på deltakelse i arbeidet Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR Side16

17 09/ I Fra: Truls Jellestad Sak: Regionalt traumesystem Utredning av regionalt traumesystem - Bekreftelse på deltakelse i arbeidet Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 09/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. 13.1l. U Til: Sak: HINAS - Rammeavtale Medieovervåkningstjenester Signert rammeavtale Medieovervåkningstjenester mellom Helse Nord RHF og for avtaleperioden Saksansv: HN / EI / JJ Saksbeh: HN / EI / TAH Side17

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:02062008-03062008

Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-230 Dok.dato: 03062008 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordland

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2015 Styremøte 27.5.2015 - protokoll Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer