Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:26102007-29102007"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge Sparebank1 Nord-Norge - kontoer - avtaler - jf arkivsaksnr arkivnr 166 Tilsagn om økning av kassekredittramme for hovedkonto Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / JPM 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: niversitetet i Tromsø Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - niversitetet i Tromsø itø - niversitetssykehuset Nord-Norge HF NN - Norges forskningsråd NFR - jf arkivsaksnr arkivnr Den sjette Tromsøundersøkelsen - Tromsø 6 Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 03/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF Saksbeh: HN / OR / AAN 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Medlemmer av regional HMS-gruppe Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF Referat fra møte i regional HMS-gruppe Saksbeh: HN / OR / GBAA 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Regional HMS-gruppe Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF Referat fra møte i regional HMS-gruppe Saksbeh: HN / OR / GBAA Side2

3 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Regional HMS-gruppe Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF Saksliste til møte i regional HMS-gruppe Saksbeh: HN / OR / GBAA 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Svolvær Sanitetsforening v/siri Bjercke Helse Nord RHF - organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg Folkeaksjon for å beholde fødetilbudet i Lofoten Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Lufttransport AS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly / Dok.dato: Grad: 0 Par.: Lufttransport AS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly / Dok.dato: Grad: 0 Par.: Lufttransport AS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly Side3

4 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Lufttransport AS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly / Dok.dato: Grad: 0 Par.: Lufttransport AS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly / Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse og omsorgsdepartementet Tilbud til hørselshemmede Status hørselscreening i fødeinstitusjoner Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / OL 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse og omsorgsdepartementet Tilbud til hørselshemmede Status hørselscreening i fødeinstitusjoner Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 03/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 6.2.b Akuttmedisinsk koordineringssentral AMK - jf arkivsaksnr arkivnr Sikkerhetsklassifikasjon - SAT prosedyre Helse Nord RHF - NN HF Side4

5 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: niversitetet i Tromsø Habiliteringstjenesten - jf arkivsaksnr arkivnr 433 Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME - Myalgisk encefalopati Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / AR 03/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5 Annonsering Saksansv: HN / AD / KF Saksbeh: HN / SE / KP 03/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 1.3 Annonsering Saksansv: HN / AD / KF 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Forliksrådet i Bodø Annonsering Forliksrådet i Bodø - Sak mellom Tv2 Torget AS og Helse Nord RHF Saksansv: HN / AD / KF 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Sosial- og helsedirektoratet Kompetansenettverket for sykehusplanlegging Anmodning om økonomisk bidrag til prosjekter - Kompetansenettverk for sykehusplanlegging Saksansv: HN / FO / TAH Saksbeh: HN / FO / TAH Side5

6 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og Omsorgsdepartementet, Eieravdelingen Opptrappingsplan for psykisk helse jf arkivsaksnr arkivnr 427.T07 Opptrappingsplan for psykisk helsevern. niversitetssykehuset i Nord-Norge Narvik - Søknad om utsatt gjennomføring - Kopi av brev til Sosial og helsedirektoratet Saksansv: HN / FA / BRN Saksbeh: HN / FO / AEL 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: niversitetssykehuset Nord-Norge HF Kodepraksis i Helse Nord RHF - Kvalitetssikring Kompetanseutvikling i medisinsk koding kontorfaglig ansatte Saksansv: HN / FA / EH Saksbeh: HN / FA / R 03/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Handlingsplan for elektiv ortopedi i Helse Nord Spesialisert ortopedisk akuttberedskap Helse Finnmark Klinikk Kirkenes - oppsummering etter møte med Sør-Varanger Kommune Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / SE / KP 04/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a Fvl 13.1, Driftstilskudd Ny avtale Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / LG 04/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a Fvl 13.1, Driftstilskudd Ny avtale Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / LG Side6

7 04/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a Fvl 13.1, Driftstilskudd Ny avtale Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / LG 04/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Etablering av nettportalen Helsebiblioteket Helsebiblioteket Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / OL 04/ Dok.dato: Grad: O 5 Par.: 5a Fvl 13.2, Avskjermet Retningslinjer og praksis for syketransport Saksansv: HN / OK / EHO 04/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 6.2.b Prosjekt - Ledelsesinformasjon Signert rammeavtale for verktøy for uttrekk og presentasjon av ledelsesinformasjon og klinisk dokumentasjon - avrop nr 2 Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / OK / TSK 05/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Sosial- og helsedirektoratet Pasientrettighetsloven tarbeidelse av rundskriv til pasientrettighetslovens nye kapittel 4A - Forespørsel om deltakelse i kompetansenettverket Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / AR Side7

8 05/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Berg-Hansen Nord-Norge AS Reisebyråtjenester - Syketransport Forespørsel om offentliggjøring av brev Saksansv: HN / FO / JJ Saksbeh: HN / OK / MS 05/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Grunn og videreutdanning av helsepersonell Søknad om økonomisk støtte vedrørende praksis på Haiti - Stiftelsen prosjekt Haiti Saksbeh: HN / FA / FM 06/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Sosial- og helsedirektoratet Kreftomsorgen Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 06/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Fylkesmannen i Nordland Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - tbetalilng av 1 og 2 termin Kopi av brev til Gildeskål kommune Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM 06/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Fylkesmannen i Nordland Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - tbetalilng av 1 og 2 termin Kopi av brev til Fauske kommune Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM Side8

9 06/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a Fvl 13.1, Kommentar til tilbakemelding etter møte i Tromsø den Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TAH 07/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Styret i Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotek Nord HF - Foretaksmøter - nnkallinger - Protokoller 2007 Foretaksmøte Sykehusapotek Nord HF - innkalling Saksansv: HN / SE / KP Saksbeh: HN / SE / KP 07/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse Sør-Øst RHF Sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør Foreløpig protokoll fra styremøte Saksansv: HN / AD / FHH Saksbeh: HN / SE / KP 07/ Dok.dato: Grad: O 2 Par.: 5a, Fvl 13.1 Refusjon for behandling i utlandet 2007 Vedrørende søknad om sykebehandling i utlandet - Avskjermet Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / AR 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 6.2.b Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF Spørsmål til anbudskonkurransen Saksansv: HN / FO / JJ Saksbeh: HN / FO / SAJ Side9

10 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 6.2.b Pasienttransport 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Pasienttransport - 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Pasienttransport - 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Pasienttransport - 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Pasienttransport - Side10

11 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Pasienttransport - 07/ Dok.dato: Grad: O 1 Par.: 5a Fvl 13.1, Driftstilskudd Avtaleutkast - avtale om 50% driftstilskudd Saksansv: HN / FO / LG Saksbeh: HN / FO / LG 07/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Høring - tvidelse av sykemeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter Høringsbrev om utvidelse av sykemeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter - Høringsfrist Saksbeh: HN / OR / AAN 07/ Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i kommune- og forvaltningsloven Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv i kommunesektoren - Høringsfrist / Dok.dato: Grad: 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i kommune- og forvaltningsloven Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv i kommunesektoren - Ettersending av dokument Side11

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 -

Forsvarsbygg 27072012. Offentlig journal. Periode:24072012 - Offentlig journal Periode:24072012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/06008-43 Dok.dato: 23072012 Grad: U 0 Par.: U Til: Forsvarsdepartementet

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer