Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:02062008-03062008"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Nordland lag av Landsforeningen for polioskadde Brukerorganisasjoner - Tilskudd jfr. arkivsaksnummer Klage vedrørende avslag på tilskudd til fylkeslaget Nordland lag av landsforeningen for polioskadde Saksansv: HN / FA / R Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: SAFO Region Nord Brukerorganisasjoner - Tilskudd jfr. arkivsaksnummer Anke - tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene Saksansv: HN / FA / R Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: FFO Region Nord Brukerorganisasjoner - Tilskudd jfr. arkivsaksnummer Klage på tilskudd 2008 til FFO Region Nord Saksansv: HN / FA / R Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Møter - konferanser - kongresser - seminarer og utstillinger jfr. arkivsaksnummer nvitasjon til Pasientsikkerhetskonferansen 2008 den Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / FA / R 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Luftambulansetjenesten ANS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jfr. arkivsaksnummer Beredskap ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME Side2

3 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Luftambulansetjenesten ANS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jfr. arkivsaksnummer Beredskap ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Luftambulansetjenesten ANS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jfr. arkivsaksnummer Beredskap ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Luftambulansetjenesten ANS Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jfr. arkivsaksnummer Beredskap ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2, Kjøp av røntgentjenester - jfr. arkivsaksnummer Saksansv: HN / E / TAH Saksbeh: HN / E / AELR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helsefortakene Helseforetakenes refusjoner fra NAV - jfr. arkivsaksnr Endringer i filformatet i POLK og poliklinisk refusjon fra NAV Saksansv: HN / E / ELO Saksbeh: HN / E / EAH Side3

4 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten - Driftsorganisasjon - jfr. arkivsaksnr Klage på ambulanse legeskyssbåt/bårebil til Nord-Troms - Kopi av notat til Akuttmedisinsk avdeling ved UNN HF Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ U Til: Medlemmer og varamedlemmer i Universitetssamarbeidet Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Norges Forskningsråd jfr. arkivsaksnr nnkalling til møte i USAM Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helsedirektoratet Psykisk helsevern - Fellesmappe - jfr arkivsaksnr nvitasjon til dialogmøte vedrørende det psykiske helsefeltet den Saksansv: HN / FA / R Saksbeh: HN / FA / R 08/ Helse- og omsorgsdepartementet Medbestemmelse - Hovedsammenslutningene - Helse Nord RHF - jfr. arkivsaksnr UNO i streik Saksansv: HN / E / EDA Saksbeh: HN / FA / OL 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Pasientombudet i Nordland Rehabilitering -j fr. arkivsaksnr Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side4

5 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helsedirektoratet T - Generelt - jfr. arkivsaksnr Kunngjøring om tilskuddsmidler til Nasjonalt meldingsløft Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Annelise Fredriksen Psykolog Annelise Fredriksen - Driftstilskudd - jfr.arkivsaksnr Virksomhetsbesøk fra Helse Nord RHF Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Arbeidstilsynet Tilsyn - Helse Finnmark HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / E / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helsetilsynet i Troms Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Rapport fra tilsyn med UNN HF - Klinikk for rus og spesialpsykiatri - Færingen Terapeutiske Samfunn - Kopi av brev til UNN HF Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / FA / R 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helsetilsynet i Troms Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Rapport fra tilsyn med UNN HF - Klinikk for rus og spesialpsykiatri - Basisenheten - Kopi av brev til UNN HF Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / FA / R Side5

6 08/ Helse- og omsorgsdepartementet Barnehager - jfr. arkivsaksnr Sykehusbarnehager Saksansv: HN / E / EDA Saksbeh: HN / E / EAH 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / E / JJ Saksbeh: HN / E / MS 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / E / JJ Saksbeh: HN / E / MS 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / E / JJ Saksbeh: HN / E / MS 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 U Til: Anskaffelse pasienttransport landeveis - Nordlandssykehuset HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / E / JJ Saksbeh: HN / E / MS Side6

7 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2, Anskaffelse pasienttransport landeveis Helse Finnmark HF - jfr. arkivsaksnr Saksansv: HN / E / JJ Saksbeh: HN / E / AELR 08/ U Til: Posten Norge AS Elektronisk fakturahåndteringssystem -jfr. arkivsaksnr Overdragelse av leveranse fra Posten Norge AS til tella nformation AS - Leveranseavtale for efaktura NNgående Saksansv: HN / E / MS Saksbeh: HN / E / EAH 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forskning - Generelt - jfr. arkivsaksnr OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.1, Helse Nord RHF - Avtalehjemmel klinisk psykologi i Alta Søknad på stilling psykologspesialist i Alta Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Driftstilskudd -jfr. arkivsaksnr Vedrørende lab.tjenester Saksansv: HN / E / LG Side7

8 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Olger Storfjell Spesialist i klinisk psykologi Olger Storfjell - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Virksomhetsbesøk fra Helse Nord RHF Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Skibotn Rehabiliteringssenter Skibotn Rehabiliteringssenter - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - jfr. arkivsaksnr Økt utnyttelse av rehabiliteringstilbud for lungesyke Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - jfr. arkivsaksnr Bortfall av medisinsk bistand i rehabiliteringstilbudet til lungesyke Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Private avtalehjemler - jfr. arkivsaksnr Søknad om 20% avtalehjemmel som barne og ungdomspsykiater/psykoterapeut Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester Kvoter og rettighetspasienter Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN Side8

9 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Reidun Thunes Brynildsen Psykolog Reidun Thunes Brynildsen - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Virksomhetsbesøk fra Helse Nord RHF Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Eivind Eckhoff Lege Eivind Eckhoff - Spesialist i psykiatri - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Virksomhetsbesøk fra Helse Nord RHF Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Tore Sørlie Lege Tore Sørlie - spesialist i psykiatri - Driftstilskudd - jfr. arkivsaksnr Virksomhetsbesøk fra Helse Nord RHF Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Nordlandssykehuset HF Høring - øyelegens adgang til å utløse takster når pasient er hevist fra optiker Høring vedrørende optikeres henvisningsrett Saksansv: HN / E / JPM Saksbeh: HN / E / JPM 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helse Finnmark HF Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jfr. arkivsaksnr Vedrørende stending av flyplassen i Hammerfest Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME Side9

10 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Avskjermet Anskaffelse ortopedi - Raskere tilbake Kontraktstildeling - Ortopedi 2008 "Raskere tilbake" Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / E / SAJ 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Avskjermet Anskaffelse ortopedi - Raskere tilbake Kontraktstildeling - Ortopedi 2008 "Raskere tilbake" Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / E / SAJ 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, Avskjermet Anskaffelse ortopedi - Raskere tilbake Klage på tildeling av kontrakt - Ortopedi 2008 "Raskere tilbake" Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / E / SAJ 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS - Bemanning - jfr. arkivsaksnr Angående henstilling til avklaring vedrørende innføring av EU-OPS Subpart Q for ambulanseflyene i Finnmark - Kopi av brev til Helse Finnmark HF Krkenes Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helse Sør-Øst RHF Norsk Helsenett AS - jfr. arkivsaksnr Arbeidsgruppe - Legenes bruk av Norsk Helsenett - Kostnader og nytteeffekter Saksansv: HN / AD / BN Side10

11 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Høring - Forsøksordning i to fylker som gir psykologer adgang til å dokumentere arbeidsuførhet - Sykmelde Høring - forsøksordning i to fylker som gir psykologer adgang til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelde) Saksansv: HN / E / GBAA Saksbeh: HN / E / GBAA 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Behandling ved Karolinska sykehus Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Helse Nord RHF - 30% avtalehjemmel psykologspesialist i Tromsø Søknad på stilling psykologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Helse Nord RHF - 30% avtalehjemmel psykologspesialist i Tromsø Søknad på stilling psykologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Helse Nord RHF - 30% avtalehjemmel psykologspesialist i Tromsø Søknad på stilling psykologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / E / LG Side11

12 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Helse Nord RHF - 30% avtalehjemmel psykologspesialist i Tromsø Søknad på stilling psykologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Helse Nord RHF - 30% avtalehjemmel psykologspesialist i Tromsø Søknad på stilling psykologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Helse Nord RHF - 30% avtalehjemmel psykologspesialist i Tromsø Søknad på stilling psykologspesialist i Tromsø Saksansv: HN / E / LG 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Ytre Namdal videregående skole Desentralisert sykepleierutdanning Søknad om midler til desentralisert sykepleierutdanning Saksansv: HN / FA / SHO Saksbeh: HN / FA / SHO 08/ Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt elektronisk informasjonsutveksling ELN - jfr. arkivsaksnr Deltakelse i ELN-k hovedprosjekt - Fase 2 Saksansv: HN / AD / BN Saksbeh: HN / AD / BN Side12

13 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Utkast til midlertidig avtale om regional avtalepraksis Saksansv: HN / E / LG 08/ U Til: medlemmene i arbeidsgruppen Forskningsstrategi i Helse Nord Arbeidsgruppe og mandat for revidering av forskningsstrategi i Helse Nord Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ Kommunal Landspensjonskasse Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - Medlemsskap - jfr. arkivsaksnr Årsoppgave for pensjonsordningene Saksansv: HN / E / EAH Saksbeh: HN / E / EAH 08/ Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk - Blåreseptnemnda - jfr. arkivsaksnr Ny blåreseptordning - Utvidet overgangsperiode Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helsedirektoratet Høring - Praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge Høring på praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge - Høringsfrist Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side13

14 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt - gangsetting av forprosjekt Saksansv: HN / FA / R Saksbeh: HN / FA / R 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 Handelshøgskolen i Bodø Ledelses- og organisasjonsutvikling i Helse Nord - jfr Saksansv: HN / E / AAN Saksbeh: HN / E / AAN Side14

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2015 Styremøte 27.5.2015 - protokoll Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer