Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:07072008-09072008"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2, I Fra: Sak: Anbud helsepersonell 2007 Indeksregulering av priser iht til økningen i folketrygdens grunnbeløp Saksansv: HN / EI / SAJ Saksbeh: HN / FO / SAJ 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Brønnøysundregistrene Sak: Regnskap jfr. arkivsaksnummer Bekreftelse på mottatt og godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2007 Saksansv: HN / EI / EAH Saksbeh: HN / EI / EAH 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset Sak: Innlån Helse Nord RHF Rentebetingelser 2. halvår 2008 og tilbud om fastrente Saksansv: HN / EI / JPM Saksbeh: HN / EI / JPM 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Harstad 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Narvik Side2

3 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Hammerfest 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Hammerfest 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Side3

4 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Kirkenes 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Lofoten 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved UNN HF Harstad 08/ Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Helse Finnmark HF Hammerfest 08/ I Fra: Helse-og omsorgsdepartementet Sak: Pasientrettighetsloven - jfr. arkivsaksnr Vedrørende spørsmål om praksis ved forhåndsvarslet brudd på individuell behandlingsfrist - NAV pasientformidling - Kopi av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Pasientombudskollegiet Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / KT Side4

5 08/ U Til: Torben Wisborg, Helse Finnmark, Hammerfest sykehus, 9600 Hammerfest Sak: Lokalsykehusutvikling - jfr.arkivsaksnr Ønske om sekretariatsbistand - prosjekt akuttmedisin Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / TGR 08/ Jour.dato: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Oppdragsdokument jfr. arkivsaksnr Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St prp nr Aktivitetsutvikling og ventetider i somatisk spesialisthelsetjeneste Saksansv: HN / FA / TGR Saksbeh: HN / FA / IR 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.1 I Fra: Arbeidstilsynet Sak: Tilsyn - Helse Finnmark HF Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / EI / GBAA 08/ U Til: Helsetilsynet i Nordland Sak: Tilsyn - jfr. arkivsaksnr Referat fra tilsynsmøte i Tromsø Saksansv: HN / EI / GBAA Saksbeh: HN / FA / IR 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Opptreningssenteret i Finnmark v/magne Klingsheim Sak: Opptreningssenteret i Finnmark - Leveranse av spesialisthelsetjenester - jfr. arkivsaksnr Oversendelse av årsregnskap 2007 Brønnøysundregisteret Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / EI / TAH Side5

6 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Private helseinstitusjoner Sak: Private helsetjenester - jfr. arkivsaksnr Vedrørende fordeling av midler til dekning av pensjonskostnader hos private helseinstitusjoner - St.prp nr Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / EI / EAH 08/ Jour.dato: I Fra: Rio Nord Sak: Helse Nord RHF - Organisering av rusmiddelomsorgen - jfr. arkivsaksnr Tema Rusfeltet - hva nå? Protestbrev fra et samlet rusfelt Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Statsbudsjettet jfr. arkivsaksnr Statsbudsjettet for tillegg til tildelingsbrevet Saksansv: HN / AD / LHV Saksbeh: HN / EI / JPM 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Factor Insurance Brokers AS Sak: Forsikringsmeglertjeneste - jfr. arkivsaksnr Utbetaling av overskudd fra Gjensidige Forsikring BA - vedlagt lukket konvolutt fra Gjensidige Forsikring BA Saksansv: HN / EI / AEL Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ I Fra: Berit Borgen Sak: Spesialist i øyesykdommer Berit Borgen Ferieavvikling 2008 Saksansv: HN / EI / LG Saksbeh: HN / EI / LG Side6

7 08/ U Til: Nordland fylkeskommune - Fylkesrådet Sak: Pasienttransport Syketransport i Nordland Saksansv: HN / EI / EHO Saksbeh: HN / EI / IMS 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Sak: Personalmappe Saksansv: HN / ADM / KP Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Sak: Doman Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Kommunal Landspensjonskasse-Gjensidig forsikringsselskap Sak: Helse Nord RHF - Pensjon og trygder Regulering av pensjonene fra Saksansv: HN / EI / JGF Saksbeh: HN / EI / EAH 08/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.2, U Til: Avskjermet Sak: Anskaffelse ortopedi - Raskere tilbake Avsluttende kommentarer Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / EI / AELR Side7

8 08/ I Fra: Helse Vest RHF Sak: Oppfølging av klimapolitikken Oppfølging av miljø og klimapolitikken - purring på innsending av spørreskjema Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / TAH 08/ U Til: Helse Finnmark HF Sak: Pasienttransport - Overtakelse enkeltoppgjør Etablering av nasjonals selskap for enkeltoppgjør - forespørsel om opplysninger Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / EI / IMS 08/ I Fra: Deloitte AS Sak: Pasienttransport - Overtakelse enkeltoppgjør Informasjon om Forprosjekt Egenandelsinformasjon Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / EI / IMS 08/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: Jour.dato: I Fra: Nordlandssykehuset HF avd Lofoten Sak: Reisebyråtjenester - Pasienttransport Reisebyråtjenester - forslag til nytt konsept Saksansv: HN / EI / IMS Saksbeh: HN / EI / IMS 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Søknad om sykebehandling i utlandet for - Avskjermet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR Side8

9 08/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Privatix Clinic Sak: Refusjon for behandling i utlandet - Avskjermet Garanti for dekning av behandlingsutgifter - Avskjermet Saksansv: HN / FA / AR Saksbeh: HN / FA / AR 08/ I Fra: Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Sak: Høring - Utredning av universitetssykehusenes struktur og funksjon - Høringsfrist Høring - Utredning av universitetssykehusenes struktur og funksjon - Høringsfrist Saksansv: HN / FA / TKN Saksbeh: HN / FA / TKN 08/ I Fra: Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester Sak: Utpeking av representant til Styringsrådet Utpeking av en representant til Styringsrådet - HOD oppdrag for gjennomgang av beslutningsprosesser for innføring av nye og kostnadskrevende metoder i helsetjenesten - Frist for tilbakemelding Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 08/ I Fra: Energipartner AS Sak: Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk energi Konto Helse Nord - oppsigelse av klientkonto Saksansv: HN / EI / TAH Saksbeh: HN / EI / EAH 08/ I Fra: Justis- og politidepartementet Sak: Høring av arbeidsgrupperapport - gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet Høring - arbeidsgrupperapport - gjennomgang av regelverket om vaktvirksomhet - Høringsfrist Saksansv: HN / EI / JGF Saksbeh: HN / EI / JGF Side9

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer