Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:31082007-31082007"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 03/ U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef HMS-rådgiver/leder Hovedverneombud Hovedtillitsvalgte Avdelingsledere Sak: Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF Dok: Helhetlig strategi for HMS i Helse Nord - høring Saksansv: HN / OR / AAN 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport AS Sak: Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Dok: Beredskapsoversikt ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 03/ U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Psykisk helsevern - fellesmappe Dok: Tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre - Søknad Saksansv: HN / FA / FM 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik Sak: Regionalt brukerutvalg Dok: Innkalling til møte i Brukerutvalget UNN HF Narvik den Kopi av brev til Brukerutvalget UNN HF Narvik Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / IR 03/ U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Nettverk - organisasjon - personalpolitikk ( policy )( ) Dok: Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester - styresak /7 Saksansv: HN / OR / AER Side2

3 03/ U Til: Styret i Helse Nord RHF Sak: Nettverk - organisasjon - personalpolitikk ( policy )( ) Dok: Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester - styrevedtak Saksansv: HN / OR / AER 03/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl 5.2b U Til: Adresseliste Sak: Organisering av kirurgisk akuttberedskap - prosjektgruppe og arbeidsgrupper - jf arkivsaksnr arkivnr Dok: Referat fra møte fra prosjektgruppen kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Grane kommune Sak: Finansiering av syketransport - ansvar Dok: Drosjedrift i Grane kommune - Distriktsdrosjen - Livsnerven i mange utkantkommuner Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / EHO 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse Finnmark HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet Dok: Søknad om ekstra midler for kjøp av MR-tjenester fra Finnland 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: KLP Forsikring Sak: Kommunal Landspensjonskasse KLP Forsikring - medlemskap - jf arkivsaksnr arkivnr 251 Dok: Oppretting av pensjonsordning for sykepleiere. Forsikringstakernr.: Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / OK / EAH Side3

4 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Statlig dekking av lønnsmidler til obligatorisk tjeneste i pediatri til spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri - kapittel 743 post 70 Dok: Statlig dekning av lønnsmidler til obligatorisk tjeneste i pediatri til spesialiteten i barne og ungdomspsykiatri - kap 743 post 70 - Forvaltning av ordningen i 2007 Saksbeh: HN / FA / AR 03/ I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak: Kompetansesenter - fellesmappe Dok: Inkontinenssenteret - Søknad om midler for 2008 Saksansv: HN / FA / IR 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helseforetakene, fagforeninger, brukerrepresentanter Sak: Handlingsplan for elektiv ortopedi i Helse Nord Dok: Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord - Høring 04/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 I Fra: Sak: Drifttilskudd Dok: Varsel om inntaksstopp ut året 2007 Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / LG 04/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Kreftforeningen Sak: Forskning - fellesmappe Dok: Utlysning av strategiske forskningsmidler fra Kreftforeningen innen menn og kreft Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN Side4

5 04/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Avskjermet Sak: Dok: Import/eksport av epikriser mellom Helseforetak i Helse Nord. Saksbeh: HN / AD / BN 04/ U Til: Helseforetakene i Helse Nord Sak: Rehabilitering Dok: "Raskere Tilbake" - Oppfølging Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 04/ U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Helse- og omsorgsdepartementet - Generelt Dok: Ventetidsgaranti for barn og unge - prosjektmidler Saksansv: HN / SE / KP 04/ U Til: Helse Finnmark HF Sak: Helse- og omsorgsdepartementet - Generelt Dok: Ventetidsgaranti for barn og unge - Søknad om prosjektmidler Saksansv: HN / SE / KP 05/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Pasientrettighetsloven Dok: Høring - Forslag til endring i pasientrettighetsloven 2-6 og forslag til forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling - Høringsfrist Saksbeh: HN / OK / EHO Side5

6 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helseforetakene i Helse Nord - Helse Nord IKT Sak: Budsjett 2007 Dok: Oppfølging av RHF- styresak 67 - Omstilling og tiltak Status Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / JPM 06/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Dok: Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - Utbetalilng av 1 termin Kopi av brev til Røst kommune Saksansv: HN / FA / FM 06/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Dok: Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - Utbetalilng av 1 termin Kopi av brev til Bø kommune Saksansv: HN / FA / FM 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Sør-Varanger kommune Sak: Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2007 Dok: Invitasjon til møte med Helse Nord angående utviklingen til Kirkenes sykehus Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / AD / KIF 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2007 Dok: Påminnelse oml konferansen "og bedre skal det bli "den og Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / FA / IR Side6

7 07/ U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Innlån Helse Nord RHF Dok: Tilbud om fastrente Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / JPM 07/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 6.2.b U Til: Avskjermet Sak: Arbeidsgledeprosjektet Dok: Kjøp av sertifisering for Profråd-basert karriereservice - PED mangelsinnsigelse Saksansv: HN / OR / GBAA 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Dok: Søknad om sykebehandling i utlandet for - Avskjermet Side7

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013

Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Offentlig journal Periode: 02-01-2013-02-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00206-21 U Vestre Viken HF Vestre Viken HF, Pasientreiser Gjennomgang

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014

Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Offentlig journal Periode: 18-03-2014-18-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-14 I Dok.dato: 14.03.2014 Jour.dato: 18.03.2014 Tilg. kode:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00228-78 I Bærum kommune Alders og sykehjem - sykehjemspasienter

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013

Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013 Offentlig journal Periode: 04-09-2013-04-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-116 I Nordlandssykehuset Lofoten, Seksjon for pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer