Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode:04102007-05102007"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja

2 03/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra: Nærings- og handelsdepartementet Sak: Helse Nord RHF - organisering - jf arkivsaksnr arkivnr Saksansv: HN / SE / KP Saksbeh: HN / FO / AELR 03/ U Til: Helseforetak i Helse Nord Sak: Norske sykehus - rapportering av pasientdata Korridorpasienter - De gode eksemplene fra praksis Saksansv: HN / OK / JPM Saksbeh: HN / FA / IR 03/ I Fra: Luftambulansen ANS Sak: Luftambulansen - organisatoriske og faglige forhold - jf arkivsaksnr arkivnr Høring - Endring av forskrift om utforming av små helikopterplasser - BSLE 3-6 Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Helse - miljø og sikkerhet HMS i Helse Nord RHF AMU sak Uttalelse til Helse Nord vedrørende forslag til felles helhetlig HMS strategi Saksansv: HN / OR / AAN Saksbeh: HN / OR / GBAA 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse- og Omsorgsdepartementet, Eieravdelingen Sak: Nordlandssykehuset HF avd Bodø - utbygging - jf arkivsaksnr arkivnr Modernisering Nordlandssykehuset HF Bodø - Finansiering av prosjektet Saksansv: HN / FO / AEL Saksbeh: HN / FO / AEL Side2

3 03/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a/6.2.a I Fra: Sak: Helse Nord RHF - organisering av tjenestetilbud i kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg Saksbeh: HN / FA / TGR 03/ I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Organisering av ambulanse- og nødmeldetjeneste - driftsorganisasjon - jf arkivsaksnr arkivnr Tilstedevakt ved Bodø flystasjon Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TGR 03/ I Fra: Lufttransport AS Sak: Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport AS Sak: Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester - jf arkivsaksnr arkivnr 406 Beredskapsoversikt ambulansefly Saksansv: HN / FA / TME Saksbeh: HN / FA / TME 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykisk helsevern - fellesmappe Tolkningsspørsmål i forbindelse med endringer i psykisk helsevernloven - Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold - Phvl 3-5 og kap 4 - Kopi av brev til Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for Midt og Vest Finnmark Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM Side3

4 03/ I Fra: Brukerutvalget UNN HF Narvik Sak: Regionalt brukerutvalg Høringsuttalelse vedrørende mandat til etablering av nytt brukerutvalg UNN HF fra Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / IR 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Brukerutvalget UNN HF Harstad Sak: Regionalt brukerutvalg Høringsuttalelse vedrørende mandat til etablering av nytt brukerutvalg UNN HF fra Saksansv: HN / FA / IR Saksbeh: HN / FA / IR 03/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nettverk - organisasjon - personalpolitikk ( policy )( ) Høring - Forslag om innføring av aktivitets og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings og tilgjengelighetslov mv Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / AD / FIHH 03/ I Fra: Prosjektleder/kommunelege I Fred Andersen Sak: Finansiering av syketransport - ansvar Vedrørende dekning av skyssutgifter Saksansv: HN / OK / IMS Saksbeh: HN / OK / EHO 03/ I Fra: NAV Helsetjenesteforvaltning nord Sak: Sykehusenes refusjoner fra Rikstrygdeverket Vedtak om utbetaling av refusjon for poliklinikker ved Nordlandssykehuset HF Lofoten Saksansv: HN / OK / JPM Saksbeh: HN / OK / ELO Side4

5 03/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 I Fra: Advokatfirmaet Hjort Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 03/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 5a, Fvl 13.2 I Fra: Advokatfirmaet Hjort Sak: Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / TKN 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Handlingsplan for elektiv ortopedi i Helse Nord Spesialisert ortopedisk akuttberedskap i Helse Finnmark Klinikk Kirkenes oppfølging til Helse- og omsorgsdepartementet Saksbeh: HN / AD / AMK 03/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse Finnmark HF Sak: Handlingsplan for elektiv ortopedi i Helse Nord Notat til Helse Nord RHF vedrørende ortopeditilbudet ved klinikk Kirkenes Saksbeh: HN / AD / AMK 04/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: 5a, Fvl 13.1 U Til: Avskjermet Sak: Driftstilskudd Saksansv: HN / FO / TKN Saksbeh: HN / FO / LG Side5

6 04/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: KLP Forsikring Sak: Egenkapitaltilskudd i KLP Premieprognose og kapitalforvaltningsløsning for pensjonsordningene i KLP for 2008 Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / JPM 04/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Retningslinjer og praksis for syketransport Godkjenning av kjøretøy som skal frakte liggende pasienter - Kopi av brev til Samferdselsdepartementet Saksansv: HN / OK / EHO Saksbeh: HN / OK / EHO 04/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 6.2.b U Til: Sak: Prosjekt - Ledelsesinformasjon Rammeavtale for anskkaffelse av verktøy for uttrekk og presentasjon av ledelsesinformasjon og klinisk dokumentasjon. Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / OK / TSK 04/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Helseforetakene i Helse Nord Sak: Prosjekt - Ledelsesinformasjon Prosjekt ledelsesinformasjonssystem - forslag til deltakere i referansegruppe Saksansv: HN / OR / AER Saksbeh: HN / OK / TSK 04/ I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Trondheim - Avregningsutvalget Sak: Rehabilitering Dagrehabilitering gruppert til DRG 462B Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT Side6

7 04/ I Fra: Landsforeningen for Nakkeslengskadde Sak: Rehabilitering Rehabiliteringstilbud til smertepasienter i Helse Nord Saksansv: HN / FA / KT Saksbeh: HN / FA / KT 06/ MØT Til: Styrets medlemmer og varamedlemmer Sak: Intern revisjon - Helseforetakene Styresak Internrevisjonsrapport nr. 2/06: Internkontroll i Helse Nord RHF utforming og oppfølging av styringsdokumenter til HF-ene og Årlig melding til HOD, endelig vedtak uten protokolltilførsel Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / SE / KP 06/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - Utbetalilng av 2 termin Kopi av brev til Bodø kommune Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM 06/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - Utbetalilng av 2 termin Kopi av brev til Saltdal kommune Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM 06/ I Fra: Fylkesmannen i Nordland Sak: Opptrappingsplan psykiatri - Tilskudd 2007 Opptrappingsplan for psykisk helse, kap 743 post 62 - Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - Utbetalilng av 2 termin Kopi av brev til Vågan kommune Saksansv: HN / FA / FM Saksbeh: HN / FA / FM Side7

8 06/ I Fra: GRIP Sak: Inkontinensmateriell Høring - Kriterier for offentlige innkjøp av institusjonsbleier - inkontinensartikler etc - Høringsfrist Saksansv: HN / FO / JJ Saksbeh: HN / FO / JJ 06/ I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Møter - konferanser - seminarer - kongresser og utstillinger 2007 Invitasjon til konferanse om intensiv habilitering Saksansv: HN / AD / KIF Saksbeh: HN / FA / KT 06/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Regionale helseforetak Sak: Lokalsykehusutvikling Utredning av ny spesialitet i akuttmedisin - sammensetting av prosjektgruppe Saksbeh: HN / FA / TGR 06/ U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Regnskap 2007 Revisjon av regnskap for 2 tertial Referat fra møte med revisor Saksansv: HN / OK / EAH Saksbeh: HN / OK / EAH 07/ I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Innlån Helse Nord RHF Behov for justering av ramme for kassakreditt Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / JPM Side8

9 07/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra: Sak: Arbeidsgledeprosjektet Saksansv: HN / OR / GBAA Saksbeh: HN / OR / GBAA 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.1 U Til: Aker universitetssykehus HF Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Søknad om garanti for utenlandsbehandling - Avskjermet Saksbeh: HN / FA / AR 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1, U Til: Sahlgränska International Care AB Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Garanti for dekning av utgifter i forbindelse med utenlandsbehandling Saksbeh: HN / FA / AR 07/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.1 I Fra: Universitetssykehuset Nord-Norge Sak: Refusjon for behandling i utlandet 2007 Søknad om sykebehandling i utlandet for - Avskjermet Saksbeh: HN / FA / AR 07/ I Fra: Nordlandssykehuset HF Sak: Budsjett 2008 Tiltaksplan budsjett 2008 Saksansv: HN / OK / JGF Saksbeh: HN / OK / ERS Side9

10 07/ U Til: Luftambulansen ANS Sak: Øvelse Barents Rescue 2007 Oppdatert informasjon Barents Rescue 2007 Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / OR / SH 07/ I Fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sak: Øvelse Barents Rescue 2007 Nasjonal ordre for gjennomføring av øvelse Barents Rescue 2007 Saksansv: HN / FA / OL Saksbeh: HN / OR / SH 07/ U Til: Nordlandssykehuset HF Sak: Internrevisjon - Oppfølging av styresaker i HFene Melding om internrevisjon Saksansv: HN / AD / TOSO Saksbeh: HN / INTREV / LJ15 07/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - Forslag til forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Høring - Forslag til forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter - Høringsfrist Saksansv: HN / FO / AELR Saksbeh: HN / FO / AELR Side10

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:02062008-03062008

Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Offentlig journal Periode:02062008-03062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-230 Dok.dato: 03062008 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordland

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2015 Styremøte 27.5.2015 - protokoll Journaldato: 13.6.2015-30.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer