Henvendelse vedrørende stilling som leder av Nasjonal Kompetansetjeneste - Vestibulære lidelser - Helse Bergen HF. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Henvendelse vedrørende stilling som leder av Nasjonal Kompetansetjeneste - Vestibulære lidelser - Helse Bergen HF. Dok.dato: 26.11.2014."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Henvendelse vedrørende stilling som leder av Nasjonal Kompetansetjeneste - Vestibulære lidelser - Helse Bergen HF Kjøp av kirurgiske tenester / / EER 321 Helse Bergen HF EER tlysing av pådrivaransvar for regionalt pasienttryggleiksprosjekt innan gastro-enterologisk kirurgi Pasienttryggleik i Helse Vest / / Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Haraldsplass Diakonale Sykehus Spesialist- og overgangsregler for ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Høring - ny spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin 2014/ / Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Side: 1 av 14

2 Søknad om ny overlegestilling - ortopedi Tildeling av Legestillingsnummer (LSR) 2013/ / Helse Førde HF Rapport fra Voksne for Barn - "Barn i Norge 2014" Voksne for barn 2014/ / Helse Stavanger HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Oversikt over kjøpsavtaler med private leverandører av spesialisthelsetjenester Oversikt over kjøpsavtaler med private leverandører av spesialisthelsetjenester 2014/ /2014 EER 321 Helsedirektoratet Helsedirektoratet EER Side: 2 av 14

3 Endringsprotokoll - avtale nr hygieneprodukter - Mediq Norge AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Mediq Norge AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsprotokoll - avtale nr hygieneprodukter - 3M Norge AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - 3M Norge AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - Maske Gruppen AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Maske Gruppen AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - Puls AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Puls AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Side: 3 av 14

4 Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - OneMed AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - OneMed AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - Brage Medical AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Brage Medical AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - Convatec Norway AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Convatec Norway AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - KvinTo AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - KvinTo AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Side: 4 av 14

5 Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - Norengros AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Norengros AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Endringsavtale - avtale nr hygieneprodukter - Mölnlycke Health Care AS Rammeavtale - avtale nr hygieneprodukter - Mölnlycke Health Care AS 2014/ /2014 NN Helseforetakenes nnkjøpsservice as NN Handlingsplan for nasjonale anskaffelser 2015 Handlingsplan for nasjonale anskaffelser / / NN 016 NN TE Helseforetakenes nnkjøpsservice as Endringsprotokoll til signering HNAS - Avtaler for signering 2012/ / ØK/FN 090 ØK/FN Helseforetakenes nnkjøpsservice as Side: 5 av 14

6 Endringsprotokoll til signering HNAS - Avtaler for signering 2012/ / ØK/FN 090 ØK/FN Helseforetakenes nnkjøpsservice as nnkalling til føretaksmøte i 17. desember 2014 Føretaksmøter / /2014 EER 012 EER Helse- og omsorgsdepartementet Henvisning - ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2014/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl. 13, fvl TE Psykolog Wendy Hanson Henvisning - ***** ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl. 13, fvl TE Psykolog Wendy Hanson Side: 6 av 14

7 Henvisning - ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 Tilg.kode PS Hjemmel: Offl. 13, fvl TE Psykolog Wendy Hanson Kopi - vedrørende utvidelse av ansattes representasjon i helseforetakenes og de regionale helseforetakenes styrer Eigaroppnemde styremedlemmer / / EER 000 EER Helse- og omsorgsdepartementet Vedrørende garanti - Proffice AS Rammeavtaler - Vikartjenester helsepersonell - deltilbud 2009/ / Danske Bank Signert fullmakt Deltagelse i avtaler om produkter til storhusholdning - Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus 2014/ /2014 NN 016 NN Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus Side: 7 av 14

8 Funksjonsteam Smertepumper - Oppstartbrev Helse Vest Regional anskaffelse - Smertepumper 2014/ /2014 ØK/FN 052 Helse Stavanger HF ØK/FN Fullmaktsbrev Regional anskaffelse - Smertepumper - ref. 2014/787 - Helse Stavanger HF Regional anskaffelse - Smertepumper 2014/ /2014 ØK/FN 052 ØK/FN Helse Stavanger HF Registrerings- og bestillingsskjema Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater - Buypass AS 2013/ /2014 ADMDR 231 Buypass ADMDR Kartlegging av kapasitet for behandling av pasienter i sykehus - Helse Stavanger HF Ebola 2014/ / Helse Stavanger HF Side: 8 av 14

9 nformasjon om egenbetaling og ikraftsetting av regelverk - Lov om rituell omskjæring av gutter Lov om rituell omskjæring av gutter 2014/ / TE Helse- og omsorgsdepartementet Rapportering kvalitetsdata pr Solli DPS Rapportering Solli DPS 2014/ / Solli DPS Fullmaktsbrev Regional anskaffelse "Fisk og fiskeprodukter" ref. 2014/1191 Regional anskaffelse - Mat og Drikke - Fisk og fiskeprodukter 2014/ /2014 ØK/FN 063 ØK/FN Haraldsplass Søker innsyn i saksdokumenter Røntgenavtale mellom og Curato AS 2012/ /2014 EER 351 ADMDR B 115 Anne Sundby Side: 9 av 14

10 Aktivitet i avtalepraksis for 2013 Kontroll av aktivitetsdata for avtalespesialister 2014/ / Roar Stav RT aktivitet november Helse Fonna HF Rapportering - raskere tilbake / /2014 REG 025 REG Helse Fonna HF Tilsynsrapportering desember 14 - Helse Fonna HF Tilsynsrapportar frå HF-a / /2014 ADMDR 302 ADMDR TE Helse Fonna HF nformasjon om innføringen av Norsk laboratoriekodeverk Nytt kodeverk for laboratorietjenester 2013/ / ØKO Helsedirektoratet Side: 10 av 14

11 nnkalling til føretaksmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 18. desember 2014 Føretaksmøter i føretaka / /2014 EER 012 Styremedlemmer i Sjukehusapoteka Vest administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF Riksrevisjonen EER nnkalling til føretaksmøte i Helse Stavanger HF torsdag 18. desember 2014 Føretaksmøter i føretaka / /2014 EER 012 Styremedlemmer i Helse Stavanger HF, administrerande direktør i Helse Stavangr HF, Riksrevisjonen EER Høyringssvar delrapport akuttutvalet - Helse Førde HF Høring - Akuttutvalgets delrapport 2014/ / TE Helse Førde HF Side: 11 av 14

12 nnkalling til føretaksmøte i Helse Fonna HF torsdag 18. desember 2014 Føretaksmøter i føretaka / /2014 EER 012 Styremedlemmer i Helse Fonna HF, adminitrerande direktør i Helse Fonna HF, Riksrevisjonen EER nnkalling til føretaksmøte i Helse Bergen HF torsdag 18. desember 2014 Føretaksmøter i føretaka / /2014 EER 012 Styremedlemmer i Helse Bergen HF,administrerande direktør i Helse Bergen HF, Riksrevisjonen EER Høringssvar akuttutvalget - Helse Bergen HF Høring - Akuttutvalgets delrapport 2014/ / TE Helse Bergen HF Side: 12 av 14

13 Arbeidsavtale - ***** ***** Arbeidsforhold - ***** ***** 2014/ /2014 Tilg.kode P Hjemmel: offl. 13, jfr. fvl. 13 ***** ***** nnkalling til føretaksmøte i Helse Førde HF torsdag 18. desember 2014 Føretaksmøter i føretaka / /2014 EER 012 Styremedlemmer i Helse Førde HF, administrerande direktør i Helse Førde HF, Riksrevisjonen EER Permanent omgjøring av LSR 1356 Tildeling av Legestillingsnummer (LSR) 2013/ / B 173 Helse Stavanger HF Permanent omgjøring av LSR 1356 Tildeling av Legestillingsnummer (LSR) 2013/ / Helse Stavanger HF Side: 13 av 14

14 HOD ber om tilbakemelding på varslingsreglene ved dom og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern Høring - Endringer i psykisk helsevernloven - varsling av fornærmede og etterlatte og nattelåsing av pasientrom 2012/ / Helse Førde HF Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS 2014/ / Postboks, HFO, Postmottak Postboks, HST, Postmottak Helse Stavanger Postboks, HFD, Postmottak Helse Førde Postboks, SAV, Sjukehusapoteka Vest, Postmottak Helse Vest, Postmottak Berntsen, Berit Beate Jonassen, Maiken Hetlelid Onarheim, Helga Stautland Ruland, Rolf Skjelten, Arne Søreide, Trond nformasjon til helseforvaltningen Ebola 2014/ / TE Helsedirektoratet Side: 14 av 14

Offentlig journal. Representanter til referansegruppe for nasjonal behandlingtjeneste for hyperbarmedisin

Offentlig journal. Representanter til referansegruppe for nasjonal behandlingtjeneste for hyperbarmedisin Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2015 Representanter til referansegruppe for nasjonal behandlingtjeneste for hyperbarmedisin Nasjonal behandlingstjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetsdata og beleggsprosent. Avtale om kjøp av spesialisert rehabilitering - Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter

Offentlig journal. Aktivitetsdata og beleggsprosent. Avtale om kjøp av spesialisert rehabilitering - Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2015 Aktivitetsdata og beleggsprosent Avtale om kjøp av spesialisert rehabilitering - Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter

Detaljer

Journaldato: 10.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 04.11.2014.

Journaldato: 10.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 04.11.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 19.12.2014 Nye legestillingar 2015 Nye legestillinger til spesialisthelsetjenesten 2009/2100-63

Detaljer

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** *****

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Henvendelse vedrørende pasienter med åreknuter

Offentlig journal. Svar - Henvendelse vedrørende pasienter med åreknuter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Svar - Henvendelse vedrørende pasienter med åreknuter Avtale - kjøp av kirurgiske tjenester fra private sykehus

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012 Offentlig journal Periode: 14112012-14112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-21 Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02.

Offentlig journal. NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2010/04400 ***** ***** ***** ***** ***** 2011/161-5 816/2011 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.03.2011 nnhold: NPE-sak 2010/04400 NPE-sak 2010/04400 U 2011/161-5 816/2011 15.02.2011 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1195656&jp_... Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler. Dok.dato: 15.09.

SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler. Dok.dato: 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2011, Dokumenttype:,,n, Status: J,A 29.09.2011 SV: 201102196-5 Brev fra Statens helsetilsyn vedrørende svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** *****

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2012 nnhold: nnhenting av opplysningar frå BP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Gjenglemte gjenstander og papirer i vaskeritøy Avvik - Pasientinformasjon i vaskeritøy 2014/2295-5 17196/2014

Detaljer

Journaldato: 13.12.14-15.12.14, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 16.11.2014.

Journaldato: 13.12.14-15.12.14, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 16.11.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.12.14-15.12.14, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF 29.12.2014 Haugesund helikopterplass - sykehuset - plan for

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal. Byggestart Nye Molde sykehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008/869-46 4/2011 04.01.2011 03.01.2011

Offentlig journal. Byggestart Nye Molde sykehus. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008/869-46 4/2011 04.01.2011 03.01.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.01.2011 nnhold: Byggestart Nye Molde sykehus Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF U 2008/869-46 4/2011 03.01.2011

Detaljer

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011.

Journaldato: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 Tilbud arb avtale, ***** ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 1.11.2014-3.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 23.10.2014.

Journaldato: 1.11.2014-3.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 23.10.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2014-3.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF 06.11.2014 NE 2014/04060 - Skademelding NE 2014/04060 - *****

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer