Sakstittel: Etablering av medisinfrie behandlingstilbud jf nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakstittel: Etablering av medisinfrie behandlingstilbud jf nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Medisinfri behandling i psykisk helsevern - Helse Vest Etablering av medisinfrie behandlingstilbud jf nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester 2014/ / FAG/CA 334 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Carina aulsen Mæland FAG/CA Rapport - internrevisjon av tilskotsordningar i Helse Vest R Tilskot 2016/ / R/HTOT 134 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: R/BRDHE nformasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder Saker i nasjonalt system for nye metoder / / ADMDR/DR 016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Bergen HF Haraldsplass Diakonale Sykehus Sjukehusapoteka Vest ADMDR/DR Side: 1 av 10

2 Tilskot til helseregister nntektsramme / /2016 ØKO/KROTER 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nasjonal KT HF ØKO/KROTER Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarretslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne m.m Høyring Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m. 2016/ /2016 EER/ERVA 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ostboks, HFO, ostmottak ostboks, HFD, ostmottak Helse Førde ostboks, HST, ostmottak Helse Stavanger Helse Bergen HF EER/HNLV Svar på henvendelse om utvidet ramme Avtale - kjøp av kirurgiske tjenester fra private sykehus - rivathospitalet AS 2014/ /2016 EER/HNLV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kjell Magnus Torvik EER/HNLV Side: 2 av 10

3 Tilskudd forsøksordning med tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Oppstart ved Haukeland sykehus i / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Bergen HF Tilskudd forsøksordning med tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Oppstart ved Haukeland sykehus i / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Bergen HF mplementering av nytt tiltak innen svangerskapsomsorgen Fødselsomsorg 2009/ /2016 FAG/SKONG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Førde HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Stavanger HF FAG/SKONG Side: 3 av 10

4 Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** sykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 FAG/RLT S Offl. 13, fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Stavanger HF, Stavanger DS FAG/RLT Henvisning - ***** ***** ***** ***** ***** sykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 FAG/RLT S Offl. 13, fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jæren DS FAG/RLT Henvisning - ***** ***** ***** ***** ***** sykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 FAG/RLT S Offl. 13, fvl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** FAG/RLT Side: 4 av 10

5 nformasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder (oppdatert) Saker i nasjonalt system for nye metoder / /2016 ADMDR/DR 016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ostboks, HST, ostmottak Helse Stavanger ostboks, HFO, ostmottak ostboks, HFD, ostmottak Helse Førde Helse Bergen ostboks, Haraldsplass, Administrasjonen Sjukehusapoeteka Vest ADMDR/DR Rapport - internrevisjon av tilskotsordningar i Helse Vest Rapport - internrevisjon av tilskotsordningar i Helse Vest 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Vest, ostmottak nvitasjon til konferanse for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 2016 Nasjonale tenester / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helsedirektoratet Side: 5 av 10

6 nvitasjon til konferanse for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Nasjonale tenester / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Stavanger HF Melding ikke godkjent Endringsmeldinger Brønnøysundregistrene 2014/ / EER/ERVA 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EER/ERVA Brønnøysundregistrene Søknad om 20% avtalehjemmel tlysning av avtalehjemmel i klinisk psykologi i Haugesundsområdet 2016/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Randi Engløkk Søknad om avtalehjemmel i øyesykdommer, Stord tlysning av avtalehjemmel i øyesykdommer, Stord 2016/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Nina Harris-Christensen Side: 6 av 10

7 Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester [WERSHOLM-MATTERS.FD423019] Avtaler om radiologiske tjenester i Bergen, Haugesund og Stavanger - nilabs Norge AS 2016/ /2016 EER/EBME Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EER/EBME Wiersholm nvitasjon til konferanse for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 2016 Nye nasjonale tjenester 2015/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helsedirektoratet - Søknad - nettverksbygging og kompetanseutvikling og kropp og selvfølelse Tilskudd - Nettverk mot spiseforstyrrelser i Helse Vest 2008/ / FAG/CA 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAG/CA Helse Bergen HF Henvendelse vedrørende punkter til samtale Solland Birgitta Kerstin 2003/ /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 3 Birgitta K Stern Sollan Side: 7 av 10

8 Oppsummering etter evaluering av regionalt nettverk for læring og mestring asient- og pårørandeopplæring / /2016 FAG/HLDR 016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Fonna HF FAG/HLDR Ytelsesavtale LHL og Ytelsesavtale LHL og 2016/ / EER/ERVA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EER/ERVA LHL Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivar - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivar - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Side: 8 av 10

9 Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivar - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivar - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivar - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivar - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Side: 9 av 10

10 Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivar - st. ref. ( ) - ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivar - st. ref ***** ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Søknad og CV m/vedlegg - Rådgivar - st. ref. ( ) - ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Rådgivar - st. ref ***** ***** ***** ***** Rådgivar - st. ref / /2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Side: 10 av 10

Forespørsel om hvordan de regionale helseforetakene har organisert tilbudet om rituell omskjæring av gutter. Dok.dato:

Forespørsel om hvordan de regionale helseforetakene har organisert tilbudet om rituell omskjæring av gutter. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 Forespørsel om hvordan de regionale helseforetakene har organisert tilbudet om rituell omskjæring av gutter Rituell

Detaljer

Offentlig journal. Høringsvar - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk 2018/ / FAG/HSTENB FAG/JACGJE

Offentlig journal. Høringsvar - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk 2018/ / FAG/HSTENB FAG/JACGJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2018 Høringsvar - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk Høring - Strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av tilbud om sterilisering 2016/ / FAG/SKOING FAG/SKOING

Offentlig journal. Kartlegging av tilbud om sterilisering 2016/ / FAG/SKOING FAG/SKOING Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2016 Kartlegging av tilbud om sterilisering Sterilisering 2016/3193-2 20863/2016 29.09.2016 FAG/SKONG Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om økonomisk støtte for / / FAG/IORE FAG/IORE

Offentlig journal. Vedtak om økonomisk støtte for / / FAG/IORE FAG/IORE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 Vedtak om økonomisk støtte for 2017 Doman ***** ***** ***** ***** 2009/190-37 1700/2017 03.04.2017 FAG/ORE O 153 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilskot til medisinske kvalitetsregister 2017/ / ØKO/SYTE ØKO/KROTER

Offentlig journal. Tilskot til medisinske kvalitetsregister 2017/ / ØKO/SYTE ØKO/KROTER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2018 nnhold: Tilskot til medisinske kvalitetsregister nntektsramme 2018 2017/1178-5 3439/2018 21.06.2018 ØKO/SYTE 121 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Innføring av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Offentlig journal. Innføring av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2018 nnføring av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Detaljer

Offentlig journal. Utfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus 2017/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Utfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus 2017/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2017 tfasing av avtaler mellom helseforetak og Statens barnehus Statens barnehus 2017/254-2 1340/2017 15.03.2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 2018/ /2018

Offentlig journal. Høring - Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2018 Høring - Forslag til endringer/justeringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp Høring -

Detaljer

Offentlig journal. Konferanse om Helse og arbeid 29. og 30. november - invitasjon 2016/ /2018 FAG/HILDRU

Offentlig journal. Konferanse om Helse og arbeid 29. og 30. november - invitasjon 2016/ /2018 FAG/HILDRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2018 Konferanse om Helse og arbeid 29. og 30. november - invitasjon Omlegging Raskere tilbake 2/3409-59 4927/2018 FAG/HLDR

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om kjøp av radiologiske tjenester - justering 2016/ / EIER/EBME

Offentlig journal. Avtale om kjøp av radiologiske tjenester - justering 2016/ / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2016 Avtale om kjøp av radiologiske tjenester - justering Avtaler om radiologiske tjenester i Bergen, Haugesund og Stavanger

Detaljer

Offentlig journal. Vikar 2009/ /2017 FAG/BERTOR FAG/BERTOR. Vikar i praksis 2004/ /

Offentlig journal. Vikar 2009/ /2017 FAG/BERTOR FAG/BERTOR. Vikar i praksis 2004/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2017 Vikar ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist 2009/235-22 2236/2017 26.04.2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter 2. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI. Handtering av pensjon 2017

Offentlig journal. Oppfølging etter 2. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI. Handtering av pensjon 2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2017 TSB-avtale 2015-2020 Valdresklinikken 2014/890-20 4892/2017 19.09.2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.07.2016 ØNH hjemmel i tlysning - ØNH hjemmel i - Stavanger 2016/2928-2 18917/2016 19.07.2016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2018 2018/935-12 6255/2018 17.12.2018 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Crux Kalfaret

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse vedrørende avtalespesialister innenfor psykologi/psykiatri 2016/ /

Offentlig journal. Henvendelse vedrørende avtalespesialister innenfor psykologi/psykiatri 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2016 Henvendelse vedrørende avtalespesialister innenfor psykologi/psykiatri Henvendelse vedrørende avtalespesialister innenfor

Detaljer

Offentlig journal. Utredning av et pilotprosjekt med helsevakt 2017/ / FAG/HSTENB FAG/SKOING

Offentlig journal. Utredning av et pilotprosjekt med helsevakt 2017/ / FAG/HSTENB FAG/SKOING Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2017 tredning av et pilotprosjekt med helsevakt Pilotprosjekt med helsevakt 2017/219-2 1215/2017 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ønske om innsyn i dokument 2017/ / FAG/HSTENB FAG/HSTENB

Offentlig journal. Svar på ønske om innsyn i dokument 2017/ / FAG/HSTENB FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2018 Svar på ønske om innsyn i dokument ilotprosjekt arkinsonnet Norge 2017/277-7 5138/2018 19.10.2018 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Sakstittel: Tverrfagleg spesialisert rusbehandling - overføring av midlar som følgje av gjestepasientar frå andre regionar for Dok.

Sakstittel: Tverrfagleg spesialisert rusbehandling - overføring av midlar som følgje av gjestepasientar frå andre regionar for Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling - overføring av midlar som følgje av gjestepasientar Tverrfagleg spesialisert

Detaljer

Offentlig journal. Pasientreiser utan rekvisisjon - overføring av midlar 2016/ / ØKO/SYTE

Offentlig journal. Pasientreiser utan rekvisisjon - overføring av midlar 2016/ / ØKO/SYTE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2017 Pasientreiser utan rekvisisjon - overføring av midlar Pasientreiser uten rekvisisjon 2016/2770-4 1034/2017 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Fritak frå vervet som styreleiar 2016/ / EIER/HNLV EIER/HNLV. Fastlege 2015/ /2016

Offentlig journal. Fritak frå vervet som styreleiar 2016/ / EIER/HNLV EIER/HNLV. Fastlege 2015/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2016 Fritak frå vervet som styreleiar Fritak frå verv som styreleiar 2016/3369-2 22280/2016 25.11.2016 EER/HNLV 012 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2017 Avtalehjemmel for spesialist i klinisk psykologi i Bergensområdet tlysning av 100% avtalehjemmel i psykologi i Bergensområdet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på innsynsbegjæring 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI

Offentlig journal. Svar på innsynsbegjæring 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2017 Svar på innsynsbegjæring Begjæring om innsyn 2017/158-3 2408/2017 16.06.2017 ADMDR/DR 041 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Offentlig journal. Høring - NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2017 Høring - NO 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av protokoll fra foretaksmøter 20. februar og 8. mars / /

Offentlig journal. Oversendelse av protokoll fra foretaksmøter 20. februar og 8. mars / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2017 nnhold: Oversendelse av protokoll fra foretaksmøter 20. februar og 8. mars 2017 Føretaksmøter i helseføretaka 2017

Detaljer

Offentlig journal. Dialog og prosess for strategisk personellplanlegging 2016/ / PERS/ORG/JCKA

Offentlig journal. Dialog og prosess for strategisk personellplanlegging 2016/ / PERS/ORG/JCKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.12.2016 Dialog og prosess for strategisk personellplanlegging Dialog og prosess for strategisk personellplanlegging 2016/3402-1

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HNLV

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2 Behov for klargjøring av avtale mellom Aleris Helse og Helse Vest vedrørende håndkirurgi-pasienter Avtale - kjøp av kirurgiske

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 131 ØK/FIN/KENWAN. Dok.dato: Klassering: 131 ØK/FIN/KENWAN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 131 ØK/FIN/KENWAN. Dok.dato: Klassering: 131 ØK/FIN/KENWAN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.10.2018 Rapportering frå Helse Vest pr juli 2018 Rapportering HOD 2018 2018/261-7 4313/2018 21.08.2018 ØK/FN/KENWAN 131 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Jakavi - haster 2017/ / ADMDIR/DIRI. Universitetssykehuset i Oslo ADMDIR/DIRI

Offentlig journal. Jakavi - haster 2017/ / ADMDIR/DIRI. Universitetssykehuset i Oslo ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2017 Jakavi - haster Saker i nasjonalt system for innføring av nye metoder 2017 2017/81-82 5663/2017 30.10.2017 ADMDR/DR

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølgingsmøter - referater 2016/ / EIER/EBME EIER/EBME

Offentlig journal. Oppfølgingsmøter - referater 2016/ / EIER/EBME EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2018 Oppfølgingsmøter - referater Avtaler om radiologiske tjenester Bergen og Stavanger - Curato Røntgen AS 2/2451-44 3004/2018

Detaljer

Representanter til styringsgruppe og arbeidsgrupper, nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin - Helse Vest RHF. Dok.dato:

Representanter til styringsgruppe og arbeidsgrupper, nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin - Helse Vest RHF. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2017 Representanter til styringsgruppe og arbeidsgrupper, nasjonale oppdrag innen persontilpasset medisin - Helse Vest

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 334. Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA

Dok.dato: Klassering: 334. Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2017 is: Transport psykisk syke - tre års oppsummering av prosjektene i årlig melding 2016 Transport av psykisk syke 2014/841-19

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til statsbudsjettet for / / ØK/FIN/KROTER FAG/HSTENB

Offentlig journal. Innspill til statsbudsjettet for / / ØK/FIN/KROTER FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2016 nnspill til statsbudsjettet for 2018 nnspill statsbudsjett 2009/469-18 21487/2016 09.12.2016 ØK/FN/KROTER 113 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse vedrørende kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter 2017/ /

Offentlig journal. Svar på henvendelse vedrørende kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2017 Svar på henvendelse vedrørende kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter Vold og trusler mot

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 000 FAG/SKOING

Dok.dato: Klassering: 000 FAG/SKOING Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2016 Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016 Oppdragsdokument for 2016 2016/2492-22 20339/2016 ADMDR/LEKRS

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 334. Dok.dato: Klassering: 008

Dok.dato: Klassering: 334. Dok.dato: Klassering: 008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.01.2017 Tildeling av midler til regional opplæring OCD Nasjonal implementering av behandling av tvangslidelser 2014/1215-6

Detaljer

Offentlig journal. Høring - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 2018/ / PERS/ORG/GIEA

Offentlig journal. Høring - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen 2018/ / PERS/ORG/GIEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2018 Høring - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen Høring - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Detaljer

Offentlig journal. Svar - innsynsbegjæring 2014/ og 2014/ / /2017 ADMDIR/JOLINN

Offentlig journal. Svar - innsynsbegjæring 2014/ og 2014/ / /2017 ADMDIR/JOLINN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2017 Svar - innsynsbegjæring 2014/887-22 og 2014/1264-65 Begjæring om innsyn i offentlig postjournal 2017 2017/57-41 6644/2017

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter 1. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI

Offentlig journal. Oppfølging etter 1. tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2017 Oppfølging etter 1. tertial 2017 TSB-avtale 2015-2020 Bergensklinikkene 2014/885-62 2956/2017 01.06.2017 EER/EBME

Detaljer

Offentlig journal. Oppsummering møte møte med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus 2017/ /

Offentlig journal. Oppsummering møte møte med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2017 Oppsummering møte 15.06.17 - møte med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus Funksjons-/oppgavedeling mellom

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse 2016/ / PERS/ORG/CHRHIL EIER/ERIIVA

Offentlig journal. Svar på henvendelse 2016/ / PERS/ORG/CHRHIL EIER/ERIIVA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2017 Svar på henvendelse Anonym henvendelse Helse Førde HF 2016/3404-8 2629/2017 PERS/ORG/CHRHL 434 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Sakstittel: Høring - forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler. Dok.dato:

Sakstittel: Høring - forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.2017 nnhold: Høring - Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler Høring - forslag

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om skriftlig redegjørelse - samarbeid mellom NLU og KS om nasjonal lederutvikling 2017/ /

Offentlig journal. Anmodning om skriftlig redegjørelse - samarbeid mellom NLU og KS om nasjonal lederutvikling 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.06.2017 Anmodning om skriftlig redegjørelse - samarbeid mellom NL og KS om nasjonal lederutvikling Anmodning om skriftlig

Detaljer

Offentlig journal. Ad veiledningstjeneste for pasientrapporterte data 2015/ / FAG/HILDRU FAG/HILDRU

Offentlig journal. Ad veiledningstjeneste for pasientrapporterte data 2015/ / FAG/HILDRU FAG/HILDRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2 Ad veiledningstjeneste for pasientrapporterte data Finansiering nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2 2015/2412-14

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om statlig lånegaranti til oppføring av ungdomsklinikk 2014/ / EIER/EBME EIER/EBME

Offentlig journal. Søknad om statlig lånegaranti til oppføring av ungdomsklinikk 2014/ / EIER/EBME EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Søknad om statlig lånegaranti til oppføring av ungdomsklinikk TSB-avtale 2015-2020 Bergensklinikkene 2014/885-50

Detaljer

Offentlig journal. Rådgivning om spiseforstyrrelser- Driftsmidler / / FAG/COTL FAG/CPA

Offentlig journal. Rådgivning om spiseforstyrrelser- Driftsmidler / / FAG/COTL FAG/CPA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2017 nnhold: Rådgivning om spiseforstyrrelser- Driftsmidler 2017 Senter for spiseforstyrrelser - overføring av driftsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester 2016/ /2016 EIER/EBME

Offentlig journal. Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester 2016/ /2016 EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.11.2 Anmodning om kontraktsoppfølgning - rammeavtale for kjøp av radiologiske tjenester Avtaler om radiologiske tjenester

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale med avtalespesialister 2017/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Samarbeidsavtale med avtalespesialister 2017/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2017 Samarbeidsavtale med avtalespesialister Samarbeidsavtale med avtalespesialister 2017/202-2 1201/2017 06.03.2017 321

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 211 PERS/ORG/GIEA

Dok.dato: Klassering: 211 PERS/ORG/GIEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2018 Søknad og CV m/vedlegg - Rekneskapsmedarbeidar - st. ref. (3815480664) - ***** ***** ***** 2018/451-40 2748/2018 ERS/ORG/GEA

Detaljer

Offentlig journal. Ang høring om felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå 2016/ /

Offentlig journal. Ang høring om felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2016 nnhold: Ang høring om felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå Felles retningslinjer for brukarmedverknad

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.09.2016 Oppfølging etter andre tertial 2016 TSB-avtale 2015-2020 Kirkens Sosialtjeneste, Stavanger 2014/884-34 20519/2016

Detaljer

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.01.2019 Avrekning SF 2017 SF avregning 2017 2018/935-1 6244/2018 17.12.2018 121 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Høringssvar fra Helse Vest RHF 2016/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Høringssvar fra Helse Vest RHF 2016/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2017 Høringssvar fra Høring NO 2016:16 - Ny barnevernslov 2016/3316-2 540/2017 31.01.2017 FAG/HSTENB 008 Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 041 ADMDIR/JOLINN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 041 ADMDIR/JOLINN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2017 nnkalling til foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF mandag 18. desember 2017 Foretaksmøter 2017 - felles eide helseforetak

Detaljer

Offentlig journal. Forskingsprisen / / REG/BORBER REG/BORBER

Offentlig journal. Forskingsprisen / / REG/BORBER REG/BORBER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2016 Forskingsprisen 2016 risutdelinger 2016 2016/3265-1 21282/2016 25.10.2016 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Prolongering av avtaler innen ordningen "raskere tilbake" 2014/ / EIER/HNLV

Offentlig journal. Prolongering av avtaler innen ordningen raskere tilbake 2014/ / EIER/HNLV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2 nnhold: Prolongering av avtaler innen ordningen "raskere tilbake" Avtale - kjøp av kirurgiske tjenester - raskere tilbake

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT. Egenandel poliklinikk

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT. Egenandel poliklinikk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.03.2017 Henvisning - ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2017/284-2 1477/2017 22.03.2017 FAG/RLT

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI

Offentlig journal. Oppfølging etter andre tertial / / EIER/EBME FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2 Oppfølging etter andre tertial 2 TSB-avtale 2015-2020 Rogaland a-senter 2014/889-31 21511/2 02.11.2 EER/EBME Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om innsatsstyrt finansiering 2014/ / EIER/EBME

Offentlig journal. Avtale om innsatsstyrt finansiering 2014/ / EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2017 TSB-avtale 2015-2020 Frelsesarmeen, Stavanger 2014/888-22 3319/2017 EER/EBME Mottaker Frelsesarmeens Rusomsorg, Behandlingssenteret

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2015 - private ideelle. Pensjon private 2015 2015/2229-1 12435/2015 13.11.2015 30.10.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2015 - private ideelle. Pensjon private 2015 2015/2229-1 12435/2015 13.11.2015 30.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2015 2015/2229-1 12435/2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Offentlig journal. LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer - reviderte anbefalinger 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI

Offentlig journal. LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer - reviderte anbefalinger 2017/ / ADMDIR/DIRI ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2017 LS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer - reviderte anbefalinger Saker i nasjonalt system for innføring av nye metoder 2017

Detaljer

Offentlig journal. Krav om sammenstilling av informasjon etter offentlighetsloven - klager fra LAR pasienter 2017/ /2017 FAG/NBRI

Offentlig journal. Krav om sammenstilling av informasjon etter offentlighetsloven - klager fra LAR pasienter 2017/ /2017 FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.07.2017 Krav om sammenstilling av informasjon etter offentlighetsloven - klager fra LAR pasienter Krav om sammenstilling av

Detaljer

Offentlig journal. Utbetaling av lån til investeringar i november / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER

Offentlig journal. Utbetaling av lån til investeringar i november / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.11.2 nnhold: Utbetaling av lån til investeringar i november 2 nvesteringslån 2 U 2/2832-8 21494/2 01.11.2 ØKO/KROTER 163

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR. Dok.dato: Klassering: 008 PERS/ORG/GIEA

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR. Dok.dato: Klassering: 008 PERS/ORG/GIEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.12.2016 Fravær fra praksis Solland Birgitta Kerstin 2003/900-5 22412/2016 13.12.2016 Birgitta K. Stern Solland Høring NO 2016:

Detaljer

Offentlig journal. Egenandeler i Psykisk helsevern 2011/ / FAG/PALIDE FAG/CPA. Gjestepasientoppgjør

Offentlig journal. Egenandeler i Psykisk helsevern 2011/ / FAG/PALIDE FAG/CPA. Gjestepasientoppgjør Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2 Egenandeler i Psykisk helsevern Egenandeler i poliklinisk psykisk helsevern 2011/538-2 20180/2 29.08.2 FAG/PALDE 339

Detaljer

Offentlig journal. E-post adresser til de private innen TSB 2016/ /2016 FAG/SVEERI FAG/SVEERI

Offentlig journal. E-post adresser til de private innen TSB 2016/ /2016 FAG/SVEERI FAG/SVEERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2016 E-post adresser til de private innen TSB nnsatsstyrt finansiering (SF) 2016/2903-4 22510/2016 016 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO

Offentlig journal. Avrekning ISF / / REG/TTRO REG/TTRO. Avrekning ISF / /2018 REG/TTRO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2019 2018/935-3 6246/2018 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Haraldsplass Diakonale

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til regional konferanse om selvmordsforebygging 2018/ / FAG/CPA

Offentlig journal. Invitasjon til regional konferanse om selvmordsforebygging 2018/ / FAG/CPA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.08.2018 nvitasjon til regional konferanse om selvmordsforebygging Folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord 2018/347-4

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / FAG/RULT FAG/RULT

Offentlig journal. Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / FAG/RULT FAG/RULT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2018 Henvisning 2018/196-2 1131/2018 FAG/RLT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 012 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato: Klassering: 200 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 012 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato: Klassering: 200 ADMDIR/NILTOR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2017 Svar på notat frå styret i Helse Vest BL om auka aktivitet blant medarbeidarar i Leiarmøte 20.06.2017 2017/26-4 4074/2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA. Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 339 FAG/CPA. Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2017 Svar - psykisk helsehjelp for døve/hørselshemmede på Vestlandet Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse 2013

Detaljer

Høyringsnotat om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for legar og tannlegar - høyringssvar. Dok.dato:

Høyringsnotat om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for legar og tannlegar - høyringssvar. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.10.2016 Høyringsnotat om forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for legar og tannlegar - høyringssvar frå

Detaljer

Offentlig journal. Høyring - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest / /

Offentlig journal. Høyring - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2017 Høyring - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022 Regional fødeplan 2017-2022

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI

Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI. Dok.dato: Klassering: 016 ADMDIR/DIRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2 Epclusa för hepatit C GT3 till Beslutningsforum Saker i nasjonalt system for nye metoder 2 2/2471-55 20794/2 25.09.2

Detaljer

Offentlig journal. Vikar kanalspesialistene 2017/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vikar kanalspesialistene 2017/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.09.2017 nnhold: Vikar kanalspesialistene ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist - Peter Coll U 2017/316-6

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering frå Helse Vest pr oktober / / ØKO/SYTE ØKO/SYTE

Offentlig journal. Rapportering frå Helse Vest pr oktober / / ØKO/SYTE ØKO/SYTE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2017 Rapportering frå Helse Vest pr oktober 2 Rapportering til HOD 2 2/2679-8 22451/2 30.11.2 ØKO/SYTE 005 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 335 FAG/NBRI

Dok.dato: Klassering: 335 FAG/NBRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: tkast til referat TSB-avtale 2015-2020 Rogaland a-senter 2014/889-34 21679/2016 EER/EBME 335 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Klassering: 012 EIER/ERIIVA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2017 Oppnemning som styremedlem i Helse Førde HF 2017/166-8 1162/2017 EER/HNLV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Klassering: 022 EIER/HEGJOH. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Klassering: 022 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2017 Krav om innsyn i henhold til offentlighetsloven Krav om innsyn i henhold til offentlighetslova 2017/562-4 3248/2017

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek 2017/ /

Offentlig journal. Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2017 Høring - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek Høring - Endring i forskrift og utlevering av

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål knyttet til beskrivelse av undersøkelser 6173/ EIER/EBME EIER/EBME

Offentlig journal. Spørsmål knyttet til beskrivelse av undersøkelser 6173/ EIER/EBME EIER/EBME Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2018 Spørsmål knyttet til beskrivelse av undersøkelser Avtaler om radiologiske tjenester i Bergen, Haugesund og Stavanger

Detaljer

Offentlig journal. Kostnadsvurdering CIST Helse Stavanger (3) 2015/ / FAG/HILDRU FAG/HILDRU

Offentlig journal. Kostnadsvurdering CIST Helse Stavanger (3) 2015/ / FAG/HILDRU FAG/HILDRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2017 Kostnadsvurdering CST Helse Stavanger (3) Språktreningstilbud 2015/2319-24 1180/2017 28.02.2017 FAG/HLDR 321 Avs./mottaker:

Detaljer

Oppfølging av rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

Oppfølging av rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.11.2018 Oppfølging av rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Prolongering av avtale innen ordnigen raskere tilbake - Oppfølgingsenheten Frisk, avd. Rogaland 2014/ /

Offentlig journal. Prolongering av avtale innen ordnigen raskere tilbake - Oppfølgingsenheten Frisk, avd. Rogaland 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2 nnhold: Prolongering av avtale innen ordnigen raskere tilbake - Oppfølgingsenheten Frisk, avd. Rogaland Avtale om kjøp

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale om Nasjonal helseatlasteneste 2015/ / FAG/HSTENB

Offentlig journal. Samarbeidsavtale om Nasjonal helseatlasteneste 2015/ / FAG/HSTENB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2 Samarbeidsavtale om Nasjonal helseatlasteneste Helseatlas 2015/2222-4 20009/2 21.08.2 FAG/HSTENB 153 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2015/1535-2 8535/2015 25.02.2015 19.02.

Offentlig journal. Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2015/1535-2 8535/2015 25.02.2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2015 Henvisning ***** ***** ***** ***** ***** 2015/1535-2 8535/2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Klassering: 016 EIER/HEGJOH. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 321 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Klassering: 016 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2017 Forespørsel om ressurser, NKT tiltak 61 Digital patologi Nasjonalt prosjekt - Digital patologi konseptstudie 2016/2642-3

Detaljer

Offentlig journal. Bergen Legevakt - a-konto utbetaling i / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER

Offentlig journal. Bergen Legevakt - a-konto utbetaling i / / ØKO/KROTER ØKO/KROTER Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.04.2017 Bergen Legevakt - a-konto utbetaling i 2017 nntektsramme 2017 2016/3149-5 1574/2017 29.03.2017 ØKO/KROTER 121 Bergen

Detaljer

Offentlig journal. Innspel til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan 2017/ / FAG/SKOING FAG/IORE

Offentlig journal. Innspel til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan 2017/ / FAG/SKOING FAG/IORE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.09.2017 nnspel til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan Høyringsfråsegn- Nasjonal helseberedskapsplan 2017/814-3

Detaljer

Offentlig journal. Utkast - protokoll - søkere til ledig avtalehjemmel for spesialist i klinisk psykologi i Stavangerområdet 2016/ /2016

Offentlig journal. Utkast - protokoll - søkere til ledig avtalehjemmel for spesialist i klinisk psykologi i Stavangerområdet 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2016 tkast - protokoll - søkere til ledig avtalehjemmel for spesialist i klinisk psykologi i Stavangerområdet tlysning

Detaljer

Offentlig journal. Tiltak mot sepsis 2015/ / FAG/SESY ADMDIR/SESY

Offentlig journal. Tiltak mot sepsis 2015/ / FAG/SESY ADMDIR/SESY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2016 Tiltak mot sepsis rogram for pasienttryggleik 2016 2015/2315-68 22991/2016 19.12.2016 FAG/SESY 409 Det regionale brukerutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Behov for avklaring vedr. Zikavirus og finansiering av analyser av blodprøver 2016/ /

Offentlig journal. Behov for avklaring vedr. Zikavirus og finansiering av analyser av blodprøver 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.07.2 Behov for avklaring vedr. Zikavirus og finansiering av analyser av blodprøver Zikavirusinfeksjoner 2/2600-11 19481/2

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SKOING. Dok.dato: Klassering: 008 PERS/ORG/GIEA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SKOING. Dok.dato: Klassering: 008 PERS/ORG/GIEA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.07.2017 nnhold: Kopi - oversender brev om revidert oppdragsbrev Odda sjukehus Utviklingsprosjekt Odda og Stord sjukehus 2/2590-44

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321. Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SESY

Dok.dato: Klassering: 321. Dok.dato: Klassering: 016 FAG/SESY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2017 Behandlingstilbudet til unge overgripere - invitasjon til nasjonalt nettverk Behandlingstilbudet til unge overgripere

Detaljer

Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april 2015. Dok.dato: 29.10.

Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april 2015. Dok.dato: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.10.2014 Rekruttering av deltakere (og hospitanter) til Nasjonalt topplederprogram kull 18 i perioden 26. januar - 11. april

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Veiledning i privat praksis 2003/ /2017 FAG/BERTOR TE FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vedrørende Veiledning i privat praksis 2003/ /2017 FAG/BERTOR TE FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2017 Vedrørende Veiledning i privat praksis MAGERØY KRSTEN 2003/923-4 4426/2017 FAG/BERTOR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse vedrørende ansvar for dekning av behandling for hårfjerning ved kjønnsdysfori 2017/ /

Offentlig journal. Henvendelse vedrørende ansvar for dekning av behandling for hårfjerning ved kjønnsdysfori 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.01.2017 nnhold: Henvendelse vedrørende ansvar for dekning av behandling for hårfjerning ved kjønnsdysfori Henvendelse vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Vikar i avtalepraksis 2014/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR

Offentlig journal. Vikar i avtalepraksis 2014/ / FAG/BERTOR FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.10.2 nnhold: Vikar i avtalepraksis ndividuell avtale om regional avtalepraksis for legespesialist - Vigander Kaare 2014/848-12

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT

Offentlig journal. Henvisning - ***** ***** ***** ***** 2017/ / FAG/RULT FAG/RULT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2017 Henvisning - ***** ***** ***** ***** Psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** 2017/906-2 4724/2017 11.09.2017 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: FOU. Dok.dato: Klassering: FOU

Dok.dato: Klassering: FOU. Dok.dato: Klassering: FOU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2017 Registrering av nettapotek fra april 2016 Registrering av nettapotek 2017/218-1 1339/2017 06.04.2017 FO 376 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** SIS. Dok.dato: Klassering: ***** SIS

Dok.dato: Klassering: ***** SIS. Dok.dato: Klassering: ***** SIS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.09.2016 urring på søknad om forlenget permisjon - Arbeidsforhold - 2008/305-25 139/2015 02.02.2015 BS Offl. 13, jf fvl.

Detaljer