FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale tjenester U 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 311 Invitasjon til å sitte i referansegruppe - HTAi 2015 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester FAGAVD/SIS U 2010/ / ADMDIR/FIHH Gro Jamtvedt 314 Samarbeidsmøte 19. august Innkalling FAGAVD/HHH Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 ADMAVD/KP 1

2 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP 2

3 Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak /4 Årsplan 2015 for styret i - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget Innkalling Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / FAGAVD/HHH RBU-AUs medlemmer og 012 varamedlemmer FAGAVD/HHH 3

4 Bekreftelse på mottatt aksept av tildelt 100 % avtalehjemmel øyesykdommer i Lakselv/Karasjok 100 % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Lakselv - Karasjok - Avtalespesialister - st. ref. øyesykdommer - 1/2014 U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr David Simonsen Individuell avtale til utfylling og øvrig informasjon EIERAVD/LHL 100 % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Lakselv - Karasjok - Avtalespesialister - st. ref. øyesykdommer - 1/2014 U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Svar ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** EIERAVD/LHL U 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 434 ***** FAGAVD/SIS 4

5 Tilleggsopplysninger til søknad om godkjenning som gruppe 1 bryst- og endokrinkirurgi. Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord 2014 U 2014/ / FAGAVD/GT Universitetssykehuset Nord-Norge 550 Tromsø FAGAVD/SIS Tilleggsopplysninger til søknad om godkjenning som gruppe 1 bryst- og endokrinkirurgi. Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord 2014 U 2014/ / FAGAVD/GT Universitetssykehuset Nord-Norge 550 Tromsø Pasientsak ***** ***** ***** ***** FAGAVD/SIS U 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 434 ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** FAGAVD/SIS U 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 434 ***** FAGAVD/SIS 5

6 Påminnelse - Nasjonal helseberedskapskonferanse - Påmeldingsfrist 15. august 2014 Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Helsedirektoratet 274 ADMDIR/OL Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 322 ***** FAGAVD/KT LIS 1507 Onkologipreparater - Avtale klar for signering Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS I 2014/ / EIERAVD/FE Sykehusapotekene HF 370 FAGAVD/GT Tilbakemelding fra Helgelandssykehuset HF - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift - og forslag til læreplan i portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høring - Forlag om opprettelse av portørfaget Vg3 - Opplæring i bedrift og forslag til læreplan for portørfaget I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Helgelandssykehuset HF 6

7 Kvalitetsrapport juli 2014 Kvalitetsindikatorer TSB I 2014/ / FAGAVD/FIN Sigma Nord AS 33 FAGAVD/FIN Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann- og strømforsyning I 2014/ / ADMDIR/OL UO Offlv Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/OL Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann- og strømforsyning U 2014/ / ADMDIR/OL UO Offlv Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/OL Regional handlingsplan for diabetes Drøftingsnotat 19. august 2014 Høring - Regional handlingsplan for diabetes U 2013/ / FAGAVD/KT KTV/KVO i 321 ADMAVD/KP 7

8 Forespørsel om jobb - Forespørsler om stillinger I 2010/ / ADMAVD/HI 211 EIERAVD/ESO Medlemmer til revisjon av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Hjerneslagbehandling U 2010/ / FAGAVD/KT Helgelandssykehuset 012 NLSH Postmottak Finnmarkssykehuset Sykehusapotek UNN FAGAVD/KT Invitasjon til KS-seminar om bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser/rusproblemer og betydelige adferdsutfordringer Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP TE FAGAVD/FIN KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon 8

9 Signert prolongeringskontrakt mellom Helse Nord og HINAS - Rammeavtale IT-utstyr I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE Helseforetakenes Innkjøpsservice Aktivitets- og ventelistedata - Produksjon og status juli 2014 Feiringklinikken AS - Leveranse av spesialisthelsetjenester I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL LHL-klinikkene Feiring Miljøgiftlaboratoriet ved UNN-Tromsø 7- Driftsstøtte Samarbeidsorgan mellom og Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland I 2012/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN Jan Brox Fylkesmannen i Nordland sin oppvekstkonferanse i Bodø september 2014 Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Fylkesmannen i Nordland 274 ADMDIR/HAA 9

10 Praktiserende spesialist øre-nese-halssykdommer Erik Zadig - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Vesterålen ØNH - Klinikk AS Signert og stemplet prolongeringskontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale IT-utstyr U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Psykolog Anne Grete Andersen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anne Grete Andersen Psykolog Anne Grete Andersen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anne Grete Andersen 10

11 Psykolog Anne Grete Andersen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anne Grete Andersen Søknad på 30 % avtalehjemmel på Myre Tilsettingssak - Ledig 30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre - samlokalisert med dr. Erik Zadig Avtalespesialister - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/LHL Kommentarer til søknad på driftsavtale Øre Nese Hals 30 % på Myre. Tilsettingssak - Ledig 30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre - samlokalisert med dr. Erik Zadig Avtalespesialister - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Vedtak om utbetaling for N.K.S. Kløveråsen AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 11

12 Klinisk forskning på Kreftregisterdata Forskning - Generelt I 2014/ / FAGAVD/TKN Kreftregisteret 520 FAGAVD/RSU Arbeidstilsynet - Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - Relevans for Helseforetakene Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene I 2014/ / EIERAVD/KL Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 008 EIERAVD/AFM Forhandlinger Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Svar angående forhandlinger Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** 12

13 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Informasjon om forhandlingsmøter Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Bekreftet mottatt - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Bekreftet mottatt informasjon om forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 24 annet ledd TE 13

14 Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN P Offlv 23 første ledd 045 KTV/KVO i Miljøgiftlaboratoriet ved UNN-Tromsø 7-driftsstøtte ADMAVD/KP Samarbeidsorgan mellom og Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland U 2012/ / FAGAVD/TKN Brox Jan 506 FAGAVD/TKN Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

15 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

16 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

17 Svar på høring - Universitetssykehuset Nord-Norge - Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høring - Kryssløp fra Vg1 Helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør I 2014/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/LG Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Svar på høring - Universitetssykehuset Nord-Norge - Opprettelse av portørfaget i VG3 Høring - Forlag om opprettelse av portørfaget Vg3 - Opplæring i bedrift og forslag til læreplan for portørfaget I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Svar på høring - Helgelandssykehuset - Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høring - Kryssløp fra Vg1 Helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør I 2014/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/LG Helgelandssykehuset HF Invitasjon til sivilt - militært kontaktmøte august 2014 Sivil - Militært kontaktmøter I 2014/ / ADMDIR/OL Fylkesmannen i Finnmark 004 ADMDIR/OL 17

18 Program - sivilt - militært kontaktmøte 2014 Sivil - Militært kontaktmøter I 2014/ / ADMDIR/OL Fylkesmannen i Finnmark 004 ADMDIR/OL Spørsmål til kravspesifikasjonen i anbudet Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset HF - Området Evenes klasse A I 2014/ / TE Harstad Taxisentral AS Prosjekt VAKe Helse Nord - Rapport 1. juli 2014 Akuttmedisinsk koordineringssentral AMK I 2010/ / FAGAVD/TEL007 Nasjonalt senter for samhandling og 325 ADMDIR/OL telemedisin Bekreftet ekstra forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** 18

19 Ekstra forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** Spesialist i indremedisin/kardiologi Egil Utsi - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Egil Utsi Oppnevnelse av representanter fra foretakene til regional arbeidsgruppe Seniorpolitikk i Helse Nord - Finnmarkssykehuset HF Nettverk - Organisasjon - Personalpolitikk I 2014/ / EIERAVD/KL Finnmarkssykehuset 271 EIERAVD/AFM Forstudie for metode og verktøy for kompetanseledelse - Forslag til deltakere Forstudie for metodikk og verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord I 2014/ / EIERAVD/TSK Finnmarkssykehuset 273 EIERAVD/TSK 19

20 Vikartjenester merkantil - Presisering angående oppnevnelse av deltakere til prosjektgruppen HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ Finnmarkssykehuset HF 219 EIERAVD/HAAE Bekreftet forhandlingsmøte - Rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Bekreftet forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** 20

21 Bekreftet forhandlingsmøte - Rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Bekreftet forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Pasientsak - ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/SIS ***** Bekreftet forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** 21

22 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** Forespørsel fra Fagrådet for nyremedisin - Innkjøp av Nephrobase Regionalt fagråd for nyremedisin I 2013/ / FAGAVD/RSP Fagrådet for nyremedisin 012 FAGAVD/SIS Forespørsel fra Fagrådet for nyremedisin - Tilbakemelding Regionalt fagråd for nyremedisin U 2013/ / FAGAVD/RSP Fagrådet for nyremedisin 012 Forespørsel fra Fagrådet for nyremedisin Regionalt fagråd for nyremedisin FAGAVD/GT I 2013/ / FAGAVD/RSP Fagrådet for nyremedisin 012 FAGAVD/GT 22

23 Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 232 ADMAVD/KP Purring - Rapportering av samarbeidsmidler 2013 Høgskolesamarbeidet I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Høgskolen i Narvik Pasientsak ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/RSP PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 479 ***** Presisering av oppdrag Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet 2014 FAGAVD/RSP I 2014/ / EIERAVD/BN Helse- og omsorgsdepartementet 000 EIERAVD/BN 23

24 Bekreftelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Teknisk konsulenttjenester Delområder - Elektrotekniske - VVS og andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd 045 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilleggsinformasjon - Pasientreiser landeveis Helse Nord i Universitetssykehuset Nord Norge HF Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset HF - Området Evenes klasse A U 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd 474 Ebola - Anbefalinger Smittevern I 2013/ / FAGAVD/HHH 004 FAGAVD/GT Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset 24

25 Ebola - Anbefalinger - Oversendelse av utarbeidet anbefalinger for UNN vedrørende mistenkt Ebolasmitte Smittevern U 2013/ / FAGAVD/HHH Harald Gunnar Sunde 004 Fred A Mürer Anne Kristine Fagerheim Einar Bugge Margaret Aarag Antonsen Jørgen Hansen Bjørn Haug FAGAVD/GT RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / FAGAVD/HHH 012 RBU-AUs medlemmer og varamedlemmer RBU-AU-sak Eventuelt Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 FAGAVD/HHH U 2013/ / FAGAVD/HHH RBU-AUs medlemmer og 012 varamedlemmer FAGAVD/HHH 25

26 Rapport samarbeidsmidler Høgskolesamarbeidet I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Høgskolen i Harstad Revmatologi Helgelandssykehuset HF Regionalt utdanningsprogram i revmatologi U 2013/ / FAGAVD/SIS Helgelandssykehuset HF v/fred 321 Mürer Innsynsbegjæring - NRK Nordland Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 FAGAVD/SIS I 2014/ / ADMAVD/ØH TE ADMAVD/ØH NRK Nordland Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 26

27 Bekreftet ekstra forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Krav om samarbeidsavtaler *********************** Sikring av *************************************** I 2014/ / ADMDIR/OL UO Offlv Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/OL Multisenterstudie ME - Henvendelse fra Norges ME-forening ME - Kronisk tretthetssyndrom I 2010/ / FAGAVD/AR TE FAGAVD/TKN Helse- og omsorgsdepartementet Invitasjon til rundbordskonferanse - Helseforetakenes avdelinger for arbeids- og miljømedisin og kommunenes miljørettede helsevern Miljørettede helsevern I 2014/ / FAGAVD/GT Helsedirektoratet 301 FAGAVD/KT 27

28 Svar på innsynskrav 2014/ Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Nasjonale avtale - renhold og kjøkkenrenhold - Endring HINAS - Rammeavtale renholdsprodukter I 2011/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF UO Offlv 13 første ledd TE FAGAVD/SIS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF UO Offlv 13 første ledd TE FAGAVD/SIS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 28

29 Nasjonale avtale - sprøyter og kanyler - endring HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Nasjonale avtale - inkontinens - endring HINAS - Rammeavtale Inkontinensmateriell I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF UO Offlv 13 første ledd TE FAGAVD/SIS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Prosjektgruppa miljø RHF, IKT og SKDE - Notat fra møte 11. august 2014 Miljø og klima - Møteinnkalling og notater U 2012/ / EIERAVD/AEL Møtedeltakere 301 Hege Ingvaldsen EIERAVD/AEL 29

30 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** FAGAVD/SIS 30

31 Evaluering av forskningssatsingen fra Helse Nord Signert avtale **************** - Evaluering av forskningssatsingen fra I 2014/ / TE ***************** Kunnskapssenteret: PasOpp Inneliggende Somatikk 2014 Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF TE FAGAVD/SIS Kunnskapssentret PasOpp 2014 Kartlegging av pasienterfaringer U 2011/ / FAGAVD/IMF Kontaktpersoner for Pasopp i 404 PasOpp 2014 Helseforetakene i Helse Nord Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF Kunnskapssenteret 404 FAGAVD/SIS 31

32 Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** ***** Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice Bekreftet ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Rammeavtale for leveranse av multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice Spørsmål angående søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/SIS 32

33 Rammeavtale for leveranse av Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice Rammeavtale for leveranse av Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** ***** Rammeavtale Multifunksjonsmaskiner ***** ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice Rammeavtale for leveranse av Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rammeavtale Mulitfunksjonsmaskiner ***** ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice Prosedyrebestemmelser med tilhørende vedlegg - Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet 18. juli 2014 U 2014/ / FAGAVD/AO UO Offlv 23 tredje ledd

34 Tilleggsopplysninger - Kjøp av TSB - Spørsmål og svar Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet 18. juli 2014 U 2014/ / FAGAVD/AO UO Offlv 23 tredje ledd 339 LAMU - innkalling 11. juni 2014 Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - U 2010/ / ADMAVD/IVB LAMU -, medlemmer 012 LAMU - referat 11. juni 2014 Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - ADMAVD/HI U 2010/ / ADMAVD/IVB LAMU -, medlemmer 012 Utlysning - WebCruiter annonse ADMAVD/HI Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø U 2014/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 ADMAVD/HI 34

35 Invitasjon til arbeidsmøte for overordnet kartlegging av behov for standardiserte terminologier og kodeverk i helsesektoren Kartlegging av behov for standardiserte terminologier og kodeverk i helsesektoren I 2014/ / EIERAVD/BN Helsedirektoratet 013 EIERAVD/BN Invitasjon statusmøte - System for innføring av nye metoder Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Bestillerforum I 2010/ / FAGAVD/TKN Helse- og omsorgsdepartementet 314 FAGAVD/RBR Invitasjon til møte om strategiprosess Luftambulansetjenesten ANS - Tilbakemelding Luftambulansen - Organisatoriske og faglige forhold I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Anders Åvall 325 FAGAVD/[Ufordelt] Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 35

36 Barents Rescue Nasjonalt oppstartmøte og informasjon om Initial Planning Conference Barents Rescue 2015 I 2014/ / ADMDIR/OL Direktoratet for samfunnssikkerhet og 004 ADMDIR/OL beredskap Virksomhetsrapport juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Finnmarkssykehuset HF 131 EIERAVD/EB Virksomhetsrapport, kvalitet og øbak juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Helgelandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS Driftsrapport juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS 36

37 Driftsrapport juli Korrigert Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/EB Rapportering pr juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Universitetssykehuset Nord-Norge 131 EIERAVD/EB Tromsø Svar på innsynskrav 2014/ Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Årsregnskap 2013 Viken senter for psykiatri og sjelesorg ADMAVD/ØH I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Viken Senter for psykiatri og sjelesorg 37

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.2015 Møte med Bufetat, region nord Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.10.2014 Journaldato: 16.10.2014-22.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Møte i Beslutningsforum

Detaljer

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09.2014 Journaldato: 3.9.2014-10.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Utforming av nasjonal

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-9 696/2014 03.03.2014 30.01.2014 ADMAVD/KP ADMAVD/KP

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-9 696/2014 03.03.2014 30.01.2014 ADMAVD/KP ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.3.2014-7.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 07.03.2014 Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28022014

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10.2014 Journaldato: 22.10.2014-29.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Referat etter

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering

Innhold: Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord - Gjennomgang og evaluering Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.3.2014-19.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 19.03.2014 Oppfølging av styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17

Innhold: Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene 11.mars 2014 kl 16-17 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 01.07.2014 Innkalling til møte i arbeidsutvalget for samarbeidsorganet

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-8 695/2014 20.02.2014 30.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2013/308-8 695/2014 20.02.2014 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.2.2014-25.2.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 25.02.2014 Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 28022014

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79 12669/2014 28.07.

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79 12669/2014 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2014.07.30, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2014 tbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013

Offentlig journal. Periode: 23052013-23052013. Helse Sør-Øst RHF 27052013 Offentlig journal Periode: 23052013-23052013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00996-32 Dok.dato: 21052013 Jour.dato: 23052013 Spesialist Trygve Kase

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal. Samhandllingsavvik fra Vadsø kommune. Samhandling - uønskede hendelser - samhandlingsavvik - 2014 2014/80-2 2054/2014 31.01.

Offentlig journal. Samhandllingsavvik fra Vadsø kommune. Samhandling - uønskede hendelser - samhandlingsavvik - 2014 2014/80-2 2054/2014 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.02.2014 nnhold: Samhandllingsavvik fra Vadsø kommune Samhandling - uønskede hendelser - samhandlingsavvik

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Journaldato: 16.10.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 14.10.

Journaldato: 16.10.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 14.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 20.10.2015 Svar på høring til ny kvalitetsstrategi Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal. Turnuslegevikar sommeren 2015. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-235 21590/2014 30.11.2014 02.12.2014.

Offentlig journal. Turnuslegevikar sommeren 2015. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-235 21590/2014 30.11.2014 02.12.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnhold: Turnuslegevikar sommeren 2015 2014/60-235 21590/2014 30.11.2014 Karoline Ytteborg nnhold: Sommarjobb 2014/60-236

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013

Offentlig journal. Periode: 12062013-12062013. Helse Sør-Øst RHF 13062013 Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 12062013-12062013 08/00036-29 Dok.dato: 10062013

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Tilsettingssak - Miljøterapeut med videreutdanning i psyk. helsearbeid Døgnenheten Tana - st. ref. 2221655721. Dok.dato: 02.06.2014.

Tilsettingssak - Miljøterapeut med videreutdanning i psyk. helsearbeid Døgnenheten Tana - st. ref. 2221655721. Dok.dato: 02.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.06.2014 nnhold: Utlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Miljøterapeut med videreutdanning i

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082013-29082013. Helse Sør-Øst RI-IF 06092013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 29082013-29082013. Helse Sør-Øst RI-IF 06092013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 06092013 Offentlig journal Periode: 29082013-29082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00390-62 Dok.dato: 28082013 Jour.dato:

Detaljer

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 24.09.2015 Ny asient- og brukerombudet - Svar

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2016. Dok.dato: 29.04.2016

Dok.dato: 29.04.2016. Dok.dato: 29.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2016-2.5.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2016 Offentlig søkerliste Tilsettingssak - psykiatrisk sykepleier Akutteam - Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsopplysninger. Innhenting av personalopplysninger - ***** ***** 2014/1822-2 12757/2014 31.07.2014 22.08.2014.

Offentlig journal. Lønnsopplysninger. Innhenting av personalopplysninger - ***** ***** 2014/1822-2 12757/2014 31.07.2014 22.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2014 Lønnsopplysninger nnhenting av personalopplysninger - ***** ***** 2014/1822-2 12757/2014 31.07.2014 nntatt offentlighet:

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Journaldato: 5.1.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 08.10.2014.

Journaldato: 5.1.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 08.10.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.1.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.01.2015 Konsekvenser av Helse Nord RHFs KT-investeringer

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer