FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Rapport generert: Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale tjenester U 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 311 Invitasjon til å sitte i referansegruppe - HTAi 2015 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester FAGAVD/SIS U 2010/ / ADMDIR/FIHH Gro Jamtvedt 314 Samarbeidsmøte 19. august Innkalling FAGAVD/HHH Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 ADMAVD/KP 1

2 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak Orienteringssaker - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP 2

3 Styresak Eventuelt - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 Observatør fra RBU ADMAVD/KP Styresak /4 Årsplan 2015 for styret i - Styret - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Styret i 012 observatør fra RBU ADMAVD/KP Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget Innkalling Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / FAGAVD/HHH RBU-AUs medlemmer og 012 varamedlemmer FAGAVD/HHH 3

4 Bekreftelse på mottatt aksept av tildelt 100 % avtalehjemmel øyesykdommer i Lakselv/Karasjok 100 % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Lakselv - Karasjok - Avtalespesialister - st. ref. øyesykdommer - 1/2014 U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Spesialist i øyesykdommer David Simonsen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr David Simonsen Individuell avtale til utfylling og øvrig informasjon EIERAVD/LHL 100 % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer - Lakselv - Karasjok - Avtalespesialister - st. ref. øyesykdommer - 1/2014 U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Svar ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak - ***** ***** ***** EIERAVD/LHL U 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 434 ***** FAGAVD/SIS 4

5 Tilleggsopplysninger til søknad om godkjenning som gruppe 1 bryst- og endokrinkirurgi. Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord 2014 U 2014/ / FAGAVD/GT Universitetssykehuset Nord-Norge 550 Tromsø FAGAVD/SIS Tilleggsopplysninger til søknad om godkjenning som gruppe 1 bryst- og endokrinkirurgi. Godkjenning av utdanningsinstitusjoner i Helse Nord 2014 U 2014/ / FAGAVD/GT Universitetssykehuset Nord-Norge 550 Tromsø Pasientsak ***** ***** ***** ***** FAGAVD/SIS U 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 434 ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** FAGAVD/SIS U 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 434 ***** FAGAVD/SIS 5

6 Påminnelse - Nasjonal helseberedskapskonferanse - Påmeldingsfrist 15. august 2014 Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Helsedirektoratet 274 ADMDIR/OL Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2014/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 322 ***** FAGAVD/KT LIS 1507 Onkologipreparater - Avtale klar for signering Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS I 2014/ / EIERAVD/FE Sykehusapotekene HF 370 FAGAVD/GT Tilbakemelding fra Helgelandssykehuset HF - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift - og forslag til læreplan i portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høring - Forlag om opprettelse av portørfaget Vg3 - Opplæring i bedrift og forslag til læreplan for portørfaget I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Helgelandssykehuset HF 6

7 Kvalitetsrapport juli 2014 Kvalitetsindikatorer TSB I 2014/ / FAGAVD/FIN Sigma Nord AS 33 FAGAVD/FIN Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann- og strømforsyning I 2014/ / ADMDIR/OL UO Offlv Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/OL Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann- og strømforsyning U 2014/ / ADMDIR/OL UO Offlv Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/OL Regional handlingsplan for diabetes Drøftingsnotat 19. august 2014 Høring - Regional handlingsplan for diabetes U 2013/ / FAGAVD/KT KTV/KVO i 321 ADMAVD/KP 7

8 Forespørsel om jobb - Forespørsler om stillinger I 2010/ / ADMAVD/HI 211 EIERAVD/ESO Medlemmer til revisjon av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Hjerneslagbehandling U 2010/ / FAGAVD/KT Helgelandssykehuset 012 NLSH Postmottak Finnmarkssykehuset Sykehusapotek UNN FAGAVD/KT Invitasjon til KS-seminar om bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser/rusproblemer og betydelige adferdsutfordringer Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP TE FAGAVD/FIN KS Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon 8

9 Signert prolongeringskontrakt mellom Helse Nord og HINAS - Rammeavtale IT-utstyr I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE Helseforetakenes Innkjøpsservice Aktivitets- og ventelistedata - Produksjon og status juli 2014 Feiringklinikken AS - Leveranse av spesialisthelsetjenester I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL LHL-klinikkene Feiring Miljøgiftlaboratoriet ved UNN-Tromsø 7- Driftsstøtte Samarbeidsorgan mellom og Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland I 2012/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN Jan Brox Fylkesmannen i Nordland sin oppvekstkonferanse i Bodø september 2014 Møter - Seminarer - Konferanser - Invitasjoner - Kongresser og utstillinger 2014 I 2014/ / ADMAVD/KP Fylkesmannen i Nordland 274 ADMDIR/HAA 9

10 Praktiserende spesialist øre-nese-halssykdommer Erik Zadig - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Vesterålen ØNH - Klinikk AS Signert og stemplet prolongeringskontrakt ***** ***** ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale IT-utstyr U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Psykolog Anne Grete Andersen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anne Grete Andersen Psykolog Anne Grete Andersen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anne Grete Andersen 10

11 Psykolog Anne Grete Andersen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Anne Grete Andersen Søknad på 30 % avtalehjemmel på Myre Tilsettingssak - Ledig 30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre - samlokalisert med dr. Erik Zadig Avtalespesialister - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/LHL Kommentarer til søknad på driftsavtale Øre Nese Hals 30 % på Myre. Tilsettingssak - Ledig 30 % avtalehjemmel for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre - samlokalisert med dr. Erik Zadig Avtalespesialister - st. ref I 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr EIERAVD/LHL Vedtak om utbetaling for N.K.S. Kløveråsen AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 11

12 Klinisk forskning på Kreftregisterdata Forskning - Generelt I 2014/ / FAGAVD/TKN Kreftregisteret 520 FAGAVD/RSU Arbeidstilsynet - Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - Relevans for Helseforetakene Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene I 2014/ / EIERAVD/KL Arbeidsgiverforeningen SPEKTER 008 EIERAVD/AFM Forhandlinger Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Svar angående forhandlinger Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** 12

13 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Informasjon om forhandlingsmøter Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Bekreftet mottatt - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Bekreftet mottatt informasjon om forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 24 annet ledd TE 13

14 Kliniske IKT systemer - Generelt U 2010/ / EIERAVD/BN P Offlv 23 første ledd 045 KTV/KVO i Miljøgiftlaboratoriet ved UNN-Tromsø 7-driftsstøtte ADMAVD/KP Samarbeidsorgan mellom og Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland U 2012/ / FAGAVD/TKN Brox Jan 506 FAGAVD/TKN Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

15 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

16 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd

17 Svar på høring - Universitetssykehuset Nord-Norge - Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høring - Kryssløp fra Vg1 Helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør I 2014/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/LG Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Svar på høring - Universitetssykehuset Nord-Norge - Opprettelse av portørfaget i VG3 Høring - Forlag om opprettelse av portørfaget Vg3 - Opplæring i bedrift og forslag til læreplan for portørfaget I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Svar på høring - Helgelandssykehuset - Kryssløp fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør Høring - Kryssløp fra Vg1 Helse- og oppvekstfag til Vg2 aktivitør I 2014/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/LG Helgelandssykehuset HF Invitasjon til sivilt - militært kontaktmøte august 2014 Sivil - Militært kontaktmøter I 2014/ / ADMDIR/OL Fylkesmannen i Finnmark 004 ADMDIR/OL 17

18 Program - sivilt - militært kontaktmøte 2014 Sivil - Militært kontaktmøter I 2014/ / ADMDIR/OL Fylkesmannen i Finnmark 004 ADMDIR/OL Spørsmål til kravspesifikasjonen i anbudet Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset HF - Området Evenes klasse A I 2014/ / TE Harstad Taxisentral AS Prosjekt VAKe Helse Nord - Rapport 1. juli 2014 Akuttmedisinsk koordineringssentral AMK I 2010/ / FAGAVD/TEL007 Nasjonalt senter for samhandling og 325 ADMDIR/OL telemedisin Bekreftet ekstra forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** 18

19 Ekstra forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** Spesialist i indremedisin/kardiologi Egil Utsi - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Egil Utsi Oppnevnelse av representanter fra foretakene til regional arbeidsgruppe Seniorpolitikk i Helse Nord - Finnmarkssykehuset HF Nettverk - Organisasjon - Personalpolitikk I 2014/ / EIERAVD/KL Finnmarkssykehuset 271 EIERAVD/AFM Forstudie for metode og verktøy for kompetanseledelse - Forslag til deltakere Forstudie for metodikk og verktøy for kompetanseledelse i Helse Nord I 2014/ / EIERAVD/TSK Finnmarkssykehuset 273 EIERAVD/TSK 19

20 Vikartjenester merkantil - Presisering angående oppnevnelse av deltakere til prosjektgruppen HINAS - Rammeavtale vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ Finnmarkssykehuset HF 219 EIERAVD/HAAE Bekreftet forhandlingsmøte - Rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Bekreftet forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** 20

21 Bekreftet forhandlingsmøte - Rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Bekreftet forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** Pasientsak - ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/SIS PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/SIS ***** Bekreftet forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE ***** 21

22 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd 327 ***** Forespørsel fra Fagrådet for nyremedisin - Innkjøp av Nephrobase Regionalt fagråd for nyremedisin I 2013/ / FAGAVD/RSP Fagrådet for nyremedisin 012 FAGAVD/SIS Forespørsel fra Fagrådet for nyremedisin - Tilbakemelding Regionalt fagråd for nyremedisin U 2013/ / FAGAVD/RSP Fagrådet for nyremedisin 012 Forespørsel fra Fagrådet for nyremedisin Regionalt fagråd for nyremedisin FAGAVD/GT I 2013/ / FAGAVD/RSP Fagrådet for nyremedisin 012 FAGAVD/GT 22

23 Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte I 2014/ / ADMAVD/KP Helse- og omsorgsdepartementet 232 ADMAVD/KP Purring - Rapportering av samarbeidsmidler 2013 Høgskolesamarbeidet I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Høgskolen i Narvik Pasientsak ***** ***** ***** ***** I 2014/ / FAGAVD/RSP PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 479 ***** Presisering av oppdrag Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet 2014 FAGAVD/RSP I 2014/ / EIERAVD/BN Helse- og omsorgsdepartementet 000 EIERAVD/BN 23

24 Bekreftelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Teknisk konsulenttjenester Delområder - Elektrotekniske - VVS og andre tekniske tjenester U 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd 045 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilleggsinformasjon - Pasientreiser landeveis Helse Nord i Universitetssykehuset Nord Norge HF Pasientreiser landeveis i Universitetssykehuset HF - Området Evenes klasse A U 2014/ / UO Offlv 23 tredje ledd 474 Ebola - Anbefalinger Smittevern I 2013/ / FAGAVD/HHH 004 FAGAVD/GT Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset 24

25 Ebola - Anbefalinger - Oversendelse av utarbeidet anbefalinger for UNN vedrørende mistenkt Ebolasmitte Smittevern U 2013/ / FAGAVD/HHH Harald Gunnar Sunde 004 Fred A Mürer Anne Kristine Fagerheim Einar Bugge Margaret Aarag Antonsen Jørgen Hansen Bjørn Haug FAGAVD/GT RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / FAGAVD/HHH 012 RBU-AUs medlemmer og varamedlemmer RBU-AU-sak Eventuelt Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 FAGAVD/HHH U 2013/ / FAGAVD/HHH RBU-AUs medlemmer og 012 varamedlemmer FAGAVD/HHH 25

26 Rapport samarbeidsmidler Høgskolesamarbeidet I 2014/ / FAGAVD/LG TE FAGAVD/LG Høgskolen i Harstad Revmatologi Helgelandssykehuset HF Regionalt utdanningsprogram i revmatologi U 2013/ / FAGAVD/SIS Helgelandssykehuset HF v/fred 321 Mürer Innsynsbegjæring - NRK Nordland Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 FAGAVD/SIS I 2014/ / ADMAVD/ØH TE ADMAVD/ØH NRK Nordland Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 26

27 Bekreftet ekstra forhandlingsmøte - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Krav om samarbeidsavtaler *********************** Sikring av *************************************** I 2014/ / ADMDIR/OL UO Offlv Helse- og omsorgsdepartementet ADMDIR/OL Multisenterstudie ME - Henvendelse fra Norges ME-forening ME - Kronisk tretthetssyndrom I 2010/ / FAGAVD/AR TE FAGAVD/TKN Helse- og omsorgsdepartementet Invitasjon til rundbordskonferanse - Helseforetakenes avdelinger for arbeids- og miljømedisin og kommunenes miljørettede helsevern Miljørettede helsevern I 2014/ / FAGAVD/GT Helsedirektoratet 301 FAGAVD/KT 27

28 Svar på innsynskrav 2014/ Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 ADMAVD/ØH Nasjonale avtale - renhold og kjøkkenrenhold - Endring HINAS - Rammeavtale renholdsprodukter I 2011/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF UO Offlv 13 første ledd TE FAGAVD/SIS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF UO Offlv 13 første ledd TE FAGAVD/SIS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 28

29 Nasjonale avtale - sprøyter og kanyler - endring HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Nasjonale avtale - inkontinens - endring HINAS - Rammeavtale Inkontinensmateriell I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF UO Offlv 13 første ledd TE FAGAVD/SIS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Prosjektgruppa miljø RHF, IKT og SKDE - Notat fra møte 11. august 2014 Miljø og klima - Møteinnkalling og notater U 2012/ / EIERAVD/AEL Møtedeltakere 301 Hege Ingvaldsen EIERAVD/AEL 29

30 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** FAGAVD/SIS 30

31 Evaluering av forskningssatsingen fra Helse Nord Signert avtale **************** - Evaluering av forskningssatsingen fra I 2014/ / TE ***************** Kunnskapssenteret: PasOpp Inneliggende Somatikk 2014 Kartlegging av pasienterfaringer I 2011/ / FAGAVD/IMF TE FAGAVD/SIS Kunnskapssentret PasOpp 2014 Kartlegging av pasienterfaringer U 2011/ / FAGAVD/IMF Kontaktpersoner for Pasopp i 404 PasOpp 2014 Helseforetakene i Helse Nord Kartlegging av pasienterfaringer FAGAVD/SIS U 2011/ / FAGAVD/IMF Kunnskapssenteret 404 FAGAVD/SIS 31

32 Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** ***** Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice Bekreftet ekstra forhandlingsmøte Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / UO Offlv 23 tredje ledd TE Rammeavtale for leveranse av multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice Spørsmål angående søknad om behandling i utlandet Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 ***** FAGAVD/SIS 32

33 Rammeavtale for leveranse av Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** Rammeavtale - Multifunksjonsmaskiner ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice Rammeavtale for leveranse av Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** ***** Rammeavtale Multifunksjonsmaskiner ***** ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice Rammeavtale for leveranse av Multifunksjonsmaskiner mellom og ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rammeavtale Mulitfunksjonsmaskiner ***** ***** ***** I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice Prosedyrebestemmelser med tilhørende vedlegg - Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet 18. juli 2014 U 2014/ / FAGAVD/AO UO Offlv 23 tredje ledd

34 Tilleggsopplysninger - Kjøp av TSB - Spørsmål og svar Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet 18. juli 2014 U 2014/ / FAGAVD/AO UO Offlv 23 tredje ledd 339 LAMU - innkalling 11. juni 2014 Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - U 2010/ / ADMAVD/IVB LAMU -, medlemmer 012 LAMU - referat 11. juni 2014 Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU - ADMAVD/HI U 2010/ / ADMAVD/IVB LAMU -, medlemmer 012 Utlysning - WebCruiter annonse ADMAVD/HI Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø U 2014/ / ADMAVD/HI Avtalespesialister 212 ADMAVD/HI 34

35 Invitasjon til arbeidsmøte for overordnet kartlegging av behov for standardiserte terminologier og kodeverk i helsesektoren Kartlegging av behov for standardiserte terminologier og kodeverk i helsesektoren I 2014/ / EIERAVD/BN Helsedirektoratet 013 EIERAVD/BN Invitasjon statusmøte - System for innføring av nye metoder Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - Bestillerforum I 2010/ / FAGAVD/TKN Helse- og omsorgsdepartementet 314 FAGAVD/RBR Invitasjon til møte om strategiprosess Luftambulansetjenesten ANS - Tilbakemelding Luftambulansen - Organisatoriske og faglige forhold I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Anders Åvall 325 FAGAVD/[Ufordelt] Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO 35

36 Barents Rescue Nasjonalt oppstartmøte og informasjon om Initial Planning Conference Barents Rescue 2015 I 2014/ / ADMDIR/OL Direktoratet for samfunnssikkerhet og 004 ADMDIR/OL beredskap Virksomhetsrapport juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Finnmarkssykehuset HF 131 EIERAVD/EB Virksomhetsrapport, kvalitet og øbak juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Helgelandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS Driftsrapport juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/ABS 36

37 Driftsrapport juli Korrigert Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Nordlandssykehuset HF 131 EIERAVD/EB Rapportering pr juli 2014 Virksomhetsrapportering 2014 I 2013/ / EIERAVD/EB Universitetssykehuset Nord-Norge 131 EIERAVD/EB Tromsø Svar på innsynskrav 2014/ Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / ADMAVD/ØH NRK Nordland 000 Årsregnskap 2013 Viken senter for psykiatri og sjelesorg ADMAVD/ØH I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Viken Senter for psykiatri og sjelesorg 37

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.2014 Journaldato: 13.11.2014-19.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 08.07.2015 Svar vedrørende tidlig bruk av nødnett

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer