Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger nnkalling til møte i Brukerutvalget Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF / / ADR_STAB/RE 402 Mottaker Brukerutvalget i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF ADR_STAB/RE NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MR/MS4 SK 432 ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning Referat fra møte NN Brukerutvalg Brukerutvalget RHF /eksterne / / ADR_STAB/RE 402 ADR_STAB/RE TE niversitetssykehuset Nord-Norge HF - Brukerutvalget Side: 1 av 16

2 Krav til dokumentasjon av avsetning for tariffestet utdanningspermisjon Avsetning for overlegepermisjoner 2010/ / ADR_STAB/TAL 214 ADR_STAB/TAL Helse Nord RHF ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse - Nasjonal Faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Nasjonal Faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging - ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse 2014/ / B_MR/JE 331 B_MR/JE niversitetssykehuset Nord-Norge HF nntektsmodell - deltakere til prosjekt og styringsgruppe Regional inntektsmodell for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige TSB 2014/ / ADR_STAB/TAL 123 ADR_STAB/TAL Helse Nord RHF urring databehandleravtaler - reviderte bilag til signering Databehandleravtaler pasientreiser 2010/ / ASRES/ASM 416 ASRES/ASM asientreiser - Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Side: 2 av 16

3 Referat fra møte Sykehusapotek Nord Brukerutvalg Brukerutvalget RHF /eksterne / /2014 ADR_STAB/RE 402 ADR_STAB/RE TE Sykehusapotek Nord HF Styreseminar i Helse Nord, den 25-26MAR informasjon Foretaksmøter / Styreseminar / Samarbeidsmøter / /2014 ADR_STAB/MK 012 ADR_STAB/MK Helse Nord RHF Høring - Kan Es mobilitetsverktøy brukes for godkjenning av kompetanse? Høring - Kan Es mobilitetsverktøy brukes for godkjenning av kompetanse? 2014/ / O/TEN 008 O/TEN Helse Nord RHF Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak 2014/ / ADR_STAB/A 024 ADR_STAB/A Helsedirektoratet Side: 3 av 16

4 asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MED.OMR_MSJ/TS 423 MED.OMR_MSJ/TS TE Codan Forsikring NF asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MSJ/BRO 423 KR.OMR_MSJ/BRO Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Avtale mellom Vefsn kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen ang. kjøp av jordmortjeneste 2015 Avtale - Jordmortjenester MSJ 2009/ / KR.OMR_MSJ/BRO AK Offl 23 første ledd 305 Mottaker Vefsn kommune Helgelandssykehuset HF KR.OMR_MSJ/BRO Vedr. salg av eiendommen Nermovegen 3, gnr. 103, bnr. 1491, i Vefsn kommune Salg av Nermoveien 3 - MSJ 2014/ / S_MSJ/BKJ 038 S_MSJ/BKJ Eiendomsmegleren Helgeland Side: 4 av 16

5 Finansiering av biologiske legemidler og kreftmedikamenter - anmodning om friske midler i konsolidert budsjett. Kopi av brev fra NN til Helse Nord Biologiske legemidler 2009/ / ADR_STAB/FAM 152 ADR_STAB/FAM niversitetssykehuset Nord-Norge HF NE 2014/027 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Mottaker Norsk asientskadeerstatning Helgelandssykehuset HF ADM_MR/TEB NE 2014/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Mottaker Norsk asientskadeerstatning Helgelandssykehuset HF ADM_MR/TEB NE 2014/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Mottaker Norsk asientskadeerstatning Helgelandssykehuset HF ADM_MR/TEB Side: 5 av 16

6 Hold av dagen 19. mars nformerte valg ved MS behandling & betydning av langtidsdata nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2014/ / ADR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MSJ/TS TE Cegedim Norway AS Oppsigelse av avtale vedrørende tilknytning til nødalarmeringssentral 110 Helgeland Nødalarmeringssentral 110 Helgeland 2014/ /2014 ET/BHA 004 ET/BHA Rana kommune - Brann- og redningstjenesten i Rana Angående representasjon fra kommuner i felles gruppe med HF Nødnett Helgeland 2014/ /2014 AMKOMR/AF 325 Mottaker Kommuene på Helgeland m.fl Helgelandssykehuset HF AMKOMR/AF asientsak - Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MED.OMR_MSJ/TS 423 Mottaker Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Helgelandssykehuset HF MED.OMR_MSJ/TS Side: 6 av 16

7 Anmeldelse av skade på eiendom Helgelandssykehuset Sandnessjøen Anmeldte forhold/tyveri ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 ADM_SSJ/KG 393 Mottaker Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor Helgelandssykehuset HF ADM_SSJ/KG Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MED.OMR_MR/OJ Offl 13 første ledd 403 MED.OMR_MR/OJ Rana kommune - Barneverntjenesten tkast til internrevisjonsrapport - Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord nternrevisjon Helse Nord RHF - Strykninger av planlagte operasjoner 2014/ /2014 ADR_STAB/SF Offl 14, 1. ledd 024 ADR_STAB/SF Helse Nord RHF Tilsynssak - Svar vedr. innhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 KR.OMR_MR/MS4 439 Mottaker Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Helgelandssykehuset HF ADM_MR/TEB Side: 7 av 16

8 nvitasjon til deltakelse i pilotprosjekt: Kvalitetsstandarder og kvalitetsnettverk for akuttavdelinger og akutteam i psykisk helsevern barn og unge ilotprosjekt: Kvalitetsstandarder og kvalitetsnettverk for akuttavdelinger og akutteam i psykisk helsevern barn og unge 2014/ /2014 DØGNAVD_MR/OKT 331 DØGNAVD_MR/OKT Akershus universitetssykehus - sykisk helsevern - FO Oppdatert informasjon om elektronisk innrapportering til Kreftregisteret Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste 2014/ /2014 ADR_STAB/FAM 045 ADR_STAB/FAM Kreftregisteret Forslag til nye retningslinjer for kommunikasjon og veileder for destinasjon/overflytting av alvorlig skadde pasienter Høring - Retningslinjer for kommunikasjon og veileder for destinasjon/overflytting av alvorlig skadde pasienter 2014/ /2014 ADR_STAB/A 008 ADR_STAB/A Helse Nord RHF Side: 8 av 16

9 nformasjon om egenbetaling og ikraftsetting av regelverk - Lov om rituell omskjæring av gutter nformasjon om egenbetaling og ikraftsetting av regelverk - Lov om rituell omskjæring av gutter 2014/ /2014 ADR_STAB/FAM 321 ADR_STAB/A Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til HOD vdr forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF / /2014 ADR_STAB/RE 402 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet Helgelandssykehuset HF ADR_STAB/RE nvitasjon om å delta i en studie for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne Akuttnettverk psykisk helsevern 2012/ /2014 SY_MR/SF1 016 DØGNAVD_MR/OKT Akershus niversitetssykehus AS Fo tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Autorisert sykepleier Medisinsk sengepost MiR - st. ref / / Mottaker Medisinsk sengepost MiR Side: 9 av 16

10 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog Ambulant akutteam sykisk helsevern Brønnøysund - st. ref / /2014 Mottaker Omr. sykisk helse Sandnessjøen tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Lege i Spesialisering - vikariat Medisinske leger Mo i Rana - st. ref / /2014 Mottaker Med.leger MiR tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Sykepleier Kirurgisk sengepost MiR - st. ref / /2014 Mottaker Kirurgisk sengepost MiR tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF - st. ref / /2014 Side: 10 av 16

11 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Knut Magne Ekerhovd 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Nils Hendrik Gerhard Richter 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Lars Harald William Engseth 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Sofia Natalia Zimbru Side: 11 av 16

12 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Ahmed Kamal Ahmed Søknad og CV - Seksjonsoverlege Øre-Nese-Hals - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Seksjonsoverlege Øre-Nese-Hals Kir.leger Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE lrike Sylvia ester 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Anub Mathew Thomas 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Said Al-Said Side: 12 av 16

13 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Anders Sigurd G Bjellånes 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Claudia Szczepanski Søknad og CV - Seksjonsoverlege Anestesi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Seksjonsoverlege Anestesileger Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Frank Wesling 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Karine Haug Dahl Side: 13 av 16

14 NE 2014/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 ADM_MR/TEB 423 ADM_MR/TEB B 3 Norsk asientskadeerstatning asient- og brukerombudet - urring ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MED.OMR_SSJ/AMB SK 435 ADM_MR/TEB B 5 asient- og brukerombudet i Nordland nnsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret Årsregnskap 2013 Helgelandssykehuset HF 2014/ /2014 ØKONOM/AHE 133 ØKONOM/AHE Regnskapsregisteret-Altinn asientsak - Sak til lokal avklaring ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 MEDLEG_SSJ/ELBE 433 MEDLEG_SSJ/ELBE Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Side: 14 av 16

15 NE 2014/ Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MEDLEG_SSJ/ELBE SK 432 MEDLEG_SSJ/ELBE Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2014 KRLEG_SSJ/AR 423 KRLEG_SSJ/AR Norsk asientskadeerstatning Bekreftelse på anmeldt forhold ***** ***** ***** ***** ***** Anmeldte forhold/tyveri ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2014 ADM_SSJ/KG 393 ADM_SSJ/KG Helgeland olitidistrikt tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / Mottaker ØNH pol. Ssj Side: 15 av 16

16 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Avdelingsleder Fødestue Mosjøen - st. ref / / Mottaker Fødestue Msj tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Forløpskoordinatorer Mo i Rana Helgelandssykehuset HF - st. ref / / tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Forløpskoordinatorer Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF - st. ref / / tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Forløpskoordinatorer Mosjøen Helgelandssykehuset HF - st. ref / / Side: 16 av 16

Journaldato: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.01.

Journaldato: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 10.02.2015 nnhold: Svar på klage ***** *****

Detaljer

Journaldato: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 17.10.

Journaldato: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 31.10.2014 Svar vedrørende samhandlingshendelse SSJ

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Journaldato: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 07.04.

Journaldato: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 07.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 15.07.2015 Samhandlingshendelse MR med. avd.

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06.

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 21.08.2015 Samhandlinghendelse ut - Klage på

Detaljer

Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08.

Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 13.08.2015 nnhold: Tilsynssak - Svar vedr. forespørsel

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 05.09.

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.09.2014 nnhold: NE 2014/04896 asientsak -

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. brukerrepresentanter. Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2014 2014/135-16 2863/2014 25.04.2014 28.04.

Offentlig journal. Vedr. brukerrepresentanter. Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2014 2014/135-16 2863/2014 25.04.2014 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.05.2014 nnhold: Vedr. brukerrepresentanter Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF

Detaljer

Journaldato: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 24.09.

Journaldato: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 24.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 16.03.2015 nnhold: Svar etter tilsyn i Mo i Rana

Detaljer

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 08.07.2015 Svar vedrørende tidlig bruk av nødnett

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.06.2015 Orientering om tilbud til CFS/ME Helgelandssykehuset

Detaljer

Dok.dato: 08.05.2014. Klassering: MED.OMR_SSJ/CEI001. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 04.07.2014.

Dok.dato: 08.05.2014. Klassering: MED.OMR_SSJ/CEI001. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 04.07.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.08.2014 Svar vedrørende samhandlingshendelse SSJ medisinsk avd - mangelfull informasjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Journaldato: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 27.02.2015 nnhold: Vedr. anmeldelse ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Ny klage - Utskriving av resept for legemidler ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** 2014/565-2 3521/2014 27.05.

Offentlig journal. Ny klage - Utskriving av resept for legemidler ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** 2014/565-2 3521/2014 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2014-1.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.06.2014 Ny klage - tskriving av resept for legemidler ***** ***** ***** asientsak

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 21.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.11.

Journaldato: 21.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 25.11.2014 nnhold: Oversendelse av journaldokumenter-

Detaljer

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 10.12.2014 Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF 2014 2014/4-80 30047/2014

Detaljer

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.09.2013 nnhold: Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.07.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.07.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.7.2014, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.07.2014 nnhold: Svar på anmodning om helseopplysninger- ***** *****

Detaljer

Journaldato: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 12.08.2015.

Journaldato: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 12.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 17.08.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - *****

Detaljer

Journaldato: 9.2.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.02.

Journaldato: 9.2.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 06.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 11.02.2015 nnhold: Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer