Offentlig journal. Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel. Samhandlingshendelse - med. avd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel. Samhandlingshendelse - med. avd."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <> nnhold: Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel Samhandlingshendelse - med. avd. SSJ 2012/ / MED.OMR_SSJ/SAH 436 MED.OMR_SSJ/SAH Avsender Alstadhaug kommune, Pleie og omsorgssektoren nnhold: Ny NPE 2012/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / AKTT.OMR_MR/AP ADM_MR/RSV nnhold: Juridiske spørsmål Kontrollkommisjonen for Helgeland 2011/ / PSY_MSJ/BNX 016 PSY_MR/SF1 Avsender Kontrollkommisjonen for Helgeland Side: 1 av 13

2 nnhold: Ny klage faktura ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** 2012/ / KR.OMR_MSJ/BRO KR.OMR_MSJ/BRO Avsender ***** nnhold: Automatisk trafikkontroll 2011/ XV Automatisk trafikkontroll 2011/ / / AKTT.OMR_SSJ/OMR AKTT.OMR_SSJ/OMR Avsender Nord-Trøndelag politidisdrikt nnhold: GLP-1 in combination with basal insulin - the way forward nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2011/ / ADR_STAB/FAM 274 RTG.OMR_MR/OJP TO Avsender Cegedim Norway AS nnhold: NPE 2012/ Svar på forespørsel om uttalelse ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 PSY_MR/SF1 431 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Avsender Helgelandssykehuset HF PSY_MR/OKT Side: 2 av 13

3 nnhold: Kontrakt for bårebil Bårebiler 2009/ /2012 AMB/L AK Offvl 23 første ledd 057 Mottaker Roy Vollen Avsender Helgelandssykehuset HF AMB/L nnhold: Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 26NOV protokoll Brukerutvalget / /2012 ADR_STAB/RE 402 ADR_STAB/RE Avsender Helse Nord RHF nnhold: HPV-test brukt i sekundærscreening ved masseundersøkelse av livmorhalskreft HPV-test i sekundærscreening 2011/ /2012 ADR_STAB/FAM 008 ADR_STAB/FAM Avsender Statens Helsetilsyn nnhold: Avregningsutvalgets årsrapport 2012 SF 2009/2010/2011 / / / ADR_STAB/ES 123 ADR_STAB/ES Avsender Helsedirektoratet Side: 3 av 13

4 nnhold: Ny NPE 2012/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / KR.OMR_MR/MS4 ADM_MR/RSV nnhold: Tilsynssak - Svar vedr. tilsynssak Helgelandssykehuset Sandnessjøen ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / MED.OMR_SSJ/DST 439 Mottaker Fylkesmannen i Nordland Avsender Helgelandssykehuset HF MED.OMR_SSJ/DST nnhold: Effektivitet i sykehus - spørreskjemaundersøkelse Riksrevisjonen - Effektivitet i sykehus - spørreskjemaundersøkelse 2012/ / ADR_STAB/FAM Offvl ADR_STAB/FAM Avsender Riksrevisjonen nnhold: NPE 2011/ Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / KR.OMR_SSJ/JK KR.OMR_SSJ/JK TE Side: 4 av 13

5 nnhold: Spesialistundersøkelse/journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / KR.OMR_SSJ/J 423 KR.OMR_SSJ/J Avsender Tryg Forsikring nnhold: Tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft - Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen Tilsyn/revisjon - Fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft 2012/ / KR.OMR_SSJ/MHE 024 KR.OMR_SSJ/MHE B 9 Avsender Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga nnhold: Forespørsel om journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / KR.OMR_MSJ/BRO 423 KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: Bekymringsmelding ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 PSY_MR/JPE 331 Mottaker Rana Kommune, Barneverntjeneste Avsender Helgelandssykehuset HF PSY_MR/JPE Side: 5 av 13

6 nnhold: NPE 2012/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AKTT.OMR_MR/AP ADM_MR/RSV nnhold: nnbydelse til utdannings- og yrkesmesse ved Sandnessjøen vgs Yrkesmesser 2011/ / ADM_MSJ/VAB 59 ADM_SSJ/RKA Avsender Sandnessjøen videregående skole nnhold: Pasientskadenemda - Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV Avsender Pasientskadenemnda nnhold: Ny Pasient- og brukerombud - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 KR.OMR_MSJ/BRO 435 KR.OMR_MSJ/BRO Avsender Pasient- og brukerombudet i Nordland Side: 6 av 13

7 nnhold: Pasientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / PSY_MR/SF1 431 ADM_MR/RSV Avsender Spesialist i Psykiatri nnhold: Referat - Brukerutvalget NN HF Brukerutvalget / /2012 ADR_STAB/RE 402 ADR_STAB/RE Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ nnhold: Notat miljønettverk Regionalt Miljønettverk Helse Nord 2012/ /2012 S_MSJ/BKJ 013 S_MSJ/BKJ Avsender Helse Nord RHF Side: 7 av 13

8 nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ nnhold: Videreføring av avtaler Bårebiler 2009/ /2012 AMB/L AK Offvl 23 første ledd 057 Mottaker Tron Arne Larsen Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Avsender Bjarne Olsen Leif Arne Andreassen Eva Engen Asgeir Vesterheim Helgelandssykehuset HF AMB/L Side: 8 av 13

9 nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ nnhold: Vedr. bekreftelse fra elektroentreprenør, anleggsnr / /2012 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ Side: 9 av 13

10 nnhold: Møteinnkalling miljø og eiendom Regionalt Miljønettverk Helse Nord 2012/ /2012 S_MSJ/BKJ 013 S_MSJ/BKJ Avsender Helse Nord RHF nnhold: Oppfølging av internrevisjonsrapport 15/09 - med vedlegg Offentlige anskaffelser 2009/ /2012 ADR_STAB/TAL 024 ADR_STAB/TAL Avsender Helse Nord RHF nnhold: Statens helsetilsyn sin rapport om sårbarhet i medisinsk og helsefaglig forskning Forskningsstrategi i Helse Nord / /2012 ADR_STAB/FAM 500 ADR_STAB/FAM Avsender Statens Helsetilsyn nnhold: Behandlingshjelpemidler - oppfølging av NO 2010:5 Høring - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud 2010/ /2012 ADR_STAB/FAM 493 ADR_STAB/FAM Avsender Helse Nord RHF Side: 10 av 13

11 nnhold: Ny klage - Kopi av brev til Pasient- og brukerombud vedr. utredning og oppfølging hos hudlege ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/ / KR.OMR_MSJ/BRO 433 KR.OMR_MSJ/BRO TO Avsender ***** nnhold: NPE 2012/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AKTT.OMR_MR/AP ADM_MR/RSV nnhold: Pasientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ADM_MR/RSV 423 ADM_MR/RSV Avsender LO Juridisk kontor Region Midt-Norge nnhold: Pasientskadenemda - Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV TO Avsender Pasientskadenemnda Side: 11 av 13

12 nnhold: Vedr. databehandleravtale mellom helseforetaket og FKS, Helse Nord RHF Prosjekt FKS - felles innføring av kliniske systemer 2009/ /2012 ADR_STAB/FAM 045 ADR_STAB/PMK B 9 Avsender Helse Nord FKS nnhold: Signert databehandleravtale FKS Prosjekt FKS - felles innføring av kliniske systemer 2009/ / ADR_STAB/FAM Mottaker Helse Nord FKS Avsender Helgelandssykehuset HF ADR_STAB/PMK nnhold: Rapport etter tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF Tilsyn/Revisjon - Blodbankvirksomhet ved HSYK HF Statens helsetilsyn 2012/ /2012 ADR_STAB/SF 352 ADR_STAB/SF Avsender Statens Helsetilsyn nnhold: Pasientskadenemda - Vedtak - ***** ***** ***** ***** 2009/ /2012 KR.OMR_MSJ/BRO KR.OMR_MSJ/BRO TO Avsender Pasientskadenemnda Side: 12 av 13

13 nnhold: Pasientskadenemda - Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2012 ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV Avsender Pasientskadenemnda nnhold: Forskningsprosjekt Nordnorsk Traumestudie - Forespørsel om innsyn i pasientjournaler Forskningsprosjekt - Nordnorsk Traumestudie for / / ADR_STAB/FAM 520 ADR_STAB/FAM Avsender niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: NPE 2012/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 AKTT.OMR_MR/AP 439 ADM_MR/RSV TO nnhold: NPE 2011/ Vedtak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV Side: 13 av 13

Offentlig journal. Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg. Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ 2012 2012/1089-7 8394/2012 22.10.2012 17.10.

Offentlig journal. Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg. Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ 2012 2012/1089-7 8394/2012 22.10.2012 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2012 nnhold: Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale med Rødøy kommune - beredskap og bruk av ambulansebåter. Ambulansebåttjeneste 2012 - avtaler med kommunene

Offentlig journal. Signert avtale med Rødøy kommune - beredskap og bruk av ambulansebåter. Ambulansebåttjeneste 2012 - avtaler med kommunene Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012-2.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.09.2012 nnhold: Signert avtale med Rødøy kommune - beredskap og bruk av ambulansebåter Ambulansebåttjeneste

Detaljer

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.09.2013 nnhold: Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06.

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 21.08.2015 Samhandlinghendelse ut - Klage på

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12.

Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 18.12.2014 nnkalling til møte i Brukerutvalget

Detaljer

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010.

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2010 nnhold: Sykehusbygg. ntervju torsdag 26. august

Detaljer

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011.

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som psykolog ved

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. brukerrepresentanter. Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2014 2014/135-16 2863/2014 25.04.2014 28.04.

Offentlig journal. Vedr. brukerrepresentanter. Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2014 2014/135-16 2863/2014 25.04.2014 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.05.2014 nnhold: Vedr. brukerrepresentanter Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.06.2015 Orientering om tilbud til CFS/ME Helgelandssykehuset

Detaljer

Journaldato: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 17.10.

Journaldato: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 31.10.2014 Svar vedrørende samhandlingshendelse SSJ

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. Brukerutvalget RHF /eksterne 2014

Offentlig journal. Svar vedrørende Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. Brukerutvalget RHF /eksterne 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 27.05.2014 nnhold: Svar vedrørende Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i

Detaljer

Journaldato: 13.09.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 13.09.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.09.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.09.2012 Svar på anmodning om opplysninger

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 05.09.

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.09.2014 nnhold: NE 2014/04896 asientsak -

Detaljer

Journaldato: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.01.

Journaldato: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 10.02.2015 nnhold: Svar på klage ***** *****

Detaljer

Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08.

Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 13.08.2015 nnhold: Tilsynssak - Svar vedr. forespørsel

Detaljer

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 08.07.2015 Svar vedrørende tidlig bruk av nødnett

Detaljer

Journaldato: 11.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.03.2013 Postgraduate training for

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011

Offentlig journal. Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon. Informasjon fra Departementene / Direktorat 2008/592-28 2269/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.06.2011 nnhold: Vedr. helsenorge.no og oppdatering av adresseinformasjon nformasjon fra Departementene / Direktorat

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 27.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.03.2014 Opprettelse av 8 nye studieplasser

Detaljer