Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/ /2010 MED.OMR_MSJ/TSP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/ / MED.OMR_MSJ/TSP 274 Mottaker Novo nordisk Skandinavia AS ADM_MSJ/JP Ad. Programforslag til tilsynsbesøk 8-10.mars slagbehandling Tilsyn med spesialisthelsetjenesten - slagbehandling Mosjøen 2010/ / MED.OMR_MSJ/TSP 302 Mottaker Statens Helsetilsyn Torbjørg Paulsen MED.OMR_MSJ/TSP nvitasjon til Nordic Psoriasis Debate nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ / FDR_STAB/FAM 274 KR.OMR_MSJ/BRO TO Janssen-Cilag Side: 1 av 17

2 Tilsynsrapport og varsel om pålegg Tilsyn/revisjon Kjøkken MR 2010/ / S_MR/VS S_MR/MBH Arbeidstilsynet Nord- Norge Henvendelse fra ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MED.OMR_SSJ/DST MED.OMR_SSJ/DST TE Helsetilsynet i Nordland NPE sak /01884 medisinsk vurdering NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV B 4 Norsk Pasientskadeerstatning NPE sak /01540 vedtak NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / KR.OMR_SSJ/JK ADM_MR/RSV TO Norsk Pasientskadeerstatning Side: 2 av 17

3 NPE sak /01028 NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV TO Norsk Pasientskadeerstatning (tkast) til programforslag - tilsynsbesøk Tilsyn med spesialisthelsetjenesten - slagbehandling Mosjøen 2010/ /2010 MED.OMR_MSJ/TSP 302 MED.OMR_MSJ/TSP TE Helsetilsynet i Nordland Oppsummering etter interimrevisjon 2009 Økonomi 2009/ / ØK/ADM/TAL 134 ØK/ADM/TAL Ernst&Young NPE sak /04052 Svar med CD NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ADM_MR/RSV Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning ADM_MR/RSV Side: 3 av 17

4 Skatteseddel - eiendomsskatt Eiendomsskatt 2009/ / / ØK/ADM/TAL 131 ØK/ADM/KST Vefsn kommune Skatteseddel - eiendomsskatt Eiendomsskatt 2009/ / / ØK/ADM/TAL 131 ØK/ADM/KST Vefsn kommune Skatteseddel - eiendomsskatt Eiendomsskatt 2009/ / / ØK/ADM/TAL 131 ØK/ADM/KST Vefsn kommune BMS inviterer til Påskemøte nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ / FDR_STAB/FAM 274 PSY_MR/SF1 Cegedim Norway AS Side: 4 av 17

5 Standardregnskap Æskulap 2009 Ambulansebåter / / AMB/L 325 AMB/L Lurøy kommune Medisinsk vurdering NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / KR.OMR_SSJ/JK KR.OMR_SSJ/JK Norsk Pasientskadeerstatning Anmeldelse Anmeldte forhold/tyveri 2010/ /2010 MED.OMR_MR/NHA Offlv 13 jf. Fvl Mottaker Helgelandssykehuset MED.OMR_MR/NHA nvitasjon Nord-Norsk Lungeforum nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ / FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MSJ/TSP TE Mottaker Fred Mürer FDR_STAB/FAM AstraZeneca Side: 5 av 17

6 Program for tilsyn ved - slagbehandling - medisinsk avdeling Mosjøen mars 2010 Tilsyn med spesialisthelsetjenesten - slagbehandling Mosjøen 2010/ /2010 MED.OMR_MSJ/TSP 302 MED.OMR_MSJ/TSP TE Helsetilsynet i Nordland Melding om tilsyn - Kampanje mot støy på arbeidsplassen 2010 Tilsyn/revisjon Kjøkken MR 2010/ / S_MR/VS S_MR/MBH Arbeidstilsynet Nord- Norge Oppsigelse databehandleravtale PRO Vedr. pasientreiser 2009/ /2010 PASRES/ASM 416 PASRES/ASM TE Pasientreiser ANS Kommentarer til fremdriftsplan for korrigering av avvik etter tilsyn med Blodbanken helgelandssykehuset Mosjøen Tilsyn/revisjon blodbank Mosjøen 2009/ /2010 ADM_MSJ/JP 302 MED.OMR_MSJ/SL Statens Helsetilsyn Side: 6 av 17

7 Ledsagertjeneste for pasienter Vedr. pasientreiser 2009/ /2010 PASRES/ASM 416 PASRES/ASM TO KS Nordland NPE sak /03022 Medisinsk vurdering NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV Norsk Pasientskadeerstatning Klage på behandling Pasient- og Brukerombudet ***** ***** ***** ***** 2010/ / FØDE/GYN_SSJ/PAR 435 FØDE/GYN_SSJ/PAR TE Pasient- og brukerombudet Seminar Hud og ledd mars nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MR/KH Cegedim Norway AS Side: 7 av 17

8 Lanseringssymposium 09.april nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MSJ/TSP TE Cegedim Norway AS Ledsagertjeneste for pasienter Vedr. pasientreiser 2009/ /2010 PASRES/ASM 416 Mottaker 'Trond Arne Wilhelmsen' PASRES/ASM Type 2 -diabetes 12.mars nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MR/KH Cegedim Norway AS Vedr. rapport fra tilsyn med pasientansvarlig lege ved kirurgisk avdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana Tilsyn/revisjon med ordning med pasientansvarlig lege - kirurgisk avd. Mo i Rana 2009/ /2010 KR.OMR_MR/RA 321 KR.OMR_MR/RA Side: 8 av 17

9 Vedr.tilsynsbesøk Kir.avd. Mo i Rana 1. Tilsyn/revisjon med ordning med pasientansvarlig lege - kirurgisk avd. Mo i Rana 2009/ / KR.OMR_MR/RA 321 KR.OMR_MR/RA Vedr.tilsynsbesøk Kir.avd. Mo i Rana 2. Tilsyn/revisjon med ordning med pasientansvarlig lege - kirurgisk avd. Mo i Rana 2009/ / KR.OMR_MR/RA 321 KR.OMR_MR/RA Vedr.tilsynsbesøk Kir.avd. Mo i Rana 3. Tilsyn/revisjon med ordning med pasientansvarlig lege - kirurgisk avd. Mo i Rana 2009/ / KR.OMR_MR/RA 321 KR.OMR_MR/RA Pasientskadenemda N2009/0556 Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV Pasientskadenemnda Side: 9 av 17

10 Smittevernkonferanse - Bodø april nvitasjon Smittevern 2009/ / FDR_STAB/FAM 004 FDR_STAB/FAM Fylkesmannen i Nordland Svar på varsel om tilsyn med ordning med pasientansvarlig lege - Helgelandssykehuset Mo i Rana - kirurgisk avdeling oktober 2009 Tilsyn/revisjon med ordning med pasientansvarlig lege - kirurgisk avd. Mo i Rana 2009/ / KR.OMR_MR/RA 321 KR.OMR_MR/RA Vedr. tilsynssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helsetilsynet tilsynssak - ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 KR.OMR_SSJ/MHE 439 KR.OMR_SSJ/MHE Vedr. opplysninger Helsetilsynet tilsynssak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / RTG.OMR_SSJ/KRA 439 MED.OMR_SSJ/DST Side: 10 av 17

11 Vedr. henvendelse Helsetilsynet tilsynssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / FYS/MED/REHAB_SSJ/EE 439 FYS/MED/REHAB_SSJ/EE Vedr. forespørsel om opplysninger Helsetilsynet tilsynssak ***** ***** ***** ***** 2009/ / MED.OMR_SSJ/DST 439 MED.OMR_SSJ/DST Klage pasientbehandling Klage på saksgang/pasientbehandling 2010/ / MED.OMR_MR/KH Offlv 13/HPL 21 jf MED.OMR_MR/KH TLF ***** Klage på brudd på taushetsplikten Brudd på taushetsplikten 2010/ / MED.OMR_MR/KH Offlv 13/HPL 21 jf MED.OMR_MR/KH B 2 ***** Side: 11 av 17

12 Svar på klage Brudd på taushetsplikten 2010/ /2010 MED.OMR_MR/KH Offlv 13/HPL 21 jf Mottaker ***** MED.OMR_MR/KH Vedrørende reisefølge Refusjon av utgifter ved reise til behandling 2009/ /2010 FDR_STAB/FAM Offlv 13/HPL 21 jf MED.OMR_MR/KH B 3 ***** Reisegodtgjørelse Refusjon av utgifter ved reise til behandling 2009/ /2010 FDR_STAB/FAM Offlv 13/HPL 21 jf Mottaker ***** MED.OMR_MR/KH Delsvar tilsynssak Helsetilsynet tilsynssak ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 KR.OMR_SSJ/JK 439 FØDE/GYN_SSJ/PAR Side: 12 av 17

13 nderretning om testament ***** ***** ***** Testament 2010/ /2010 ADM_MR/PMK Offvl 13 første ledd 469 ADM_MR/PMK Rana Tingrett NPE sak 2008/02185 NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / ADM_MR/RSV ADM_MR/RSV Norsk Pasientskadeerstatning tskrivningsklare pasienter - erfaringer og omfang av fakturering og avtaler med kommunene tskrivningsklare pasienter - fakturering og avtaler med kommunene 2010/ /2010 ØK/ADM/TAL 404 ØK/ADM/TAL Helse Nord RHF Søknad om økonomisk støtte til åpne møter med overlege Anders Angelsen Søknad om støtte til åpne møter med overlege Anders Angelsen 2010/ / FDR_STAB/RE 402 FDR_STAB/RE Profo Helgeland Side: 13 av 17

14 MSS-rapport 4/2010 MSS-rapporter / /2010 FDR_STAB/FAM 004 FDR_STAB/FAM Folkehelseinstituttet Tilbud på renhold v/brønnøysund Fødestue/Dialyse Renhold - Brønnøysund 2009/ / S_SSJ/GGR AK Offvl 23 annet ledd S_SSJ/GGR TE Brønnøy kommune Tilbud hovedrent Brønnøysund Fødestue Renhold - Brønnøysund 2009/ / S_SSJ/GGR AK Offvl 23 første ledd S_SSJ/GGR Brønnøy kommune Anmodning om legeuttalelse ***** ***** ***** ***** ***** Anmodning om pasientopplysninger SSJ 2009/ / ADM_SSJ/JK Offlv 13/HPL 21 jf KR.OMR_SSJ/JK Helgeland Politidistrikt Side: 14 av 17

15 Svakhet i DPS DPS 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 045 FDR_STAB/SS2 Helse Nord RHF Erstatningsaksept og melding om kjøretøy som skifter eier Transportmidler - forsikring 2010/ /2010 S_MSJ/BKJ 057 Mottaker TERRA Forsikring AS, skadeavdelingen S_MSJ/OBO Svar NPE sak /01884 medisinsk vurdering NPE sak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning ADM_MR/RSV Svar sendt Gjensidige forsikring Forespørsel om journal Mosjøen / / ADM_MSJ/JP Offlv 13 jf. Fvl Mottaker Gjensidige ADM_MR/RSV Side: 15 av 17

16 Anskaffelsesprosjekt; Sprøyter og kanyler Helseforetakenes innkjøpservice AS (HNAS) 2009/ / ØK/ADM/RS 061 ØK/ADM/RS TO Helse Nord RHF Barnelegeforum april 2010 (lege Andrzej Rasinski) nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ / FDR_STAB/FAM 274 PEDATR_SSJ/ARA TE GlaxnSmithKline AS Leasingavtale nr Leasingavtaler Bil 2010/ / PSY_MR/SF1 Offvl 23 første ledd 057 PSY_MR/SF1 Bilalliansen AS Orientering om veiledningsbehov på asylmottak Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. 2010/ / PSY_MR/WSN 329 PSY_MR/WSN RVTS Nord Side: 16 av 17

17 Rapport om spesialistutdanning i psykiatri Den norske legeforening 2010/ / PSY_MR/SF1 Offlv 13 jf. Fvl PSY_MR/SF1 Den norske legeforening Side: 17 av 17

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer