Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger Samhandlinghendelse ut - Klage på behandling ved omsorgsenteret Pasientklage, utgående til Hemnes kommune, Solaris behandling 2015/ / ADR_STAB/RA Mottaker Hemnes kommune ADR_STAB/RA001 Samhandlingshendelse MR - Med.avd. - Manglende kapasitet venesectio Samhandlingshendelse MR 2015/ / ADR_STAB/RA Mottaker Ytteren Legesenter ADR_STAB/RA001 Avtale mellom Hattfjelldal kommune og BP ved Helgelandssykehuset Mosjøen Samarbeidsavtaler BP/HAB Mosjøen / / BPMSJ/JKV 016 Mottaker Hattfjelldal kommune BPMSJ/JKV Side: 1 av 13

2 Avtale mellom Grane kommune og BP ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Samarbeidsavtaler BP/HAB Mosjøen / / BPMSJ/JKV 016 Mottaker Grane kommune BPMSJ/JKV Samhandlingshendelse SSJ - Svar vedr. avvik i forbindelse med utskrivning Samhandlingshendelse SSJ 2015/ / ADR_STAB/RA Mottaker Brønnøy kommune ADR_STAB/RA001 NPE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 423 Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning ADM_MR/TEB Søknad om utvidet bruk av overtid Overtid/tvidet arbeidstid - Kirurgisk avdeling SSJ 2015/ /2015 KRAVD_SSJ/BEJ P Offl 23 første ledd 251 Mottaker Arbeidstilsynet KRAVD_SSJ/BEJ Side: 2 av 13

3 Purring - nformasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr i spesialisthelsetjenesten - utkast til rapport fra utvidet kontroll - tsatt offentlighet jf rr. lov 18 (2) nformasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr 2014/ /2015 ADR_STAB/SF Offl jf rr. lov 18 (2) 005 ADR_STAB/SF TE Helse Nord RHF Klage på faktura ***** ***** ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MSJ - teblivelse til time 2015/ /2015 ADM_MSJ/KM ADM_MSJ/KM B 42 ***** Helseforetakenes planer for videreutdanning av ansatte Videreutdanning 2014/ /2015 ADR_STAB/AP 270 Mottaker Helse Nord RHF ADR_STAB/AP Svar vedr. klage på faktura for ikke møtt til time ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ /2015 Mottaker ***** Side: 3 av 13

4 Novo Nordisk Diabetes Dialog nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2015/ / ADR_STAB/FAM 274 DAGENHET_MR/EFA TE Cegedim Norway AS Pasientsak - Påminnelse journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KRLEG_SSJ/JSK 423 KRLEG_SSJ/JSK Tryg Forsikring As NPE 2015/ Vedtak - Erstatningskrav ikke tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB SK ADM_MSJ/VAB Norsk Pasientskadeerstatning Forespørsel om bruk av menighetshuset som pårørendesenter ved ulykker og katastrofer Katastrofeplan SSJ 2015/ /2015 KR.OMR_SSJ/SAM 004 Mottaker Menighetshuset Sandnessjøen KR.OMR_SSJ/SAM Side: 4 av 13

5 Klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ / B 59 ***** Klage på Faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ / KRPOL_SSJ/RORO B 61 ***** Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring - Endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning 2015/ / ADR_STAB/AP 008 ADR_STAB/AP TO Helse- og omsorgsdepartementet Klage på ny faktura ***** ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ / B 60 ***** Side: 5 av 13

6 Svar på søknad fra om godkjenning som utdanningsinstitusjon i generell kirurgi - Felles vurdering av Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen - Dokument 15/ Felles godkjenning generell kirurgi 2015/ /2015 ADR_STAB/FAM 550 ADR_STAB/FAM Helsedirektoratet Henvendelse knyttet til Helgelandssykehusets pressevakttelefon Telenor Bedrift - klage 2015/ /2015 ADR_STAB/MMY015 Mottaker Telenor Bedrift ADR_STAB/MMY015 Svar vedr. klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ /2015 Mottaker ***** Svar på deres klager på faktura ***** ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ /2015 Mottaker ***** Side: 6 av 13

7 Klage på Faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ /2015 Mottaker ***** KRPOL_SSJ/RORO NPE 2014/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning ADM_MR/TEB Ny NPE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / MED.OMR_SSJ/AMB SK RTG_SSJ/ANNA TE Norsk Pasientskadeerstatning Svar på klage på faktura ***** ***** ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MSJ - teblivelse til time 2015/ /2015 ADM_MSJ/KM Mottaker ***** ADM_MSJ/KM Side: 7 av 13

8 Samhandlingshendelse Medisinsk avdeling SSJ - Manglende informasjon Samhandlingshendelse SSJ - Medisinsk avdeling 2015/ / MEDAVD_SSJ/AAL MEDAVD_SSJ/AAL003 Brønnøy kommune Søknad og CV - Lege i Spesialisering - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / PO/TDA P nntatt offentlighet: offl PO/TDA TE Ahmed Ali NPE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB ADM_MR/TEB B 3 Norsk Pasientskadeerstatning NPE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 RTG_SSJ/ANNA 423 RTG_SSJ/ANNA Norsk Pasientskadeerstatning Side: 8 av 13

9 Pasientsak - Svar vedrørende spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB 423 Mottaker Sparebank1 Skadeforsikring ADM_MR/TEB Svar samhandlingshendelse Msj Psyk.avd - avviks D 1830 Samhandlingshendelse MSJ Psyk.avdeling 2015/ /2015 PSY_MSJ/BNX 436 Mottaker Vefsn kommune DØGNVMSJ/SLX NPE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning ADM_MR/TEB Svar vedr. klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ /2015 Mottaker ***** MEDPOL_SSJ/MJO Side: 9 av 13

10 gangsettingstillatelse - Prestmarkveien 1, GNR./BNR. 37/1085 Prosjekt AMK 2015/ / ADR_STAB/BBE ADR_STAB/BBE015 Alstahaug kommune NPE 2015/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK KR.OMR_MSJ/BRO TO Norsk Pasientskadeerstatning Måleravlesning - Sykehusgata 7, Vaskerom, rom 011 Måleravlesning MR 2015/ /2015 S_MR/VS S_MR/VS Rana kommune NPE 2015/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK ADM_MR/TEB Norsk Pasientskadeerstatning Side: 10 av 13

11 Måleravlesning - Søsterveien 7, Mnr i søppelrom nybygg 2005 Måleravlesning MR 2015/ /2015 S_MR/VS S_MR/VS Rana kommune Måleravlesning- Sjøforsgata 36, Hovedvanninntak vest MR Måleravlesning MR 2015/ /2015 S_MR/VS S_MR/VS Rana kommune Måleravlesning - Søsterveien 2, Mnr Måleravlesning MR 2015/ /2015 S_MR/VS S_MR/VS Rana kommune Måleravlesning - Søsterveien 7, Mnr i kjellerkorridor gml. bygg Måleravlesning MR 2015/ /2015 S_MR/VS S_MR/VS Rana kommune Side: 11 av 13

12 Måleravlesning - Sjøforsgata 36, Kjøkken, Mnr Måleravlesning MR 2015/ /2015 S_MR/VS S_MR/VS Rana kommune Tilsynssak - nnhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MSJ/VAB D 439 ADM_MSJ/VAB Statens Helsetilsyn Samhandlingshendelse MSJ ut - mangelfull kommunikasjon/meldinger, Vefsn kommune Samhandlingshendelse MSJ - mangelfull kommunikasjon 2015/ /2015 KR.OMR_MSJ/BRO 436 Mottaker Vefsn kommune KR.OMR_MSJ/BRO tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Områdesjef psykiatrisk senter Omr. Psykisk helse og rus Mo i Rana - st. ref / /2015 PO/TDA 211 Mottaker Omr. Psykisk helse og rus Mo i Rana Tore Dahl PO/TDA Side: 12 av 13

13 nternrevisjonsrapport 08/ Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppsummering nternrevisjon - Refusjon fra NAV for foretakets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær i Helgelandssykehuset 2014/ /2015 ADR_STAB/SF 134 ADR_STAB/TAL Helse Nord RHF Ny Klage - på behandling ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 MEDLEG_SSJ/HHS 497 MEDLEG_SSJ/HHS B 2 ***** Medisinsk avdeling - Mangelfull kommunikasjon - Manglende meldinger Samhandlingshendelse SSJ - Medisinsk avdeling 2015/ /2015 MEDAVD_SSJ/AAL MEDAVD_SSJ/AAL003 Brønnøy kommune - Hjemmesykepleien Klage på faktura ***** ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MSJ - teblivelse til time 2015/ /2015 ADM_MSJ/KM ADM_MSJ/KM B 44 ***** Side: 13 av 13