Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger nnhold: Tilsynssak - Svar vedr. forespørsel om journal og redegjørelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 Mottaker Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga ADM_MR/TEB nnhold: Ny NE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB nnhold: Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / B_MR/T1 423 B_MR/T1 NAV Rana Side: 1 av 17

2 nnhold: Oversendelse av tilsynsrapport og varsel om pålegg Strålevernavvik Helgelandssykehuset 2015/ / ADR_STAB/SF 351 ADR_STAB/SF Statens Strålevern nnhold: Klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MR - teblivelse til time 2015/ / KONTOR_MR/AKO KROL_SSJ/RORO B 5 ***** nnhold: Avtale vedr. norskopplæring for ansatte ved Helgelandssykehuset 2015 Avtaler - Norskopplæring 2010/ / O/RKA 231 O/RKA TE Alstahaug voksenopplæring nnhold: Søknad og cv, stilling portør Tilsettingssak - ortør Kirurgi Ssj - st. ref / / Offl 25 Eva Åkerøy Side: 2 av 17

3 nnhold: ensjonskostnader HN KT Helseforetakets budsjett / / ADR_STAB/TAL 111 ADR_STAB/TAL Helse Nord KT nnhold: Vedtak og kontrollrapport - Tilsyn Heirs vei 8 sykehusbolig - Sak Tilsyn - elektrisk anlegg MSJ 2009/ /2015 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ Helgeland Kraft DLE nnhold: Klage på faktura - Ventelistegarantiordningen ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MR - teblivelse til time 2015/ /2015 KONTOR_MR/AKO 434 Mottaker ***** KONTOR_MR/AKO nnhold: Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MSJ/KM 423 ADM_MSJ/KM TE Tryg Forsikring Side: 3 av 17

4 nnhold: Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (LVO) - opplæring og implementering Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold 2014/ /2015 ADR_STAB/A 004 Mottaker Helsedirektoratet ADR_STAB/A nnhold: nvitasjon til å delta i forskningsstudie om opplevelse av meningsløs hjerte-lunge-redning Nordisk forskning på behandling av hjerteinfarkt pasienter 2015/ /2015 ADR_STAB/FAM 503 AKTT.OMR_SSJ/KRJ Helse Stavanger HF nnhold: Klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MR - teblivelse til time 2015/ / KONTOR_MR/AKO Mottaker ***** KROL_SSJ/RORO nnhold: Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 423 ADM_MR/TEB B 2 Helgeland politidistrikt - Mo i Rana politistasjon Side: 4 av 17

5 nnhold: Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 423 ADM_MR/TEB B 2 Nemi Forsikring AS nnhold: asientskadenemnda N Vedtak - Klage ikke tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / KR.OMR_MR/MS4 SK ADM_MR/TEB asientskadenemnda nnhold: NE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Gunhild Ørsal Skogsrød Side: 5 av 17

6 nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog Omr. sykisk helse Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Sarah Anna Henriksen nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Christine Frigstad nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Tatjana Draganovic nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Sarah Anna Henriksen Side: 6 av 17

7 nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Elin Merethe Lilleng nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Stian Jordan nnhold: Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier Med.sengepost Msj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Bernadett Alföldi nnhold: Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier Med.sengepost Msj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Malin Valstad Side: 7 av 17

8 nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Carina Endresen nnhold: Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Avdelingsleder Avdeling for fysikalsk rehabiliteringsmedisin Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE aul Evers nnhold: Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier Med.sengepost Msj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Wenche Øyen Aasen nnhold: Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Avdelingsleder Avdeling for fysikalsk rehabiliteringsmedisin Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Jim ngebrigtsen Side: 8 av 17

9 nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Liv Marie Hansen nnhold: Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier Med.sengepost Msj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Trude Bygdås nnhold: Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Avdelingsleder Avdeling for fysikalsk rehabiliteringsmedisin Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Hilde Selnes nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog B Brønnøysund B Brs - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE da-katrine Holmvik Edvardsen Side: 9 av 17

10 nnhold: Ny NE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KRLEG_SSJ/JSK SK KRLEG_SSJ/JSK Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2015/ Vedtak - Erstatningskrav tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KRLEG_SSJ/JSK SK KRLEG_SSJ/JSK Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB nnhold: OSO - olitisk vedtak - Leirfjord kommune Overordnet samarbeidsorgan OSO / / ADR_STAB/RA001 ADR_STAB/RA001 Leirfjord kommune Side: 10 av 17

11 nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB 423 Mottaker Nemi Forsikring AS ADM_MR/TEB nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB 423 Mottaker Helgeland politidistrikt - Mo i Rana politistasjon ADM_MR/TEB nnhold: NE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 423 ADM_MR/TEB B 2 Norsk asientskadeerstatning nnhold: Ny klage - Oversendelse av klagesak - nnsyn i journal ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2015/ / SY_MR/JE SY_MR/JE Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Side: 11 av 17

12 nnhold: Ny klage - Rettighetsklage - nnhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2015/ / SY_MR/JE SK SY_MR/JE Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga nnhold: Tilsynssak - Forsvarlig behandling ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_SSJ/SAM 439 KR.OMR_SSJ/SAM Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga nnhold: Klage på faktura ***** ***** ***** ***** ***** Klage på faktura 2015 MR - teblivelse til time 2015/ / KONTOR_MR/AKO Mottaker ***** KROL_SSJ/RORO Side: 12 av 17

13 nnhold: asient- og brukerombudet - Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** asiensak ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK 435 Mottaker asient- og brukerombudet i Nordland ADM_MR/TEB nnhold: NE 2015/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MSJ/BRO SK KR.OMR_MSJ/BRO Norsk asientskadeerstatning nnhold: Vedtak om tvangsmulkt - ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2015 Statistikk ledige stillinger / /2015 O/TEN Offl 13 jf. statl O/RKA TE Statistisk Sentralbyrå nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Operatør AMK Ssj - st. ref / /2015 Mottaker AMK Ssj Tore Dahl Side: 13 av 17

14 nnhold: SSJ: Orientering om vedtak om tvangsmulkt - ndersøkelse om ledige stillinger for 2.kvartal 2015, RA-0678 Statistikk ledige stillinger / /2015 O/TEN Offl 13 jf. statl O/RKA TE Statistisk sentralbyrå nnhold: Klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ teblivelse til time 2014/ /2015 ADM_SSJ/LJE 434 FYS/REHABMED_SSJ/KNO008 ***** nnhold: Overtagelse SSJ - CT hilips ngenuity 2015/ / RTG_SSJ/ANNA AK Offl 23 annet ledd 052 Mottaker hilips RTG_SSJ/ANNA nnhold: Overtagelse - svar på nedetid fra hilips SSJ - CT hilips ngenuity 2015/ / RTG_SSJ/ANNA AK Offl 23 annet ledd 052 RTG_SSJ/ANNA TE hilips Side: 14 av 17

15 nnhold: Rapport fra fysikerkontroll SSJ - Lab 1 Decotron 2015/ / RTG_SSJ/ANNA AK Offl 23 annet ledd 052 RTG_SSJ/ANNA TE Roth Christoph Johannes nnhold: Rapport fra fysikerkontroll, på monitorer. SSJ - Arbeidsstasjoner røntgen - diagnostiske 2015/ / RTG_SSJ/ANNA AK Offl 23 annet ledd 052 RTG_SSJ/ANNA TE Kompetansesenter for diagnostisk fysikk Røntgenavdelingen NN nnhold: Rapport fra fysikerkontroll SSJ - Lab 2 Decotron 2015/ / RTG_SSJ/ANNA AK Offl 23 annet ledd 052 RTG_SSJ/ANNA TE Kompetansesenter for diagnostisk fysikk røntgenavdelingen NN Side: 15 av 17

16 nnhold: Rapport fra fysikerkontroll SSJ - Mobilt røntgenapparat Decotron 2015/ /2015 RTG_SSJ/ANNA AK Offl 23 annet ledd 052 RTG_SSJ/ANNA TE Kompetansesenter for diagnostisk fysikk røntgenavd. NN nnhold: Norsk oppsummeringsmøte ESC nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2015/ /2015 ADR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MR/OJ Cegedim Norway AS nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / /2015 nntatt offentlighet: offl. 25 TE Gurjot Kaur Bimra nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Ledig fast 100% stilling som audiograf Kir.pol. Ssj - st. ref / / Mottaker Kir.pol. Ssj Tore Dahl Side: 16 av 17

17 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Helse/sekretær/fagarbeider Eksp/arkiv Ssj - st. ref / / Mottaker Eksp/arkiv Ssj Tore Dahl nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl TE Ramadhan Oruch nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KONTORSSJ/OKV 423 ADM_MSJ/KM Van Ameyde Side: 17 av 17

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK

Journaldato: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.08.2014. Klassering: HJKIR/SKK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.8.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.08.2014 nnhold: Besvarelse fra behandlingssted ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok.

Journaldato: 19.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2015. Klassering: SAS/KJKN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Svar på anmodning om kopi av journal - ***** ***** ***** ***** Kopi av journal 2015/5961-2 41009/2015

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011

Offentlig journal. Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Journalkopi - Journalkopi - Sak 2010/979 HSM 2011/635-3 1839/2011 29.08.2011 Helsetilsynet - Klage - Helsetilsynet

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse på studieplan for videreutdanning i kardiolgosik sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Offentlig journal. Uttalelse på studieplan for videreutdanning i kardiolgosik sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.5.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.05.2011 nnhold: Uttalelse på studieplan for videreutdanning i kardiolgosik sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG

Dok.dato: 02.06.2015. Klassering: FAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 05.06.2015 Ytterligere opplysninger om forsikringssøker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer