Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger nnhold: Svar på klage ***** ***** ***** ***** asientsak faktura ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KR.OMR_MSJ/BRO 434 Mottaker ***** KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: Vedr. avslag på klage på faktura ***** ***** ***** ***** asientsak faktura ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MSJ/BRO 434 Mottaker ***** KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: NE 2014/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_SSJ/SAM SK 432 Mottaker Norsk asientskadeerstatning FØDESTBRS/AB Side: 1 av 22

2 nnhold: Vedr. forespørsel om journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KRLEG_SSJ/JSK 423 Mottaker Helgeland olitidistrikt, Vega Lensmannskontor KRLEG_SSJ/JSK nnhold: lantegning av bygningsmasse Nødnett Helgeland 2014/ / AMKOMR/AF 325 AMKOMR/AF Træna kommune nnhold: nnkalling som vitne i Alstahaug tingrett ***** ***** ***** ***** ***** nnkalling - Alstahaug tingrett/fylkesmemd 2013/ / VOMSJ/TF 393 VOMSJ/TF Adnor advokat nnhold: Vitneinnkallelse - Fylkesnemdas sak nr. 14/305: ***** ***** ***** ***** ***** ***** nnkalling - Alstahaug tingrett/fylkesmemd 2013/ / VOMSJ/TF 393 BMSJ/JKV TE Vefsn kommune Side: 2 av 22

3 nnhold: Oppnevning av representanter til fagråd revmatologi Revmatologi Helgelandssykehuset 2014/ / ADR_STAB/FAM ADR_STAB/A TO Helse Nord RHF nnhold: Radiobestillinger - Helgeland Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 Mottaker Alle kommuner på Helgeland AMKOMR/AF nnhold: Tilbud om overtakelse av EKG-monitor/defibrillator Tilsyn/revisjon DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2014/ /2015 ADR_STAB/SF 254 ADR_STAB/SF ost Herøy nnhold: Övertag Zoll Tilsyn/revisjon DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2014/ / ADR_STAB/SF 254 ADR_STAB/SF Hattfjelldal kommune Side: 3 av 22

4 nnhold: Klage på faktura ***** ***** ***** Klage på faktura SSJ 2014/ /2015 ADM_SSJ/LJE 434 KONTOR_MR/AKO B 12 ***** nnhold: Forespørsel om legeerklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KR.OMR_SSJ/SAM 423 MEDLEG_SSJ/HHS B 4 Helgeland politidistrikt, Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor nnhold: Varsel om krav - Ø-hjelpssenger - KADsenger Avtale om tilskudd knyttet til kommunalt Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2013/ / ADR_STAB/RA ADR_STAB/RA001 Rana kommune - Helse- og sosialsjef nnhold: Svar vedr. forespørsel om relevante journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KRLEG_SSJ/BEN 423 Mottaker Storebrand Forsikring AS KRLEG_SSJ/BEN Side: 4 av 22

5 nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KRLEG_SSJ/JSK SK 432 KRLEG_SSJ/JSK B 5 Norsk asientskadeerstatning nnhold: Svar vedrørende forespørsel om pasientjournal ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 MEDLEG_SSJ/HHS 423 Mottaker Tryg Forsikring MEDLEG_SSJ/HHS nnhold: MSJ - Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Organisering av intensivtilbudet til svært for tidlig nyfødte 2013/ /2015 ADR_STAB/A 362 KR.OMR_MSJ/BRO Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten nnhold: SSJ - Behandling og organisering av ekstremt premature barn Organisering av intensivtilbudet til svært for tidlig nyfødte 2013/ /2015 ADR_STAB/A 362 FØDEAVDSSJ/SH Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten Side: 5 av 22

6 nnhold: MR - Behandling og organisering av ekstremt premature barn Organisering av intensivtilbudet til svært for tidlig nyfødte 2013/ /2015 ADR_STAB/A 362 FØDEAVDMR/LOE Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten nnhold: Svar vedr. Tilsynssak - Avslutning av tilsynssak ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2013/ / MEDLEG_SSJ/HHS 439 Mottaker Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga MED.OMR_SSJ/HHS nnhold: Svar på søknad om midler til Raskere tilbake 2015 Raskere tilbake 2015/ / MED.OMR_SSJ/AMB MED.OMR_SSJ/AMB Helse Nord RHF nnhold: Bestilling av radioterminaler kommuner - Helgeland Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 Mottaker Alle kommunene på Helgeland AMKOMR/AF Side: 6 av 22

7 nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MEDLEG_SSJ/ELBE 432 MEDLEG_SSJ/HHS TE Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 14/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MSJ/BRO Offl 13/HL 21 jf FYS/REHABMED_SSJ/AN Norsk asientskadeerstatning nnhold: akkeforløp for kreft - implementering av 10 akkeforløp 1. mai Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for kreft 2014/ /2015 ADR_STAB/FAM 321 ADR_STAB/FAM Helsedirektoratet nnhold: Vedr. medlemskap i Bodø Boligbyggelag Bakkelygata Borettslag 2011/ /2015 AMBOMR/L 038 AMBOMR/L TE Bodø Boligbyggelag Side: 7 av 22

8 nnhold: Oppnevnelse av prosjektdeltakere i nasjonal anskaffelse av konsulenttjenester HR/O og revisjon Nasjonal anskaffelse av konsulenttjenester HR/O og revisjon 2014/ /2015 O/TEN 045 O/TEN Helse Nord RHF nnhold: asientskadenemnda - Vedtak - erstatningskrav ikke tatt til følge - ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / ADM_MR/RSV SK 432 ADM_MR/TEB asientskadenemnda nnhold: "mmunogenicity matters!" nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2015/ / ADR_STAB/FAM 274 KR.OMR_MSJ/BRO TO Cegedim Norway AS nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 421 ADM_MR/TEB B 2 Helgeland politidistrikt - Mo i Rana pilitistasjon Side: 8 av 22

9 nnhold: Foretaksmøte, den 04FEB innkalling Foretaksmøter / Styreseminar / Samarbeidsmøter / /2015 ADR_STAB/MK 012 ADR_STAB/MK TE Helse Nord RHF nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Bjørn Ramsland nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering anestesi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering anestesi Kirurgiske leger MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Raluca-Cristina Mateescu nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering anestesi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering anestesi Kirurgiske leger MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Sofia Natalia Zimbru Side: 9 av 22

10 nnhold: Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog Ambulant akutteam sykisk helsevern Brønnøysund - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykologspesialist/psykolog Ambulant akutteam sykisk helsevern Brønnøysund - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Neda Mitrovic nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Tone Larsen nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering anestesi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering anestesi Kirurgiske leger MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Hristo Stefanov nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering anestesi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering anestesi Kirurgiske leger MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Siril Hermansen Side: 10 av 22

11 nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering anestesi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering anestesi Kirurgiske leger MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Tina Jeanette Vollen nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Ann Merete Brevik nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Vidkun Ravn nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE ***** Side: 11 av 22

12 nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Janne Mathilde Løseth nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Tor R. Barth-Heyerdahl nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Arne Johansen nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Marita Strand Side: 12 av 22

13 nnhold: Søknad og CV - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Enhetsdirektør Sandnessjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Morten Moxnes nnhold: Søknad nettverkskonferanse KEK - Klinisk etikkomitè i Helse Nord 2011/ /2015 ADR_STAB/FAM 407 Mottaker Helse Nord RHF ADR_STAB/FAM nnhold: nfomateriell skaderegistrering Skaderegistrering 2014/ /2015 ADR_STAB/A 304 ADR_STAB/A Helsedirektoratet nnhold: Ang. mottatt varsel om inkasso for ubetalt faktura Klage på faktura SSJ 2014/ /2015 ADM_SSJ/LJE 434 ADM_SSJ/LJE TE ***** Side: 13 av 22

14 nnhold: Klage på innkalling ønh pol Klage på faktura SSJ 2014/ /2015 ADM_SSJ/LJE 434 ADM_SSJ/LJE B 16 ***** nnhold: tbetaling vedrørende Ø-hjelpsplasser 2014 Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 2012/ /2015 ADR_STAB/TAL 153 Mottaker Rana kommune Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Hemnes kommune Nesna kommune Lurøy kommune Rødøy kommune ADR_STAB/TAL nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ADM_MR/TEB 423 ADM_MR/TEB B 4 Gjensidige Forsikring Side: 14 av 22

15 nnhold: Bestilling radioterminaler Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 AMKOMR/AF Nesna kommune nnhold: lan bygningsmasse Nesna Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 AMKOMR/AF Nesna kommune nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Odin Gjessing nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Helene Johanne Saksvik Side: 15 av 22

16 nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE steffanie solvang karlsen nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Hildegunn Aamo nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Mathias Hamlet Næss nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Helene Dyrhaug Side: 16 av 22

17 nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 TE Eiolv Stornes nnhold: Søknad og CV - Audiograf - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Audiograf ØNH pol. Ssj - st. ref / /2015 nntatt offentlighet: offl. 25 TE Benediccte Monseu nnhold: Høring av forslag til endringer i førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Høring - Forslag til endringer i førerkortforskriften 2015/ /2015 ADR_STAB/A 008 ADR_STAB/A Helse Nord RHF nnhold: Representant i Fag- og samarbeidsrådet i tviklingssenter for sykehjem i Nordland Samarbeidsavtale om tviklingssenter for sykehjem i Nordland 2014/ /2015 ADM_SSJ/MHE 016 S_SSJ/TBH tviklingssenter for sykehjem i Nordland Side: 17 av 22

18 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Sykepleier Kirurgi Ssj - st. ref / / Mottaker Kirurgi Ssj Tore Dahl nnhold: Oppfølging av internrevisjonsrapport nr 01/ pasientreiseområdet Tilsyn / Revisjon pasientreisekontor og asientreiser ANS 2013/ / ADR_STAB/SF 024 ADR_STAB/SF Helse Nord RHF nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Sekretær ved avd.fysikalsk Rehabiliteringsmedisin Ambulant rehab.team Ssj - st. ref / / Mottaker Ambulant rehab.team Ssj Tore Dahl nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Renholder Tøy og renhold MiR - st. ref / / Mottaker Tøy og renhold MiR Tore Dahl Side: 18 av 22

19 nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Renholder Tøy og renhold MiR - st. ref / / Mottaker Tøy og renhold MiR Tore Dahl nnhold: Samarbeidsavtale legevaktformidling Nesna kommune Legevaktformidling Helgeland / / ADR_STAB/RA001 ADR_STAB/RA B 13 Nesna kommune v/rådmannen nnhold: Samarbeidsavtale legevaktformidling Hattfjelldal kommune Legevaktformidling Helgeland / / ADR_STAB/RA ADR_STAB/RA B 14 Hattfjelldal kommune v/kommuneoverlege nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MED.OMR_MR/OJ SK 439 ADM_MR/TEB B 24 Norsk asientskadeerstatning Side: 19 av 22

20 nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 432 ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MR/MS4 SK 432 ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning nnhold: Oversendelse av journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KR.OMR_MSJ/BRO 423 Mottaker Norsk asientskadeerstatning KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: Fastsatt Gruppesammensetting rosedyrer / tjenesteavtale - Helgeland Nødnett Helgeland 2014/ / AMKOMR/AF 325 Mottaker Alle kommunene på Helgeland AMKOMR/AF Side: 20 av 22

21 nnhold: Samarbeidsordning med NN - Vaktordning Radiologiske tjenester Helgelandssykehuset - NN 2015/ / ADR_STAB/MK 351 Mottaker YL TV, radiologisk avdeling NN ADR_STAB/MK nnhold: Ny søknad - Midler til transport av psykisk syke Kompetansemidler til transport av psykisk syke 2014/ / ET/BHA 416 Mottaker Helse Nord AMBOMR/OMR nnhold: Heiskontroll Heis Sandnessjøen 2013/ / TEKNSSJ/GSJ TEKNSSJ/GSJ Stiftelsen Norsk Heiskontroll nnhold: Ny tilsynssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KR.OMR_MSJ/BRO SK 432 ADM_MSJ/VAB Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Side: 21 av 22

22 nnhold: Ny NE 2015/ Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / MED.OMR_MSJ/BRO SK 432 MED.OMR_MSJ/BRO B 2 Norsk asientskadeerstatning nnhold: Ny tilsynssak - Helgelandssykehuset Mosjøen ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KR.OMR_MSJ/BRO SK 432 KR.OMR_MSJ/BRO Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MSJ/BRO SK 423 ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning Side: 22 av 22

Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08.

Journaldato: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2015-9.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 13.08.2015 nnhold: Tilsynssak - Svar vedr. forespørsel

Detaljer

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 08.07.2015 Svar vedrørende tidlig bruk av nødnett

Detaljer

Journaldato: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 27.02.2015 nnhold: Vedr. anmeldelse ***** *****

Detaljer

Journaldato: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 24.09.

Journaldato: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 24.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 16.03.2015 nnhold: Svar etter tilsyn i Mo i Rana

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.06.2015 Orientering om tilbud til CFS/ME Helgelandssykehuset

Detaljer

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.09.2013 nnhold: Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 25.3.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 23.03.

Journaldato: 25.3.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 23.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 27.03.2015 nnhold: Oppfølging av tilsynssak - NN - *****

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12.

Offentlig journal. NPE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NPE sak nr. 2014/03262 91178/2014 FOU/HUMM 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 NE sak nr. 2014/03262 - Svar - Klage på vedtak - ***** ***** ***** NE sak nr. 2014/03262 2014/17123-15 91178/2014

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok.

Journaldato: 20.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.01.2015. Klassering: PERS/TSOE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 Oversendelse av etterspurt dokumentasjon Tilsyn - nnhenting av dokumentasjon - Systemtilsyn 2015/857-24

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Bytte av foretaksnavn. Navneendring til Finnmarkssykehuset 2013/3586-2 26908/2013 22.11.2013 DIR/HFUN 08.01.

Offentlig journal. Bytte av foretaksnavn. Navneendring til Finnmarkssykehuset 2013/3586-2 26908/2013 22.11.2013 DIR/HFUN 08.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.01.2014 Bytte av foretaksnavn Navneendring til Finnmarkssykehuset 2013/3586-2 26908/2013 22.11.2013

Detaljer

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.

Journaldato: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.04.2015 nnhold: UNN - A-fløy- Bestilling av bistand

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Journaldato: 4.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 30.10.2014. Klassering: 030.

Journaldato: 4.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 30.10.2014. Klassering: 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 07.11.2014 Klage på kontrollavgift nr. 5147 - ***** ***** Klage på kontrollavgift

Detaljer