Offentlig journal. Vedr. krav/faktura Oppføring i telefonkatalogen. Telefonkatalogen AS 2009/ / IS_MSJ/BKJ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Vedr. krav/faktura 103353 Oppføring i telefonkatalogen. Telefonkatalogen AS 2009/1530-4 5997/2010 08.09.2010 IS_MSJ/BKJ 20.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Vedr. krav/faktura Oppføring i telefonkatalogen Telefonkatalogen AS 2009/ / S_MSJ/BKJ 043 Mottaker S_MSJ/BKJ nnhold: Ref kundenummer: Sv: Oppsigelse av abbonnement/oppføring Telefonkatalogen AS 2009/ / S_MSJ/BKJ 043 Mottaker Mediehuset Nova AS S_MSJ/BKJ nnhold: Ref kundenummer: Sv: Oppsigelse av abbonnement/oppføring Telefonkatalogen AS 2009/ / S_MSJ/BKJ 043 Mottaker Mediehuset Nova AS S_MSJ/BKJ Side: 1 av 13

2 nnhold: Ref kundenummer: Sv; Oppsigelse av abbonnement/oppføring Telefonkatalogen AS 2009/ / S_MSJ/BKJ 043 Mottaker Mediehuset Nova AS S_MSJ/BKJ nnhold: ZypAdhera informational exchange meeting i Windsor nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre VKTG pga frist mandag 20. sept. 2010/ / FDR_STAB/FAM 274 PSY_MSJ/BNX TE Eli Lilly Norway AS nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan Personalmappe ***** ***** 2009/ / MED.OMR_SSJ/MJO P Offvl 23 første ledd 221 MED.OMR_SSJ/MJO NAV Alstahaug nnhold: Omstillingsprosessen ifht reduksjon av antall ledere - brudd på Hovedavtalen og interne retningslinjer for omstilling og nedbemanning Omstilling somatikk Mosjøen / / ADM_MSJ/VAB Offvl 14, 1. ledd 011 ADM_MSJ/VAB B 5 NSF v/ Anita Jensen Side: 2 av 13

3 nnhold: Påstand om brudd på Hovedavtalen og interne retningslinjer for omstilling og nedbemanning Omstilling somatikk Mosjøen / / ADM_MSJ/VAB Offvl 14, 1. ledd 011 Mottaker NSF v/ Anita Jensen ADM_MSJ/VAB nnhold: Dokumentasjon vedr. ***** ***** ***** ***** ***** Klage enkeltoppgjør 2009/ / PASRES/ASM Offvl 13/HPL 21 jf PASRES/ROL B 29 Flyktningetjenesten i Rana nnhold: Vedr. deres krav av Klage enkeltoppgjør 2009/ / PASRES/ASM Offvl 13/HPL 21 jf Mottaker Flyktningetjenesten i Rana PASRES/ROL nnhold: Høringsuttalelse: Forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre Høring - nformasjonssikkerhet helseregistre 2010/ /2010 FDR_STAB/SF 008 Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet FDR_STAB/SF Side: 3 av 13

4 nnhold: MSJ- Dokumentkontroll av innleggelser rapportert til NPR i nnkalling av pasientjournal Kvalitetskontroll NPR 2010/ / FDR_STAB/ES 005 FDR_STAB/ES Helsedirektoratet, Divisjon helseøkonomi og finansiering nnhold: Opplysninger til lønnsstatistikk for ansatte per 1. okt 2010 Lønnsstatistikk 2009/ / PO/ASPE 025 PO/ASPE Statistisk Sentralbyrå nnhold: Kopi brev til skatteetaten - Bekreftelse på mottatt brev fra Skatteetaten Testament ***** ***** ***** ***** 2010/ / ADM_MR/PMK 469 ADM_MR/PMK Advokat Viggo Rønning nnhold: MR - Dokumentkontroll av innleggelser rapportert til NPR i nnkalling av pasientjournal Kvalitetskontroll NPR 2010/ / FDR_STAB/ES 005 FDR_STAB/ES Helsedirektoratet Side: 4 av 13

5 nnhold: SSJ - Dokumentkontroll av innleggelser rapportert til NPR i nnkalling av pasientjournal Kvalitetskontroll NPR 2010/ / FDR_STAB/ES 005 FDR_STAB/ES Helsedirektoratet nnhold: Kontaktperson til Forvaltningsprosjekt rehabilitering Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Rehabilitering i helsetjenesten 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 016 Mottaker Riksrevisjonen FDR_STAB/FAM nnhold: Erfaringer ved bruk av Simponi og Remicade - nvitasjon fra MSD - kveldsmøte 5 oktober nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 274 ADM_MR/PMK MERCK nnhold: nformasjon om nasjonal samhandlingskonferanse nov 2010 Samhandlingsreform 2009/ /2010 FDR_STAB/JEF 014 FDR_STAB/JEF Helsedirektoratet Side: 5 av 13

6 nnhold: Forespørsel angående praksisplasser for VG2 helsearbeiderfag. Praksisplasser/utplassering 2009/ / PO/HML 275 PO/HML Polarsirkelen videregående skole nnhold: Pasientskadenemda N2010/ ***** ***** ***** ***** NPE sak 2008/00354 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV SK 432 ADM_MR/RSV TO Pasientskadenemnda nnhold: nvitasjon til Symposium nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MR/KH TO Sanofa-aventis Norge AS nnhold: nformasjon om Prosjekt Elektronisk Meldingsutveksling i Rana Kommune EM - Elektronisk meldingsutveksling i Rana Kommune 2010/ /2010 FDR_STAB/RE 045 FDR_STAB/RE Rana Kommune Side: 6 av 13

7 nnhold: Helsetilsynet undersøkelsessak - henvendelse fra PPT Helsetilsynet undersøkelsessak - BP 2010/ /2010 PSY_MR/SF1 331 PSY_MR/SF1 Helsetilsynet i Nordland nnhold: Forslag til vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Helgelandssykehuset og kommunene i lokalsykehusområdet. Overordnet samarbeidsorgan OSO 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 014 FDR_STAB/FAM Vevelstad Kommune nnhold: Forespørsel vedr. evt. legemiddelleveranser Forespørsel legemiddelleveranser 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM Offvl 15 andre ledd 370 Mottaker ***** FDR_STAB/FAM nnhold: Samdata spesialisthelsetjeneste vedleggsbrev utsendelse Samdata spesialisthelsetjeneste / / FDR_STAB/JEF 025 FDR_STAB/JEF Helsedirektoratet Side: 7 av 13

8 nnhold: nnkalling til møte 28.september kl Brukerutvalg 2010/ /2010 FDR_STAB/RE 402 Mottaker Brukerutvalgets medlemmer FDR_STAB/RE nnhold: PRRNG: Oppnevning av kontaktpersoner Rapportering / /2010 ØK/ADM/TAL 121 ØK/ADM/TAL Statistisk Sentralbyrå nnhold: Rammeverk for regional plan for svangerskaps,-fødsels-og barselomsorg, vedlegg Helheltlig plan fødselsomsorg / /2010 FDR_STAB/RE 321 FDR_STAB/RE Helse Nord RHF nnhold: NPE sak nr 2010/ påminnelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak nr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 KR.OMR_MSJ/BRO SK 432 KR.OMR_MSJ/BRO TE Norsk Pasientskadeerstatning Side: 8 av 13

9 nnhold: Hvilerom Rana Legevakt Legevakt - samarbeidsavtale 2009/ /2010 ADM_MR/PMK 014 ADM_MR/PMK Rana Kommune nnhold: nvitasjon til jubileumskonferanse; tdanningsprogram for barne og ungdomspsykiatere i Helse Nord tdanningsprogram for leger i psykiatri 2009/ /2010 FDR_STAB/FAM 551 FDR_STAB/JEF Helse Nord RHF nnhold: NPE sak 2010/ Medisinsk vurdering ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/00700 ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 ADM_MR/RSV SK 432 ADM_MR/RSV TO Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Notat fra møte 22. september 2010 Eiendomsforum / /2010 S_MR/VS 03 S_MR/VS Helse Nord RHF Side: 9 av 13

10 nnhold: Avtale med HELFO - økonomisk oppgjør forskuttering av frikortbeløp Vedr. pasientreiser 2009/ /2010 PASRES/ASM AK Offvl 23 annet ledd 416 PASRES/ASM Helse Nord RHF nnhold: Vedrørende regning på oppdrag august 2009 Medpro AS 2010/ /2010 KR.OMR_SSJ/MHE Offvl 23 første ledd 150 Mottaker Medpro AS KR.OMR_SSJ/MHE nnhold: Delvis gjenomføring av pålegg Tilsyn/revisjon Kjøkken MR 2010/ /2010 S_MR/VS S_MR/MBH Arbeidstilsynet nnhold: K-2448 sak - med tilleggsopplysninger ***** ***** ***** ***** K-2448 sak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / AKTT.OMR_MR/AP SK 431 Mottaker Helsetilsynet i Nordland AKTT.OMR_MR/AP Side: 10 av 13

11 nnhold: Lansering av prioriteringsveiledere for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten og habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Nasjonale prioriteringsveiledere for habiliteringstjenesten for barn og unge, og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 321 FDR_STAB/FAM Helsedirektoratet nnhold: Felles møte RB og B i helseforetakene i 2010 Brukerutvalg 2010/ /2010 FDR_STAB/RE 402 FDR_STAB/RE Helse Nord RHF nnhold: Skjema til Fagforbundet Testament ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 ADM_MR/PMK 469 ADM_MR/PMK Advokat Viggo Rønning nnhold: Basale data og oppdatert følgebrev for lokal gruppe for svangerskaps-, fødsels, og barselomsorg Helheltlig plan fødselsomsorg / /2010 FDR_STAB/RE 321 FDR_STAB/RE Helse Nord RHF Side: 11 av 13

12 nnhold: Fristbrudd og de regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar - nformasjon til pasienten ved fristbrudd Ansvar Fristbrudd 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 400 FDR_STAB/FAM Helse Nord RHF nnhold: tredning av pasienter med sykelig overvekt - lokalsykehusenes rolle i arbeidet og nye henvisningsrutiner. tredning av pasienter med sykelig overvekt 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 329 FDR_STAB/FAM Helse Nord RHF nnhold: Avdelingssykepleiermøte på Gardermoen 30 november nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2010/ /2010 FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MR/KH TE Merck nnhold: Medisinsk vurdering Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 KR.OMR_SSJ/JK SK 439 KR.OMR_SSJ/JK Norsk Pasientskadeerstatning Side: 12 av 13

13 nnhold: Forespørsel om opplysninger NPE sak /01919 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / MED.OMR_SSJ/DST SK 432 MED.OMR_SSJ/DST Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Avtale om Pilotprogram for innovasjonsledelse og -kultur i norsk helsesektor Pilotprogram for innovasjonsledelse og -kultur i norsk helsesektor 2010/ / ADM_MR/PMK AK Offvl 23 første ledd 279 ADM_MR/PMK nnoco nnhold: Vedrørende profilering i Gule Sider Gule sider 2010/ / FDR_STAB/ES 043 FDR_STAB/ES Gule Sider Side: 13 av 13

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06.

Journaldato: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2015-16.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 21.08.2015 Samhandlinghendelse ut - Klage på

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg. Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ 2012 2012/1089-7 8394/2012 22.10.2012 17.10.

Offentlig journal. Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg. Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ 2012 2012/1089-7 8394/2012 22.10.2012 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2012 nnhold: Tilsynsrapport med varsel om vedtak om pålegg Tilsyn/revisjon Kjøkken SSJ

Detaljer

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord

Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for påvisning av bakterier til helseforetakene i Helse Nord Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.09.2013 nnhold: Anskaffelse av felles type instrumentering av blodkultursystem for

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12.

Journaldato: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 18.12.2014 nnkalling til møte i Brukerutvalget

Detaljer

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 19.06.2015 Orientering om tilbud til CFS/ME Helgelandssykehuset

Detaljer

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2015-5.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 08.07.2015 Svar vedrørende tidlig bruk av nødnett

Detaljer

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010.

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2010 nnhold: Sykehusbygg. ntervju torsdag 26. august

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale med Rødøy kommune - beredskap og bruk av ambulansebåter. Ambulansebåttjeneste 2012 - avtaler med kommunene

Offentlig journal. Signert avtale med Rødøy kommune - beredskap og bruk av ambulansebåter. Ambulansebåttjeneste 2012 - avtaler med kommunene Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012-2.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.09.2012 nnhold: Signert avtale med Rødøy kommune - beredskap og bruk av ambulansebåter Ambulansebåttjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** *****

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2012 nnhold: nnhenting av opplysningar frå BP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. Brukerutvalget RHF /eksterne 2014

Offentlig journal. Svar vedrørende Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. Brukerutvalget RHF /eksterne 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 27.05.2014 nnhold: Svar vedrørende Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01.

Offentlig journal. Erstatningssak anke på vedtak. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL 06.02.2014 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2014 nnhold: Erstatningssak anke på vedtak Pasientsak U 2013/1546-9 2238/2014 KK/TKL Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008.

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: 2007/7380-3 6159/2008 DR/AJS 434 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. brukerrepresentanter. Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2014 2014/135-16 2863/2014 25.04.2014 28.04.

Offentlig journal. Vedr. brukerrepresentanter. Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2014 2014/135-16 2863/2014 25.04.2014 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.05.2014 nnhold: Vedr. brukerrepresentanter Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 17.10.

Journaldato: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 17.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 31.10.2014 Svar vedrørende samhandlingshendelse SSJ

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008.

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: Oppsigelse av leieforhold ***** Privatpraktiserende

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopi ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/905-17 1388/2011 24.03.

Offentlig journal. Journalkopi ***** ***** ***** ***** ***** Journalkopi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/905-17 1388/2011 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.3.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.03.2011 nnhold: U 2008/905-17 1388/2011 nnhold: 2008/905-18 1416/2011 20.03.2011 PP nnhold: Høring - arbeidsgrupperapport

Detaljer

Offentlig journal. Sendt kopier det er bedt om NPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/992-2 2454/2009 10.07.2009 ADM_MIR/RSV 21.07.

Offentlig journal. Sendt kopier det er bedt om NPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/992-2 2454/2009 10.07.2009 ADM_MIR/RSV 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.7.2009-26.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2009 Sendt kopier det er bedt om NPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/992-2 2454/2009 10.07.2009

Detaljer

Journaldato: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 07.04.

Journaldato: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 07.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 15.07.2015 Samhandlingshendelse MR med. avd.

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2012 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 Mottaker nnhold: Tjenestebevis 2010/2171-6 16819/2012

Detaljer

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02.

Journaldato: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 04.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2014-9.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 14.11.2014 Vedrørende eiendommen - Vefsnveien

Detaljer