Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 19.1.2015-25.1.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 14.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger nnhold: Tilbud om overtakelse av EKG-monitor/defibrillator Tilsyn/revisjon DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2014/ / ADR_STAB/SF 254 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Vevelstad kommune Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Brønnøy kommune Dønna kommune Grane kommune Hattfjelldal kommune Herøy kommune Vega kommune Træna kommune Rødøy kommune Nesna kommune Bindal kommune Leirfjord kommune Lurøy kommune Hemnes kommune Vega kommune Sømna kommune ET/BHA nnhold: Tilsyn legemiddelverket mai 2014 Tilsyn / / LAB/BL_SSJ/MZ 352 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens legemiddelverk LAB/BL_SSJ/MZ Side: 1 av 34

2 nnhold: Høringsbrev - tviklingsplan tviklingsplan / /2015 ADR_STAB/MK 010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordland Fylkeskommune ADR_STAB/MK nnhold: Rundskriv til forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Generelle rundskriv/rapporter fra Helsedirektoratet 2009/ /2015 ADR_STAB/FAM 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/TAA004 TE Helse Nord RHF nnhold: Forespørsel om relevante journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KRLEG_SSJ/BEN Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRLEG_SSJ/BEN B 3 Storebrand Forsikring AS nnhold: Nasjonale tjenester innenfor fagområdet psykisk helsevern lan for psykisk helsevern / /2015 ADR_STAB/FAM 330 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SY_SSJ/GA Helse Nord RHF Side: 2 av 34

3 nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 6 Tryg Forsikring nnhold: asientsak - Sak avsluttet ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MR/MS4 439 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB TO Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga nnhold: Ny Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2014/ / MEDLEGMR/G2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MED.OMR_MR/OJ Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Side: 3 av 34

4 nnhold: Melding om politisk vedtak - Avtale om legevaktformidling mellom og Brønnøy kommune Legevaktformidling Helgeland / / ADR_STAB/RA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/RA001 *** 15 Brønnøy kommune nnhold: Forslag til gruppesammensetting mellom HF og kommunehelsetjenesten - felles utarbeidelse av tjenesteavtaler og prosedyrer Nødnett Helse Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommuner på Helgeland m.fl. AMKOMR/AF nnhold: Ny Tilsynssak - Helgelandssykehuset Mo i Rana ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MR/MS4 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR.OMR_MR/MS4 Fylkesmannen i Nordland v/helse-og omsorgsavdelinga Side: 4 av 34

5 nnhold: asientsak -Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 421 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 2 Jernbanepersonalets bank og forsikring nnhold: Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2014 Egenmeldt sykefravær henvendelse fra Statistisk sentralbyrå 2014/ / O/JOT 045 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O/JOT Statistisk Sentralbyrå nnhold: SSJ: Vedtak om tvangsmulkt - ndersøkelse om ledige stillinger for 4. kvartal 2014 Statistikk ledige stillinger / / O/TEN 025 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O/RKA TE Statistisk Sentralbyrå nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 5 Tryg Forsikring Side: 5 av 34

6 nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ / ADM_MR/RSV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 4 rotector forsikring ASA nnhold: Svar vedr. forespørsel om journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sparebank 1 ADM_MR/TEB nnhold: asientsak - Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 2 Helgeland politidistrikt nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring ADM_MR/TEB Side: 6 av 34

7 nnhold: nformasjon vedrørende feilsendt pasientrelatert post asientpost - Oslo universitetssykehus 2015/ / ADR_STAB/TAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/TAL NRK nnhold: åmelding - syk meg opp i ledelse Konferanser/ kurs - Helse Nord 2009/ /2015 ADR_STAB/MK 274 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O/TEN Helse Nord RHF nnhold: Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord 2015 Risikostyring i Helse Nord 2013 / 2014 / / /2015 ADR_STAB/SF 024 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/SF Helse Nord RHF nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Avdelingsleder/Avdelingsoverlege Kirurgiske leger Mo i Rana - st. ref / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kirurgiske leger MiR Tore Dahl Side: 7 av 34

8 nnhold: NE 2013/ Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB TO Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2014/ Forespørsel om opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR.OMR_MSJ/BRO Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 3 Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2014/ Svar vedr. manglende dokumentasjon ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 AMBOMR/OMR Offl 23 første ledd 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning AMBOMR/OMR Side: 8 av 34

9 nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2015 ADM_MR/RSV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker rotector forsikring ASA ADM_MR/TEB nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring ADM_MR/TEB nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB 421 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jernbanepersonalets bank og forsikring ADM_MR/TEB nnhold: NE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB Side: 9 av 34

10 nnhold: Høring - Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Høring - Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket 2015/ /2015 ADR_STAB/A 339 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/A Akershus universitetssykehus HF - Fo HV Adm nnhold: Høring - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF Høring - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF / /2015 ADR_STAB/A 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/A Finnmarkssykehuset HF nnhold: Svar på klage på praksis ved vurderingsenheter i Helse Nord. Kopi av brev fra HNRHF til Sigma Nord Rammeavtale - Levering av tverrfaglig, spesialisert døgnbehandling for rusmiddelmisbrukere TSB 2011/ /2015 SY_MR/SF1 335 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SY_MR/JE Helse Nord RHF nnhold: Oppnevnelse av prosjektdeltakere - Anskaffelse av BiA, CA mm Nasjonal anskaffelse av behandlingshjelpemidler 2012/ /2015 S_SSJ/TBH 493 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S_SSJ/TBH Helse Nord RHF Side: 10 av 34

11 nnhold: Ny NE 2014/ Svar fra overlege vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB nnhold: NE 2015/ Svar fra overlege vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB nnhold: Søknad og CV - Fysioterapeut Vikariat 100% - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Fysioterapeut Vikariat 100% - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Marianne Nessan nnhold: Søknad og CV - Sykepleier fast 85% og 75% - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier fast 85% og 75% - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Mari Lillegaard Mathisen Side: 11 av 34

12 nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering VO Brønnøysund - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Damian Szydelko nnhold: Søknad og CV - Miljøterapeut/Sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Miljøterapeut/Sykepleier Rusenhet MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE anita Hermansen nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Hege Larsson nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Elin Alte Side: 12 av 34

13 nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Trude - Elisabeth Hanssen nnhold: Søknad og CV - Radiolog - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Radiolog Røntgenavdeling Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Goran Milicevic nnhold: Søknad og CV - Miljøterapeut/Sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Miljøterapeut/Sykepleier Rusenhet MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Hilde Larsen nnhold: Søknad og CV - sykolog - vikariat - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykolog - vikariat Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Dragan Vasiloski Side: 13 av 34

14 nnhold: Søknad og CV - sykolog - vikariat - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykolog - vikariat Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Katrine Ersvik nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE grete soleglad nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Marita Solvang nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kine Lise Liland Side: 14 av 34

15 nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Monika Storholm nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Anna Nadzamová nnhold: Søknad og CV - Radiolog - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Radiolog Røntgenavdeling Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Marija Medjedovic nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Rune Sjånes Side: 15 av 34

16 nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Hilde aulsen nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Anja Rødfjell Bredesen nnhold: Søknad og CV - sykolog - vikariat - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykolog - vikariat Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Stine Elise Wistner Nordby nnhold: Søknad og CV - Driftssykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Driftssykepleier Kontortjeneste Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Elisabeth Rødfjell Side: 16 av 34

17 nnhold: Søknad og CV - sykolog - vikariat - st. ref. ( ) Tilsettingssak - sykolog - vikariat Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Matilda Odu nnhold: Søknad og CV - Lege i Spesialisering ortopedi - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Lege i Spesialisering ortopedi Kirurgiske leger Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE SANJEEWA SAJTH MANMELDRA DE ZOYSA nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Anna Nadzamová nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Knut Magne Haugerud Side: 17 av 34

18 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Jan Ove Rønning nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Richard Nordheim nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Danilo Sonnenberg nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tor Magne Olsen Side: 18 av 34

19 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Jonny Arnes nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Nicolae Miron nnhold: Søknad og CV - Sykepleier nattstilling - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier på natt Døgnavdeling for voksne Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Robin Lande Bang nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Viggo ettersen Side: 19 av 34

20 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Ronny Ludvigsen nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE vegard morskogen forfang nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Arild Alvestad-Harboe nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Kurt Fredrik Svendsen Side: 20 av 34

21 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Espen Guttormsen nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tom anders edersen nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Marthe Øksne nnhold: Søknad og CV - Sykepleier nattstilling - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier på natt Døgnavdeling for voksne Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Vibeke Helen Leiråmo Side: 21 av 34

22 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE dar Sæterstad nnhold: Søknad og CV - Sykepleier nattstilling - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier på natt Døgnavdeling for voksne Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Hilde Larsen nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Odd Arne Sandøy nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Helle Susanne Kallauch Meisler Side: 22 av 34

23 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Terje lrichsen nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Stine Nordgaard Bergsnev nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Charlotte Veding Side: 23 av 34

24 nnhold: Søknad og CV - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Autorisert sykepleier/spesialsykepleier Medisinsk avdeling med ntensiv/akuttmottak - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Andreas Skaret nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Roy Martin Røssing nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Ole Edvard Valberg nnhold: Søknad og CV - Helgestilling sykepleier - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Helgestilling sykepleier Døgnavd. for voksne MiR - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Lars Storaas Side: 24 av 34

25 nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tom Roger Albrigtsen nnhold: 2014/ / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Stian Johan Zahl nnhold: Søknad og CV - Sykepleier nattstilling - st. ref. ( ) Tilsettingssak - Sykepleier på natt Døgnavdeling for voksne Mo i Rana - st. ref / / nntatt offentlighet: offl. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE may kjersti enga nyjordet nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helgeland politidistrikt ADM_MR/TEB Side: 25 av 34

26 nnhold: åminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav ***** ***** ***** Tilskudd arbeidspraksis 2013/2014 SSJ 2013/ / O/RKA Offl 23 første ledd 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O/RKA NAV Alstahaug nnhold: NE 20147/06160 Vedtak, erstatningskrav ikke tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MED.OMR_MSJ/TS SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR.OMR_MSJ/BRO TE Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2014/ Oversendelse av relevante journalopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KR.OMR_MSJ/BRO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: Krav om menerstatning - anmodning om spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MSJ/BRO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB NAV Levanger Side: 26 av 34

27 nnhold: Ny NE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 KR.OMR_MSJ/BRO SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR.OMR_MSJ/BRO B 4 Norsk asientskadeerstatning nnhold: Endelig revisjonsrapport 08/ Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord nternrevisjon Helse Nord RHF - Strykninger av planlagte operasjoner 2014/ /2015 ADR_STAB/SF 024 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/SF Helse Nord RHF nnhold: lantegning av bygningsmasse Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunene på Helgeland m.fl AMKOMR/AF nnhold: Tilsynsrapport med vedtak - etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ( ny frist) Tilsyn med næringsmidler - kantine MSJ 2014/ / S_MSJ/BKJ 024 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S_MSJ/BKJ Mattilsynet, Distriktskontoret Midt- og Nord-Helgeland Side: 27 av 34

28 nnhold: NE 2014/ Kommentar til sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 SY_MSJ/BNX SK 439 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning SY_MSJ/TF nnhold: NE 2014/01411 Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ /2015 ADM_MR/TEB SK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR.OMR_MSJ/BRO TO Norsk asientskadeerstatning nnhold: asientsak - Journalforespørsel - ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / KRLEG_SSJ/JSK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KRLEG_SSJ/JSK TO Crawford & Company AS nnhold: Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / MEDLEG_SSJ/HHS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDLEG_SSJ/HHS TE Advokater i LO Side: 28 av 34

29 nnhold: asientsak - Forespørsel om helseopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / VO_MR/WSN 421 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: VO_MR/WSN B 2 f Risikovurdering erson nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - ntensivsykepleier / Sykepleier ntensiv og dagkirurgi MiR - st. ref / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ntensiv og dagkirurgi MiR Tore Dahl nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Lege i Spesialisering - generell kirurgi Kirurgiske leger Mo i Rana - st. ref / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kirurgiske leger MiR Tore Dahl nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Lege i Spesialisering - generell kirurgi - sommervikariater Kirurgiske leger Mo i Rana - st. ref / /2015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kirurgiske leger MiR Tore Dahl Side: 29 av 34

30 nnhold: Møte i Regionalt brukerutvalg, den 21JAN protokoll Brukerutvalget RHF - eksterne / / ADR_STAB/RE 402 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADR_STAB/RE TE Helse Nord RHF nnhold: asientsak - Forespørsel om helseopplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / B_MR/T1 421 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B_MR/T1 Frende Livsforsikring AS nnhold: Ny klage på faktura ***** ***** ***** ***** asientsak faktura ***** ***** ***** ***** 2015/ / KONTOR_MR/AKO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** KONTOR_MR/AKO nnhold: asientskadenemnda N2014/ Vedtak - Erstatningskrav ikke tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB asientskadenemnda Side: 30 av 34

31 nnhold: NE 2014/ Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning nnhold: Svar vedr. tilsagn om tilskudd til Arbeispraksis i ordinær virksomhet ***** ***** ***** Tilskudd arbeidspraksis 2013/2014 SSJ 2013/ / O/RKA Offl 23 første ledd 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV Alstahaug O/RKA nnhold: Ny NE 2015/ Journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / ADM_MR/TEB 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB B 2 Norsk asientskadeerstatning nnhold: NE 2014/ Vedtak, erstatningskrav ikke tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR.OMR_MSJ/BRO TE Norsk asientskadeerstatning Side: 31 av 34

32 nnhold: NE 2014/ Sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/ / ADM_MR/TEB SK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning nnhold: urring - rosjektdeltaker til anskaffelse av kurs og konferansetjenester Nasjonalt anskaffelsesprosjekt for kurs- og konferanstjenester 2015/ / O/TEN 045 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: O/TEN Helse Nord RHF nnhold: Ang. kreftprøve ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MEDLEG_SSJ/HHS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDLEG_SSJ/HHS B 4 ***** nnhold: Ny klage faktura ***** ***** ***** ***** asientsak faktura ***** ***** ***** ***** 2015/ / KONTOR_MR/AKO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ***** KONTOR_MR/AKO Side: 32 av 34

33 nnhold: Svar vedr. forespørsel om journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 ADM_MR/TEB Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring KRLEG_SSJ/JK nnhold: Ny NE 2015/ Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 ADM_MR/TEB 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning ADM_MR/TEB nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Nattevakt Rusenhet MiR - st. ref / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rusenhet MiR Tore Dahl nnhold: NE 2014/ Vedtak - Erstatningskrav ikke tatt til følge ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /2015 KR.OMR_MR/MS4 SK 432 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM_MR/TEB Norsk asientskadeerstatning Side: 33 av 34

34 nnhold: Oversikt bygningsmasse Nødnett Helgeland 2014/ /2015 AMKOMR/AF 325 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AMKOMR/AF Herøy kommune nnhold: Midler til transport av psykisk syke Kompetansemidler til transport av psykisk syke 2014/ /2015 ET/BHA 416 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helse Nord RHF ET/BHA nnhold: asient- og brukerombudet - Svar vedr. klage på manglende behandling ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen ***** ***** ***** ***** ***** asientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ / MEDLEG_SSJ/ELBE SK 435 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker asient- og brukerombudet i Nordland MEDLEG_SSJ/ELBE nnhold: tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Operasjonssykepleier - vikariat Operasjon MiR - st. ref / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Operasjon MiR Tore Dahl Side: 34 av 34