Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF / /2014 KOMM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende postliste. Postliste til media - Helse Førde HF 2014 2014/4-80 30047/2014 KOMM 05.12.2014 10.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: <>per Tilbakemelding vedrørende postliste ostliste til media - HF / / KOMM 046 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker L Sogn og Fjordane KOMM Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kopi av journal og bilder - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 1 av 14

2 nnsyn i journal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring Skademelding, erstatningssak 2014/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak nr 2014/ Norsk asientskadeerstatning NE 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning Side: 2 av 14

3 Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kommentar til sakkyndige vurderinger, erstatningssak 2013/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norsk asientskadeerstatning Helsesituasjon, Legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 3 av 14

4 Forespørsel angående pasient - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV Ringsaker nnhenting av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin nvitasjon til fagdirektører ved norske helseforetak Forskningsprosjekt - Et initiativ for rasjonell antibiotika forskriving i norske sykehus 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse Bergen Fo avdeling niversitetet i Bergen Side: 4 av 14

5 nvitasjon til deltakelse i pilotprosjekt: Kvalitetsstandarder og kvalitetsnettverk for akuttavdelinger og akutteam i psykisk helsevern barn og unge ilotprosjekt - Kvalitetsstandard og kvalitetsnettverk for akuttavdelingar og akutteam i psykisk helsevern barn og unge 2014/ /2014 HV 331 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HV Akershus universitetssykehus HF Til leiar for med. avd. Nordfjord sjukehus raksisstudier for studenter - Høgskolen i Bergen/Høgskulen i Ålesund 2012/ /2014 HR-NDERV 275 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MEDSEK-N TE Høgskolen i Ålesund Avdeling for helsefag Vedr: ***** ***** ***** - Vitneinnkalling ***** ***** ***** - Vitneinnkalling 2014/ / SK 393 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SK TE Blikra, Slotterøy & Fonn AS Side: 5 av 14

6 Vedr. korrespondanse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Advokat Odd Bovim 10/ Mammografiprogrammet: Statuskontroll HF november 2014 Statens Strålevern - Mammografiprogrammet 2013/ /2014 RAD 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAD-F Statens strålevern Forespørsel pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 NAV Sogndal Førespurnad om utlevering av dokumentasjon på nedsatt muskelfunksjon i høgre augelokk - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Side: 6 av 14

7 2. gangs purring - saksnummer: Varsel om tvangsfullbyrding pga. manglande betaling av bidragstrekk (Tvangsfullbyrdelseslova 7-22) - ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / HR-LØNN 239 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HR-LØNN TE NAV nnkreving Krav om innsyn i pasientjournal - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ /2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ***** Vedtak i klagesak som gjeld refusjon av reiseutgifter til tannlege - ***** ***** ***** ***** - Klagesak - Refusjon av reiseutgifter - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ROO TE Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Helfo Helseøkonomiforvaltningen Side: 7 av 14

8 Tilråding om inndraging av førarkort - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Endring i fagforeningskontingent og forsikringspremie fra Fagforeningstrekk / /2014 HR-LØNN 239 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HR-LØNN TE Norsk Ergoterapeutforbund Rapport fra Voksne for Barn - "Barn i Norge 2014" Barn i Norge / /2014 ADM ***** Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADM Helse Vest RHF Side: 8 av 14

9 tlysning - WebCruiter annonse 100% fast st. ambulansearbeider Fjaler ambulansestasjon - st. ref / / AMB-S Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER / AMBLANSE OMR YTRE OG MDTRE SOGN AMB-S Rabattavtale for Aesculap generelle kirurgiske instrumenter Rabattavtale B. Braun for / /2014 ØKO 065 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKO B. Braun Medical AS Kontrakt For leige av lokaler i rehospitalt bygg mellom HF og Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) Leige av lokale til Luftambulansebase mellom HF og Luftambulansetenesta ANS 2014/ / DOE Ofl. 13, jf fvl. 13 nr Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DOE Stiftelsen Norsk Luftambulanse Side: 9 av 14

10 Søknad og CV m/vedlegg - Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON LSH - st. ref / /2014 RAD-L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAD-L TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON LSH - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Svangerskapsvikariat i 100% stilling for radiograf, Lærdal sjukehus MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON LSH - st. ref / /2014 RAD-L Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAD-L Høringsbrev nterimversjon Nasjonal Beredskapsplan mot ebola Høyring - nterimversjon Nasjonal Beredskapsplan mot ebola 2014/ /2014 AK 008 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AK Helsedirektoratet Side: 10 av 14

11 Forespørsel vedr. sykemeldt arbeidstaker - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kopervik Videregående skole "Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv" - Rapporteringsskjema for informasjon om tilskotsordninga Stafetten - Aktivitetsmidlar d.d. 2013/ /2014 AKM 153 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: AKM Sogn og Fjordane Fylkeskommune ålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav - ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/påleggstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / /2014 HR-LØNN 239 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HR-LØNN TE Luster Kommune Førespurnad om medisinske opplysningar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV Aurland Side: 11 av 14

12 Vedtak om stønad - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2014/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helfo Helseøkonomiforvaltningen Søknad og CV m/vedlegg - Sekretær - st. ref. ( ) - ***** ***** Sekretær STAB OG STØTTE / AVDELNG / SENTER FOR KLNSKE SYSTEM - st. ref / /2014 SFKF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SFKF TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær STAB OG STØTTE / AVDELNG / SENTER FOR KLNSKE SYSTEM - st. ref ***** ***** ***** ***** Sekretær STAB OG STØTTE / AVDELNG / SENTER FOR KLNSKE SYSTEM - st. ref / /2014 SFKF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SFKF Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering, gen kir. - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering, gen kir. KRRGSK KLNKK / KRRGSK AVDELNG - st. ref / /2014 KR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR TO ***** Side: 12 av 14

13 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, gen kir. KRRGSK KLNKK / KRRGSK AVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering, gen kir. KRRGSK KLNKK / KRRGSK AVDELNG - st. ref / /2014 KR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering, gen kir. - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering, gen kir. KRRGSK KLNKK / KRRGSK AVDELNG - st. ref / /2014 KR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, gen kir. KRRGSK KLNKK / KRRGSK AVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering, gen kir. KRRGSK KLNKK / KRRGSK AVDELNG - st. ref / /2014 KR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KR Side: 13 av 14

14 Søknad og CV m/vedlegg - Lege i spesialisering - st. ref. ( ) - ***** ***** Lege i spesialisering MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref / /2014 RAD Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAD TO ***** Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** Lege i spesialisering MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref / /2014 RAD Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAD Side: 14 av 14