Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler - Spesialisert rehabilitering Rehabilitering U 2014/ / FAGAVD/KT Mottaker Hanne Lovereide 327 FAGAVD/KT Melding om internrevisjon: Refusjon fra NAV for foretakets løpende ytelser ved arbeidstakers fravær i Helgelandssykehuset Internrevisjon - Refusjon fra NAV for foretaks løpende ytelser ved arbeidstakers fravær U 2014/ / ADMDIR/BOK Mottaker Helgelandssykehuset HF 134 Eiendomsforum - Notat fra møte Eiendomsforum ADMDIR/BOK U 2014/ / EIERAVD/AEL Mottaker Møtedeltakere 013 EIERAVD/AEL 1

2 Øyelege Tore Nitter - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker 'Tore Arnstein Nitter' Spesialist i øyesykdommer Per Somby - Driftstilskudd EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Per Somby EIERAVD/LHL Vedrørende søknad på følgende utlysning: 100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Tilsettingssak % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø Avtalespesialister - st. ref. 100 % Øye i Tromsø U 2014/ / ADMAVD/HI UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker EIERAVD/LHL Lån til investeringsformål - Oversendelse av lånedokumenter - Serielån V-09 og V-10 Innlån U 2013/ / EIERAVD/JPM Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet 163 EIERAVD/JPM 2

3 Samarbeidsmøte innkallling Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker KTV/KVO i 014 Samarbeidsmøte referat ADMAVD/KP Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/KP Mottaker KTV/KVO i 014 ADMAVD/KP Regional plan for hudsykdommer , drøftingsnotat Høring - Regional plan for hudfaget U 2014/ / FAGAVD/AR Mottaker KTV/KVO i 321 ADMAVD/KP Regional plan for hudsykdommer , drøftingsprotokoll Høring - Regional plan for hudfaget U 2014/ / FAGAVD/AR Mottaker KTV/KVO i 321 ADMAVD/KP 3

4 Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Nordtun HelseRehab Valnesfjord Helsesportssenter EIERAVD/LHL U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Valnesfjord Helsesportssenter EIERAVD/LHL Skibotn Rehabilitering - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker LHL-klinikkene Skibotnsenteret EIERAVD/LHL Opptreningssenteret i Finnmark - Leveranse av spesialisthelsetjenester U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Opptreningssenteret i Finnmark EIERAVD/LHL 4

5 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad Helgeland Rehabilitering i Sømna EIERAVD/LHL U 2011/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helgeland Rehabilitering EIERAVD/LHL Evjeklinikken - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Evjeklinikken EIERAVD/LHL Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord - drøftingsnotat Ledelses- og organisasjonsutvikling i Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/KL Mottaker KTV/KVO i 022 ADMAVD/KP 5

6 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord - drøftingsprotokoll Ledelses- og organisasjonsutvikling i Helse Nord U 2014/ / EIERAVD/KL Mottaker KTV/KVO i 022 Søknad om økonomisk støtte for 2015 Doman - Intensiv trening - ***** ***** ***** ADMAVD/KP I 2012/ / FAGAVD/AR PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 ***** Tilsyn FAGAVD/AR I 2014/ / FAGAVD/RSP PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE FAGAVD/SFO ***** Midler fra Helse Nord - Barentssamarbeid Barentssamarbeid - Nord-Vest Russland I 2014/ / ADMDIR/OL 07 BU 12 ADMDIR/OL Finnmarkssykehuset HF 6

7 Vedtak om utbetaling for N.K.S. Kløveråsen AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO TE EIERAVD/ELO HELFO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO TE EIERAVD/ELO HELFO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO TE EIERAVD/ELO HELFO Pakkeforløp og diagnoseveileder for brystkreft og pakkeforløp og diagnoseveileder for tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft - Arbeidsgruppe I 2014/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 016 FAGAVD/AR 7

8 Bekreftelse - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester - sladdet versjon av tilbud og reviderte tilbud Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker *************** EIERAVD/MOST Merknader til metodevurdering av Denosumab - Xgeva) Beslutningsforum for nye metoder I 2014/ / ADMAVD/KP BU 35 ADMAVD/KP Amgen AB Evjeklinikken - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Evjeklinikken v/linda Marie Ødegård Eiendomsforum - Notat fra møte Eiendomsforum U 2014/ / EIERAVD/AEL Mottaker Møtedeltakere 013 EIERAVD/AEL 8

9 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker - Høringsfrist Høringsbrev - Tverrfaglige smerteklinikker I 2014/ / FAGAVD/RSP Helsedirektoratet 008 FAGAVD/AR Invitasjon til deltakelse - Kartleggingsoppdrag alkoholbehandling Rusomsorg I 2014/ / FAGAVD/SFO Helsedirektoratet 335 FAGAVD/SFO Sladdet versjon av tilbud og reviderte tilbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE EIERAVD/MOST Nødnett - invitasjon til møte neste uke - Rett dato skal være onsdag alternativt torsdag Helseradionettet I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Helsedirektoratet 325 FAGAVD/TEL007 9

10 Innvilger tilskudd til oppfølging av tiltak i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme - RVTS Nord over statsbudsjettet kap for 2014 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord I 2014/ / FAGAVD/FIN Helsedirektoratet 321 FAGAVD/SFO Oppfølgingsbrev fra Norad - Åpen invitasjon til å delta i Regjeringas Visjon 2030-initiativ - Ny frist Regjeringas Visjon initiativ I 2014/ / KVAFOR/RSU TE KVAFOR/TKN Norad-Post-HUF Vedrørende pasientbehandling i utlandet - Opprettelse av protongruppe Protonbehandling I 2014/ / FAGAVD/AR TE FAGAVD/AR UNN HF Vedrørende forhandlinger om implementering av legemiddelet Perjeta - pertuzumab - til behandling av brystkreft, tilbakemelding fra Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Roche Norge AS 012 ADMAVD/KP 10

11 Merknader til metodevurdering av Denosumab - Xgeva - tilbakemelding fra Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Amgen AB 012 ADMAVD/KP Vedtak om utbetaling for Finnmarkssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV 2014 I 2013/ / EIERAVD/ELO HELFO 152 EIERAVD/ELO Innsyn i anbud - Kjøp av tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbud for rusbehandling Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet I 2014/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 23 tredje ledd TE EIERAVD/MOST 11

12 Innsynsbegjæring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 I 2014/ / Sahand Ammari 000 Innsynsbegjæring Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 I 2014/ / Sahand Ammari 000 Vedrørende varsel om bekymringsverdige forhold knyttet til endring av tilbud innen psykisk helsevern - Kopi av brev fra ordføreren i Porsanger til HOD Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF U 2014/ / FAGAVD/SFO Mottaker Helse- og omsorgsdepartementet 33 Oversendelse av bekymringsmelding Nasjonale rammeavtaler for helsepersonell FAGAVD/SFO I 2014/ / EIERAVD/HR Helse- og omsorgsdepartementet 129 EIERAVD/HR 12

13 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker NRK Nordland 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker NRK Nordland 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker NRK Nordland 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker NRK Nordland

14 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforumets medlemmer 012 ADMAVD/KP 14

15 Sak Godkjenning av protokoll fra møte Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforumets medlemmer 012 Sak Eventuelt Beslutningsforum for nye metoder ADMAVD/KP U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Beslutningsforumets medlemmer 012 ADMAVD/KP Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari

16 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari 000 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Sahand Ammari

17 Svar på innsynsbegjæring / Innsyn innvilget Begjæring om innsyn offentlige dokumenter 2014 U 2014/ / Mottaker Aahand Ammari 000 Møteinnkalling/referat planlegging og gjennomføring av kompetanseprogram om traume og traumeforståelse Psykisk helsevern - Fellesmappe U 2014/ / FAGAVD/SFO Mottaker Adresseliste 33 Ambulansebåten i Finnmark FAGAVD/FIN Organisering av ambulanse- og nødmeldingstjenesten - Driftsorganisasjon I 2014/ / FAGAVD/TEL007 Helse- og omsorgsdepartementet 325 FAGAVD/TEL007 Sommervikar Forespørsler om stillinger I 2010/ / ADMAVD/HI John Than Tran Nguyen 211 EIERAVD/KL 17

18 Høringssvar - Plan for revmatologi Handlingsplan revmatologi I 2014/ / FAGAVD/SIS TE FAGAVD/SIS Valnesfjord Helsesportssenter Oppfølgingsbrev fra Norad - Åpen invitasjon til å delta i Regjeringas Visjon 2030-initiativ - Ny frist! Regjeringas Visjon initiativ I 2014/ / KVAFOR/RSU TE KVAFOR/TKN Norsk Helsenettverk for Utvikling Invitasjon til styringsgruppe for fase 1 av regionalisering av medisinstudiet til Finnmark Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet I 2014/ / KVAFOR/TKN Universitetet i Tromsø - Norges 008 KVAFOR/TKN arktiske universitet Sluttrapport og regnskap SAMINOR 2 SAMINOR II I 2010/ / KVAFOR/TKN Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 520 KVAFOR/TKN 18

19 Medlemmer til revisjon av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Hjerneslagbehandling U 2010/ / FAGAVD/KT Mottaker 012 Bekreftet innsyn i tilbud - TSB FAGAVD/KT Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet I 2014/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 23 tredje ledd TE EIERAVD/MOST Videreføring av ACT- og FACT-teamene Psykisk helsevern - Fellesmappe I 2014/ / FAGAVD/SFO Helse- og omsorgsdepartementet 33 FAGAVD/[Ufordelt] Budsjettbrev Budsjett 2015 U 2014/ / EIERAVD/JGF Mottaker Helseforetakene i Helse Nord 123 EIERAVD/JGF 19

20 Innsyn i anbud - TSB Kjøp av tverrfaglige, spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelavhengighet - TSB - ny sak opprettet U 2014/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 23 tredje ledd 339 Mottaker t EIERAVD/MOST Samarbeid for eventuelt at redusere helsekøene / omkostninger Private helsetjenester I 2014/ / EIERAVD/LHL Privathospital Hjertecenter Varde 321 EIERAVD/[Ufordelt] Søknad om midler til 2015 til opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling Prosjekt opplæring i egenkontroll Marevanbehandling I 2011/ / ADMDIR/AELR Noklus 511 FAGAVD/[Ufordelt] Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/SFO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 ***** FAGAVD/[Ufordelt] 20

21 Oppgavedeling - referat fra referansegruppemøte Oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten - Helse- og omsorgsministerens ti grep I 2013/ / EIERAVD/KL Helsedirektoratet 024 KVAFOR/RSU Oppgavedeling - referat fra referansegruppemøte Oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten - Helse- og omsorgsministerens ti grep I 2013/ / EIERAVD/KL Helsedirektoratet 024 KVAFOR/RSU Oppgavedeling - tidsplan Oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten - Helse- og omsorgsministerens ti grep I 2013/ / EIERAVD/KL Helsedirektoratet 024 KVAFOR/RSU Oppgavedeling - fagfellevurdering Oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten - Helse- og omsorgsministerens ti grep I 2013/ / EIERAVD/KL Helsedirektoratet 024 KVAFOR/RSU 21

22 Sigma Nord AS I 2011/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Sigma Nord Desemberkonferanse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste Aktiv Ung 2. og Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / EIERAVD/LHL TO EIERAVD/LHL Valnesfjord Helsesportssenter Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel Meldingsløft 2 U 2014/ / EIERAVD/BN Mottaker Helseforetakene i Helse Nord 045 EIERAVD/BN Revidert legemiddelhåndteringsforskrift - Invitasjon til møte Høring - Revisjon av legemiddelhåndteringsforskriften I 2014/ / FAGAVD/SIS Helsedirektoratet 008 FAGAVD/SIS 22

23 Fossumkollektivet I 2011/ / FAGAVD/SFO UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL Finn Arctander Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - LHL klinikkene Skibotn Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Valnesfjord Helsesportssenter Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST 23

24 Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Opptreningssenteret i Finnmark Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Nordtun HelseRehab Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - NIMI AS Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST RBU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/HHH 24

25 RBU-sak Godkjenning av protokoll Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Orienteringssaker Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/HHH U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/HHH Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Helgeland Rehabilitering Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Evjeklinikken Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd 327 Mottaker EIERAVD/MOST 25

26 RBU-sak Referatsaker Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer RBU-sak Eventuelt Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2014 ADMAVD/HHH U 2013/ / ADMAVD/HHH Mottaker RBUs medlemmer og 012 varamedlemmer ADMAVD/HHH RBU-sak Regional plan for hudsykdommer Høring - Regional plan for hudfaget U 2014/ / FAGAVD/AR Mottaker RBUs medlemmer og 321 varamedlemmer FAGAVD/AR 26

27 RBU-sak Regional plan for øre-nese-hals Regional fagplan øre-nese-hals U 2013/ / FAGAVD/SIS Mottaker RBUs medlemmer og 321 varamedlemmer FAGAVD/SIS RBU-sak Regionalt fagråd for habilitering - oppnevning av brukerrepresentant Habiliteringstjenesten U 2014/ / FAGAVD/KT Mottaker RBUs medlemmer og 327 varamedlemmer FAGAVD/KT RBU-sak Oppdragsdokument involvering av RBU Oppdragsdokument 2015 U 2014/ / FAGAVD/KT Mottaker RBUs medlemmer og 021 varamedlemmer KVAFOR/IMF 27

28 RBU-sak Private sykehustjenester vs egne tjenester innen TSB analyse for budsjettåret 2013, oppfølging av styresak Anbudskonkurranse Tverrfaglig spesialisert rusbehandling U 2012/ / EIERAVD/MOST Mottaker RBUs medlemmer og 321 varamedlemmer RBU-sak Tertialrapport nr EIERAVD/KF Oppfølging oppdragsdokument - Tertialrapportering - Årlig melding 2014 U 2014/ / EIERAVD/EB Mottaker RBUs medlemmer og 131 varamedlemmer EIERAVD/EB RBU-sak Pasientreiser i Helse Nord, utvikling i antall klagesaker, jf. styresak Pasientreiser U 2013/ / EIERAVD/NBN Mottaker RBUs medlemmer og 011 varamedlemmer EIERAVD/NBN 28

29 RBU-sak Prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - en helseportal, status og mulighet for innspill - oppfølging av RBU-sak Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten - En helseportal U 2014/ / ADMDIR/HAA Mottaker RBUs medlemmer og 043 varamedlemmer ADMDIR/HAA Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft - Arbeidsgruppe U 2014/ / FAGAVD/RSP Mottaker Helseforetakene i Helse Nord 016 Mal for tjenesteavtaler Pasientens innsyn i egen journal FAGAVD/GT I 2014/ / EIERAVD/BN Nasjonalt senter for samhandling og 421 EIERAVD/BN telemedisin 29

30 Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Nordtun HelseRehab Pasientens innsyn i egen journal EIERAVD/LHL I 2014/ / EIERAVD/BN UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helsedirektoratet EIERAVD/BN Skibotn Rehabilitering - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Skibotn Rehabilitering EIERAVD/LHL Innsynsbegjæring - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE EIERAVD/MOST 30

31 Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som oppfølging av rapporten "CI - og hva så" - behov for faglig bistand Oppfølging av rapporten CI - og hva så - Behov for faglig bistand I 2014/ / FAGAVD/KT Nordlandssykehuset HF 321 FAGAVD/SIS Revisjon av det norske blodgiverskjemaet - Høringsfrist Høring - Revisjon av det norske blodgiverskjemaet I 2014/ / FAGAVD/[Ufordelt] Helsedirektoratet 008 FAGAVD/[Ufordelt] - Innkjøp av kontorutstyr - Inventar I 2010/ / ADMAVD/KP UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** ADMAVD/UH Fullmakt - Forhandlinger med Roche Norge angående Perjeta Beslutningsforum for nye metoder U 2014/ / ADMAVD/KP Mottaker Fagdirektørene i RHF-ene 012 ADMAVD/KP 31

32 Tilpasning av hangarbygg på Evenes tilbud konsulenttjenester Forespørsel om tilbud på konsulenttjenester i forbindelse med tilpasning av hangarbygg på Evenes I 2014/ / EIERAVD/RSAA UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/RSAA Kjøp av tverrfaglig spesialiserte rusbehandling - TSB - Avtale - Stiftelsen Finnmarkskollektivet U 2014/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Stiftelsen Finnmarkskollektivet Bistand til informasjonskampanje om hjerneslag Informasjonskampanje hjerneslag EIERAVD/MOST U 2014/ / ADMDIR/KIF Mottaker mpdesign v/anne M. Kristensen 046 ADMDIR/AMK Referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer (NCRP) Referansegruppe for Norsk klassifikasjon for radiologiske prosedyrer - NCRP U 2014/ / FAGAVD/AR Mottaker 016 FAGAVD/AR 32

33 Tildelingsbeslutning - anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester - Evjeklinikken Anskaffelse 2014 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester I 2013/ / EIERAVD/MOST UO Offlv 23 tredje ledd TE EIERAVD/MOST Oversendelse avtale for signering - Radiofarmaka mellom og ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale radiofarmaka I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Oversendelse avtale for signering - Radiofarmaka mellom og **************** HINAS - Rammeavtale radiofarmaka I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten U 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Nordtun HelseRehab EIERAVD/FE 33

34 Oversendelse - Rammeavtale for signering mellom og *************** HINAS - Rammeavtale - Forbruksmateriell til sterilforsyning I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Fellesuttalelse fra ordførerne på Helgeland - Rehabiliteringstjenester på Helgeland Rehabilitering I 2014/ / FAGAVD/KT Sør-Helgeland Regionråd 327 FAGAVD/[Ufordelt] Oversendelse - Rammeavtale for signering mellom og ***** ***** ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Forbruksmateriell til sterilforsyning I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Oversendelse - Rammeavtale for signering mellom og ************** HINAS - Rammeavtale - Forbruksmateriell til sterilforsyning I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ 34

35 Møte i HOD om gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet Høring - Forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet I 2014/ / FAGAVD/KT TE FAGAVD/AR Helse Sør-Øst RHF Innkalling AU USAM med sakspapirer Arbeidsutvalget for Universitetssamarbeidet - Samarbeidsorgan mellom og universitetene i Tromsø og Nordland U 2012/ / KVAFOR/TKN Mottaker Arnfinn Sundsfjord 506 Mottaker Mottaker Mottaker Runde Sundset Einar Bugge Sameline Grimsgaard KVAFOR/TKN Oversendelse - Rammeavtale for signering mellom og ***** ***** HINAS - Rammeavtale - Forbruksmateriell til sterilforsyning I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ 35

36 Møte i HOD om gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet Høring - Forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet U 2014/ / FAGAVD/KT Mottaker Adressater 008 FAGAVD/AR Søknad om tildeling av pilotutdanning - Bachelor Ambulansefag i Nord-Norge - ved Avdeling for Helse og Samfunn, Høgskolen i Narvik Kompetansebehov i ambulansefag - Arbeidsgruppe I 2013/ / FAGAVD/TEL007 Høgskolen i Narvik 273 FAGAVD/[Ufordelt] Oversendelse - Rammeavtale for signering mellom og *********** HINAS - Rammeavtale - Forbruksmateriell til sterilforsyning I 2014/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Helseforetakenes Innkjøpsservice EIERAVD/JJ Prioriteringsutvalget legger frem sin utredning onsdag Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet I 2010/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 016 FAGAVD/KT 36

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 03.02., kl 10.15-16.15 Tilstede:

Detaljer