Historisk rentestatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk rentestatistikk 1820 1999"

Transkript

1 Historisk statistikk Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Det er i denne sammenheng tidligere publisert en konsumprisindeks tilbake til 185, valutakurser, pengemengdestatistikk og myntproduksjon tilbake til 1819, samt myntomløp fra Formålet med dette arbeidet har primært vært å fremskaffe statistiske data, mens vurderinger av dataene i økonomisk sammenheng her har vært tillagt mindre vekt. I denne artikkelen publiseres diverse historiske serier som dekker større eller mindre deler av årene På grunnlag av de tilgjengelige serier er det beregnet en uveiet nominell gjennomsnitts. Det er altså ikke noe entydig begrep som er vist, idet det gjennomsnittlige nivået i prinsippet omfatter alle typer r, dvs. så vel sr som innskuddsr og obligasjonsr. Laveste nivå hadde vi i 1948 med 2,%, noe som må ses i sammenheng med lavpolitikken som ble ført i den første etterkrigstiden. Høyeste nivå hadde vi i 1986/87 med 1,6%, som må kunne tilskrives utviklingen i kredittmarkedet samt valutauro. På grunnlag av statistikk over årlige endringer i konsumprisnivået er det også beregnet et gjennomsnittlig realnivå. De årlige endringer i konsumprisnivået som er brukt, bygger dels på Statistisk sentralbyrås sammenhengende historiske konsumprisindeks tilbake til 1865 og dels på indekstall for perioden beregnet i Norges Bank. Den kraftige prisstigningen i kjølvannet av første verdenskrig medførte at realn nådde et historisk bunnivå i 1918 med minus 25%. Deretter trakk paripolitikken ( ) i motsatt retning, noe som førte til at prisene sank sterkt i flere år. Dette bidro til at vi i 1922 fikk en rekordhøy real, på nærmere 26%. 269 Det nominelle nivået Det nominelle nivået og de delserier som er lagt til grunn for beregningen av gjennomsnittsn som her presenteres, er vist i tabell 1 og figur 1. Nedenfor er det gitt noen kommentarer knyttet til enkelte delperioder Det laveste nivået i denne perioden hadde vi i 1895 med,7%, mens 1920 sto for høyeste nivå med 5,6%. Det siste må ses i sammenheng med inflasjonsvirkningene knyttet til første verdenskrig. Fram til 1918 var det beregnede nivået over 5% bare en gang i Gjennomsnittlig nivå i hele perioden var 4,%. Bortsett fra inflasjonsvirkningene knyttet til første verdenskrig synes perioden å reflektere relativt stabile forhold Laveste nivå var i 1974 med 6,1%, mens vi i 1986/87 hadde det høyeste, med 1,6%. Det høye nivået i 1986/87 må ses i sammenheng med utviklingen i kredittmarkedet og valutauro. Gjennomsnittlig nivå i perioden var 10,% Laveste var i 1997 med 5,5%, mens vi i 1998 hadde det høyeste nivået, med 7,7%. Gjennomsnittlig nivå kom på 6,7%. Denne perioden må sies å gjenspeile mer stabile forhold Laveste nivå i denne perioden hadde vi i 1948 med 2,%, mens vi i 197 hadde det høyeste nivået med 5,4%. Det lave nivået i 1948 må ses i lys av lavpolitikken som ble ført i den første etterkrigstiden. Gjennomsnittlig nivå i perioden var,5%. 1 Se artikler av samme forfatter i Penger og Kreditt nr. /1996, /1997, /1999 og /2000.

2 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,40 % 4,00 % 4,20 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,10 % 4,00 % 4,55 % 182 5,0 % 4,00 % 4,65 % ,40 % 4,00 % 4,70 % ,10 % 4,00 % 4,55 % 1826,90 % 4,00 %,95 % 1827,60 % 4,00 %,80 % ,40 % 4,00 % 4,20 % 1829,90 % 4,00 %,95 % 180,80 % 4,00 %,90 % 181,80 % 4,00 %,90 % 182,70 % 4,00 %,85 % 18,80 % 4,00 %,90 % 184,90 % 4,00 %,95 % 185 4,10 % 4,00 % 4,05 % 186 4,00 % 4,00 % 4,00 % 187,90 % 4,00 %,95 % 188 4,00 % 4,00 % 4,00 % 189 4,10 % 4,00 % 4,05 % ,10 % 4,00 % 4,05 % ,00 % 4,00 % 4,00 % ,00 % 4,00 % 4,00 % 184,60 % 4,00 %,80 % 1844,50 % 4,00 %,75 % 1845,50 % 4,00 %,75 % 1846,50 % 4,00 %,75 % 1847,40 % 4,00 %,70 % 1848,40 % 4,00 %,70 % 1849,50 % 4,00 %,75 % 1850,70 % 4,00 %,85 % 1851,60 % 4,00 %,80 % 1852,60 % 4,00 %,80 % 185,60 % 4,00 %,80 % 1854,70 % 4,00 %,85 % 1855,70 % 4,00 %,85 % 1856,90 % 4,00 %,95 % ,00 % 6,00 % 5,00 % 1858,90 % 4,00 %,95 % 1859,80 % 4,50 % 4,15 % 1860,90 % 4,50 % 4,20 % ,00 % 5,00 % 4,50 % 1862,90 % 5,00 % 4,45 % 186 4,50 % 4,50 % 4,50 % ,70 % 5,00 % 4,85 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,80 % 5,00 % 4,90 % ,90 % 4,00 % 4,45 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,80 % 4,70 % 4,20 % 4,00 % 4,4 % ,70 % 4,70 % 4,20 % 5,10 % 4,00 % 4,54 % ,50 % 4,70 % 4,20 % 4,90 %,50 % 4,6 % ,40 % 4,70 % 4,50 % 4,70 %,00 % 4,26 % 187 4,50 % 4,80 % 4,20 % 4,60 % 4,00 % 4,42 % ,70 % 4,70 % 4,0 % 4,60 % 4,00 % 4,46 % ,0 % 4,70 % 4,50 % 4,70 % 5,00 % 4,84 % ,40 % 4,80 % 4,40 % 5,00 % 4,50 % 4,82 % ,10 % 5,00 % 4,80 % 5,00 % 5,00 % 4,98 % ,0 % 5,10 % 4,50 % 5,20 % 5,00 % 5,02 % ,00 % 5,10 % 4,70 % 4,90 % 4,00 % 4,74 %

3 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,50 % 5,60 % 5,20 % 4,60 %,50 % 4,68 % ,40 % 5,20 % 4,80 % 4,60 % 4,00 % 4,60 % ,70 % 4,80 % 4,90 % 4,60 %,50 % 4,50 % 188 4,60 % 4,90 % 4,70 % 4,60 %,50 % 4,46 % ,60 % 4,80 % 4,20 % 4,0 %,50 % 4,28 % ,60 % 4,70 % 4,40 % 4,10 %,50 % 4,26 % ,60 % 4,70 % 4,00 % 4,00 %,50 % 4,16 % ,40 % 4,60 % 4,50 %,80 %,00 % 4,06 % ,20 % 4,20 %,90 %,70 %,00 %,80 % ,00 % 4,60 % 4,10 %,60 % 2,50 %,76 % ,00 % 4,50 %,80 %,70 %,50 %,90 % ,50 % 4,40 %,70 %,90 % 4,50 % 4,20 % ,20 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,2 % 189 5,20 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,2 % ,60 % 4,40 % 4,20 %,80 %,00 % 4,00 % ,10 % 4,20 % 4,00 %,70 % 2,50 %,70 % ,20 % 4,10 %,60 %,70 %,50 %,82 % ,70 % 4,00 %,60 %,80 %,50 %,92 % ,40 % 4,00 %,90 %,80 % 4,50 % 4,12 % ,90 % 4,20 %,50 % 4,10 % 5,50 % 4,64 % ,00 % 4,80 % 4,10 %,90 % 4,00 % 4,40 % 5,00 % 4,60 % ,70 % 4,40 % 4,10 %,20 % 4,00 % 4,0 % 4,00 % 4,24 % ,60 %,50 % 4,10 %,80 % 4,10 % 4,10 % 4,00 % 4,0 % 190 5,70 % 4,00 % 4,10 %,60 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,21 % ,00 %,70 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,00 %,50 % 4,14 % ,0 %,50 % 4,00 %,70 % 4,20 % 4,00 %,50 % 4,17 % ,70 %,70 % 4,00 %,60 % 4,0 % 4,00 % 4,00 % 4,19 % ,0 %,70 % 4,00 %,70 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,16 % ,60 %,80 % 4,10 %,60 % 4,0 % 4,20 %,50 % 4,16 % ,90 %,50 % 4,00 %,90 % 4,20 % 4,20 %,50 % 4,0 % ,80 %,50 % 4,10 %,60 % 4,20 % 4,20 %,50 %,99 % ,60 %,60 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,0 % 4,00 % 4,04 % ,20 % 4,10 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,50 % 4,50 % 4,0 % 191 5,50 % 4,0 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,60 % 4,50 % 4,9 % ,00 %,90 % 4,10 % 4,70 % 4,20 % 4,80 % 4,00 % 4,9 % ,50 % 4,00 % 4,00 %,60 % 4,60 % 6,60 % 4,50 % 4,69 % ,50 %,70 % 4,00 %,40 % 4,80 % 6,60 % 4,50 % 4,64 % ,00 % 4,10 % 4,10 % 4,70 % 4,80 % 5,40 % 5,00 % 4,87 % ,00 % 4,60 % 4,20 % 4,80 % 5,00 % 5,90 % 5,00 % 5,07 % ,00 % 4,60 % 4,20 % 4,10 % 5,10 % 6,20 % 4,50 % 4,96 % ,00 % 5,0 % 4,0 %,80 % 5,40 % 7,40 % 6,00 % 5,60 % ,50 % 5,50 % 4,40 % 4,10 % 5,60 % 5,90 % 5,00 % 5,29 % ,00 % 4,40 % 5,10 % 4,60 % 5,50 % 4,90 % 4,92 % 192 7,00 % 4,40 % 5,00 % 4,20 % 5,40 % 5,20 % 5,20 % ,50 % 5,20 % 5,00 % 4,0 % 5,60 % 5,80 % 5,40 % ,00 % 4,20 % 5,0 % 4,90 % 5,60 % 5,60 % 5,10 % ,50 % 4,00 % 5,20 % 4,90 % 5,50 % 5,0 % 4,90 % ,00 %,40 % 5,00 % 4,50 % 5,50 % 5,20 % 4,77 % ,50 % 4,00 % 5,00 % 4,60 % 5,50 % 5,40 % 5,00 % ,00 % 4,00 % 5,00 % 4,90 % 5,50 % 5,40 % 4,97 % 190 4,00 %,0 % 5,00 % 4,70 % 5,40 % 5,20 % 4,60 % 191 6,00 %,40 % 4,90 % 4,70 % 5,20 % 5,00 % 4,87 % 192 4,00 %,0 % 4,60 % 4,80 % 5,20 % 5,00 % 4,48 % 19,50 % 2,80 % 4,60 % 4,70 % 5,10 % 4,70 % 4,2 % 194,50 % 2,60 % 4,80 % 4,0 % 5,10 % 4,60 % 4,15 % 195,50 % 2,60 % 4,60 % 4,50 % 4,90 % 4,0 % 4,07 % 196 4,00 % 2,60 % 4,70 % 4,40 % 4,70 % 4,70 % 4,18 % 197 4,00 %,00 % 4,50 % 4,50 % 4,60 % 4,50 % 4,18 % 198,50 % 2,70 % 4,40 % 4,10 % 4,50 %,70 %,82 % 199 4,50 % 2,70 % 4,50 %,70 % 4,40 % 4,40 % 4,0 % 1940,00 % 2,10 %,90 %,90 %,70 % 5,50 %,68 % 271

4 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,00 % 1,60 %,60 %,50 %,70 %,70 %,18 % 1942,00 % 1,50 %,80 %,0 %,60 %,40 %,10 % 194,00 % 1,40 %,80 %,50 %,60 %,20 %,08 % 1944,00 % 1,40 %,80 %,50 %,50 %,10 %,05 % 1945,00 % 1,50 %,80 %,50 %,50 %,20 %,08 % ,50 % 1,10 %,60 %,10 % 2,50 % 2,40 % 2,5 % ,50 % 1,10 %,0 % 2,40 % 2,0 % 2,50 % 2,5 % ,50 % 1,00 %,20 % 2,40 % 2,0 % 2,50 % 2,2 % ,50 % 1,10 %,10 % 2,50 % 2,0 % 2,50 % 2, % ,50 % 1,10 %,0 % 2,50 % 2,50 % 2,70 % 2,4 % ,50 % 1,10 %,20 % 2,60 % 2,90 %,00 % 2,55 % ,50 % 1,20 %,20 % 2,50 %,10 %,00 % 2,58 % 195 2,50 % 1,20 %,10 % 2,50 %,0 %,00 % 2,60 % ,50 % 1,20 %,50 %,10 % 2,50 %,00 %,00 % 2,69 % 1955,50 % 1,90 % 4,40 %,10 % 2,60 %,50 % 4,10 %,0 % 1956,50 % 2,10 % 4,50 %,10 % 2,60 %,90 % 4,60 %,47 % 1957,50 % 2,20 % 4,60 %,20 % 2,50 % 4,00 % 4,60 %,51 % 1958,50 % 2,20 % 4,70 %,20 % 2,60 % 4,60 % 4,70 %,64 % 1959,50 % 2,20 % 4,80 %,0 % 2,60 % 4,70 % 4,60 %,67 % 1960,50 % 2,20 % 4,80 %,0 % 2,50 % 5,10 % 4,50 %,70 % 1961,50 % 2,0 % 4,90 %,40 % 2,50 % 5,00 % 4,70 %,76 % 1962,50 % 2,40 % 5,00 %,40 % 2,50 % 5,10 % 4,70 %,80 % 196,50 % 2,40 % 5,10 %,50 % 2,60 % 5,00 % 4,60 %,81 % 1964,50 % 2,50 % 5,20 %,60 % 2,50 % 5,00 % 4,60 %,84 % 1965,50 % 2,60 % 5,0 %,60 % 2,50 % 5,10 % 4,80 %,91 % 1966,50 % 2,60 % 5,40 %,40 % 5,10 % 4,80 % 4,1 % 1967,50 % 2,70 % 5,50 % 4,00 % 5,00 % 4,80 % 4,25 % 1968,50 % 2,80 % 5,60 % 4,00 % 5,00 % 4,80 % 4,28 % ,50 %,50 % 6,50 % 4,20 % 5,20 % 5,20 % 4,85 % ,50 %,70 % 6,60 % 4,0 % 5,70 % 6,10 % 5,15 % ,50 %,80 % 6,60 % 4,70 % 5,90 % 6,20 % 5,28 % ,50 %,80 % 6,70 % 4,90 % 5,90 % 6,20 % 5, % 197 4,50 % 4,00 % 6,80 % 5,10 % 6,00 % 6,20 % 5,4 % ,50 % 4,40 % 7,60 % 5,0 % 6,90 % 7,10 % 6,1 % ,00 % 4,70 % 8,50 % 6,90 % 7,0 % 6,48 % ,00 % 4,90 % 8,90 % 7,10 % 7,40 % 6,86 % ,00 % 5,10 % 9,10 % 7,20 % 7,60 % 7,00 % ,00 % 6,0 % 10,90 % 7,80 % 8,80 % 8,16 % ,00 % 6,90 % 11,10 % 8,50 % 8,60 % 8,82 % ,00 % 7,0 % 12,40 % 10,00 % 10,50 % 9,84 % ,00 % 7,90 % 1,20 % 11,60 % 11,90 % 10,72 % ,20 % 8,40 % 1,80 % 1,20 % 12,80 % 11,48 % ,00 % 8,50 % 1,80 % 12,80 % 1,10 % 11,64 % ,20 % 8,90 % 1,40 % 12,20 % 12,60 % 11,46 % ,70 % 9,10 % 1,60 % 12,20 % 12,90 % 11,70 % ,80 % 10,40 % 16,10 % 1,0 % 1,0 % 1,58 % ,80 % 11,0 % 17,00 % 12,50 % 1,0 % 1,58 % ,00 % 10,70 % 16,80 % 12,80 % 12,90 % 1,04 % ,00 % 8,80 % 14,90 % 12,0 % 10,90 % 11,58 % ,50 % 8,90 % 14,70 % 11,90 % 10,70 % 11,4 % ,00 % 8,70 % 14,20 % 11,50 % 10,00 % 10,88 % ,00 % 9,10 % 14,0 % 11,10 % 9,60 % 11,02 % 199 7,00 % 4,40 % 9,20 % 9,70 % 6,90 % 7,44 % ,80 % 4,0 % 8,40 % 8,90 % 7,50 % 7,18 % ,80 % 4,00 % 7,60 % 8,0 % 7,40 % 6,82 % ,00 %,0 % 6,70 % 7,60 % 6,80 % 6,08 % ,50 % 2,90 % 6,00 % 7,00 % 5,90 % 5,46 % ,00 % 6,0 % 9,80 % 6,80 % 5,40 % 7,66 % ,50 % 4,40 % 7,60 % 6,60 % 5,50 % 6,2 %

5 Kilder og kommentarer til datagrunnlaget for de ulike seriene Kolonne 1: Norges Banks sr og diskontosatser mv. Fra 1820 og fram til og med 1914 er satsene med utgangspunkt i bankens regnskaper beregnet som forholdet mellom innbetalte r pluss diskontopremier mv. i løpet av året og midlere både mot pant i fast eiendom og andre. De beregnede satser knytter seg derfor i denne perioden til den aktuelle smasse og ikke bare nye, slik som diskontoen vil gjøre. Pantelånene var dominerende helt til 1865 og gir uttrykk for at Norges Bank i stor grad var en bank for det vanlige næringsliv. Ved århundreskiftet var andelen av pantelån i forhold til de samlede sunket til rundt 9% og ved utgangen av 1914 til bare vel 1%. Vi har derfor valgt å angi diskontosatser fra og med 1915 (utgangen av årene) til og med For årene er bankenes marginalr ved lån i Norges Bank lagt til grunn og etter det er D-lånsne i Norges Bank benyttet. Kilder: Fram tom bygger beløpene for inntekter mv. på regnskapsdata hentet fra Norges Banks årsberetninger, mens stallene er hentet fra regnskapsutdrag publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i Statistiske oversikter 1948, tabell 158. For årene etter 1914 er tallene hentet fra Historisk statistikk 1994 (SSB), tabell og fra Penger og Kreditt, statistikktabellene. Kolonne 2: Renter på bankinnskudd (forretnings- og sparebanker) Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1968, tabell 26, mens tallene for er hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell Disse tallene viser gjennomsnittlig innskudds. I omtalen av statistikken i Historisk statistikk 1994 uttaler SSB: «Rentesatsene for bankinnskudd er for årene beregnet som forholdet mellom forretningsog sparebankenes utbetalinger til innskyterne og gjennomsnittet av størrelsen på innskuddene ved årets begynnelse og slutt. Fra og med 1955 er satsene for innskudd og beregnet på grunnlag av årlige oppgaver fra de enkelte forretnings- og sparebanker til Norges Bank over gjeldende satser, dvs. gjennomsnittlig helårlig nominell etterskudds. Fra 1975 er løpende provisjoner medregnet.» For 1994 og senere år er satsene hentet fra Penger og Kreditt. Også disse tall viser gjennomsnittsr. Kolonne : Renter på bank (forretningsog sparebanker) Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell (Se kommentarer fra SSB over.) For 1994 og senere er satsene hentet fra Penger og Kreditt. Nullstilte er holdt utenom statistikken fra og med Kolonne 4 og 5: en fra 1. januar 1966 Landbruksbanken. Rente på samt på obligasjonsgjeld Kilder: en ble etablert i Beretninger om bankens virksomhet gis i «Stortings Forhandlinger». Her gis også regnskapstall som viser beholdninger av utestående pantelån og obligasjonsgjeld. Videre gis det regnskapstall over inntekter og utgifter knyttet til disse fordrings- og gjeldsposter. På dette grunnlag er det beregnet inntektsrater på pante og utgiftsrater på obligasjonsgjeld tilbake til På grunn av det tidkrevende arbeid er eldre beregninger ikke foretatt. Fra 1. januar 1966 ble en sammensluttet med Den norske arbeiderbruk- og boligbank, Driftskredittkassen for jordbruket, Lånekassen for fiskere, Lånekassen for jordbrukere samt Noregs småbruk- og bustadbank. Den nye enheten ble benevnt «Statens landbruksbank». I heftet «Finansinstitusjoner» fra SSB ble det for årene publisert årsregnskapstall for Landbruksbanken. Beregningene på grunnlag av disse årsregnskapstall er inkorporert i samletabellen som viser de historiske serier for. Kolonne 6: Renter for innenlandske ihendehaverobligasjoner Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1968, tabell 26, mens tallene for er hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell Statistikk etter 199 er basert på direkte henvendelse til SSB. I sin omtale av statistikken i Historisk statistikk 1968 uttaler SSB (Kommentaren gjelder også tall fram til 1926 i tab 24.2 i Historisk statistikk 1994): «Rentesatsene for innenlandske ihendehaverobligasjoner er for årene før 1926 beregnet på grunnlag av oppgaver for de enkelte obligasjonslån i Kierulfs Håndbok. For senere år er tallene beregnet på grunnlag av oppgaver til SSBs obligasjonsstatistikk fra de enkelte låntakere.» Kolonne 7: Rente på statsobligasjoner Kilder: I Norges Banks databank («TROLL 8») er det lagt inn på statsobligasjoner fra Fra 1870 til 27

6 gjelder n obligasjoner med mer enn 15 års løpetid. Fra 1947 til 1980 viser serien n på statsobligasjoner. Kilde for perioden er Hali J. Edison and Jan Tore Klovland: «A quantitative reassessment of the purchasing power parity hypothesis: Evidence form Norway and the United Kingdom». Fra 1985 er n på obligasjoner med mer enn 6 års gjenstående løpetid beregnet i Norges Bank. Kolonne 8: Christiania Sparebank. Rente bankinnskudd Sparebanken NOR har vært så velvillig å stille til rådighet publikasjonen «Christiania Sparebanks indlaans (sparebankvilkår) fra 29 DE Juni 1822 til 1 TE December 1921». Tallene i kolonne 8 viser prosentsatsene pr. utgangen av de enkelte år. Dataene viser at banken holdt fast innskudds på 4% fra etableringen i 1822 til For Norges Bank har vi som nevnt data tilbake til For ikke å få skift i 1822 i det gjennomsnittlige nivå slik det er beregnet i kolonne 9 har vi for Christiania Sparebank tillatt oss å legge inn samme innskudds i 1820 og 1821 som i 1822, dvs. 4%. Rentedata for har ikke latt seg framskaffe. Kolonne 9: Gjennomsnittlig nivå basert på alle tilgjengelige serier Det er her i mangel av godt begrunnede alternativer lagt til grunn et uveiet gjennomsnitt av de presenterte seriene. Det gjennomsnittlige nivået vil således ikke representere noe entydig begrep, men i prinsippet omfatte alle typer r, dvs. så vel s-r som innskuddsr samt obligasjonsr. Vi må regne med større eller mindre brudd når nye tidsserier kommer med, eller tidligere serier faller bort fra ett år til det neste. Dette gjelder følgende år: Fra 1868 til 1869, fra 1869 til 1870, fra 1899 til 1900, fra 1921 til 1922, fra 195 til 1954, fra 1965 til 1966 og fra 1974 til Ytterligere datakilder I vedlegg til Statistikk-notat nr 22/2000 (upublisert notat utarbeidet i Norges Bank) er det gjort nærmere rede for kilder og beregningsmetoder vedrørende de enkelte serier. Vedleggene der gir opplysninger om følgende kilder og dataserier dels i form av utdrag og eksempler: - Norges Banks Hovedbog (1857) - Utdrag av Norges Banks regnskap Norges Bank. Regnskapsdata ( ) - Norges Banks diskonto for veksler , Norges Banks sr til banker e satser i norske kroner. Renter på bankenes dagslån i Norges Bank - Gjennomsnittlige satser for bankinnskott og innenlandske ihendehaverobligsajoner - Gjennomsnittlig innskudds- og s for forretningsog sparebanker, og gjennomsnittlig for innenlandske ihendehaverobligasjoner pr 1. desember - Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige og provisjonssatser på disponerte i norske kroner til publikum ved utgangen av kvartalet - St. Prp. No 12 Om en (Regnskapsdata 1868 og 1869) - en. Regnskapsdata og beregninger - Statsbanker med spesifikasjon av Landbruksbanken (SSB). Årsregnskap Landbruksbanken. Regnskapsdata og beregninger - Norge: Rente statsobligasjoner fra Christiania Sparebank. Indlaans Realnivået Vi har her deflatert de årlige gjennomsnittlige nominelle satser med årlig vekst i konsumprisindeksen (KPI). De årlige endringer i konsumprisnivået bygger dels på SSBs sammenhengende konsumprisindeks tilbake til 1865 som ble publisert høsten Indekstall for perioden er utarbeidet i Norges Bank på grunnlag av historiske priser på en del utvalgte varer som SSB har offentliggjort i diverse publikasjoner. Beregningene i Norges Bank representerer uoffisiell statistikk. Disse to indeksene er kjedet sammen og publisert av Norges Bank på bankens internettsider. Noen kommentarer til tabell 2 og figur 2 Vi ser av tabell 2 og figur 2 at det nominelle nivået fram til uroen i 1980-årene lå ganske «flatt» i forhold til endringene i konsumprisene. Det fører til at realnivået stort sett fremstår som et speilbilde av prisendringene. I 1846 og 1847 fant det sted en sterk prisøkning som følge av svikt i det europeiske jordbruk blant annet potethøsten. Dette ledet til at vi fikk negativ real i disse årene. I 1848 og 1849 sank prisnivået igjen slik at realn viste en markert oppgang. I årene samt i årene fant det sted en ny prisnedgang ledsaget av ganske høye realr. I 1878 kom realn opp i hele 20% hovedsakelig som følge av at prisnivået sank med 12,5%. I kjølvannet av første verdenskrig fant det sted en særdeles kraftig prisstigning, med en topp på hele 40% i Realn nådde da et historisk bunnivå med minus 25%. Med gjennomføringen av paripolitikken sank prisene sterkt i flere år. I 1922 sank således prisnivået med 16,7%, og vi fikk en rekordhøy real med nærmere 26%.

7 Tabell 2. Beregning av real Prosenttall År Årlig vekst i KPI Real År Årlig vekst i KPI Real År Årlig vekst i KPI Real 186 4,7 4,00 9, ,5,95 4, ,1 4,00 0, , 4,05 2, ,4 4,05 4, ,8 4,00 9, ,5 4,00 4,52 184,2,80 0, ,8,75 1, ,9,75 4, ,4,75 4, ,5,70 10, ,1,70 12, ,1,75 7, ,4,85 1, ,5,80 0, ,7,80 0, ,2,80 1, ,9,85 1, ,4,85 0, ,5,95 1, ,2 5,00 7, ,9,95 12, ,1 4,15 6, ,4 4,20 1, ,7 4,50 2, ,4 4,45 8, ,2 4,50 9, ,8 4,85 6, ,1 4,40 8, ,1 4,90 5, ,0 4,45 0, ,0 4,40 4, ,8 4,4 9, ,0 4,54 4, ,0 4,6 4, ,0 4,26 5, ,1 4,42 4, ,2 4,46 0, ,0 4,84 9, ,0 4,82 4, ,0 4,98 4, ,5 5,02 20, ,8 4,74 10, ,0 4,68 0, ,8 4,60 0, ,0 4,50 4, ,5 4,46 9, ,0 4,28 4, ,8 4,26 9, ,0 4,16 9, , 4,06 9, ,6,80 1, ,,76 1, ,0,90, ,0 4,20 4, ,0 4,2 4, ,0 4,2 4, ,0 4,00 9, ,0,70, ,0,82, ,0,92, ,5 4,12 5, ,0 4,64 4, ,8 4,60 0, ,0 4,24 4, ,5 4,0 8, ,0 4,21 4, ,8 4,14 9, ,0 4,17 0, ,0 4,19 4, ,8 4,16 0, ,0 4,16 4, ,0 4,0 4, ,5,99 0, , 4,04 0, ,2 4,0 0, ,0 4,9 0, ,0 4,9 4, ,4 4,69 9, ,0 4,64 12, ,0 4,87 16, ,0 5,07 24, , 4,96 1, ,9 5,60 8, ,5 5,29 12, ,7 4,92 25, ,7 5,20 12, ,7 5,40 4, ,6 5,10, , 4,90 22, ,1 4,77 17, , 5,00 12, ,4 4,97 9, , 4,60 7, ,8 4,87 10, ,5 4,48 7, ,6 4,2 7, ,6 4,15 1, ,0 4,07 4, ,6 4,18 1, ,5 4,18, ,7,82 0, ,0 4,0 4, ,6,68 10, ,2,18 1, ,8,10 1,62 194,1,08 0, ,5,05 1, ,5,08 1, ,9 2,5 0, ,0 2,5 2, ,4 2,2, ,4 2, 0, ,2 2,4 1, ,2 2,55 11, , 2,58 6, ,1 2,60 0, ,2 2,69 1, ,0,0 2, ,0,47 0, ,9,51 0, ,6,64 0, ,7,67 0, ,0,70, ,6,76 1, ,0,80 1, ,4,81 1, ,5,84 1, ,4,91 0, ,5 4,1 0, ,1 4,25 0, ,9 4,28 0, ,5 4,85 2, ,5 5,15 4, ,7 5,28 1, ,8 5, 1, ,8 5,4 2, ,1 6,1 2, ,7 6,48 4, , 6,86 2, ,2 7,00 2, ,1 8,16 0, ,6 8,82 4, ,0 9,84 1, ,4 10,72 2, ,4 11,48 0, ,5 11,64 2, ,4 11,46 4, ,6 11,70 5, ,1 1,58 6, ,7 1,58 4, ,7 1,04 5, ,6 11,58 6, ,1 11,4 6, ,5 10,88 7, , 11,02 8, , 7,44 5, ,4 7,18 5, ,5 6,82 4, ,2 6,08 4, ,6 5,46 2, ,2 7,66 5, , 6,2,9 275

8 276 I løpet av de første år av andre verdenskrig fant det på ny sted en kraftig prisøkning med negative realr til følge. Med utbruddet av Koreakrigen i 1950 fikk vi i de etterfølgende to år markert prisøkning og negative realr. Den første del av 1980-årene var preget av høy prisstigning, men også høyt nominelt nivå. Realne ble derfor moderate årene var preget av relativt moderat prisstigning. Gjennomsnittlig prisvekst lå på 2,4% mens det nominelle nivået gjennomsnittlig lå på vel 8%. Realnivået var følgelig 5,4% i 1990-årene. Glatting av realserien I tabell og figur har vi deflatert den nominelle serien med tre års glidende gjennomsnitt av de årlige vekstrater i konsumprisindeksen. Helhetsbildet endrer seg lite, men figuren blir litt «roligere». Oppsummering Det nominelle nivået i perioden er beregnet som et uveiet gjennomsnitt av forskjellige tilgjengelige serier. Hovedbildet her er en relativt «flat» utvikling. Unntaket er høyere i kjølvannet av kraftig inflasjon under første verdenskrig samt valutauro og sterk kredittvekst i 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene. Lav i de første årene etter andre verdenskrig må ses i sammenheng med lavpolitikken som da ble ført. I motsetning til det nominelle nivået har konsumprisene vist betydelige svingninger i den perioden vi har tall for, dvs. perioden Det har ført til at realnivået i hvert fall fram til 1970-tallet for en stor del har fremstått som et speilbilde av prisendringene. Den kraftige prisstigningen i kjølvannet av første verdenskrig medførte at realn i 1918 nådde et historisk bunnivå med minus 25%. I motsatt retning trakk paripolitikken, som førte til at prisene sank sterkt i flere år. Dette bidro til at vi i 1922 fikk en rekordhøy real med nærmere 26%.

9 Tabell. Glattet real. deflatert med års glidende gjennomsnitt av årlig vekst i KPI. Prosent År KPIvekst, års glid.snitt Real År KPIvekst, års glid.snitt Real År KPIvekst, års glid.snitt 187 2,6,95 1, ,6 4,00 0, ,7 4,05 2, , 4,05 5, ,9 4,00 6, ,7 4,00 4, ,5,80 2, ,4,75 2,5 1845,1,75 0, ,7,75, ,,70 1, ,4,70 2, ,9,75 6, ,9,85 2, ,2,80 0, ,1,80 0,65 185,6,80 0, ,5,85 0, ,6,85 0, ,2,95 1, ,5 5,00 6, ,1,95 8, ,5 4,15 6, ,7 4,20, ,2 4,50 4, ,0 4,45 6,55 186,1 4,50 7, ,4 4,85 8, ,0 4,40 6, , 4,90 4, ,6 4,45 2, ,1 4,40 4, ,6 4,4 6, ,6 4,54 6, , 4,6 1, ,4 4,26 1, ,8 4,42, ,1 4,46 1, ,1 4,84 4, , 4,82 6, ,2 4,98 9, ,8 5,02 11, ,1 4,74 9, ,7 4,68 2, , 4,60 1, ,1 4,50 4, ,5 4,46 6, ,1 4,28 7, , 4,26 7, ,0 4,16 9, ,6 4,06 5, ,9,80 1, ,6,76 0, ,8,90 2, ,0 4,20 4, ,0 4,2 4, ,7 4,2 6, ,7 4,00 5, ,7,70 5, ,0,82, ,5,92 0, ,5 4,12 0, ,1 4,64 0, ,6 4,60 2, ,1 4,24 4, ,5 4,0 5,61 190,1 4,21 7, ,1 4,14 4, ,1 4,17 4, , 4,19 0, ,6 4,16 2, ,6 4,16 2, ,5 4,0 2, ,9,99 1, , 4,04 0, ,2 4,0 0, ,7 4,9 1, ,5 4,9 1, ,8 4,69 6, ,1 4,64 12, , 4,87 18, ,8 5,07 15, ,4 4,96 12, ,9 5,60 0, ,8 5,29 8, ,0 4,92 16, ,2 5,20 9, ,9 5,40, ,7 5,10 5, ,9 4,90 1, ,6 4,77 17, , 5,00 1, , 4,97 9,72 190,8 4,60 8,77 191,2 4,87 8, 192, 4,48 8, ,8 4,2 5, ,0 4,15 4, ,7 4,07 2,0 196,4 4,18 0, ,9 4,18 0, ,1,82 0, ,8 4,0 2, ,6,68 7, ,2,18 8, ,0,10 5,44 194,1,08 0, ,0,05 1,00 Real ,0,08 1, ,5 2,5 1, ,5 2,5 1, ,0 2,2 2, ,4 2, 0, , 2,4 4, ,9 2,55 6, ,2 2,58 6, ,2 2,60 2, ,4 2,69 0, ,1,0 0, ,6,47 0, ,8,51 0,0 1958,4,64 0, ,4,67 1, ,8,70 1, ,5,76 1, ,,80 0, ,,81 0, ,1,84 0, ,5,91 0, ,0 4,1 0,1 1967,8 4,25 0, ,5 4,28 0, ,6 4,85 0, ,6 5,15 1, ,0 5,28 2, ,1 5, 1, ,9 5,4 2, ,5 6,1, ,0 6,48, ,1 6,86 2, ,9 7,00 1, , 8,16 0, ,9 8,82 0, ,7 9,84 0, ,9 10,72 1, ,1 11,48 0, ,8 11,64 2, ,8 11,46 4, ,4 11,70 5, ,1 1,58 6, ,5 1,58 5, ,7 1,04 5, ,1 11,58 6, ,1 11,4 6, , 10,88 7, ,7 11,02 8, ,0 7,44 5, ,1 7,18 5, ,7 6,82 5, ,1 6,08, ,0 5,46, ,4 7,66 5,17 277

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

HISTORISK PENGEMENGDESTATISTIKK 1819-1998

HISTORISK PENGEMENGDESTATISTIKK 1819-1998 HISTORISK PENGEMENGDESTATISTIKK 1819-1998 Jon Petter Holter, spesialrådgiver, og Espen Tørum, konsulent, Statistikkavdelingen i Norges Bank I denne artikkelen presenteres en beregning av utviklingen i

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD

AKTUELL KOMMENTAR. Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD AKTUELL KOMMENTAR Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank Bankenes

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2012 DATO: 30.10.2012 Boliglånsundersøkelsen 2012 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 2012 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

KAPITTEL 2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv. Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1

KAPITTEL 2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv. Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Prisstabilitet kommer ikke av seg selv Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Vi kan gå til historien for å lære, slik at vi står bedre rustet til å treffe de rette valgene framover. Svein Gjedrem tar utgangspunkt

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4.1 Prisindeks Prisindekser blir brukt til å måle prisutviklingen på utvalgte varer og tjenester. Vi har indekser som bl.a. måler utviklingen på eksport-/importpriser,

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. 29. desember.uhglwwlqglndwruhq. 1RYHPEHU +RYHGELOGHW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,8 prosent (332,2 milliarder kroner) fram til utgangen av november,

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse Rapport

Samfunnsøkonomisk analyse Rapport Samfunnsøkonomisk analyse Rapport 5-06 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makro-økonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 06-05.

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009 Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen Høsten DATO: 05.02.2010 Innhold 1 Oppsummering 3 2 Bakgrunn 4 3 Nedbetalingslån 5 3.1 Porteføljens sammensetning 5 3.2 Belåningsgrad 7 3.3 Gjeldsbelastning 8 3.4

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes her til å framskrive variabler

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Omlegging av pengemengdestatistikken

Omlegging av pengemengdestatistikken Notater Documents 2016/09 Camilla Høstmark, Marit Mathiesen, Kari Pedersen og Katharina Østensen Omlegging av pengemengdestatistikken Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikk Notater

Detaljer

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank.

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. 18. desember 2006.UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 6HSWHPEHU 6DPOHWNUHGLWW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums samlede bruttogjeld (K3) var 15,3 prosent (403,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september,

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2000

Boliglånsundersøkelsen 2000 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F2 / LGR 8. august 2000 Boliglånsundersøkelsen 2000 Etter renteuro høsten 1998 viste boligprisene en redusert vekst frem mot tilsvarende undersøkelse i

Detaljer

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere

Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere Forventningsundersøkelsen 1. kvartal 2006: Forventningene om prisvekst neste 12 måneder er blitt lavere TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2006 viser at forventningene til prisveksten

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017

Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017 Lav rente for evig? Svein Gjedrem 11. januar 2017 1 Tidsperioder 1950 og -60 årene: Friere varehandel. «Financial Repression». 1970 og inn på -80 årene: «The Great Inflation». 1980 årene: Disinflasjon

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19.

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19. Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse Finans Norge - Finansnæringens dag v/finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bakgrunn for retningslinjene Forsvarlig

Detaljer

Pressekonferanse. 4. november 2014. Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen

Pressekonferanse. 4. november 2014. Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen Pressekonferanse 4. november 2014 Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen Disposisjon Økonomisk bakgrunn Banker Livsforsikring Boliglånsundersøkelsen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2001 Offentlig versjon

Boliglånsundersøkelsen 2001 Offentlig versjon Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F2 / LGR 22. august 2001 Boliglånsundersøkelsen 2001 Offentlig versjon * Andelen utlån med belåningsgrad over 80% var økt fra fjorårets undersøkelse, og

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder

Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2006: Forventninger om høyere prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2006 viser at det nå ventes høyere prisvekst neste 12 måneder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Pengepolitikken i Norge

Pengepolitikken i Norge Pengepolitikken i Norge Forelesning Øistein Røisland Pengepolitisk avdeling, Norges Bank Rolledeling i den økonomiske politikken Finanspolitikken: - Inntektene fra petroleumssektoren overføres til Petroleumsfondet

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 3. kvartal 2005: Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter

Detaljer

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Parats tariffkonferanse Scandic Oslo Airport, 1. mars 2016 Helle Stensbak, sjeføkonom YS Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen

Detaljer

Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen?*

Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen?* AKTUELL KOMMENTAR Seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen?* Statistisk sentralbyrå publiserer månedlig tre prisindekser for konsum, KPI, KPI-JA og KPI-

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen vår 2009

Boliglånsundersøkelsen vår 2009 Dato: 10.07.2009 Seksjon/avdeling: F2/FF Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no 1 Oppsummering Andelen av rapporterte nedbetalingslån hvor lånene utgjorde over 80

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

DUF brukerveiledning

DUF brukerveiledning DUF brukerveiledning Indeksregulering av avtaler Forfatter: Carla Børresen/ Marit Kristin Stokke Avdeling/enhet: RMA Revisjon/ versjon: Dato: oktober 2014 1 Beregn prisindeks... 3 2 Registrering av KPI...

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2004

Boliglånsundersøkelsen 2004 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F / 7. februar 00 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen 00 Årets undersøkelse omfattet 9 banker, som ble bedt om å gjennomgå de 100 først utbetalte

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/07

Finansiell stabilitet 2/07 Finansiell stabilitet /7 Pressekonferanse 4. desember 7 Uro i kreditt- og pengemarkedene Pris på sikring mot kredittrisiko 1). 5-årige CDS-priser. Prosentenheter. 1. jan. 4 9. nov. 7,, Bear Sterns 1,8

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

NBBLs boligmarkedsrapport

NBBLs boligmarkedsrapport 20. oktober 2017 NBBLs boligmarkedsrapport Prisutvikling Temperaturen i markedet Tilbud/Etterspørsel Norsk økonomi Finansiell stabilitet Hva tror NBBL om boligprisene? Utålmodig? Klikk her Fire grunner

Detaljer

Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør

Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014 Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Innhold Bankenes resultater og soliditet EUs krisehåndteringsdirektiv «Bail in» -

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 02.06.2009 Forord Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2004

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2004 Kredittilsynet Finans- og Forsikringsavdelingen / F / LGR. februar 5 Offentlig versjon Boliglånsundersøkelsen Høsten Årets undersøkelse omfattet 9 banker, som ble bedt om å gjennomgå de 1 først utbetalte

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene

Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2005: Forventning om renteøkning og høyere priser blant husholdningene TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser at andelen husholdninger i 2. kvartal som forventer

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige.

NR. 05/2010. I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. 3505.4 Side 1/10 NR. 05/2010 I Oslo og omegn har boligprisene steget det siste året. Nordmenn flest tror boligprisene skal fortsette å stige. Vår siste boligundersøkelse for Oslo og omegnskommuner er fra

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer