Historisk rentestatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk rentestatistikk 1820 1999"

Transkript

1 Historisk statistikk Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Det er i denne sammenheng tidligere publisert en konsumprisindeks tilbake til 185, valutakurser, pengemengdestatistikk og myntproduksjon tilbake til 1819, samt myntomløp fra Formålet med dette arbeidet har primært vært å fremskaffe statistiske data, mens vurderinger av dataene i økonomisk sammenheng her har vært tillagt mindre vekt. I denne artikkelen publiseres diverse historiske serier som dekker større eller mindre deler av årene På grunnlag av de tilgjengelige serier er det beregnet en uveiet nominell gjennomsnitts. Det er altså ikke noe entydig begrep som er vist, idet det gjennomsnittlige nivået i prinsippet omfatter alle typer r, dvs. så vel sr som innskuddsr og obligasjonsr. Laveste nivå hadde vi i 1948 med 2,%, noe som må ses i sammenheng med lavpolitikken som ble ført i den første etterkrigstiden. Høyeste nivå hadde vi i 1986/87 med 1,6%, som må kunne tilskrives utviklingen i kredittmarkedet samt valutauro. På grunnlag av statistikk over årlige endringer i konsumprisnivået er det også beregnet et gjennomsnittlig realnivå. De årlige endringer i konsumprisnivået som er brukt, bygger dels på Statistisk sentralbyrås sammenhengende historiske konsumprisindeks tilbake til 1865 og dels på indekstall for perioden beregnet i Norges Bank. Den kraftige prisstigningen i kjølvannet av første verdenskrig medførte at realn nådde et historisk bunnivå i 1918 med minus 25%. Deretter trakk paripolitikken ( ) i motsatt retning, noe som førte til at prisene sank sterkt i flere år. Dette bidro til at vi i 1922 fikk en rekordhøy real, på nærmere 26%. 269 Det nominelle nivået Det nominelle nivået og de delserier som er lagt til grunn for beregningen av gjennomsnittsn som her presenteres, er vist i tabell 1 og figur 1. Nedenfor er det gitt noen kommentarer knyttet til enkelte delperioder Det laveste nivået i denne perioden hadde vi i 1895 med,7%, mens 1920 sto for høyeste nivå med 5,6%. Det siste må ses i sammenheng med inflasjonsvirkningene knyttet til første verdenskrig. Fram til 1918 var det beregnede nivået over 5% bare en gang i Gjennomsnittlig nivå i hele perioden var 4,%. Bortsett fra inflasjonsvirkningene knyttet til første verdenskrig synes perioden å reflektere relativt stabile forhold Laveste nivå var i 1974 med 6,1%, mens vi i 1986/87 hadde det høyeste, med 1,6%. Det høye nivået i 1986/87 må ses i sammenheng med utviklingen i kredittmarkedet og valutauro. Gjennomsnittlig nivå i perioden var 10,% Laveste var i 1997 med 5,5%, mens vi i 1998 hadde det høyeste nivået, med 7,7%. Gjennomsnittlig nivå kom på 6,7%. Denne perioden må sies å gjenspeile mer stabile forhold Laveste nivå i denne perioden hadde vi i 1948 med 2,%, mens vi i 197 hadde det høyeste nivået med 5,4%. Det lave nivået i 1948 må ses i lys av lavpolitikken som ble ført i den første etterkrigstiden. Gjennomsnittlig nivå i perioden var,5%. 1 Se artikler av samme forfatter i Penger og Kreditt nr. /1996, /1997, /1999 og /2000.

2 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,40 % 4,00 % 4,20 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,10 % 4,00 % 4,55 % 182 5,0 % 4,00 % 4,65 % ,40 % 4,00 % 4,70 % ,10 % 4,00 % 4,55 % 1826,90 % 4,00 %,95 % 1827,60 % 4,00 %,80 % ,40 % 4,00 % 4,20 % 1829,90 % 4,00 %,95 % 180,80 % 4,00 %,90 % 181,80 % 4,00 %,90 % 182,70 % 4,00 %,85 % 18,80 % 4,00 %,90 % 184,90 % 4,00 %,95 % 185 4,10 % 4,00 % 4,05 % 186 4,00 % 4,00 % 4,00 % 187,90 % 4,00 %,95 % 188 4,00 % 4,00 % 4,00 % 189 4,10 % 4,00 % 4,05 % ,10 % 4,00 % 4,05 % ,00 % 4,00 % 4,00 % ,00 % 4,00 % 4,00 % 184,60 % 4,00 %,80 % 1844,50 % 4,00 %,75 % 1845,50 % 4,00 %,75 % 1846,50 % 4,00 %,75 % 1847,40 % 4,00 %,70 % 1848,40 % 4,00 %,70 % 1849,50 % 4,00 %,75 % 1850,70 % 4,00 %,85 % 1851,60 % 4,00 %,80 % 1852,60 % 4,00 %,80 % 185,60 % 4,00 %,80 % 1854,70 % 4,00 %,85 % 1855,70 % 4,00 %,85 % 1856,90 % 4,00 %,95 % ,00 % 6,00 % 5,00 % 1858,90 % 4,00 %,95 % 1859,80 % 4,50 % 4,15 % 1860,90 % 4,50 % 4,20 % ,00 % 5,00 % 4,50 % 1862,90 % 5,00 % 4,45 % 186 4,50 % 4,50 % 4,50 % ,70 % 5,00 % 4,85 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,80 % 5,00 % 4,90 % ,90 % 4,00 % 4,45 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,80 % 4,70 % 4,20 % 4,00 % 4,4 % ,70 % 4,70 % 4,20 % 5,10 % 4,00 % 4,54 % ,50 % 4,70 % 4,20 % 4,90 %,50 % 4,6 % ,40 % 4,70 % 4,50 % 4,70 %,00 % 4,26 % 187 4,50 % 4,80 % 4,20 % 4,60 % 4,00 % 4,42 % ,70 % 4,70 % 4,0 % 4,60 % 4,00 % 4,46 % ,0 % 4,70 % 4,50 % 4,70 % 5,00 % 4,84 % ,40 % 4,80 % 4,40 % 5,00 % 4,50 % 4,82 % ,10 % 5,00 % 4,80 % 5,00 % 5,00 % 4,98 % ,0 % 5,10 % 4,50 % 5,20 % 5,00 % 5,02 % ,00 % 5,10 % 4,70 % 4,90 % 4,00 % 4,74 %

3 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,50 % 5,60 % 5,20 % 4,60 %,50 % 4,68 % ,40 % 5,20 % 4,80 % 4,60 % 4,00 % 4,60 % ,70 % 4,80 % 4,90 % 4,60 %,50 % 4,50 % 188 4,60 % 4,90 % 4,70 % 4,60 %,50 % 4,46 % ,60 % 4,80 % 4,20 % 4,0 %,50 % 4,28 % ,60 % 4,70 % 4,40 % 4,10 %,50 % 4,26 % ,60 % 4,70 % 4,00 % 4,00 %,50 % 4,16 % ,40 % 4,60 % 4,50 %,80 %,00 % 4,06 % ,20 % 4,20 %,90 %,70 %,00 %,80 % ,00 % 4,60 % 4,10 %,60 % 2,50 %,76 % ,00 % 4,50 %,80 %,70 %,50 %,90 % ,50 % 4,40 %,70 %,90 % 4,50 % 4,20 % ,20 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,2 % 189 5,20 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,2 % ,60 % 4,40 % 4,20 %,80 %,00 % 4,00 % ,10 % 4,20 % 4,00 %,70 % 2,50 %,70 % ,20 % 4,10 %,60 %,70 %,50 %,82 % ,70 % 4,00 %,60 %,80 %,50 %,92 % ,40 % 4,00 %,90 %,80 % 4,50 % 4,12 % ,90 % 4,20 %,50 % 4,10 % 5,50 % 4,64 % ,00 % 4,80 % 4,10 %,90 % 4,00 % 4,40 % 5,00 % 4,60 % ,70 % 4,40 % 4,10 %,20 % 4,00 % 4,0 % 4,00 % 4,24 % ,60 %,50 % 4,10 %,80 % 4,10 % 4,10 % 4,00 % 4,0 % 190 5,70 % 4,00 % 4,10 %,60 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,21 % ,00 %,70 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,00 %,50 % 4,14 % ,0 %,50 % 4,00 %,70 % 4,20 % 4,00 %,50 % 4,17 % ,70 %,70 % 4,00 %,60 % 4,0 % 4,00 % 4,00 % 4,19 % ,0 %,70 % 4,00 %,70 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,16 % ,60 %,80 % 4,10 %,60 % 4,0 % 4,20 %,50 % 4,16 % ,90 %,50 % 4,00 %,90 % 4,20 % 4,20 %,50 % 4,0 % ,80 %,50 % 4,10 %,60 % 4,20 % 4,20 %,50 %,99 % ,60 %,60 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,0 % 4,00 % 4,04 % ,20 % 4,10 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,50 % 4,50 % 4,0 % 191 5,50 % 4,0 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,60 % 4,50 % 4,9 % ,00 %,90 % 4,10 % 4,70 % 4,20 % 4,80 % 4,00 % 4,9 % ,50 % 4,00 % 4,00 %,60 % 4,60 % 6,60 % 4,50 % 4,69 % ,50 %,70 % 4,00 %,40 % 4,80 % 6,60 % 4,50 % 4,64 % ,00 % 4,10 % 4,10 % 4,70 % 4,80 % 5,40 % 5,00 % 4,87 % ,00 % 4,60 % 4,20 % 4,80 % 5,00 % 5,90 % 5,00 % 5,07 % ,00 % 4,60 % 4,20 % 4,10 % 5,10 % 6,20 % 4,50 % 4,96 % ,00 % 5,0 % 4,0 %,80 % 5,40 % 7,40 % 6,00 % 5,60 % ,50 % 5,50 % 4,40 % 4,10 % 5,60 % 5,90 % 5,00 % 5,29 % ,00 % 4,40 % 5,10 % 4,60 % 5,50 % 4,90 % 4,92 % 192 7,00 % 4,40 % 5,00 % 4,20 % 5,40 % 5,20 % 5,20 % ,50 % 5,20 % 5,00 % 4,0 % 5,60 % 5,80 % 5,40 % ,00 % 4,20 % 5,0 % 4,90 % 5,60 % 5,60 % 5,10 % ,50 % 4,00 % 5,20 % 4,90 % 5,50 % 5,0 % 4,90 % ,00 %,40 % 5,00 % 4,50 % 5,50 % 5,20 % 4,77 % ,50 % 4,00 % 5,00 % 4,60 % 5,50 % 5,40 % 5,00 % ,00 % 4,00 % 5,00 % 4,90 % 5,50 % 5,40 % 4,97 % 190 4,00 %,0 % 5,00 % 4,70 % 5,40 % 5,20 % 4,60 % 191 6,00 %,40 % 4,90 % 4,70 % 5,20 % 5,00 % 4,87 % 192 4,00 %,0 % 4,60 % 4,80 % 5,20 % 5,00 % 4,48 % 19,50 % 2,80 % 4,60 % 4,70 % 5,10 % 4,70 % 4,2 % 194,50 % 2,60 % 4,80 % 4,0 % 5,10 % 4,60 % 4,15 % 195,50 % 2,60 % 4,60 % 4,50 % 4,90 % 4,0 % 4,07 % 196 4,00 % 2,60 % 4,70 % 4,40 % 4,70 % 4,70 % 4,18 % 197 4,00 %,00 % 4,50 % 4,50 % 4,60 % 4,50 % 4,18 % 198,50 % 2,70 % 4,40 % 4,10 % 4,50 %,70 %,82 % 199 4,50 % 2,70 % 4,50 %,70 % 4,40 % 4,40 % 4,0 % 1940,00 % 2,10 %,90 %,90 %,70 % 5,50 %,68 % 271

4 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,00 % 1,60 %,60 %,50 %,70 %,70 %,18 % 1942,00 % 1,50 %,80 %,0 %,60 %,40 %,10 % 194,00 % 1,40 %,80 %,50 %,60 %,20 %,08 % 1944,00 % 1,40 %,80 %,50 %,50 %,10 %,05 % 1945,00 % 1,50 %,80 %,50 %,50 %,20 %,08 % ,50 % 1,10 %,60 %,10 % 2,50 % 2,40 % 2,5 % ,50 % 1,10 %,0 % 2,40 % 2,0 % 2,50 % 2,5 % ,50 % 1,00 %,20 % 2,40 % 2,0 % 2,50 % 2,2 % ,50 % 1,10 %,10 % 2,50 % 2,0 % 2,50 % 2, % ,50 % 1,10 %,0 % 2,50 % 2,50 % 2,70 % 2,4 % ,50 % 1,10 %,20 % 2,60 % 2,90 %,00 % 2,55 % ,50 % 1,20 %,20 % 2,50 %,10 %,00 % 2,58 % 195 2,50 % 1,20 %,10 % 2,50 %,0 %,00 % 2,60 % ,50 % 1,20 %,50 %,10 % 2,50 %,00 %,00 % 2,69 % 1955,50 % 1,90 % 4,40 %,10 % 2,60 %,50 % 4,10 %,0 % 1956,50 % 2,10 % 4,50 %,10 % 2,60 %,90 % 4,60 %,47 % 1957,50 % 2,20 % 4,60 %,20 % 2,50 % 4,00 % 4,60 %,51 % 1958,50 % 2,20 % 4,70 %,20 % 2,60 % 4,60 % 4,70 %,64 % 1959,50 % 2,20 % 4,80 %,0 % 2,60 % 4,70 % 4,60 %,67 % 1960,50 % 2,20 % 4,80 %,0 % 2,50 % 5,10 % 4,50 %,70 % 1961,50 % 2,0 % 4,90 %,40 % 2,50 % 5,00 % 4,70 %,76 % 1962,50 % 2,40 % 5,00 %,40 % 2,50 % 5,10 % 4,70 %,80 % 196,50 % 2,40 % 5,10 %,50 % 2,60 % 5,00 % 4,60 %,81 % 1964,50 % 2,50 % 5,20 %,60 % 2,50 % 5,00 % 4,60 %,84 % 1965,50 % 2,60 % 5,0 %,60 % 2,50 % 5,10 % 4,80 %,91 % 1966,50 % 2,60 % 5,40 %,40 % 5,10 % 4,80 % 4,1 % 1967,50 % 2,70 % 5,50 % 4,00 % 5,00 % 4,80 % 4,25 % 1968,50 % 2,80 % 5,60 % 4,00 % 5,00 % 4,80 % 4,28 % ,50 %,50 % 6,50 % 4,20 % 5,20 % 5,20 % 4,85 % ,50 %,70 % 6,60 % 4,0 % 5,70 % 6,10 % 5,15 % ,50 %,80 % 6,60 % 4,70 % 5,90 % 6,20 % 5,28 % ,50 %,80 % 6,70 % 4,90 % 5,90 % 6,20 % 5, % 197 4,50 % 4,00 % 6,80 % 5,10 % 6,00 % 6,20 % 5,4 % ,50 % 4,40 % 7,60 % 5,0 % 6,90 % 7,10 % 6,1 % ,00 % 4,70 % 8,50 % 6,90 % 7,0 % 6,48 % ,00 % 4,90 % 8,90 % 7,10 % 7,40 % 6,86 % ,00 % 5,10 % 9,10 % 7,20 % 7,60 % 7,00 % ,00 % 6,0 % 10,90 % 7,80 % 8,80 % 8,16 % ,00 % 6,90 % 11,10 % 8,50 % 8,60 % 8,82 % ,00 % 7,0 % 12,40 % 10,00 % 10,50 % 9,84 % ,00 % 7,90 % 1,20 % 11,60 % 11,90 % 10,72 % ,20 % 8,40 % 1,80 % 1,20 % 12,80 % 11,48 % ,00 % 8,50 % 1,80 % 12,80 % 1,10 % 11,64 % ,20 % 8,90 % 1,40 % 12,20 % 12,60 % 11,46 % ,70 % 9,10 % 1,60 % 12,20 % 12,90 % 11,70 % ,80 % 10,40 % 16,10 % 1,0 % 1,0 % 1,58 % ,80 % 11,0 % 17,00 % 12,50 % 1,0 % 1,58 % ,00 % 10,70 % 16,80 % 12,80 % 12,90 % 1,04 % ,00 % 8,80 % 14,90 % 12,0 % 10,90 % 11,58 % ,50 % 8,90 % 14,70 % 11,90 % 10,70 % 11,4 % ,00 % 8,70 % 14,20 % 11,50 % 10,00 % 10,88 % ,00 % 9,10 % 14,0 % 11,10 % 9,60 % 11,02 % 199 7,00 % 4,40 % 9,20 % 9,70 % 6,90 % 7,44 % ,80 % 4,0 % 8,40 % 8,90 % 7,50 % 7,18 % ,80 % 4,00 % 7,60 % 8,0 % 7,40 % 6,82 % ,00 %,0 % 6,70 % 7,60 % 6,80 % 6,08 % ,50 % 2,90 % 6,00 % 7,00 % 5,90 % 5,46 % ,00 % 6,0 % 9,80 % 6,80 % 5,40 % 7,66 % ,50 % 4,40 % 7,60 % 6,60 % 5,50 % 6,2 %

5 Kilder og kommentarer til datagrunnlaget for de ulike seriene Kolonne 1: Norges Banks sr og diskontosatser mv. Fra 1820 og fram til og med 1914 er satsene med utgangspunkt i bankens regnskaper beregnet som forholdet mellom innbetalte r pluss diskontopremier mv. i løpet av året og midlere både mot pant i fast eiendom og andre. De beregnede satser knytter seg derfor i denne perioden til den aktuelle smasse og ikke bare nye, slik som diskontoen vil gjøre. Pantelånene var dominerende helt til 1865 og gir uttrykk for at Norges Bank i stor grad var en bank for det vanlige næringsliv. Ved århundreskiftet var andelen av pantelån i forhold til de samlede sunket til rundt 9% og ved utgangen av 1914 til bare vel 1%. Vi har derfor valgt å angi diskontosatser fra og med 1915 (utgangen av årene) til og med For årene er bankenes marginalr ved lån i Norges Bank lagt til grunn og etter det er D-lånsne i Norges Bank benyttet. Kilder: Fram tom bygger beløpene for inntekter mv. på regnskapsdata hentet fra Norges Banks årsberetninger, mens stallene er hentet fra regnskapsutdrag publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i Statistiske oversikter 1948, tabell 158. For årene etter 1914 er tallene hentet fra Historisk statistikk 1994 (SSB), tabell og fra Penger og Kreditt, statistikktabellene. Kolonne 2: Renter på bankinnskudd (forretnings- og sparebanker) Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1968, tabell 26, mens tallene for er hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell Disse tallene viser gjennomsnittlig innskudds. I omtalen av statistikken i Historisk statistikk 1994 uttaler SSB: «Rentesatsene for bankinnskudd er for årene beregnet som forholdet mellom forretningsog sparebankenes utbetalinger til innskyterne og gjennomsnittet av størrelsen på innskuddene ved årets begynnelse og slutt. Fra og med 1955 er satsene for innskudd og beregnet på grunnlag av årlige oppgaver fra de enkelte forretnings- og sparebanker til Norges Bank over gjeldende satser, dvs. gjennomsnittlig helårlig nominell etterskudds. Fra 1975 er løpende provisjoner medregnet.» For 1994 og senere år er satsene hentet fra Penger og Kreditt. Også disse tall viser gjennomsnittsr. Kolonne : Renter på bank (forretningsog sparebanker) Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell (Se kommentarer fra SSB over.) For 1994 og senere er satsene hentet fra Penger og Kreditt. Nullstilte er holdt utenom statistikken fra og med Kolonne 4 og 5: en fra 1. januar 1966 Landbruksbanken. Rente på samt på obligasjonsgjeld Kilder: en ble etablert i Beretninger om bankens virksomhet gis i «Stortings Forhandlinger». Her gis også regnskapstall som viser beholdninger av utestående pantelån og obligasjonsgjeld. Videre gis det regnskapstall over inntekter og utgifter knyttet til disse fordrings- og gjeldsposter. På dette grunnlag er det beregnet inntektsrater på pante og utgiftsrater på obligasjonsgjeld tilbake til På grunn av det tidkrevende arbeid er eldre beregninger ikke foretatt. Fra 1. januar 1966 ble en sammensluttet med Den norske arbeiderbruk- og boligbank, Driftskredittkassen for jordbruket, Lånekassen for fiskere, Lånekassen for jordbrukere samt Noregs småbruk- og bustadbank. Den nye enheten ble benevnt «Statens landbruksbank». I heftet «Finansinstitusjoner» fra SSB ble det for årene publisert årsregnskapstall for Landbruksbanken. Beregningene på grunnlag av disse årsregnskapstall er inkorporert i samletabellen som viser de historiske serier for. Kolonne 6: Renter for innenlandske ihendehaverobligasjoner Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1968, tabell 26, mens tallene for er hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell Statistikk etter 199 er basert på direkte henvendelse til SSB. I sin omtale av statistikken i Historisk statistikk 1968 uttaler SSB (Kommentaren gjelder også tall fram til 1926 i tab 24.2 i Historisk statistikk 1994): «Rentesatsene for innenlandske ihendehaverobligasjoner er for årene før 1926 beregnet på grunnlag av oppgaver for de enkelte obligasjonslån i Kierulfs Håndbok. For senere år er tallene beregnet på grunnlag av oppgaver til SSBs obligasjonsstatistikk fra de enkelte låntakere.» Kolonne 7: Rente på statsobligasjoner Kilder: I Norges Banks databank («TROLL 8») er det lagt inn på statsobligasjoner fra Fra 1870 til 27

6 gjelder n obligasjoner med mer enn 15 års løpetid. Fra 1947 til 1980 viser serien n på statsobligasjoner. Kilde for perioden er Hali J. Edison and Jan Tore Klovland: «A quantitative reassessment of the purchasing power parity hypothesis: Evidence form Norway and the United Kingdom». Fra 1985 er n på obligasjoner med mer enn 6 års gjenstående løpetid beregnet i Norges Bank. Kolonne 8: Christiania Sparebank. Rente bankinnskudd Sparebanken NOR har vært så velvillig å stille til rådighet publikasjonen «Christiania Sparebanks indlaans (sparebankvilkår) fra 29 DE Juni 1822 til 1 TE December 1921». Tallene i kolonne 8 viser prosentsatsene pr. utgangen av de enkelte år. Dataene viser at banken holdt fast innskudds på 4% fra etableringen i 1822 til For Norges Bank har vi som nevnt data tilbake til For ikke å få skift i 1822 i det gjennomsnittlige nivå slik det er beregnet i kolonne 9 har vi for Christiania Sparebank tillatt oss å legge inn samme innskudds i 1820 og 1821 som i 1822, dvs. 4%. Rentedata for har ikke latt seg framskaffe. Kolonne 9: Gjennomsnittlig nivå basert på alle tilgjengelige serier Det er her i mangel av godt begrunnede alternativer lagt til grunn et uveiet gjennomsnitt av de presenterte seriene. Det gjennomsnittlige nivået vil således ikke representere noe entydig begrep, men i prinsippet omfatte alle typer r, dvs. så vel s-r som innskuddsr samt obligasjonsr. Vi må regne med større eller mindre brudd når nye tidsserier kommer med, eller tidligere serier faller bort fra ett år til det neste. Dette gjelder følgende år: Fra 1868 til 1869, fra 1869 til 1870, fra 1899 til 1900, fra 1921 til 1922, fra 195 til 1954, fra 1965 til 1966 og fra 1974 til Ytterligere datakilder I vedlegg til Statistikk-notat nr 22/2000 (upublisert notat utarbeidet i Norges Bank) er det gjort nærmere rede for kilder og beregningsmetoder vedrørende de enkelte serier. Vedleggene der gir opplysninger om følgende kilder og dataserier dels i form av utdrag og eksempler: - Norges Banks Hovedbog (1857) - Utdrag av Norges Banks regnskap Norges Bank. Regnskapsdata ( ) - Norges Banks diskonto for veksler , Norges Banks sr til banker e satser i norske kroner. Renter på bankenes dagslån i Norges Bank - Gjennomsnittlige satser for bankinnskott og innenlandske ihendehaverobligsajoner - Gjennomsnittlig innskudds- og s for forretningsog sparebanker, og gjennomsnittlig for innenlandske ihendehaverobligasjoner pr 1. desember - Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige og provisjonssatser på disponerte i norske kroner til publikum ved utgangen av kvartalet - St. Prp. No 12 Om en (Regnskapsdata 1868 og 1869) - en. Regnskapsdata og beregninger - Statsbanker med spesifikasjon av Landbruksbanken (SSB). Årsregnskap Landbruksbanken. Regnskapsdata og beregninger - Norge: Rente statsobligasjoner fra Christiania Sparebank. Indlaans Realnivået Vi har her deflatert de årlige gjennomsnittlige nominelle satser med årlig vekst i konsumprisindeksen (KPI). De årlige endringer i konsumprisnivået bygger dels på SSBs sammenhengende konsumprisindeks tilbake til 1865 som ble publisert høsten Indekstall for perioden er utarbeidet i Norges Bank på grunnlag av historiske priser på en del utvalgte varer som SSB har offentliggjort i diverse publikasjoner. Beregningene i Norges Bank representerer uoffisiell statistikk. Disse to indeksene er kjedet sammen og publisert av Norges Bank på bankens internettsider. Noen kommentarer til tabell 2 og figur 2 Vi ser av tabell 2 og figur 2 at det nominelle nivået fram til uroen i 1980-årene lå ganske «flatt» i forhold til endringene i konsumprisene. Det fører til at realnivået stort sett fremstår som et speilbilde av prisendringene. I 1846 og 1847 fant det sted en sterk prisøkning som følge av svikt i det europeiske jordbruk blant annet potethøsten. Dette ledet til at vi fikk negativ real i disse årene. I 1848 og 1849 sank prisnivået igjen slik at realn viste en markert oppgang. I årene samt i årene fant det sted en ny prisnedgang ledsaget av ganske høye realr. I 1878 kom realn opp i hele 20% hovedsakelig som følge av at prisnivået sank med 12,5%. I kjølvannet av første verdenskrig fant det sted en særdeles kraftig prisstigning, med en topp på hele 40% i Realn nådde da et historisk bunnivå med minus 25%. Med gjennomføringen av paripolitikken sank prisene sterkt i flere år. I 1922 sank således prisnivået med 16,7%, og vi fikk en rekordhøy real med nærmere 26%.

7 Tabell 2. Beregning av real Prosenttall År Årlig vekst i KPI Real År Årlig vekst i KPI Real År Årlig vekst i KPI Real 186 4,7 4,00 9, ,5,95 4, ,1 4,00 0, , 4,05 2, ,4 4,05 4, ,8 4,00 9, ,5 4,00 4,52 184,2,80 0, ,8,75 1, ,9,75 4, ,4,75 4, ,5,70 10, ,1,70 12, ,1,75 7, ,4,85 1, ,5,80 0, ,7,80 0, ,2,80 1, ,9,85 1, ,4,85 0, ,5,95 1, ,2 5,00 7, ,9,95 12, ,1 4,15 6, ,4 4,20 1, ,7 4,50 2, ,4 4,45 8, ,2 4,50 9, ,8 4,85 6, ,1 4,40 8, ,1 4,90 5, ,0 4,45 0, ,0 4,40 4, ,8 4,4 9, ,0 4,54 4, ,0 4,6 4, ,0 4,26 5, ,1 4,42 4, ,2 4,46 0, ,0 4,84 9, ,0 4,82 4, ,0 4,98 4, ,5 5,02 20, ,8 4,74 10, ,0 4,68 0, ,8 4,60 0, ,0 4,50 4, ,5 4,46 9, ,0 4,28 4, ,8 4,26 9, ,0 4,16 9, , 4,06 9, ,6,80 1, ,,76 1, ,0,90, ,0 4,20 4, ,0 4,2 4, ,0 4,2 4, ,0 4,00 9, ,0,70, ,0,82, ,0,92, ,5 4,12 5, ,0 4,64 4, ,8 4,60 0, ,0 4,24 4, ,5 4,0 8, ,0 4,21 4, ,8 4,14 9, ,0 4,17 0, ,0 4,19 4, ,8 4,16 0, ,0 4,16 4, ,0 4,0 4, ,5,99 0, , 4,04 0, ,2 4,0 0, ,0 4,9 0, ,0 4,9 4, ,4 4,69 9, ,0 4,64 12, ,0 4,87 16, ,0 5,07 24, , 4,96 1, ,9 5,60 8, ,5 5,29 12, ,7 4,92 25, ,7 5,20 12, ,7 5,40 4, ,6 5,10, , 4,90 22, ,1 4,77 17, , 5,00 12, ,4 4,97 9, , 4,60 7, ,8 4,87 10, ,5 4,48 7, ,6 4,2 7, ,6 4,15 1, ,0 4,07 4, ,6 4,18 1, ,5 4,18, ,7,82 0, ,0 4,0 4, ,6,68 10, ,2,18 1, ,8,10 1,62 194,1,08 0, ,5,05 1, ,5,08 1, ,9 2,5 0, ,0 2,5 2, ,4 2,2, ,4 2, 0, ,2 2,4 1, ,2 2,55 11, , 2,58 6, ,1 2,60 0, ,2 2,69 1, ,0,0 2, ,0,47 0, ,9,51 0, ,6,64 0, ,7,67 0, ,0,70, ,6,76 1, ,0,80 1, ,4,81 1, ,5,84 1, ,4,91 0, ,5 4,1 0, ,1 4,25 0, ,9 4,28 0, ,5 4,85 2, ,5 5,15 4, ,7 5,28 1, ,8 5, 1, ,8 5,4 2, ,1 6,1 2, ,7 6,48 4, , 6,86 2, ,2 7,00 2, ,1 8,16 0, ,6 8,82 4, ,0 9,84 1, ,4 10,72 2, ,4 11,48 0, ,5 11,64 2, ,4 11,46 4, ,6 11,70 5, ,1 1,58 6, ,7 1,58 4, ,7 1,04 5, ,6 11,58 6, ,1 11,4 6, ,5 10,88 7, , 11,02 8, , 7,44 5, ,4 7,18 5, ,5 6,82 4, ,2 6,08 4, ,6 5,46 2, ,2 7,66 5, , 6,2,9 275

8 276 I løpet av de første år av andre verdenskrig fant det på ny sted en kraftig prisøkning med negative realr til følge. Med utbruddet av Koreakrigen i 1950 fikk vi i de etterfølgende to år markert prisøkning og negative realr. Den første del av 1980-årene var preget av høy prisstigning, men også høyt nominelt nivå. Realne ble derfor moderate årene var preget av relativt moderat prisstigning. Gjennomsnittlig prisvekst lå på 2,4% mens det nominelle nivået gjennomsnittlig lå på vel 8%. Realnivået var følgelig 5,4% i 1990-årene. Glatting av realserien I tabell og figur har vi deflatert den nominelle serien med tre års glidende gjennomsnitt av de årlige vekstrater i konsumprisindeksen. Helhetsbildet endrer seg lite, men figuren blir litt «roligere». Oppsummering Det nominelle nivået i perioden er beregnet som et uveiet gjennomsnitt av forskjellige tilgjengelige serier. Hovedbildet her er en relativt «flat» utvikling. Unntaket er høyere i kjølvannet av kraftig inflasjon under første verdenskrig samt valutauro og sterk kredittvekst i 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene. Lav i de første årene etter andre verdenskrig må ses i sammenheng med lavpolitikken som da ble ført. I motsetning til det nominelle nivået har konsumprisene vist betydelige svingninger i den perioden vi har tall for, dvs. perioden Det har ført til at realnivået i hvert fall fram til 1970-tallet for en stor del har fremstått som et speilbilde av prisendringene. Den kraftige prisstigningen i kjølvannet av første verdenskrig medførte at realn i 1918 nådde et historisk bunnivå med minus 25%. I motsatt retning trakk paripolitikken, som førte til at prisene sank sterkt i flere år. Dette bidro til at vi i 1922 fikk en rekordhøy real med nærmere 26%.

9 Tabell. Glattet real. deflatert med års glidende gjennomsnitt av årlig vekst i KPI. Prosent År KPIvekst, års glid.snitt Real År KPIvekst, års glid.snitt Real År KPIvekst, års glid.snitt 187 2,6,95 1, ,6 4,00 0, ,7 4,05 2, , 4,05 5, ,9 4,00 6, ,7 4,00 4, ,5,80 2, ,4,75 2,5 1845,1,75 0, ,7,75, ,,70 1, ,4,70 2, ,9,75 6, ,9,85 2, ,2,80 0, ,1,80 0,65 185,6,80 0, ,5,85 0, ,6,85 0, ,2,95 1, ,5 5,00 6, ,1,95 8, ,5 4,15 6, ,7 4,20, ,2 4,50 4, ,0 4,45 6,55 186,1 4,50 7, ,4 4,85 8, ,0 4,40 6, , 4,90 4, ,6 4,45 2, ,1 4,40 4, ,6 4,4 6, ,6 4,54 6, , 4,6 1, ,4 4,26 1, ,8 4,42, ,1 4,46 1, ,1 4,84 4, , 4,82 6, ,2 4,98 9, ,8 5,02 11, ,1 4,74 9, ,7 4,68 2, , 4,60 1, ,1 4,50 4, ,5 4,46 6, ,1 4,28 7, , 4,26 7, ,0 4,16 9, ,6 4,06 5, ,9,80 1, ,6,76 0, ,8,90 2, ,0 4,20 4, ,0 4,2 4, ,7 4,2 6, ,7 4,00 5, ,7,70 5, ,0,82, ,5,92 0, ,5 4,12 0, ,1 4,64 0, ,6 4,60 2, ,1 4,24 4, ,5 4,0 5,61 190,1 4,21 7, ,1 4,14 4, ,1 4,17 4, , 4,19 0, ,6 4,16 2, ,6 4,16 2, ,5 4,0 2, ,9,99 1, , 4,04 0, ,2 4,0 0, ,7 4,9 1, ,5 4,9 1, ,8 4,69 6, ,1 4,64 12, , 4,87 18, ,8 5,07 15, ,4 4,96 12, ,9 5,60 0, ,8 5,29 8, ,0 4,92 16, ,2 5,20 9, ,9 5,40, ,7 5,10 5, ,9 4,90 1, ,6 4,77 17, , 5,00 1, , 4,97 9,72 190,8 4,60 8,77 191,2 4,87 8, 192, 4,48 8, ,8 4,2 5, ,0 4,15 4, ,7 4,07 2,0 196,4 4,18 0, ,9 4,18 0, ,1,82 0, ,8 4,0 2, ,6,68 7, ,2,18 8, ,0,10 5,44 194,1,08 0, ,0,05 1,00 Real ,0,08 1, ,5 2,5 1, ,5 2,5 1, ,0 2,2 2, ,4 2, 0, , 2,4 4, ,9 2,55 6, ,2 2,58 6, ,2 2,60 2, ,4 2,69 0, ,1,0 0, ,6,47 0, ,8,51 0,0 1958,4,64 0, ,4,67 1, ,8,70 1, ,5,76 1, ,,80 0, ,,81 0, ,1,84 0, ,5,91 0, ,0 4,1 0,1 1967,8 4,25 0, ,5 4,28 0, ,6 4,85 0, ,6 5,15 1, ,0 5,28 2, ,1 5, 1, ,9 5,4 2, ,5 6,1, ,0 6,48, ,1 6,86 2, ,9 7,00 1, , 8,16 0, ,9 8,82 0, ,7 9,84 0, ,9 10,72 1, ,1 11,48 0, ,8 11,64 2, ,8 11,46 4, ,4 11,70 5, ,1 1,58 6, ,5 1,58 5, ,7 1,04 5, ,1 11,58 6, ,1 11,4 6, , 10,88 7, ,7 11,02 8, ,0 7,44 5, ,1 7,18 5, ,7 6,82 5, ,1 6,08, ,0 5,46, ,4 7,66 5,17 277

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

HISTORISK PENGEMENGDESTATISTIKK 1819-1998

HISTORISK PENGEMENGDESTATISTIKK 1819-1998 HISTORISK PENGEMENGDESTATISTIKK 1819-1998 Jon Petter Holter, spesialrådgiver, og Espen Tørum, konsulent, Statistikkavdelingen i Norges Bank I denne artikkelen presenteres en beregning av utviklingen i

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4.1 Prisindeks Prisindekser blir brukt til å måle prisutviklingen på utvalgte varer og tjenester. Vi har indekser som bl.a. måler utviklingen på eksport-/importpriser,

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD

AKTUELL KOMMENTAR. Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD AKTUELL KOMMENTAR Bankenes marginer NO. 4 2014 FORFATTER: MONIQUE E. ERLANDSEN ERARD Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank Bankenes

Detaljer

Ulykker, drap og selvmord i 150 år

Ulykker, drap og selvmord i 150 år Voldsomme dødsfall 185 24 Historisk helsestatistikk Anne Gro Pedersen Ulykker, drap og selvmord i 15 år Fram til den annen verdenskrig var det drukningsulykker som dominerte blant de voldsomme dødsfallene.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

KAPITTEL 2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv. Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1

KAPITTEL 2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv. Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Prisstabilitet kommer ikke av seg selv Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Vi kan gå til historien for å lære, slik at vi står bedre rustet til å treffe de rette valgene framover. Svein Gjedrem tar utgangspunkt

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2012 DATO: 30.10.2012 Boliglånsundersøkelsen 2012 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 2012 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015

Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Hovedveiledning NSFR Oppdatert 13. januar 2015 Innledning Definisjonen av NSFR NSFR skal belyse i hvilken grad institusjonen er langsiktig finansiert, og setter krav til institusjonens finansieringsstruktur

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen?*

Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen?* AKTUELL KOMMENTAR Seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå Hvordan måler Statistisk sentralbyrå prisstigningen?* Statistisk sentralbyrå publiserer månedlig tre prisindekser for konsum, KPI, KPI-JA og KPI-

Detaljer

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes her til å framskrive variabler

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009

Boliglånsundersøkelsen Høsten 2009 Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen Høsten DATO: 05.02.2010 Innhold 1 Oppsummering 3 2 Bakgrunn 4 3 Nedbetalingslån 5 3.1 Porteføljens sammensetning 5 3.2 Belåningsgrad 7 3.3 Gjeldsbelastning 8 3.4

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19.

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19. Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse Finans Norge - Finansnæringens dag v/finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bakgrunn for retningslinjene Forsvarlig

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Pressekonferanse. 4. november 2014. Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen

Pressekonferanse. 4. november 2014. Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen Pressekonferanse 4. november 2014 Finansielle utviklingstrekk 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fungerende direktør Erik Lind Iversen Disposisjon Økonomisk bakgrunn Banker Livsforsikring Boliglånsundersøkelsen

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

DUF brukerveiledning

DUF brukerveiledning DUF brukerveiledning Indeksregulering av avtaler Forfatter: Carla Børresen/ Marit Kristin Stokke Avdeling/enhet: RMA Revisjon/ versjon: Dato: oktober 2014 1 Beregn prisindeks... 3 2 Registrering av KPI...

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/9 NR. 5/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK har for attende året på rad foretatt en "vårundersøkelse" av boligprisene i Oslo og omegn. Denne undersøkelsen er et supplement

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør

Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014. Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Regulatorisk utvikling Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. september 2014 Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør Innhold Bankenes resultater og soliditet EUs krisehåndteringsdirektiv «Bail in» -

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Parats tariffkonferanse Scandic Oslo Airport, 1. mars 2016 Helle Stensbak, sjeføkonom YS Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen

Detaljer

Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen en kort oppsummering

Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen en kort oppsummering Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen en kort oppsummering Aud Ebba Lie, seniorrådgiver i Finanstilsynet 1,2 Finanstilsynets oppfølging av de norske bankene under finanskrisen på slutten

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2015-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 26-2015

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2015-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 26-2015 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 6-05 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. -0 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Norsk økonomi Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Anne Karin Linderud Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Det har over lang tid vært

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN 1/10 NR. 12/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser vår og høst av prisene i boligmarkedet i Oslo og omegn. Høstundersøkelsen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

DUF brukerveiledning

DUF brukerveiledning DUF brukerveiledning Indeksregulering av avtaler Forfatter: Mai-Liss Kjær/Carla Børresen Avdeling/enhet: RMA Mottaksenheten Revisjon/ versjon: 2 Dato: 03.12.13 Innhold 1. Beregn prisindeks... 3 2. Regulering...

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen 2008

Boliglånsundersøkelsen 2008 Dato: 20.02.2009 Seksjon for analyse og rapportering, Avdeling for finans- og forsikringstilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no 1 Oppsummering Andelen av rapporterte

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 2015 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG

Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 2015 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG Vedlegg til Norges Banks høringssvar 4. mai 21 om krav til utlån med pant i bolig: MULIGE VIRKNINGER AV FINANSTILSYNETS FORSLAG Norges Bank har analysert data for husholdningenes inntekter, gjeld og boligformue

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Aktuell kommentar. Nr. 2011. Norges Bank

Aktuell kommentar. Nr. 2011. Norges Bank Nr. 2011 Aktuell kommentar Norges Bank *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendugvis tillegges Norges Bank Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer

Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer Forsvarlig praksis for boliglån Oppfølging av Finanstilsynets retningslinjer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo, Konferansen Penger til besvær, Oslo 26.oktober 2010 HOVEDPUNKTER Generell bakgrunn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Nr. 2 2009. Staff Memo. Renter og rentemarginer. Asbjørn Fidjestøl, Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 2 2009. Staff Memo. Renter og rentemarginer. Asbjørn Fidjestøl, Norges Bank Pengepolitikk Nr. 9 Staff Memo Renter og rentemarginer Asbjørn Fidjestøl, Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports on key issues written by staff members of Norges Bank, the central bank of Norway - and

Detaljer

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør.

NR. 05/2013. Dette indikerer at troen på en fortsatt sterk prisvekst i boligmarkedet er blitt mindre. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør. 3880.1 Side 1/8 NR. 05/2013 I følge OPAKs boligundersøkelse i april har prisoppgangen det siste året vært mellom 8 og 12 prosent, mest for selveierleiligheter og rekkehus/tomannsboliger, og minst for borettslagsleiligheter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer