Historisk rentestatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk rentestatistikk 1820 1999"

Transkript

1 Historisk statistikk Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Det er i denne sammenheng tidligere publisert en konsumprisindeks tilbake til 185, valutakurser, pengemengdestatistikk og myntproduksjon tilbake til 1819, samt myntomløp fra Formålet med dette arbeidet har primært vært å fremskaffe statistiske data, mens vurderinger av dataene i økonomisk sammenheng her har vært tillagt mindre vekt. I denne artikkelen publiseres diverse historiske serier som dekker større eller mindre deler av årene På grunnlag av de tilgjengelige serier er det beregnet en uveiet nominell gjennomsnitts. Det er altså ikke noe entydig begrep som er vist, idet det gjennomsnittlige nivået i prinsippet omfatter alle typer r, dvs. så vel sr som innskuddsr og obligasjonsr. Laveste nivå hadde vi i 1948 med 2,%, noe som må ses i sammenheng med lavpolitikken som ble ført i den første etterkrigstiden. Høyeste nivå hadde vi i 1986/87 med 1,6%, som må kunne tilskrives utviklingen i kredittmarkedet samt valutauro. På grunnlag av statistikk over årlige endringer i konsumprisnivået er det også beregnet et gjennomsnittlig realnivå. De årlige endringer i konsumprisnivået som er brukt, bygger dels på Statistisk sentralbyrås sammenhengende historiske konsumprisindeks tilbake til 1865 og dels på indekstall for perioden beregnet i Norges Bank. Den kraftige prisstigningen i kjølvannet av første verdenskrig medførte at realn nådde et historisk bunnivå i 1918 med minus 25%. Deretter trakk paripolitikken ( ) i motsatt retning, noe som førte til at prisene sank sterkt i flere år. Dette bidro til at vi i 1922 fikk en rekordhøy real, på nærmere 26%. 269 Det nominelle nivået Det nominelle nivået og de delserier som er lagt til grunn for beregningen av gjennomsnittsn som her presenteres, er vist i tabell 1 og figur 1. Nedenfor er det gitt noen kommentarer knyttet til enkelte delperioder Det laveste nivået i denne perioden hadde vi i 1895 med,7%, mens 1920 sto for høyeste nivå med 5,6%. Det siste må ses i sammenheng med inflasjonsvirkningene knyttet til første verdenskrig. Fram til 1918 var det beregnede nivået over 5% bare en gang i Gjennomsnittlig nivå i hele perioden var 4,%. Bortsett fra inflasjonsvirkningene knyttet til første verdenskrig synes perioden å reflektere relativt stabile forhold Laveste nivå var i 1974 med 6,1%, mens vi i 1986/87 hadde det høyeste, med 1,6%. Det høye nivået i 1986/87 må ses i sammenheng med utviklingen i kredittmarkedet og valutauro. Gjennomsnittlig nivå i perioden var 10,% Laveste var i 1997 med 5,5%, mens vi i 1998 hadde det høyeste nivået, med 7,7%. Gjennomsnittlig nivå kom på 6,7%. Denne perioden må sies å gjenspeile mer stabile forhold Laveste nivå i denne perioden hadde vi i 1948 med 2,%, mens vi i 197 hadde det høyeste nivået med 5,4%. Det lave nivået i 1948 må ses i lys av lavpolitikken som ble ført i den første etterkrigstiden. Gjennomsnittlig nivå i perioden var,5%. 1 Se artikler av samme forfatter i Penger og Kreditt nr. /1996, /1997, /1999 og /2000.

2 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,40 % 4,00 % 4,20 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,10 % 4,00 % 4,55 % 182 5,0 % 4,00 % 4,65 % ,40 % 4,00 % 4,70 % ,10 % 4,00 % 4,55 % 1826,90 % 4,00 %,95 % 1827,60 % 4,00 %,80 % ,40 % 4,00 % 4,20 % 1829,90 % 4,00 %,95 % 180,80 % 4,00 %,90 % 181,80 % 4,00 %,90 % 182,70 % 4,00 %,85 % 18,80 % 4,00 %,90 % 184,90 % 4,00 %,95 % 185 4,10 % 4,00 % 4,05 % 186 4,00 % 4,00 % 4,00 % 187,90 % 4,00 %,95 % 188 4,00 % 4,00 % 4,00 % 189 4,10 % 4,00 % 4,05 % ,10 % 4,00 % 4,05 % ,00 % 4,00 % 4,00 % ,00 % 4,00 % 4,00 % 184,60 % 4,00 %,80 % 1844,50 % 4,00 %,75 % 1845,50 % 4,00 %,75 % 1846,50 % 4,00 %,75 % 1847,40 % 4,00 %,70 % 1848,40 % 4,00 %,70 % 1849,50 % 4,00 %,75 % 1850,70 % 4,00 %,85 % 1851,60 % 4,00 %,80 % 1852,60 % 4,00 %,80 % 185,60 % 4,00 %,80 % 1854,70 % 4,00 %,85 % 1855,70 % 4,00 %,85 % 1856,90 % 4,00 %,95 % ,00 % 6,00 % 5,00 % 1858,90 % 4,00 %,95 % 1859,80 % 4,50 % 4,15 % 1860,90 % 4,50 % 4,20 % ,00 % 5,00 % 4,50 % 1862,90 % 5,00 % 4,45 % 186 4,50 % 4,50 % 4,50 % ,70 % 5,00 % 4,85 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,80 % 5,00 % 4,90 % ,90 % 4,00 % 4,45 % ,80 % 4,00 % 4,40 % ,80 % 4,70 % 4,20 % 4,00 % 4,4 % ,70 % 4,70 % 4,20 % 5,10 % 4,00 % 4,54 % ,50 % 4,70 % 4,20 % 4,90 %,50 % 4,6 % ,40 % 4,70 % 4,50 % 4,70 %,00 % 4,26 % 187 4,50 % 4,80 % 4,20 % 4,60 % 4,00 % 4,42 % ,70 % 4,70 % 4,0 % 4,60 % 4,00 % 4,46 % ,0 % 4,70 % 4,50 % 4,70 % 5,00 % 4,84 % ,40 % 4,80 % 4,40 % 5,00 % 4,50 % 4,82 % ,10 % 5,00 % 4,80 % 5,00 % 5,00 % 4,98 % ,0 % 5,10 % 4,50 % 5,20 % 5,00 % 5,02 % ,00 % 5,10 % 4,70 % 4,90 % 4,00 % 4,74 %

3 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,50 % 5,60 % 5,20 % 4,60 %,50 % 4,68 % ,40 % 5,20 % 4,80 % 4,60 % 4,00 % 4,60 % ,70 % 4,80 % 4,90 % 4,60 %,50 % 4,50 % 188 4,60 % 4,90 % 4,70 % 4,60 %,50 % 4,46 % ,60 % 4,80 % 4,20 % 4,0 %,50 % 4,28 % ,60 % 4,70 % 4,40 % 4,10 %,50 % 4,26 % ,60 % 4,70 % 4,00 % 4,00 %,50 % 4,16 % ,40 % 4,60 % 4,50 %,80 %,00 % 4,06 % ,20 % 4,20 %,90 %,70 %,00 %,80 % ,00 % 4,60 % 4,10 %,60 % 2,50 %,76 % ,00 % 4,50 %,80 %,70 %,50 %,90 % ,50 % 4,40 %,70 %,90 % 4,50 % 4,20 % ,20 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,2 % 189 5,20 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,2 % ,60 % 4,40 % 4,20 %,80 %,00 % 4,00 % ,10 % 4,20 % 4,00 %,70 % 2,50 %,70 % ,20 % 4,10 %,60 %,70 %,50 %,82 % ,70 % 4,00 %,60 %,80 %,50 %,92 % ,40 % 4,00 %,90 %,80 % 4,50 % 4,12 % ,90 % 4,20 %,50 % 4,10 % 5,50 % 4,64 % ,00 % 4,80 % 4,10 %,90 % 4,00 % 4,40 % 5,00 % 4,60 % ,70 % 4,40 % 4,10 %,20 % 4,00 % 4,0 % 4,00 % 4,24 % ,60 %,50 % 4,10 %,80 % 4,10 % 4,10 % 4,00 % 4,0 % 190 5,70 % 4,00 % 4,10 %,60 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 4,21 % ,00 %,70 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,00 %,50 % 4,14 % ,0 %,50 % 4,00 %,70 % 4,20 % 4,00 %,50 % 4,17 % ,70 %,70 % 4,00 %,60 % 4,0 % 4,00 % 4,00 % 4,19 % ,0 %,70 % 4,00 %,70 % 4,0 % 4,10 % 4,00 % 4,16 % ,60 %,80 % 4,10 %,60 % 4,0 % 4,20 %,50 % 4,16 % ,90 %,50 % 4,00 %,90 % 4,20 % 4,20 %,50 % 4,0 % ,80 %,50 % 4,10 %,60 % 4,20 % 4,20 %,50 %,99 % ,60 %,60 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,0 % 4,00 % 4,04 % ,20 % 4,10 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,50 % 4,50 % 4,0 % 191 5,50 % 4,0 % 4,00 %,60 % 4,20 % 4,60 % 4,50 % 4,9 % ,00 %,90 % 4,10 % 4,70 % 4,20 % 4,80 % 4,00 % 4,9 % ,50 % 4,00 % 4,00 %,60 % 4,60 % 6,60 % 4,50 % 4,69 % ,50 %,70 % 4,00 %,40 % 4,80 % 6,60 % 4,50 % 4,64 % ,00 % 4,10 % 4,10 % 4,70 % 4,80 % 5,40 % 5,00 % 4,87 % ,00 % 4,60 % 4,20 % 4,80 % 5,00 % 5,90 % 5,00 % 5,07 % ,00 % 4,60 % 4,20 % 4,10 % 5,10 % 6,20 % 4,50 % 4,96 % ,00 % 5,0 % 4,0 %,80 % 5,40 % 7,40 % 6,00 % 5,60 % ,50 % 5,50 % 4,40 % 4,10 % 5,60 % 5,90 % 5,00 % 5,29 % ,00 % 4,40 % 5,10 % 4,60 % 5,50 % 4,90 % 4,92 % 192 7,00 % 4,40 % 5,00 % 4,20 % 5,40 % 5,20 % 5,20 % ,50 % 5,20 % 5,00 % 4,0 % 5,60 % 5,80 % 5,40 % ,00 % 4,20 % 5,0 % 4,90 % 5,60 % 5,60 % 5,10 % ,50 % 4,00 % 5,20 % 4,90 % 5,50 % 5,0 % 4,90 % ,00 %,40 % 5,00 % 4,50 % 5,50 % 5,20 % 4,77 % ,50 % 4,00 % 5,00 % 4,60 % 5,50 % 5,40 % 5,00 % ,00 % 4,00 % 5,00 % 4,90 % 5,50 % 5,40 % 4,97 % 190 4,00 %,0 % 5,00 % 4,70 % 5,40 % 5,20 % 4,60 % 191 6,00 %,40 % 4,90 % 4,70 % 5,20 % 5,00 % 4,87 % 192 4,00 %,0 % 4,60 % 4,80 % 5,20 % 5,00 % 4,48 % 19,50 % 2,80 % 4,60 % 4,70 % 5,10 % 4,70 % 4,2 % 194,50 % 2,60 % 4,80 % 4,0 % 5,10 % 4,60 % 4,15 % 195,50 % 2,60 % 4,60 % 4,50 % 4,90 % 4,0 % 4,07 % 196 4,00 % 2,60 % 4,70 % 4,40 % 4,70 % 4,70 % 4,18 % 197 4,00 %,00 % 4,50 % 4,50 % 4,60 % 4,50 % 4,18 % 198,50 % 2,70 % 4,40 % 4,10 % 4,50 %,70 %,82 % 199 4,50 % 2,70 % 4,50 %,70 % 4,40 % 4,40 % 4,0 % 1940,00 % 2,10 %,90 %,90 %,70 % 5,50 %,68 % 271

4 1 Norges Bank Bank obl.lån 6 Alle obl. typer 7 Statsobligasjoner 8 Chr.Spareb. 9 Gjennomsnitt alle serier ,00 % 1,60 %,60 %,50 %,70 %,70 %,18 % 1942,00 % 1,50 %,80 %,0 %,60 %,40 %,10 % 194,00 % 1,40 %,80 %,50 %,60 %,20 %,08 % 1944,00 % 1,40 %,80 %,50 %,50 %,10 %,05 % 1945,00 % 1,50 %,80 %,50 %,50 %,20 %,08 % ,50 % 1,10 %,60 %,10 % 2,50 % 2,40 % 2,5 % ,50 % 1,10 %,0 % 2,40 % 2,0 % 2,50 % 2,5 % ,50 % 1,00 %,20 % 2,40 % 2,0 % 2,50 % 2,2 % ,50 % 1,10 %,10 % 2,50 % 2,0 % 2,50 % 2, % ,50 % 1,10 %,0 % 2,50 % 2,50 % 2,70 % 2,4 % ,50 % 1,10 %,20 % 2,60 % 2,90 %,00 % 2,55 % ,50 % 1,20 %,20 % 2,50 %,10 %,00 % 2,58 % 195 2,50 % 1,20 %,10 % 2,50 %,0 %,00 % 2,60 % ,50 % 1,20 %,50 %,10 % 2,50 %,00 %,00 % 2,69 % 1955,50 % 1,90 % 4,40 %,10 % 2,60 %,50 % 4,10 %,0 % 1956,50 % 2,10 % 4,50 %,10 % 2,60 %,90 % 4,60 %,47 % 1957,50 % 2,20 % 4,60 %,20 % 2,50 % 4,00 % 4,60 %,51 % 1958,50 % 2,20 % 4,70 %,20 % 2,60 % 4,60 % 4,70 %,64 % 1959,50 % 2,20 % 4,80 %,0 % 2,60 % 4,70 % 4,60 %,67 % 1960,50 % 2,20 % 4,80 %,0 % 2,50 % 5,10 % 4,50 %,70 % 1961,50 % 2,0 % 4,90 %,40 % 2,50 % 5,00 % 4,70 %,76 % 1962,50 % 2,40 % 5,00 %,40 % 2,50 % 5,10 % 4,70 %,80 % 196,50 % 2,40 % 5,10 %,50 % 2,60 % 5,00 % 4,60 %,81 % 1964,50 % 2,50 % 5,20 %,60 % 2,50 % 5,00 % 4,60 %,84 % 1965,50 % 2,60 % 5,0 %,60 % 2,50 % 5,10 % 4,80 %,91 % 1966,50 % 2,60 % 5,40 %,40 % 5,10 % 4,80 % 4,1 % 1967,50 % 2,70 % 5,50 % 4,00 % 5,00 % 4,80 % 4,25 % 1968,50 % 2,80 % 5,60 % 4,00 % 5,00 % 4,80 % 4,28 % ,50 %,50 % 6,50 % 4,20 % 5,20 % 5,20 % 4,85 % ,50 %,70 % 6,60 % 4,0 % 5,70 % 6,10 % 5,15 % ,50 %,80 % 6,60 % 4,70 % 5,90 % 6,20 % 5,28 % ,50 %,80 % 6,70 % 4,90 % 5,90 % 6,20 % 5, % 197 4,50 % 4,00 % 6,80 % 5,10 % 6,00 % 6,20 % 5,4 % ,50 % 4,40 % 7,60 % 5,0 % 6,90 % 7,10 % 6,1 % ,00 % 4,70 % 8,50 % 6,90 % 7,0 % 6,48 % ,00 % 4,90 % 8,90 % 7,10 % 7,40 % 6,86 % ,00 % 5,10 % 9,10 % 7,20 % 7,60 % 7,00 % ,00 % 6,0 % 10,90 % 7,80 % 8,80 % 8,16 % ,00 % 6,90 % 11,10 % 8,50 % 8,60 % 8,82 % ,00 % 7,0 % 12,40 % 10,00 % 10,50 % 9,84 % ,00 % 7,90 % 1,20 % 11,60 % 11,90 % 10,72 % ,20 % 8,40 % 1,80 % 1,20 % 12,80 % 11,48 % ,00 % 8,50 % 1,80 % 12,80 % 1,10 % 11,64 % ,20 % 8,90 % 1,40 % 12,20 % 12,60 % 11,46 % ,70 % 9,10 % 1,60 % 12,20 % 12,90 % 11,70 % ,80 % 10,40 % 16,10 % 1,0 % 1,0 % 1,58 % ,80 % 11,0 % 17,00 % 12,50 % 1,0 % 1,58 % ,00 % 10,70 % 16,80 % 12,80 % 12,90 % 1,04 % ,00 % 8,80 % 14,90 % 12,0 % 10,90 % 11,58 % ,50 % 8,90 % 14,70 % 11,90 % 10,70 % 11,4 % ,00 % 8,70 % 14,20 % 11,50 % 10,00 % 10,88 % ,00 % 9,10 % 14,0 % 11,10 % 9,60 % 11,02 % 199 7,00 % 4,40 % 9,20 % 9,70 % 6,90 % 7,44 % ,80 % 4,0 % 8,40 % 8,90 % 7,50 % 7,18 % ,80 % 4,00 % 7,60 % 8,0 % 7,40 % 6,82 % ,00 %,0 % 6,70 % 7,60 % 6,80 % 6,08 % ,50 % 2,90 % 6,00 % 7,00 % 5,90 % 5,46 % ,00 % 6,0 % 9,80 % 6,80 % 5,40 % 7,66 % ,50 % 4,40 % 7,60 % 6,60 % 5,50 % 6,2 %

5 Kilder og kommentarer til datagrunnlaget for de ulike seriene Kolonne 1: Norges Banks sr og diskontosatser mv. Fra 1820 og fram til og med 1914 er satsene med utgangspunkt i bankens regnskaper beregnet som forholdet mellom innbetalte r pluss diskontopremier mv. i løpet av året og midlere både mot pant i fast eiendom og andre. De beregnede satser knytter seg derfor i denne perioden til den aktuelle smasse og ikke bare nye, slik som diskontoen vil gjøre. Pantelånene var dominerende helt til 1865 og gir uttrykk for at Norges Bank i stor grad var en bank for det vanlige næringsliv. Ved århundreskiftet var andelen av pantelån i forhold til de samlede sunket til rundt 9% og ved utgangen av 1914 til bare vel 1%. Vi har derfor valgt å angi diskontosatser fra og med 1915 (utgangen av årene) til og med For årene er bankenes marginalr ved lån i Norges Bank lagt til grunn og etter det er D-lånsne i Norges Bank benyttet. Kilder: Fram tom bygger beløpene for inntekter mv. på regnskapsdata hentet fra Norges Banks årsberetninger, mens stallene er hentet fra regnskapsutdrag publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i Statistiske oversikter 1948, tabell 158. For årene etter 1914 er tallene hentet fra Historisk statistikk 1994 (SSB), tabell og fra Penger og Kreditt, statistikktabellene. Kolonne 2: Renter på bankinnskudd (forretnings- og sparebanker) Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1968, tabell 26, mens tallene for er hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell Disse tallene viser gjennomsnittlig innskudds. I omtalen av statistikken i Historisk statistikk 1994 uttaler SSB: «Rentesatsene for bankinnskudd er for årene beregnet som forholdet mellom forretningsog sparebankenes utbetalinger til innskyterne og gjennomsnittet av størrelsen på innskuddene ved årets begynnelse og slutt. Fra og med 1955 er satsene for innskudd og beregnet på grunnlag av årlige oppgaver fra de enkelte forretnings- og sparebanker til Norges Bank over gjeldende satser, dvs. gjennomsnittlig helårlig nominell etterskudds. Fra 1975 er løpende provisjoner medregnet.» For 1994 og senere år er satsene hentet fra Penger og Kreditt. Også disse tall viser gjennomsnittsr. Kolonne : Renter på bank (forretningsog sparebanker) Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell (Se kommentarer fra SSB over.) For 1994 og senere er satsene hentet fra Penger og Kreditt. Nullstilte er holdt utenom statistikken fra og med Kolonne 4 og 5: en fra 1. januar 1966 Landbruksbanken. Rente på samt på obligasjonsgjeld Kilder: en ble etablert i Beretninger om bankens virksomhet gis i «Stortings Forhandlinger». Her gis også regnskapstall som viser beholdninger av utestående pantelån og obligasjonsgjeld. Videre gis det regnskapstall over inntekter og utgifter knyttet til disse fordrings- og gjeldsposter. På dette grunnlag er det beregnet inntektsrater på pante og utgiftsrater på obligasjonsgjeld tilbake til På grunn av det tidkrevende arbeid er eldre beregninger ikke foretatt. Fra 1. januar 1966 ble en sammensluttet med Den norske arbeiderbruk- og boligbank, Driftskredittkassen for jordbruket, Lånekassen for fiskere, Lånekassen for jordbrukere samt Noregs småbruk- og bustadbank. Den nye enheten ble benevnt «Statens landbruksbank». I heftet «Finansinstitusjoner» fra SSB ble det for årene publisert årsregnskapstall for Landbruksbanken. Beregningene på grunnlag av disse årsregnskapstall er inkorporert i samletabellen som viser de historiske serier for. Kolonne 6: Renter for innenlandske ihendehaverobligasjoner Kilder: For årene er tallene hentet fra Historisk statistikk 1968, tabell 26, mens tallene for er hentet fra Historisk statistikk 1994, tabell Statistikk etter 199 er basert på direkte henvendelse til SSB. I sin omtale av statistikken i Historisk statistikk 1968 uttaler SSB (Kommentaren gjelder også tall fram til 1926 i tab 24.2 i Historisk statistikk 1994): «Rentesatsene for innenlandske ihendehaverobligasjoner er for årene før 1926 beregnet på grunnlag av oppgaver for de enkelte obligasjonslån i Kierulfs Håndbok. For senere år er tallene beregnet på grunnlag av oppgaver til SSBs obligasjonsstatistikk fra de enkelte låntakere.» Kolonne 7: Rente på statsobligasjoner Kilder: I Norges Banks databank («TROLL 8») er det lagt inn på statsobligasjoner fra Fra 1870 til 27

6 gjelder n obligasjoner med mer enn 15 års løpetid. Fra 1947 til 1980 viser serien n på statsobligasjoner. Kilde for perioden er Hali J. Edison and Jan Tore Klovland: «A quantitative reassessment of the purchasing power parity hypothesis: Evidence form Norway and the United Kingdom». Fra 1985 er n på obligasjoner med mer enn 6 års gjenstående løpetid beregnet i Norges Bank. Kolonne 8: Christiania Sparebank. Rente bankinnskudd Sparebanken NOR har vært så velvillig å stille til rådighet publikasjonen «Christiania Sparebanks indlaans (sparebankvilkår) fra 29 DE Juni 1822 til 1 TE December 1921». Tallene i kolonne 8 viser prosentsatsene pr. utgangen av de enkelte år. Dataene viser at banken holdt fast innskudds på 4% fra etableringen i 1822 til For Norges Bank har vi som nevnt data tilbake til For ikke å få skift i 1822 i det gjennomsnittlige nivå slik det er beregnet i kolonne 9 har vi for Christiania Sparebank tillatt oss å legge inn samme innskudds i 1820 og 1821 som i 1822, dvs. 4%. Rentedata for har ikke latt seg framskaffe. Kolonne 9: Gjennomsnittlig nivå basert på alle tilgjengelige serier Det er her i mangel av godt begrunnede alternativer lagt til grunn et uveiet gjennomsnitt av de presenterte seriene. Det gjennomsnittlige nivået vil således ikke representere noe entydig begrep, men i prinsippet omfatte alle typer r, dvs. så vel s-r som innskuddsr samt obligasjonsr. Vi må regne med større eller mindre brudd når nye tidsserier kommer med, eller tidligere serier faller bort fra ett år til det neste. Dette gjelder følgende år: Fra 1868 til 1869, fra 1869 til 1870, fra 1899 til 1900, fra 1921 til 1922, fra 195 til 1954, fra 1965 til 1966 og fra 1974 til Ytterligere datakilder I vedlegg til Statistikk-notat nr 22/2000 (upublisert notat utarbeidet i Norges Bank) er det gjort nærmere rede for kilder og beregningsmetoder vedrørende de enkelte serier. Vedleggene der gir opplysninger om følgende kilder og dataserier dels i form av utdrag og eksempler: - Norges Banks Hovedbog (1857) - Utdrag av Norges Banks regnskap Norges Bank. Regnskapsdata ( ) - Norges Banks diskonto for veksler , Norges Banks sr til banker e satser i norske kroner. Renter på bankenes dagslån i Norges Bank - Gjennomsnittlige satser for bankinnskott og innenlandske ihendehaverobligsajoner - Gjennomsnittlig innskudds- og s for forretningsog sparebanker, og gjennomsnittlig for innenlandske ihendehaverobligasjoner pr 1. desember - Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige og provisjonssatser på disponerte i norske kroner til publikum ved utgangen av kvartalet - St. Prp. No 12 Om en (Regnskapsdata 1868 og 1869) - en. Regnskapsdata og beregninger - Statsbanker med spesifikasjon av Landbruksbanken (SSB). Årsregnskap Landbruksbanken. Regnskapsdata og beregninger - Norge: Rente statsobligasjoner fra Christiania Sparebank. Indlaans Realnivået Vi har her deflatert de årlige gjennomsnittlige nominelle satser med årlig vekst i konsumprisindeksen (KPI). De årlige endringer i konsumprisnivået bygger dels på SSBs sammenhengende konsumprisindeks tilbake til 1865 som ble publisert høsten Indekstall for perioden er utarbeidet i Norges Bank på grunnlag av historiske priser på en del utvalgte varer som SSB har offentliggjort i diverse publikasjoner. Beregningene i Norges Bank representerer uoffisiell statistikk. Disse to indeksene er kjedet sammen og publisert av Norges Bank på bankens internettsider. Noen kommentarer til tabell 2 og figur 2 Vi ser av tabell 2 og figur 2 at det nominelle nivået fram til uroen i 1980-årene lå ganske «flatt» i forhold til endringene i konsumprisene. Det fører til at realnivået stort sett fremstår som et speilbilde av prisendringene. I 1846 og 1847 fant det sted en sterk prisøkning som følge av svikt i det europeiske jordbruk blant annet potethøsten. Dette ledet til at vi fikk negativ real i disse årene. I 1848 og 1849 sank prisnivået igjen slik at realn viste en markert oppgang. I årene samt i årene fant det sted en ny prisnedgang ledsaget av ganske høye realr. I 1878 kom realn opp i hele 20% hovedsakelig som følge av at prisnivået sank med 12,5%. I kjølvannet av første verdenskrig fant det sted en særdeles kraftig prisstigning, med en topp på hele 40% i Realn nådde da et historisk bunnivå med minus 25%. Med gjennomføringen av paripolitikken sank prisene sterkt i flere år. I 1922 sank således prisnivået med 16,7%, og vi fikk en rekordhøy real med nærmere 26%.

7 Tabell 2. Beregning av real Prosenttall År Årlig vekst i KPI Real År Årlig vekst i KPI Real År Årlig vekst i KPI Real 186 4,7 4,00 9, ,5,95 4, ,1 4,00 0, , 4,05 2, ,4 4,05 4, ,8 4,00 9, ,5 4,00 4,52 184,2,80 0, ,8,75 1, ,9,75 4, ,4,75 4, ,5,70 10, ,1,70 12, ,1,75 7, ,4,85 1, ,5,80 0, ,7,80 0, ,2,80 1, ,9,85 1, ,4,85 0, ,5,95 1, ,2 5,00 7, ,9,95 12, ,1 4,15 6, ,4 4,20 1, ,7 4,50 2, ,4 4,45 8, ,2 4,50 9, ,8 4,85 6, ,1 4,40 8, ,1 4,90 5, ,0 4,45 0, ,0 4,40 4, ,8 4,4 9, ,0 4,54 4, ,0 4,6 4, ,0 4,26 5, ,1 4,42 4, ,2 4,46 0, ,0 4,84 9, ,0 4,82 4, ,0 4,98 4, ,5 5,02 20, ,8 4,74 10, ,0 4,68 0, ,8 4,60 0, ,0 4,50 4, ,5 4,46 9, ,0 4,28 4, ,8 4,26 9, ,0 4,16 9, , 4,06 9, ,6,80 1, ,,76 1, ,0,90, ,0 4,20 4, ,0 4,2 4, ,0 4,2 4, ,0 4,00 9, ,0,70, ,0,82, ,0,92, ,5 4,12 5, ,0 4,64 4, ,8 4,60 0, ,0 4,24 4, ,5 4,0 8, ,0 4,21 4, ,8 4,14 9, ,0 4,17 0, ,0 4,19 4, ,8 4,16 0, ,0 4,16 4, ,0 4,0 4, ,5,99 0, , 4,04 0, ,2 4,0 0, ,0 4,9 0, ,0 4,9 4, ,4 4,69 9, ,0 4,64 12, ,0 4,87 16, ,0 5,07 24, , 4,96 1, ,9 5,60 8, ,5 5,29 12, ,7 4,92 25, ,7 5,20 12, ,7 5,40 4, ,6 5,10, , 4,90 22, ,1 4,77 17, , 5,00 12, ,4 4,97 9, , 4,60 7, ,8 4,87 10, ,5 4,48 7, ,6 4,2 7, ,6 4,15 1, ,0 4,07 4, ,6 4,18 1, ,5 4,18, ,7,82 0, ,0 4,0 4, ,6,68 10, ,2,18 1, ,8,10 1,62 194,1,08 0, ,5,05 1, ,5,08 1, ,9 2,5 0, ,0 2,5 2, ,4 2,2, ,4 2, 0, ,2 2,4 1, ,2 2,55 11, , 2,58 6, ,1 2,60 0, ,2 2,69 1, ,0,0 2, ,0,47 0, ,9,51 0, ,6,64 0, ,7,67 0, ,0,70, ,6,76 1, ,0,80 1, ,4,81 1, ,5,84 1, ,4,91 0, ,5 4,1 0, ,1 4,25 0, ,9 4,28 0, ,5 4,85 2, ,5 5,15 4, ,7 5,28 1, ,8 5, 1, ,8 5,4 2, ,1 6,1 2, ,7 6,48 4, , 6,86 2, ,2 7,00 2, ,1 8,16 0, ,6 8,82 4, ,0 9,84 1, ,4 10,72 2, ,4 11,48 0, ,5 11,64 2, ,4 11,46 4, ,6 11,70 5, ,1 1,58 6, ,7 1,58 4, ,7 1,04 5, ,6 11,58 6, ,1 11,4 6, ,5 10,88 7, , 11,02 8, , 7,44 5, ,4 7,18 5, ,5 6,82 4, ,2 6,08 4, ,6 5,46 2, ,2 7,66 5, , 6,2,9 275

8 276 I løpet av de første år av andre verdenskrig fant det på ny sted en kraftig prisøkning med negative realr til følge. Med utbruddet av Koreakrigen i 1950 fikk vi i de etterfølgende to år markert prisøkning og negative realr. Den første del av 1980-årene var preget av høy prisstigning, men også høyt nominelt nivå. Realne ble derfor moderate årene var preget av relativt moderat prisstigning. Gjennomsnittlig prisvekst lå på 2,4% mens det nominelle nivået gjennomsnittlig lå på vel 8%. Realnivået var følgelig 5,4% i 1990-årene. Glatting av realserien I tabell og figur har vi deflatert den nominelle serien med tre års glidende gjennomsnitt av de årlige vekstrater i konsumprisindeksen. Helhetsbildet endrer seg lite, men figuren blir litt «roligere». Oppsummering Det nominelle nivået i perioden er beregnet som et uveiet gjennomsnitt av forskjellige tilgjengelige serier. Hovedbildet her er en relativt «flat» utvikling. Unntaket er høyere i kjølvannet av kraftig inflasjon under første verdenskrig samt valutauro og sterk kredittvekst i 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene. Lav i de første årene etter andre verdenskrig må ses i sammenheng med lavpolitikken som da ble ført. I motsetning til det nominelle nivået har konsumprisene vist betydelige svingninger i den perioden vi har tall for, dvs. perioden Det har ført til at realnivået i hvert fall fram til 1970-tallet for en stor del har fremstått som et speilbilde av prisendringene. Den kraftige prisstigningen i kjølvannet av første verdenskrig medførte at realn i 1918 nådde et historisk bunnivå med minus 25%. I motsatt retning trakk paripolitikken, som førte til at prisene sank sterkt i flere år. Dette bidro til at vi i 1922 fikk en rekordhøy real med nærmere 26%.

9 Tabell. Glattet real. deflatert med års glidende gjennomsnitt av årlig vekst i KPI. Prosent År KPIvekst, års glid.snitt Real År KPIvekst, års glid.snitt Real År KPIvekst, års glid.snitt 187 2,6,95 1, ,6 4,00 0, ,7 4,05 2, , 4,05 5, ,9 4,00 6, ,7 4,00 4, ,5,80 2, ,4,75 2,5 1845,1,75 0, ,7,75, ,,70 1, ,4,70 2, ,9,75 6, ,9,85 2, ,2,80 0, ,1,80 0,65 185,6,80 0, ,5,85 0, ,6,85 0, ,2,95 1, ,5 5,00 6, ,1,95 8, ,5 4,15 6, ,7 4,20, ,2 4,50 4, ,0 4,45 6,55 186,1 4,50 7, ,4 4,85 8, ,0 4,40 6, , 4,90 4, ,6 4,45 2, ,1 4,40 4, ,6 4,4 6, ,6 4,54 6, , 4,6 1, ,4 4,26 1, ,8 4,42, ,1 4,46 1, ,1 4,84 4, , 4,82 6, ,2 4,98 9, ,8 5,02 11, ,1 4,74 9, ,7 4,68 2, , 4,60 1, ,1 4,50 4, ,5 4,46 6, ,1 4,28 7, , 4,26 7, ,0 4,16 9, ,6 4,06 5, ,9,80 1, ,6,76 0, ,8,90 2, ,0 4,20 4, ,0 4,2 4, ,7 4,2 6, ,7 4,00 5, ,7,70 5, ,0,82, ,5,92 0, ,5 4,12 0, ,1 4,64 0, ,6 4,60 2, ,1 4,24 4, ,5 4,0 5,61 190,1 4,21 7, ,1 4,14 4, ,1 4,17 4, , 4,19 0, ,6 4,16 2, ,6 4,16 2, ,5 4,0 2, ,9,99 1, , 4,04 0, ,2 4,0 0, ,7 4,9 1, ,5 4,9 1, ,8 4,69 6, ,1 4,64 12, , 4,87 18, ,8 5,07 15, ,4 4,96 12, ,9 5,60 0, ,8 5,29 8, ,0 4,92 16, ,2 5,20 9, ,9 5,40, ,7 5,10 5, ,9 4,90 1, ,6 4,77 17, , 5,00 1, , 4,97 9,72 190,8 4,60 8,77 191,2 4,87 8, 192, 4,48 8, ,8 4,2 5, ,0 4,15 4, ,7 4,07 2,0 196,4 4,18 0, ,9 4,18 0, ,1,82 0, ,8 4,0 2, ,6,68 7, ,2,18 8, ,0,10 5,44 194,1,08 0, ,0,05 1,00 Real ,0,08 1, ,5 2,5 1, ,5 2,5 1, ,0 2,2 2, ,4 2, 0, , 2,4 4, ,9 2,55 6, ,2 2,58 6, ,2 2,60 2, ,4 2,69 0, ,1,0 0, ,6,47 0, ,8,51 0,0 1958,4,64 0, ,4,67 1, ,8,70 1, ,5,76 1, ,,80 0, ,,81 0, ,1,84 0, ,5,91 0, ,0 4,1 0,1 1967,8 4,25 0, ,5 4,28 0, ,6 4,85 0, ,6 5,15 1, ,0 5,28 2, ,1 5, 1, ,9 5,4 2, ,5 6,1, ,0 6,48, ,1 6,86 2, ,9 7,00 1, , 8,16 0, ,9 8,82 0, ,7 9,84 0, ,9 10,72 1, ,1 11,48 0, ,8 11,64 2, ,8 11,46 4, ,4 11,70 5, ,1 1,58 6, ,5 1,58 5, ,7 1,04 5, ,1 11,58 6, ,1 11,4 6, , 10,88 7, ,7 11,02 8, ,0 7,44 5, ,1 7,18 5, ,7 6,82 5, ,1 6,08, ,0 5,46, ,4 7,66 5,17 277

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Overgangen til inflasjonsstyring, som for vår del skjedde i 21, fortonte seg kanskje der og da som overgang til et nytt og

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker kronekursen?

Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Tom Bernhardsen og Øistein Røisland, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling 1 I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?

Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning, rådgivere i Økonomisk avdeling, Norges Bank*. Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Espen Frøyland, rådgiver, og Kai Larsen, seniorrådgiver, begge i Avdeling for finansiell analyse og

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer