Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober Matematikk spennende? SIDE 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12"

Transkript

1 Onsdag 25. oktober 2006 Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik Matematikk spennende? SIDE 12 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN SIDE 27 Gulltid for ingeniører SIDE 5 Med fokus på Nordområdesatsningen HIN hjelper Heatwork SIDE 4

2 Leder n har ordet Leder av styringsgruppa, Tom-Ronny Olsson, ser frem til å møte deg på Næringslivsdagen 25. oktober. Nok en næringslivsdag ved Høgskolen i Narvik (HiN) står for trappene, tredje året på rad for å være nøyaktig. Responsen fra bedrifter og institusjoner har i år vært formidabel, antall påmeldte er mer enn dobbelt så høyt som i fjor. Det kan vel herske liten tvil om at det nå er de jobbsøkende studenters marked. Styringsgruppa for Næringslivsdagen Bak fra venstre: Geir Arne Isaksen, Frode Einarsen, Torkild Sivertsen, Pål Espen Bondestad, Espen Sæthre Østerås. Foran fra venstre: Kine Wangberg, organisasjonskonsulent Marita Vang, Elena Shelygina, Jaroslaw Kurpisz. Sittende foran: leder for styringsgruppa Tom-Ronny Olsson. Bodil Synnøve Wang var ikke til stede da bildet ble tatt. Hva skjer under dagen? Jeg vil på vegne av styringsgruppa rette en stor takk til våre samarbeidspartnere, og ikke minst alle bedriftene som stiller opp på dagen. Uten deres positivitet og engasjement ville ikke glassgata ved HiN blitt en slik glimrende arena for studentene, fylt til randen av rekrutteringshungrige bedrifter og institusjoner fra hele Norge. Det er akkurat dette vi i styringsgruppa brenner så sterkt for, og som gjør at vi hvert år legger ned timevis med frivillig arbeid i å gjøre arrangementet prikkfritt. Det nærmer seg nå slutten på min femårige utdannelse som master i teknologi ved HiN. Uten et kontaktnettverk, sirlig opparbeidet av mine forelesere, ville jeg stått foran en vanskelig tid. Jeg måtte mest sannsynlig ha analysert et utall jobbannonser opp, ned og i mente for å finne ut hva som passet akkurat meg. Videre måtte jeg gått gjennom en enda større prosess med selve jobbsøkingen og jobbintervjuer, om jeg da overhode fikk noen respons. Næringslivsdagen hjelper meg med dette, det er akkurat dette den er til for. Bedrifter og institusjoner presenterer seg, på den måten kan jeg kjapt og enkelt finne ut av hvilke tilbud som finnes, og ikke minst, på hvilken måte jeg kan være en brikke i bedriftenes fremtid. Det er i tillegg svært mange av bedriftene som holder foredrag og grundige bedriftspresentasjoner i auditorium eller klasserom i løpet av næringslivsdagen. De ønsker å gi et bedre innblikk i sin hverdag og utfordringene de står ovenfor, for slik å friste nye samarbeidspartnere. Det kan være blant de faglig ansatte ved HiN, forskere, studenter, eller til og med andre bedrifter det kan bære frukter av å samarbeide med. I tillegg til å la studentene skumme fløten av sultne bedrifter, er det viktig at HiN markerer sin posisjon som den teknologiske høgskolen i Nord-Norge. Det er ikke tilfeldig at nordområdesatsningen er satt som overordnet tema for dagen, det er jo nettopp i nord noen av de største omveltningene i Norge kommer til å finne sted i tiden fremover. HiN må skaffe seg flere samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor, samt aktivt pleie sitt eksisterende nettverk. Vi må stå sammen for å greie de store utfordringene i tiden som kommer, som oftest tenker flere hoder sammen bedre enn ett alene. Til slutt vil jeg ønske alle studenter, bedrifter, ansatte og andre interesserte hjertelig velkommen til Næringslivsdagen Tom-Ronny Olsson Leder styringsgruppa HIN hjelper Heatwork...side 4 Gulltid for ingeniører...side 5 Storstilt utbyggining...side 11 Kartlegger utenlandske studenter...side 11 Skal gjøre matematikk spennende...side 12 Narvik et teknologisk tyngdepunkt...side 13 Program...side 18/19 Satelitten Bifrost er i rute...side 21 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN...side 27 Forskning ved høgskolen i narvik...side 29 2 Ansvarlig utgiver: Studentorganisasjonene ved Høgskolen i Narvik Opplag: ca Tekst: Ole Petter Høgseth, Tommy Jensen, studentorganisasjonene Grafisk produksjon: Markedsavdelingen Fremover AS Trykk: HT Gruppen as Logistikk blir etterspurt kompetanse...side 12 Norsk romlab...side 29

3 Høstens viktigste eventyr 25. oktober ønsker studentene ved HiN velkommen til Høstens Viktigste Eventyr. Da er det for tredje år på rad næringslivsdag, og det skal syde og koke i glassgata og tilstøtende lokaler. Etter en beskjeden start i 2004 er antallet bedrifter/institusjoner som kommer for å gjøre seg lekker for studentene, blitt flerdoblet. Takket være studentenes voldsomme engasjement og entusiasme. Hvorfor er denne dagen så viktig? Den er viktig for våre unge studenter som blir kjent med bedrifter og andre arbeidsgivere. I tillegg er det en stor mulighet til å skaffe seg kontakter, prosjektoppgaver/hovedoppgaver og kanskje feriejobb. Men aller viktigst er det kanskje Dagen da en student møter sin framtidige arbeidsgiver. Det har vi flere eksempler på allerede. Den er viktig for bedriftene og de andre arbeidsgiverne som ønsker å bli kjent i studentmiljøet. De kommer også for å få hjelp til oppgaver og prosjekter de har behov for å få løst. Og de kommer for å kapre framtidige arbeidstakere! Jammen er mange av dem gira på det også. Den er viktig for HiN. Skolen blir bedre kjent i nærings- og arbeidsliv. Det vil knyttes kontakter mellom våre fagfolk og bedriftene, og mellom HiN som institusjon og bedriftene. Det er viktig for at vi skal nå våre strategiske mål om å være en institusjon som bidrar til å utvikle samfunnet rundt oss og skaffer oss finansiering til å bli enda bedre som FOU- og utdanningsinstitusjon. Et studenteventyr Dagen er i seg selv også et eneste stort studenteventyr. De har fått hjelp av næringslivet og HiN, ja det er rett. Men det er 99,9 % deres egen fortjeneste. De sprudlende entusiastene har vist fantastiske evner til å planlegge, organisere, evaluere, forbedre, markedsføre, være utholdende og lage nettverk. I tillegg er de nyskapende. Etter vår mening bør de som står sentralt i dette, tildeles minst 20 studiepoeng!! Gjett om dette er meritterende arbeidslivstrening. Så hevdes det at studentlivet er preget av trange kår og lite mat. Det er nok riktig, sett over lang tid. Men i forbindelse med Næringslivsdagen står pizzaene og andre godbiter i kø. Mange av bedriftene gjør det de kan for å friste våre attraktive studenter til å velge dem framfor andre arbeidsgivere. For en herlig situasjon! Lykke til og god fornøyelse!!! Sverre Mogstad Direktør HiN Edel Storelvmo Rektor HiN Den er også viktig for Narvik. Næringslivsdagen vokser år for år. Mange bedrifter kommer fra hele landet. Kompetansebyen- og stedet Narvik settes også på kartet. Næringslivsdagen er gull verdt som markedsføring. 3

4 NYBROTTSARBEID: Prosjektleder Øyvind Søraas og Høgskolen i Narvik skal i tiden fremover finne nøyaktig ut hvordan frosten beveger seg. I samarbeid med Heatwork skal et feltlaboratorium etableres i Teknologibyen. HIN hjelper Heatwork Heatwork i Narvik blir spådd en lysende fremtid. Ved hjelp av Høgskolen i Narvik skal de tilby et enda bedre produkt. Heatwork produserer en unik maskin som man kan frostsikre og tine grunn med. Ved tradisjonell tining er varmetapet om lag 85%. Med HeatWorks konsept er varmetapet bare på 5%. Et av hovedprinsippene, i forhold til dagens løsninger, er at man ikke varmer opp luften først, men tar varmen rett ned i bakken. Allerede har konseptet høstet stor anerkjennelse. Men som en videreutvikling av det hele er HIN kontaktet og et samarbeid er realisert. Det finnes nemlig svært lite korrekte data om hvordan frost beveger seg i grunnen ved hjelp av kunstig tining av jordsmonn. Her skal forskere fra Høgskolen i Narvik gjøre et stykke arbeid. For øyeblikket finnes det svært lite korrekte tall om hvordan frost beveger seg i et jordsmonn når man bruker kunstig tining. De tallene som brukes i dag er ikke nøyaktige data, men cirka-tall. Det vil derfor knytte seg stor interesse i ulike forskningsmiljø når vi i løpet av halvannet års tid kommer med våre resultater. Da vet man nøyaktig hvor lang tid en maskin bruker for å tine et bestemt område. I tillegg til å hjelpe Heatwork vil resultatene våre også være interessante på en rekke andre områder. Mulighetene er mange, utdyper prosjektleder og sivilingeniør Øyvind Søraas. HIN skal altså ved hjelp av praktiske forsøk finne ut hvordan frosten beveger seg når Heatworks maskiner jobber for fullt. Seks prøvefelt med ulik jordsmonn kommer til å bli instrumentert med sensorer, og resultatene vil bli logget slik at det blir en masse data som kan analyseres. Ut i fra disse dataene kommer man frem til en modell der man nøyaktig kan lese av hvor effektiv tinemaskinen er. Vi etablerer et feltlaboratorium i forbindelse med prosjektet. Dette laboratoriet vil i utgangspunktet være mobilt, men vil ha sin permanente plass et steinkast unna Heatwork sine lokaler i Teknologibyen. Et slikt laboratorium vil ha et bredt anvendelsesområde og vil kunne bidra med kompetanseheving og oppdragsrettet virksomhet mot bygge- og anleggsbransjen for oss ved HIN, avslører Søraas. Høgskolen i Narvik ønsker å være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere teknisk utdanning og kunnskapsformidling. HIN er i dag en hovedaktør i teknologimijøet i Nord-Norge. Høgskolens visjon er å være en anerkjent bidragsyter til samfunnsutvikling og teknologisk spisskompetanse. Og som en forlengelse av det ønsker Høgskolen å styrke sin forsknings- og utviklingsbit på teknologi i kaldt klima, samtidig med at samarbeidet med næringslivet blir utviklet. Prosjektet med Heatwork er i tråd med denne tenkningen. - Dette prosjektet vil nok vekke oppsikt i inn- og utland. Det forventes faktisk at resultatene vil bli publisert i et betydelig antall nasjonale og internasjonale publikasjoner. Dette er nybrottsarbeid, sier Øyvind Søraas. Høgskolen i Narvik har kostnadsberegnet prosjektet til 1.9 millioner kroner. Av dette beløpet er det fremskaffet 1.2 millioner kroner i samarbeid med Høgskolen og Heatwork. Den gjenstående finansieringen er det ment at næringslivet skal ta hånd om. 4

5 SOLCELLER: Slik ser solcellene ut som blir laget ved REC ScanCell AS i Narvik Gulltid for ingeniører Solcellefabrikken REC ScanCell AS i Narvik går så det suser. I løpet av neste år har de behov for 175 nye medarbeidere. 40 av dem skal være ingeniører. Uten Høgskolen i Narvik ville REC ScanCell AS neppe vært lokalisert til Narvik. At Høgskolen uteksaminerer dyktige ingeniører har vært sterkt medvirkende til at Narvik ble valgt som bedriftsetablering og ikke minst at vi nå utvider. Her har nærhet til dyktige fagfolk vært av stor betydning, sier fabrikksjef Stein Fridfeldt. Om kort tid settes det i gang med en storstilt utbygging av solcellefabrikken. REC ScanCell AS behøver mer boltreplass og ikke minst flere ansatte. Det betyr at det totalt blir tilknyttet en plass mellom 280 ansatte en gang på høsten til neste år ved den teknologiske høyborgen. I dag er tallet på ansatte på om lag 100 personer. Vi skal utvide og har behov for en hel bråte med ingeniører og andre medarbeidere. Dette er en gylden mulighet for de som studerer ved Høgskolen i Narvik, sier fabrikksjef Stein Fridfeldt. REC ScanCell AS produserer solceller. Alt som blir produsert i fabrikken i Narvik blir eksportert til utlandet. Da fabrikken så dagens lys ble det i en god uke produsert 5000 solceller. I dag blir det produsert 2000 solceller i løpet av en time. Fabrikken er oppe og går 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det har vært en rivende utvikling hos oss siden oppstarten. Men vi har bevisst fra første dag at vi har overvunnet utfordringene som har stått foran oss, sier Fridfeldt. Og når man har behov for mange ingeniører er det viktig å selge seg til læringsstedene som har disse fagfolkene. Derfor er REC ScanCell AS representert ved Næringslivsdagen 25.oktober ved Høgskolen i Narvik. Vi må få fatt på mange ingeniører for at våre behov skal bli dekket for fremtiden her på fabrikken. Vi må treffe studentene på deres hjemmearena og videreformidle hva vi har å tilby slik at vi får tak i kvalifiserte folk. Næringslivsdagen er midt i blinken for oss. Da kan vi vise hva vi driver med her, forklarer Fridfeldt. Stein Fridfeldt er for øvrig opptatt med å få frem at REC ScanCell AS ikke bare er en fabrikk som lager solceller på løpende bånd. Et forskningsmiljø med fagpersoner er på plass og det miljøet kommer til å bli utvidet i tråd med resten av utbyggingen av fabrikken. I vår bransje er det ekstremt viktig med kompetanse. Det er derfor nødvendig å ha på plass et forskermiljø. Den teknikken som vi bruker i dag kan være utrangs om få år. Dette er noe eierne av REC ScanCell AS er veldig opptatte av, og vi bruker mye tid og ressurser på denne biten, forklarer Fridfeldt. I år blir det produsert 12 millioner solceller, og omsetningen lyder på 700 millioner kroner for solcellefabrikken i Narvik. Produksjonstallene skal firedobles når REC ScanCell AS en gang til neste år er ferdig utvidet med bygningsmasse og ansatte. GYLDEN MULIGHET: Fabrikksjef Stein Fridfeldt håper at mange fra Høgskolen i Narvik søker seg til REC ScanCell AS. Det har Are Gløersen gjort. Han gikk ut av HIN i 2003 og er nå prosessingeniør og er leder for et team med sivilingeniører ved REC ScanCell AS. TEKNOLOGISK: REC ScanCell AS benytter det beste utstyret som er å oppdrive for at produksjonen er på topp til enhver tid. 5

6 6

7 Næringslivsdagen 2004 Næringslivsdagen 2005 Hvordan startet det hele? Etter snart 3 år begynner Næringslivsdagen på Høgskolen i Narvik å nærme seg status som veletablert og anerkjent, men hvordan startet det hele? Og hvorfor er det studentene som arrangerer denne dagen? Utdanningene ved HiN har alltid hatt et nært forhold til næringsliv og offentlig virksomhet. Som det er nevnt utallige ganger før, utføres rundt 80 % av alle hovedoppgavene på HiN i samarbeid med næringslivet, men dette gjelder jo bare for 3.- og 5.-årsstudenter. Mang en student har slitt skosåler i gangene på HiN mens de har bekymret seg over hva de egentlig ville ende opp som når de ble store. Slik gikk nå tida, studentene så lite til det lokale næringslivet og byen så lite til studentene. Helt inntil en artikkel i Fremover satte ting i bevegelse. Ledelsen av Studentparlamentet i Narvik (SPiN) gikk ut og etterlyste næringslivet. Ikke mange dager senere kom næringslivet og HiN i Fremover og proklamerte det gode samarbeidet de hadde, men at det selvfølgelig kunne bli bedre og, ikke minst, mer synlig for studentene. Etterhvert viste det seg at flere av studentorganisasjonene faktisk hadde hatt samme frustrasjonene som SPiN. Dermed ble det, i god politisk tradisjon, utarbeidet et notat om «Næringslivsdager ved HiN». Studentparlamentet, Studentersamfunnet, de lokale studentavdelingene av NITO og Tekna, Teknopien og den internasjonale studentunionen møttes og fant ut at en slik næringslivsdag var en knakende god idé. Etter litt om og men ble det bestemt at «Næringslivsdagen» skulle gjennomføres 20. oktober Det tidlige planleggingsarbeidet besto i all hovedsak av løst prat rundt intensjonene med å ha en næringslivsdag og hvor tøft dette skulle bli. Etter sommeren ble det innledet et samarbeid med Narvik Næringsforum og ting begynte virkelig å skje. Samarbeidet fikk skapt mer blest rundt dagen og studentene kastet seg rundt for å følge opp de inviterte bedriftene. Arbeidet var stort og tidkrevende for de få ildsjelene som engasjerte seg i dette, men det ga resultater; 19 bedrifter og offentlige institusjoner, hvorav omtrent halvparten var lokale stilte opp for å møte disse mystiske studentene. Mange andre ble satt på lista over interesserte som ikke kunne møte på så kort varsel. Selve dagen ble en moderat suksess, oppmøtet av både bedrifter, studenter og HiN-ansatte var så som så, og de ansvarlige holdt på å springe seg ihjel for å få alt på plass. Likevel var tilbakemeldingene at dette var et viktig tiltak og noe som så absolutt burde gjentas, en måtte bare starte planlegginga litt tidligere. Mest sentralt i tilbakemeldingene var viktigheten av at dette var studentene sitt arrangement, det var jo tross alt disse skapningene bedriftene var primært interessert i. Som sagt så gjort, rett etter evalueringen av dagen var ferdigstilt ble arbeidet med neste års næringslivsdag igangsatt. Næringslivsdagen 2005 var større, bedre organisert og en enda større suksess enn den foregående. Hele 28 bedrifter stilte opp i Glassgata. Likevel kom det, naturlig nok, fram ting som kunne vært forbedret da dagen var ferdig evaluert. De som var store i kjeften under evalueringsmiddagen og påsto en økning til mellom 50 og 100 bedrifter året etter fikk utrolig nok, og heldigvis, rett. I år har det vist seg at Næringslivsdagen ble startet på et riktig tidspunkt. Nå er det jobbsøkers marked, spesielt innenfor teknologiske fag, og aktiviteten mellom HiN og arbeidslivet har økt betraktelig. Arrangementet har fått to år på seg til å gå av seg de verste barnesykdommene og ligger nå som en fantastisk vrimleplass i markedets høyde. 7

8 8

9 9

10 10

11 Storstilt utbygging av Barentsregionen HIN vil være med å påvirke utviklingen I følge en analyse er det ventet at det vil bli investert nærmere 1200 milliarder i Barentsregionen i tiden som kommer. Vi må være om bord når det toget går, sier Fred Johansen ved Høgskolen i Narvik. Høgskolen i Narvik har drevet med nordområde-satsning i 50 år. Men på alle disse årene har det blitt smått med utvikling, men nå er nordområdene på alles lepper, og det blir signalisert at det skal satses stort på disse regionene. En energiprovins er på trappene. Allerede er oljeeventyret i Hammerfest og Finnmark realisert, og det er bare starten på en storstilt utbygging. Og som en betydelig bidragsyter til regional nærings- og kompetanseutvikling i dårlige tider, ønsker Høgskolen i Narvik også å inneha en utviklingsposisjon i gode tider. Det kanskje mest interessante med nordområdesatsningen er hva man sitter igjen med i Nord-Norge når klondyke-stemningen har lagt seg. Hvilke varige verdier har man da klart å skape i Nord-Norge som gjør at man har noe å bygge videre på i forhold til å sikre økonomisk utvikling, sysselsetting og bosetting i landsdelen?, spør Fred Johansen ved seksjon for ekstern virksomhet ved Høgskolen i Narvik. Og som en teknologisk høyborg i landsdelen er det naturlig at Høgskolen i Narvik får sin plass i utviklingen av nordområdene. Deres erfaring på området er uvurderlig, men Høgskolen må ha drahjelp fra norske myndigheter for å fortsette løpet de startet på for 50 år siden. Høgskolen i Narvik vil være en av de mest betydningsfulle institusjonene, av landsdelens egne institusjoner, med hensyn til å sikre at det skapes varige verdier som en følge av nordområdesatsningen. Teknologisk kunnskap, forskning og kommersiell virksomhet vil utgjøre et fundament i utviklingen av landsdelen. Men da må norske myndigheter være villige til å satse på og å gi det allerede eksisterende teknologiske fagmiljøet ved Høgskolen i Narvik rammevilkår for videre vekst, utdyper Fred Johansen. Det er flere ulike forhold som medfører at man har grunn til å se optimistisk på fremtiden og utviklingen i Barentsregionen, som i hovedsakelig består av Nord-Norge, Nord- Finland og Nord-Russland. Både nordområdepolitikken, den nye regionalmeldingen, Forskningsrådets nordområdestrategi, Nordland fylkeskommunes nordområdesatsning og Høgskolen i Narviks egen nordområdesatsning vitner om at det ligger positive tider foran oss. Dette er spennende tider. Men det må ikke være slik at Høgskolen i Narvik bare er med mens det har vært dårlige tider, og når boomen kommer så er vi igjen på perrongen. Det rimer ikke, utdyper Fred Johansen. I flere av de utredningene og meldingene som er utarbeidet i forbindelse med nordområdesatsningen fremkommer det store forventninger til hva Høgskolen i Narvik kan bidra med innenfor det teknologiske området, all den tid HiN blir oppfattet som «Den teknologiske høgskolen i Nord-Norge». Høgskolen kan bidra med spisskompetanse og produktutvikling som kan bidra til å skape varige verdier og legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling av landsdelen gjennom kompetanseoverføring, forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet. Vi må bare være med når toget går slik at vi kan påvirke utviklingen, konkluderer Fred Johansen. AKTIV ROLLE: Høgskolen i Narvik har hatt fokus på nordområdesatsningen i over 50 år. Nå begynner snøballen å rulle for fullt. Kartlegger de utenlandske studentene Høgskolen i Narvik gjennomfører en kartlegging av kompetansen til de utenlandske studentene. Maria Langnes (29) har kontroll på hva de russiske studentene kan. Langnes, som er utdannet sivilingeniør, men er fortsatt student ved PØL ved Høgskolen i Narvik, er leid inn for å kartlegge russiske studenter som har gått ved Høgskolen i Narvik. Det har lenge vært stor etterspørsel fra næringslivet for å vite hvilke kvalifikasjoner de utenlandske studentene har. Da tenker jeg ikke bare på den teknologiske utdannelsen de har fått ved Høgskolen, men også annen kompetanse de har ervervet seg i løpet av tiden i hjemlandet og i Norge. Det kan eksempelvis være jobber de har gjort før utdanningen. På denne måten kan man få en kobling mellom russiske studenter og næringslivet, forklarer Maria Langnes. Det samme er også gjort for de kinesiske og de norske studentene, men der er det to andre personer som har utført kartleggingen. Maria Langnes har drevet denne kartleggingen siden mars. Nå er hun i oppløpet av prosjektet. Det betyr at HIN har en base der tidligere elever er innrapportert med kompetanse og erfaring. Det er mye som skjer i nordområdene og det er et stort behov for folk som har den rette kompetansen. Ved å henvende seg til HIN kan bedriftene få tak i de folkene de har behov for. Enkelt og greit, sier Langnes, som opprinnelig kommer fra Arkhangelsk i Russland. SYSTEMATISK: Maria Langnes har laget en elektronisk base som omhandler tidligere russiske studenters kompetanse ved Høgskolen i Narvik. 11

12 Skal gjøre matematikk spennende Lærerutdanningen i realfag og teknologi (LURT) ved Høgskolen i Narvik kan være starten på et langt mer spennende matematikkfag i skolen. Det langsiktige målet er å gjøre realfagene spennende og fengende uten å ta bort selve matematikken, sier Turi Antonsen, pedagog ved LURT på HiN. Allmennlærerutdanningen i Norge har blitt grundig evaluert og mye er blitt kritisert. Mangel på fordypning i realfagene er spesielt kritikkverdig. Det er her LURT kommer inn som et viktig og stort steg i riktig retning. Gode lærere med solid faglig bakgrunn kan forhåpentligvis gjenreise fascinasjonen for realfagene. De som tar lærerutdanning i realfag og teknologi hos oss må gjennom mye matematikk og skal stå godt rustet når de skal ut og praktisere yrket sitt, påpeker Turi Antonsen. Tendensen i Norge og store deler av Europa viser en fallende interesse for matematikk og fysikk blant elevene i skolen. Ulike former for konkretisering og handfaste oppgaver skal være med Logistikk blir etterspurt kompetanse Med Narvik som et potensielt transportknutepunkt kan bachelorutdannelsen i økonomi og administrasjon med logistikk som profil bli gull verdt for studentenes framtidige jobbsøknader. på å gjøre realfagene til fag som er enklere å forstå. First lego league er en slik konkretiseringsmåte. Da skal elevene bygge roboter i lego og programmere dem til å gjøre ulike ting. Det kan være med på å øke forståelsen på en interessant måte. Realfagene må gjøres spiselig, påpeker Turi Antonsen. Ved at neste generasjons lærere blir dyktigere innenfor matematikk og flinkere til å formidle faget på en interessant måte håper man altså at flere elever skal finne faget spennende. På den måten vil flere unge mennesker være i stand til å gå videre på realfagsveien seinere i livet. Ved å øke realfagskompetansen hos lærerne vil vi forhåpentligvis få færre elever i skolen som sier at matematikk ikke er noe for meg. Det er et langsiktig perspektiv, men det er perspektiv jeg har trua på, sier Turi Antonsen ved lærerutdanningen i realfag og teknologi ved HiN. SPISELIG: Matematikk skal bli mer fengende for barn og unge i skolen. Kanskje bidrar en mer fengende realfagsundervisning også til rekruttering innen teknologiyrker. Høgskolen i Narvik tok sin samfunnsrolle på alvor da de tok Narvik Næringsforum med på råd om hvilke fag som skulle bli det siste året av den treårige bacholorutdanningen i økonomi og administrasjon. Narvik Næringsforum ser et framtidig behov for transport- logistikkompetanse i Narvik med en potensielt stor utvikling på transportsiden i minne. I følge leder i Narvik Næringsforum Åsunn Lyngedal finnes det allerede et behov på dette fagfeltet i Narvik. Vi spurte Narvik Næringsforum om hva de syntes ville være det beste å tilby studentene her i Narvik. Deres svar var logistikk og fra neste år tilbyr vi logistikk som et alternativ til siste år avslutning på bachelorutdanningen. I tillegg til informasjonsteknologi, beretter Pål Skoland, studiekoordinator for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved HiN. 12 ETTERSPURT VARE: Linn Skjaeret(tv) og Jostein Andreassen(th) kan inneha en meget etterspurt kompetanse i Narvik når de er ferdig med studiet sitt bachelorgraden i økonomi og administrasjon. I midten står studiekoordinator Pål Skoland. Skoland kan fortelle om en overveldende respons fra studentene etter at studiet startet i Det første året tok man inn hele 40 studenter til 30 plasser og i år begynte 30 nye lærevillige på studieretningen. Høsten 2007 begynner de første studentene på det nye logistikkfaget. Logistikkfaget er naturligvis linket til behov i lokalsamfunnet. Men studentene kan også velge å ta andre profiler. Etter de to første årene med økonomi og administrasjon kan det bygges på med et utall av andre fagfelt, sier Pål Skoland. Årsaken til det er at denne bachelorutdanningen er en såkalt 2+1-modell. Det betyr at man kan velge å spesialisere seg innenfor mange ulike profiler, eksempelvis journalistikk, IT og logistikk etter de to første årene. Bare de to sistnevnte profilene har et tilbud ved HiN. Det gjør denne utdanningen veldig spiselig for mange, at man kan velge en profil selv på det siste året. Det kan studentene enten gjøre hos oss på HiN eller ved et annet lærested, påpeker studiekoordinator Pål Skoland.

13 Narvik et teknologisk tyngdepunkt Mye ligger til rette for at Narvik skal være landsdelens teknologiske tyngdepunkt, sier leder for Forskningsparken i Narvik (FPN), Leif-Gunnar Hanssen. REC Scancells beslutning om å bygge ut i Narvik er et tegn i tiden som gjør at Narvik befester seg som et sentrum for teknologisk aktivitet i Nord-Norge. Lista over faktorer som gjør Narvik til teknologibyen framfor noen andre er lang. Narvik har en teknologisk historie i motsetning til for eksempel Tromsø. Den eneste tekniske høgskolen i Nord- Norge ligger i Narvik og sørger for at det hele tiden er kompetente mennesker her. På den måten er det lett å rekruttere folk. I tillegg har byen mye forskingskompetanse gjennom Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik (HiN), forklarer Leif-Gunnar Hanssen. Forskningsparken i Narvik er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. FNP skal ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrke eksisterende bedrifter samt etablere næringsvirksomhet basert på nyere forsknings og utviklingsresultater. Samarbeid med Norut Teknologi og en annen virksomhet som arbeider direkte med etablering av ny virksomhet Futurum, er sentralt i arbeidet til Forskningsparken. REC Scancells virksomhet i Narvik benytter seg for eksempel av forskning som skjer ved Norut Teknologi. Scancell er et veldig godt eksempel på fordelene med å etablere seg i nærheten av et solid teknologisk miljø. Spisskompetansen er nær og tilgjengelig i Narvik og påfyllet med kompetanse får vi gjennom høgskolen, påpeker Leif-Gunnar Hanssen. Narvik har imidlertid ikke gjort en god nok jobb de siste ti årene for å beholde statusen som teknologibyen. Potensialet som har ligget der har ikke blitt godt nok utnyttet. Men det er gode trender på plass, lover Leif-Gunnar Hanssen. Det er stor vekst i antall ideer som vil føre til bedriftsetableringer som gir ringvirkninger slik at Narvik kan befeste sin plass som teknologiby. Aktivitet avler aktivitet, og jeg tror det er store muligheter i Narvik i framtida, sier Leif- Gunnar Hanssen. Det må bygges miljøer der bedrifter kan dra nytte av hverandre på ulike nivåer, både faglig, sosialt og ressursmessig. I framtida må Narvik sørge for at kompetansen blir i byen. Det kan bare gjøes med at det er attraktivt å bo i byen. Samtidig må det legges til rette for at det blir enkelt å etablere bedrift i Narvik. Vi må sørge for at REC Scancell bygger på nytt igjen i Narvik når de trenger en ny fabrikk. Det må være arealer tilgjengelig og ting må ligge til rette. Konkurransen er hard og hvis en fabrikk kan bygges på ni måneder i Tyskland må vi klare å matche dem, understreker Leif-Gunnar Hanssen, leder for Forskningsparken i Narvik. SOLID FRAMTID: Leif-Gunnar Hanssen, administrerende direktør i Forskningsparken i Narvik, tror at Narvik i tida framover kommer til å befeste seg som teknologisk tyngdepunkt i den nordligste landsdelen. 13

14 14

15 15

16 16

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling?

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Erfaringer fra fusjonsdiskusjoner fra Høgskolen i Narvik Kjetil Kvalsvik Høgskolen i Narvik Litt om fusjoner En fusjons og/eller alliansebølge

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Oppstart H2010, 1. kl.

Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010 2014 Industribachelor Maskin Oppstart H2010, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk)

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Undervisningstilbud: Doktorgradsutdanning (samarbeid med universiteter)

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Aktiv læring gjennom Newton

Aktiv læring gjennom Newton Aktiv læring gjennom Newton Newton-rom som arena for tilrettelagt opplæring i realfag og teknologi Wenche Rønning, Nordlandsforskning Disposisjon Begrepet aktiv læring Newton-rom og aktiv læring Elevens

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Mangel på spisskompetanse innen brannteknikk. 8. Mai 2012

Mangel på spisskompetanse innen brannteknikk. 8. Mai 2012 Mangel på spisskompetanse innen brannteknikk 8. Mai 2012 Agenda Generelle trender innen realfag Hva «produseres» av utdanningsinstitusjonene? Branningeniører, hvor blir de av? NOU 2012:8 Ny utdanning for

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2007 27.-28. juni 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014 Trondheim - Nordens beste studieby Samarbeidsavtale november 2014 Samarbeidsavtale 1. Bakgrunn Aktiv satsing og godt samarbeid mellom aktørene i studiebyen har plassert Trondheim i front som Norges beste

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Rekruttering 2013: Et nytt krafttak for BA faget i nord

Rekruttering 2013: Et nytt krafttak for BA faget i nord Nord-Norges Teknologiske Høgskole Utskriftsdato: 11.03.2013 Rekruttering 2013: Et nytt krafttak for BA faget i nord Noen av de 53 nyutdannede byggingeniører sammen med sine veiledere (2010) Suksessen fra

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer