Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober Matematikk spennende? SIDE 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12"

Transkript

1 Onsdag 25. oktober 2006 Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik Matematikk spennende? SIDE 12 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN SIDE 27 Gulltid for ingeniører SIDE 5 Med fokus på Nordområdesatsningen HIN hjelper Heatwork SIDE 4

2 Leder n har ordet Leder av styringsgruppa, Tom-Ronny Olsson, ser frem til å møte deg på Næringslivsdagen 25. oktober. Nok en næringslivsdag ved Høgskolen i Narvik (HiN) står for trappene, tredje året på rad for å være nøyaktig. Responsen fra bedrifter og institusjoner har i år vært formidabel, antall påmeldte er mer enn dobbelt så høyt som i fjor. Det kan vel herske liten tvil om at det nå er de jobbsøkende studenters marked. Styringsgruppa for Næringslivsdagen Bak fra venstre: Geir Arne Isaksen, Frode Einarsen, Torkild Sivertsen, Pål Espen Bondestad, Espen Sæthre Østerås. Foran fra venstre: Kine Wangberg, organisasjonskonsulent Marita Vang, Elena Shelygina, Jaroslaw Kurpisz. Sittende foran: leder for styringsgruppa Tom-Ronny Olsson. Bodil Synnøve Wang var ikke til stede da bildet ble tatt. Hva skjer under dagen? Jeg vil på vegne av styringsgruppa rette en stor takk til våre samarbeidspartnere, og ikke minst alle bedriftene som stiller opp på dagen. Uten deres positivitet og engasjement ville ikke glassgata ved HiN blitt en slik glimrende arena for studentene, fylt til randen av rekrutteringshungrige bedrifter og institusjoner fra hele Norge. Det er akkurat dette vi i styringsgruppa brenner så sterkt for, og som gjør at vi hvert år legger ned timevis med frivillig arbeid i å gjøre arrangementet prikkfritt. Det nærmer seg nå slutten på min femårige utdannelse som master i teknologi ved HiN. Uten et kontaktnettverk, sirlig opparbeidet av mine forelesere, ville jeg stått foran en vanskelig tid. Jeg måtte mest sannsynlig ha analysert et utall jobbannonser opp, ned og i mente for å finne ut hva som passet akkurat meg. Videre måtte jeg gått gjennom en enda større prosess med selve jobbsøkingen og jobbintervjuer, om jeg da overhode fikk noen respons. Næringslivsdagen hjelper meg med dette, det er akkurat dette den er til for. Bedrifter og institusjoner presenterer seg, på den måten kan jeg kjapt og enkelt finne ut av hvilke tilbud som finnes, og ikke minst, på hvilken måte jeg kan være en brikke i bedriftenes fremtid. Det er i tillegg svært mange av bedriftene som holder foredrag og grundige bedriftspresentasjoner i auditorium eller klasserom i løpet av næringslivsdagen. De ønsker å gi et bedre innblikk i sin hverdag og utfordringene de står ovenfor, for slik å friste nye samarbeidspartnere. Det kan være blant de faglig ansatte ved HiN, forskere, studenter, eller til og med andre bedrifter det kan bære frukter av å samarbeide med. I tillegg til å la studentene skumme fløten av sultne bedrifter, er det viktig at HiN markerer sin posisjon som den teknologiske høgskolen i Nord-Norge. Det er ikke tilfeldig at nordområdesatsningen er satt som overordnet tema for dagen, det er jo nettopp i nord noen av de største omveltningene i Norge kommer til å finne sted i tiden fremover. HiN må skaffe seg flere samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor, samt aktivt pleie sitt eksisterende nettverk. Vi må stå sammen for å greie de store utfordringene i tiden som kommer, som oftest tenker flere hoder sammen bedre enn ett alene. Til slutt vil jeg ønske alle studenter, bedrifter, ansatte og andre interesserte hjertelig velkommen til Næringslivsdagen Tom-Ronny Olsson Leder styringsgruppa HIN hjelper Heatwork...side 4 Gulltid for ingeniører...side 5 Storstilt utbyggining...side 11 Kartlegger utenlandske studenter...side 11 Skal gjøre matematikk spennende...side 12 Narvik et teknologisk tyngdepunkt...side 13 Program...side 18/19 Satelitten Bifrost er i rute...side 21 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN...side 27 Forskning ved høgskolen i narvik...side 29 2 Ansvarlig utgiver: Studentorganisasjonene ved Høgskolen i Narvik Opplag: ca Tekst: Ole Petter Høgseth, Tommy Jensen, studentorganisasjonene Grafisk produksjon: Markedsavdelingen Fremover AS Trykk: HT Gruppen as Logistikk blir etterspurt kompetanse...side 12 Norsk romlab...side 29

3 Høstens viktigste eventyr 25. oktober ønsker studentene ved HiN velkommen til Høstens Viktigste Eventyr. Da er det for tredje år på rad næringslivsdag, og det skal syde og koke i glassgata og tilstøtende lokaler. Etter en beskjeden start i 2004 er antallet bedrifter/institusjoner som kommer for å gjøre seg lekker for studentene, blitt flerdoblet. Takket være studentenes voldsomme engasjement og entusiasme. Hvorfor er denne dagen så viktig? Den er viktig for våre unge studenter som blir kjent med bedrifter og andre arbeidsgivere. I tillegg er det en stor mulighet til å skaffe seg kontakter, prosjektoppgaver/hovedoppgaver og kanskje feriejobb. Men aller viktigst er det kanskje Dagen da en student møter sin framtidige arbeidsgiver. Det har vi flere eksempler på allerede. Den er viktig for bedriftene og de andre arbeidsgiverne som ønsker å bli kjent i studentmiljøet. De kommer også for å få hjelp til oppgaver og prosjekter de har behov for å få løst. Og de kommer for å kapre framtidige arbeidstakere! Jammen er mange av dem gira på det også. Den er viktig for HiN. Skolen blir bedre kjent i nærings- og arbeidsliv. Det vil knyttes kontakter mellom våre fagfolk og bedriftene, og mellom HiN som institusjon og bedriftene. Det er viktig for at vi skal nå våre strategiske mål om å være en institusjon som bidrar til å utvikle samfunnet rundt oss og skaffer oss finansiering til å bli enda bedre som FOU- og utdanningsinstitusjon. Et studenteventyr Dagen er i seg selv også et eneste stort studenteventyr. De har fått hjelp av næringslivet og HiN, ja det er rett. Men det er 99,9 % deres egen fortjeneste. De sprudlende entusiastene har vist fantastiske evner til å planlegge, organisere, evaluere, forbedre, markedsføre, være utholdende og lage nettverk. I tillegg er de nyskapende. Etter vår mening bør de som står sentralt i dette, tildeles minst 20 studiepoeng!! Gjett om dette er meritterende arbeidslivstrening. Så hevdes det at studentlivet er preget av trange kår og lite mat. Det er nok riktig, sett over lang tid. Men i forbindelse med Næringslivsdagen står pizzaene og andre godbiter i kø. Mange av bedriftene gjør det de kan for å friste våre attraktive studenter til å velge dem framfor andre arbeidsgivere. For en herlig situasjon! Lykke til og god fornøyelse!!! Sverre Mogstad Direktør HiN Edel Storelvmo Rektor HiN Den er også viktig for Narvik. Næringslivsdagen vokser år for år. Mange bedrifter kommer fra hele landet. Kompetansebyen- og stedet Narvik settes også på kartet. Næringslivsdagen er gull verdt som markedsføring. 3

4 NYBROTTSARBEID: Prosjektleder Øyvind Søraas og Høgskolen i Narvik skal i tiden fremover finne nøyaktig ut hvordan frosten beveger seg. I samarbeid med Heatwork skal et feltlaboratorium etableres i Teknologibyen. HIN hjelper Heatwork Heatwork i Narvik blir spådd en lysende fremtid. Ved hjelp av Høgskolen i Narvik skal de tilby et enda bedre produkt. Heatwork produserer en unik maskin som man kan frostsikre og tine grunn med. Ved tradisjonell tining er varmetapet om lag 85%. Med HeatWorks konsept er varmetapet bare på 5%. Et av hovedprinsippene, i forhold til dagens løsninger, er at man ikke varmer opp luften først, men tar varmen rett ned i bakken. Allerede har konseptet høstet stor anerkjennelse. Men som en videreutvikling av det hele er HIN kontaktet og et samarbeid er realisert. Det finnes nemlig svært lite korrekte data om hvordan frost beveger seg i grunnen ved hjelp av kunstig tining av jordsmonn. Her skal forskere fra Høgskolen i Narvik gjøre et stykke arbeid. For øyeblikket finnes det svært lite korrekte tall om hvordan frost beveger seg i et jordsmonn når man bruker kunstig tining. De tallene som brukes i dag er ikke nøyaktige data, men cirka-tall. Det vil derfor knytte seg stor interesse i ulike forskningsmiljø når vi i løpet av halvannet års tid kommer med våre resultater. Da vet man nøyaktig hvor lang tid en maskin bruker for å tine et bestemt område. I tillegg til å hjelpe Heatwork vil resultatene våre også være interessante på en rekke andre områder. Mulighetene er mange, utdyper prosjektleder og sivilingeniør Øyvind Søraas. HIN skal altså ved hjelp av praktiske forsøk finne ut hvordan frosten beveger seg når Heatworks maskiner jobber for fullt. Seks prøvefelt med ulik jordsmonn kommer til å bli instrumentert med sensorer, og resultatene vil bli logget slik at det blir en masse data som kan analyseres. Ut i fra disse dataene kommer man frem til en modell der man nøyaktig kan lese av hvor effektiv tinemaskinen er. Vi etablerer et feltlaboratorium i forbindelse med prosjektet. Dette laboratoriet vil i utgangspunktet være mobilt, men vil ha sin permanente plass et steinkast unna Heatwork sine lokaler i Teknologibyen. Et slikt laboratorium vil ha et bredt anvendelsesområde og vil kunne bidra med kompetanseheving og oppdragsrettet virksomhet mot bygge- og anleggsbransjen for oss ved HIN, avslører Søraas. Høgskolen i Narvik ønsker å være et ledende senter på Nordkalotten innen høyere teknisk utdanning og kunnskapsformidling. HIN er i dag en hovedaktør i teknologimijøet i Nord-Norge. Høgskolens visjon er å være en anerkjent bidragsyter til samfunnsutvikling og teknologisk spisskompetanse. Og som en forlengelse av det ønsker Høgskolen å styrke sin forsknings- og utviklingsbit på teknologi i kaldt klima, samtidig med at samarbeidet med næringslivet blir utviklet. Prosjektet med Heatwork er i tråd med denne tenkningen. - Dette prosjektet vil nok vekke oppsikt i inn- og utland. Det forventes faktisk at resultatene vil bli publisert i et betydelig antall nasjonale og internasjonale publikasjoner. Dette er nybrottsarbeid, sier Øyvind Søraas. Høgskolen i Narvik har kostnadsberegnet prosjektet til 1.9 millioner kroner. Av dette beløpet er det fremskaffet 1.2 millioner kroner i samarbeid med Høgskolen og Heatwork. Den gjenstående finansieringen er det ment at næringslivet skal ta hånd om. 4

5 SOLCELLER: Slik ser solcellene ut som blir laget ved REC ScanCell AS i Narvik Gulltid for ingeniører Solcellefabrikken REC ScanCell AS i Narvik går så det suser. I løpet av neste år har de behov for 175 nye medarbeidere. 40 av dem skal være ingeniører. Uten Høgskolen i Narvik ville REC ScanCell AS neppe vært lokalisert til Narvik. At Høgskolen uteksaminerer dyktige ingeniører har vært sterkt medvirkende til at Narvik ble valgt som bedriftsetablering og ikke minst at vi nå utvider. Her har nærhet til dyktige fagfolk vært av stor betydning, sier fabrikksjef Stein Fridfeldt. Om kort tid settes det i gang med en storstilt utbygging av solcellefabrikken. REC ScanCell AS behøver mer boltreplass og ikke minst flere ansatte. Det betyr at det totalt blir tilknyttet en plass mellom 280 ansatte en gang på høsten til neste år ved den teknologiske høyborgen. I dag er tallet på ansatte på om lag 100 personer. Vi skal utvide og har behov for en hel bråte med ingeniører og andre medarbeidere. Dette er en gylden mulighet for de som studerer ved Høgskolen i Narvik, sier fabrikksjef Stein Fridfeldt. REC ScanCell AS produserer solceller. Alt som blir produsert i fabrikken i Narvik blir eksportert til utlandet. Da fabrikken så dagens lys ble det i en god uke produsert 5000 solceller. I dag blir det produsert 2000 solceller i løpet av en time. Fabrikken er oppe og går 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det har vært en rivende utvikling hos oss siden oppstarten. Men vi har bevisst fra første dag at vi har overvunnet utfordringene som har stått foran oss, sier Fridfeldt. Og når man har behov for mange ingeniører er det viktig å selge seg til læringsstedene som har disse fagfolkene. Derfor er REC ScanCell AS representert ved Næringslivsdagen 25.oktober ved Høgskolen i Narvik. Vi må få fatt på mange ingeniører for at våre behov skal bli dekket for fremtiden her på fabrikken. Vi må treffe studentene på deres hjemmearena og videreformidle hva vi har å tilby slik at vi får tak i kvalifiserte folk. Næringslivsdagen er midt i blinken for oss. Da kan vi vise hva vi driver med her, forklarer Fridfeldt. Stein Fridfeldt er for øvrig opptatt med å få frem at REC ScanCell AS ikke bare er en fabrikk som lager solceller på løpende bånd. Et forskningsmiljø med fagpersoner er på plass og det miljøet kommer til å bli utvidet i tråd med resten av utbyggingen av fabrikken. I vår bransje er det ekstremt viktig med kompetanse. Det er derfor nødvendig å ha på plass et forskermiljø. Den teknikken som vi bruker i dag kan være utrangs om få år. Dette er noe eierne av REC ScanCell AS er veldig opptatte av, og vi bruker mye tid og ressurser på denne biten, forklarer Fridfeldt. I år blir det produsert 12 millioner solceller, og omsetningen lyder på 700 millioner kroner for solcellefabrikken i Narvik. Produksjonstallene skal firedobles når REC ScanCell AS en gang til neste år er ferdig utvidet med bygningsmasse og ansatte. GYLDEN MULIGHET: Fabrikksjef Stein Fridfeldt håper at mange fra Høgskolen i Narvik søker seg til REC ScanCell AS. Det har Are Gløersen gjort. Han gikk ut av HIN i 2003 og er nå prosessingeniør og er leder for et team med sivilingeniører ved REC ScanCell AS. TEKNOLOGISK: REC ScanCell AS benytter det beste utstyret som er å oppdrive for at produksjonen er på topp til enhver tid. 5

6 6

7 Næringslivsdagen 2004 Næringslivsdagen 2005 Hvordan startet det hele? Etter snart 3 år begynner Næringslivsdagen på Høgskolen i Narvik å nærme seg status som veletablert og anerkjent, men hvordan startet det hele? Og hvorfor er det studentene som arrangerer denne dagen? Utdanningene ved HiN har alltid hatt et nært forhold til næringsliv og offentlig virksomhet. Som det er nevnt utallige ganger før, utføres rundt 80 % av alle hovedoppgavene på HiN i samarbeid med næringslivet, men dette gjelder jo bare for 3.- og 5.-årsstudenter. Mang en student har slitt skosåler i gangene på HiN mens de har bekymret seg over hva de egentlig ville ende opp som når de ble store. Slik gikk nå tida, studentene så lite til det lokale næringslivet og byen så lite til studentene. Helt inntil en artikkel i Fremover satte ting i bevegelse. Ledelsen av Studentparlamentet i Narvik (SPiN) gikk ut og etterlyste næringslivet. Ikke mange dager senere kom næringslivet og HiN i Fremover og proklamerte det gode samarbeidet de hadde, men at det selvfølgelig kunne bli bedre og, ikke minst, mer synlig for studentene. Etterhvert viste det seg at flere av studentorganisasjonene faktisk hadde hatt samme frustrasjonene som SPiN. Dermed ble det, i god politisk tradisjon, utarbeidet et notat om «Næringslivsdager ved HiN». Studentparlamentet, Studentersamfunnet, de lokale studentavdelingene av NITO og Tekna, Teknopien og den internasjonale studentunionen møttes og fant ut at en slik næringslivsdag var en knakende god idé. Etter litt om og men ble det bestemt at «Næringslivsdagen» skulle gjennomføres 20. oktober Det tidlige planleggingsarbeidet besto i all hovedsak av løst prat rundt intensjonene med å ha en næringslivsdag og hvor tøft dette skulle bli. Etter sommeren ble det innledet et samarbeid med Narvik Næringsforum og ting begynte virkelig å skje. Samarbeidet fikk skapt mer blest rundt dagen og studentene kastet seg rundt for å følge opp de inviterte bedriftene. Arbeidet var stort og tidkrevende for de få ildsjelene som engasjerte seg i dette, men det ga resultater; 19 bedrifter og offentlige institusjoner, hvorav omtrent halvparten var lokale stilte opp for å møte disse mystiske studentene. Mange andre ble satt på lista over interesserte som ikke kunne møte på så kort varsel. Selve dagen ble en moderat suksess, oppmøtet av både bedrifter, studenter og HiN-ansatte var så som så, og de ansvarlige holdt på å springe seg ihjel for å få alt på plass. Likevel var tilbakemeldingene at dette var et viktig tiltak og noe som så absolutt burde gjentas, en måtte bare starte planlegginga litt tidligere. Mest sentralt i tilbakemeldingene var viktigheten av at dette var studentene sitt arrangement, det var jo tross alt disse skapningene bedriftene var primært interessert i. Som sagt så gjort, rett etter evalueringen av dagen var ferdigstilt ble arbeidet med neste års næringslivsdag igangsatt. Næringslivsdagen 2005 var større, bedre organisert og en enda større suksess enn den foregående. Hele 28 bedrifter stilte opp i Glassgata. Likevel kom det, naturlig nok, fram ting som kunne vært forbedret da dagen var ferdig evaluert. De som var store i kjeften under evalueringsmiddagen og påsto en økning til mellom 50 og 100 bedrifter året etter fikk utrolig nok, og heldigvis, rett. I år har det vist seg at Næringslivsdagen ble startet på et riktig tidspunkt. Nå er det jobbsøkers marked, spesielt innenfor teknologiske fag, og aktiviteten mellom HiN og arbeidslivet har økt betraktelig. Arrangementet har fått to år på seg til å gå av seg de verste barnesykdommene og ligger nå som en fantastisk vrimleplass i markedets høyde. 7

8 8

9 9

10 10

11 Storstilt utbygging av Barentsregionen HIN vil være med å påvirke utviklingen I følge en analyse er det ventet at det vil bli investert nærmere 1200 milliarder i Barentsregionen i tiden som kommer. Vi må være om bord når det toget går, sier Fred Johansen ved Høgskolen i Narvik. Høgskolen i Narvik har drevet med nordområde-satsning i 50 år. Men på alle disse årene har det blitt smått med utvikling, men nå er nordområdene på alles lepper, og det blir signalisert at det skal satses stort på disse regionene. En energiprovins er på trappene. Allerede er oljeeventyret i Hammerfest og Finnmark realisert, og det er bare starten på en storstilt utbygging. Og som en betydelig bidragsyter til regional nærings- og kompetanseutvikling i dårlige tider, ønsker Høgskolen i Narvik også å inneha en utviklingsposisjon i gode tider. Det kanskje mest interessante med nordområdesatsningen er hva man sitter igjen med i Nord-Norge når klondyke-stemningen har lagt seg. Hvilke varige verdier har man da klart å skape i Nord-Norge som gjør at man har noe å bygge videre på i forhold til å sikre økonomisk utvikling, sysselsetting og bosetting i landsdelen?, spør Fred Johansen ved seksjon for ekstern virksomhet ved Høgskolen i Narvik. Og som en teknologisk høyborg i landsdelen er det naturlig at Høgskolen i Narvik får sin plass i utviklingen av nordområdene. Deres erfaring på området er uvurderlig, men Høgskolen må ha drahjelp fra norske myndigheter for å fortsette løpet de startet på for 50 år siden. Høgskolen i Narvik vil være en av de mest betydningsfulle institusjonene, av landsdelens egne institusjoner, med hensyn til å sikre at det skapes varige verdier som en følge av nordområdesatsningen. Teknologisk kunnskap, forskning og kommersiell virksomhet vil utgjøre et fundament i utviklingen av landsdelen. Men da må norske myndigheter være villige til å satse på og å gi det allerede eksisterende teknologiske fagmiljøet ved Høgskolen i Narvik rammevilkår for videre vekst, utdyper Fred Johansen. Det er flere ulike forhold som medfører at man har grunn til å se optimistisk på fremtiden og utviklingen i Barentsregionen, som i hovedsakelig består av Nord-Norge, Nord- Finland og Nord-Russland. Både nordområdepolitikken, den nye regionalmeldingen, Forskningsrådets nordområdestrategi, Nordland fylkeskommunes nordområdesatsning og Høgskolen i Narviks egen nordområdesatsning vitner om at det ligger positive tider foran oss. Dette er spennende tider. Men det må ikke være slik at Høgskolen i Narvik bare er med mens det har vært dårlige tider, og når boomen kommer så er vi igjen på perrongen. Det rimer ikke, utdyper Fred Johansen. I flere av de utredningene og meldingene som er utarbeidet i forbindelse med nordområdesatsningen fremkommer det store forventninger til hva Høgskolen i Narvik kan bidra med innenfor det teknologiske området, all den tid HiN blir oppfattet som «Den teknologiske høgskolen i Nord-Norge». Høgskolen kan bidra med spisskompetanse og produktutvikling som kan bidra til å skape varige verdier og legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling av landsdelen gjennom kompetanseoverføring, forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet. Vi må bare være med når toget går slik at vi kan påvirke utviklingen, konkluderer Fred Johansen. AKTIV ROLLE: Høgskolen i Narvik har hatt fokus på nordområdesatsningen i over 50 år. Nå begynner snøballen å rulle for fullt. Kartlegger de utenlandske studentene Høgskolen i Narvik gjennomfører en kartlegging av kompetansen til de utenlandske studentene. Maria Langnes (29) har kontroll på hva de russiske studentene kan. Langnes, som er utdannet sivilingeniør, men er fortsatt student ved PØL ved Høgskolen i Narvik, er leid inn for å kartlegge russiske studenter som har gått ved Høgskolen i Narvik. Det har lenge vært stor etterspørsel fra næringslivet for å vite hvilke kvalifikasjoner de utenlandske studentene har. Da tenker jeg ikke bare på den teknologiske utdannelsen de har fått ved Høgskolen, men også annen kompetanse de har ervervet seg i løpet av tiden i hjemlandet og i Norge. Det kan eksempelvis være jobber de har gjort før utdanningen. På denne måten kan man få en kobling mellom russiske studenter og næringslivet, forklarer Maria Langnes. Det samme er også gjort for de kinesiske og de norske studentene, men der er det to andre personer som har utført kartleggingen. Maria Langnes har drevet denne kartleggingen siden mars. Nå er hun i oppløpet av prosjektet. Det betyr at HIN har en base der tidligere elever er innrapportert med kompetanse og erfaring. Det er mye som skjer i nordområdene og det er et stort behov for folk som har den rette kompetansen. Ved å henvende seg til HIN kan bedriftene få tak i de folkene de har behov for. Enkelt og greit, sier Langnes, som opprinnelig kommer fra Arkhangelsk i Russland. SYSTEMATISK: Maria Langnes har laget en elektronisk base som omhandler tidligere russiske studenters kompetanse ved Høgskolen i Narvik. 11

12 Skal gjøre matematikk spennende Lærerutdanningen i realfag og teknologi (LURT) ved Høgskolen i Narvik kan være starten på et langt mer spennende matematikkfag i skolen. Det langsiktige målet er å gjøre realfagene spennende og fengende uten å ta bort selve matematikken, sier Turi Antonsen, pedagog ved LURT på HiN. Allmennlærerutdanningen i Norge har blitt grundig evaluert og mye er blitt kritisert. Mangel på fordypning i realfagene er spesielt kritikkverdig. Det er her LURT kommer inn som et viktig og stort steg i riktig retning. Gode lærere med solid faglig bakgrunn kan forhåpentligvis gjenreise fascinasjonen for realfagene. De som tar lærerutdanning i realfag og teknologi hos oss må gjennom mye matematikk og skal stå godt rustet når de skal ut og praktisere yrket sitt, påpeker Turi Antonsen. Tendensen i Norge og store deler av Europa viser en fallende interesse for matematikk og fysikk blant elevene i skolen. Ulike former for konkretisering og handfaste oppgaver skal være med Logistikk blir etterspurt kompetanse Med Narvik som et potensielt transportknutepunkt kan bachelorutdannelsen i økonomi og administrasjon med logistikk som profil bli gull verdt for studentenes framtidige jobbsøknader. på å gjøre realfagene til fag som er enklere å forstå. First lego league er en slik konkretiseringsmåte. Da skal elevene bygge roboter i lego og programmere dem til å gjøre ulike ting. Det kan være med på å øke forståelsen på en interessant måte. Realfagene må gjøres spiselig, påpeker Turi Antonsen. Ved at neste generasjons lærere blir dyktigere innenfor matematikk og flinkere til å formidle faget på en interessant måte håper man altså at flere elever skal finne faget spennende. På den måten vil flere unge mennesker være i stand til å gå videre på realfagsveien seinere i livet. Ved å øke realfagskompetansen hos lærerne vil vi forhåpentligvis få færre elever i skolen som sier at matematikk ikke er noe for meg. Det er et langsiktig perspektiv, men det er perspektiv jeg har trua på, sier Turi Antonsen ved lærerutdanningen i realfag og teknologi ved HiN. SPISELIG: Matematikk skal bli mer fengende for barn og unge i skolen. Kanskje bidrar en mer fengende realfagsundervisning også til rekruttering innen teknologiyrker. Høgskolen i Narvik tok sin samfunnsrolle på alvor da de tok Narvik Næringsforum med på råd om hvilke fag som skulle bli det siste året av den treårige bacholorutdanningen i økonomi og administrasjon. Narvik Næringsforum ser et framtidig behov for transport- logistikkompetanse i Narvik med en potensielt stor utvikling på transportsiden i minne. I følge leder i Narvik Næringsforum Åsunn Lyngedal finnes det allerede et behov på dette fagfeltet i Narvik. Vi spurte Narvik Næringsforum om hva de syntes ville være det beste å tilby studentene her i Narvik. Deres svar var logistikk og fra neste år tilbyr vi logistikk som et alternativ til siste år avslutning på bachelorutdanningen. I tillegg til informasjonsteknologi, beretter Pål Skoland, studiekoordinator for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved HiN. 12 ETTERSPURT VARE: Linn Skjaeret(tv) og Jostein Andreassen(th) kan inneha en meget etterspurt kompetanse i Narvik når de er ferdig med studiet sitt bachelorgraden i økonomi og administrasjon. I midten står studiekoordinator Pål Skoland. Skoland kan fortelle om en overveldende respons fra studentene etter at studiet startet i Det første året tok man inn hele 40 studenter til 30 plasser og i år begynte 30 nye lærevillige på studieretningen. Høsten 2007 begynner de første studentene på det nye logistikkfaget. Logistikkfaget er naturligvis linket til behov i lokalsamfunnet. Men studentene kan også velge å ta andre profiler. Etter de to første årene med økonomi og administrasjon kan det bygges på med et utall av andre fagfelt, sier Pål Skoland. Årsaken til det er at denne bachelorutdanningen er en såkalt 2+1-modell. Det betyr at man kan velge å spesialisere seg innenfor mange ulike profiler, eksempelvis journalistikk, IT og logistikk etter de to første årene. Bare de to sistnevnte profilene har et tilbud ved HiN. Det gjør denne utdanningen veldig spiselig for mange, at man kan velge en profil selv på det siste året. Det kan studentene enten gjøre hos oss på HiN eller ved et annet lærested, påpeker studiekoordinator Pål Skoland.

13 Narvik et teknologisk tyngdepunkt Mye ligger til rette for at Narvik skal være landsdelens teknologiske tyngdepunkt, sier leder for Forskningsparken i Narvik (FPN), Leif-Gunnar Hanssen. REC Scancells beslutning om å bygge ut i Narvik er et tegn i tiden som gjør at Narvik befester seg som et sentrum for teknologisk aktivitet i Nord-Norge. Lista over faktorer som gjør Narvik til teknologibyen framfor noen andre er lang. Narvik har en teknologisk historie i motsetning til for eksempel Tromsø. Den eneste tekniske høgskolen i Nord- Norge ligger i Narvik og sørger for at det hele tiden er kompetente mennesker her. På den måten er det lett å rekruttere folk. I tillegg har byen mye forskingskompetanse gjennom Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik (HiN), forklarer Leif-Gunnar Hanssen. Forskningsparken i Narvik er et voksende kreativt og utviklende miljø i stadig vekst. FNP skal ved aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrke eksisterende bedrifter samt etablere næringsvirksomhet basert på nyere forsknings og utviklingsresultater. Samarbeid med Norut Teknologi og en annen virksomhet som arbeider direkte med etablering av ny virksomhet Futurum, er sentralt i arbeidet til Forskningsparken. REC Scancells virksomhet i Narvik benytter seg for eksempel av forskning som skjer ved Norut Teknologi. Scancell er et veldig godt eksempel på fordelene med å etablere seg i nærheten av et solid teknologisk miljø. Spisskompetansen er nær og tilgjengelig i Narvik og påfyllet med kompetanse får vi gjennom høgskolen, påpeker Leif-Gunnar Hanssen. Narvik har imidlertid ikke gjort en god nok jobb de siste ti årene for å beholde statusen som teknologibyen. Potensialet som har ligget der har ikke blitt godt nok utnyttet. Men det er gode trender på plass, lover Leif-Gunnar Hanssen. Det er stor vekst i antall ideer som vil føre til bedriftsetableringer som gir ringvirkninger slik at Narvik kan befeste sin plass som teknologiby. Aktivitet avler aktivitet, og jeg tror det er store muligheter i Narvik i framtida, sier Leif- Gunnar Hanssen. Det må bygges miljøer der bedrifter kan dra nytte av hverandre på ulike nivåer, både faglig, sosialt og ressursmessig. I framtida må Narvik sørge for at kompetansen blir i byen. Det kan bare gjøes med at det er attraktivt å bo i byen. Samtidig må det legges til rette for at det blir enkelt å etablere bedrift i Narvik. Vi må sørge for at REC Scancell bygger på nytt igjen i Narvik når de trenger en ny fabrikk. Det må være arealer tilgjengelig og ting må ligge til rette. Konkurransen er hard og hvis en fabrikk kan bygges på ni måneder i Tyskland må vi klare å matche dem, understreker Leif-Gunnar Hanssen, leder for Forskningsparken i Narvik. SOLID FRAMTID: Leif-Gunnar Hanssen, administrerende direktør i Forskningsparken i Narvik, tror at Narvik i tida framover kommer til å befeste seg som teknologisk tyngdepunkt i den nordligste landsdelen. 13

14 14

15 15

16 16

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling?

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Erfaringer fra fusjonsdiskusjoner fra Høgskolen i Narvik Kjetil Kvalsvik Høgskolen i Narvik Litt om fusjoner En fusjons og/eller alliansebølge

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp!

Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp! 1 Kjære alle sammen! Velkommen til årets Space-camp! Det kommer sikkert til å bli ei veldig spennende uke! Glad for at jeg ble invitert til å åpne årets camp! Å få lov til å komme til Nord-Norge, til Andøya

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden

Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design. Søkertall perioden Vedlegg 3: Navn studieprogram/retning: Engineering Design Vurderingskriterier Kommentar Søkertall perioden 2011-2016 Søkertallene øker stadig fra år til år og ligger i dag på omtrent den maksimale kapasiteten

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter!

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Påmelding: Meld på din bedrift: https://nettskjema.uio.no/answer/65632.html Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no,

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Aktiv læring gjennom Newton

Aktiv læring gjennom Newton Aktiv læring gjennom Newton Newton-rom som arena for tilrettelagt opplæring i realfag og teknologi Wenche Rønning, Nordlandsforskning Disposisjon Begrepet aktiv læring Newton-rom og aktiv læring Elevens

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Oppstart H2010, 1. kl.

Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010 2014 Industribachelor Maskin Oppstart H2010, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Multiplikasjon og divisjon av brøk

Multiplikasjon og divisjon av brøk Geir Martinussen, Bjørn Smestad Multiplikasjon og divisjon av brøk I denne artikkelen vil vi behandle multiplikasjon og divisjon av brøk, med særlig vekt på hvilke kontekster vi kan bruke og hvordan vi

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Tegning. Slik det er vist til i. 2. Slik vist til..

Tegning. Slik det er vist til i. 2. Slik vist til.. Fra undervisningen Vi er i andre klasse. Student B har innledet dagen gjennom ei fellesøkt med alle elevene i samtaleringen. De har snakket om hvordan dagen i dag skal være, om dagens dato 1 og de har

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte.

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

"VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ"

VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ Vedlegg nr.2 til årsmelding "VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ" Fordi vi mennesker ikke er like, er det viktig at vi kommer fram til løsninger og utforminger som er universelle og som gjør at alle kan benytte

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer