VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT"

Transkript

1 VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M

2 Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte eller impliitte garantier om algbarhet eller egnethet for et betemt formål. Videre forbeholder Novell, Inc. eg retten til å revidere denne publikajonen og foreta endringer av innholdet i den, når om helt og uten forplikteler til å varle noen peroner eller juridike enheter om like revijoner eller endringer. Videre påtar Novell, Inc. eg ikke anvar for og gir ingen garantier om Novell-programvare, og frakriver eg definitivt ekpliitte eller impliitte garantier om algbarhet eller egnethet for et betemt formål. Videre forbeholder Novell, Inc. eg retten til å foreta endringer i en del av eller alle deler av Novell-programvaren, når om helt og uten forplikteler til å varle noen peroner eller juridike enheter om like endringer. Novell og GroupWie er regitrerte varemerker for Novell, Inc. i USA og andre land. C3P0, Client 32, Envoy og GroupWie 5 er regitrerte varemerker for Novell, Inc. WordPerfect og WordPerfect Office er regitrerte varemerker for Corel Corporation i USA og andre land. QuickMenu er et varemerke for Corel Corporation Limited. Franklin Day Planner er et regitrert varemerke for Franklin Quet Co. Word Pro er et varemerke for Lotu Development Corporation. Window er et regitrert varemerke for Microoft Corporation. Excel og Window 95 er varemerker for Microoft Corporation. Xerox er et regitrert varemerke for Xerox Corporation. Verjon Novell, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. rykt i USA Ingen deler av denne publikajonen kan reproduere, fotokopiere, lagre i et gjenhentingytem, overføre eller overette til noe pråk uten uttrykkelig kriftlig amtykke fra utgiveren: Novell, Inc N. echnology Way, Orem, Utah USA

3 mm^pd= phhf a V"mV Velkommen til GroupWie... 2 En kort omvining i GroupWie... 6 *Fa=F hf= FdFhFm F a zp c" Fm Sende og motta elementer Legge ved filer Adminitrere endte elementer Adminitrere mottatte elementer d"mdfvvf V zzf" "df pv zf pmdavf " "df Planlegge avtaler Planlegge gjentakende avtaler cf c"dfm=ffm Bruke den daglige kalenderen Aktivere alarmer for kalenderelementer =hama FF zp c" Fm Bruke mappeliten Bruke delte mapper Kjøre varlingprogrammet Arkivere elementene i potkaen din Skrive ut elementer i potkaen Opprette regler Gi andre peroner tilgang til potkaen din Åpne og tømme papirkurven Slette elementer fra potkaen Lagre elementer i potkaen Eie reurer cf FdFOpmFm hf= p za F Bruke Ring opp avender Bruke Samtaleforum cf p za F *p F O" cpm pf "VF pv "*Fa=F hf= =pc hfm F Bruke GroupWie Ektern: en overikt Klargjøre for bruk av Ektern Sende og hente elementer i Ektern Konfigurere de ekterne forbindelene Adminitrere dokumenter i GroupWie Opprette dokumenter Importere dokumenter til et GroupWie-bibliotek Integrere GroupWie med applikajonene dine

4 Lagre flere verjoner av et dokument Dele dokumenter Vie hitorikken til et dokument Sjekke ut dokumenter Sjekke inn dokumenter Slette dokumenter Kopiere dokumenter Lagre dokumenter Åpne dokumenter adz" F p za F Angi alternativer for GroupWie ildele paord til potkaen ilpae verktøylinjen ilpae bibliotekinntillingene Bruke opptartalternativer ycf F F FdFhFm F a zp c" Fm Finne elementer Søke etter tekt i elementer Filtrering Fm=F pv hp " "*Fa= Od _FdFhFm F cf "=F F_*pcFm Bruke arbeidflyt: en overikt Bruke adreeboken: en overikt Søke etter brukere og reurer Bruke grupper til å adreere elementer Opprette peronlige adreebøker Flytte adreer fra en adreebok til en annen Vie forkjellig informajon i adreeboken Bruke adreeboken til å ende meldinger Bruke Mye brukte adreer Vie grupper, organiajoner eller reurer i adreeboken cf p za F h"vamv Bruke bildebehandling: en overikt Bruke kommentarer Skanning Åpne et ekiterende bilde Sende et bilde i e-pot pvvf =FV zä p za F accp= Logge deg på GroupWie Stikkord...208

5 phhf a V"mV

6 FdcphhFm ad p za F GroupWie er programvare om er utformet for å oppfylle alle dine behov for meldingtjeneter, planlegging, kalenderfunkjoner og dokumenthåndtering. " F p za F Før du kan begynne å bruke GroupWie, må du kjøre intalleringprogrammet for GroupWie. Intalleringprogrammet veivier fører deg trinn for trinn gjennom intalleringproeen. byf am "ddfamv zpv"hhf Kontakt den ytemanvarlige for å finne plaeringen til intalleringprogrammet, SEUP.EXE. Du må kjenne programmet plaering før du fortetter. Kontroller at du er pålogget om deg elv på datamakinen din. Q Klikk på Start Kjør. Skriv banen til GroupWie-programmet SEUP.EXE og klikk på OK. Følg intrukjonene i intalleringprogrammet. " F p za F Dobbeltklikk på i arbeidområdet. Hovedvinduet i GroupWie vie. Se En kort omvining i GroupWie under Komme i gang hvi du vil ha mer informajon om hovedvinduet. Ä ^bfdz Hvi du får problemer med å bruke GroupWie, kan du få hjelp fra flere kilder. Hjelpen på kjermen er tilgjengelig overalt i GroupWie. I tillegg til hjelpen på kjermen kan du finne var på pørmål i magainet Cool Solution, om er tilgjengelig på World Wide Web. cf ^bfdzfm zä cbfhfm Dokumentajonen for GroupWie-klienten er tilgjengelig på kjermen. Det finne mange forkjellige måter å åpne Hjelp på, lik at du kan velge metoden om paer deg bet. Hvordan Vier hjelpeemner organiert etter belektede oppgaver. Klikk på Hjelp Emner i Hjelp Innhold og dobbeltklikk på Hvordan. 2 Velkommen til GroupWie

7 Stikkordregiter Vier nøkkelord for å hjelpe deg med å finne informajon, minner mye om tikkordregiteret i en bok. Klikk på Hjelp Emner i Hjelp og velg kategorien Stikkord. Veiledning Fører deg gjennom en oppgave eller en erie oppgaver lik at du lærer å bruke GroupWie-funkjoner. Du kan ganke enkelt lee intrukjonene i veiledningene hvi du ikke vil gjennomføre trinnene. Klikk på Hjelp Veiledning. Velkommen til GroupWie 3

8 Kontektavhengig hjelp Vier en kort forklaring av et alternativ i en dialogbok. I en dialogbok klikker du på og klikker på et alternativ. Søk etter Lar deg krive betemte ord eller uttrykk og vier hjelpeemner om inneholder die ordene eller uttrykkene. Klikk på Hjelp Emner i Hjelp og velg kategorien Søk etter. cf h"v" amf ppd pd apm Cool Solution er et Web-magain om er utformet for å hjelpe deg med å lære alt om GroupWie. I magainet finner du nyttige tip og regelmeige artikler om funkjoner om preenterer alle detaljer om bruk av GroupWie. I tillegg finner du reurer om nedlatbare hurtigtartkort og demoer om hjelper deg med å komme i gang med GroupWie. Her er et ekempel på hva du vil finne: Åpne Cool Solution I nettleeren din kriver du 4 Velkommen til GroupWie

9 Klikk på Baic for å lære grunnprinippene i GroupWie. Klikk på the Vault for å lee tidligere utgaver av magainet. Klikk på Notify Me for å bli underrettet hver gang en ny artikkel er tilgjengelig. Klikk på alk to U og gi o tilbakemelding om GroupWie. Sende pørmål til GroupWie-ekperter Ak the Expert er ditt forum for pørmål om GroupWie. Hvi du lurer på hvordan du gjør noe i GroupWie, for ekempel å dele en mappe eller krive ut en kalender, og du ikke finner varet i dokumentajonen, ender du pørmålet til ekpertene. I nettleeren kriver du Klikk på Ak the Expert Ak U. Klikk på Ak the Cool Solution Expert. Avhengig av tørrelen på kjermen din, må du kankje rulle for å finne koblingen til Ak the Cool Solution Expert. Q Skriv informajon om deg elv, og pørmålet ditt. Klikk på Send. Late ned reurer fra Cool Solution På iden Downloadable finner du mange reurer om du kan late ned og bruke i organiajonen. Du finner Velkommen til GroupWie 5

10 demoer om vier deg hvordan du bruker GroupWie, artikler i magainet og et hurtigtartkort, bare for å nevne noen få godbiter. I nettleeren kriver du Klikk på Downloadable. Klikk på elementet du vil late ned, og følg intrukjonene. m cp ph a mamv a p za F GroupWie integrerer alle dine behov for meldingtjeneter, planlegging, kalenderfunkjoner og dokumenthåndtering. p F= am= F Lange ledetekter om bekriver hvert menyvalg, vie på tittellinjen. Hovedvinduet er "hjemmebanen" til GroupWie. I hovedvinduet kan du lee meldinger, planlegge avtaler, vie kalenderen, åpne dokumenter og mye annet. Verktøylinje Mappelite Elementlite Ved hjelp av hurtigvining kan du lee meldinger i potkaen uten å åpne dem i et eget vindu. Du kan åpne mer enn ett hovedvindu i GroupWie. Dette er nyttig hvi du er tedfortreder for en annen bruker. Du kan e på ditt eget hovedvindu og hovedvinduet om tilhører peronen du er tedfortreder for. Du vil kankje ogå åpne en betemt mappe i et vindu og e på kalenderen i et annet. Du kan åpne å mange hovedvinduer om datamakinen minne tillater. Grunnkomponentene i hovedvinduet er bekrevet nedenfor. 6 En kort omvining i GroupWie Fc y dambf Med verktøylinjen kan du rakt utføre vanlige GroupWie-oppgaver, for ekempel åpne adreeboken, ende e-potmeldinger og vie kalenderen. Plaer muepekeren over en verktøylinjeknapp, å vie det et verktøytip med navnet på funkjonene. "zzfda F I mappeliten til ventre i hovedvinduet kan du organiere elementene du ender og mottar. Du kan ogå opprette nye mapper for oppbevaring av elementene dine. Dette finner du i tandardmappene:

11 Brukermappen din (angitt av navnet ditt) repreenterer GroupWie-databaen. Brukermappen inneholder ogå andre mapper og elementer. Potkaen din inneholder alle elementer du har endt og mottatt. Bruk verktøylinjeknappene til å vie bare endte eller mottatte elementer. Arkivkapet er en beholder for alle peronlige og delte mapper. Under arbeid inneholder uferdige meldinger. Du kan arbeide med en melding og ende den enere. Denne mappen inneholder ogå referaner til dokumenter om er åpnet eller jekket ut. Papirkurven inneholder alle elementene og dokumentene du har lettet. dfhfm da F Elementliten til høyre i hovedvinduet vier pot- og telefonmeldinger, avtaler, notater, oppgaver og dokumentreferaner. Bruk knappene på verktøylinjen til å vie innkommende, utgående og peronlige elementer. av a mamv Hurtigvining åpne under elementliten. Du kan rakt kumme gjennom elementene i Hurtigvining i tedet for å åpne hvert element i et annet vindu. p Ä zp c" Fm =am Alle elementene dine, enten du ender eller mottar dem, oppbevare i GroupWiepotkaen i nettverket. Du kan rakt vie innkommende elementer, utgående elementer, peronlige elementer eller utkatelementer ved å klikke på knappene på verktøylinjen. Ved hjelp av filtre kan du ytterligere begrene hvilke elementer om vie i potkaen. Se Filtrering under Søke etter elementer i potkaen hvi du vil ha mer informajon. Du kan organiere meldingene ved å flytte dem inn i mapper i arkivkapet ditt. cpmf ph a F F= a=fm " FdFhFm FmF a zp c" Fm Ved iden av hvert element du mottar, tår det et ikon om hjelper deg med å fortå en del om elementet før du leer det. Du kan for ekempel fatlå elementtypen (pot, avtale, og å videre) og elementet prioritet. Du kan ogå e om elementet har en vedlagt fil, om et endt element ikke kunne levere til enkelte mottakere, og andre ting. En kort omvining i GroupWie 7

12 Ikon Bekrivele Vie ved iden av et endt element. Det angir at GroupWie ikke kunne levere elementet til en eller flere mottakere. Vie ved iden av en oppgave eller avtale du har endt. Ved iden av en oppgave angir det at mint en mottaker lettet oppgaven uten å merke den om fullført. Ved iden av en avtale angir det at mint en mottaker lettet eller avlo avtalen uten å godta den. Vie ved iden av et element du har endt. Ved iden av en avtale angir det at ikke alle mottakere har godtatt avtalen. Ved iden av en oppgave angir det at ikke alle mottakere har fullført oppgaven. Ved iden av andre elementtyper angir det at ikke alle mottakere har åpnet elementet eller at ikke alle mottakere har lettet. Uåpnet potmelding med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet potmelding med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet avtale med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet oppgave med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet notat med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet notat med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet telefonbekjed med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet telefonbekjed med lav, normal eller høy prioritet. Uåpnet dokument med lav, normal eller høy prioritet. Åpnet dokument med lav, normal eller høy prioritet. Avenderen har bedt om var på dette elementet, om kan ha lav, normal eller høy prioritet. 8 En kort omvining i GroupWie

13 a mamv "d Fm" a F a zp c" Fm Du kan vie elementene i potkaen på tre forkjellige måter, avhengig av hvordan du vil organiere informajonen. Detaljer, Dikujontråder og Som kalender finner du på menyen Vi. Detaljer Detaljer vier en lite over elementene dine og informajon om dem i kolonner, medregnet Emne, Dato, Kopi, Prioritet, Dokumenttype, Ventet dato, Størrele, Verjonnummer og mange andre kategorier. Detaljer er tandardoverikten for potkaen hvi du ikke har endret potkaeegenkapene. Klikk på på verktøylinjen hvi du vil vie etter detaljer. Dikujontråder Dikujontråder vier e-potdikujonen av et opprinnelig element og alle var på det i hierarkik rekkefølge. Klikk på på verktøylinjen for å vie etter dikujontråder. Som kalender Som kalender vier alle planlagte elementer om er lagret i en betemt mappe. Dette er nyttig hvi du organierer alle avtalene og andre elementer for et betemt projekt i en mappe, enten manuelt eller ved hjelp av regler. Klikk på på verktøylinjen for å vie om kalender. En kort omvining i GroupWie 9

14 cf cpdpmmfmf a zp c" Fm Elementliten i hovedvinduet er inndelt i kolonner. Hver kolonne vier informajon om elementene i liten. De ulike kolonnene vier for ekempel elementene emne, dato, og å videre. Du kan tilpae kolonneoverikten for hver mappe i hovedvinduet ved å endre kolonnebredder, legge til eller lette kolonner og endre rekkefølgen av dem. Du kan til og med definere en ulik kolonneinntilling for hver peronlig mappe i mappeliten. FVVF cpdpmmf ad zp c" Fm I hovedvinduet åpner du mappen der du vil legge til kolonner. Høyreklikk på en kolonneoverkrift og klikk på en kolonnetittel. eller Høyreklikk på en kolonneoverkrift klikk på Flere kolonner velg en kolonne i liteboken ilgjengelige kolonner og velg Legg til. Du kan velge flere kolonner ved å holde Ctrl nede men du klikker på kolonnene. m=f FccFOydVFm " cpdpmmf I hovedvinduet åpner du mappen du vil endre kolonneinntillinger for. Høyreklikk på en kolonneoverkrift og klikk på Flere kolonner. Q Klikk på et kolonnenavn i boken ilgjengelige kolonner. Klikk på Ned eller Opp. Klikk på OK. 10 En kort omvining i GroupWie

15 Du kan ogå dra kolonner til nye poijoner i hovedvinduet. Under Egenkaper kan du definere ulike kolonneinntillinger for hver mappe i potkaen. m=f yfd F zä cpdpmmfmf a zp c" Fm I hovedvinduet klikker du på mappen der du vil endre tørrele på kolonner. Plaer muepekeren over kanten på en kolonneoverkrift inntil en pil med to hoder vie og dra for å endre tørrele på kolonnen. p FF cpdpmmffdfhfm F a zp c" Fm Klikk på mappen om inneholder elementene du vil ortere. Klikk på Vi Sorter. Klikk på kategorien du vil ortere etter, i liteboken. Klikk på Stigende hvi du vil ortere fra A til Å. eller Klikk på Fallende hvi du vil ortere fra Å til A. Q Klikk på OK. bfmf cpdpmmf O" zp c" Fm I hovedvinduet åpner du mappen du vil fjerne kolonner fra. Dra kolonneoverkriften bort fra kolonnelinjen. cf Fc y dambfm Bruk verktøylinjen for å få tilgang til mange av funkjonene og alternativene i GroupWie. Når du bruker betemte funkjoner (for ekempel når du er i kalenderen), vie verktøylinjen for den aktuelle funkjonen. Hvi du vil vite hva en verktøylinjeknapp gjør, flytter du muepekeren over knappen og leer verktøytipet om vie. En kort omvining i GroupWie 11

16 Du kan tilpae hver verktøylinje ved å legge til og lette knapper, endre rekkefølgen av knapper og plaere killer dem. Se ilpae verktøylinjen under ilpae GroupWie. m=f Fc y dambf a mamvfm Hvi verktøylinjen ikke vie, klikker du på Vi Verktøylinje. Høyreklikk på verktøylinjen og klikk på Egenkaper. Klikk på kategorien Vi. Velg hvordan du vil vie verktøylinjen og klikk på OK. 12 En kort omvining i GroupWie

17 *Fa=F hf= FdFhFm F a zp c" Fm En kort omvining i GroupWie 13

18 Fm=F pv hp " FdFhFm F Hver dag kommunierer du på flere forkjellige måter. Av henyn til die behovene leverer GroupWie elementene dine ved hjelp av forkjellige elementtyper. Hver elementtype er forklart nedenfor. p En potmelding er for grunnleggende korrepondane. Du kan bruke den til alt om minner om et memo eller brev. FdFOpm*F cbf= Du bruker telefonbekjeder til å informere andre om en telefonamtale eller et beøk. Du kan inkludere informajon om innringer, telefonnummer, firma, amtalen viktighet, og å videre. "df Med en avtale kan du innkalle peroner til og planlegge reurer for møter og hendeler. Du kan planlegge datoen, klokkelettet og tedet for møtet. Du kan bruke peronlige avtaler til å planlegge peronlige hendeler om legeavtaler, en påminnele om å ringe noen på et betemt tidpunkt, og å videre. Se Planlegge avtaler under Planlegge gruppeavtaler og peronlige avtaler. zzv" F Med en oppgave kan du plaere et oppgaveelement på din egen eller en annen peron oppgavelite. Du kan planlegge en ferdigdato for oppgaven og gi den en prioritet (for ekempel A1). Ikke fullførte oppgaver overføre til nete dag. p " Et notat er en påminnele om du plaerer på en betemt dato i din egen eller en annen peron kalender. Du kan bruke notater til å minne deg elv eller andre om tidfriter, ferier, fridager, og å videre. Peronlige notater er nyttige om påminneler om fødeldager, ferier, lønningdager, og å videre. Fm=F zp hfd=amvf En potmelding fungerer om et internt memorandum. Den har en primær mottaker, emnelinje og dato og kan kopiere og blindkopiere til andre brukere. Du kan ogå legge ved filer, lyder og filmer. pza Sender kopier av et element til brukere om vil ha nytte av informajonen, men om ikke er direkte anvarlige for informajonen eller bekjedene i elementet. Alle mottakere kan e at en kopi ble endt. dam=cpza Sender en kopi av elementet til en mottaker, uten at de andre mottakerne får vite det. Bare avenderen og blindkopimottakeren vet at en blindkopi ble endt. 14 Sende og motta elementer

19 Klikk på på verktøylinjen. I boken il kriver du et brukernavn og trykker på Enter. Gjenta hvi du har flere brukere. Hvi du vil velge brukernavn fra en lite, klikker du på Adree dobbeltklikker på hver bruker og klikker på OK. Q Skriv et emne. Skriv en melding. Klikk på Send. Du kan angi en annen tandard potoverikt under Standard viningalternativer. Se Angi alternativer for GroupWie under ilpae GroupWie. Du kan angi mange alternativer, for ekempel gi en melding høy prioritet eller be om var fra mottakerne. Se Angi alternativer for GroupWie under ilpae GroupWie. Fm=F FdFOpm*F cbf=f En telefonbekjed er et notat om du kan ende for å varle andre GroupWiebrukere om amtaler de har mottatt men de var borte fra kontoret eller ikke var tilgjengelige. elefonbekjeder oppbevare i mottakeren potkae elefonbekjed er ganke enkelt en overikt, i likhet med en oppgave- eller potoverikt. Du kan ikke vare på telefonen fra en telefonbekjed. Bruk Samtaleforum til å tyre telefonen din direkte fra arbeidområdet i GroupWie. Se Bruke Samtaleforum under Bruke telefonen med GroupWie. Sende og motta elementer 15

20 Du kan endre mottatte telefonbekjeder til oppgaver, notater eller andre peronlige elementoverikter. På denne måten kan du regitrere amtalen på dagen den fant ted (Notat), eller opprette et oppgaveelement om kal fullføre på en enere dato (Oppgave). Se Endre elementtyper under Adminitrere mottatte elementer. Klikk på Fil Ny elefonbekjed. Skriv brukeren navn i tektboken il. Når du begynner å krive brukeren navn, øker navnefullføringfunkjonen etter navnet i ytemadreeboken. Når det oppdage et amvar, plaere navnet i boken il. Q Skriv innringeren navn, firma og telefonnummer. Klikk på aktuelle avkryningboker for denne telefonbekjeden. Skriv bekjeden i boken Bekjed. Klikk på Send. Du kan plaere en knapp for nye telefonbekjeder på verktøylinjen. Se ilpae verktøylinjen under ilpae GroupWie. Fm=F pzzv" F En oppgave er et element om kal fullføre innen en betemt dato og et klokkelett, og om du angir for deg elv, en annen GroupWie-bruker eller en gruppe av brukere. Hvi du for ekempel har angitt at noen kal krive en rapport innen nete uke, kan du tildele den rapporten om en oppgave for den brukeren. Brukeren kan godta eller avlå oppgaven, men inntil den er avlått eller fullført, vie oppgaven på brukeren oppgavelite hver dag. 16 Sende og motta elementer

21 Når oppgaven er godtatt, vie den i kalenderen på tartdatoen for oppgaven. Når ferdigdatoen er forbi, vie oppgaven med rød tekt i kalenderen. Når du merker en oppgave om fullført, overføre den ikke lenger til nete dag i kalenderen. Når du er ferdig med en oppgave, kan du merke den om fullført. Som opphavperon til en tildelt oppgave, kan du la GroupWie varle deg når oppgaven er merket om fullført (varlingprogrammet må være intallert hvi du vil motta varling). Statuen Fullført, medregnet datoen og klokkelettet da oppgaven ble merket om Fullført, plaere i vinduet Egenkaper. ad=fdf Fm pzzv" F ad Fm "mmfm * cf Når du tildeler en oppgave til en annen bruker, vie det en kopi av oppgaven i potkaen din. Du kan tildele et valgfritt prioritetnivå til en oppgave. Det finne to prioritetnivåer, alfabetik og numerik. Oppgaver kan for ekempel ha prioritetene A, A1, A2, B, B1, 1, 2, og å videre. I tillegg til prioritetnivået kan du tildele en endeprioritet (høy, tandard, eller lav) i kategorien Oppgave under Alternativer for ending. Sendeprioriteten betemmer hvordan oppgaven vie i mottakeren potkae. Hvi du for ekempel gir en oppgave høy endeprioritet, blir oppgaveikonet rødt i mottakeren potkae. Klikk på på verktøylinjen. Skriv navnet på peronen du vil tildele oppgaven. Q Angi datoen oppgaven kal begynne på. Angi datoen oppgaven kal være fullført på. Skriv emnet. Angi en prioritet for oppgaven. Skriv en bekrivele av oppgaven. G Klikk på Send. ad=fdf =FV Fd pzzv" F Klikk på pilen til høyre for på verktøylinjen og klikk på Peronlig oppgave. Sende og motta elementer 17

22 Skriv et emne. Q Angi en prioritet for oppgaven. Angi en tartdato. Angi en ferdigdato. Skriv en melding. Klikk på OK. Du kan ogå angi tart- og ferdigdatoer ved hjelp av datoknappene til høyre for tektboken Startdato og Ferdig den. Peronlige oppgaver plaere i kalenderen din. De plaere verken i din eller andre brukere potkae. FcF pzzv" F ph O ddoy Når du er ferdig med en oppgave, kan du merke den om fullført. Oppgaver du merker om fullført, overføre ikke til nete dag i kalenderen. Fullførte oppgaver er angitt med en hake i kalenderen. Forfalte oppgaver vie i rødt. Hvi du merker en oppgave om fullført, og enere oppdager at deler av den ikke er det, kan du oppheve merkingen. Oppgaver du opphever om fullført, vie på gjeldende dag i kalenderen. Når du merker en oppgave om fullført, varler GroupWie oppgaven opphavperon hvi vedkommende har valgt returvarling i Sendealternativer. Statuen Fullført, medregnet datoen og klokkelettet oppgaven ble merket om fullført på, plaere i opphavperonen vindu Egenkaper. Underøke oppgaver fullføringtatu Klikk på på verktøylinjen. Klikk på oppgaven du vil kontrollere tatuen for. Klikk på Fil Egenkaper. 18 Sende og motta elementer

23 Oppheve merking av en oppgave om fullført Klikk på Vindu Kalenderoverikt. Klikk på den merkede avkryningboken ved iden av oppgaven. Fm=F mp " F Et notat er en påminnele om du plaerer på en betemt dato i din egen eller en annen peron kalender. Du kan bruke notater til å minne deg elv om tidfriter, ferier, fridager, og å videre. Peronlige notater er nyttige om påminneler om fødeldager, ferier, lønningdager, og å videre. ca F F zf pmdav mp " Klikk på Fil Ny Notat. Hvi du vil bytte til en peronlig overikt, klikker du på Rediger Endre til Mer klikker på alternativknappen Peronlig og klikker på OK. Q I boken Startdato kriver du datoen om dette notatet kal vie på i kalenderen. Skriv et emne (valgfritt) og notatet. Klikk på OK. Hvi du vil ha tilgang til informajonen enere, åpner du kalenderen og velger datoen om informajonen vie på. Dobbeltklikk på notatet i liten Notater. Du kan gjøre den peronlige notatoverikten til tandard notatoverikt i tedet for gruppenotatoverikten. Se Angi alternativer for GroupWie under ilpae GroupWie. Sende og motta elementer 19

24 Fm=F F mp " ad "m=f * cff Klikk på Fil Ny Notat. Fyll ut adreebokene. Hvi du ikke kjenner et brukernavn, klikker du på Adree. Q I boken Startdato kriver du datoen om dette notatet kal vie på i mottakerne kalendere. Skriv et emne (valgfritt) og notatmeldingen. Klikk på Send. byf " Fcpm pdd zä FdFhFm F = Fm=F Bruk Stavekontroll til å underøke om tekten har feiltavede ord, flere like ord etter hverandre eller ulovlige kombinajoner av må og tore boktaver. Du kan kjøre tavekontroll på valgte ord eller hele meldingen. Når du kjører tavekontroll, kan du velge mellom følgende alternativer: " Bytter ut et feiltavet ord med et ord tavekontrollen forelår. Hvi du vil bytte ut et feiltavet ord, dobbeltklikker du på ordet eller klikker på ordet og velger Ertatt. Hvi du vil gjøre dine egne retteler, redigerer du ordet i boken Ertatt med og klikker på Ertatt. pzz p F mä Hopper over ordet en gang. Stavekontrollen topper nete gang ordet forekommer. pzz p F "dd a= Hopper over alle forekomter av ordet i hele dokumentet. Stavekontrollen ignorerer ordet inntil nete gang du kjører tavekontroll. FVV ad Legger ordet til den gjeldende brukerordliten, om lagrer ektra ord lik at tavekontrollen gjenkjenner ordet ved enere tavekontroller. Klikk på boken Emne eller Bekjed. eller Merk tekten du vil kjøre tavekontroll på. Klikk på Verktøy Stavekontroll. 20 Sende og motta elementer

25 FVVF F= OadF FVVF Fm Oad F= F FdFhFm Klikk på Ja når tavekontrollen er ferdig. Du kan legge filer og dokumentreferaner ved potbekjeder, avtaler, notater, oppgaver og telefonbekjeder. Du kan bruke Legg ved til å ende en eller flere filer eller dokumentreferaner til andre brukere. Anta at du vil ende en utgiftrapport til en annen bruker. Du kan legge ved fil om finne på harddiken din, en dikett eller nettverktajon. Mottakerne kan åpne den vedlagte filen, lagre den, vie den eller krive den ut. Hvi du endrer den vedlagte filen etter at du har endt den, vil ikke mottakerne e endringene. Hvi filen du vil legge ved, er et dokument lagret i et GroupWie-bibliotek, kan du legge ved dokumentreferanen. Mottakeren kan bruke referanen til å åpne dokumentet, vie det, redigere det eller krive det ut, avhengig av mottakeren rettigheter. Du finner mer informajon om delingrettigheter i avnittet Dele dokumenter under Opprette og arbeide med dokumenter. Hvi du prøver å åpne eller vie en vedlagt fil om er paordbekyttet, må du krive filen paord. Hvi du ikke kjenner paordet, kan du ikke åpne eller vie den vedlagte filen. Klikk på på verktøylinjen. Fyll ut bokene il, Emne og Bekjed. Klikk på for å åpne dialogboken Vedlegg. Q Klikk på Velg fil. Klikk på filen du vil ende og velg Åpne Lukk. Legge ved filer 21

26 Hvi du vil legge ved flere filer, holder du Ctrl nede men du klikker på de andre filene. Klikk på Send. Mottakerne får e et lite binderikon ved iden av elementet i ine potkaer. Dette angir at elementet har et vedlegg. Selv om du flytter eller letter en fil på harddiken din eller en nettverktajon, påvirke ikke filer om du har lagt ved et endt element. FVVF Fm =pc hfm FOF"m F F= F FdFhFm Klikk på på verktøylinjen. Fyll ut bokene il, Emne og Bekjed. Klikk på Dokumentreferane. Q Angi biblioteket der dokumentet er lagret. Skriv dokumentnummeret i tektboken Dokument. Angi hvilken verjon (gjeldende, offiiell eller en betemt) dokumentreferanen kal peke på og klikk på OK. Klikk på Send. df F Fm F=d"V Oad O" F FdFhFm Høyreklikk på vedlegget du vil lette og klikk på Slett. Hvi du ikke kan e et ikon for vedlegget i overikten din, klikker du på klikker på vedlegget du vil lette og velger Slett Lukk. Hvi du letter en vedlagt fil, lette den ikke fra harddiken din eller en nettverktajon, men fjerne bare fra vedleggliten. Du kan lette en vedlagt fil hvi du er avenderen, men ikke hvi du er mottakeren. 22 Legge ved filer

27 a F F=d"V F OadF Hvi du bare vil kumme rakt gjennom en avtale, kan du vie den i tedet for å åpne den. Når du vier et vedlegg, åpne det ikke i en egen applikajon. I tedet vie det i et viningverktøy. Dette går vanligvi rakere enn å åpne vedlegget, men det er ikke alltid riktig formatert. Høyreklikk på vedlegget og klikk på Vi vedlegg. Hvi du ikke kan e et ikon for vedlegget i overikten din, klikker du på Fil Vedlegg Vi vedlegg. Hvi elementet du leer, inneholder flere vedlegg, vie de om ikoner øvert i vinduet Vi vedlegg. Du kan vie de andre vedleggene ved å klikke på dem. àzmf F=d"V F OadF Når du åpner en vedlagt fil, fatlår GroupWie hvilken applikajon filen kal åpne i. Du kan godta den forelåtte applikajonen eller krive banen og filnavnet til en annen applikajon. Hvi du bare vil kumme gjennom innholdet i vedlegget, kan du vie det i tedet for å åpne det. Se Vie vedlagte filer tidligere i dette avnittet. Åpne elementet om inneholder vedlegget. Høyreklikk på vedlegget og klikk på Åpne. Hvi du vil åpne vedlegget i en annen applikajon, kriver du banen og navnet til programfilen. Dette trinnet er ikke nødvendig hvi den riktige applikajonen allerede er oppført. Klikk på OK. Hvi du ikke kan e et ikon for vedlegget i overikten din, klikker du på Fil Vedlegg Åpne. FVVF d =OadF F= F FdFhFm Du kan legge temmelyd eller digitalt innpilte lydfiler til et element. Du kan for ekempel diktere et brev for at mottakeren kal pille av diktatet og krive brevet. Hvi du vil legge til lyd i elementer, må du ha de riktige makin- og programvaredriverne intallert. I en elementoverikt drar du fra tatulinjen over til et område av overikten utenfor tektbokene. Klikk på irkelen for å begynne å pille inn lyden. Klikk på kvadratet for å toppe innpillingen. Legge ved filer 23

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging, kalenderfunksjoner og dokumentbehandling.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging og kalenderfunksjoner. Nedenfor

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WEBACCESS JAVA

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WEBACCESS JAVA VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WEBACCESS JAVA TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE Med GroupWise WebAccess kan du bruke post og kalender sammen med en hvilken som helst HTML 3- kompatibel nettleser. Sende

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox og BKK? 1 Klar for internett fra Altibox og BKK? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Oppkobling 5 Koble 6 Opprette av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 16-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 16-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 16BIT TM Ansvarsbegrensninger Novell, Inc. påtar seg ikke ansvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og fraskriver seg definitivt

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Logg på agentsiden Logg inn på http://selvbetjening.mrfylke.no/agent/ Logg på ved å klikke på «Logg inn med din Microsoft Windows konto» eller opprette passord

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det.

Les guiden og prøv deg frem. Send gjerne mail til oss på IT hvis du vil teste diverse opsjoner. Skriv bare test i subjektet slik at vi vet det. Grensesnitt... 2 Mail... 2 Resend en mail... 2 Slå av visningsrute... 2 Restore mail... 3 Viktighet av mail pluss Flagg... 3 E-post signatur... 4 Blindkopi... 5 Vedlegg... 5 Lage mapper for organisering...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Outlook 2016 Tips og triks

Outlook 2016 Tips og triks Outlook 2016 Tips og triks Hurtigtaster og tidsbesparinger for favorittprogrammet for e-post og kalender Gjelder for Outlook 2016 for Windows 1. Gå til innboksen raskt Har du nettopp startet opp datamaskinen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

SuperOffice. Remote Travel

SuperOffice. Remote Travel SuperOffice Remote Travel Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Word. 2000 SuperOffice AS. Alle rettigheter forbeholdt. SuperOffice AS gir deg rett til å bruke programvaren

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Side 1 av 5 Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Outlook 2010. Hvis du ikke finner det du ser etter her, bruker du søkeboksen ovenfor. I denne

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Migranorsk språkperm

Migranorsk språkperm Migranorsk språkperm Innhold Migranorsk språkperm 1 1. Hvordan åpner du en språkperm knyttet til et kurs? 2 2. Hvordan lager du en mappe i mine filer? 3 2.1. Hvor finner du mine filer/mapper 3 2.2. Hvordan

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE www.brother.no l l BROTHERS NYE SERIE PROFESJONELLE MULTIFUNKSJON FARGELASERSKRIVERE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over

Detaljer

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Hurtigguide Innføring Dette dokumentet inneholder instruksjoner for å utføre de vanligste brukeroppgavene. Den elektroniske hjelpen inneholder mer detaljerte opplysninger

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon. Den nye profejonelle fargelaererien er forynt

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer