DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave"

Transkript

1 DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8 Copyright G1 Norway / ide 1

2 1. INNLEDNING Denne EANCOM brukerprofil bekriver hvordan EANCOM APERAK kan bruke om bai for en implementering av meldingen APERAK i dagligvarebranjen. Brukerprofilen er ikke en elvtendig og fullt ut dokumentert manual, men en veiledning for hvordan man med bakgrunn i den ekiterende dokumentajon (EANCOM 1997 manualen) kan implementere elektronik APERAK i EDIFACT D.96A format. Brukerprofilen er utarbeidet av en arbeidgruppe betående av repreentanter fra handelen, leverandøriden og G1 Norway. Det må bemerke at denne brukerprofil er bekrevet for 1. gang i 2002 og er dermed ikke et reultat av DEDIP2-projektet. Men brukerprofilen er bygget på amme let om i DEDIP2 for at profileringen kal bli met mulig enartet. Brukerprofilene i DEDIP2 legger vekt på at utvekling av meldinger kal kje etter enkle og overiktlige prinipper om ogå gjør kontroll og oppfølging enklet mulig. Man har ogå forøkt å benytte de amme prinipper på brukerprofilene for alle meldingtypene PRICAT, ORDER, ORDRP, DEADV, INVOIC, LRPT og APERAK. Dette betyr at die brukerprofilene bygger på hverandre og danner en helhet for implementering av EDI i dagligvarebranjen. I denne brukerprofil er bare aktuelle dataelementer i aktuelle egmenter tatt med. Dette betyr at man ikke kan avlede en fulltendig EDIFACT yntak ut i fra denne brukerprofilen alene, men må benytte EANCOM-manual i tillegg for dette formål. 2. INTRODUKJON Brukerprofilen til APERAK for Dagligvarehandelen er baert på EANCOM ubet av EDIFACT om er definert i manualen EANCOM TATU: Meldingtype :APERAK Verjon/utgavenr :D.96A ubet verjon : DEFINIJON APERAK er en melding fra kjøper til leverandør/elger, og er et var på en tidligere endt faktura. 4. PRINIPPER En APERAK-melding er kvittering på kun en faktura om ende fra mottaker til avender av faktura. Det er tilrettelagt for 2 varianter av APERAK. En enkel type er kun kvittering på mottatt faktura. En mer avanert type hvor det foreta vie kontroller i fakturamottaket med rapportering av eventuelle feilkoder / ide 2 Copyright G1 Norway 2006

3 5. ÅRAKER TIL AVVINING AV FAKTURA Det gjøre oppmerkom på at det i EANCOM-tandarden ikke er definert noen tandard kodeverdier for DE 9321 i ERC-egmentet. De kodeverdiene om er benyttet her, gjelder derfor kun for dagligvarehandelen i Norge. 6. PARTER Parter kal identifiere med GLN (Global Location Number) tidligere EAN lokajonnummer. Kommentarer om parter om inngår i denne meldingen: EDIFACT kode Original EDIFACT benevnele DEDIP2 tolkning U upplier Part (elkap) om er avender av faktura kal IV Invoicee Part (elkap) om er mottaker av faktura og om kal kvittere kal med å ende APERAK Krav i APERAK 7. LEEVEILEDNING FOR MELDINGTABELLEN Alle meldinger om vil bli benyttet i DEDIP2, vil følge amme meldingmal. Denne malen er utformet på liggende A4 og er inndelt i kolonner og linjer. En linje angir i prinipp informajon om ett dataelement. De forkjellige kolonnene angir ulike opplyninger om dataelementene: Informajon eg. Grp. eg. Nr. eg. TAG EDIFACT Format i DD2 Format avtalt Kompoitt Dataelement Kommentarer yntax DD1 DD2 Avtalt Angir dataelementet/kompoittet med navn. Angir hvilken egmentgruppe egmentet tilhører. Angir hvilket egment nummer om egmentet har i meldingen i forhold til EANCOM manualen. Angir navnet på egmentet. Angir lengden og typen dataelement i EDIFACT. Angir lengde og type anbefalt i DEDIP2. Kolonnen kan fylle ut med avtalt format mellom partene. Denne kolonnen angir kompoitt- eller elvtendig dataelement. Denne kolonnen angir dataelementer om inngår i kompoitt. Her angi verdier til dataelement både ved fat verdi og om alternativer. Her angi om EDIFACT yntax tiller krav til både tiltedeværele og innhold i dataelement. = kal, K = Kan, = kal når kompoitt benytte. N= Er ikke i bruk Kolonnen angir etter bete kjønn de krav til innhold om ble tillet for tilvarende melding i DEDIP1. Her angi hvilke krav DEDIP2 etter til tiltedeværele og innhold av dette dataelement. = kal, K = Kan, = kal når kompoitt benytte. N=Er ikke i bruk. Kolonnen kan fylle ut med et merke for hvert dataelement om en dokumentavtale mellom to parter kan omfatte. Dermed kan brukerprofilen naturlig inngå i dokumentavtalen. Copyright G1 Norway / ide 3

4 Informajon eg. Grp. eg. Nr. eg. TAG EDI FACT Frmt DD2 Frmt avtalt Kompoitt-/ dataelement Koder og kommentarer yn tax DD1 DD2 Av talt Meldingen begynnele 001 UNH Avender unike meldingreferane an..14 an = løpenummer Meldingidentifikajon 009 Meldingtype an..6 an = APERAK Meldingtype verjon nr an..3 an = D Meldingtype utgave nr an..3 an = 96A Meldingtype kontrollorgan an..2 an = EN ubet an..6 an = EAN001 Meldingen navn Meldingnavn Meldingtype 002 BGM C002 an..3 an E = APERAK Kodelite anvarlig, kodet an..3 an = G1 Dokumentnr an..35 an = Fortløpende nr av APERAK-meldinger Funkjonkode an..3 an = Mottatt og kontrollert 12 = Mottatt, men ikke kontrollert 27 = Ikke akeptert En av die kodene må angi. Meldingen dato/tid 003 DTM Meldingdato C507 Datotype an..3 an = Kode for meldingen dato og tid Tiden an..35 an = Dato/klokke Tidformat an..3 an = angir formatet ccyymmddhhmm Fakturanummer om referane G RFF Referane C506 Referanetype an..3 an IV = Kode for fakturanummer Referanen nr an..35 an = Fakturanummer Faktura dato/tid G DTM K K Meldingdato C507 Datotype an..3 an = Kode for faktura dato og tid Tiden an..35 an = Dato/klokke Tidformat an..3 an = angir formatet ccyymmdd 203 = angir formatet ccyymmddhhmm En av kodene må angi / ide 4 Copyright G1 Norway 2006

5 Informajon eg. Grp. eg. Nr. eg. TAG EDI FACT Frmt DD2 Frmt avtalt Kompoitt-/ dataelement Koder og kommentarer yn tax DD1 DD2 Av talt Bilagnr om referane G RFF Referane C506 Referanetype an..3 an ABO = Kode for bilag/referanenummer fra fakturamottak Referanen nr an..35 an = Bilag/referanenummer Avender G NAD Identifikajon av avender Kode for avender an..3 an IV = Kode for avender Avender identifikajon C082 Avender lokajonnr an..17 an = GLN (Avender lokajonnummer) Kode an..3 an = Kode for G1 Mottaker G NAD Identifikajon av mottaker Kode for mottaker an..3 an U = Kode for elger/leverandør Mottaker identifikajon C082 Mottaker lokajonnr an..17 an = GLN (mottaker lokajonnummer) Kode an..3 an = Kode for G1 Informajon om feil i faktura G ERC C901 kal angi derom DE 1225 i BGM = 27 K K Feilkode an..8 an = Feil fakturabeløp i forhold til grunnlag 2 = Faktura mottatt tidligere 3 = Feil GLN i NAD = BY 4 = Ingen EDI-avtale mellom partene Meldinghale 0009 UNT Antall egmenter n..6 n = Totalt antall egmenter i dokumentet Meldingreferane an..14 an Identik med DE0062 i UNH Copyright G1 Norway / ide 5

6 EKEMPEL APERAK Her følger et ekempel på kvittering faktura (APERAK) om vier hvert dataelement med tilhørende verdi. Deretter følger meldingen krevet i EDIFACT format, lik det vil e ut om reultat fra en tolk. Ekemplet vier en kvittering på faktura hvor det er oppdaget feil fakturabeløp i forhold til grunnlaget. UNH 0062 = meldingen nr = APERAK meldingtype 0052 = D 0054 = 96A 0051 = EN 0057 = EAN001 BGM C = 12E APERAK 3055 = 9 G1 kode 1004 = APERAK nr / tildelt av avender 1225 = 27 faktura er ikke akeptert DTM RFF DTM C507 C506 C = 137 egmentet angir meldingen dato 2380 = meldingen dato og tid 2379 = 203 tidformat CCYYMMDDHHMM 1153 IV fakturanummer nummeret 2005 = 171 fakturaen dato og tid 2380 = dato og tid 2379 = 203 tidformat CCYYMMDDHHMM RFF C ABO Bilag/referanenr fra fakturamottak nummeret NAD 3035 = IV Avender av melding C = avender GLN 3055 = 9 G1 kode NAD 3035 = U mottaker av melding C = mottaker GLN 3055 = 9 G1 kode ERC C901 angivele av feilkode feil fakturabeløp UNT 0074 = 10 totalt antall egmenter i meldingen 0062 = meldingen nr - identik med DE0062 i UNH / ide 6 Copyright G1 Norway 2006

7 EDIFACT-format: UNH APERAK:D:96A:EN:EAN001' BGM+12E:: ' DTM+137: :203' RFF+IV: DTM+171: :203' RFF+ABO: NAD+IV ::9' NAD+U ::9' ERC+1' UNT Copyright G1 Norway / ide 7

8 VERJONOVERIKT / ENDRINGLOGG VERJON DATO ENDRINGER FRA FOREGÅENDE UTGAVE 1.utgave Godkjent 2. utgave Ny terminologi innen G1-ytemet (fra EAN til G1 ov.) / ide 8 Copyright G1 Norway 2006

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT

VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BIT VERSJON BRUKERHÅNDBOK FOR WINDOWS 32-BI M Anvarbegrenninger Novell, Inc. påtar eg ikke anvar for og gir ingen garantier om innholdet i eller bruk av denne håndboken, og frakriver eg definitivt ekpliitte

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Visma Proceedo E-handelsbilag. Side 1 av 17

Visma Proceedo E-handelsbilag. Side 1 av 17 Visma Proceedo E-handelsbilag Side 1 av 17 INNHOLD 1 Kontaktpersoner.. 3 2 Definisjoner 4 3 Teknisk spesifikasjon... 5 3.1 Aktuelle meldingsformater..5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Innkjøpsbestilling 5 3.1.3

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0

Data Dictionary SKOG-DATA AS. Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Versjon 2.0 Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Revisjonshistorie: Versjon Beskrivelse Dato 2.0 30.11.2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 8 2 Dokumentasjon av Transportoppdrag 8 2.1 Hvordan

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Momenter til ny DBS Del 1.

Momenter til ny DBS Del 1. Norges Bilbransjeforbund Momenter til ny DBS Del 1. Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og samtidig loggføre igangsettelse og ferdigstillelse av punktene.

Detaljer