Internett og pc Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internett og pc Brukerveiledning"

Transkript

1 FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og rimelig telefoni. Lye, Potbok 8124, 4069 Stavanger Kundetelefon: , trøm telefoni bredbånd naturga varme

2 1 Klar for Altibox fra Lye? 1 Klar for Altibox fra Lye? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window XP opp Internet Explorer Vi håper og tror du gleder deg til et lynrakt internett! Denne manualen forteller deg hvordan du kobler pc-en til hjemmeentralen og hvordan du kobler pc-en til internett derom du har pc med Window XP nork (har du andre verjoner, le mer på under pørmål og var). Videre kan du lee hvordan du oppretter flere e-pot adreer, og hva du bør tenke på ved bruk av flere pc-er. Du finner ogå informajon om våre tjeneter om er med på å ikre nettverket ditt mot ulike typer viru og pam. 5 Koble opp mot e-pot/oppett Outlook Kobling til hjemmeentralen Hjemmeentralen levere med innebygget trådlø router og brannmur. Ønker du allikevel å koble pc til hjemmeentralen med kabel benytter du en tandard nettverkkabel Cat.5 mellom die og går direkte til kapittel 3. 6 Opprette 7 Sikkerhet e-potadreer i foku Du kan ha en pc tilkoblet hjemmeentralen via kabel, og ubegrenet antall pc-er med trådlø tilkobling. Ønker du flere pc-er tilkoblet via kabel må du kaffe deg en witch. Pc eller witch koble i utgangen merket PC på hjemmeetralen. Hjemmeentral Antenne Trådløt nettverk (WLAN) PHONE1 TV1 TV2 TV3 PHONE2 PC R Antenne Trådløt nettverk (WLAN) Koble til pc 3

3 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen Følg anviningene under for trådlø oppkobling: 1. Bruk ekiterende internettoppkobling eller benytt en nettverkkabel Cat. 5 mellom hjemmeentral og pc for å koble opp til internett. Gå til iden Kommer du ikke inn på iden kan du jekke inntillingene på pc-en i kapittel Logg deg inn på Din Lye Side via ved å bruke kundenummer og pin Nettverknavn(SSID): Skriv inn ønket navn på ditt nettverk. Dette navnet er ynlig for alle. Trådlø ikkerhet/kryptering: Velg ønket alternativ. Vi anbefaler at du benytter alternativet WPA. Trådlønett WPA-nøkkel: Skriv inn ønket kode for å koble deg til ditt nettverk (Mellom 8-63 tegn). Huk å lagre valgte inntillinger. 3. Velg Bredbånd før du velger Inntillinger i menyen til ventre. Sett trådløt nett til aktivert

4 3 Oppkobling av pc til internett med Window XP Oppkobling av pc til internett ved fat kablet nettverk Folk har ulike pc-er med ulike operativytemer. Et av de vanligte er Microoft Window XP. Det er dette vi bruker om ekempel her. Har du en annen verjon, le mer på under Spørmål og var. 1. Slå på pc-en og følg deretter anviningene bekrevet på de nete idene. 2. Klikk Start og velg Kontrollpanel og deretter Nettverkog internettilkoblinger. Brannmur Vi anbefaler å late ned og bruke Norman Internet Control i tillegg til brannmuren i hjemmeentralen, da dette utgjør en ektra ikkerhet på den enkelte pc. Hvi noen kulle komme inn på det trådløe nettverket, vil ikke brannmuren i hjemmeentralen være noen bekyttele for pc-ene. Velg ønket inntilling på brannmur: Standard: Anbefalt alternativ - blokkerer for all trafikk utenfra. Egendefinert: Alternativ for avanerte brukere. Dette alternativet gjør det mulig å ette opp egne port-viderekoblinger (NAT). Velg valg av egendefinert brannmur: Type: Velg protokollen om applikajonen bruker - TCP eller UDP. Portnummer: Angi hvilken port i brannmuren om kal åpne. IP-adree: Angi hvilken pc på nettet om trafikken på angitt port kal ende til. Man kan ette opp ubegrenet antall port-viderekoblinger. Huk å lagre valgte inntillinger. 6 7

5 3. I Kontrollpanel velger du Nettverktilkoblinger. 5. Velg Internett-Protocol (TCP/IP) i mappen Generelt, og velg deretter Egenkaper Høyreklikk på nettverktilkoblingen du vil konfigurere, og velg Egenkaper

6 6. Velg Motta IP-adree automatik, og velg Motta DNS-erveradree automatik i mappen Generelt. Oppkobling av pc til internett ved trådløt nettverk 1. Åpne kontrollpanel og klikk på Nettverk- og internett-tilkoblinger Klikk på Nettverktilkoblinger. 7. Velg deretter OK. NB: Derom du har DNS erver att opp fra før, må denne lette

7 3. Høyreklikk på Trådlø nettverktilkobling og velg Vi tilgjengelige trådløe nettverk. 4. Dobbeltklikk på nettverknavnet om du angir i kapittel 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen

8 4 Koble opp Internet Explorer 5. Skriv inn nettverknøkkelen om du anga i kapittel 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen, og klikk Koble til. 1. For å koble deg opp på Internet Explorer, gjør du dette ved å åpne Kontrollpanel, velge Alternativer for Internet, deretter mappen Tilkoblinger og Sett opp

9 2. Gjør om bildene under vier og avlutt ved å trykke Fullfør

10 3. Klikk Start og velg Internet Explorer. Vår hjemmeide Våre nettider vil være en av de viktigte kommunikajonkanalene mellom deg om kunde og Lye om leverandør av bredbåndtjeneter. På legger Lye ut nyheter og informajon vedrørende alle ine bredbåndprodukter, amt et eget felt for viktige meldinger i forbindele med die. Her finner du ogå tilgang til å bl.a. regitrere dine e-potadreer og mulighet for å lage din egen hjemmeide. På denne iden vil du i tillegg finne mye nyttig informajon fra Lye, bruker veiledninger, bredbåndlinker, pørmål og var. Vi anbefaler at du beøker denne iden jevnlig. Hvi du ønker å gjøre til din tartide når du åpner Internet Explorer, gjør du dette ved å åpne Kontrollpanel og trykke på Alternativer for internett. Under mappen Generelt kriver du Trykk å Bruk og OK

11 5 E-pot Du får tildelt en egen e-potadree fra o. Denne kan du bruke gjennom Lye eget e-potprogram, Webmail på adree: mail.lye.net. På mail.lye.net får du opp påloggingiden til lye.net e-potkontoer. Du logger deg inn ved å krive inn e-potadreen du har mottatt fra Lye i de øverte feltene på iden. Merk at lye.net kal tå i kolonnen til høyre. Paord: Tat inn Pin 2 (Pin 2 fikk du i kundebrevet du mottok når hjemmeentralen din ble montert opp). Oppkobling av e-pot via Outlook Du kan ogå ette opp e-potadreen opp mot et e-potprogram om for ekempel Outlook Expre. Ekempelet om følger vier oppett i Outlook Expre med Window XP. 1. Klikk Start og velg Outlook Expre. 2. Velg Verktøy, deretter Kontoer. Klikk på Logg inn. TIPS! Kommer du ikke inn på e-poten din kan det være fordi du har pop-up perre aktivert på pc-en. Du kan da velge om du vil fjerne denne perren, eller endre Grenenittet på innloggingiden til Simple (Any Brower). Se hvordan du oppretter flere e-potadreer i Kapittel

12 3. Velg Legg til, hold inne muetaten og velg E-pot. 4. Gjør om bildene under vier, avlutt med å trykke Fullfør. NB: Paordet om kal bruke på e-pot er pin 2 (finne i brevet ammen med e-pot-adreen din). Du vil da få opp en veivier der du må fylle inn en del informajon. Førte trinnet av veivieren er å legge inn navnet ditt. I nete bilde må du legge inn informajon om at du har en e-potkonto du vil bruke. Dette er din Lye-konto. Din tildelte e-potadree finner du i brevet du mottok fra o om brukernavn og pinkoder

13 6 Opprette e-potadreer Du får totalt fem e-potadreer inkludert i ditt abonnement, hvor en av die er ferdig definert. Følg denne anviningen om du ønker du å ta i bruk flere e-potadreer enn den ferdig definerte e-potadreen: 1. Logg deg inn på Din Lye Side på 2. Velg Bredbånd før du velger Internett og E-potkontoer i menyen til ventre. Her får du en overikt over dine aktive e-potkontoer, inaktive e-potkontoer og her oppretter du nye e-potkontoer. 5. Kontonavn er din e-potadree og Paord er pinkode2. 3. Opprett ny e-potkonto: På Skriv inn ønket e-pot adree legger du inn det du ønker å ha om e-potadree. Brukernavn er det om kommer Her kan du f.ek. ha NB! Ikke benytt æ, ø eller å i adreen, og vær klar over at adreen allerede kan være i bruk. Du kan ikke ette inn ulike tegn, mellomrom eller ha punktum i begynnelen eller lutten av adreen. E-potadreen lage automatik. 6. Velg til lutt Lukk nedert til høyre i internett- kontoer-vinduet. Deretter legger du inn ønket paord og gjentar dette. Nå er du klar til å motta og ende e-pot med Outlook Expre. Skriv inn ditt fornavn. Andre e-potklienter ette opp på tilvarende måte. Skriv inn ditt etternavn. 24 NB - Kontonavn er hele e-potadreen. Trykk å opprett, og din e-potadree vil bli opprettet. 25

14 7 Sikkerhet i foku Kort om våre ikkerhetprodukter E-potlue All e-pot inn og ut går gjennom en lue for å jekke mot kjente viru. Sluen letter virubefengt e-pot og ender bekjed til mottaker. Innkommende e-pot blir jekket mot et pamfilter, og pam blir merket pam i innboken. E-potlue er aktivert og inkludert i tjeneten. Barnepornofilter Lye har inngått en avtale med Kripo om et likt filter. Filteret hindrer tilgang til internettider med barneporno, og blir oppdatert og vedlikeholdt av Kripo. Barnepornofilter er aktivert og inkludert i tjeneten. Internett innholdlue Dette filteret gjør at du kan perre for internettider om inneholder f.ek. pornografi og nazipropaganda. Filteret fungerer på alle pc-er. Kontakt vårt kundeenter for å betille tjeneten. Antiviru og brannmur Som bredbåndkunde ho Lye får du ogå antiviru og brannmur. Dette kan enkelt late ned fra Du logger deg på Din Lye Side på Velg Mine produkter, Bredbånd i hovedmenyen til ventre, og velg deretter Norman Internet Control. I hjemmeentralen din er det allerede en brannmur, men vi anbefaler allikevel at du later ned verjonen til Norman Internet Control (da dette vil bekytte den enkelte pc). Le mer på eller ta kontakt med vårt Kundeenter for pørmål/betilling på telefon

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1 Trollfjord Bredbånd AS Side 1 FIBER Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå

Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå Arbeidsoppgaver i Akelius Byrå 1. Oppgavetyper og kontrollpunkter I Akelius Byrå setter du opp de arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på klientene. En mal med Oppgavetyper (Standardoppgaver) og Kontrollpunkter

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer