Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring"

Transkript

1 Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

2 Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser som offentlig ansatte. NTL er en fagforening. Men vi er ikke en snever interesseorganisasjon for offentlig ansatte. Vi arbeider for frihet, likhet, solidaritet og demokrati. I dag er en av våre viktigste oppgaver å forsvare og utvikle velferdsstaten. Vi er alle avhengige av et fellesskap som trygger utdanning, arbeid, bolig og helsetjenester. NTL mener dette sikres best ved at alle får likeverdige tjenester uavhengig av bosted, sosial bakgrunn og økonomisk evne. Likeverdige tjenester sikres best ved at oppgavene løses i fellesskap, dvs. i offentlig regi. Skattepengene skal komme innbyggerne til gode og ikke bli til privat overskudd. Vi i NTL arbeider for gode fellesløsninger som er demokratisk styrte og vi motsetter oss fristilling, markedsstyring og andre ordninger der det blir lommeboka som avgjør tilbudet. TURID LILLEHEIE LEDER NORSK TJENESTEMANNSLAG

3 Sparket til uføretrygd Med mer konkurranseutsetting og omstilling etter rene bedriftsøkonomiske modeller får vi ikke et inkluderende arbeidsliv. Som fastlege ser jeg at vi får et mer ekskluderende arbeidsliv der det bare er plass for de friske og raske. Posten har de siste årene kvittet seg med 6000 ansatte. Av dem er 2000 blitt uføretrygdet. Det finnes forskning som tyder på at dette slett ikke bare gjelder Posten. Risikoen for ufrivillig sykmelding og uføretrygding øker til det tredoble når arbeidstakere skyves ut av jobben. Dette er ødeleggende for dem det gjelder og kostbart for Folketrygden. En offentlig virksomhet (Posten) skyver kostnadene over på en annen (Trygdevesenet). Det er på tide å lansere slagordet For et bærekraftig arbeidsliv - et arbeidsliv der det er rimelig mulighet for å bevare helsa og jobben til man når en normal pensjonsalder. STEINAR WESTIN PROFESSOR I SOSIALMEDISIN NTNU

4 Kvinnene betaler prisen I det moderne arbeidslivet blir hver enkelt gjort ansvarlig for sine resultater. I et arbeidsliv i stadig raskere endring og hvor kravene til den enkelte arbeidstaker øker, blir ansvaret for å sette grenser overlatt til den enkelte. De ansatte får ikke fred til å utvikle en god mestring. I stedet får vi grenseløse tilpasninger. Det er lett å forstrekke seg. Mange aner ikke hvor grensen går, før de faller utfor stupet. I omsorgsyrkene strekker kvinnene seg enda lengre for å kompensere budsjettnedskjæringer. De har egentlig ikke tid til å ta seg av brukerne, men gjør det likevel. Økt konkurranse, mer markedsbasert eierskap og krav fra kunder, brukere og eiere står noen ganger i motsetning til ansattes interesser. Gjennom erfaringer og forskning skaffer vi oss kunnskap om sammenhengen mellom hvordan vi organiserer arbeidslivet og virkningene dette har på helse, miljø og sikkerhet, på kort og lang sikt. Et feilaktig arbeidsmiljø får ikke bare konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, men gir også økte kostnader for samfunnet. De lavlønte betaler en stor helsepris. Og lavlønte kvinner er mest belastet. Det er et felles ansvar å bruke vår kunnskap til å beskytte den enkeltes helse, trygghet og velferd. BJØRG AASE SØRENSEN PROFESSOR ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET

5 Staten som supermarked Den samfunnsstyrende staten er i ferd med å bli erstattet av staten som supermarked. Selskapsdanning har blitt en del av tidsånden i offentlig sektor. Selskapsdanning innebærer at virksomhetene skal gis stor handlefrihet uten politisk innblanding i daglig drift. Selv om det er forutsatt at statlige selskaper skal ta samfunnsmessige hensyn, så legger de i praksis mindre vekt på dette enn forretningsmessige hensyn. Det er et paradoks at mens det er et uttalt mål med fristillingen å åpne offentlig sektor mot brukere, klienter og kunder, så kan det i praksis medføre et redusert demokratisk ansvar og føre til svekkelse av offentlighet og åpenheten i offentlig sektor. Liberaliseringen er resultat av en bevisst politikk. Resultatet er mindre muligheter for tradisjonell politisk styring. Markedet skal disiplinere, korrigere og styre politikken og ikke omvendt. Maktforholdene endres raskere enn ansvarsforholdene. Den politiske ledelsen får ansvar uten makt, mens mange av de uavhengige virksomhetene får makt uten ansvar. I en viss forstand er vi i den paradoksale situasjonen at vi har en politikk som går ut på å eliminere politikk og overlate samfunnsutviklingen til andre krefter. PER LÆGREID PROFESSOR UNIVERSITETET I BERGEN

6 Rettferdighet og velferdsstat Tenk deg at medlemmene i et samfunn kommer sammen for å inngå en kontrakt. Når kontrakten inngås vet ingen hvilket kjønn eller hudfarge de vil få, eller hvilke talenter de vil komme til å ha. Du kan bli blind eller seende, atletisk eller halt. Da ville du velge trygghet framfor risiko. Du ville velge sosial og økonomisk likhet. Du ville velge et solidarisk samfunn. Forsikring og velferdsstat bygger på det samme solidariske prinsipp: Uhell kan ramme hvem som helst. Vi er villige til å betale en premie for å få erstatning hvis uhellet skulle være ute. Sosiale trygder er et annet ord for forsikring. Trygdene forsikrer oss i tilfelle vi blir arbeidsledige, syke eller uføre. Det er sterke argumenter for å ha offentlig tvungen forsikring mot arbeidsløshet, sykdom og uførhet. Solidaritet tilsier at forsikring mot blant annet arbeidsløshet, sykdom og uførhet er offentlig og tvungen, slik det er i en velferdsstat. Bare slik kan vi sikre at alle er med, at ingen faller utenfor, for eksempel fordi private forsikringsselskap betrakter dem som dårlige risiki. Det er bare en godt utbygd velferdsstat med offentlig skole, offentlig helsevesen og offentlige sosiale trygder som kan skape et solidarisk samfunn med ekte frihet og like muligheter for alle. Samarbeid og arbeidsdeling i samfunnet gir en materiell gevinst som vi alle er med på å skape. Velferdsstaten sørger for at alle også får sin rettmessige del av de grunnleggende goder som gjør oss i stand til å delta i samfunnet på like vilkår. HILDE BOJER FØRSTEAMANUENSIS I ØKONOMI UNIVERSITETET I OSLO

7 Intelligent omstilling Intelligent omstilling handler om å skape bedre kvalitet. Intelligent omstilling i offentlige virksomheter handler om å tilby befolkningen bedre tjenester. Kvaliteten avgjør oppslutningen. Hvis brannvesenet eller politiet ikke rykker ut av økonomiske hensyn, mister befolkningen tilliten til det offentlige. Intelligent omstilling krever engasjerte ansatte. De sitter ofte inne med mye kunnskap om forbedringsmuligheter. I dag skjer omstilling oftest ovenfra og utenfra. Alternativet er å engasjere de ansatte i omstillingene. Eierskap til endring blir stadig oftere framhevet i internasjonale faglige sammenhenger. De ansattes kunnskap, erfaring og kompetanse er avgjørende for virksomheter i omstilling. Intelligent omstilling krever helhetstenkning. Oppdeling og utskilling fører til enheter som er mest opptatt av sine egne revirer, delmål og budsjett. Forsinkede passasjerer bryr seg lite om NSB eller Jernbaneverket har skylda. ROLF RØNNING PROFESSOR HØGSKOLEN I LILLEHAMMER

8

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer

Arbeidslivsforskning. Forskningsprogrammer Arbeidslivsforskning Forskningsprogrammer 3 22 Om arbeidslivsforskning Kontakt, programstyre Artikler 4 9 12 16 Et arbeidsliv for alle? Hva er nytt med «det nye arbeidslivet»? Finnes det en vei ut av tidsklemma?

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer