FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUNDETS KAFFEKURS"

Transkript

1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting og privatisering. Vi skal raskt innom hvorfor Fagforbundet er mot privatisering og litt om hva som skjer med jobbene til folk når arbeidsplassen blir privatisert.

2 Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester bygger ned velferdsstaten og er ikke løsningen på framtidas utfordringer. Fagforbundet har medlemmer som jobber i både privat og offentlig sektor. Alle gjør en like viktig og verdifull jobb, og det er ikke sånn at noen medlemmer er mindre viktige fordi de jobber i en privat virksomhet. Fagforbundets verdigrunnlag og forbundets kampsaker blir fastsatt av landsmøtene gjennom forbundet prinsipp- og handlingsprogram. Fagforbundet mener at privatisering av offentlige tjenester ikke bidrar til å løse utfordringene vi står overfor i årene som kommer. Hvis vi åpner for private skoler, slik de borgerlige partiene ønsker, får vi sannsynligvis en utvikling mot økte forskjeller i samfunnet. Det ønsker vi ikke. På samme måte med sykehus. En massiv utbygging av et kommersielt helsevesen ved siden av det offentlige, finansiert gjennom skattesystemet vil gi oss et dyrt og uhensiktsmessig helsevesen der det er lommeboka som bestemmer hvem som først skal få hjelp.

3 Privatisering eller konkurranseutsetting? Mange forsøker å framstille dette som to vidt forskjellige saker. Det er tull. I praksis betyr ordene mye av det samme. Kommunen legger ut en tjeneste på anbud og den som legger inn det laveste budet, vinner. Ofte er det en vekting på pris og kvalitet. Ved privatisering blir ikke den kommunale etaten tatt med i anbudsrunden, ved konkurranseutsetting får kommunen også legge inn bud på å drive egen tjeneste videre. På grunn av ulike lønns- og pensjonsforhold er det offentlige nesten alltid dømt til å tape slike konkurranser. NHO service, som er interesseorganisasjonen til de private kommersielle tilbyderne av tjenester som vil konkurrere med kommunene framstiller det ofte som at konkurranseutsetting og privatisering er to ulike saker. Det er ingen grunn for oss å la oss lure av slikt ordkløveri. I praksis betyr dette det samme, både for de som jobber i en slik virksomhet og for de som skal motta tjenestene. Det er ikke sånn at kommunale tjenester er dyrere og mindre effektive i drift. Det kommer vi tilbake til. Takket være Fagforbundets kamp og det faglig-politiske samarbeidet vant forbundet fram i kampen for å bevare den offentlige tjenestepensjonsordningen. Den er bedre enn private pensjonsordninger og derfor er den dyrere. Mens en privat pensjonsordning kan koste helt ned til to prosent av de ansattes lønn årlig, koster premien til offentlig pensjon helt opp til de tidobbelte. (20% av lønna). Det sier seg selv at det er umulig å vinne en anbudskonkurranse med så ulike vilkår.

4 Hvem vil privatisere? Norge har en sterk offentlig sektor. I løpet av et år løper det over 400 milliarder kroner bare gjennom kommunene. I tillegg bruker sykehusene over 100 milliarder årlig. Sterke internasjonale selskap vil svært gjerne ha en bit av denne kaka. Bak selskap som Attendo, Norlandia Care, Aleris, (omsorgstjenester) og Espira (barnehage) skjuler det seg internasjonale foretak. De ser store inntektsmuligheter i offentlig sektor i Norge. Helse og omsorgstjenester i Norge har alltid hatt et ganske sterkt innslag av private. I alle år har ulike ideelle organisasjoner som for eksempel Sanitetsforeninger, Frelsesarmé, Røde kors, Kirkens Bymisjon og andre drevet tilbud til en lang rekke brukere, både eldre, folk fra belastede miljøer, barn og funksjonshemmede har nytt godt av dette. Det nye er at internasjonale selskap, som har profitt som viktigste formål kommer inn på disse markedene. Det er en utvikling fagforbundet liker dårlig. Det er viktig å være oppmerksom på at et er sterke krefter som kjemper for at private kommersielle bedrifter skal få fotfeste i omsorgs- bransjen i Norge. Det er mye å tjene! Ett fett? K O M M U N E V A L G E T Dag Ekelberg NHO-Service - Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til fortjeneste.

5 Hva skjer med lønn og pensjon? Lønns- og arbeidsforhold: Ny tariffavtale. I og med at virksomheten ikke lenger er kommunal, vil tariffavtalen for kommunesektoren bare gjelde til neste tariffoppgjør. Lavere lønn lavere tillegg Fagforbundet kjemper for at alle medlemmer skal få lik lønn for likeverdig arbeid. Likevel ser vi at medlemmer som blir overført til private virksomheter, ofte går ned i lønn. Pensjon: Pensjonsordningene i privat sektor varierer. Likevel er det solid grunnlag for å si at medlemmer som får jobbene sine privatisert, får mindre i pensjon. De eldste rammes hardest. Når en virksomhet legges ut på anbud, får ofte de ansatte beskjed om at det ikke vil gå ut over lønn og pensjon, eller alternativt at det vil bli minimale forskjeller. Det er arbeidsmiljøloven og avtaleverket som regulerer dette. Når en virksomhet (en etat eller kommunalt foretak) overdras til ny eier gjelder den allerede inngåtte tariffavtalen fram til den utløper. MEN BARE FRAM TIL DA OG BARE FOR LØNN PENSJONSAVTALEN GJØRES OM. Når tariffavtalen utløper må det inngås ny tariffavtale med en ny arbeidsgiverorganisasjon. Det betyr nye lønns og arbeidsforhold samt ny pensjonsordning slik ordningen er for private bedrifter.

6 Mer for pengene = mindre til de ansatte Det hevdes ofte at man privatiserer for å bruke det offentliges midler mest mulig effektivt. Det er lite som tyder på at det stemmer. En stor svensk undersøkelse viste at 20 år med private velferdstjenester verken hadde gitt billigere eller bedre løsninger. Forskningsstiftelsen NOVA har dokumentert at det eneste man kan spare penger på i sykehjem er lønn, pensjon og antall ansatte. Den Svenske forskeren Laura Hartman ledet et stort svensk forskningsprosjekt der hun og kollegene så på en 20 år med utstrakt bruk av private løsninger i Sverige hadde gitt bedre og billigere tjenester. Svaret var nei. Forskerne kunne ikke påvise verken at tjenestene hadde blitt bedre, eller at det svenske samfunnet hadde fått billigere og mer effektive tjenester. Hartmans rapport var så oppsiktsvekkende at hun måtte forlate jobben sin. Det var ingen feil, annet enn at arbeidsgiveren ikke likte resultatene! Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, la fram en rapport mai 2013 der forsker Anders Kvale Havig hadde gått gjennom regnskapene til 22 sykehjem. Analysene viste at det er lønn og pensjon man kan spare penger på. I praksis betyr det lavere grunnbemanning færre sykepleiere og mer bruk av kortvakter dersom man skal tjene penger på sykehjemsdrift. En stor svensk undersøkelse om velferdstjenester (SOM-undersökningen) viser at velgerne sier nei til overskudd fra skattefinansierte velferdstjenester, hele 60% sier ei og 40% er kraftig overbevist om svaret. Problemet er bare at de svenske politikerne ikke er i takt med eget folk.

7 Blir kvaliteten bedre? Nei, det er ingen ting som tyder på at virksomheter som blir privatisert får bedre kvalitet. Det jukses med tall for å få fram undersøkelser som viser at kvaliteten blir bedre, men som regel vil en nærmere undersøkelse vise at det er en tilsløring av virkeligheten. De ansatte i kommunale og private virksomheter har samme utfordringer og stort sett samme kompetanse, men privatiserte virksomheter har som regel færre ansatte både blant faglærte og ufaglærte. Det gir dårligere kvalitet for brukerne. Konkurranse gir høyere kvalitet Vi har hørt det så ofte at nesten tror på det. Stadig kommer det rapporter også som viser noe av det samme. Det er all mulig grunn til å møte slike rapporter med litt is i magen og en stor porsjon sunn skepsis. Man velger ut bestemte år, legger vekt på bestemte opplysninger, bruker tall og undersøkelser som bygger opp om det bildet man gjerne vil gi. Ofte vrenges sannheten for å framstille noe på en bestemt måte. Det sies for eksempel at foreldre i private barnehager er mer fornøyd enn foreldre i kommunale barnehager. Det stemmer, det er en liten forskjell her, men det virkelige bildet er at barnehage er en av de tjenestene folk er aller mest fornøyd med, uansett hvem som driver. Det er viktig å huske det siste punktet på denne plansjen. De ansatte har omtrent samme kompetanse og omtrent samme utfordringer. Derfor er det ikke rom for de helt store forskjellene.

8 Blir kvaliteten bedre? Det er ofte lett å måle kvalitet på et produkt. For eksempel om en bil har få feil og holder lenge, men vanskelig å måle kvalitet på omsorg og mellommenneskelige forhold. Resultatene kan lett bli slik oppdragsgiver ønsker, siden det sjelden finnes entydige svar. Det betyr at man må ta slike undersøkelser en klype salt. Et eksempel: NHO Service presenterte en undersøkelse som sa at private sykehjem i Oslo var best. Omtrent samtidig viste Helseetaten i Oslo tall for de samme sykehjemmene som viste det motsatte. En ting er sikkert: Vi vet at nok personale med riktig og god kompetanse gir god kvalitet. Når man kutter i personalet for å spare penger, går kvaliteten ned. Mange har advart mot overdreven bruk av kvalitetsmål innen mange deler av offentlig sektor. Hvordan skal man for eksempel få en troverdig brukerundersøkelse blant beboerne i et sykehjem. Felles for dem er at de er svært syke, mange er demente og personalet plukker ut de som de tror kan svare. Hvor gode svar får man da? Er de sammenliknbare? NHO Service har for eksempel fått laget en rapport som viste at de private kommersielle sykehjemmene i Oslo var best på kvalitet. Rapporten brukte tall fra 2010 som grunnlag. Når man tok de samme tallene fra 2011 stemte ikke bildet lenger i det hele tatt. Oslo kommunes egne tall fra sykehjemmene viste da at det ikke var noen kommersielle sykehjem blant de 20 beste i Oslo. De ideelle og de kommunale kom klart best ut, selv om det selvfølgelig er forskjeller dem i mellom også. Dette viser at det er all mulig grunn til å tenke to ganger når en eller annen påstår at det ene eller det andre er bevist. Det er for eksempel sånn at mens norske borgerlige politikere mener at såkalt offentlig privat samarbeid ( OPS) er både lurt og billig, svarte den svenske borgerlige finansministeren at OPS, nei det kunne ikke svenskene bruke fordi det var Mÿcket, mÿcket dyrt.

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng

Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsdokumentasjon nr 1/13 Konkurranseutsetting -Norge i nordisk sammenheng Omfang av konkurranseutsetting Aktører Kostnader Norske analyser Analyser

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Mer konkurranseutsetting

Mer konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsdokumentasjon 1/15 Mer konkurranseutsetting - en god ide i dagens Norge? Innhold 1. Hovedpunkter... 2 2. Tradisjonelle argumenter for og mot

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Konkurranseutsatte sykehjem i Norge NOTAT Notat 1:2012 Linn Herning ISBN 978-82-92515-11-2 Konkurranseutsatte sykehjem i Norge Sammendrag For velferdsstaten har undersøkt historien rundt anbudsrunder og konkurranseutsetting av sykehjem i

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer