Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?"

Transkript

1 Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi Eivind Falkum Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

2 Prosjektet risiko og inkludering Oppdragsgiver: NAV gjennom Farve-programmet 2 Problemstilling: Hva vurderer arbeidsgivere som risiko ved å ansette og beholde eldre og funksjonshemmede? Data: Kvalitative intervjuer i 20 virksomheter Utvalg: Fra grustak og bakeri til mediebedrifter, forvaltning, varehandel og bank Informanter: daglig leder/personalsjef pluss tillitsvalgte og verneombud i en del av dem

3 For å inkluderes må du ha en arbeidsgiver 3 Risikoperspektivet: ansettelser styres av arbeidsgiverens antakelser om mulige negative konsekvenser av ansettelsen mulige positive konsekvenser det positive kan oppveie det negative muligheten for å få tak i en bedre arbeidstaker

4 Alle ansettelser gjøres med usikkerhet 4 Det å ansette noen i det hele tatt er en risikosport, enten de har funksjonsnedsettelser eller ikke. Vi ansatte en i fjor som viste seg å ha tilpasningsvansker som gjør at han rett og slett ikke leverer. Til nå har han kostet oss 1 million i året vi hadde lagt til 20 prosent på bunnlinja om vi ikke hadde hatt han her. Det er en risiko å ansette feil person, og i dette tilfellet fikk vi ikke avdekket problemene i prosessen. Vi har sagt han opp og vi havner i arbeidsretten. Det er en prosess vi bare må ta. (daglig leder, elektronisk formidling)

5 Inkluderingens inngangsproblem 5 Jeg har jobbet med rekruttering her og i andre virksomheter i mer enn 12 år, men jeg har ennå til gode å se en søknad fra en som er funksjonshemmet. Det kan jeg rett og slett ikke huske å ha sett. (HR-sjef i forlagsbransjen) Vi har en håndfull ansatte som har downs syndrom. Vi har vært aktive for å få dem med for to år siden. Mange av dem er veldig stolte over å jobbe hos oss, og en del av dem har fast ansettelse med samme lønn som alle andre. Vi følger tariffen til Fellesforbundet. Jeg tror ikke det finnes sperrer for hva de med downs kan gjøre. Vi har aldri hatt søkere som bruker rullestol, det ville krevd mye tilrettelegging. Blinde hadde også vært et problem. (HR-sjef, serveringskjede) 41 prosent av funksjonshemmede i arbeidsfør alder er i jobb, mot 74 prosent av alle

6 Rekruttering via NAV 6 Du får jo mer lyst til å ansette en som kommer av interesse og for egen maskin enn en som er sendt hit av andre. Stor variasjon i oppfatningene om NAV De som forsøkes inkludert er rusmisbrukere, folk med lærevansker, koordineringsproblemer, folk som har hatt slag-/infarkt, folk med proteser, sosiale dysfunksjoner, OG svaksynte, hørselshemmede, bevegelseshemmede og de med kognitiv svikt Mange har tatt inn fra NAV til arbeidstrening, arbeidsutprøving og inkluderingsplass, men svært få ansetter dem etter denne perioden

7 Om å beholde de med nedsatt funksjonsevne 7 Vi har tatt inn en del på arbeidstrening, men også hos oss blir arbeidet mer og mer spesialisert. De gamle jobbene som krevde lite kompetanse er borte. NAV kommer med folk som ikke har tilpasset seg arbeidslivet. De kommer på arbeidstrening (HR sjef, varehandel) Vi har en ansatt som er rullestolsbruker. Han jobber i kassa, og det går fint. Han kom inn via NAV med tilretteleggingstilskudd. Utfordringen nå er at vi må nedbemanne på grunn av konkurransen. Han kan bare sitte i kassa eller informasjonen. Dermed binder han opp en rolle som vi ikke kan ta inn i et jobbrotasjonsopplegg, og vi skal legge oss på en lavere bemanning. Vi har måttet ta inn en halv stilling ekstra for å få det til å gå rundt på grunn av han. (HR-sjef varehandelskjede).

8 Store variasjoner 8 I fjor ansatte jeg en på 61 som sa han ville ta AFP når han ble 62. Jeg ansetter helst yngre menn. Det handler om teknologi og krav til datakunnnskap Hvis vi tar inn folk på arbeidstrening blir vi raskt forpliktet til å ansette dem. Vi har en håndfull ansatte som har downs. Vi har vært aktive for å få dem med Vi rekrutterer ikke så mye i mediebransjen. Her går det mer i nedbemanninger Noen bransjer oppfatter arbeidsoppgavene som uegnet for funksjonshemmede, men sier at alder i prinsippet ikke betyr noe

9 Risiko ved inkludering 9 Svekke produksjonen og produktiviteten Svekke utviklingen av arbeidsorganiseringen Svekke arbeidsmiljøet Øke arbeidskostnadene Svekke forebyggende tiltak mot sykefravær

10 Inkluderingens utgangsproblem 10 Økonomisk tap når inkluderingen ikke virker Arbeidsgiveransvaret som hindring for inkludering?

11 Hva blir virksomheter målt på? 11 Arbeidslivssentre hvor mange har gått fra trygd til arbeid? Offentlig sektor holdes budsjettet Privat sektor økonomisk gevinst

12 Arbeidsgivernes idealmodell for inkludering av de som ikke er skreddersydd 12 De har kompetanse som er nyttig for virksomheten De søker jobben selv og får den på samme vilkår som andre De får nødvendig opplæring, gjerne med tilretteleggingstilskudd eller andre ytelser fra NAV Hvis inkluderingen er mislykket overtar NAV arbeidsgiveransvaret Men er det så enkelt?

13 Så langt står vi overfor to problem 13 I 2012 er funksjonshemmede i arbeid, 41 prosent av alle funksjonshemmede I 2012 var personer i alderen i arbeid, mens var uførepensjonister (juni 2012) 1. Hvordan ble de 41 prosent av funksjonshemmede inkludert i arbeidslivet? 2. Hva kan forklare denne måten å fordele arbeidet i samfunnet på?

14 14 Det har ikke vært sånn bestandig

15 Arbeidets paradoks 15 Det er arbeidet som skaper verdier og velstand Menneskets hovedprosjekt er å bli kvitt arbeidet

16 Vi prøver prøver å frigjøre oss fra arbeidet ved hjelp av kunnskap redskap organisasjon = teknologi

17 17 Arbeidet fordeles på stadig nye måter

18 Fleksibilitet for arbeidsgivere 18 Individene valgt til oppgavene

19 Fleksibilitet for arbeidstakere 19 Oppgavene valgt til individet

20 Hvor kommer hindringene fra? 20 JOBBINNHOLD JOBBKRAV INDIVIDUELLE FORUTSETNINGER Utdanning Sosial trygghet Teknologi Spesialisering Kompetanse Lønnsnivå Arbeidsorganisering

21 21 Ikke alle funksjonshemmede har nedsatt arbeidsevne Ikke alle med nedsatt arbeidsevne er funksjonshemmede

22 Arbeidsorganisering i dag 22 Hva virksomheten skal levere er gitt Organisasjonen er bestemt: Myndigheten er fordelt Ansvaret er fordelt Oppgavene er definert i stillingsinstrukser Resursene er tilpasset oppgavene Dette bestemmer kravene til arbeidstakeren

23 23 Prosent som er helt enig/enig (4 + 5 på skala) i at de bruker mye tid på.

24 Velferd og verdiskaping 24 Arbeidslinja som overordnet logikk Solidaritetsalternativet i IA-avtalen fra 2001 Støtte opp under verdiskapingen med velferdstiltak Støtte opp under velferden med økt produktivitet

25 Kan inkludering forbedre virksomheten? 25 JOBBINNHOLD JOBBKRAV INDIVIDUELLE FORUTSETNINGER Redusere gapet med ny arbeidsorganisasjon

26 Tilpasse oppgavene til personene 26 Bake 4000 brød Kjøpe inn ingredienser Blande ingredienser Elte, heve, steke Pakke Selge Kjøre ut Administrere Lede Lære opp kontrollere Det finnes 10 x 10 mulige måter å kombinere disse oppgavene på. I tillegg finnes det et utall måter å dele dem opp på og et hav av måter å omfordele dem i virksomheten Fjerne unødvendige oppgaver og prosesser

27 Trekk ved arbeidlivet som gjør inkludering vanskelig 27 Lønnsomhetskrav Kjernevirksomhet og out-sourcing Organisasjonsmodeller Lean (slanke organisasjoner) Tariffbestemmelser Kompetansekrav Arbeidsorganisering

28 Vi må vite mye mer om 28 Hvilke virksomheter som passer best for inkludering Hvordan avtaleverk og formelle krav virker inn Hvordan arbeidsorganisering virker inn Hvordan produksjonsteknologi virker inn Hvordan konkurranseevnen virker inn Hvordan inkludering kan forbedre en virksomhet Hva funksjonshemming er i forhold til ulike typer arbeid

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv En verdifull avtale for næringslivet i Norge. Kort oppsummert er fordelene for bedrifter følgende: Det er gratis. Og det kan gi store besparelser. Interessert? 02/0 Hvorfor bør

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009

Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009 Solveig Osborg Ose, Anne Mette Bjerkan, Ivar Pettersen, Karl-Gerhard Hem, Arild Johnsen, Jan Lippestad, Bård Paulsen, Tone O Mo, Per Øystein Saksvik (NTNU) Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Tove Midtsundstad. Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tove Midtsundstad. Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fra utstøting til inkludering? En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fra utstøting til inkludering? En kartlegging

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Desember 2004 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode... 3 3. Hva er forventningene og ønskene til ungdommene?...

Detaljer

Gode intensjoner holder det?

Gode intensjoner holder det? Gode intensjoner holder det? En undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse av Angelika Schafft og Asbjørn Grimsmo AFI-rapport 9/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime?

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Forskningsrapport Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner Forskere Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Ingunn Brattlid, Rune

Detaljer

Rapport. Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet

Rapport. Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet - Åpen Rapport Med jobb i sikte En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet Forfattere Thale Kvernberg Andersen Kari Skarholt SINTEF Teknologi og samfunn Arbeidsforskning

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland. Too old to rock n roll? Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter

Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland. Too old to rock n roll? Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland Too old to rock n roll? Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland Too old to rock n roll? Seniorpolitisk praksis i norske

Detaljer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer

HMS-RAPPORT 2006. Lederes holdninger - eldre arbeidstakere. Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-RAPPORT 2006 Lederes holdninger - eldre arbeidstakere Handlingsrom Virkemidler Utfordringer HMS-rapport 2006 Innhold Verdifull erfaring for fremtiden 3 Innledning 4 1. Rammer og prosjektorganisering

Detaljer