Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men"

Transkript

1 Jovisst er det både praktisk og økonomisk mulig, men Norske arbeidsgiveres synspunkter på medarbeidere med funksjonsnedsettelser Steinar Widding

2 Sysselsetting funksjonshemmede Alle Prosent Alle 16-66: ca 75% funksjonshemmede i arbeid 2.kv ikke-sys.satte f.hem. 17 % ønsket jobb Kilde: SSB AKU 2. kv 2007

3 Funksjonshemmede en arbeidskraftreserve? OECD (2003): Sysselsettingen av personer med funksjonsnedsettelser følger konjunkturene i arbeidsmarkedet Larsson (1996): När det er brist på arbetskraft minskar andelen lediga handicappade och under en lågkonjuntur ökar den i motsvarande utsträckning

4 Sysselsettingsbarrierer Trekk ved gruppen funksjonshemmede Feil kompetanse Ledige funk.hem har ikke nødvendigvis den kompetansen som etterspørres Utdanning Funk.hem generelt har lavere utdanning enn befolkningen for øvrig Ledigheten blant funk. hem. med lav utdanning er høyere enn blant de med høy utdanning Praksis Mange mangler tidligere arbeidserfaring Mangel på tilrettelegging, tilpasninger og fleksibilitet Alder: Funk.hem er i snitt eldre enn befolkningen ellers år: 6% f.hem år: 34 % funk.hem.

5 Datagrunnlag Spørreundersøkelser AFI Tlf. int. m. 500 virksomheter mars/april 2007 Spør. und. mai 2007 i 166 statlige virksomheter Spør. und. blant 48 bedriftsledere høst 2004 Intervjuer med arb.givere i undersøkelser om yrkeshemmede i arb. livet 2003/2007 Andre undersøkelser Tlf. int. med 600 bedrifter (Nasj. Dok.senter/MMI mars 2006) Econ 2003: Funksjonshemmede og arbeid

6 Andel bedrifter som hadde funksjonshemmede ansatte Prosent N= Helse IKT Bygg Andre

7 Økonomisk situasjon Andel som svarte "Svært god el. ganske god" Prosent N= Helse IKT Bygg Andre

8 Tilgang på arbeidskraft April Mindre god/dårlig Prosent 10 0 Helse IKT Bygg Andre

9 Det har blitt litt lettere å ha medarb. med funksj. hemninger i løpet av siste fem år Prosent N= Lettere Uendret Vanskeligere Ikke sikker

10 Hva har gjort det lettere å ansette funksjonshemmede siste fem år? Prosent IA-avtalen Tilskuddordninger Bedriftens situasjon

11 Forhold som har betydning for å ansette funksjonshemmede % "stor betydning" N= Int samarb. klima Omdømme Moralsk plikt NAV

12 Å beholde medarbeidere med nedsatt funksjonsevne: Kompetansen betyr mest Prosent "Stor betydning" N= Kompentanse Int samarb. Klima Omdømme Moralsk plikt Knapphet på arbeidskraft

13 Begrunnelser for å beholde medarbeidere med nedsatt funksjonsevne Kompetanse og erfaring Internt samarbeidsklima Virksomhetens omdømme Bransjegruppe Prosent som svarte stor betydning. N= 243 Helse IKT Bygg og anlegg Andre Moralsk forpliktelse Knapphet på arbeidskraft

14 Mer enn en av tre arbeidsgivere som ikke har funksjonshemmede ansatte i dag, mener at det er praktisk og økonomisk mulig å ha det Prosent N= I høy grad I noen grad I mindre grad/ikke mulig Ikke sikker

15 Forutsatt kvalifisert mulig å fylle vanlig stilling? Bransjegruppe Andel som svarte at det er mulig å fylle en stilling uten særlig eller med noe tilrettelegging Prosent. N=501 Helse IKT Bygg og anlegg Andre Svaksynte/blinde Tunghørte/døve Rullestolbrukere Andre fysiske bevegelseshemninger Psykiske problemer Lese og skrivevansker

16 Mange arbeidsgivere har erfaring med tilrettelegging for sine ansatte Prosent N= Tilrettelagt for kortere periode Tilrettelagt permanent

17 De som i dag ikke har funksjonshemmede ansatte: Det er mulig å ansette med med tilrettelegging Uten tilpasninger Med tilpasninger Prosent N=263

18 Tilrettelegging påvirker rekrutteringsviljen Uten tilr.legg. Med tilr. Legg Blind Rullestol Psykiske Lese

19 Hva skal til? Forventninger om høyere sykefravær og merarbeid skremmer Prosent N= Lønns Øk støt. Tilskudd Skattelette Komp sykefrav. Rådgiv Tekn hjm Midtid ans

20 Hva gjør det interessant å ansette en eller flere personer som har nedsatt funksjonsevne? Bransjegruppe Tiltak som ville gjøre det interessant å ansette funksjonshemmede Prosent spurte som svarte mer interessant N= 501 Bedre tilskuddordninger (f. eks. lønnstilskudd) Helse IKT Bygg og anlegg Andre Øk støtte til tilrettelegg Enklere å få tilskudd Skattelette Full komp for sykefravær Tilgang til komp/rådgivn Rask tilg. til tekn. hjelpemidler Midlertidige ansettelser Andre tiltak

21 Hva er det som virker? Pisk eller gulrot eller begge deler? OECD (2003): Det er fraværet av sanksjoner overfor arbeidsgiverne og midler til å håndheve dem som er kjernen i problemet Antidiskrimineringslovgivning: Så langt best for insiderne? Incentiver: lønns-subsidier, skattefritak, tilrettelegging og bistand, etc ikke så veldig effektive mht å øke sysselsettingen av funksjonshemmede

22 Insidere og outsidere jo mer erfaring arbeidsgivere har med funksjonshemmede ansatte, jo mer er de villige til å innkalle til intervju og evt ansette det er stor forskjell på insidere og outsidere. Derfor er det lettere å forebygge utstøting enn å kjempe mot utestenging.

23 Det er bedre å være innenfor Moralske forpliktelser Bare ¼ av arbeidsgiverne mener at det er en moralsk forpliktelse å ansette funksjonshemmede En dobbelt så stor andel mener at det er en moralsk forpliktelse å beholde funksjonshemmede ansatte Forebygge utstøting er viktig

24 Et uutnyttet potensiale. Ca en av tre arbeidsgivere mener at det er fullt mulig for funksjonshemmede å fylle vanlige stillinger i deres bransjer Hva skal til for å få til rekruttering? Fortsette å bekjempe myter og stereotypier av funksjonshemmede Riktig kompetanse Tilgjengelighet for funksjonshemmede Bedre kunnskaper (ikke minst blant abeidsgivere) om hva som finnes av hjelpemidler Lettere tilgang på bistand og tilrettelegging Praksislæring: Mer praktisk erfaring med funksjonshemmede medarbeidere senker tersklene for ansettelse

Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring

Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro Wik og Tøssebro Illustrasjonsfoto: Rune Guneriussen Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2013 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Unge funksjonshemmede i møte

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser

Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser - en kunnskapsoversikt av Ingrid Rusnes AFI-notat 2/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S OCCASIONAL PAPERS

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne AFI-rapport 5/2012 Arild H. Steen, Sveinung Legard, Jes Erik Jessen, Niels Anker og Peter G. Madsen Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer