Næringslivets Hus, 3. februar Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør"

Transkript

1 Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

2 Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen 4. Hva må vi jobbe med? 5. Arbeid fremmer helse NAV, Side 2

3 2. Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap med 428 kommuner 456 NAV-kontorer er etablert i alle kommuner og mange bydeler Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2.8 mill brukere på landsbasis NAV, Side 3

4 2. Hva er NAV? Forvalter ca 396 milliarder kroner (2014) dvs kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader inngående saker i måneden telefonsamtaler om dagen Ca ansatte totalt Ca 5000 kommunalt ansatte Ca statlig ansatte NAV, Side 4

5 2. Hva er NAV? Hjelpe brukerne til å bli eller komme i arbeid Det gir størst økonomisk og menneskelig velferd Det er nasjonaløkonomisk helt vesentlig Norge har ikke råd til Hvor strenge krav skal vi stille (Alpinbakken) Hvor gode er vi i dag? Gi ytelser uten at noen skal stå med lua i handa Gerhardsen Verdighet helt avgjørende Det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang. NAV, Side 5

6 2. Hva er NAV? «Du er sjefen for U-20» Avgjørende del av norsk infrastruktur Hva gjør mennesker som ikke får penger til mat? NAV, Side 6

7 2. Hva er NAV? (NAVs organisering fra 1. januar 2013) NAV Hjelpemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Tjenestelinjen Ytelseslinjen Økonomilinjen NAV Forvaltning NAV Innkreving 428 kommuner NAV Kontaktsenter NAV Fylke (19stk) NAV Pensjon NAV Kontroll NAV Internasjonalt NAV regnskap Pensjon NAV regnskap Andre ytelser 456 NAV-kontor i kommuner og bydeler NAV Klageinstans NAV lønn, betaling og regnskap NAV Intro (4 stk) NAV Arbeidsrådgivning NAV Arbeidslivssenter + + = + + = Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV, Side 7

8 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen (Alle piler peker mot NAV) «Behovet for inndekning stiger til om lag 6 % av verdiskapingen i fastlandsøkonomien fram mot 2060 dersom arbeidstilbudet ikke øker når levealderen øker» Viktigste utfordring: «Et høyt arbeidstilbud er en avgjørende forutsetning for. velferdsordninger» «Høy yrkesdeltakelse er både et resultat og en forutsetning for å kunne føre den videre» NAV, Side 8

9 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen (Alle piler peker mot NAV) «Arbeidslinjen må være hovedstrategien for å møte utfordringene framover». Jfr. også essensen i Brochmannutvalget: Klarer vi å arbeidsinkludere innvandrere i stor stil, så flyter skuta Norge enda bedre de nærmeste tiårene Klarer vi det ikke, så utfordres hele vår velferdsmodell NAV, Side 9

10 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen (Tapte årsverk, antall og prosentandel for befolkning år) Mangel på ordinært arbeid Sykefravær Nedsatt arbeidsevne Uførepensjon NAV, Side

11 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen Årsaker Konsekvenser Bakenforliggende årsaker Direkte årsaker Umiddelbare konsekvenser Følgekonsekvenser BARRIERER BARRIERE Hendelse eller tilstand BARRIERE BARRIERE Barnehage, grunnskole, primærhelse, vgo NAV kontor oppfølging NAV, Side 11

12 4. Hva må vi jobbe med? Løse gåten med de diffuse lidelsene Færre fordommer Fra enten/eller til både/og Sykemelding er som vanedannende medikamenter Stoppe drop-out NAV, Side 12

13 4. Hva må vi jobbe med? (Løse gåten med de diffuse lidelsene) Mange og økende antall Lite håndgripelige og sammensatte problemer Smerte, sosial og annen årsak Lettere psykiske lidelser Muskel og skjelett NAV, Side 13

14 4. Hva må vi jobbe med? (Løse gåten med de diffuse lidelsene) Vi vet at psykiske problemer er vanlige 20% av arbeidsstyrken i OECD-landene har til enhver tid en psykisk lidelse Flertallet av personer med psykiske lidelser er i arbeid 30-50% av oss vil i løpet av livet få psykiske helseproblemer Det er ikke flere som får psykiske helseproblemer Men det er flere som faller ut av skole og arbeidsliv enn før NAV, Side 14

15 4. Hva må vi jobbe med? (Løse gåten med de diffuse lidelsene) Hva kan NAV bidra med? Veiledning og oppfølgingsbistand til arbeidsgiver og arbeidstakere Økonomiske virkemidler Hjelpemidler på arbeidsplass og til den enkelte Tiltak og kurs/opplæring, eks «Sees i morgen!» Arbeid og arbeidskolleger kan bidra til «helbredelsen» NAV, Side 15

16 Tom-Gøran - depresjonen som skapte en ny leder Tidligere fotballspiller Ålesund Møtte veggen borte ett år Fikk hjelp med depresjonen Senter for jobbmestring i NAV Leder nå bedrift i Fredrikstad Ny lederstil med ansatte og menneske mer i fokus NAV, Side 16

17 4. Hva må vi jobbe med? (Færre fordommer) Innkalle rare navn til intervju Forstå at blinde og engstelige kan gjøre en god jobb Erkjenne at vi juniorer på 60 er fulle av energi og kompetanse Være nysgjerrig på og glede oss over forskjelligheten Ha tro på unge jenter i mannsyrker og omvendt NAV, Side 17

18 4. Hva må vi jobbe med? (Fra enten/eller til både/og) Pensjonsreform Uførereform Graderte sykmeldinger NAV, Side 18

19 4. Hva må vi jobbe med? (Sykemelding er som vanedannende medikamenter) Er arbeid farlig? Er arbeidsledighet farlig? 80-års forskning viser at ledighet øker dødelighet helseproblemer forbruk av helsetjenester NAV, Side 19

20 4. Hva må vi jobbe med? (Sykemelding er som vanedannende medikamenter) Arbeid produserer uhelse som må repareres og inntektssikres utenfor arbeidslivet - NEI! Velferdssystemet må inn i arbeidslivet Hvordan kan vi arbeidsrette helsetjenestene? Flymekaniker NAV, Side 20

21 4. Hva må vi jobbe med? (Stoppe drop-out) Framskriving av arbeidsstyrken etter høyeste fullførte utdanningsnivå, Kvinner og menn, grunnskole og høyere utdanning. Dagens ( ) utdanningsmønster Flere tar høyere utdanning Flere menn med grunnskole som høyeste utdanning NAV, Side 21

22 4. Hva må vi jobbe med? (Stoppe drop-out) NAV, Side 22

23 4. Hva må vi jobbe med? (Stoppe drop-out) NAV, Side 23

24 5. Arbeid fremmer helse Med et godt arbeidsmiljø er/gir arbeid: god medisin opplevelse av mening gjennom å ta sine talenter og sin kompetanse i bruk trivsel, lyst og glede tilknytning til sosialt felleskap økonomisk trygghet kilde til orden på livet glede over at det endelig er mandag NAV, Side 24

25 5. Arbeid fremmer helse Norsk Industri er en god ambassadør for IA-avtalen. Norsk Industri har fyrtårn i sykefraværsarbeidet Idebanken har gode eksempler fra dere på nettsiden Begrenset hva NAV kan lære dere, men at dere er flinke betyr vel at dere både kan og vil bli enda bedre? Ved å tenke offensivt kan dere få tak i viktig kompetanse og samtidig være «helbredere» for noen som sliter og står utenfor arbeidslivet. Det er dere som besitter «Arbeid på resept»! NAV, Side 25

26 5. Arbeid fremmer helse Forventninger / ønsker til arbeidsgivere: At dere fortsetter det gode arbeidet og - ser kompetansen til den enkelte - ser muligheter - tenker utradisjonelt ved rekruttering - følger opp den enkelte medarbeider - fokuser på et inkluderende arbeidsmiljø NAV, Side 26

27 Vi må lete etter mestringsgleden! Takk for oppmerksomheten NAV, Side 27

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland www.krisepsykologi.no Utbrenthet er et populært, men omstridt begrep. Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap 2013/09. Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap 2013/09. Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm RAPPORT 2013/09 Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm Dokumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapportnummer2013/09 Rapporttittel Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Arbeidstakeren en komplisert vare

Arbeidstakeren en komplisert vare Arbeidstakeren en komplisert vare Nettverkssamling for helseinstitusjoner Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk rådgiver KLP Forsikring Innledning: Norsk arbeidsliv i et uføre Et brutalisert arbeidsliv eller

Detaljer