Modul 6 - Gangen i et regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul 6 - Gangen i et regnskap"

Transkript

1 Modul 6 - Gangen i et regnskap Modulen gir deltakerne en innføring i hvordan gangen i et regnskap foregår. Det legges spesielt vekt på viktige ord og forklaringer på disse. I tillegg er det lagt opp til en individuell konteringsøvelse for deltakerne med felles gjennomgang. Sist endret Generelt Nødvendig utstyr Faktura.doc Konteringsøvelse.xls + bilag Utdelte slides Varighet 20 minutter + 30 minutter til oppgave Kunnskapsmål Deltakerne skal lære seg hvordan et regnskap er bygget opp og hvordan man best mulig kan holde oversikt. Videre skal deltakerne lære seg viktige ord, forklaringene på disse og hvordan de anvendes i regnskapet. Holdningsmål Forstå hensikten i å følge et fast mønster for regnskapsføringen. Få forståelse for hvordan systemet er bygget opp. Sammenheng eller overlapping Modulen gir grunnlag for modul 7 Resultatregnskap. Den er også i sammenheng med ordliste og modulen for rutiner. Litteraturtips Ingen 1

2 Arbeidsformer Forelesning Kursleder bruker Powerpoint-presentasjonen til forelesning og gjennomgang av gangen i et regnskap. Forklarer gangen i et regnskap med hovedvekt på ord og uttrykk. Plenumsdiskusjon Diskutere hvordan de ulike foreningers måte å føre regnskap på. Individuell øvelse Kursleder deler ut 10 ulike bilag som deltakerne skal kontere og påføre bilagnummer. Tema Gangen i et regnskap Transaksjoner Bilagsføring, kontering og registrering Godkjenning og autorisasjon Avstemming Rapportering 2

3 Manus 1. Gangen i et regnskap Lysbilde 1 Gangen i et regnskap Transaksjoner Tilhørende bilag Avstemming/ Rapportering Godkjenning/ autorisasjon Registrering Kontering SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 1 Gangen i et regnskap er enkelt og logisk bygget opp. Det tar tak i en transaksjon og følger denne til siste ledd som er rapportering. Gangen i et regnskap (illustrasjon) Underveis er man innom regnskapsprinsipper som debet / edit, tilhørende og godkjente bilag, fullmakter og avstemning. Vi kommer nå til å utdype disse begrepene nærmere. 3

4 2. Transaksjoner Lysbilde 2 Transaksjoner Pengeflyt Varekjøp Overføring Faktura SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 2 Ved en pengeflyt skjer det en transaksjon. Når man kjøper og betaler for en vare Når man betaler en regning Når man overfører penger til sparekonto..skjer det en transaksjon. Alle økonomiske transaksjoner i en forening skal ha et tilhørende bilag. 4

5 3. Bilag Lysbilde 3 Bilag Tilhørende godkjent bilag Faktura Kvitteringer Kvitteringsskildring Kontoutsift A4-format Må oppbevares i 10 år SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 3 Alt som føres i regnskapet må ha et tilhørende godkjent bilag. Det vanligste bilaget er faktura. Her spesifiseres det leverandør, mottaker, dato og beløp. I tillegg skal hver faktura ha et unikt fakturanummer. Dette for og lett kunne identifisere et bilag om det skulle være behov for det. Kvitteringsskildring kan brukes sammen med kvittering ved andre utlegg som skal refunderes. Ta frem kvitteriksskildring.doc Kommentarer til skjemaet: Skjemaet skal brukes for å få en bedre oversikt over kvitteringer ved varekjøp. Det blir mer oversiktlig å ha et slikt skjema, samt det gjør det lettere å se hvordan det er blitt betalt. Altså om det er tatt penger fra kasse, noen har lagt ut eller om man har brukt foreningens bankkort. Et skjema for kontanttransaksjoner kan også være lurt å ha for å ha system og orden på bankinnskudd og bankuttak. Ta frem kontantskjema.doc Kommentarer til skjemaet: Skjemaet brukes for å få en bedre oversikt over behandling av kontanter. Det gjør det lettere i forhold til avstemming og det gir en god oversikt over hvordan man har brukt kontantene. Alle bilag bør ha A4-format og skal etter norsk lov oppbevares i 10 år. Etter tre år kan man skanne inn bilag på en datamaskin og oppbevare bilagene digitalt. Dette kan for eksempel være med å redusere lagerplass og lagerkostnader. 5

6 Kvitteringsskildring våren 20xx Bilagsnummer: Arrangement: Dato: Navn: Fyll ut det som passer: Penger tatt fra kasse (): Beløp: Minibankkort (): VISA-kort (): Penger lagt ut (): Pengene ønskes satt inn på følgende konto (fylles kun ut dersom penger er lagt ut): Kontonummer: Dette dokumentet skal brukes til alle løse kvitteringer som blir levert til økonomiansvarlig i foreningen. Fyll ut skjemaet nedenfor etter behov. Kvitteringen skal stiftes på baksiden av arket! Besivelse: For økonomiansvarlig: Fra konto: Til konto: Merknad: 6

7 Skjema for kontanttransaksjoner Dato: Bilagsnummer: Aktivitet: Kontantinnskudd i bank (Sett yss) Kontantuttak i bank Innskudd i nattsafe Kjøp av valuta Annet (spesifiser nedenfor) Annet: Totalsum: (Hvor mye penger er satt inn / tatt ut totalt?) Opprinnelse: (Ved innskudd:hvor stammer pengene fra / Ved uttak:hva skal pengene brukes til?) Undersift: (Undersift av den som har foretatt transaksjonen) Dokumentasjon: Vedlagt dette skjema skal det følge kvittering for kontantinnskudd, kvittering for foretatt kontantuttak, gjenpart av tellekvittering ved innskudd i nattsafe eller annen godkjent dokumentasjon. Dokumentasjonen skal stiftes bakpå dette arket! Kontroll: (For økonomiansvarlig ved avstemming av konto og sporing av bilag/transaksjoner) 7

8 4. Godkjenning / autorisasjon Lysbilde 4 Godkjenning / autorisasjon Klare retningslinjer Disponent Betaling og godkjenning av transaksjoner bør ikke skje av kun én person alene Retningslinjer for rutiner og disponeringer Reduserer muligheten for økonomiske misligheter SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 4 Foreningen bør ha klare retningslinjer for hvem som disponerer foreningsmidlende. Alle betalinger skal godkjennes av valgte personer før betaling. For de fleste studentforeninger er det vanlig at økonomiansvarlig tar seg av det som har med økonomi å gjøre. Likevel bør man ta hensyn til følgende: Samme person bør ikke betale og godkjenne en transaksjon. Disponering av fondskontoer bør ikke disponeres av en person alene. I disse tilfellene bør økonomiansvarlig få hjelp av for eksempel leder av foreningen. 8

9 5. Kontering Lysbilde 5 Kontering Fordeling av beløp på respektive kontoer Foreningens kontoplan Går fra debet til edit Balanse i regnskapet Hver kontering skal gå i null SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 5 Når man konterer et bilag fordeler man beløp på respektive kontoer i foreningens kontoplan. Alle verdier går fra debet til edit, det vil si at alt som debiteres en konto skal editeres en annen konto. Dette gir balanse i regnskapet, hvor hver enkel kontering i seg selv går i null. Deltagerne skal nå jobbe hver for seg med en konteringsøvelse: Det deles ut 10 stk ulike bilag til hver av kursdeltakerne. Oppgaven vil være å kontere disse ut fra kontoplanen som vist tidligere under modul 3. Besivelse av oppgaven og de ulike bilagene kan sives direkte ut fra de kommende 11 sidene. Kursleder hjelper deltagerne underveis i øvelsen og passer på at de konterer riktig. 9

10 6. Konteringsøvelse Du får nå utdelt 10 stk ulike bilag. Konter disse med utgangspunkt i kontoplanen som ble gjennomgått i modul 3. Eksempel: Faktura for plakater oner. Betalt via nettbank fra brukskonto. Følgende føres med kulepenn direkte på bilaget: Debet konto Kredit konto Bilagnummer IF1 (IF Inngående faktura) 10

11 Skjema for kontanttransaksjoner Dato: Bilagsnummer: Aktivitet: X Kontantinnskudd i bank (Sett yss) Kontantuttak i bank Innskudd i nattsafe Kjøp av valuta Annet (spesifiser nedenfor) Annet: Totalsum: 1000 (Hvor mye penger er satt inn / tatt ut totalt?) Opprinnelse: Medlemskap våren 2004 (Ved innskudd:hvor stammer pengene fra / Ved uttak:hva skal pengene brukes til?) Undersift: Tobias Tårn (Undersift av den som har foretatt transaksjonen) Dokumentasjon: Vedlagt dette skjema skal det følge kvittering for kontantinnskudd, kvittering for foretatt kontantuttak, gjenpart av tellekvittering ved innskudd i nattsafe eller annen godkjent dokumentasjon. Dokumentasjonen skal stiftes bakpå dette arket! Kontroll: (For økonomiansvarlig ved avstemming av konto og sporing av bilag/transaksjoner) 11

12 Kvitteringsskildring våren 2xxx Bilagsnummer: Arrangement: Forfatteraften Dato: 13. januar 2004 Navn: Marianne Pettersen Fyll ut det som passer: Penger tatt fra kasse (): Beløp: Minibankkort (): VISA-kort (): Penger lagt ut (): 190 Pengene ønskes satt inn på følgende konto (fylles kun ut dersom penger er lagt ut): Kontonummer: Dette dokumentet skal brukes til alle løse kvitteringer som blir levert til økonomiansvarlig i foreningen. Fyll ut skjemaet nedenfor etter behov. Kvitteringen skal stiftes på baksiden av arket! Besivelse: Blomster til forfatterne. For økonomiansvarlig: Fra konto: Til konto: Merknad: 12

13 Kvitteringsskildring våren 2xxx Bilagsnummer: Arrangement: Internfest hos Per Dato: 16. februar 2004 Navn: Heidi Andersen Fyll ut det som passer: Penger tatt fra kasse (): 700 Beløp: Småkjøpskort (): VISA-kort (): Penger lagt ut (): Pengene ønskes satt inn på følgende konto (fylles kun ut dersom penger er lagt ut): Kontonummer: Dette dokumentet skal brukes til alle løse kvitteringer som blir levert til økonomiansvarlig i foreningen. Fyll ut skjemaet nedenfor etter behov. Kvitteringen skal stiftes på baksiden av arket! Besivelse: Innkjøp av mat og drikke til festen For økonomiansvarlig: Fra konto: Til konto: Merknad: 13

14 Kvitteringsskildring våren 2xxx Bilagsnummer: Arrangement: Drift Dato: 24. februar 2004 Navn: Torstein Dahle Fyll ut det som passer: Penger tatt fra kasse (): Beløp: Minibankkort (): 265 VISA-kort (): Penger lagt ut (): Pengene ønskes satt inn på følgende konto (fylles kun ut dersom penger er lagt ut): Kontonummer: Dette dokumentet skal brukes til alle løse kvitteringer som blir levert til økonomiansvarlig i foreningen. Fyll ut skjemaet nedenfor etter behov. Kvitteringen skal stiftes på baksiden av arket! Besivelse: Innkjøp av plakattape, stiftepistol og stifter For økonomiansvarlig: Fra konto: Til konto: Merknad: 14

15 Skjema for kontanttransaksjoner Dato: 16.jan.04 Bilagsnummer: Aktivitet: Kontantinnskudd i bank (Sett yss) X Kontantuttak i bank Innskudd i nattsafe Kjøp av valuta Annet (spesifiser nedenfor) Annet: Totalsum: 1500 (Hvor mye penger er satt inn / tatt ut totalt?) Opprinnelse: Uttak i bank til betaling av honorar til fotograf Knutsen (Ved innskudd:hvor stammer pengene fra / Ved uttak:hva skal pengene brukes til?) Undersift: Gunnar Pettersen (Undersift av den som har foretatt transaksjonen) Dokumentasjon: Vedlagt dette skjema skal det følge kvittering for kontantinnskudd, kvittering for foretatt kontantuttak, gjenpart av tellekvittering ved innskudd i nattsafe eller annen godkjent dokumentasjon. Dokumentasjonen skal stiftes bakpå dette arket! Kontroll: (For økonomiansvarlig ved avstemming av konto og sporing av bilag/transaksjoner) 15

16 Skjema for kontanttransaksjoner Dato: 03.jan.04 Bilagsnummer: Aktivitet: Kontantinnskudd i bank (Sett yss) X Kontantuttak i bank Innskudd i nattsafe Kjøp av valuta Annet (spesifiser nedenfor) Annet: Totalsum: 200 (Hvor mye penger er satt inn / tatt ut totalt?) Opprinnelse: Kjøp av veksel (Ved innskudd:hvor stammer pengene fra / Ved uttak:hva skal pengene brukes til?) Undersift: Gunnar Pettersen (Undersift av den som har foretatt transaksjonen) Dokumentasjon: Vedlagt dette skjema skal det følge kvittering for kontantinnskudd, kvittering for foretatt kontantuttak, gjenpart av tellekvittering ved innskudd i nattsafe eller annen godkjent dokumentasjon. Dokumentasjonen skal stiftes bakpå dette arket! Kontroll: (For økonomiansvarlig ved avstemming av konto og sporing av bilag/transaksjoner) 16

17 UTBETALING AV SKATTEFRITT HONORAR (MAKS. KR. 2000,) Utbetales til (navn): Fotograf Knudsen Postadresse: Blitzveien 78, 0258 Oslo Fødsels/personnr. (11 siffer): Bakgrunn for utbetaling av honoraret: Bilder i forbindelse med forfatteraften Avtalt honorar (beløp i NOK): 1500 Mottakerens kontonummer: Sted / dato: Oslo, Beløpet beeftes mottatt: Fotograf Knudsen Undersift mottaker Beløpet er utbetalt av: Gunnar Pettersen Undersift Foreningen 17

18 TELEHUSET PRINTERN FAKTURA Siveveien 11C Fakturanummer: OSLO Ordrenummer: Kundenummer: Fakturadato: Forfallsdato: Vår referanse: Deres referanse: Ola Pedersen Pål Mikkelsen Studentforeningen Syng og Dans Org. nummer: Blindernveien 49 Telefon/faks: / OSLO Mobiltelefon: Bankgiro: Internett: Art.nr. Tekst / besivelse Antall Enhetspris Rabatt Sum 9384 Canon Epson 48C , , Grunnlag for beregning av mva.: Sats for merverdiavgift: Sum inkludert merverdiavgift: (Herav mva): Totalt å betale: 1 890,00 24,00 % 453, ,60 18

19 LYD, LYS & KARAOKE FAKTURA Lysveien 9B Fakturanummer: Oslo Ordrenummer: 5011 Kundenummer: 002 Fakturadato: Forfallsdato: Vår referanse: Deres referanse: Ola Pedersen Gunnar Toppe Studentforeningen Syng og Dans Org. nummer: Blindernveien 49 Telefon/faks: / OSLO Mobiltelefon: Bankgiro: Internett: Art.nr. Tekst / besivelse Antall Enhetspris Rabatt Sum 1596 Karaoke-anlegg ,00 20,00 % 1586 Disko-kule 2 400,00 20,00 % 1 440,00 640,00 Grunnlag for beregning av mva.: 2 080,00 Sats for merverdiavgift: Sum inkludert merverdiavgift: (Herav mva): 24,00 % 499,20 Totalt å betale: 2 579,20 19

20 PIZZA OG MAT FAKTURA Gatekjøkkenveien 59 Fakturanummer: Oslo Ordrenummer: 5044 Kundenummer: 056 Fakturadato: Forfallsdato: Vår referanse: Deres referanse: Ola Pedersen Gunnar Toppe Studentforeningen Syng og Dans Org. nummer: Blindernveien 49 Telefon/faks: / OSLO Mobiltelefon: Bankgiro: Internett: Art.nr. Tekst / besivelse Antall Enhetspris Rabatt Sum 11 Rømmedressing 4 15,00 12 Skinkepizza 2 140,00 13 Vegetarpizza 1 130,00 14 Biffpizza 1 145,00 60,00 280,00 130,00 145,00 Grunnlag for beregning av mva.: 615,00 Sats for merverdiavgift: Sum inkludert merverdiavgift: (Herav mva): 24,00 % 147,60 Totalt å betale: 762,60 20

21 7. Registrering Lysbilde 6 Registrering Debitere og editere ulike kontoer Unikt bilagsnummer Nytt bilag ved feilføring SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 6 Etter at bilaget er kontert må det registreres i regnskapet. Dette vil si at man faktisk debiterer og editerer de ulike kontoene. Etter at et bilag er registrert blir det påført et unikt bilagsnummer. Endringer i regnskapet må ikke gjøres uten at man lager et nytt bilag. I stedet for å slette et allerede registrert bilag, lager man et nytt hvor man debiterer og editerer på nytt den feilen man har gjort. 21

22 8. Avstemming Lysbilde 7 Avstemming Avstemme alle bevegelser Bankkonto og kasse mot det som er registrert i regnskapet Månedlig Rette opp feil på et tidlig tidspunkt SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 7 For å kontrollere at regnskapet viser riktige tall bør man avstemme alle bevegelsene på bankkontoen og i kasse mot det som er registrert i regnskapet. Dette kan gjøres ved å sammenligne alle innbetalinger og utbetalinger fra bankkonto mot de bilagene man har. Tell opp eventuelle kasser og se at det stemmer med det som er ført opp som inngående balanse. Dette bør gjøres jevnlig slik at eventuelle feil blir rettet opp på et tidlig tidspunkt. Ting som kan være aktuelt å ta med i en slik rapport er saldo i bank, eventuelle fordringer og gjeld, kommende kostnader og inntekter og eventuelle tiltak for å få inn mer inntekter eller redusere kostnadene. 22

23 9. Rapportering Lysbilde 8 Rapportering Styret informeres om inntekter og kostnader foreningen har Evaluering Annenhver måned eller ved behov Resultatrapport etter avsluttet regnskapsperiode SiO-Læringsmiljø - Regnskapskurs for små foreninger 8 I løpet av regnskapsåret bør styret informeres om hvilke inntekter og kostnader man har. Økonomiansvarlig kan da legge frem rapporter hvor saldoen på de ulike konti kommer frem. Disse rapportene kan gjerne legges frem et par ganger i semesteret avhengig av hvor mye som har skjedd siden forrige rapportering. En slik rapport kan inneholde status i kasse og bank, eventuelle fordringer og gjeld samt kommende inntekter og kostnader. I tillegg bør man vurdere tiltak for å øke inntekter og redusere kostnader. Årsrapport / resultatrapport legges frem etter avsluttet regnskapsår eller ved endt regnskapsperiode. 23

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT... 2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET... 2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN... 3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer