REFERAT OØ2SK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OØ2SK 11.04.14"

Transkript

1 REFERAT OØ2SK TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. Referent for møte valgt. Opplesning av Tradisjonene i kortform og Konseptene, samt fremføring av månedens konsept. Post: Utgår RAPPORTER: ADMINISTRATIVE TJENERE: GRUPPER: Kasserer: Saldo pr. 11/4-15 Omkostninger -53,50 Området har på sin konto: ,- HI ,- OI ,- Aktivitet ,- Totalsum kr Det er kommet inn 7 tradisjon totalt 7000kr. Har laget nytt regnskap etter norsk kontoplan, Lars holder presentasjon. ----HER KOMMER SKRIVET!! Malen for regnskapet kommer som vedlegg. Det er mulig og opprette underregnskap til en hvilken som helst addhoc komite eller underkomite. Det bes om at dette tas tilbake til gruppen så det kan stemmes over på neste møte. NA Drammensgruppa:

2 kr på konto går til husleie. Vi har fått kodeboks til nøkkelen. Vi starter nytt møte i dag. Lørdagsmøte. Skal være strengere i forhold til ikke rusavhengige på lukkede møter. Lukkede møter er bare for rusavhengige. NA Hønefoss: NA Hokksund Kom tilbake, det virker! : NA Vikersund 2000: 8 på arbeidsmøte alle verv opptatt 3760kr mellom 25 og 30 på møter. Husleia betalt for et år. Litteraturregning på 2450kr betalt. Har bare åpne møter. Har hatt selvransakelse Planlegger gruppen og avholde en fest. NA Vikersund Carpe Diem: på møtene 2047 kr på konto. Var 4 stykker på arbeidsmøte. Fine møter NA Hokksund: NA Notodden: NANO har to møter i uken, Mandag og Fredag klokken 18:00 til 19:30. Vi har store møter for tiden, har institusjonsbesøk begge dager. Vi er mellom 15 og 25 på hvert møte. Vi var 9 medlemmer på GSM i går kveld. Vi har 9.580,- kroner i kassa. Setter av 5.000,- til treffet til høsten, betaler litteratur og drift, og sender resten til WSO. Gruppa har gjort vedtak på at alt over en måneds drift (husleie, kaffe, div, litteratur), sendes direkte videre. De fleste vervene i gruppa er besatt, og alle i gruppa tar på seg verv. Vi diskuterer litt om hvordan vi som gruppe kan tydeliggjøre NA s budskap på møtene våre, siden vi har så mye besøk fra institusjon. Dette skal vi ta videre neste måned. Gruppa står, sammen med Bø, for OI/HI oppdragene på Borgestad, og vi har bestemt at vi skal dekke den andre halvdelen av km kostnader for de som drar på disse oppdragene. Gruppa er veldig positiv og stolt over den jobben som gjøres på det feltet i Telemark. OIOØ2SK er hele tiden informert om det som skjer. Vi skal ha NANO treff i September, kommer tilbake med mer informasjon på neste Områdemøte. Vi ønsker alle velkommen til NANO Mandag og Fredag klokken 18:00. NA Bø Du er ikke aleine : Du er ikke aleine gruppa i Bø holder møter hver Onsdag klokken 18:00. Vi er en fast gjeng på Vi har 4.200,- ish på konto. Bø-treffet blir 9-11 Oktober. Vi har stor villighet i gruppa for service. Gruppa har hatt medlemmer på Borgestad klinikken for OI/HI oppdrag. Dette blir oppdrag som skal være i Skien og på Borgestad to ganger i året. Gruppene i Midt/Øst Telemark har informert NA Skien om at vi er på oppdrag i Grenland, og vi har invitert gruppa til å bli med på disse oppdragene. Vi vil fortsette å informere og invitere NA Skien til å delta på disse presentasjonene. OI komiteen i OØ2SK blir kontinuerlig informert om disse oppdragene. Spørsmål: Er OI arbeidet som gjøres gjort igjennom OI komiteen? Runde:

3 Fler opplever at det er et brudd på 4 tradisjon. Et oi og hi oppdrag angår jo i aller høyeste grad NA som helhet. Det ønskes at vi har en tettere kommunikasjon, så det ikke blir misforståelser. Om vi så på tilpasse strukturen. Na bø viser til 1 konsept og mener at det ikke er noe i veien for at gruppen på egenhånd kan utføre OI og HI arbeid. Men gruppen forstår at det blir litt styr fordi at noen blir fratatt ansvar. Det har ikke vært noe særlig engasjement fra OI HI i Telemark og derfor har gruppen gjort det selv. De som driver med denne servicen har masse erfaring og benytter seg av retningslinjene og materiellet som OI komiteen i området bruker. Og er kun tilpasset geografisk lokasjon. Alle oppdrag informeres og rapporteres til OI OOSK2 og de beklager at informasjonen ikke når ut så situasjonen avklares. De villige i Telemark bruker resursene på arbeidet med å spre budskapet og har ikke kapasitet til å komme på HI OG OI møtene. Men kommer nå til området. Na drammen føler at svarene klargjør veldig og føler at det har vært en konflikt. Men syntes det er betryggende at de samme retningslinjene og materiellet blir brukt. Har opplevd at informasjonen om dette arbeidet har kommet som kritikk av fremgangsmåten. Fint med engasjementet men det er viktig at informasjonen går riktig vei. Og dette har vært en kilde til splid og mistillit. Viser tilbake til 4 tradisjon det det beskrives at området skal ta seg av OI HI arbeid nettopp på grunn av dette. BØ føler dette som litt sårt og skjønner ikke hvorfor dette skal skape splid. Er det ikke mulig å være takknemlig for at noen gidder å gjøre denne jobben med å bringe budskapet? Er mønsteret og strukturen vår viktigere en budskapet? Det ville være betryggende med en kvalitetssikring. Gruppene har opprettet en tjenestestruktur for å holde styr på hva som gjøres og for å sikre kvaliteten på budskapet som bringes videre. Dette ville være lettere når det er en sterk tilknytning til en komite. En sier at han syntes det gjøres en knalljobb. Og legger til at før OI og HI komiteen ble opprettet gjorde gruppene dette på egenhånd. Info: Etter å ha vært leder i OI i 2 perioder, og startet opp flere oppdrag i Telemark. Fikk OI ny leder og det ble informert til den nye komiteen om at de som holdt på i Telemark ønsket og fortsette med dette. Det var greit. Og kontakt med komiteen har vært gjort i henhold til avtalen. Og komiteen inviteres alltid til å delta på oppdragene som utføres. Er det gruppene som bestemmer eller er det området? Spørsmål: Hvordan fungerer det i praksis? Er det gruppesamvittighet? Bestemmes det på arbeidsmøte? Svar: Beslutninger tas på gruppesaksmøtet i Notodden. Gruppen har en PR ansvarlig, de er bestandig to, prøver og være en kvinne og en mann, og det går på rundgang, men det har vært 2 som har hatt et sterkt engasjement og har derfor påtatt seg flere oppdrag. Runde: En syntes arbeidet er kjempebra, men syntes vi skal holde oss til strukturen. En forteller at det har blitt sendt forespørsel om deltagelse med OI komiteens møter fra OI til flere av de engasjerte i Telemark, og vedkommende mener at problemet handler om kommunikasjon og ønsker at kommunikasjonen styrkes. Her er det ikke noe vits i kaste stein i glasshus.

4 Oi komiteens leder ønsker samarbeid og respekter at avstandene er lange. Men hvis samarbeidet kan styrkes vil dette kunne løses. Gruppene har jo blitt enig om at det skal være en OI og en HI komite som skal ta seg av denne typen arbeid. Og dette var det gruppesamvittighet på i sin til. Det har gruppene besluttet. Dette kan nok løses på en praktisk måte. Splid mellom grupper og personligheter skaper også problemer for pengestrømmen. Dette kommer som egen sak. Det bekreftes at det har blitt mottatt mange henvendelser fra de frivillige i Telemark om at de skulle på oppdrag og rapporter har kommet i etterkant. Men det er besluttet i oi komiteen at der det ikke er en representant tilstede på møtet skal ikke rapporten leses opp. En syntes det høres ryddig ut. Og er takknemlig for at budskapet bringes. NA Horten: NA Tønsberg: NA Tønsberg «gi det videre»: (Ikke tilstede) NA Sandefjord Mandagsgruppen : på møtene 6 på siste arbeidsmøte. Økonomien har ca. 500kr på konto. NA Sandefjord Veien til livet : Alle verv besatt gruppen er godt besøkt, god atmosfære. Mye delinger om service. Har 5000kr men trenger materiale. Sender penger når utgifter er betalt. NA Sandefjord Vi tilfriskner : Alpint gruppa Noresund: NA Modum Solsikkene : NA Larvik: Har møte hver onsdag og fredag og pleier og være mellom Lite service villighet. Er ikke folk til å holde møtene. Vurderer og stenge med et møte. 3030kr på konto NA Kongsberg: NA Skollenborg: Alle verv besatt. Pluss minus 100 på konto på møtene. Lurer på organisering av gruppen i Brønnøysund. Er det mulig å få under-numre.

5 Regionen har sagt at de ikke vil organiserer gruppen under sitt nummer. Det blir bare kaos. Området frarådes å legge gruppene under seg. Alle enheter bør registreres som selvstendige, på denne måten er de selv ansvarlige for kontakt og oppdateringer. NA Skien: 5 på forrige møte, og det før. Har to møter. Tirsdag og torsdag. Mellom 5 og ti på møtene. 1696kr før husleie. Bra tilknytning på møtene. Torsdag møte er 1,5 år og tirsdag ble startet for 2 mnd. siden. UNDERKOMITÉ RAPPORTER: Se eget dokument, ta eventuelt kontakt med leder eller sekretær i området, hvis du ikke har tilgang men gjerne vil ha det. Dokumentet heter underkomite rapporter DAGSORDEN OØ2SK 11. April VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: A. RKM 2 års rusfri tid 1 års varighet B. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet C. Vara Sekretær 1 års rusfri tid 1 års varighet D. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet INGEN STILTE TIL VALG!! Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 2. NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA Regionen Norge er 2 år. 3 NYE SAKER A. Forslag om at Område Øst 2 ikke sender penger til regionen, før regionen viser tilfredsstillende regnskap og budsjett i henhold til retningslinjer. Forslag om at område øst 2 skal sender penger direkte til WS. Vi bør gjøre grundig research i forhold til hvordan det står til. VARA RKM rapporterte forrige møte at: det ble lagt frem et regnskap som ble nedstemt på grunn av manglende regnskap fra delegatene. Det må inn i retningslinjene at regnskap skal sendes til rkmene. Vår representant mener det er like greit at regionens kasserer beholder ansvaret, men det viktige er at rkmene underrettes hele veien. Regnskap er hva som faktisk blir brukt. Budsjett er en kjøreplan. Kjøreplanen må baseres på forrige års regnskap. Hvis vi skal ta saken. Viktig at gruppene for være med å ta ansvaret.

6 Det reageres på diettpenger, regionen har gode retningslinjer for føring av økonomi men disse følges ikke. Det er stor grund til mistillit når regnskap ikke foreligger der store summer er brukt. Kostnadene av sommerens regions møte kan komme til å bli kr, saken må tilbake til gruppa. Regnskap og budsjett må synkroniseres så vi har et regnskapsår det kan budsjetteres etter. Pengene som står på kontoen til arrangementskomiteen, går jo langt tilbake og samsvarer ikke med noe budsjett. Penge som står på arrangementskomite kontoen skulle automatisk vært ført tilbake til området i det øyeblikk komiteen skiftet navn. Det er bestemt at området dekker RKM eller vara s reise til Regions møte. Det blir feil når medlemmer ikke tar ut budsjetterte midler. Det gjør at det blir et regnskap vi ikke kan forholde oss til når vi på nytt budsjetterer. Det kommer fortløpende inn penger fra gruppene og når tilliten blir gjenopprettet m.. Når det gjelder det å ta ut penger, så står det ikke noe sted i Na litteraturen. Det å ta ut alle budsjetterte midler, gjør at vi har utgifter på drift som er helt hinsides. Det er ikke noe problem og gå over budsjettet det er bare en pekepinn. Vi trenger et eksakt bilde, det skal være regnskapet. Vi må ikke være så forsiktige og beskytte våre etterkommere i et budsjett. Det kan vi gjøre i retningslinjene. Hvis vi følger en forretningsmodell vil. 4 EVENTUELT Informasjon, gsrene ble spurt om noen ville legge frem bud på servicekonferansen. Område vest har kommet med et bud. De har leder. Men regionen ser gjerne at det kommer inn flere bud. Og vi må ta stilling til om vi også skal legge inn et bud eller legge oss bak vest. Vest fortjener å få det.. Det stemmes og saken går videre. En må ha det tilbake til gruppa. KUNNGJØRINGER: Selvransakelse, Mistillit til forvaltningene av NAs midler: Gruppa i bø her også hatt den mistilliten. Har ikke hatt lyst til å sende penger til Området fordi det står så mye penger og at pengene i brukes som de skal? Det finnes et vedtak som sier at vi bare skal ha til 3mnds drift. Det blir alltid bråk når det hoper seg opp med penger. Og det er sjelden noe stort problem om det er litt trangt. Tilliten kommer når ting blir gjort. Når vi gjør en endring. Syntes det er fint at Drammen har kommet med forslaget. En gruppe har ikke tatt stilling til problemet og sender penger som vanlig. En gruppe har hørt mye snakk og er nysgjerrig, har brukt tid og engasjert seg for å se hva er det NA bruker penger på? Mye godt arbeid blir gjort. Og gruppen følger strukturen og sender pengene til område og stoler på dem. Vurderer fortløpende. Flere vil ikke uttale seg. Det er nesten ikke bevegelse på kontoene og det står vanvittig mye penger på konto. Kasserer ønsker at ting gjøres ryddig og tenker at denne nye måten å gjøre det på vil føre til ryddighet og tydelighet. Vi må bruke pengene vi har på å bringe budskapet videre. Bra og snakke og synligjøre ønske om endring.

7 Situasjonen egentlig ikke så ille her. Men hvis vi ser på NA Norge og hvordan pengene brukes så er det vanvittig mye penger som går i drift. Sommerens regions møte i Harstad får en prislapp tilnærmet kr. Det kan godt hende store driftskostnader og kjøreutgifter er berettiget, det ønskes innsyn og åpenhet. HI komitéen skal ta det med tilbake og se på behovet for å ha stående på konto. Når året er omme og det står kr hvorfor skal vi beholde dem. Det er andre steder i NA der disse penger trengs. En gruppe sier at de ikke har mistillit og holder ikke penger tilbake. Vi hadde en tilsvarende diskusjon i fjord. Da en gruppe ba om penger til en nyttårsfest og denne diskusjonen ble det brukt noe tid på. Da området sitter på så mye penger og denne gruppen fikk avslag. Det oppfattes som altfor byråkratisk. Det kommer jo i perioder ikke en dritt inn i sjuende tradisjon. Det så å ribbe områdets kontoer for penger er feil sted å starte. Vi må se på hva som kommer inn fra gruppene for også her er det pengestopp. Nå er det er over kr på konto og lite penger blir brukt. Trenger vi så mye penger. Hva skal vi med dem? Det burde ikke være nødvendig og ha alle disse pengene på konto, de trengs ute i verden. Saken som har opphav i Drammensgruppa handler mer om hvordan det gjøres i regionen. En gruppe har ikke satt seg så veldig inn i det. Det ser ut som det løser seg i området. Og denne delen av saken faller vekk. Når det kommer til regionen bør vi varsle om mistilliten før vi holder tilbake våre bidrag. Det at det er struktur i service-komiteene inspirerer til struktur i gruppene. Flere grupper har ikke noe og tilføre. Det er helt klart at våre penger skal brukes fornuftig. Men vi må ikke undergrave viktigheten av de tjenestene vi tilbyr lokalt. Opplever at det er mye urettmessig kritikk av underkomiteenes budsjetter i regionen, men det er viktig å se på hvordan noen misligholder ansvaret med forsvarlig budsjettering. Det er rom for forbedring, og selv om det kan virke omfattende kan enkle grep gjøre mye. Det viktige er at endringene som gjøres, gjøres til en standard for hvordan vi fører så alle gjør det likt. En mener at det er viktig at budsjetterte midler tas ut, så man synligjør de faktiske utgiftene. Og danner et regnskap som forsvarer de faktiske kostnadene. En mener dette er feil, at vi tar ut penger for å sette dem inn igjen at annet sted er bare tull. Medlemmer som trenger kjøregodtgjørelse er allerede beskyttet i våre retningslinjer. Et budsjett er bare en kjøreplan, den skal være basert på realistiske regnskap og kan overskrides. Om utgiftene overskrider budsjettet så et det bare en erfaring vi tar med videre til neste års budsjett. Et budsjett et bare en skisse av det kommende års økonomi. Det er ikke en rammeplan vi må begrense oss til. Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og Gjør service, det virker! Kontonummer til Området er Alle innbetalinger til området merkes med gruppens navn. IKS

8 Tilfeldig referent Område Øst 2 Service Komité Mail sekretær: Mail leder: