REFERAT OØ2SK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OØ2SK 05.04.14"

Transkript

1 REFERAT OØ2SK TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en presentasjons runde og deretter hadde møtet en stille stund etterfulgt av Sinnsrobønnen. Opplesning av Tradisjonene i kortform og Konseptene, samt fremføring av månedens konsept. Ikke fullstendig referat fra forrige møte da sekretær er fratredt verv og ny sekretær ikke er innsatt. Status i saker fra forrige måned ble lest opp av varasekretær. Post: RAPPORTER: ADMINISTRATIVE TJENERE: Leder: Har siden sist oppdatert meg på OØ2SK-leder s mail, sett litt mere i perm og på Dropboks. Hatt en gjennomgang med vara-sekretær om hva noe av vervet inneholder, skrev dagsorden sammen og vist litt i Drop-box. Vært på OI-komitemøte i Drammen, veldig bra opplevelse, mye servicevillighet, ros til opplegget der. Vært på nytt (for meg) møtelokale i NA-Tønsberg og på Tirsdagsmøtet i Sandefjord som før var manne-møte som nå har blitt «felles» menn og kvinner, siden «kvinner i blomstring» også er lagt på is, dette fordi jeg har satt meg som mål, å besøke flere grupper i området. Deltatt på Regionens Service-konferansen som i år ble arrangert av OØSK og avholdt på Majorstuen Skole. Der deltok jeg bl.a. på en workshop om NA's nye bok, Tradisjons-arbeidsbok som skal skrives. Fikk med noen foldere som jeg ønsker å dele ut her senere, tar det under eventuelt om det passer. Det er for grupper eller enkeltmedlemmer som ønsker å gi et innspill/bidrag til World Board sitt arbeid. Alle kan forøvrig gå inn på og lese og sende inn bidrag til Traditions Book Project hvis de ønsker det. Har også opplyst rundt omkring om mangelen på betrodde tjenere, invitert medlemmer i området hit for deltagelse og kanskje også ta et Verv. IKT Knut Kommentar fra møte: fornøyd med innsats, ingen spørsmål RKM: Har fulgt med på det som har kommet av mail og er oppdatert på hva som skjer i området vårt og i region Minne alle på at vi er med å dra lasset sammen for å finne villige til ledige verv i område komitéen. Har forberedt meg til dette område møte. Har samarbeidet med vara RKM om informasjons skriv til region ang. regions møte som skal avholdes i vårt område i juni. Dette er sendt til nestleder i region, som skal videre formidle dette til de andre deltagerne i regions komitéen. Status : oppgaver i rute. Servicevillighet.

2 Rapport fra delegat (repr vår region i europa, verden) Vi planlegger først og fremst EDM i Porto hvor vi skal levere en rapport fra regionen før Denne består av en del standard greier som struktur ang. møter o.l. I tillegg vil vi rapportere at vi har servicekonferansen med fokus på CAR og at vi jobber med å få lagt inn litteratursalget som en web shop. Er det noe annet du synes er viktig å få med så gi meg tilbakemelding. Jeg vedlegger også Utkastet til Agenda for møtet om det skulle være noe spørsmål eller tilbakemeldinger. Det er ingen valg på EDM i Porto og rapportene fra de andre regioner blir sendt ut 6 feb., så da kan jeg i de minste sende denne ut til dere alle før møtet eller på møtet den 8. Ellers ser jeg at Planning Basic står på agendaen og at vi har en selvransakelse i starten av agendaen. Det som er tanken med Planning Basic er at det er en selvransakelse og et strukturert verktøy for å hjelpe oss med å ta tak i de utfordringene vi har. Vi kan snakke mere om det på møtet. Kommentarer: Sendt rapport fra Regionen Norge til regionen for gjennomlesing. Rapporterer om mer enn i denne skriftlige rapporten, grunnet mye har skjedd like før dette møte i dag. Snakkes en del om saker til neste EDM i Porto. Viser til Servicekonferansen vi skal ha nå i mars hvor vi kan få høre mer om sakene fra EDM samt gi innspill til delegatene. Region opplever at det brukes mye tid på rapporter under møter, og det ønskes en endring/forbedring. Vara RKM mere på banen, og RKM bruker tid til å sette han inn i oppgavene. I kjærlig service Thomas Kommentar/spørsmål: leder mangler i regionen, vara gått inn, velfungerende. Ikke automatikk i at nest-leder går inn som leder ved valg. Positive tilbakemeldinger fra møte, tydelig rapport og oppdateringer! Vara Sekretær: Har siden sist oppdatert meg noe på OØ2SK-vara sekretær/sekretær arbeidsinnstrukser, og på Dropboks/Gmail. Hatt en gjennomgang med leder om noe av vervets innhold, skrev Dagsorden sammen. Har fått hjelp av tidligere sekretær til praktiske oppgaver som hvilke oppgaver sekretær gjør før og etter møte i området. Jeg har forberedt meg til dagens møte, gått gjennom mail og lagt inn innkomne rapporter fra leder og RKM. IKT Rita Kommentar: positive tilbakemeldinger fra møte, ingen spørsmål GRUPPER: NA Drammensgruppa: Alle verv er besatt, det er på tilfriskningsmøter, gruppa ha i safe (kontantbeholdning), det er investert i 2 kaffetraktere. Opplever at det er litt dårlig fremmøte på arbeidsmøter. Mangler rapport fra kasserer. Spørsmål fra møte: hvorfor har gruppa så mye kontanter liggende? GSR kan ikke svare eksakt, mangler rapport fra kasserer. RKM forklarer at det er dyre husleier, i året. Og det er nødvendig med en en så vidt stor kontantbeholdning. Det skulle avgjøres hvor mye kroner som skulle sendes til området, men pga manglende oppmøte ble dette utsatt. NA Hønefoss:

3 NA Hokksund Kom tilbake, det virker! : NA Vikersund 2000: Det var 4 stk til stede på siste arbeidsmøte. På ordinære tilfriskningsmøter varierer det mellom til stede. Gruppa har 2999 på kontoen. De fortsetter med innledermøte første søndag i måneden, opplever at det trekker folk og at det er stor interesse for tiltaket. Det rapporteres om god stemning i gruppa generelt, men at det er liten deltakelse på arbeidsmøter. NA Vikersund Carpe Diem: NA Hokksund: NA Notodden: NA Bø Du er ikke aleine : NA Horten: NA Tønsberg: NA REcovery: NA Sandefjord Mandagsgruppen : Rapporteres om varierende oppmøte på rusavhengige på tilfriskningsmøter. På siste arbeidsmøte var det 5 stk. GSR har ikke oppdatert info om økonomi da det mangles rapport fra kasserer. Alle verv er ikke besatt, mangler kasserer. Det er en liten gruppe og har ikke vararepresentanter utenom vara-gsr. Fungerer bra, god stemning. Sak til området tas opp under evt. NA Sandefjord Veien til livet : NA Sandefjord Vi tilfriskner : Alpint gruppa Noresund: NA Modum Solsikkene :

4 Foreligger ikke rapport om gruppas økonomi da det mangler rapport fra kasserer. Blandet deltagelse på tilfriskningsmøter, snitt 6 stk, men varierer mellom God tilfriskning og stemning i gruppa og på møter. Alle verv er besatt. NA Larvik: NA Kongsberg: Alle verv er besatt. Gruppa har en kontantbeholdning på kr 654. De prøver å spare penger for å avholde Øksne-treffet. Gruppa har mye besøk fra institusjoner og andre. Gruppa ønsker å ha 7 tradisjon som tema på et møte, med innleder. De ønsker å fokusere på viktigheten av å være selvforsørget som gruppe og ikke være avhengig av midler utenfra. Gruppa håper dette kan bidra til økt tilskudd av 7 tradisjon. Gruppa er usikker hvorvidt de har nok midler til å avholde Øksne-treffet, og ønsker å låne kr 2000 fra området. Gruppa vil sende overskudd tilbake til området etter treffet. Gruppa opplever det er god atmosfære på møtene og mye tilfriskning i delinger. Nykommerne sier de får mye ut av møtene. På siste arbeidsmøte de selvransakelse, tok tak i 3 spørsmål for å sjekke atmosfæren. De føler de er flinke til å ta tak i interne uenigheter, disse tas tak i, diskuteres og ryddes opp i. Kommentar/spørsmål fra møte: god rapport, Positivt at gruppa spør om hjelp fra området, løfter opp problemstillingen. Fortelles at det har vært lite tilskudd fra 7 tradisjon, og det kan i verste fall medføre at gruppa mangler ca kr Gruppa har sendt penger oftere til området enn tidligere og det har medført mindre kontantbeholdning i gruppa. NA Skollenborg: NA Skien: GSR rapporterer om varierende deltagelse på tilfriskningsmøtene, mellom De har noe besøk fra institusjon og fra andre grupper. De føler det er god atmosfære og bra fokus på møtene. Det var 5 stk til stede på siste arbeidsmøte. Gruppa har kr 2713 i kontantbeholdning. De avventer å sende inn til området da gruppa er nyoppstartet og trenger kjøpe inn litteratur og annet. De mangler varasekretær, andre verv besatt. De betaler kr 200 i husleie. Møtedag torsdager, i frelsesarmeens lokaler. Kommentar fra møte: god rapport, tydelig. Godt med representant i området. Positivt at gruppa inkluderer seg i fellesskapet. UNDERKOMITÉ RAPPORTER: H&I OØ2: Avslutningsrapport etter å hatt verv i 12 måneder. (sendes som eget vedlegg) O.I. OØ2: (sendes som eget vedlegg) Aktivitetskomité OØ2: Mangler rapport

5 DAGSORDEN OØ2SK VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: A. Nestleder 1 års rusfri tid 1 års varighet B. Vara Kasserer 2 års rusfri tid 1 års varighet C. Sekretær 2 års rusfri tid 1 års varighet D. Leder Aktivitetskomitê 2 års rusfri tid 1 års varighet Ingen villighet Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: A. Leder 4 års rusfri tid 2 års varighet B. Kasserer 4 års rusfri tid 2 års varighet Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. Ingen villighet NYE SAKER Spørsmål til GSRene: Skal vi invitere FU for å ha en presentasjon? Aktuelt er 1 times info om NA konsepter, hva disse har å si for NA. Dette for at komiteen kan lære å bruke konseptene effektivt. Dette kan være aktuelt i september eller oktober. Ren teori om organisasjonen, inkludert litt åndelighet. Hvordan skal vi forholde oss til konseptene, bruke disse effektivt? Kommentar: kort gjennomgang av tradisjoner før konsepter ønskes, men det lar seg vanskelig gjøre innenfor 1 time, alternativt en læredag. Da må det opprettes en ad hoc komite. Positiv til en presentasjon. Kan være tiltrekkende for å få flere GSR til å komme på områdemøter? Bra mulighet for info og å trekke folk til møte. Avstemning: enstemmig vedtatt, 6 stemmer. Eventuelt: NA Kongsberg ønsker låne kr 2000 til Øksne-treffet. Avstemning: enstemmig vedtatt, 6 stemmer Kongsberg kontakter kasserer direkte for overføring av penger.

6 Betrodd tjener mistenkes for å ruse seg? Hvordan takle dette i gruppen? Erfaringer fra gruppene: gruppesamvittigheten tilsier at dette tas opp internt i gruppa, henvende seg direkte til tjener personlig. Vanskelig å løse så kan en søke hjelp videre, men hjemmegruppa klarer ofte løse personkonflikter. Aldri lønnsomt å ta i plenum, bør tas direkte med tjener. Møteleder kan ta direkte med tjener, spørre direkte. Dersom tjener sier nei på spørsmål om rus, legges saken død. Men kun en bør spørre. Flere gode erfaringer på en til en samtaler, da har saken løst seg. Gruppa må være enig om sitt syn på hvordan takle medlemmer som bruker «lovlig» rus, forskrevet av lege. Gruppa bestemmer, sette standard. NA har sitt syn på saken. En til en samtaler å unngå å blåse saken opp, hvem tar samtalen? I NA har vi som tradisjon å gjøre ting sammen. Erfaringer har vist at enkeltmedlemmer har påtatt seg å kontakte enkeltmedlemmer ang utførelse av verv og lignende. Problemstillingen er gått litt i «glemmeboken». NA har programfestet å avstå fra alle sinnstimulerende midler. Info: 1. Regionsmøte i Drammen 14 juni Aktuell for leder for aktivitetskomiteen må trekke sin interesse og er ikke lenger aktuell for valg. 3. Møte for GSR hver 3 mnd. Skal dette opprettholdes? 4. Prosjekt : lage arbeidsbok i forhold til tradisjoner. Periode ut 2014 for å samle informasjon fra NA medlemmer, ønsker flest mulig bidrag. Det finnes bra informasjon på NA hjemmesider. Utkast lages i perioden GSR tar dette med til gruppene. 5. OI avholder info dag om hva komiteen holder på med 24 mai, på Kongsberg kl Oi møter hver 3 onsdag, NA Drammens lokaler, Hi møter hver 3 tirsdag, NA Drammens lokaler, Norsk event info: Svensk event info side: Dansk event info side: Neste Områdemøte blir lørdag , kl.: 11:30 Strømsgodset Menighetssenter Grønland 101,3045 Drammen Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen og Gjør service, det virker! IKS Sekretær Område Øst 2 Service Komité Mail sekretær: Mail leder: Kontonummer til Området er Alle innbetalinger til området merkes med gruppens navn.

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013

REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 REFERAT OØ2SK 5. oktober 2013 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM, 2 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 17 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand

Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Referat OSSK: 21.02.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Vara aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Gjør det enkelt: Åpen dør: Fly fri: Torsdagsklubben: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.MAI Tilstede: Leder: Sekretær: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr Vennesla hæran gruppa:

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Referat OSSK 18 januar 2014

Referat OSSK 18 januar 2014 Referat OSSK 18 januar 2014 Velkomst med presentasjonsrunde Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: RKM: Vara RKM: HI & OI: Aktivitetskomiteen: Gjør det enkelt: Veien til frihet: Fredagsgruppa:

Detaljer

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ

LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ LOGGBOK OMRÅDE SØR SERVICEKOMITÈ 2015-1997 2015 2014 - referat fra mars oktober mangler. 2013 september og oktober mangler Retningslinjer for prosedyre ved valg til tjeneste i OSSK og dens underkomiteer

Detaljer

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto

Februar 2005 Juni 2014. NA Regionen Norge LOGGBOK. Totto Februar 2005 Juni 2014 NA Regionen Norge LOGGBOK Totto Beslutninger foretatt på regionsmøtet i Område sør 12. februar 2005: 1. Roteringspunkt for valg av delegater besluttet til å bli etter WSC. 2. Rapportering

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA

IP nr. 24. Håndtering av penger Selvforsørging i NA IP nr. 24 Håndtering av penger Selvforsørging i NA ... helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra. NAs syvende tradisjon Det fortelles en historie fra den første tiden i Anonyme Narkomane om at et av våre

Detaljer

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ

ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ ANONYME NARKOMANE OMRÅDE ØST FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE ØST SERVICE KOMITÉ MAI 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Område Service Komiteen: formål og sammensetning 2. Beslutningsprosess 3. Nominasjoner,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer